Activitate

2024

Dosar nr. 6592/2024 (rezumat) Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu (dosar nr. 6592/28.02.2024), în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relata despre cazul unei femei din localitatea Vețel, județul Hunedoara, care a fost agresată de către tatăl său aflat sub influența băuturilor alcoolice

Față de situația relatată, ne-am adresat autorităților competente în gestionarea acestor probleme, respectiv la, Primăria comunei Vețel și la Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor luate pentru evaluarea victimei violenței domestice și pentru prevenirea unor astfel de situații.

În urma sesizării, evenimentul a fost cercetat de către autoritățile competente, stabilindu-se cauzele producerii lui și măsurile dispuse.

Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Vețel, a demarat o anchetă, victima a fost evaluată și prezentată Serviciului Judeţean de Medicina Legală Hunedoara. Totodată, a fost informată cu privire la serviciile și măsurile de protecție de care poate beneficia (găzduirea în centre rezidențiale adecvate nevoilor; serviciile de consiliere psihologică, etc.), însă, din declarațiile victimei și a mamei sale, reiese faptul că nu doresc să beneficieze de astfel de servicii.

În acest caz, a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „violenţă în familie, distrugerea şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, a fost luată măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore faţă de autor, s-a procedat la punerea în mişcare a acţiunii penale, ulterior propunându-se şi dispunându-se măsura arestării preventive a inculpatului pe o durată de 30 de zile şi totodată, s-a emis ordin de protecţie provizoriu şi ulterior, ordin de protecţie, starea conflictuală fiind monitorizată de către poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Rurală Şoimuş.

Faţă de cele expuse mai sus, ținând cont de faptul că, calitatea intervenției și cooperarea interdisciplinară și interinstituțională sunt cruciale pentru scoaterea victimei din relația violentă și, în final, pentru capacitatea acesteia în vederea luării unor decizii adecvate în legătură cu securitatea și viitorul ei, Avocatul Poporului a emis o Recomandare Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, care prin exercitarea atribuțiilor conferite de lege, să dispună următoarele măsuri: în cazurile în care se constată necesitatea acordării de servicii sociale, să se solicite intervenția echipei mobile constituită la nivelul Serviciilor Publice de Asistență Socială de la domiciliul victimei; continuarea organizării prin intermediul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității de sesiuni de mediatizare în rândul populației și în mediile sociale predispuse la săvârșirea actelor de violență de orice fel, în vederea conștietizării efectelor negative a acestor fapte antisociale; desfășurarea unor activități de diseminare a actelor normative cu incidență în materia prevenirii și combaterii violenței domestice în cadrul orelor de pregătire și formare profesională a polițiștilor.

Prin adresa nr. 204098/22.04.2024, Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, ne-a comunicat următoarele:

La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, au fost dispuse măsuri de reprelucrare a legislaţiei incidentă cazurilor de violenţă domestică referitoare la Serviciile Publice de Asistenţă Socială ce se acordă victimelor violenţei domestice cu poliţiştii care gestionează sau intervin la cazuri de violenţă domestică, fiind reinstruiţi periodic referitor la actele normative în vigoare în acest domeniu.

Poliţiştii vor continua activităţile de mediatizare în rândul populaţiei precum şi în mediile sociale predispuse la săvârşirea actelor de violenţă de orice fel.

În final, se face precizarea că Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara va sta la dispoziția instituției Avocatul Poporului pentru soluţionarea cazurilor, potrivit competenţelor stabilite prin Legea Poliţiei Române. 

Dosar nr. 4137/2024 (rezumat) Instituția Avocatul Poporului, a fost sesizată prin petiția nr. 4137/09.02.2024, de către un cadru didactic din cadrul Liceului Tehnologic Jidvei, cu privire la faptul că îi sunt încălcate drepturile constituționale, respectiv dreptul la muncă și la protecția socială a muncii și dreptul la viață și la integritate fizică și psihică

 Față de aspectele sesizate, un reprezentant din cadrul Biroului Teritorial Alba-Iulia a efectuat o anchetă la Liceul Tehnologic Jidvei, cu următoarele obiective: verificarea aspectelor sesizate de către petent cu privire la comportamentul exercitat de către conducerea/angajații Liceului Tehnologic Jidvei, (comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnităţii, integrităţii fizice ori mentale al petentului, punând în pericol munca lui sau degradând climatul de lucru), în legătură cu raporturile de muncă, care are drept scop sau efect o deteriorare a condiţiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnităţii petentului prin afectarea sănătăţii sale fizice sau mentale și prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat sub următoarele forme: conduită ostilă sau nedorită; comentarii verbale; acţiuni sau gesturi.

Având în vedere faptul că, petentul pe lângă orele de educație plastică predate la Liceul Tehnologic Jidvei, în paralel desfășoară activitate didactică și la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba-Iulia,  în vederea soluționării petiției, a fost transmisă o adresă către Liceul de Artă „Regina Maria” Alba-Iulia, prin care am solicitat următoarele: date și informații legate de relațiile interpersonale ale petentului în cadrul Liceului; dacă au existat situații care să-l discrimineze ținând cont de problemele de sănătate pe care le are petentul; orice alte informații cu privire la activitatea desfășurată în cadrul orelor predate.

