Activitate

 

2024

Dosar nr. 3528/2024 (rezumat) - Prin petiția adresată Avocatului Poporului, o persoană deținută în Penitenciarul Timișoara, ne-a sesizat cu privire la respingerea cererii sale de transfer de la Penitenciarul Timișoara la Penitenciarul Oradea.

Petentul a solicitat transferul pentru a fi cât mai aproape de familia sa, arătând că are o fiică minoră, în vârstă de 13 ani, care locuiește în Oradea. De asemenea, a subliniat că faptul de a fi încarcerat la o distanța de peste 170 de km. față de adresa de domiciliu aduce o gravă și iremediabilă atingere interesului superior al minorei, garantat de art. 2 din Legea nr. 272/2004 și a vieții sale de familie, drept fundamental ocrotit de art. 8 CEDO și art. 26 din Constituție, având în vedere că, aceasta nu îl poate vizita cu regularitate din cauza distanței considerabile.

Ca urmare a demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Oradea, Administrația Națională a Penitenciarelor ne-a comunicat faptul că, a fost aprobat transferul deținutului de la Penitenciarul Timișoara la Penitenciarul Oradea, în vederea executării pedepsei.

Dosar nr. 1830/2024 (rezumat) – Sesizare din oficiu în urma articolului potrivit căruia medicii și asistentele din centrele de permanență din județul Bihor nu și-au primit salariile începând din luna octombrie 2023

În scopul verificării și clarificării situației expuse în articolul de presă, au fost efectuate demersuri la Casa de Asigurări de Sănătate Bihor.

În urma demersurilor efectuate, s-a constatat că situația prezentată în presă se confirmă. La finele anului 2023, Casa de Asigurări Bihor înregistra plăți restante către centrele de permanență cu privire la drepturile aferente lunii octombrie (parțial) și drepturile aferente lunii noiembrie (integral).

Centrele de permanență sunt în relații contractuale cu casele județene de asigurări de sănătate, sursa de finanțare a acestor unități medicale fiind transferurile efectuate către C.N.A.S., prin intermediul Ministerului Sănătății, C.A.S. Bihor fiind ordonator terțiar de credite.

Casa de Asigurări de Sănătate Bihor a solicitat alocarea sumelor necesare efectuării plăților restante, iar în urma suplimentării bugetului acestei instituții de către Ministerul Sănătății prin C.N.A.S., în data de 30.01.2024 s-au efectuat plăți restante pentru toate centrele de permanență din Bihor. 

2023

Dosar nr. 35068/2023 (rezumat) Prin petiția adresată Avocatului Poporului, un petent ne-a sesizat cu privire la refuzul unei Societăți Cooperative Meșteșugărești de a-i elibera o adeverință, solicitată de către Casa Județeană de Pensii Bihor, necesară recalculării pensiei

Ca urmare a demersurilor efectuate la Societatea Cooperativă Meșteșugărească, respectiv la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, petentul ne-a prezentat spre luare la cunoștință adeverința solicitată, mulțumindu-ne pentru implicare.

Petentul a ținut să precizeze și faptul că, urmare a demersurilor instituției Avocatul Poporului, au fost eliberate, alături de adeverința sa și cele solicitate de alți foști colegi de lucru.

Dosar nr. 25608/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu ca urmare a informațiilor apărute în spațiul online (Facebook - Grupul Info Trafic Bihor&Oradea) potrivit cărora, din lipsă de locuri unde să se așeze, mai multe persoane, printre care și elevi, stau în picioare într-un autobuz în mers pe ruta Talpoș-Salonta (Bihor)

În vederea soluționării sesizării din oficiu, au fost efectuate demersuri la Consiliul Județean Bihor, respectiv la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 4.

În urma analizării răspunsurilor, rezultă următoarele:

 • Consiliul Județean Bihor a demarat și finalizat parțial procedura de atribuire de trasee în cadrul noului program de transport, Traseul Talpoș-Salonta făcând parte din lotul 16, lot pentru care în prezent există o procedură de licitație în curs de evaluare. Până la finalizarea procedurii de atribuire competitivă, s-a organizat o procedură de atribuire directă a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate, aprobată prin Hotărârea nr. 186/26.06.2023, pentru a se asigura continuitatea funcționării serviciului public de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Bihor.

În urma acestei proceduri s-a semnat contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane cu un operator de transport, pentru traseul Salonta-Girișu Negru-Tinca (parte din lotul 16), care va asigura prestarea serviciului public de transport județean conform Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Bihor aprobat prin Hotărârea nr. 183/23.08.2021;

 • Consiliul Județean Bihor, prin Compartimentul Transport, va convoca pentru audieri operatorul de transport, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor de transport, respectiv pentru a identifica și soluționa problemele semnalate de instituția Avocatul Poporului.
 • În intervalul 26.09.2023-10.10.2023, conducerea ISCTR – IT4 prin Inspectoratul Județean de Control Bihor, a dispus organizarea unor controale în trafic pentru a verifica aspectele semnalate de instituția Avocatul Poporului, conform competențelor. Urmare acestor controale, au fost constatate și sancționate fapte contravenționale incriminate de Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 cu modificările ulterioare, în valoare de 38.000 lei, aspectele semnalate rămânând, în continuare în atenția instituției și vor face obiectul următoarelor acțiuni comune de control, organizate cu sprijinul reprezentanților Consiliului Județean Bihor.
Dosar nr. 25156/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu ca urmare a informațiilor apărute în mass media, potrivit cărora pe holurile Policlinicii Vechi din municipiul Satu Mare, la cabinetul de Psihiatrie, un tânăr paralizat, aparent fără discernământ, a fost lăsat să aștepte pe podeaua din fața unui cabinet, peste o oră, fără ca personal medical să intervină

