2016

 

Ianuarie

 

În ce conditii poate fi notat în cartea funciară un antecontract de vanzare-cumparare, ziaruldeiasi.ro, 5 ianuarie 2016

 

Bilantul activității Biroului teritorial Iași al instituției Avocatul Poporului pe anul 2015, ziaruldeiasi.ro, 12 ianuarie 2016

 

Diferența între ajutorul de deces și ajutorul de înmormântare, ziaruldeiasi.ro, 19 ianuarie 2016

 

Neconstitutionalitatea încuviințarea executării silite de către executorul judecătoresc, ziaruldeiasi.ro, 26 ianuarie 2016

 

Avocatul Poporului anchetează cazul elevei agresate de la Școala nr.5 din Bârlad, estnews.ro, 28 ianuarie 2016

 

Februarie

 

Impozitul pentru terenul de sub bloc în reglementarea Codului Fiscal, ziaruldeiasi.ro, 2 februarie 2016

 

Dreptul la despăgubiri al celor aflați în grija șoferului care provoacă un accident, ziaruldeiasi.ro, 9 februarie 2016

 

Diferența între tutela interzisului judecătoresc și tutela minorului, ziaruldeiasi, 16 februarie 2016

 

Moștenitorii răspund pentru datoriile defunctului doar cu bunurile din patrimonial succesoral, ziaruldeiasi, 23 februarie 2016

 

Martie

 

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale, ziaruldeiasi.ro, 1 martie 2016

 

Condițiile în care se face intabularea dreptului de proprietate privată, ziaruldeiasi, 8 martie 2016

 

Rezilierea unui contract fără a promova acțiune în instanță, ziaruldeiasi, 15 martie 2016

 

Reconstituirea vechimii în muncă atunci când angajatorul nu mai există, ziaruldeiasi.ro, 22 martie 2016

 

Aprilie

 

Protejarea imaginii copilului pe internet, ziaruldeiasi.ro, 5 aprilie 2016

 

Modalități de desființare a partajului, ziaruldeiasi.ro, 12 aprilie 2016

 

Partajarea datoriilor comune fără a exista un partaj al bunurilor comune, ziaruldeiasi.ro, 19 aprilie 2016

 

Exercitarea dreptului de retenție, ziaruldeiasi.ro, 26 aprilie 2016

 

Mai

 

Lipsa de competență a caselor de pensii cu privire la cenzurarea înscrierilor din carnetele de muncă, ziaruldeiasi.ro, 3 mai 2016

 

Vicierea consimțământului prin dol care conduce la anularea unui contract, ziaruldeiasi.ro, 3 mai 2016

 

Neconstituționalitatea suspendării contractului individual de muncă pe perioada cercetării disciplinare, ziaruldeiasi.ro, 20 mai 2016

 

Condițiile exercitării dreptului de trecere, ziaruldeiasi.ro, 24 mai 2016

 

Scutirile de impozite la teren nu îi vizează și pe beneficiarii Legii nr. 189/2000, ziaruldeiasi.ro, 31 mai 2016

 

Iunie

 

Prevederi legale referitoare la invocarea prescripției, ziaruldeiasi.ro, 7 iunie 2016

 

Sunt persoană cu handicap – și ce dacă?!, ziaruldeiasi.ro, 14 iunie 2016

 

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de ruina edificiului, ziaruldeiasi.ro, 21 iunie 2016

 

Continuarea activității unui medic după pensionare, ziaruldeiasi.ro, 28 iunie 2016

 

Anchetele Biroului teritorial Iași, bzi.ro, 28 iunie 2016

 

Iulie

 

Condițiile înlăturării răspunderii în materie civilă, ziaruldeiasi.ro, 12 iulie 2016

 

Exercitarea dreptului de abitație a soțului supraviețuitor, ziaruldeiasi.ro, 19 iulie 2016

 

Înapoierea minorului la unul dintre părinți, ziaruldeiasi.ro, 26 iulie 2016

 

August

 

Păstrarea categoriei de folosință de către arendaș și obligativitatea plății arendei, ziaruldeiasi.ro, 2 august 2016

 

Clauza de preciput si efectele acesteia asupra moștenirii, ziaruldeiasi.ro, august 2016

 

Condițiile înscrierii terenurilor în cartea funciară în mod gratuit, ziaruldeiași.ro, august 2016

 

Septembrie

 

Darea în plată - modalitate de stingere a unui credit bancar, ziaruldeiasi.ro, 6 septembrie 2016

 

Anchetă la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Hârlău, ziarulevenimentul.ro, 9 septembrie 2016

 

În ce condiții se restituie o plată nedatorată, ziaruldeiasi.ro, 13 septembrie 2016

 

Procedura de rectificare/modificare a titlurilor de proprietate pe cale administrativă, ziaruldeiasi.ro, 20 septembrie 2016

 

Modul de interpretare a clauzelor îndoielnice dintr-un contract, ziaruldeiasi.ro, 28 septembrie 2016

 

Octombrie

 

Contractul de credit cesionat unui terț își pierde caracterul de titlu executoriu, ziaruldeiași.ro, 5 octombrie 2016

 

Condițiile suspendării sau încetării ajutorului social, ziaruldeiași.ro, 12 octombrie 2016

 

Reproducerea umană asistată cu terț donator nu determină nicio legătură de filiație între copil și donator , ziaruldeiași.ro, 19 octombrie 2016

 

Noiembrie

 

Noi reglementări privind înregistrarea nașterii, ziaruldeiași.ro, 2 noiembrie 2016

Clauza de neconcurență înscrisă în contractul individual de muncă, ziaruldeiași.ro, 9 noiembrie 2016

Modificări legislative privind călătoria minorilor în străinătate, ziaruldeiași.ro, 16 noiembrie 2016

Perimarea executării silite, ziaruldeiași.ro, 23 noiembrie 2016

 

 

Decembrie

 

Calitatea procurorului în procesul civil, ziaruldeiasi.ro, 7 decembrie 2016

Dreptul la pensia de invaliditate pentru pierderea capacității de muncă, ziaruldeiasi.ro, 15 decembrie 2016

Modificarea obligațiilor părintești de către instanța de tutelă, ziaruldeiasi.ro, 21 decembrie 2016