This site uses cookies. By continuing to navigate, you agree to using them. 

Print

 

 

 

AVOCAȚI AI POPORULUI DE-A LUNGUL TIMPULUI

 

 

 

Paul Mitroi

 

 

Avocatul Poporului în perioada mai 1997- octombrie 2001

 

 

Studii

-          1978 – stagiu de pregătire în Dreptul Comerțului Internațional la Academia de Studii Economice din București;

-          februarie 1993 – stagiu de pregătire în Protecția Internațională a Drepturilor Omului și Sistemelor Judiciare, organizat la Haga de Comitetul Helsinki din Olanda.

 

Funcţii, demnități şi activităţi

 

 

 

 Prof. univ. dr. Ioan Muraru

 

 

Avocatul Poporului în perioada octombrie 2001- septembrie 2011   

 

Profesor de Drept constituţional şi instituţii politice la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

 

Judecător al Curţii Constituţionale a României (1992 - 2001)

Preşedinte al Curţii Constituţionale (1995 - 1998)

 

 

Studii

 

Funcţii, demnități şi activităţi

·         profesor universitar Universitatea Nicolae Titulescu (1995 - prezent);

·         profesor universitar Universitatea Bucureşti (1991 - 2008);

·         Avocatul Poporului, ales de către Senatul României apoi reales de către Parlamentul României (2001 - 2011);

·         membru al Senatului Universităţii Bucureşti până în anul 2008;

·         şeful Catedrei de Drept public, Facultatea de Drept Universitatea Bucureşti (1992-1996; 2004 - 2008);

·         conducător ştiinţific la doctorat, disciplina Drept constituţional, Facultatea de Drept (1990 – prezent);

·         conducerea ştiinţifică a Centrului de Drept constituţional şi Instituţii Politice, Facultatea de Drept (1991 – prezent);

·         membru în Comisia parlamentară pentru revizuirea Constituţiei României (2002-2003);

·         avocat pledant (1991-1992; 2001);

·         judecător la Curtea Constituţională (1992-1998);

·         preşedinte al Curţii Constituţionale (1995-1998);

·         profesor invitat, Universitatea din Paris, luna mai 1993;

·         membru (expert) în Comisia parlamentară pentru redactarea proiectului de Constituţie a României (1990-1991);

·         membru permanent în Comisia constituţională, juridică şi pentru drepturile omului a Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională (1990);

·         membru în Comisia constituţională, juridică şi pentru drepturile omului a Consiliului Frontului Salvării Naţionale (1989-1990), participând la elaborarea unor acte normative precum Legea electorală din anul 1990;

·         secretar ştiinţific al Senatului Universităţii din Bucureşti (1984-1989; 1989-1990);

·         secretar ştiinţific la Ministerul Învăţământului (1972-1973; 1980-1981);

·         conferenţiar universitar (1981-1991) Universitatea Bucureşti;

·         lector universitar (1972-1981) Universitatea Bucureşti;

·         redactor responsabil de carte (1964-1967) Editura Didactică şi Pedagogică;

·         asistent universitar (1962-1972) Universitatea Bucureşti;

·         preparator universitar (1960-1962) Universitatea Bucureşti;

·         procuror stagiar (1959-1960) Procuratura oraşului Constanţa.

 

A publicat manuale, cursuri, monografii şi  studii de Drept constituţional. A organizat un Centru de Drept Constituţional şi Instituţii Politice, pe lângă Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, care colaborează pe linie ştiinţifică cu centrul similar de la Universitatea Paris I- Sorbona.

 

Titluri ştiinţifice şi profesionale, medalii

·         Profesor universitar emerit, Universitatea Bucureşti, 2011;

·         Profesor universitar emerit, Universitatea Nicolae Titulescu, 2012;

·         Doctor Honoris Causa, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2005;

·         Doctor în drept din anul 1972 al Universităţii "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca, cu teza "Libertăţile social-politice si personale ale cetăţenilor";

·         Titlul de conferenţiar universitar evidenţiat, conferit prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului nr.5703 din 19 iunie 1984;

·         Diploma de merit pentru importanta contribuţie la edificarea statului de drept din România, conferită de Uniunea juriştilor democraţi din România şi revista "Palatul de Justiţie" (1992);

·         Premiul "Mircea Manolescu" pe anul 1994 pentru activitate ştiinţifică deosebită în cercetarea interdisciplinară, acordat de Societatea Academică "Titu Maiorescu";

·         Diploma de onoare şi medalia Justiţiei Române, conferite de Ministerul Justiţiei (1995);

·         Medalla del Tribunal Constitucional Madrid, 15 martie 1996;

·         Orden al merito en la funcion judicial Republica Venezuela, Consejo de la judicatura, Caracas, 26 de Marzo de 1996;

·         Ordinul naţional "Pentru merit în grad de Mare Cruce", acordat prin Decretul nr.529/2000 al Preşedintelui României (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.668/2000)

·         Premiul "Istrate Micescu", pentru lucrarea "Ordonanţa guvernamentală", acordat de Uniunea Juriştilor din România (anul 2000);

·         Premiul “Andrei Rădulescu” al Uniunii Juriştilor din România pentru contribuţia la lucrarea “Interpretarea Constituţiei” (anul 2000);

 

  

Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

 

Avocatul Poporului în perioada septembrie 2011-  iulie 2012

 

Profesor de Drept constituțional și instituții politice la Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu şi la Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti

 

  

Studii

 

Funcţii, demnități şi activităţi

 

De-a lungul anilor, atât în țara noastră cât și-n străinătate, a publicat un număr mare de articole și lucrări și a participat la numeroase colocvii științifice unde a prezentat comunicări, pe diferite teme de drept constituţional şi drept al mediului înconjurător.

 

Titluri ştiinţifice și profesionale, medalii

 

    

Prof. univ. dr. Anastasiu Crișu

 

 

Avocatul Poporului în anul 2013

 

Profesor de drept procesual penal și conducător de doctorat la Facultatea de Drept, Universitatea din București

   

Studii

Funcţii, demnități şi activităţi

A scris numeroase cărți de specialitate, articole, studii, și comentarii, în publicații de profil.

Titluri ştiinţifice şi profesionale, medalii