 În vederea soluționării sesizării din oficiu, au fost efectuate demersuri la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare. În urma analizării răspunsului primit, s-au constatat următoarele:

 1. Nu se confirmă informațiile apărute în mass media. Condițiile și timpul de așteptare depind de programare, număr de ordine excepție fiind urgențele, cazul de față nefiind urgență.
 2. În Ambulatoriu se prestează servicii medicale gratuite pe baza Biletului de trimitere. Pot exista situații la cerere când se achită o taxă la fișier.
 3. Pacientul în cauză, persoană cu handicap, a făcut o programare pentru consultație. I s-a comunicat necesitatea Biletului de trimitere și cardul de sănătate, respectiv acte medicale din antecedente.
 4. Pentru lămurirea situației prezentate s-a demarat o anchetă în cadrul Ambulatoriului Integrat Spital Județean de Urgență Satu Mare, în urma căreia s-a stabilit că pacientul a împlinit de curând 18 ani. În antecedente a fost monitorizat și dispensarizat, fiind în evidența Cabinetului Psihiatrie infantilă, iar în momentul prezentării la cabinetul Psihiatrie adulți nu a avut bilet de trimitere și nu a prezentat acte medicale referitoare la patologia psihiatrică, motiv pentru care nu s-a putut elibera referat medical.

Serviciul medical acordat în Ambulatoriu acestui pacient se face gratuit, cu condiția să îndeplinească cerințele legale.

Pacientul a fost reprogramat și cazul a fost rezolvat fiind luat în evidențele cabinetului Psihiatrie adulți. 

Dosar nr. 24512/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu ca urmare a informațiilor apărute pe site-ul de știri presasm.ro în data de 06.09.2023 potrivit cărora, în urma consumului de droguri, un bărbat din municipiul Carei a spart ușa casei fostei concubine și a amenințat-o cu moartea, în încercarea de a-l lua cu el pe unul dintre cei patru copii pe care îi au împreună

În vederea soluționării sesizării din oficiu, au fost efectuate demersuri la Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare, Primăria Municipiului Carei, respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare.

Din analiza răspunsurilor primite s-au constatat următoarele:

La nivelul Poliției Municipiului Carei s-a înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub directa coordonare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei cu privire la comiterea infracțiunii de amenințare, faptă prevăzută și pedepsită de art. 206 alin. (l) C penal.

În urma adresei formulate de Biroul Teritorial Oradea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare a demarat propria anchetă în vederea identificării și evaluării situației în context psihosocial.

În legătură cu actualul incident, mama a solicitat ordin de protecție emis de poliție, prin care tatăl este obligat să respecte o serie de măsuri, obligații sau interdicții, pe o durată de 6 luni începând cu data emiterii prezentului ordin de protecție.

Primăria Municipiului Carei – Direcția de Asistență Socială și Poliția Municipiului Carei:

 • monitorizează săptămânal situația familiei
 • familia beneficiază de prestații sociale, alocații, ajutoare
 • copiii participă la ședințe de consiliere psihologică din partea DAS Carei
 • copiii nu înregistrează absențe școlare
 • sunt curat întreținuți și ajutați în familia extinsă, de către bunica maternă și fratele acesteia.

Dacă în perioada de monitorizare, consiliere psihologică, se va constata de către DAS Carei existența vreunei situații care să impună luarea unei măsuri de protecție specială asupra celor patru copii se va sesiza DGASPC Satu Mare.

Dosar nr. 21100/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu ca urmare a informațiilor apărute în mass-media potrivit cărora pe raza unei localități din județul Satu Mare, un bărbat a exercitat acte de violență fizică și verbală împotriva soției sale, a strâns-o de gât în plină stradă, de față cu fiica lor în vârstă de cinci ani

În vederea soluționării sesizării din oficiu, au fost efectuate demersuri la Primăria Comunei unde a avut loc incidentul, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare și  la Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare

În urma demersurilor efectuate, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare ne-a informat că, în acest caz, au înregistrat o lucrare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, faptă prevăzută și pedepsită de art. 199 Cod Penal, raportat la art. 193 alin. 2 Cod Penal, cercetările efectuându-se sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului.

Împotriva agresorului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, iar ulterior, printr-o sentință civilă, Judecătoria Satu Mare a emis ordinul de protecție împotriva agresorului, pentru o perioadă de 30 de zile.

În urma adresei formulate de Biroul Teritorial Oradea, D.G.A.S.P.C. Satu Mare a demarat propria anchetă în vederea identificării și evaluării situației copilului în context psiho-social.

Reprezentanții acestei instituții împreună cu asistentul social al comunei s-au deplasat la domiciliul bunicilor materni, unde se afla minora. Ulterior, D.G.A.S.P.C. Satu Mare a organizat întâlniri ale părinților împreună cu minora la sediul instituției, ocazie cu care s-a observat dinamica relațiilor familiale, relația părinților și cum se raportează copilul la cei doi părinți.

