Site-ul Instituției Avocatul Poporului folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii acestora, conform Regulamentului 679/27 aprilie 2016

 

 

 

AVOCAȚI AI POPORULUI DE-A LUNGUL TIMPULUI

 

 

 

Paul Mitroi

 

 

Avocatul Poporului în perioada mai 1997- octombrie 2001

 

 

Studii

 • Facultatea de Drept din București (promoția 1968)
 • Stagii de pregătire postuniversitare:

-          1978 – stagiu de pregătire în Dreptul Comerțului Internațional la Academia de Studii Economice din București;

-          februarie 1993 – stagiu de pregătire în Protecția Internațională a Drepturilor Omului și Sistemelor Judiciare, organizat la Haga de Comitetul Helsinki din Olanda.

 

Funcţii, demnități şi activităţi

 • Avocat în Baroul Dolj și apoi avocat în Baroul București, din septembrie 1968 până în iulie 1990;
 • Judecător la Curtea Supremă, din iulie 1990 până în mai 1997;
 • Avocatul Poporului, din 20 mai 1997 până în 3 octombrie 2001;

 

 

 

 Prof. univ. dr. Ioan Muraru

 

 

Avocatul Poporului în perioada octombrie 2001- septembrie 2011   

 

Profesor de Drept constituţional şi instituţii politice la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

 

Judecător al Curţii Constituţionale a României (1992 - 2001)

Preşedinte al Curţii Constituţionale (1995 - 1998)

 

 

Studii

 • Facultatea de Drept din Bucureşti (promoția 1959)
 • Cursuri postuniversitare de limbi străine, Universitatea din Bucureşti (1975)

 

Funcţii, demnități şi activităţi

·         profesor universitar Universitatea Nicolae Titulescu (1995 - prezent);

·         profesor universitar Universitatea Bucureşti (1991 - 2008);

·         Avocatul Poporului, ales de către Senatul României apoi reales de către Parlamentul României (2001 - 2011);

·         membru al Senatului Universităţii Bucureşti până în anul 2008;

·         şeful Catedrei de Drept public, Facultatea de Drept Universitatea Bucureşti (1992-1996; 2004 - 2008);

·         conducător ştiinţific la doctorat, disciplina Drept constituţional, Facultatea de Drept (1990 – prezent);

·         conducerea ştiinţifică a Centrului de Drept constituţional şi Instituţii Politice, Facultatea de Drept (1991 – prezent);

·         membru în Comisia parlamentară pentru revizuirea Constituţiei României (2002-2003);

·         avocat pledant (1991-1992; 2001);

·         judecător la Curtea Constituţională (1992-1998);

·         preşedinte al Curţii Constituţionale (1995-1998);

·         profesor invitat, Universitatea din Paris, luna mai 1993;

·         membru (expert) în Comisia parlamentară pentru redactarea proiectului de Constituţie a României (1990-1991);

·         membru permanent în Comisia constituţională, juridică şi pentru drepturile omului a Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională (1990);

·         membru în Comisia constituţională, juridică şi pentru drepturile omului a Consiliului Frontului Salvării Naţionale (1989-1990), participând la elaborarea unor acte normative precum Legea electorală din anul 1990;

·         secretar ştiinţific al Senatului Universităţii din Bucureşti (1984-1989; 1989-1990);

·         secretar ştiinţific la Ministerul Învăţământului (1972-1973; 1980-1981);

·         conferenţiar universitar (1981-1991) Universitatea Bucureşti;

·         lector universitar (1972-1981) Universitatea Bucureşti;

·         redactor responsabil de carte (1964-1967) Editura Didactică şi Pedagogică;

·         asistent universitar (1962-1972) Universitatea Bucureşti;

·         preparator universitar (1960-1962) Universitatea Bucureşti;

·         procuror stagiar (1959-1960) Procuratura oraşului Constanţa.

 

A publicat manuale, cursuri, monografii şi  studii de Drept constituţional. A organizat un Centru de Drept Constituţional şi Instituţii Politice, pe lângă Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, care colaborează pe linie ştiinţifică cu centrul similar de la Universitatea Paris I- Sorbona.

 

Titluri ştiinţifice şi profesionale, medalii

·         Profesor universitar emerit, Universitatea Bucureşti, 2011;

·         Profesor universitar emerit, Universitatea Nicolae Titulescu, 2012;

·         Doctor Honoris Causa, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2005;

·         Doctor în drept din anul 1972 al Universităţii "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca, cu teza "Libertăţile social-politice si personale ale cetăţenilor";

·         Titlul de conferenţiar universitar evidenţiat, conferit prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului nr.5703 din 19 iunie 1984;

·         Diploma de merit pentru importanta contribuţie la edificarea statului de drept din România, conferită de Uniunea juriştilor democraţi din România şi revista "Palatul de Justiţie" (1992);

·         Premiul "Mircea Manolescu" pe anul 1994 pentru activitate ştiinţifică deosebită în cercetarea interdisciplinară, acordat de Societatea Academică "Titu Maiorescu";

·         Diploma de onoare şi medalia Justiţiei Române, conferite de Ministerul Justiţiei (1995);

·         Medalla del Tribunal Constitucional Madrid, 15 martie 1996;

