Activitate

 

2022

Avocatul Poporului continuă organizarea de audiențe la sediul Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanul’’ din Municipiul Râmnicu Vâlcea

Reamintim cetățenilor interesați din județul Vâlcea, faptul că, Biroul Teritorial Pitești al Avocatului Poporului, continuă programul de audiențe acordate la sediul Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanul din Municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Carol I, nr.26, județul Vâlcea și în zilele de 22 iunie 2022, 20 iulie 2022 și 24 august 2022.

Informații și înscrieri se pot obține de la sediul Centrului de Informare, situat la parterul Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanul din Municipiul Râmnicu Vâlcea, telefon:0350/424540, sau la telefonul Biroului Teritorial Pitești al Avocatului Poporului:0248/211101 și prin e-mail: avparges@avp.ro.

Recomandăm cetățenilor care vin în audiență să se prezinte cu petiții în care să prezinte problemele pe care le întâmpină la autoritățile publice precum și copii ale documentelor doveditoare.

Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului trebuie să se facă în scris și să indice numele și domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile și libertățile acesteia, drepturile și libertățile încălcate, precum și autoritatea administrativă ori funcționarul public în cauză.

Petiționarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administrației publice de a soluționa legal petiția. Nu pot fi luate în considerare petițiile anonime, iar petițiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor și libertăților persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorității administrației publice, se adresează instituției Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoștință de ele.

Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru.

Potrivit art.1 alin.(2) din Legea nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, ,, instituţia Avocatul Poporului este instituţie naţională pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului, în sensul stabilit prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) nr. 48/134 din 20 decembrie 1993, prin care au fost adoptate Principiile de la Paris’’.

Dosar nr. 689/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la agresiunea produsă între doi elevi în data de 10.12.2021, în fața Liceului Tehnic Forestier Râmnicu Vâlcea, la finalul orelor de curs

În acest sens, au fost efectuate demersuri la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Direcția de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea, Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea și Instituția Prefectului Județul Vâlcea, în scopul comunicării informațiilor pe care le dețin în legătură cu aspectele care au făcut obiectul sesizării din oficiu.

Având în vedere răspunsurile primite de la autoritățile publice sesizate, apariția unui nou incident grav la Liceul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea, prin depistarea unui elev care s-a prezentat la cursuri cu o armă tip airsoft, în vederea atingerii scopului sesizării din oficiu, a fost emisă către Inspectoratul Școlar Vâlcea, de către Avocatul Poporului, Recomandarea nr. 12/2022.
În urma emiterii acestei Recomandări, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a dispus o serie de măsuri, după cum urmează:
– a fost solicitată prin adresă transmisă atât Liceului Tehnologic Forestier, cât și Liceului Tehnologic Ferdinand I, luarea măsurilor legale privind reprelucrarea, respectarea și aplicarea întocmai a regulamentelor de ordine interioară, atât de către elevi, cât și de către personalul unităților de învățământ și luarea măsurilor în funcție de situația întâlnită, precum și organizarea unor ședințe cu părinții în care vor fi discutate eventualele riscuri care pot apărea la această vârstă și măsurile legale care pot fi luate;
– a fost solicitată printr-o adresă trimisă conducerii Liceului Tehnologic Ferdinand I, monitorizarea comportamentului elevului agresor, comunicarea periodică cu părinții acestuia, consilierea individuală de către consilierul școlii, cât și cu cei predispuși la comiterea de fapte antisociale, intensificarea la ora de dirigenție a temelor privind prevenirea absenteismului, a actelor de violență și a bullyingului, concomitent cu participarea lucrătorilor de poliție la activități preventive în școală;
– în vederea prevenirii și monitorizării mai ușor a unor posibile situații legate de fenomenul de bullying și violență în școli, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a solicitat tuturor școlilor din județ, aplicarea unui chestionar elaborat împreună cu CJRAE Vâlcea, ce va avea ca scop, monitorizarea continuă a posibilelor situații conflictuale și întocmirea unei baze de date a elevilor care manifestă tendințe agresive, fizice sau verbale, dar și a elevilor care pot ajunge în rolul de victime ale bullyingului, cyberbullingului sau altui tip de agresiune, dar și pentru a se examina gradul de siguranță din școli, identifica factorii care cauzează sentimentele de nesiguranță sau de siguranță.
Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a decis și elaborat împreună cu Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Biroul pentru Siguranță Școlară, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, alături de Consiliul Județean al Elevilor, materiale informative în ceea ce privește legislația și pericolul pe care armele de tip airsoft sau armele albe îl reprezintă.