Cu ocazia desfășurării anchetei, s-a constatat că aspectele sesizate de către petent nu se confirmă, deoarece acesta ar fi trebuit să fi fost supus unor acte de presiune psihologică intensă, în mod repetitiv, din partea altor salariați colegi sau superiori. Totodată, pentru ca un anumit comportament să poată atinge conotațiile mobbing-ului, s-a considerat că acesta trebuie să se desfășoare pe o perioadă de minim șase luni și să vizeze adoptarea cel puțin a unuia dintre comportamentele caracterizate ca acțiuni destinate îngrădirii posibilității de exprimare a victimei: acțiuni ce vizează izolarea victimei; acțiuni de desconsiderare a victimei colegilor; acțiuni de discreditare profesională a victimei; acțiuni vizând compromiterea sănătății victimei.

Din răspunsul formulat de către Liceul de Artă „Regina Maria” Alba-Iulia, reiese faptul că petentul a desfășurat o activitate didactică eficientă, implicându-se în mod serios în toate acţiunile educative de la nivel de clasă şi de şcoală, precum şi în activităţile extrașcolare din cadrul instituţiei  de învăţământ, nu s-a adus la cunoştinţa conducerii instituţiei nicio situaţie de nicio natură care să-l discrimineze.

Faţă de constatările reprezentantului instituţiei Avocatul Poporului cu ocazia anchetei efectuate la Liceul Tehnologic Jidvei, Avocatul Poporului a emis o recomandare adresată directorului, care prin exercitarea atribuțiilor conferite de legislația în vioare, să dispună: măsuri în sensul conștientizării a prevederilor Ordinului nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului – cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, art. 7 alin. (1) privind relaţiile colegiale ale personalului didactic în cadrul colectivului; desfășurarea unor activităţi de diseminare a actelor normative cu incidență în materia combaterii  discriminării și hărțuirii  la locul de muncă; monitorizarea comportamentului cadrelor didactice și a elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale; adoptarea unui comportament proactiv, în vederea îmbunătățirii relațiilor interpersonale, dar și a celor organizaționale.

Prin adresa nr. 550/19.04.2024, directorul Liceului Tehnologic Jidvei, a comunicat următoarele: în cadrul Consiliului Profesoral din data de 03.03.2024 s-au discutat prevederile Ordinului nr. 4821/2018, privind Codul de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar, punându-se accent pe abordarea unui climat favorabil privind relaţiile colegiale ale personalului didactic în cadrul colectivului; s-au desfăşurat activităţi de asistență la ore, atât prin prezenţa directorului, directorului adjunct şi a profesorului consilier şcolar, cu atribuţii de Preşedinte al Comisiei de Etică; în fiecare structură ce aparţine unităţii de învăţământ s-au pus la dispoziţie tuturor cadrelor didactice şi au fost diseminate prevederile în vigoare ale Codul de conduită etică, R.O.I, R.O.F.U.I.P.; pentru a îmbunătăţii relaţiile interpersonale din cadrul organizaţiei și pentru adoptarea unui comportament proactiv, toate cadrele didactice din cadrul Liceului Tehnologic Jidvei, pot accesa serviciile de consiliere psihopedagogice ale Cabinetului de Asistenţă Psihopedagogică din cadrul unităţii de învățământ. 

Dosar nr. 2103/2024 (rezumat) Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relata despre cazul unei persoane din localitatea Cisnădie, Județul Sibiu, care a fost agresată fizic și amenințată cu moartea de către concubin

Față de situația relatată, ne-am adresat autorităților competente în gestionarea acestor probleme, respectiv Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu și Primăriei Orașului Cisnădie – Serviciul Public de Asistență Socială, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în conformitate cu prevederile legale în vigoare în vederea prevenirii unor astfel de evenimente și de respectare a dispozițiilor privind prevenirea și combaterea violenței domestice, respectiv protecția și promovarea drepturilor copilului.

În urma sesizării, evenimentul a fost cercetat de către autoritățile competente, stabilindu-se cauzele producerii lui și măsurile dispuse, fiind efectuate demersurile prevăzute de legislaţia specifică privind aprobarea procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.

A fost întocmită fişa pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice; a fost întocmit raportul de evaluare iniţială; victima a fost informată cu privire la posibilitatea de a beneficia de consiliere psihologică specifică pentru cazurile de violenţă domestică prin compartimentele de specialitate din cadrul DGASPC Sibiu, victima fiind minoră, cazul a fost redirecţionat către DGASPC Sibiu; a fost emis un ordin de protecţie pentru o perioadă de cinci zile împotriva agresorului de către Poliţia Oraşului Cisnădie; a fost întocmit planul de servicii pentru minora în cauză.

Familia rămâne în atenția Serviciului de Asistență Socială în vederea monitorizării ei.

În cauză s-au luat măsuri de supraveghere şi monitorizare a persoanelor în  vederea prevenirii comiterii altor fapte de natură penală. 

Dosar nr. 1194/2024 (rezumat) Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relata despre cazul unei femei din municipiul Alba Iulia care a fost agresată fizic de către soț, cauzându-i leziuni care necesită îngrijiri medicale