În acest context cei doi părinți au fost îndrumați spre terapie de cuplu și li s-a recomandat ca orice schimbare să fie prelucrată copilului la nivelul lui de înțelegere pentru a asimila și integra în mod cât mai adaptativ aceste modificări în viața de familie.

Autoritățile sesizate consideră că nu se impune instituirea unei măsuri de protecție specială pentru copilul în cauză.

NOTĂ referitoare la închiderea dosarului nr. 20512/2023

Prin Nota nr. 20512/26.07.2023, Avocatul Poporului a aprobat sesizarea din oficiu și a dispus efectuarea unor demersuri scrise către Instituția Prefectului Județului Satu Mare, Primăria Medișu Aurit, Agenția Județeană Pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare,  Direcția de Sănătate Publică a Județului Satu Mare, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare, în vederea verificării informațiilor furnizate în primul articol din mass-media, conform căruia, 17 persoane vârstnice urmau să fie relocate din primul azil cu activitatea suspendată din județul Satu Mare, deoarece centrul de vârstnici funcționa fără autorizație sanitară.

Conform celui de-al doilea articol, 12 seniori vor fi relocați, după ce autoritățile județene au decis suspendarea activității pentru un centru de persoane vârstnice din Medieșu Aurit. Potrivit Instituției Prefectului, decizia de a suspenda activitatea a venit după ce azilul a fost controlat în cursul săptămânii trecute, dar problemele raportate nu au fost remediate.

Ca urmare a demersurilor efectuate, în urma analizării răspunsurilor primite, au fost centralizate într-un tabel informațiile comune regăsite în răspunsurile Primăriei Medișu Aurit, Agenției Județene Pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare,  Direcției de Sănătate Publică a Județului Satu Mare, respectiv Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare:

Căminul pentru persoane vârstnice „Argint” din Satu Mare

-17 beneficiari la data controlului

– Urmare a dispunerii închiderii serviciului social în data de 10.07.2023

-16 beneficiari au fost relocați la Căminul pentru persoane vârstnice „Șansa” al furnizorului public DGASPC Satu Mare – transport asigurat de DGASPC

-1 beneficiar a fost preluat de aparținători – transport asigurat de către aparținători

Căminul pentru persoane vârstnice „Victoria” din Medieșu Aurit

-12 beneficiari la data controlului

-Urmare a neconformităților constatate în data de 17.07.2023

-5 beneficiari au fost relocați la Căminul pentru persoane vârstnice „Șansa” al furnizorului public DGASPC Satu Mare – transport asigurat de DGASPC

-7 beneficiari au fost preluați de aparținători – transport asigurat de către aparținători

Furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Corvinilor nr. 18, este acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria AF nr. 000809/10.04.2014.

Prin adresa înregistrată la Biroul Teritorial Oradea al instituției Avocatul Poporului sub nr. 21806/07.08.2023, Instituția Prefectului Județului Satu Mare nea comunicat următoarele:

 • criteriile care au stat la baza deciziilor de relocare a persoanelor vârstnice:

Căminul pentru persoane vârstnice Argint din Satu Mare (strada Corvinilor nr. 43) al furnizorului de servicii Îngrijire și Asistență SRL, a prezentat Sentința civilă nr.229/F 20.06.2023 a Tribunalului Satu Mare prin care s-a dispus admiterea cererii formulată de administratorul judiciar Euro Insolv SRL Satu Mare și intrarea în faliment în procedură generală, nu deține Autorizație sanitară de funcționare eliberată de Direcția de Sănătate Publică Satu Mare; datorită lipsei autorizației DSP Satu Mare a dispus suspendarea activitătii;

Căminul pentru persoane vârstnice Victoria din Medieșul Aurit al furnizorului SC Oldromedica SRL, la primul control din 12.07.2023 nu a putut prezenta documentele comisiei de control, astfel, s-a reprogramat recontrolul în data de 16.07.2023 când s-a dispus suspendarea temporară a activității începând cu 17.07.2023 conform PV — OPC în baza art.7 lit. c) alin. (2) OUG.21/1992 și art.55 pct.2 lit. d) — până la remedierea deficiențelor și intrare în legalitate.

 • noile amplasamente – Căminul pentru persoane vârstnice „Șansa” al furnizorului public DGASPC Satu Mare str. Aleea Iliești nr. 1 conform consimțământului aparținătorilor, o parte fiind luați acasă de familii.
 • relocarea beneficiarilor s-a făcut prin punerea în aplicare a Planurilor de urgență pe fiecare centru în parte;
 • la ce distanța față de localitățile de domiciliu sau față de cele mai apropiate rude se află noile amplasamente: 5 beneficiari ai Centrului pentru persoane vârstnice Victoria – Medieșu Aurit au fost relocați la Căminul pentru persoane vârstnice „Șansa” din municipiul Satu Mare, la o distanță de 23 km de Medieșu Aurit.
 • dacă noile servicii sociale răspund nevoilor sociale și celor speciale, individuale, famiale sau de grup și cum contribuie la creșterea calității vieții: Căminul pentru persoane vârstnice „Șansa” este al furnizorului public de servicii sociale DGASPC Satu Mare din subordinea Consiliului Județean Satu Mare fiind un centru rezidențial pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 150 de locuri, singurul care a dispus de locuri libere pentru primirea beneficiarilor de la centrele la care s-a dispus suspendarea activității până la punerea în legalitate.
 • dacă au fost efectuate până la data prezentei, anchete sociale pentru evaluările inițiale și planurile de intervenție, în cazurile persoanelor relocate?