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, împreună cu Biroul pentru Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea, ATOP Vâlcea, și CJRAE Vâlcea, vor monitoriza în permanență unitățile de învățământ unde sunt identificate fapte de violență și bullying și vor desfășura activități de prevenire și reducere a ale acestora, precum și a abandonului școlar.

Dosar nr. 313/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la situația unui cetățean din comuna Dobrești, județul Argeș, care a anunțat că intră în greva foamei, întrucât drumul de acces către proprietatea sa, ar fi fost îngrădit de către niște rude, care ar fi dobândit un drept de proprietate asupra unui imobil din imediata vecinătate, în urma încheierii unui contract de vânzare-cumpărare

Având în vedere această situație semnalată de către mass-media, Biroul Teritorial Pitești a efectuat demersuri la Primăria comunei Dobrești, județul Argeș, în scopul comunicării informațiilor pe care le dețin în legătură cu aspectele care au făcut obiectul sesizării din oficiu.

Primăria comunei Dobrești, județul Argeș ne-a precizat că cetățeanul a fost în greva foamei, în jur de 30 de ore, fiind monitorizat de către reprezentanții U.A.T Dobrești, de către lucrătorii de poliție din cadrul Secției nr. 5 Poliție Călinești și de către reprezentanții Serviciului de Ambulanță.
În ceea ce privește îngrădirea drumului de acces către proprietatea sa, de către rudele acestuia, Primăria comunei Dobrești, județul Argeș ne-a menționat că, există un proces pe rolul instanței de judecată pentru stabilirea drumului de acces către proprietatea cetățeanului care a fost în greva foamei.
Referitor la modalitatea în care Primăria comunei Dobrești, județul Argeș a asigurat măsurile specifice de protecţie şi de asistenţă socială, în conformitate cu nevoile particulare ale persoanelor cu dizabilităţi, precum şi în funcţie de situaţia familială şi socio-economică a acestora, autoritatea publică locală, ne-a menționat că cetățeanul care a fost în greva foamei, deține permis de conducere și autoturism, cu care se deplasează zilnic prin comună și prin localitățile învecinate, gospodărindu-se singur, fără a avea nevoie de ajutor.

De asemenea, acesta a fost sprijinit financiar de către Primăria comunei Dobrești, județul Argeș, pentru racordarea la rețeaua de apă potabilă, cu utilajele necesare pentru efectuarea săpăturilor, precum și cu o sumă de bani, ca ajutor de urgență.

Dosar nr. 218/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești a fost sesizat de către un petent, cu privire la demersurile făcute la Compania CFR-Arhivele Turnu Roșu, prin care a solicitat eliberarea unor adeverințe din care să reiasă sumele aferente salariilor brute și a orelor de noapte efectuate în perioada 10.06.1985-30.09.1998, lucrată în cadrul Companiei C.F.R, aceste documente cu valoare practică, fiindu-i necesare în vederea întocmirii dosarului de pensionare

Întrucât până la data când s-a adresat biroului nostru, petentul nu a primit documentele cu valoare practică solicitate, ne-am adresat Companiei CFR S.A. București, solicitând comunicarea măsurilor dispuse cu privire la soluționarea aspectelor semnalate de petent.

Prin răspunsul formulat, Compania de Căi Ferate CFR S.A. ne-a transmis adeverința eliberată de Serviciul Logistică, Arhivă, Gestiune Bunuri, care cuprinde câștigurile pe care le-a obținut petentul în perioada lucrată, în diferite unități de cale ferată.

Conform documentului cu valoare practică ce i-a fost eliberat, pentru sporul reprezentând condițiile superioare de muncă în care și-a desfășurat activitatea, Compania de Căi Ferate CFR S.A i-a recomandat petentului să se adreseze Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova-Serviciul Resurse Umane.

Compania de Căi Ferate CFR S.A ne-a menționat prin e-mailul transmis că adeverința eliberată de Serviciul Logistică, Arhivă, Gestiune Bunuri, îi va fi transmisă în original, petentului, la adresa sa de domiciliu.