Față de situația relatată, ne-am adresat autorităților competente în gestionarea acestor probleme, respectiv la, Direcția de Asistență Socială Alba-Iulia și la Inspectoratul de Poliție al Județului Alba, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor luate pentru evaluarea persoanei care se afla într-o situaţie de vulnerabilitate şi pentru prevenirea unor asemenea situaţii.
În urma sesizării, evenimentul a fost cercetat de către autoritățile competente, stabilindu-se cauzele producerii lui și măsurile dispuse, victima a fost informată despre existenţa Centrului pentru Victimele Violenţei Domestice, despre serviciile oferite, însă, demersurile efecuate de către DAS Alba Iulia nu au avut rezultatul scontat, ci din contră au stârnit controverse între soţi.
Din cercetările efectuate de poliţişti, a rezultat faptul că, în urma agresiunii, femeia a suferit leziuni care au necesitat, pentru vindecare, 7-8 zile de îngrijiri medicale şi, totodată, ar fi fost ameninţată cu alte acte de violenţă.
În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului şi constatării riscului iminent, poliţiştii de ordine publică din Alba Iulia au emis un ordin de protecţie provizoriu, conform Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice pentru o perioadă de 5 zile, prin care bărbatului i-a fost interzis să se apropie de soţia sa.
În cauză, la nivelul Poliţiei Municipiului Alba-Iulia, a fost deschisă mapă privind starea conflictuală dintre cele două persoane, urmând ca aceasta să fie monitorizată de poliţişti.
Faţă de informațiile transmise de către autorități, ținând cont de faptul că persoana a cărei situație a făcut obiectul sesizării instituției Avocatul Poporului, se află în continuare într-o situație de risc, în vederea evaluării şi pentru realizarea demersurilor necesare pentru depăşirea riscului iminent, Avocatul Poporului a emis o recomandare, adresată directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Alba-Iulia, care prin exercitarea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare, să dispună măsuri adecvate în vederea sprijinirii victimei violenței domestice; demararea procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică și întocmirea raportului de intervenție; ancheta socială; evaluarea inițială a cazului și fișa de informare a victimei violenței în familie.
Totodată, au fost continuate demersurile și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, solicitând informații cu privire la cazul prezentat și transmiterea anchetei psiho-socială și concluziile acesteia.
Prin adresa nr. 32990/19.03.2024, am fost informați cu privire la faptul că, directorul executiv al DAS Alba-Iulia, a invitat familia a cărei situație face obiectul sesizării, la sediul DAS Alba-Iulia, termen de prezentare: 18.03.2024, însă s-a constatat refuzul constant de colaborare al familiei, deoarece nu au dat curs invitaţiei, în vederea completării actelor prevăzute de lege, prin urmare Direcţia de Asistenţă Socială se află în imposibilitatea de a-și însuși recomandarea.
Prin adresa nr. 8777/26.03.2024, DGASPC Alba, ne-a informat că, persoana în cauză a fost contactată telefonic, iar în urma discuției purtată cu acesta a reieşit că incidentul a fost unul singular, precum şi că s-a împăcat cu soţul la scurt timp, refuzând să dea detalii referitoare la acest incident.
De asemenea, persoana a fost informată privind serviciile de care poate beneficia din partea instituţiei, dar aceasta a refuzat motivând prin faptul că situaţia dintre ea şi soţul ei s-a ameliorat.

2023

Dosar nr. 35671/2023 (rezumat) Instituția Avocatul Poporului, a fost sesizată prin petiția nr. 35671/22.12.2023, de către o persoană aflată în detenție la Penitenciarul Aiud, cu privire la faptul că, îi sunt încălcate drepturile constituționale, respectiv dreptul la viață și la integritate fizică și psihică și dreptul de acces la informațiile de interes public

Față de aspectele sesizate, un reprezentant cadrul Biroului Teritorial Alba-Iulia a efectuat o anchetă la Penitenciarul Aiud, cu următoarele obiective: verificarea dosarului/dispozițiilor din dosarul deținutului cu mandat european de arestare; verificarea aspectelor sesizate cu privire la condițiile de cazare prevăzute de OMJ NR. 2772/C/2017 și de celelalte acte normative prevăzute la nivel european; verificarea aspectelor sesizate cu privire la îngrădirea dreptului la informație și audierea petentului.
Cu ocazia desfășurării anchetei, s-au constatat următoarele: petentului îi este respectat dreptul la un spațiu mai mare de 4 mp., așa cum este prevăzut în dispozițiile garantate prin mandatul de arestare; la nivelul unității erau amplasate infochioșcuri funcționale, însă acestea se aflau în curs de actualizare, iar camera de detenție nu era dotată cu mapă care să conțină informații și documente de interes; petentul a fost informat cu privire la prevederile OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.
Faţă de constatările reprezentantului instituţiei Avocatul Poporului cu ocazia anchetei efectuate la Penitenciarul Aiud, Avocatul Poporului a emis o recomandare, adresată directorului Penitenciarului Aiud, care prin exercitarea atribuțiilor conferite de legislația în vioare, să dispună măsuri pentru actualizarea infochioșcurilor (puncte de documentare și informare electronică) cu documente și informații de interes, pentru a putea fi accesate de către persoanele private de libertate și dotarea camerelor cu mape legislative; verificarea respectării programului de odihnă prevăzut de Regulamentul de ordine interioară, respectiv de minimum 7 ore de somn pe zi; evaluarea psihologică a petentului și eventual includerea într-un program de consiliere psihologică având în vedere faptul că acesta se află în evidența cabinetului medical cu patologie specifică, fără tratament, precum și pentru faptul că acuză un disconfort psihic accentuat și tendințe de automutilare; indentificarea unei soluții optime privind cazarea deţinutului într-o altă cameră având în vedere starea conflictuală din camera de deținere.
Prin adresa nr. A/10972/01.04.2024, directorul Penitenciarului Aiud, ne-a comunicat:
Administrația Penitenciarului Aiud și-a însuşit Recomandarea Avocatului Poporului şi au fost adoptate următoarele măsuri: au fost actualizate infochioşcurile (punctele de documentare şi informare electronică) cu documente şi informaţii de interes, pentru a putea fi accesate de către deţinuţi şi au fost dotate cu mape documentare camere de cazare; (se anexează în copie xerox extras conținut infochioșc cu toate documentele de interes); se verifică constant respectarea programului de odihnă prevăzut de Regulamentul de ordine interioară; s-a realizat evaluarea psihologică a petentului şi a fost inclus într-un program de consiliere psihologică; deţinutul a fost cazat într-o altă cameră, iar ulterior acesta a solicitat să fie relocat în aceeaşi cameră în care era cazat la momentul desfășurării anchetei şi chiar a protestat prin forma refuzului de hrană în acest scop.
Datorită acestor aspecte, ulterior a fost relocat conform doleanţei sale în camera respectivă (se anexează în copie xerox extras din aplicația electronică cu mutările deținutului și motivul de mutare; formularul pentru procedura refuzului de hrană; declarația petentului privind renunțul la refuzul de hrană și solicitarea de a fi mutat în camera în care a fost cazat inițial).

