CADRU LEGISLATIV

 

Constituţia României - Fragment

Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată - formă consolidată realizată de Regia Autonomă Monitorul Oficial

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum și modificarea și completarea unor acte normative

Regulament de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, republicat

Legea nr.181/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2014

Legea nr.9/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului

Codul de procedură civilă