Dosar nr. 148/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești, s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în ultima perioadă, pe rețeaua de socializare Tik Tok, este promovat în rândul minorilor un joc periculos numit ,,moneda rusească’’

În acest sens, au fost efectuate demersuri la Inspectoratele Școlare Județene Argeș și Vâlcea, în scopul comunicării informațiilor pe care le dețin în legătură cu aspectele care au făcut obiectul sesizării din oficiu. Inspectoratul Școlar Județean Argeș a informat Biroul Teritorial Pitești cu privire la măsurile întreprinse:
– s-a solicitat directorilor unităților școlare derularea unor activități preventive prin care să se conștientizeze influența rețelelor de socializare asupra minorilor;
– s-a făcut apel la implicarea consilierilor școlari, a diriginților și învățătorilor, a cadrelor didactice, precum și a părinților elevilor;
– a fost transmisă unităților de învățământ, o informare primită din partea Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, Biroul Siguranță Școlară, cu privire la acest joc extrem de periculos și a măsurilor recomandate, în vederea prelucrării acesteia;

– Inspectoratul Școlar Județean Argeș a recomandat unităților de învățământ, desfășurarea în cadrul orelor de dirigenție, a unor activități în care să fie prezentate materiale elaborate de către consilierul școlar și care să trateze noțiunea de joc, modalități de socializare, precum și consecințele unor comportamente agresive față de semeni. Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea împreună cu Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea au desfășurat activități preventive pe linia violenței în mediul școlar, a bullyingului/ciberbullyingului în cadrul proiectelor de prevenire a actelor de violență și a infracțiunilor comise cu violență în unitățile de învățământ. În cadrul acestor proiecte au fost selectate 4 unități de învățământ: Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială nr. 4 Râmnicu Vâlcea, Liceul ,,Gheorghe Surdu”, Brezoi și Școala Gimnazială Jiblea Veche, Călimănești. Prin obiectivele urmărite a fi realizate în cadrul acestor proiecte au fost vizate: – eficientizarea modului de punere în aplicare a normelor legislative privind prevenirea violenței fizice și psihologice (bullying) în rândul elevilor din clasele gimnaziale; – creșterea capacității de soluționare non-violentă a conflictelor în rândul elevilor de gimnaziu care manifestă comportamente antisociale; – eficientizarea modului de asigurare a pazei în unitățile de învățământ. Printre beneficiarii direcți ai acestor proiecte vor fi elevii de gimnaziu din unitățile de învățământ, cadrele didactice care fac parte din grupurile de acțiune antibullying, cadrele didactice care fac parte din comisiile școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în domeniul prevenirii și eliminării oricărei forme de segregare școlară, cadrele didactice care îndeplinesc funcția de profesor diriginte, cadrele didactice care efectuează serviciul pe școală, părinții elevilor care manifestă comportamente antisociale. Între activitățile propuse pentru implementarea proiectului, au fost menționate instruirea membrilor celor două comisii cu responsabilități în prevenirea și combaterea violenței cu privire la legislația ce reglementează intervenția în cazurile actelor de violență înregistrate în unitățile de învățământ, desfășurarea de activități informativ-educative destinate elevilor, în cadrul orelor de dirigenție (inclusiv de apariția unor jocuri online care le propun acestora diverse provocări, cum ar fi de exemplu ,,ROBLOX” sau ,,BALENA ALBASTRĂ”). Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea ne-a precizat că unitățile de învățământ au fost informate de apariția jocului ,,moneda rusească”, care poate afecta sănătatea elevilor. În acest sens, unitățile de învățământ pot organiza activități extracurriculare și extrașcolare, sau aborda teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale Educație pentru sănătate.

Dosar nr. 44/2022 (rezumat)-Cotidianul local Argeșul a publicat în ediția on line din data de 28 septembrie a.c. un articol despre starea de degradare a unui corp de clădire aparținând Palatului Copiilor din Pitești care poate pune în pericol integritatea fizică a celor înscriși la cursurile care se organizează în acest amplasament

Având în vedere situația prezentată și cadrul legal de reglementare, Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu, și a înaintat demersuri la Inspectoratul Județean Școlar Argeș și Primăria Municipiului Pitești.

Inspectoratul Județean Școlar Argeș a comunicat faptul că titularul dreptului real al imobilului Palatul Copiilor Pitești este Statul Român – drept de proprietate iar Ministerul Educației, prin Inspectoratul Județean Școlar Argeș și Palatul Copiilor Pitești exercită dreptul de administrare. Înainte de începerea anului școlar 2021-2022, la tavanul sălii de festivități s-au identificat fisuri ceea ce a determinat închiderea sălii. Pentru alocarea fondurilor necesare remedierii defecțiunilor identificate la tavanul sălii de festivități este necesară realizarea unei expertize tehnico-economice în care sunt cuprinse soluții tehnice pentru realizarea obiectivului de investiții. În acest sens, conducerea Palatului Copiilor Pitești a întreprins demersuri, în lunile septembrie și octombrie 2021 prin solicitarea de oferte de preț pentru realizarea acestor documentații.

Primăria Municipiului Pitești a confirmat datele privind drepturile reale și de administrare asupra clădirii în care își desfășoară activitatea Palatul Copiilor Pitești. Au fost verificate evidențele autorității locale începând cu anul 1990 și s-a constatat că nu este înregistrată emiterea unei autorizații de construire pentru Palatul Copiilor și nici nu a fost solicitat un certificat de atestare a edificării construcției pentru imobilul sus menționat.

