Site-ul Instituției Avocatul Poporului folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii acestora, conform Regulamentului 679/27 aprilie 2016

 

 

Avocatul Copilului este denumirea adjunctului specializat în drepturile copilului, potrivit unei propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Conform propunerii legislative, în Legea nr. 35/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare se va introduce un nou articol, articolul 122, cu următorul cuprins:

„Art. 122

– (1) Avocatul Copilului acţionează în vederea dezvoltării depline şi armonioase a copilului, înţeles ca orice fiinţă umană, de la concepţie, până la 18 ani, cu respectarea demnităţii  şi a  opiniei acestuia, în vederea asigurării unui regim special de protecţie şi asistenţă în realizarea drepturilor sale.

(2) Avocatul Copilului desfăşoară activităţi în vederea exercitării şi protecţiei drepturilor copilului, împotriva violenţei, cruzimii, exploatării, coruperii, neglijării şi a oricăror alte rele tratamente.

(3) Avocatul Copilului va acorda protecţie  şi asistenţă specială copiilor cu handicap.

(4) Avocatul Copilului este obligat să acorde protecţie şi asistenţă copilului şi la cererea acestuia fără acordul părinţilor sau reprezentanţilor legali.

(5) În vederea garantării drepturilor şi libertăţilor copilului, Avocatul Copilului poate asista copilul aflat în dificultate sau în situaţii de risc, chiar în lipsa informării sau acordului părinţilor sau reprezentanţilor legali.

(6) Avocatul Copilului desfăşoară acţiuni prevăzute de lege şi din proprie iniţiativă, cooperând, în acest scop, cu cetăţenii, organizaţiile neguvernamentale sau instituţiile  şi autorităţile publice cu activitate în domeniu, care indică încălcarea drepturilor sau intereselor copilului.

(7) Avocatul Copilului decide asupra petiţiilor referitoare la încălcarea drepturilor sau libertăţilor copiilor, verifică activitatea de rezolvare legală a petiţiilor primite şi solicită autorităţilor sau funcţionarilor administraţiei publice în cauză încetarea încălcării drepturilor şi libertăţilor, repunerea în drepturi şi repararea prejudiciilor.”

 

Propunerea legislativă a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în data de 18 octombrie 2011 şi înaintată la Senat. În data de 15 noiembrie 2011, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a depus raportul de admitere cu amendamente. Propunerea legislativă urmează să fie trimisă spre dezbatere în plenul Senatului.

 

În cadrul instituţiei Avocatul Poporului, după adoptarea propunerii legislative, se va întocmi un plan de punere în aplicare a propunerii legislative referitoare la Avocatul Copilului, care va cuprinde printre altele un program de audienţe, precum şi un număr de telefon special la care Avocatul Copilului va putea fi sesizat pentru îndeplinirea rolului său.