Activitate

 

2023

Dosar nr. 15328/2023 (rezumat) - Biroul Teritorial Alba-Iulia s-a sesizat din oficiu în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relatează despre închiderea Centrului de Permanență Medicală Cedonia din Municipiul Sibiu, decizie care adâncește și mai mult o criză deja existentă în domeniul sănătății din Sibiu.

Față de situația relatată, ne-am adresat autorităților competente în gestionarea acestor probleme, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea identificării unor soluții pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale de permanență astfel încât pacienții să nu aibă de suferit.
Astfel, în urma demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului, autoritățile sesizate, ne-au comunicat următoarele:
În urma sesizării, înţelegând importanţa funcționării unui Centru de Permanență Medicală în zonă, au fost invitați la discuţii toţi medicii de familie din Municipiul Sibiu și localităţile limitrofe (Şelimbăr, Cisnadie, Cristian, Răşinari, Ocna Sibiului, Şura Mare şi Şura Mică), în speranţa că se va reuşi să se contureze o echipă medicală care să continue această activitate atât de necesară.
La discuții au participat fizic 130 dintre colegii medici de familie, iar în acest moment se aşteaptă răspunsul final al câtorva dintre medici, care au solicitat un timp suplimentar pentru a se gândi, dar se speră că în final se va forma o echipă medicală, iar activitatea de permanenţă să fie reluată în Sibiu.
De asemenea, se poartă discuţii avansate pentru găsirea unui alt spaţiu care să găzduiască această activitate.
Concluzionând, rezultă că autoritățile publice sesizate au luat în considerare demersurile instituției noastre, înfiinţarea unui nou Centru de Permanenţă care să asigure asistența medicală 24 din 24 de ore, constituind un obiectiv prioritar.

Dosar nr. 2073/2023 (rezumat) Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relata despre cazul unei femei, care împreună cu fiica minoră au fost agresate de către concubinul mamei

Față de situația relatată, ne-am adresat autorităților competente în gestionarea acestor probleme, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea prevenirii și combaterii violenței asupra copilului și violenței în familie.
Astfel, în urma demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului, autoritățile sesizate, ne-au comunicat următoarele:
În urma sesizării, a fost evaluată situația familiei în cauză și în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului şi constatării riscului iminent în cauză, a fost emis un ordin de protecţie provizoriu pe o perioadă de 5 zile, faţă de agresor.
În ceea ce îi privește pe mamă și cei doi copii ai săi, s-a dispus admiterea lor în Serviciul Social de tip Locuinţă Protejată destinată victimelor violenţei domestice din municipiul Alba Iulia, din cadrul proiectului „Venus – împreună pentru o viaţă în siguranţă!” pentru o perioadă determinată de 6 luni.
În cadrul locuinței protejate, victimele violenţei domestice vor beneficia de adăpost şi sprijin; informare şi consiliere socială; consiliere psihologică şi, după caz, terapii de specialitate; educaţie extracurriculară privind viaţa autonomă, un stil de viaţă sănătos, dezvoltarea şi consolidarea abilităţilor pentru o viaţă independentă; consiliere şi orientare vocaţională; facilitarea accesului la servicii medicale şi consiliere juridică.
Concluzionând, rezultă că autoritățile publice sesizate au luat în considerare demersurile instituției noastre și că au fost luate măsuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea și combaterea violenței domestice, respectiv protecția și promovarea drepturilor copilului.

2022

Dosar nr. 525/2022 (rezumat)- Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu, în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relatează despre coșmarul prin care trece o mamă împreună cu fiul său, care s-au ascuns de soțul care o amenința cu bătaia.

Față de situația relatată, ne-am adresat autorităților competente în gestionarea acestor probleme, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea prevenirii și combaterii violenței asupra copilului și violenței în familie.