Din răspunsurile celor două autorități am reținut că măsura de închidere a sălii de festivități datorită degradării ireversibile a tavanului este o soluție fezabilă pentru o perioadă determinată de timp dar care nu pune în siguranță integritatea întregului corp de clădire ceea ce intră în contradicție cu dispozițiile art. 33 și art. 52 din Constituție care garantează accesul la cultură și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, întrucât copiii nu mai pot beneficia de facilitățile educațional-recreative pe care Palatul Copiilor le oferea până la data deciziei de închidere a corpului de clădire afectat.

Având în vedere concluziile de etapă în cadrul sesizării din oficiu, am revenit la Inspectoratul Școlar Județean Argeș cu o nouă adresă în care am solicitat informații actualizate cu privire la stadiul procedurii privind demararea lucrărilor de reabilitare a sălii de festivități a Palatului Copiilor Pitești precum și de evaluare a integrității construcției întregului corp de clădire destinat activităților cu copii, inclusiv în ceea ce privește securitatea la incendiu.

În noul răspuns remis instituției noastre au fost furnizate date de completare conform cărora integritatea și siguranța imobilului în care funcționează Palatul Copiilor Pitești nu a fost afectată ca urmare a stării avansate de degradare a tavanului sălii de festivități. Din acest motiv înscrierea copiilor și elevilor la Palatul Copiilor Pitești, precum și formarea grupelor aferente diferitelor tipuri de activități s-au desfășurat, conform graficului aprobat de Consiliul de Administrație, pentru un număr de 3597 de beneficiari.

Palatul Copiilor Pitești a primit fila de buget pentru anul financiar 2022 și a reluat în luna martie a.c. solicitarea de oferte pentru realizarea expertizei tehnice a imobilului inclusiv a studiului DALI aferent. Expertiza tehnică va fi realizată pentru întreaga clădire și are ca scop evaluarea stării tehnice a acesteia și formularea, în cadrul raportului de expertiză tehnică, de concluzii și recomandări referitoare la condiții, limitări, măsuri și/sau soluții de intervenții care se impun pentru asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerințele fundamentale aplicabile, în funcție de categoria de importanță a construcției.

Dosar nr.10/2022 (rezumat)-Într-un articol publicat pe site-ul totuldespremame.ro au fost analizate beneficiile și drepturile pe care angajatorii sunt obligați să le asigure și să le garanteze pentru salariatele care urmează să devină mame

Liniile directoare legislative sunt Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau alăptează, Legea 25/2004 pentru aprobarea OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă și Codul Muncii (art. 50, art. 60 și art. 128).

Având în vedere situația prezentată și cadrul legal de reglementare, Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu, și a solicitat la Inspectoratele Teritoriale de Muncă Argeș/Vâlcea, Direcțiile de Sănătate Publică Argeș/Vâlcea și Instituțiile Prefectului Județul Argeș/Vâlcea date relevante referitoare la problematica analizată.
Răspunsurile provenite de la autoritățile chestionate au scos în evidență două aspecte de interes: nu toți operatorii economici și nu toate instituțiile publice active pe raza celor două județe informează Direcțiile de Sănătate Publică cu privire la salariatele însărcinate și modul de aplicare a legislației de protecție a maternității la locul de muncă; există un număr semnificativ, raportat în cursul unui singur an calendaristic, de gravide cu probleme sociale, minore sau neînscrise la medicul de familie. Urmare solicitărilor noastre, au fost prezentate, în cadrul ședințelor ordinare a Comisiei de Dialog Social Argeș/Vâlcea, informări ale Direcției de Sănătate Publică și Inspectoratul Teritorial de Muncă privind aplicarea prevederilor OUG nr. 96/14.10.2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, modificată și completată. Cele două instituții au prezentat membrilor comisiei materiale referitoare la subiectul menționat, alături de concluziile desprinse ca urmare a controalelor de specialitate efectuate la angajatori în cursul anului 2021. Astfel, Blocului Național Sindical, Confederația Națională Sindicală “Cartel Alfa”, CNSRL “Frăția”Confederația Sindicatelor Democratice din România, Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și Patronatul Național Român, reprezentanților administrației publice le-a fost prezentată o sinteză a drepturilor ce trebuie să li se acorde la locul de muncă salariatelor gravide și/sau mame, lăuze sau care alăptează, conform OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, modificată și completată. Rezultatele controalelor efectuate în perioada 01.01.2021-20.05.2022 au evidențiat neconformități pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale. În perioada de referință, Direcția de Sănătate Publică Argeș a înregistrat 390 de dosare privind protecția maternității la locul de muncă provenind de la un număr mic de unități industriale, unități sanitare și unități comerciale din județ, situație ce relevă necunoașterea, de către angajatori, a obligațiilor ce le revin cu privire la întocmirea rapoartelor de evaluare a condițiilor de muncă pentru salariata însărcinată sau lăuză. În contextul arătat, Instituția Prefectului Județul Argeș a solicitat Inspectoratului teritorial de Muncă Argeș și Direcției de Sănătate Publică dispunerea de măsuri ferme și aplicate în ceea ce privește cunoașterea și punerea în practică a dispozițiilor legale în materia respectării drepturilor maternității la locul de muncă precum și de control și sancționare a încălcării normelor în vigoare.

