Răspuns colectiv la sesizările primite din partea mai multor petenți cu privire la obligativitatea purtării măștilor de protecție și a distanțării fizice în unitățile de învățământ, în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV2

 

Răspuns colectiv la sesizările primite din partea mai multor petenți cu privire la obligativitatea purtării măștilor de protecție și a distanțării fizice în unitățile de învățământ, în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV2

 

Pe parcursul lunii septembrie 2020 instituția Avocatul Poporului a fost sesizată de mai multe persoane fizice prin petiții cu conținut asemănător prin care s-au adus critici referitoare la anumite măsuri instituite prin Ordinul Comun nr. 5487/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 al Ministrului educaţiei şi cercetării, Cristina Monica Anisie, și al Ministrului sănătăţii, Nelu Tătaru.

Unele dintre măsurile la care s-au referit petenții sunt purtarea obligatorie a măștii de protecţie de către elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ și în timpul recreaţiei (atunci când elevii se află în interior şi în exterior) și, respectiv, păstrarea obligatorie a unei distanţe fizice de 1 m între elevi atât în timpul orelor, cât și în pauze.

Petenții au considerat că aceste măsuri au efecte nocive asupra sănătății fizice și psihice a copiilor lor și afectează atât procesul de învățare al elevilor împiedicându-i să se concentreze la cursuri, cât și nevoia acestora de a socializa cu colegii de școală.

Aspectele sesizate au fost analizate în contextul prevederilor art. 32 și ale art. 34 din Constituția României privind dreptul la învățătură și, respectiv, dreptul la sănătate.

Pentru a veni în sprijinul petenților, subliniem următoarele:

Ordinul Comun nr. 5487/2020 reglementează măsurile privind mijloacele de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unităţile/instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură, studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ.

Acest ordin comun a fost adoptat în baza Ordonanței de urgență nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Conform Anexei nr. 1A la Ghidul privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19, anexă intitulată ”Scenarii de funcţionare a unităţilor sau a instituţiilor de învăţământ preuniversitare”, purtarea măștii de protecţie și păstrarea obligatorie a unei distanţe fizice de 1 m între elevi atât în timpul orelor cât și în pauze sunt obligatorii atât pentru elevi, cât și pentru personalul didactic în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal.

Avocatul Poporului consideră că aspectele pentru care petenții au solicitat sprijinul instituției noastre sunt măsuri întemeiate legal și oportune din punctul de vedere al efortului de combatere a pandemiei de COVID-19 având ca scop protejarea copiilor, a cadrelor didactice și a familiilor acestora de riscul infectării cu noul coronavirus, astfel că nu se impune intervenția instituției Avocatul Poporului.

Persoanele care consideră că prin astfel de măsuri le-au fost afectate drepturile și libertățile fundamentale se pot adresa instanței de judecată competente care va aprecia asupra legalității prevederilor Ordinului Comun nr. 5487/2020 emis de Ministrul educaţiei şi cercetării și de Ministrul sănătăţii.

 

 

Bucureşti, 22 septembrie 2020

Sari la conținut