Anchetele sociale au fost efectuate pentru 2 persoane până la această dată, deoarece acestea se realizează la solicitarea aparținătorilor de către asistența socială din localitatea de domiciliu conform legislației în vigoare. Planurile individuale de asistență și îngrijire au fost întocmite pentru persoanele preluate în centrul DGASPC Satu Mare.

 • dacă au fost efectuate verificări privind autorizația sanitară de funcționare, autorizația pentru securitate la incendiu și evaluarea privind autorizarea serviciilor sociale acordate (acolo unde este cazul)?

La controlul efectuat în centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice, persoane adulte cu dizabilități și copii, reprezentanții instituțiilor cu competențe conform legii, au solicitat tipurile de autorizații necesare funcționării specifice. Evaluarea acestor servicii sociale s-a făcut de către reprezentanții AJPIS Satu Mare, conform standardelor pentru acordarea licențelor de funcționare.

 • dacă există acordul scris al persoanelor relocate sau aparținător ori tutorilor, după caz?

Aparținătorii/tutorii beneficiarilor relocați au fost contactați în momentul aplicării măsurii de închidere/ suspendare temporară a activității, astfel pentru 5 beneficiari relocați de la Centrul pentru persoane vârstnice „Argint” și 4 beneficiari relocați de la Centrul pentru persoane vârstnice „Victoria”, susținătorii legali au solicitat admiterea în cadrul serviciului social din subordinea DGASPC Satu Mare, restul de 20 fiind preluați de familii.

Prin adresa înregistrată la Biroul Teritorial Oradea al instituției Avocatul Poporului sub nr. 21936/08.08.2023, Primăria Medieșu Aurit nea comunicat faptul că, a funcționat un centru privat fără autorizație fiind ulterior închis. Referitor la încheierea contractelor de prestări servicii pentru persoanele aflate în centru, nu au primit informații privitoare la găzduire și până la relocare nu au fost efectuate anchete sociale pentru evaluări inițiale și nici plan de intervenție.

Prin adresa înregistrată la Biroul Teritorial Oradea al instituției Avocatul Poporului sub nr. 21936/08.08.2023, Agenția Județeană Pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare nea comunicat următoarele:

 1. când a fost autorizată funcționarea celor două centre închise temporar și ce măsuri de îndreptare au fost dispuse, după caz
 • Serviciul social Cămin pentru persoane vârstnice ”Arginteste înființat și administrat de furnizorul de servicii Îngrijire și Asistență SRL, fără personalitate juridică cu o capacitate aprobată de 25 locuri.

Cu ocazia controlului efectuat în data de 10.07.2023 dispus din Ordinul Prefectului Județul Satu Mare nr .220/10.07.20223, s-a constatat că furnizorul de servicii sociale Îngrijire și Asistență SRL, cu sediul în comuna Lazuri, sat Lazuri, str. nr. 881A, județul Satu Mare, este acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria AF nr .008375/15.06.2022 eliberat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar serviciul social Cămin pentru persoane vârstnice ”ARGINT”, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Corvinilor, nr. 43/A, județul Satu Mare deține Licența de Funcționare Provizorie nr. 5766/07.04.2023 eliberată de Ministrul Muncii și Solidarității Sociale potrivit căreia, „serviciul social este autorizat să funcționeze pe o perioadă de 1 an începând cu data de 07.04.2023 la data de 06.04.2024 „.

În timpul controlului mixt, la acest serviciu social, s-a prezentat de către reprezentantul entității Senținta Civilă nr.229/ F/ 20.06.2023 a Tribunalului Satu Mare pronunțată în dosar nr. 641/83/2022, prin care s-a dispus admiterea cererii formulate de administratorul judiciar Euro Insolv SRL Satu Mare și intrarea în faliment în procedură generală a societății debitoare Îngrijire și Asistență SRL, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J30/349/2019, CUI 40709185, cu sediul în sat Lazuri, Comuna Lazuri, nr.881 A, județul Satu Mare. Aceste modificări nu au fost comunicate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și nici către AJPIS Satu Mare.

Astfel, la data 10.07.2023, s-a constatat că beneficiarii erau în continuare în locația serviciului social, deși furnizorul de servicii sociale – Îngrijire și Asistență SRL deja intrase în faliment cu data de 20.06.2023.

În timpul controlului nu au fost prezentate avize/autorizații/negații (DSP, DSVSA, ISU), astfel că s-a dispus închiderea centrului de către DSP.

Ca urmare a neconformităților constatate, inspectorii sociali din cadrul AJPIS Satu Mare au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 10.000 lei domnului Karpinschi Csaba, în calitate de persoană fizică, pentru nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

Art. 11 alin. 6 lit. b) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale reglementează următoarele: realizarea cu minimum 3 luni înainte de data expirării licenței de funcționare provizorii, a vizitei/vizitelor de evaluare în teren în vederea constatării conformității datelor prezentate în documentele justificative și în fișa de autoevaluare cu realitatea din teren; dacă se constată că sunt respectate standardele minime, precum și conformitatea datelor prezentate în documentele justificative cu realitatea din teren se eliberează licența de funcționare”.

