FORMULAR TIP DE PETIŢIE

 

 

Domnule Avocat al Poporului,

 

1.Numele şi prenumele (cu majuscule) ..............................................., domiciliat în (reşedinţa ori altă adresă unde puteţi fi găsit) ..................................... str. …………………………………........... nr. ..... bl. ..... sc. ..... ap. ....., judeţ/sector ………………………………..telefon  ................

2.Data la care aţi luat cunoştinţă despre încălcarea drepturilor dumneavoastră .............................................................................................

3.Prezentarea succintă a drepturilor şi libertăţilor încălcate:

...........................................................................................................................

 .............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

4.Autoritatea administrativă sau funcţionarul public reclamat: ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

5.Descrierea succintă a faptelor invocate, prin care vi s-au încălcat drepturile: (puteţi continua pe o altă pagină, pe care să o anexaţi la cerere)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

6.Autorităţile publice care au fost sesizate anterior:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

7.Răspunsul primit şi motivele pentru care vă consideraţi în continuare nedreptăţit: ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

8.În dovedirea celor afirmate depun următoarele acte (în copie, nu în original): ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

9.Menţiunea obligatorie dacă cererea face obiectul unei cauze aflate pe rolul unei instanţe judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăţi:

DA/NU

10.Doresc ca toate informaţiile şi rezultatele acestei cereri să rămână confidenţiale:

DA / NU

11.Petiţia este depusă:

|_| Personal

|_| Prin mandatar

 

Data ...............

Semnătura .....................