Dosar nr. 35415/2023 (rezumat) Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu (dosar nr. 35415/20.12.2023), în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relata despre cazul a cinci minori aflați cu măsura plasamentului în regim de urgență din cadrul Complexul de Servicii Comunitare „Prichindelul” din Sibiu, care și-au provocat leziuni pe mâini și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale

Față de situația relatată, ne-am adresat autorităților cu atribuții în domeniul apărării, protecţiei şi promovării drepturilor copilului, respectiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu și la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor luate pentru evaluarea minorilor și pentru prevenirea unor astfel de situații.
În urma sesizării, autoritățile au demarat la constituirea unei echipe de verificare a incidentelor, care va formula propuneri de îmbunătăţire a activităţii de la nivelul centrului.
Minorii au beneficiat de şedinţe de consiliere individuale şi de grup atât în cadrul Spitalului de Psihiatrie cât şi în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgenţă, totodată au beneficiat de îngrijiri medicale de specialitate.
Pentru o parte dintre cei cinci minori implicați în incident s-a înlocuit măsura de plasament în regim de urgenţă cu măsură de plasament în Asociaţia „O Speranţă pentru Semeni” Cisnădie, pentru alți doi s-a înlocuit măsura de plasament în regim de urgenţă cu măsură de plasament în Casa de Tip Familial „Dalia”, iar pentru unul dintre minori se analizează posibilitatea reintegrării în familie.
Față de informațiile transmise de către autorități, ținând cont de faptul că, copiii au dreptul la protecţie şi asistenţă în realizarea şi exercitarea deplină a drepturilor lor, copiii au dreptul de a fi protejați împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme de violenţă, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate etc., Avocatul Poporului a emis o Recomandare directorului – DGASPC Sibiu, care prin exercitarea atribuțiilor conferite de legislaţia în vigoare, să dispună măsuri legale care să conducă la: instruirea personalului din cadrul CPRU „Prichindelul” Sibiu, cu privire la obligațiile legale ce le revin în domeniul apărării, protecției și promovării drepturilor copilului și consecințele legale ale neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare ale acestora; protecția integrității fizice și psihice a beneficiarilor și prevenirea riscului de accidente; asigurarea securității și siguranței beneficiarilor Centrului prin efectuarea de demersuri pentru intensificarea supravegherii; evaluarea psihologică a beneficiarilor cu comportament neadecvat/deviant și formularea de recomandări privind realizarea unui program de intervenție psihologică personalizată realizată de către specialiști (medic, psiholog etc.)
Prin adresa nr. 30658/05.04.2024, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, ne-a comunicat următoarele:
Instruirea personalului din cadrul CPRU cu privire la obligaţiile legale ce le revin în domeniul apărării, protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi consecinţele legale ale neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare ale acestora a fost efectuată periodic, precum şi instruire generală complexă (04.03.2024); minorilor aflaţi cu măsura plasamentului în regim de urgenţă din cadrul CPRU, li s-a efectuat prelucrarea, diseminarea, informarea cu privire la drepturile lor de protecţie (asigurarea integrităţii fizice şi psihice precum şi prevenirea riscurilor de accidente). De asemenea toţi beneficiarii instituţiei au fost consiliaţi individual şi în grup; în scopul intensificării supravegherii beneficiarilor, în cadrul centrului au fost delegaţi 3 educatori, dintre care 2 educatori din cadrul CPCD şi un educator de Ia CP Gulliver. Sistemul de supraveghere video de la nivelul CS Prichindelul a fost remediat şi este funcţional, iar în momentul de faţă este demarată procedura de montare a camerelor video pe holul instituţiei.

Dosar nr. 34179/2023 (rezumat) - Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relata despre cazul unei femei care a fost agresată și amenințată împreună cu fiica ei de către concubin, încercând astfel, să le determine să-și retragă plângerile depuse la poliție împotriva lui.

Față de situația relatată, ne-am adresat autorităților competente în gestionarea acestor probleme, respectiv la Direcția de Asistență Socială Aiud și la Inspectoratul de Poliție al Județului Alba, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în conformitate cu prevederile legale în vigoare în vederea prevenirii unor astfel de evenimente și de respectare a dispozițiilor privind prevenirea și combaterea violenței domestice, respectiv protecția și promovarea drepturilor copilului.

În urma sesizării, evenimentul a fost cercetat de către autoritățile competente, stabilindu-se cauzele producerii lui și măsurile dispuse, fiind efectuate demersurile prevăzute de legislaţia specifică privind aprobarea procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.

A fost întocmită fişa pentru evaluarea gradului de risc şi constatării riscului iminent în cauză; față de victimă și față de copiii acesteia prin decizia emisă de către Directorul DGASPC Alba, s-a dispus măsura de protecţie a introducerii într-un centru de ocrotire a victimelor violenței domestice; victima și cei doi copii minori au fost incluși într-un program de consiliere psihologică și vocațională; minorii au fost înscriși la școală în vederea frecventării cursurilor școlare; față de agresor a fost emis un ordin de protecție, pentru o perioadă de 4 luni; în cauză s-a deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii faptelor de „violenţă în familie”, şi „răzbunare pentru ajutor dat justiţiei”.