Prin urmare până data controlului mixt AJPIS Satu Mare nu a efectuat evaluarea în teren la acest serviciu social.

 • Serviciul social Cămin pentru persoane vârstnice ”Victoria”

Serviciul social Cămin pentru persoane vârstnice ”Victoria” este înființat și administrat de furnizorul de servicii SC Oldromedica SRL, fără personalitate juridică cu o capacitate aprobată de 18 locuri.

În data de 12.07.2023, în baza Ordinului nr. 221/11.07.2023 emis de Instituția Prefectului Județului Satu Mare, comisia mixtă s-a deplasat la Căminul pentru persoane vârstnice ”Victoria” cu sediul în localitatea Medieșu Aurit, zona de agrement, nr. 24, din subordinea furnizorului de servicii sociale SC Oldromedica SRL, cu sediul în Baia Mare, str. Independenței nr. 24, reprezentantă de dl. Cânța Vlad Tudor, în calitate de administrator al SC Oldromedica SRL.

Furnizorul de servicii sociale SC Oldromedica SRL deține Certificat de Acreditare Seria AF nr.009653 eliberat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale la data de 10.03.2023, iar serviciul social Cămin pentru persoane vârstnice ”Victoria” deține licența de funcționare provizorie seria LF nr. 0009757/24.04.2023, potrivit căreia ”serviciul social este autorizat să funcționeze pe o perioadă de 1 an de la data de 24.04.2023 la data de 23.04.2024″.

Datorită lipsei autorizațiilor de funcționare DSP, DSVSA și ISU, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a suspendat temporar funcționarea serviciului mai sus amintit începând cu data de 17.07.2023 până la remedierea deficiențelor constatate.

Din punct de vedere al AJPIS Satu Mare – Inspecția Socială a constatat lipsa personalului de specialitate.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare a primit în data de 28.04.2023, Fișa de autoevaluare și licența provizorie de funcționare pentru serviciul social Cămin pentru persoane vârstnice Victoria, al furnizorului de servicii Oldromedica SRL, pentru evaluarea de teren în vederea licențierii serviciilor sociale.

Art. 11 alin. 6 lit. b) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale reglementează următoarele: realizarea cu minimum 3 luni înainte de data expirării licenței de funcționare provizorii, a vizitei/vizitelor de evaluare în teren în vederea constatării conformității datelor prezentate în documentele justificative și în fișa de autoevaluare cu realitatea din teren; dacă se constată că sunt respectate standardele minime, precum și conformitatea datelor prezentate în documentele justificative cu realitatea din teren se eliberează licența de funcționare”.

Serviciul social Cămin pentru persoane vârstnice ”Șansa” Satu Mare, cod 8730 CR-V-I, este organizat ca centru rezidențial destinat persoanelor vârstnice, fără personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare.

Căminul pentru persoane vârstnice ”Șansa” Satu Mare, cod 8730 CR-V-I, este înființat în baza Hotărârii nr. 30/27.02.2023 a Consiliului Județean Satu Mare, cu o capacitate aprobată de 150 de locuri.

La data controlului mixt, serviciul social a prezentat echipei mixte de control, dovada  Licenței provizorii de funcționare.

La data prezentei, serviciul social are depus la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale cererea în vederea eliberării licenței de funcționare provizorie. Documentația a fost transmisă prin e-mail în data de 07.07.2023.

Prin adresa înregistrată la Biroul Teritorial Oradea al instituției Avocatul Poporului sub nr. 21936/08.08.2023, Direcția de Sănătate Publică a Județului Satu Mare ne-a comunicat și faptul că, în urma verificărilor efectuate in cadrul acțiunii de control de către Comisia mixtă alcătuită în baza dispoziției prefectului Satu Mare, s-a constatat ca cele două centre nu dețineau ASF emisă de către DSP Satu Mare și nu au existat documente înregistrate la nivelul DSP în vederea solicitării acesteia.

Prin adresa înregistrată la Biroul Teritorial Oradea al instituției Avocatul Poporului sub nr. 24085/04.09.2023, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare nea comunicat faptul că, au solicitat tuturor structurilor din cadrul spitalului să comunice dacă au existat astfel de cazuri la nivelul unității, iar în caz afirmativ, să comunice aceste cazuri/informații prin adresă scrisă. Până la data de 23.08.2023, nu au primit informări cu privire la existența unor astfel de cazuri la nivelul spitalului.

Prin adresa înregistrată la Biroul Teritorial Oradea al instituției Avocatul Poporului sub nr. 21313/02.08.2023, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare  nea comunicat faptul că, căminele pentru persoane vârstnice „Victoria”, respectiv „Argint” nu au solicitat îndrumare metodologică din partea instituției.

Au fost întocmite planurile individualizate de asistență și îngrijire/planurile de intervenție ale beneficiarilor față de care s-a dispus admiterea în cadrul Centrului pentru persoane vârstnice ”Șansa” Satu Mare, atașând răspunsului un tabel cu beneficiarii relocați în acest centru.