Dosar nr. 4/2022 (rezumat)

După ce site-ul cotidianului local ziarulargesul.ro (https://ziarulargesul.ro/pitestiul-impanzit-de-oameni-ai-strazii-care-cad-vomita-si-urineaza/) a relatat despre înmulțirea cazurilor de oameni ai străzii cărora li se face rău în centrul municipiului și necesită transport de urgență la spital cu presupunerea că o cauză determinată ar fi consumul unei substanțe psihotrope agresive care ar fi răspândită frecvent, în ultima perioadă, în acest mediu, Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu, întrucât asemenea situații pot pune în pericol viața și integritatea fizică și psihică a acestor oameni, afectează climatul de siguranță și sănătate publică, inclusiv, prin riscurile foarte ridicate în ceea ce privește sănătate publică autorităților locale le revine obligația de a gestiona situația persoanelor fără adăpost prin prevenire și intervenție rapidă în acord cu dispozițiile legale.

S-au solicitat Primăriei Municipiului Pitești și Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Argeș date relevante privind numărul total al persoanelor fără adăpost aflate în evidențele Primăriei Municipiului Pitești; programe de parteneriat public privat aflate în derulare sau în proiect cu organizații guvernamentale specializate în problema persoanelor fără adăpost; strategia de colaborare între Poliția Locală a Municipiului Pitești și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești în ceea ce privește identificarea acestor persoane și efectuarea unor anchete de sociale care să stabilească motivele certe ale statutului de persoană fără adăpost; măsurile de prevenire pe care Poliția Locală a Municipiului Pitești și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești le-au pus în practică în ultimul an calendaristic în ceea ce privește prevenirea consumului de substanțe psihotrope în rândul persoanelor fără adăpost; care au fost propunerile formulate de ATOP Argeș, acțiunile concrete desfășurate și recomandările emise în ultimul an.
Poliția Locală a Municipiului Pitești a comunicat că au fost desfășurate acțiuni care au avut ca scop depistarea și identificarea persoanelor fără adăpost, respectiv prevenirea și intervenția rapidă a unor eventuale evenimente cu risc social ce puteau fi generate de prezența acestora pe raza localității. Nu au fost identificate și nu au fost primite solicitări privind desfășurarea de proiecte în comun cu organizații neguvernamentale specializate iar colaborarea dintre Poliția locală și Direcția de Asistență Socială Pitești este funcțională și nu are la bază un document specific de acțiune.
Direcția de Asistență Socială Pitești ne-a adus la cunoștință cum este gestionată situația persoanelor fără adăpost în localitate în ceea ce privește organizarea și funcționarea adăposturilor de noapte, condițiile de cazare și masă, triajul epidemiologic și sanitar, beneficiile și serviciile gratuite. În evidența acestei autorități, de la începutul stării de urgență, s-au aflat 48 de persoane iar la data răspunsului se aflau cazate în adăposturi 16 persoane (12 bărbați și 4 femei). Persoanele beneficiare vin la adăpost prin autoreferire și referire din partea altor instituții, acestea nefiind obligate să se cazeze și având libertatea să părăsească adăpostul și/sau să refuze serviciul social.
ATOP Argeș a precizat că este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică și că, în contextul pandemiei, nu a avut un buget la dispoziție în anul 2021. În luna februarie a.c., în cadrul ședinței ATOP Argeș a fost încheiat un protocol de colaborare cu DGASPC Argeș, IPJ Argeș, IJJ Argeș, AJOFM Argeș, ISU Argeș și Poliția Locală Pitești privind reducerea fenomenului de cerșetorie și migrație pe raza județului Argeș.

