Adjuncţii Avocatului Poporului sunt specializaţi pe domenii de activitate:

 

1. Doamna Erzsébet Dáné, adjunct al Avocatului Poporului pentru domeniul - drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale

prezentare

declaraţie de avere şi interese

2. Domnul Ionel Oprea, adjunct al Avocatului Poporului pentru domeniul - drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap

prezentare

declaraţie de avere şi interese

3. Domnul Mircea Criste, adjunct al Avocatului Poporului pentru domeniul - armată, justiţie, poliţie, penitenciare

prezentare

declaraţie de avere şi interese

4. Doamna Ecaterina Teodorescu, adjunct al Avocatului Poporului pentru domeniul proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe

prezentare

declaratie de avere şi interese

5. Doamna Magda Constanța Ștefănescu, adjunct al Avocatului Poporului pentru domeniul privind prevenirea torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenție

prezentare

declarație de avere și interese

6. Avocatul Copilului, adjunct al Avocatului Poporului