Față de cele expuse, vă supunem aprobării închiderea dosarului întrucât incidentul prezentat în presă a fost gestionat corespunzător, luându-se măsuri concrete în urma controlului mixt al autorităților implicate în vederea asigurării respectării art. 47 și 50 din Constituţia României, republicată, privind nivelul de trai, respectiv protecția persoanelor cu handicap. 

Dosar nr. 15279/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu ca urmare a informațiilor apărute pe site-ul de știri presasm.ro în data de 29.05.2023 potrivit cărora, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someș” al judeţului Satu Mare a fost solicitat să intervină în cazul unui copil cu vârsta aproximativă de 5 ani, aflat în stop cardio respirator, survenit în urma scăldării acestuia în fosta balastieră din localitatea Acâș

 În vederea soluționării sesizării din oficiu, au fost efectuate demersuri la Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, respectiv la Primăria comunei Acâș.

   Din analiza răspunsurilor primite, s-a constatat necesitatea emiterii Recomandării nr. 121/2023, către primarul comunei Acâș, cu privire la:

 • întocmirea unui plan de servicii în urma evaluării situației minorilor (frații minorului decedat) și a familiei acestora, în vederea asigurării respectării și realizării drepturilor lor; monitorizarea și să analizarea, în continuare, a situației minorilor (frații minorului decedat), asigurând respectarea și realizarea drepturilor lor;
 • acordarea, în continuare, de asistență și sprijin tatălui, urmărind ca acesta să își poată asuma responsabilitățile și îndeplini obligațiile cu privire la minori (frații minorului decedat), pentru a preveni apariția altor situații ce pun în pericol securitatea si dezvoltarea acestora;
 • având în vedere faptul că, învățământul general obligatoriu este de 10 clase, consilierea tatălui cu privire la importanța frecventării școlii de către minori, aducându-i la cunoștință că, în conformitate cu legislația în vigoare are obligația, în calitate de părinte, de a asigura frecvenţa şcolară a elevilor în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevilor până la finalizarea studiilor, în caz contrar existând sancțiuni.

Recomandarea nr. 121/2023 a fost însușită de către Primarul comunei Acâș. 

Dosar nr. 13659/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu ca urmare a informațiilor apărute în mass-media potrivit cărora, în luna mai 2023, s-a produs un accident de muncă, în județul Satu Mare datorită faptului că, un angajat al unei societăți comerciale, ar fi desfășurat activități pe o schelă metalică, moment în care s-ar fi dezechilibrat și ar fi suferit leziuni la nivelul spatelui

În vederea soluționării sesizării din oficiu, au fost efectuate două demersuri la Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare.

Din analiza răspunsurilor primite s-a constatat faptul că, cauza producerii accidentului de muncă cu incapacitate temporară de muncă este utilizarea unui tronson de schelă montat necorespunzător, fără a avea montată balustradă de protecție.

Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor este asigurată prin medic de medicina muncii, lucrătorului în cauză fiindu-i eliberată fișă de aptitudine (apt pentru muncă la înălțime).

Au fost întocmite instrucțiuni proprii pentru activitățile desfășurate, asigurându-se totodată și instruirea lucrătorilor, rezultatul fiind consemnat în fișele de instruire cu privire la securitate și sănătate în muncă. Pentru lucrarea executată s-a întocmit un plan propriu de securitate și sănătate.

Angajatorul a fost sancționat contravențional de către I.T.M. Satu Mare, în procesul-verbal de cercetare fiindu-i stabilite măsuri pentru prevenirea unor evenimente similare cu privire la folosirea unor echipamente de muncă corespunzătoare pentru efectuarea lucrărilor, astfel încât să fie prevenite căderile de la înălțime, prelucrarea cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului cu toți lucrătorii, respectiv revizuirea evaluării riscurilor și a planului de prevenire și protecție aferent.

Dosar nr. 7096/2023 (rezumat) În data de 10 martie 2023, o petentă, ne aduce la cunoștință faptul că, nu a primit cardul conform Programului guvernamental „Sprijin Pentru România”

În vederea unei identificări facile, petenta depune alături de solicitarea sa către Avocatul Poporului și copie după cuponul de pensie pe luna februarie 2023.
Ca urmare a demersurilor efectuate de către Biroul Teritorial Oradea, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ne-a comunicat faptul că petenta a fost identificată pe listele de persoane eligibile trimise de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru măsura Sprijin pentru România în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din OUG nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/ sau risc de sărăcie extremă, ca fiind eligibilă din luna februarie 2023. Cardurile persoanelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate începând cu luna februarie au fost predate de către emitentul Sodexo Pas România SRL către CN Poșta română SA în data de 17.03.2023 și se află în curs de livrare către destinatarii finali în acest moment. Tichetele sociale vor fi virate în contul beneficiarilor eligibili după primirea confirmării de livrare a cardului de la CN Poșta Română SA. Cardurile vor fi alimentate cu contravaloarea tichetelor sociale care i se cuvin, începând cu luna februarie 2023. Petenta ne-a confirmat telefonic primirea cardului încărcat cu tichete sociale.