Dosar nr. 33376/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Alba-Iulia s-a sesizat din oficiu, în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relatează despre coșmarul prin care a trecut o femeie din Alba, care a fost luată la bătaie de propriul soț, din cauza unor certuri

Față de situația relatată, ne-am adresat autorităților competente în gestionarea acestor  probleme, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea identificării nevoilor membrilor familiei (situații de dificultate sau vulnerabilitate); dacă au fost luate măsuri în conformitate cu prevederile legale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

Astfel, în urma demersurilor efectuate, autoritățile sesizate, ne-au comunicat următoarele:

În urma sesizării, a fost desfășurată ancheta socială de către Serviciul Public de Asistență Socială la familia în cauză, a fost realizată evaluarea gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice. Victima a fost evaluată și informată cu privire la: serviciile de care poate beneficia (consiliere psihologică specifică pentru cazurile de violență domestică); măsurile de protecție de care poate beneficia (ordin de protecție, formularea de plângeri penale, reprezentare în instanță etc.). Situaţia familiei rămâne în atenţia Serviciului Public de Asistență Socială în vederea monitorizării periodice a situaţiei socio-familiale și a prevenirii expunerii la alte riscuri, de asemenea, starea conflictuală dintre cei doi soți a rămas în atenția polițiștilor.

În cauză este deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „violenţă în familieˮ. 

Dosar nr. 32049/2023 (rezumat) Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu, în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relata despre cazul unui bărbat care a plecat din Centrului de zi de socializare şi petrecere a Timpului Liber Topârcea și nu a mai revenit

Față de situația relatată, ne-am adresat autorităților competente în gestionarea acestor probleme, respectiv la, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu, Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu și Centrul de Zi de socializare și petrecerea timpului liber Topârcea, ce aparține Primăriei Orașului Ocna Sibiului, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor luate pentru evaluarea persoanei care se afla într-o situaţie de vulnerabilitate şi pentru prevenirea unor asemenea cazuri.

În urma sesizării, evenimentul a fost cercetat de către autoritățile competente, însă în urma incidentului, bărbatul a fost găsit decedat, iar conform adresei nr. 7/VIII/1/2023 din data de 08.01.2024, eliberată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu – PJ Sibiu, în vederea înregistrării decesului şi a certificatului medical constatator al decesului, eliberat de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Sibiu, decesul acestuia a survenit în data de 17.12.2023.

Faţă de informațiile transmise de către autorități, ținând cont de faptul că persoana a cărei situație a făcut obiectul sesizării instituției Avocatul Poporului la data incidentului se afla cel mai probabil într-o situație de vulnerabilitate, în vederea combaterii la nivel local a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile și pentru a identifica nevoile de la nivelul indivizilor, grupurilor, comunității care favorizează excluziunea socială, Avocatul Poporului a emis o Recomandarea nr. 32/2024, adresată primarului Orașului Ocna Sibiului, care prin exercitarea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare, să dispună măsuri privind analizarea problemelor comunității în vederea elaborării unui program de acțiuni comunitare; identificarea de măsuri și acțiuni care să vină în sprijinul celor mai expuse grupuri vulnerabile și constituirea Echipei Comunitare Integrată (ECI) la nivelul orașului Ocna Sibiului.

Prin adresa nr. 896/2024, am fost informați cu privire la faptul că, prin H.C.L. Ocna Sibiului nr. 13/28.02.2024 a fost aprobat Programul de măsuri comunitare pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale la nivelul Orașului Ocna Sibiului, prin care s-au stabilit măsuri individuale în vederea prevenirii și combaterii marginalizării sociale care să vină în sprijinul celor mai expuse grupuri vulnerabile.

Prin Dispoziția Primarului nr. 70/05.03.2024, a fost constituită Echipa Comunitară Integrată (ECI) care va face o analiză a problemelor comunității și a nevoilor de intervenție. 

Dosar nr. 27993/2023 (rezumat) Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relata despre producerea unui accident de muncă, petrecut în zona carierei Geomal, localitatea Stremț, județul Alba, soldat cu decesul unui angajat al unei societăți comerciale

 Față de situația relatată, ne-am adresat autorităților competente în gestionarea acestor probleme, respectiv la Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, la Casa Județeană de Pensii Alba și la Inspectoratul de Poliție al Județului Alba, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor dispuse în conformitate cu prevederile legale în vigoare în vederea prevenirii unor astfel de evenimente și de respectare a dispozițiilor legale de securitate și sănătate în muncă.

În urma sesizării, evenimentul a fost cercetat de către autoritățile competente, stabilindu-se cauzele producerii lui și măsurile dispuse privind inițierea procedurilor de consiliere de prevenire la angajatorul în cauză, precum și la cerere, acordarea de prestaţii și servicii de asigurare prevăzute de legislația în vigoare privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Astfel că, în baza cererii înregistrate de către beneficiarul prestațiilor și serviciilor de asigurare, în conformitate cu prevederile legale privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, se vor acorda despăgubiri în caz de deces din partea din partea asigurătorului.

În cauză este deschis un dosar penal sub aspectul  săvârșirii  infracțiunilor de „ucidere din culpă” și „neluarea măsurilor legale de securitate în muncă”.