Concluzionăm că autoritățile locale au răspuns solicitărilor noastre și chiar au organizat o operațiune de prevenire cu scop reactiv și preventiv. Pentru că, la data prezentei, se află în derulare procesul de recenzare a populației și a locuințelor în țara noastră iar Organizația Națiunilor Unite, în recomandările sale pentru recensământul populației și a locuințelor definește persoanele fără adăpost sub două mari grupuri (https://www.no-regime.com/ru-ro/wiki/Homelessness): persoanele fără adăpost primare (sau lipsa acoperișului) (această categorie include persoanele care locuiesc pe străzi fără adăpost care ar intra în sfera locuințelor) și persoanele fără adăpost secundare (Această categorie poate include persoanele fără loc de reședință obișnuită care se deplasează frecvent între diferite tipuri de cazare, inclusiv locuințe, adăposturi și instituții pentru persoanele fără adăpost sau alte locuințe) vom continua să monitorizăm situația.

2021

Dosar nr. 536/2021 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că, o elevă a Liceului de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea, a fost hărțuită sexual pe o străduță aflată în apropierea unității de învățământ

În acest sens, au fost efectuate demersuri la Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcția Poliției Locale a Municipiului Râmnicu Vâlcea și Liceul de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea, în scopul comunicării informațiilor pe care le dețin în legătură cu incidentul și a eventualelor măsuri luate în cauză. Liceul de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea a informat instituția Avocatul Poporului cu privire la procedurile existente privind prevenirea și combaterea fenomenului de violență în mediul școlar, precum și măsurile preventive luate în fiecare an școlar și incluse în activități educative și extrașcolare, printre care amintim: – încheierea de protocoale de colaborare cu instituții/ONG-uri implicate în combaterea violenței și realizarea unor întâlniri de lucru cu reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Argeș, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, Agenției Naționale Antidrog-C.P.E.C.A. Vâlcea; – organizarea de campanii antiviolență care au avut ca temă principală, prevenirea violenței și a abuzului sexual asupra minorilor; – consilierea psihopedagogică a elevilor care prezintă forme accentuate de manifestare violentă, agresivă în relațiile cu colegii și cadrele didactice; – activități susținute în cadrul orelor de dirigenție, având ca teme prevenirea și tratarea actelor de violență; – acțiuni de participare a elevilor la activități extrașcolare civice, cum ar fi ateliere de educație juridică și civică cu privire la teme în materie de drept penal, drepturi constituționale, aspecte de educație civică, campanii de informare privind consumul de droguri, alcool, tutun, riscurile și efectele asociate cu acestea, activități de prevenire a criminalității, prevenirea disparițiilor de minori, a riscurilor la care se supun minorii care părăsesc voluntar domiciliul. În ceea ce privește eleva agresată, aceasta beneficiază de consiliere psihologică, în cadrul unui cabinet privat de psihoterapie, fapt relatat de tatăl său. Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea ne-a informat că la nivelul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea, Biroul de Investigații Criminale, se află în lucru un dosar penal, în care sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii faptei. Direcția Poliției Locale a Municipiului Râmnicu Vâlcea ne-a informat că în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, cât și cu cele ale Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Râmnicu Vâlcea din 2021, în domeniul ordinii și liniștii publice, Poliția Locală are o sferă largă de atribuții, printre care și menținerea ordinii și liniștii publice în imediata apropiere a unităților de învățământ publice. Pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și pentru prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele unităților de învățământ preuniversitar, Direcția Poliției Locale prin Serviciul Ordine Publică, asigură, conform Planului Local Comun de Acțiune la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat pentru anii școlari 2021-2022, protecția elevilor și a personalului didactic, la mai multe unități de învățământ. În acest sens, în prezent colaborează cu Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea identificării agresorului cu ajutorul imaginilor preluate de camerele de supraveghere video, amplasate în imediata apropiere a locului unde s-a produs agresiunea. De asemenea, situația semnalată de către Biroul Teritorial Pitești se află atât în atenția organelor de cercetare penală, cât și a tuturor instituțiilor care compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, de la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Dosarul nr. 295/2021 (rezumat)-Biroul Teritorial Pitești a luat cunoștință din informațiile prezentate în mass-media locală cu privire la faptul că, în cursul serii de 4 iunie 2021, între trei minori, cu vârste cuprinse între 13 ani, respectiv 14 ani, din cartierul piteștean Trivale s-a produs o altercație fizică, unul din minori lovind un alt băiat cu piciorul