Dosar nr. 6071/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu ca urmare a informațiilor apărute în mass-media potrivit cărora, în luna februarie 2023, a fost sesizată dispariția unui bolnav de la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei

În vederea soluționării sesizării din oficiu, au fost efectuate demersuri la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei.
Instituția sesizată a confirmat informațiile prezentate în presă.
Ca urmare a anchetei interne, demarată pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs acest incident, s-a concluzionat că pacientul a părăsit unitatea fără forme legale. Au fost începute imediat operațiunile de căutare de către personalul secției, s-a procedat la informarea medicului de gardă, a conducerii unității și a Poliției Orașului Ștei și s-a reușit identificarea pacientului pe raza județului Bihor. Acesta a fost transportat la unitate, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate. Incidentul nu s-a soldat cu consecințe asupra stării de sănătate a pacientului sau a altor persoane.
Măsurile dispuse de Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei pentru paza și protecția persoanelor internate sunt:
– accesul în instituție și pe secție este permis doar cu cartele de acces;
– supravegherea și monitorizarea atât a secțiilor, cât și a perimetrului unității printr-un sistem video;
– gardul de împrejmuire a întregii unități este dotat suplimentar cu un sistem de supraveghere video perimetral;
– pentru buna supraveghere a pacienților internați în această unitate a fost angajat personal de supraveghere (infirmieri, supraveghetori bolnavi psihici) și asistenți medicali.
Toate măsurile implementate respectă drepturile legale ale pacientului.
Pentru a preîntâmpina astfel de incidente s-a procedat la reinstruirea personalului cu procedura specifică PO-MED 39 privind intervenția personalului în cazul părăsirii fără forme legale a spitalului de către pacienți internați în baza prevederilor art. 110 Cod penal și a pacienților nevoluntari.
A fost făcută o instruire cu tot personalul spitalului care are atribuții de supraveghere a bolnavilor (medici care efectuează gărzi, asistente șefe, infirmieri, supraveghetori bolnavi psihici și agenți de bază), la care au participat reprezentanți ai autorităților implicate în gestionarea acțiunilor de părăsire fără drept a unității spitalicești de către persoanele internate. A fost discutată procedura operațională privind intervenția personalului în cazul părăsirii spitalului fără forme legale de către pacienții internați în baza prevederilor art. 110 Cod penal și internați nevoluntari.

Dosar nr. 5334/2023 (rezumat) În data de 22 februarie 2023, o petentă s-a adresat Biroului Teritorial Oradea și a reclamat faptul că, fiul său, persoană adultă cu handicap, beneficiar al Cardului de Sprijin pentru România a primit cadrul cu întârziere și acesta nu a fost încărcat niciodată

Ca urmare a demersurilor efectuate de către Biroul Teritorial Oradea, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ne-a comunicat faptul că beneficiarul a fost identificat în listele de persoane eligibile trimise de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru măsura Sprijin pentru România, fiind eligibil de la prima tranșă acordată în cadrul acestei măsuri, până la cea de-a cincea tranșă, inclusiv.
În vederea îndreptării situației sesizate, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a verificat statusul livrării cardului de către Poșta Română și a regăsit confirmarea de livrare a cardului din luna februarie 2023.
Cardul beneficiarului urmează a fi încărcat cu toate drepturile restante, după recepționarea și achitarea facturilor primite de la SODEXO Pass România S.R.L., respectiv la începutul lunii aprilie 2023.

Dosar nr. 4853/2023 (rezumat) - Biroul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu ca urmare a informațiilor apărute în mass-media potrivit cărora, la data de 13 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției Poliție Negrești Oaș au fost sesizați prin apel de urgență 112 de către o femeie din Certeze, cu privire la faptul că fiul său minor, ar fi fost agresat fizic de către tatăl acestuia.

În vederea soluționării sesizării din oficiu, au fost efectuate demersuri la Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare, respectiv Primăria comunei Certeze.

Din analiza răspunsurilor primite s-a constatat necesitatea emiterii Recomandării nr. 55/2023, către:

– Primarul comunei Certeze, cu privire la monitorizarea, în continuare, a cazului asigurând respectarea si realizarea drepturilor minorilor și acordarea, în continuare, de asistență și sprijin părinților, urmărind ca aceștia să își poată asuma responsabilitățile și îndeplini obligațiile cu privire la minori, pentru a preveni apariția altor situații ce pun în pericol securitatea si dezvoltarea acestora, respectiv instruirea personalului referitor la obligațiile legale în domeniul apărării, protecției și promovării drepturilor copilului, cu precădere privind aplicarea art. 89 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată („Angajaţii instituţiilor publice sau private care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul şi au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente au obligaţia de a sesiza de urgenţă direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului”).

– Șeful Secției 9 Poliție Rurală Negrești-Oaș, cu privire la instruirea personalului referitor la obligațiile legale în domeniul apărării, protecției și promovării drepturilor copilului, cu precădere privind aplicarea art. 89 alin. (3) din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.

Recomandarea nr. 55/2023 a fost însușită de autoritățile implicate.

Dosar nr. 2832/2023 (rezumat) - Biroul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu ca urmare a informațiilor apărute în mass-media potrivit cărora, în luna ianuarie 2023, un individ din satul Urziceni, județul Satu Mare a încercat să își oblige fiicele minore să întrețină relații sexuale cu el, dar acestea au reușit să se opună

În vederea soluționării sesizării din oficiu, au fost efectuate demersuri la Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare, respectiv Primăria comunei Urziceni.