Dosar nr. 27488/2023 (rezumat) Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relata despre cazul unei familii din localitatea Cut, județul Alba, victimă a violenței domestice

Față de situația relatată, ne-am adresat autorităților competente în gestionarea acestor  probleme, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea identificării nevoilor membrilor familiei (situații de dificultate sau vulnerabilitate); dacă au fost luate măsuri în conformitate cu prevederile legale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

Astfel, în urma demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului, autoritățile sesizate, ne-au comunicat următoarele:

În urma sesizării, a fost desfăşurată ancheta socială de către Serviciul Public de Asistență Socială la familia în cauză, a fost realizată evaluarea gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice.

Victimele au beneficiat de consiliere psihologică, totodată familia a fost informată cu privire la măsurile de protecție de care poate beneficia în conformitate cu prevederile legi pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

Situația familiei rămâne în atenţia Serviciului Public de Asistență Socială în vederea monitorizării periodice a situaţiei socio-familiale și a prevenirii expunerii la alte riscuri, în cauză este deschis un Dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie.

Concluzionând, rezultă că autoritățile publice sesizate au luat în considerare demersurile instituției noastre,  că au fost luate măsuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru prevenirea și combaterea violenței domestice. 

Dosar nr. 15328/2023 (rezumat) - Biroul Teritorial Alba-Iulia s-a sesizat din oficiu în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relatează despre închiderea Centrului de Permanență Medicală Cedonia din Municipiul Sibiu, decizie care adâncește și mai mult o criză deja existentă în domeniul sănătății din Sibiu.

Față de situația relatată, ne-am adresat autorităților competente în gestionarea acestor probleme, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea identificării unor soluții pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale de permanență astfel încât pacienții să nu aibă de suferit.
Astfel, în urma demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului, autoritățile sesizate, ne-au comunicat următoarele:
În urma sesizării, înţelegând importanţa funcționării unui Centru de Permanență Medicală în zonă, au fost invitați la discuţii toţi medicii de familie din Municipiul Sibiu și localităţile limitrofe (Şelimbăr, Cisnadie, Cristian, Răşinari, Ocna Sibiului, Şura Mare şi Şura Mică), în speranţa că se va reuşi să se contureze o echipă medicală care să continue această activitate atât de necesară.
La discuții au participat fizic 130 dintre colegii medici de familie, iar în acest moment se aşteaptă răspunsul final al câtorva dintre medici, care au solicitat un timp suplimentar pentru a se gândi, dar se speră că în final se va forma o echipă medicală, iar activitatea de permanenţă să fie reluată în Sibiu.
De asemenea, se poartă discuţii avansate pentru găsirea unui alt spaţiu care să găzduiască această activitate.
Concluzionând, rezultă că autoritățile publice sesizate au luat în considerare demersurile instituției noastre, înfiinţarea unui nou Centru de Permanenţă care să asigure asistența medicală 24 din 24 de ore, constituind un obiectiv prioritar.

Dosar nr. 2073/2023 (rezumat) Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relata despre cazul unei femei, care împreună cu fiica minoră au fost agresate de către concubinul mamei

Față de situația relatată, ne-am adresat autorităților competente în gestionarea acestor probleme, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea prevenirii și combaterii violenței asupra copilului și violenței în familie.
Astfel, în urma demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului, autoritățile sesizate, ne-au comunicat următoarele:
În urma sesizării, a fost evaluată situația familiei în cauză și în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului şi constatării riscului iminent în cauză, a fost emis un ordin de protecţie provizoriu pe o perioadă de 5 zile, faţă de agresor.
În ceea ce îi privește pe mamă și cei doi copii ai săi, s-a dispus admiterea lor în Serviciul Social de tip Locuinţă Protejată destinată victimelor violenţei domestice din municipiul Alba Iulia, din cadrul proiectului „Venus – împreună pentru o viaţă în siguranţă!” pentru o perioadă determinată de 6 luni.
În cadrul locuinței protejate, victimele violenţei domestice vor beneficia de adăpost şi sprijin; informare şi consiliere socială; consiliere psihologică şi, după caz, terapii de specialitate; educaţie extracurriculară privind viaţa autonomă, un stil de viaţă sănătos, dezvoltarea şi consolidarea abilităţilor pentru o viaţă independentă; consiliere şi orientare vocaţională; facilitarea accesului la servicii medicale şi consiliere juridică.
Concluzionând, rezultă că autoritățile publice sesizate au luat în considerare demersurile instituției noastre și că au fost luate măsuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea și combaterea violenței domestice, respectiv protecția și promovarea drepturilor copilului.

2022

Dosar nr. 525/2022 (rezumat)- Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu, în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relatează despre coșmarul prin care trece o mamă împreună cu fiul său, care s-au ascuns de soțul care o amenința cu bătaia.

Față de situația relatată, ne-am adresat autorităților competente în gestionarea acestor probleme, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea prevenirii și combaterii violenței asupra copilului și violenței în familie.

Astfel, în urma demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului, autoritățile sesizate, ne-au comunicat următoarele:

În urma sesizării, a fost evaluată situația familiei în cauză și s-a constatat că nu se impune instituirea unei măsuri de protecție specială pentru minorul în cauză și fratele acestuia, mama asumându-și responsabilitatea creșterii, educării și îngrijirii acestora în familia sa, având sprijinul moral, material și financiar al bunicii materne, iar situația familiei este în continuare atent monitorizată de Serviciul de Asistență Socială.

Referitor la prevenirea și combaterea situațiilor de violență domestică, la nivelul județului Alba sunt implementate mai multe proiecte ce vizează acest domeniu, cum ar fi: colaborarea cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în cadrul Proiectului „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță ”, pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice – Programul Operational Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.4, implementat de către DGASPC Alba.