Față de această situație, ne-am adresat Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, solicitând informații cu privire la incidentul produs, precum și comunicarea măsurilor luate în acest sens. Având în vedere rezultatul demersurilor întreprinse la cele două autorități publice, am revenit cu o nouă adresă către Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, prin care am solicitat transmiterea către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, a informațiilor cu privire la adresele de domiciliu și numele părinților minorilor implicați în altercația produsă în cartierul Trivale. Inspectoratul de Poliție Județean Argeș ne-a precizat că a transmis spre competentă soluționare, Secției 3 Poliție a Municipiului Pitești, solicitarea Biroului Teritorial Pitești. Prin urmare, Secția 3 Poliție a Municipiului Pitești a comunicat Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, datele solicitate. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești ne-a informat că în urma primirii datelor solicitate, reprezentanții instituției s-au deplasat la adresele celor trei minori, pentru a face verificările care se impun, în vederea constatării unor eventuale situații de risc. Potrivit declarațiilor părinților minorilor implicați în incidentul petrecut în luna iunie anul trecut, aceștia au precizat că minorii au rezultate bune la școală, frecventează cu regularitate cursurile școlare, altercația fizică produsă, fiind un incident izolat. Părintele unuia dintre minori a declarat că a fost un incident singular, ca urmare a unei reacții pe care minorul a regretat-o, acesta nefiind implicat nici înainte nici ulterior acestei întâmplări într-o situație similară. În concluzie, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești ne-a precizat că având în vedere declarațiile părinților minorilor în cauză, precum și discuțiile purtate cu aceștia, consideră că minorilor le sunt oferite condiții corespunzătoare pentru o creștere și o educație corespunzătoare.

Dosar nr. 231/2021 (rezumat)-“în jumătate dintre direcțiile de asistență socială și protecția copilului (DGASPC-uri) din întreaga țară au fost înregistrate sesizări pentru fapte de violență sexuală în perioada 2005-2020, în care agresorii erau angajați ai instituției, iar victimele erau minori și persoane cu dizabilități din centre sau minori aflați în asistență maternală”

Modalități de însușire a Recomandării Avocatului Poporului nr. 118/2021 de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții

După ce mass-media centrale (https://www.vremeanoua.ro/fata-nevazuta-a-institutiei-care-ar-trebui-sa-aiba-grija-de-copii-agresiuni-sexuale-si-trafic-de-minori/; https://www.libertatea.ro/stiri/acuzatii-de-violenta-sexuala-din-partea-angajatilor-in-cel-putin-jumatate-din-dgaspc-3540449) au relatat despre faptul că “în jumătate dintre direcțiile de asistență socială și protecția copilului (DGASPC-uri) din întreaga țară au fost înregistrate sesizări pentru fapte de violență sexuală în perioada 2005-2020, în care agresorii erau angajați ai instituției, iar victimele erau minori și persoane cu dizabilități din centre sau minori aflați în asistență maternală”, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, prin Biroul Teritorial Pitești.
Concluziile care s-au desprins din analiza răspunsurilor remise de către autorități au confirmat fapte de agresiune sexuală și abuz fizic asupra minorilor aflați sub măsură de protecție specială la asistenți maternali profesioniști. Conform prevederilor legale în vigoare, această situație impune evaluări complexe ale portofoliului de asistenți maternali profesioniști dar acestea reglementează doar garanțiile morale și condițiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească persoana sau familia care primește copilul în plasament. Cadrul normativ nu reglementează și evaluări psihologice pentru a preveni riscul devierilor comportamentale spre abuz, agresiune și neglijare. În plus, în perioada pandemiei comunicarea s-a putut realiza exclusiv telefonic sau folosind aplicații video fără o monitorizare/intervenție directă. În aceste cazuri verificarea sesizărilor privind cazurile de abuz şi neglijare a copilului nu s-a mai făcut la sediile persoanelor juridice sau la domiciliul persoanelor fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia unui copil. Din acest motive, Avocatul Copilului, la propunerea Biroului Teritorial Pitești, a solicitat președintelui Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (în prezent Autoritatea Națională pentru Drepturile Copilului și Adopții) să analizeze oportunitatea de modificare/completare a normelor metodologice privind planul individualizat de protecție prin includerea unor măsuri complexe de evaluare psihologică a asistenților maternali profesioniști așa încât să fie prevenit riscul devierilor comportamentale spre abuz, agresiune și neglijare a minorilor pe care îi au în plasament, inclusiv cu task-uri precise în situații de urgentă sau alertă pandemică sau epidemiologică.