Astfel, în urma demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului, autoritățile sesizate, ne-au comunicat următoarele:

În urma sesizării, a fost evaluată situația familiei în cauză și s-a constatat că nu se impune instituirea unei măsuri de protecție specială pentru minorul în cauză și fratele acestuia, mama asumându-și responsabilitatea creșterii, educării și îngrijirii acestora în familia sa, având sprijinul moral, material și financiar al bunicii materne, iar situația familiei este în continuare atent monitorizată de Serviciul de Asistență Socială.

Referitor la prevenirea și combaterea situațiilor de violență domestică, la nivelul județului Alba sunt implementate mai multe proiecte ce vizează acest domeniu, cum ar fi: colaborarea cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în cadrul Proiectului „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță ”, pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice – Programul Operational Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.4, implementat de către DGASPC Alba.

Prin intermediul acestui proiect, victimele violenței domestice beneficiază de servicii de asistență psihologică, consiliere vocațională, asistență juridică, asistență medicală și asistență socială.

De asemenea, având în vedere creșterea gradului de siguranță pentru victime și diminuarea riscului de revictimizare, îmbunătățirea nivelului de gestionare a comportamentului și prevenirea recidivei în cazul agresorilor, sincronizarea, eficientizarea și profesionalizarea serviciilor de prevenire, intervenție și monitorizare în cazurile de violență domestică – în cadrul DGASPC Alba funcționează Locuința protejată destinată femeilor victime ale violenței domestice care oferă servicii rezidențiale și servicii de specialitate de suport și consiliere vocațională.

La nivelul județului Alba funcționează mai multe servicii sociale pentru sprijinirea victimelor violenței domestice, cum ar fi:

– Servicii sociale pentru victimele violenței domestice, în regim de zi;

– Servicii sociale pentru victimele violenței domestice, în regim rezidențial;

– Servicii sociale cu program continuu, respectiv: servicii integrate de urgență destinate victimelor violenței sexuale și servicii de tip linie telefonică de urgență – HELP – LINE;

– Servicii de informare și sensibilizare a populației;

– Centre de consiliere destinate agresorilor.

Concluzionând, rezultă că autoritățile publice sesizate au luat în considerare demersurile instituției noastre și că au fost luate măsuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea și combaterea violenței domestice, respectiv protecția și promovarea drepturilor copilului.

Dosar nr. 482/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu, în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relatează despre situația unor salariați disponibilizați de către o societate din municipiul Orăștie, județul Hunedoara, care nu și-au primit drepturile stabilite în Contractul colectiv de muncă.

Față de situația relatată, ne-am adresat autorității competente în verificarea aspectelor semnalate, solicitând examinarea situației, a modului în care angajatorul respectă dispozițiile legale în domeniul relațiilor de muncă și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea remedierii lor.
Astfel, în urma demersurilor efectuate, autoritatea sesizată, ne-au comunicat următoarele:
În urma sesizării, cu privire neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin Contractul colectiv de muncă de către angajator față de salariați, inspectori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara au efectuat un control la sediul societății, pentru verificarea aspectelor semnalate.
Din analiza documentelor prezentate, s-a constatat că angajatorul nu a respectat data calendaristică prevăzută în contractul colectiv de muncă pentru plata salariului, fapt pentru care s-a dispus măsura obligatorie cu caracter permanent de respectare a prevederilor legale în vigoare cu privire la plata salariului prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.
Referitor la aspectul sesizat privind nerespectarea obligațiilor stabilite prin CCM, cu privire la plata primei de concediu cu 10 zile anterior datei plecării în concediu, s-a constatat existența unui litigiu de muncă, acesta putând fi soluționat de către instanțele judecătorești competente conform prevederilor legale în vigoare.
Concluzionând, rezultă că autoritatea publică sesizată a luat în considerare demersul instituției noastre, care a determinat dispunerea de măsuri cu caracter permanent de respectare în totalitate a prevederilor Contractului colectiv de muncă și a legislației în domeniul relațiilor de muncă.