Prin intermediul acestui proiect, victimele violenței domestice beneficiază de servicii de asistență psihologică, consiliere vocațională, asistență juridică, asistență medicală și asistență socială.

De asemenea, având în vedere creșterea gradului de siguranță pentru victime și diminuarea riscului de revictimizare, îmbunătățirea nivelului de gestionare a comportamentului și prevenirea recidivei în cazul agresorilor, sincronizarea, eficientizarea și profesionalizarea serviciilor de prevenire, intervenție și monitorizare în cazurile de violență domestică – în cadrul DGASPC Alba funcționează Locuința protejată destinată femeilor victime ale violenței domestice care oferă servicii rezidențiale și servicii de specialitate de suport și consiliere vocațională.

La nivelul județului Alba funcționează mai multe servicii sociale pentru sprijinirea victimelor violenței domestice, cum ar fi:

– Servicii sociale pentru victimele violenței domestice, în regim de zi;

– Servicii sociale pentru victimele violenței domestice, în regim rezidențial;

– Servicii sociale cu program continuu, respectiv: servicii integrate de urgență destinate victimelor violenței sexuale și servicii de tip linie telefonică de urgență – HELP – LINE;

– Servicii de informare și sensibilizare a populației;

– Centre de consiliere destinate agresorilor.

Concluzionând, rezultă că autoritățile publice sesizate au luat în considerare demersurile instituției noastre și că au fost luate măsuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea și combaterea violenței domestice, respectiv protecția și promovarea drepturilor copilului.

Dosar nr. 482/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu, în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relatează despre situația unor salariați disponibilizați de către o societate din municipiul Orăștie, județul Hunedoara, care nu și-au primit drepturile stabilite în Contractul colectiv de muncă.

Față de situația relatată, ne-am adresat autorității competente în verificarea aspectelor semnalate, solicitând examinarea situației, a modului în care angajatorul respectă dispozițiile legale în domeniul relațiilor de muncă și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea remedierii lor.
Astfel, în urma demersurilor efectuate, autoritatea sesizată, ne-au comunicat următoarele:
În urma sesizării, cu privire neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin Contractul colectiv de muncă de către angajator față de salariați, inspectori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara au efectuat un control la sediul societății, pentru verificarea aspectelor semnalate.
Din analiza documentelor prezentate, s-a constatat că angajatorul nu a respectat data calendaristică prevăzută în contractul colectiv de muncă pentru plata salariului, fapt pentru care s-a dispus măsura obligatorie cu caracter permanent de respectare a prevederilor legale în vigoare cu privire la plata salariului prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.
Referitor la aspectul sesizat privind nerespectarea obligațiilor stabilite prin CCM, cu privire la plata primei de concediu cu 10 zile anterior datei plecării în concediu, s-a constatat existența unui litigiu de muncă, acesta putând fi soluționat de către instanțele judecătorești competente conform prevederilor legale în vigoare.
Concluzionând, rezultă că autoritatea publică sesizată a luat în considerare demersul instituției noastre, care a determinat dispunerea de măsuri cu caracter permanent de respectare în totalitate a prevederilor Contractului colectiv de muncă și a legislației în domeniul relațiilor de muncă.

Dosar nr. 450/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu, în urma unor informații apărute în spațiul media, unde se relatează despre comportamentul abuziv al doamnei director adjunct al AJOFM Hunedoara față de salariați.

Față de situația relatată, ne-am adresat institiției, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea remedierii lor.
Astfel, în urma demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului, autoritatea sesizată, ne-au comunicat următoarele:
În urma sesizării, la nivelul instituției s-a constituit Comisia de disciplină în vederea cercetări plângerilor cu privire la activitatea profesională și programul de lucru al doamnei director adjunct, precum și cele referitoare la comportamentul neadecvat față de salariații instituției.
În urma cercetării efectuate de către comisia de disciplină, au fost constatate următoarele:
Comunicarea defectuoasă sau uneori lipsa totală de comunicare atât cu superiorul ierarhic, cât și cu cei din directa subordonare, implicarea redusă sau uneori lipsa de implicare, care au adus atingere climatului normal de desfășurare a activității în cadrul instituției, fiind afectate relațiile cu persoanele aflate în subordine, cât și cu superiorul ierarhic.
Referitor la conduita doamnei director adjunct, s-a constatat o atitudinea necolegială, generatoare de tensiuni și de conflicte în cadrul instituției.
Astfel, comisia a apreciat că doamna director adjunct a încălcat prevederile referitoare la îndatoriri și interdicții stabilite pentru funcționarii publici, altele decât cele referitoare la conflictele de interese și incompatibilități.
Având în vedere probele existente și administrate, comisia de disciplină, a constatat, prin Procesul verbal de dezbatere a cazului nr. 703/2022, că faptele supuse cercetării constituie abatere disciplinară și a propus sancționarea disciplinară a doamnei director adjunct al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, prin aplicarea sancțiunii mustrării scrise, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Concluzionând, rezultă că autoritatea publică sesizată a luat în considerare demersul instituției noastre, care a determinat demararea procedurii de cercetare disciplinară și sancționarea funcționarului public în cauză.