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (în prezent Autoritatea Națională pentru Drepturile Copilului și Adopții) a răspuns solicitării Avocatului Copilului în sensul că specialiștii ANPDCA au inițiat un program de formare pe tema prevenirii și combaterii violenței asupra copilului care se desfășoară sub forma unui curs on line adresat specialiștilor din cadrul DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului), respectiv reprezentantul DGASPC în echipa intersectorială locală pentru prevenirea și combaterea violenței asupra copilului și un specialist din compartimentul specializat în cazul intervențiilor în situații de abuz, neglijare, trafic, migrațiune și repatrieri. Cursul se derulează în perioada noiembrie 2021-aprilie 2022, va fi susținut de formatori autorizați și va avea o durată de 30 de ore, împărțită între sesiuni on line pe platforma Zoom a instituției, studiu individual și activități practice. Pentru acest curs au fost selectați 15.000 de asistenți maternali. Prima sesiune a fost susținută la 24.11.2021. Pachetul de formare aferent Cursului de formare în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului și specialiștii DGASPC conține 4 module însoțite de prezentări, exerciții, teste de autoevaluare și resurse suplimentare. Pachetul de formare se va transmite tuturor DGASPC printr-o circulară astfel încât să poată fi utilizat, pe viitor, de câte ori va fi necesar. De asemenea, ANPDCA analizează opțiunile disponibile pentru corelarea problematicii conduitei asistenților maternali profesioniști care interacționează direct cu copiii aflați în sistemul de protecție proceduri, în vederea determinării acelor situații care pot fi încadrate în categoria urgențelor umanitare. ANPDCA va proceda la elaborarea unui set de proceduri de lucru destinate activității desfășurate de asistenții maternali.

Dosar nr. 41/2021 (rezumat)-Mass-media centrale au relatat despre faptul că majoritatea clădirilor școlare nu sunt autorizate la incendiu, iar pentru câteva sute de școli nu este asigurată încălzirea, ceea ce implică riscul producerii de incendii care să pună în pericol viața și integritatea fizică a elevilor, cadrelor didactice și personalului care asigură buna funcționare a clădirilor școlare

Cea mai importantă neregulă în acțiunile de control și prevenire în clădirile școlare rămâne funcționarea fără autorizație/aviz de securitate la incendiu.

Având în vedere situația prezentată, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, și a înaintat demersuri la mai multe autorități competente din județele Argeș și Vâlcea (ISU, Inspectoratele Școlare Județene, primării), pentru a obține mai multe date relevante privind autorizarea/avizarea la incendiu pentru clădirile școlare. Sinteza tuturor datelor și informațiilor colectate pe parcursul acestor demersuri reliefează, în esență, două aspecte principale: apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, național, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condițiile legii, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și toate persoanele fizice și juridice aflate pe teritoriul României; principalele cauze pe care le invocă reprezentanții autorităților locale sau ai unităților de învățământ care nu dețin avizul de securitate la incendiu sunt remediabile și se află în sarcina lor ca administratori sau proprietari, după caz. În conformitate cu prevederile art. 571 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, pentru construcțiile care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu și pentru care se face dovada alocării fondurilor necesare sau încheierii de contracte pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru conformarea construcției la cerința de securitate la incendiu, beneficiarii au obligația obținerii respectivului act administrativ până la data de 31 decembrie 2022.
Din datele colectate, în județul Argeș sunt 42 de unități școlare, iar în județul Vâlcea sunt 11 unități școlare care, la finele anului 2021, nu aveau autorizație/aviz pentru securitate la incendiu. Am adresat Instituției Prefectului Județul Argeș/Vâlcea rugămintea de a solicita primăriilor în administrarea/subordinea cărora se află cele 42/11 de unități școlare date concrete cu privire la stadiul demersurilor și măsurilor care au fost dispuse pentru intrarea în legalitate (inclusiv în situația prevăzută de art. 571 din Legea nr. 307/2006, republicată).
Instituția Prefectului Județul Vâlcea ne-a comunicat că pentru a răspunde cerințelor noastre, a solicitat unităților administrativ teritoriale în subordinea/administrarea cărora se află cele 11 unități de învățământ care nu dețin aviz/autorizație pentru securitate la incendiu, informații cu privire la stadiul actual al demersurilor și măsurilor care au fost dispuse la nivel local pentru îndeplinirea acestor obligații și intrarea în legalitate.
Pe cale de consecință, pentru toate cele 11 unități de învățământ au fost inițiate măsuri și demersuri de intrare în legalitate.

Instituția Prefectului Județul Argeș ne-a informat că urmare solicitării noastre, a transmis către primăriile din județul Argeș care au în subordine unitățile școlare fără aviz/autorizație la incendiu, să procedeze la întocmirea documentației necesare pe care, ulterior, să o depună la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș în vederea eliberării autorizației/avizului de securitate la incendiu. Totodată, a solicitat și informații privind demersurile concrete pe care aceștia le-au întreprins în vederea obținerii autorizației/avizului de securitate la incendiu.

Sari la conținut