·         Orden al merito en la funcion judicial Republica Venezuela, Consejo de la judicatura, Caracas, 26 de Marzo de 1996;

·         Ordinul naţional "Pentru merit în grad de Mare Cruce", acordat prin Decretul nr.529/2000 al Preşedintelui României (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.668/2000)

·         Premiul "Istrate Micescu", pentru lucrarea "Ordonanţa guvernamentală", acordat de Uniunea Juriştilor din România (anul 2000);

·         Premiul “Andrei Rădulescu” al Uniunii Juriştilor din România pentru contribuţia la lucrarea “Interpretarea Constituţiei” (anul 2000);

 

  

Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

 

Avocatul Poporului în perioada septembrie 2011-  iulie 2012

 

Profesor de Drept constituțional și instituții politice la Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu şi la Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti

 

  

Studii

 • Facultatea de Drept a Universității București (promoția 1978)
 • 3 specializări postuniversitare de tip master’s la universități din: Canada (1991), Elveția (1992) și Italia (1994)

 

Funcţii, demnități şi activităţi

 • jurisconsult (1978-1982);
 • consilier juridic şef la Ministerul Silviculturii (1982-1989);
 • procuror pentru Tribunalul Suprem (procuror TS) la Procuratura Generală (1989-1990);
 • expert parlamentar și apoi, consilier parlamentar, în Parlamentul României - Camera Deputaților (1990-1996);
 • secretar general la Curtea Constituţională (1996-2000);
 • membru al Curţii de Conturi (magistrat la Secţia jurisdicţională) (2000-2001);
 • adjunct al Avocatului Poporului (2001-2004);
 • secretar general şi apoi director general la Autoritatea Electorală Permanentă (2004-2005);
 • preşedintele Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale ale înalţilor funcţionari publici (2005-2007);
 • consilier la un grup parlamentar la Camera Deputaţilor (2007-2009);
 • şeful Departamentului legislativ al Camerei Deputaţilor (martie 2009-iulie 2009);
 • consilier al Secretarului general al Camerei Deputaţilor şi şef al Oficiului juridic al Camerei Deputaţilor (iulie 2009-septembrie 2011);
 • membru fondator al Centrului de Drept Constituţional şi Instituţii Politice al Facultăţii de drept a Universităţii Bucureşti.

 

De-a lungul anilor, atât în țara noastră cât și-n străinătate, a publicat un număr mare de articole și lucrări și a participat la numeroase colocvii științifice unde a prezentat comunicări, pe diferite teme de drept constituţional şi drept al mediului înconjurător.

 

Titluri ştiinţifice și profesionale, medalii

 • Doctor în drept, din anul 1998, la Facultatea de Drept a Universității din București;
 • Premiul „Andrei Rădulescu” al Uniunii Juriștilor din România, pentru contribuția la lucrarea “Interpretarea Constituţiei” (2002);
 • Diploma de onoare a Universității Titu Maiorescu pentru contribuția adusă la creșterea calităţii procesului de învăţământ și la afirmarea acestei Universităţi în sistemul național de învăţământ (2008);
 • Manager pentru alegeri, titlu obținut la Universitatea Sorbonne Panthéon – Asass Paris II (2006).

 

    

Prof. univ. dr. Anastasiu Crișu

 

 

Avocatul Poporului în anul 2013

 

Profesor de drept procesual penal și conducător de doctorat la Facultatea de Drept, Universitatea din București

   

Studii

 • Facultatea de Drept a Universității București (promoția 1981)

Funcţii, demnități şi activităţi

 • judecător – Judecătoria Călărași (1981-1982);
 • procuror – Procuratura locală Bolintin Vale, județul Giurgiu (1982-1985);
 • procuror – Procuratura Municipiului București (1985-1990);
 • inspector guvernamental (jurist) – Secretariatul General al Guvernului (1990-1991);
 • asistent suplinitor (1991-1997), lector universitar (1998-2001), conferențiar universitar (2001-2005), profesor universitar și conducător de doctorat (2005-prezent) în cadrul Facultății de Drept, Universitatea București, catedra de drept penal, disciplina drept procesual penal ;
 • șef compartiment, Compartimentul Juridic din cadrul Departamentului de Control al Guvernului României (1991-1993);
 • secretar general al Curții de Conturi a României (1993-1994);
 • consilier de conturi, la Curtea de Conturi a României, secția jurisdicțională (1995-2002);
 • procuror general financiar pe lângă Curtea de Conturi a României (2002-2005);
 • procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și formator la Institutul Național al Magistraturii (2005-2009);
 • avocat în Baroul București (2009-prezent);
 • membru în Comisia de specialitate „Ştiințe juridice” din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) (2010-2012);
 • membru în Consiliul profesoral al Facultății de Drept, Universitatea București (2011-prezent).

A scris numeroase cărți de specialitate, articole, studii, și comentarii, în publicații de profil.

Titluri ştiinţifice şi profesionale, medalii

 • Doctor în drept procesual penal al Facultății de Drept din cadrul Universității București (1998);
 • Ordinul național «Serviciul Credincios» în gradul de Cavaler (2002);
 • Diploma de onoare pentru contribuția adusă la realizarea volumului «Constituția, comentarii pe articole» acordată de Uniunea Juriștilor din Romania (2008).