Dosar nr. 77/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu în urma unor reportaje prezentate în presa locală din Alba Iulia, referitoare la concentrațiile foarte mari de poluanți atmosferici în oraș, înregistrându-se valori de aproape 10 ori mai mari decât limita normală în intervalul 01.01.2022-31.01.2022. Față de situația relatată, ne-am adresat autorităților competente în gestionarea acestor probleme, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea remedierii lor

Astfel, în urma demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului, autoritățile sesizate, ne-au comunicat următoarele: Calitatea aerului înconjurător (emisii) este monitorizată în județul Alba, de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, prin stațiile automate de monitorizare amplasate în Alba Iulia, Sebeș și Zlatna. În intervalul 01-31.01.2022, au fost înregistrate șase depășiri ale valorii limită zilnică pentru indicatorul particule în suspensie PM₁₀ (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) determinat prin metoda automată în zilele de 13,16, 20, 24, 25 și 26 ianuarie 2022. Toate aceste depășiri ale valorii limită zilnică nu au fost confirmate de metoda gravimetrică – metoda de referință standardizată. În aceasta perioadă au fost înregistrate creșteri orare ale concentrației de pulberi în suspensie PM₁₀ care a condus la stabilirea indicelui general de calitate a aerului „RĂU”. În anotimpul rece, în scopul prevenirii formării de gheață/polei pe carosabil și în zonele pietonale, primăriile folosesc ca agent de deszăpezire clorura de calciu. Aceasta previne înghețarea apei în timpul iernii. Această substanță ia forma unui praf foarte fin care se depune cu ușurință pe toate suprafețele și constituie un posibil factor de poluare aerului. De asemenea, s-a constatat că, în aceasta perioadă a anotimpului friguros, una din cauzele principale a creșterii valorilor înregistrate în unele zile se datorează încălzirii locuințelor cu combustibil solid (lemn, rumeguș, etc) pe fondul unui calm atmosferic. În continuare se vor efectua verificări și controale la agenții economici de pe raza UAT-ului Alba Iulia pentru a preîntâmpina pe cât posibil eventuale depășiri ale indicatorilor relevanți. Concluzionând, rezultă că autoritățile publice sesizate au luat în considerare demersurile instituției noastre, care au determinat dispunere de măsuri în vederea monitorizării continue a calității aerului și de informare a publicului cu privire la rezultatele monitorizărilor efectuate prin stațiile automate de monitorizare prin emiterea zilnică a buletinului de informare a publicului, care se publică zilnic pe site-ul A.P.M.

Dosarul nr. 76/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unei știri relatate de redacția Turnul Sfatului Sibiu, cu privire la cazul unei femei nemulțumite de modul cum a fost tratat tatăl său, care într-o convorbire telefonică cu medicul cardiolog din cadrul Spitalului Județean Sibiu, a fost jignită și umilită în cel mai urât mod cu putință, adresându-i cuvinte jignitoare.

Față de situația relatată, ne-am adresat Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea prevenirii unor astfel de incidente.
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu ne-a comunicat că a fost analizat cazul, iar în urma cercetării disciplinare pe baza propunerilor Comisiei de Etică, Deontologie Medicală și Disciplină, managerul a dispus sancționarea salariatei cu avertisment scris și demararea cercetării disciplinare prealabile cu privire la transmiterea de informații medicale unei persoane care nu a fost desemnată conform Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului.
Măsurile dispuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu în vederea prevenirii unui astfel de incident, sunt următoarele: reinstruirea întregului personal cu privire la prevederile codurilor de etica și deontologie medicală; reinstruirea personalului medical cu privire la procedurile de comunicare cu aparținătorii; reinstruirea personalului cu privire la prevederile Regulamentului intern referitoare la drepturile și obligațiile salariaților și verificarea însușirii informațiilor și prevederilor materialelor asupra cărora au fost instruiți.

Dosar nr. 11/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu în urma unei știri prezentate de presa on-line (www.pressalert.ro), cu privire la faptul că o femeie și fiica acesteia, ar fi victimele unor fapte comise cu violență.

Din primele cercetări reiese faptul că un bărbat, care avea ordin de protecție emis de instanță, a mers la locuința soției sale care locuia împreună cu fiica sa și le-a agresat, provocându-le leziuni cu un obiect ascuțit. Cel mai probabil, atât mama cât și fiica ei în încercarea de a se apăra, au fost rănite cu un cuțit, iar în cele din urmă atât agresorul cât și cele două au fost transportați la spital.
Față de situația relatată, ne-am adresat instituțiilor abilitate în gestionarea acestui caz mediatizat, solicitând examinarea situației și transmiterea măsurilor întreprinse în vederea prevenirii unor astfel de incidente.
Astfel, în urma demersului întreprins, Direcția de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș, ne-a comunicat faptul că în urma verificărilor efectuate, având în vedere aspectele constatate a propus și dispus următoarele: monitorizarea minorilor din familie în vederea prevenirii și combaterii oricăror situații de risc; includerea minorilor și a mamei într-un program de consiliere psihologică, iar în cazul în care situația familială a mamei și a minorilor se vor identifica situații de risc, acestea vor fi sesizate către DGASPC Alba, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului modificată și completată și ale Legii nr. 217/2003, art. 38 privind prevenirea și combaterea violenței domestice.
Potrivit Poliției Municipiului Alba-Iulia, cu privire a acest caz cercetările au fost efectuate, sub aspectul comiterii infracțiunii de Încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute, dispuse prin ordinul de protecție cu referire la prevederile art. 38 alin. (1) lit. e), faptă prevăzută și pedepsită de art. 47 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 și Violență în familie, faptă prevăzută și pedepsită de art. 199 alin. (1), raportat la art. 193 alin. (1) din Codul penal.
Ulterior, în urma constatărilor preliminare ale medicului legist din cadrul S.M.L. Alba, s-a schimbat încadrarea juridică a infracțiunilor comise, în alte infracțiuni, motiv pentru care dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș cu propunere de declinare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

 

Sari la conținut