Dosar nr. 450/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu, în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relatează despre comportamentul abuziv al doamnei director adjunct al AJOFM Hunedoara față de salariați.

Față de situația relatată, ne-am adresat institiției, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea remedierii lor.
Astfel, în urma demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului, autoritatea sesizată, ne-au comunicat următoarele:
În urma sesizării, la nivelul instituției s-a constituit Comisia de disciplină în vederea cercetări plângerilor cu privire la activitatea profesională și programul de lucru al doamnei director adjunct, precum și cele referitoare la comportamentul neadecvat față de salariații instituției.
În urma cercetării efectuate de către comisia de disciplină, au fost constatate următoarele:
Comunicarea defectuoasă sau uneori lipsa totală de comunicare atât cu superiorul ierarhic, cât și cu cei din directa subordonare, implicarea redusă sau uneori lipsa de implicare, care au adus atingere climatului normal de desfășurare a activității în cadrul instituției, fiind afectate relațiile cu persoanele aflate în subordine, cât și cu superiorul ierarhic.
Referitor la conduita doamnei director adjunct, s-a constatat o atitudinea necolegială, generatoare de tensiuni și de conflicte în cadrul instituției.
Astfel, comisia a apreciat că doamna director adjunct a încălcat prevederile referitoare la îndatoriri și interdicții stabilite pentru funcționarii publici, altele decât cele referitoare la conflictele de interese și incompatibilități.
Având în vedere probele existente și administrate, comisia de disciplină, a constatat, prin Procesul verbal de dezbatere a cazului nr. 703/2022, că faptele supuse cercetării constituie abatere disciplinară și a propus sancționarea disciplinară a doamnei director adjunct al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, prin aplicarea sancțiunii mustrării scrise, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Concluzionând, rezultă că autoritatea publică sesizată a luat în considerare demersul instituției noastre, care a determinat demararea procedurii de cercetare disciplinară și sancționarea funcționarului public în cauză.

Dosar nr. 77/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu în urma unor reportaje prezentate în presa locală din Alba Iulia, referitoare la concentrațiile foarte mari de poluanți atmosferici în oraș, înregistrându-se valori de aproape 10 ori mai mari decât limita normală în intervalul 01.01.2022-31.01.2022. Față de situația relatată, ne-am adresat autorităților competente în gestionarea acestor probleme, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea remedierii lor

Astfel, în urma demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului, autoritățile sesizate, ne-au comunicat următoarele: Calitatea aerului înconjurător (emisii) este monitorizată în județul Alba, de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, prin stațiile automate de monitorizare amplasate în Alba Iulia, Sebeș și Zlatna. În intervalul 01-31.01.2022, au fost înregistrate șase depășiri ale valorii limită zilnică pentru indicatorul particule în suspensie PM₁₀ (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) determinat prin metoda automată în zilele de 13,16, 20, 24, 25 și 26 ianuarie 2022. Toate aceste depășiri ale valorii limită zilnică nu au fost confirmate de metoda gravimetrică – metoda de referință standardizată. În aceasta perioadă au fost înregistrate creșteri orare ale concentrației de pulberi în suspensie PM₁₀ care a condus la stabilirea indicelui general de calitate a aerului „RĂU”. În anotimpul rece, în scopul prevenirii formării de gheață/polei pe carosabil și în zonele pietonale, primăriile folosesc ca agent de deszăpezire clorura de calciu. Aceasta previne înghețarea apei în timpul iernii. Această substanță ia forma unui praf foarte fin care se depune cu ușurință pe toate suprafețele și constituie un posibil factor de poluare aerului. De asemenea, s-a constatat că, în aceasta perioadă a anotimpului friguros, una din cauzele principale a creșterii valorilor înregistrate în unele zile se datorează încălzirii locuințelor cu combustibil solid (lemn, rumeguș, etc) pe fondul unui calm atmosferic. În continuare se vor efectua verificări și controale la agenții economici de pe raza UAT-ului Alba Iulia pentru a preîntâmpina pe cât posibil eventuale depășiri ale indicatorilor relevanți. Concluzionând, rezultă că autoritățile publice sesizate au luat în considerare demersurile instituției noastre, care au determinat dispunere de măsuri în vederea monitorizării continue a calității aerului și de informare a publicului cu privire la rezultatele monitorizărilor efectuate prin stațiile automate de monitorizare prin emiterea zilnică a buletinului de informare a publicului, care se publică zilnic pe site-ul A.P.M.

Dosarul nr. 76/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unei știri relatate de redacția Turnul Sfatului Sibiu, cu privire la cazul unei femei nemulțumite de modul cum a fost tratat tatăl său, care într-o convorbire telefonică cu medicul cardiolog din cadrul Spitalului Județean Sibiu, a fost jignită și umilită în cel mai urât mod cu putință, adresându-i cuvinte jignitoare.

Față de situația relatată, ne-am adresat Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea prevenirii unor astfel de incidente.
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu ne-a comunicat că a fost analizat cazul, iar în urma cercetării disciplinare pe baza propunerilor Comisiei de Etică, Deontologie Medicală și Disciplină, managerul a dispus sancționarea salariatei cu avertisment scris și demararea cercetării disciplinare prealabile cu privire la transmiterea de informații medicale unei persoane care nu a fost desemnată conform Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului.
Măsurile dispuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu în vederea prevenirii unui astfel de incident, sunt următoarele: reinstruirea întregului personal cu privire la prevederile codurilor de etica și deontologie medicală; reinstruirea personalului medical cu privire la procedurile de comunicare cu aparținătorii; reinstruirea personalului cu privire la prevederile Regulamentului intern referitoare la drepturile și obligațiile salariaților și verificarea însușirii informațiilor și prevederilor materialelor asupra cărora au fost instruiți.

Dosar nr. 11/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu în urma unei știri prezentate de presa on-line (www.pressalert.ro), cu privire la faptul că o femeie și fiica acesteia, ar fi victimele unor fapte comise cu violență.

Din primele cercetări reiese faptul că un bărbat, care avea ordin de protecție emis de instanță, a mers la locuința soției sale care locuia împreună cu fiica sa și le-a agresat, provocându-le leziuni cu un obiect ascuțit. Cel mai probabil, atât mama cât și fiica ei în încercarea de a se apăra, au fost rănite cu un cuțit, iar în cele din urmă atât agresorul cât și cele două au fost transportați la spital.
Față de situația relatată, ne-am adresat instituțiilor abilitate în gestionarea acestui caz mediatizat, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea prevenirii unor astfel de incidente.
Astfel, în urma demersului întreprins, Direcția de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș, ne-a comunicat faptul că în urma verificărilor efectuate, având în vedere aspectele constatate a propus și dispus următoarele: monitorizarea minorilor din familie în vederea prevenirii și combaterii oricăror situații de risc; includerea minorilor și a mamei într-un program de consiliere psihologică, iar în cazul în care situația familială a mamei și a minorilor se vor identifica situații de risc, acestea vor fi sesizate către DGASPC Alba, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului modificată și completată și ale Legii nr. 217/2003, art. 38 privind prevenirea și combaterea violenței domestice.
Potrivit Poliției Municipiului Alba-Iulia, cu privire a acest caz cercetările au fost efectuate, sub aspectul comiterii infracțiunii de Încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute, dispuse prin ordinul de protecție cu referire la prevederile art. 38 alin. (1) lit. e), faptă prevăzută și pedepsită de art. 47 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 și Violență în familie, faptă prevăzută și pedepsită de art. 199 alin. (1), raportat la art. 193 alin. (1) din Codul penal.
Ulterior, în urma constatărilor preliminare ale medicului legist din cadrul S.M.L. Alba, s-a schimbat încadrarea juridică a infracțiunilor comise, în alte infracțiuni, motiv pentru care dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș cu propunere de declinare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

 

Sari la conținut