Din analiza răspunsurilor primite s-a constatat necesitatea emiterii Recomandării nr. 44/2023, către:

– Primarul comunei Urziceni, cu privire la monitorizarea, în continuare, a cazului asigurând respectarea si realizarea drepturilor minorelor și acordarea, în continuare, de asistență și sprijin mamei, urmărind ca aceasta să își poată asuma responsabilitățile și îndeplini obligațiile cu privire la minore, pentru a preveni apariția altor situații ce pun în pericol securitatea si dezvoltarea acestora, respectiv instruirea personalului referitor la obligațiile legale în domeniul apărării, protecției și promovării drepturilor copilului, cu precădere privind aplicarea art. 89 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată („Angajaţii instituţiilor publice sau private care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul şi au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente au obligaţia de a sesiza de urgenţă direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului”).

– Șeful Poliției Municipiului Carei, cu privire la instruirea personalului referitor la obligațiile legale în domeniul apărării, protecției și promovării drepturilor copilului, cu precădere privind aplicarea art. 89 alin. (3) din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată.

Recomandarea nr. 44/2023 a fost însușită de autoritățile implicate.

Dosar nr. 2671/2023 (rezumat) Un petent a sesizat Biroul Teritorial Oradea cu privire la punerea în aplicare a art. 13 alin. (6) din capitolul IV al Regulamentului de atribuire / licitație a locurilor de parcare, pentru folosință, în parcările de domiciliu din Municipiul Oradea, care prevede că „Procedurile de atribuire/licitație a locurilor de parcare de domiciliu, pentru folosință, într-o parcare de domiciliu amenajată, se vor organiza o dată la 3 ani, primul an fiind considerat anul următor organizării procedurii, pentru fiecare an următor fiind obligatorie depunerea cererii de prelungire, până la data de 30 noiembrie a anului curent”

Din răspunsul primit de petent de la Primăria Municipiului Oradea rezultă că interpretarea acestor prevederi se face în sensul că „după organizarea primei proceduri de atribuire, următoarea procedură pentru locurile rămase libere se poate organiza în al treilea an calculat de la prima procedură. Pentru locurile rămase libere ori care vor deveni libere Asociația de Proprietari poate organiza o procedură de atribuire când va stabili conducerea asociației.”
Petentul și-a exprimat nemulțumirea față de răspunsul primit, întrucât în textul de lege este prevăzută obligativitatea organizării licitației o dată la 3 ani („va organiza”), iar interpretarea din răspunsul primit este în sensul că organizarea licitației este opțională („poate organiza”), termenul folosit în Regulament fiind diferit de termenul folosit în răspunsul primit, această diferență între termeni este foarte importantă la punerea în practică a Regulamentului.
Având în vedere lacunele H.C.L. nr. 448.2010 și problema parcărilor de domiciliu din Municipiul Oradea, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 52/2023, către primarul Municipiului Oradea pentru ca acesta, în exercitarea atribuțiilor sale, să întreprindă demersurile necesare în vederea respectării și aplicării unitare a prevederilor legale care reglementează atribuirea/licitația locurilor de parcare din Municipiul Oradea și să efectueze, prin aparatul propriu de specialitate, demersurile necesare adoptării de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a unei Hotărâri pentru modificarea H.C.L. nr. 448/2010, republicată, în sensul clarificării și completării procedurii de atribuire/licitație a locurilor de parcare, pentru folosință, în parcările de domiciliu din Municipiul Oradea. Urmare Recomandării nr. 52/2023, Primăria Municipiului Oradea ne-a comunicat că s-a dispus inițierea unui proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea procedurii de atribuire/licitație a locurilor de parcare, pentru folosință, în parcările de domiciliu din Municipiul Oradea, care va fi propus spre aprobare Consiliului local.

2022

Dosar 503/2022-În data de 4 august, un petent s-a adresat Biroului Teritorial Oradea al instituției Avocatul Poporului și a reclamat faptul că, în luna noiembrie 2021, a solicitat Casei Județene de Pensii Bihor emiterea unei decizii privind stabilirea calității de beneficiar al O.G. 105/2999, în calitate de urmaș al tatălui său refugiat. Acesta face mențiunea că toată documentația depusă a fost corectă și completă

Deoarece nu a primit răspuns la cererea inițială, petentul a revenit cu o adresă la aceeași instituție, în luna iunie 2022 solicitând emiterea unui răspuns, respectiv a unei decizii la cererea depusă în luna noiembrie 2021. Până la sesizarea instituției Avocatul Poporului, petentul nu a primit răspuns de la Casa Județeană de Pensii Bihor. Ca urmare a demersurilor efectuate de către Biroul Teritorial Oradea al instituției Avocatul Poporului, Casa Județeană de Pensii Bihor ne-a comunicat faptul că, în urma analizării dosarului, Comisia pentru aplicare a O.G. 105/1999 din cadrul acestei instituții a admis cererea petentului și a stabilit, prin Hotărâre, calitatea sa de beneficiar al drepturilor prevăzute de O.G. nr. 105/1999. Hotărârea petentului a fost comunicată la data de 17.08.2022.

Dosar nr. 492/2022 (rezumat) Având în vedere aspectele cu privire la acordarea tichetelor sociale prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 63/2022, semnalate în articolul Haos cu voucherele sociale: Autoritățile se laudă că le-au trimis tuturor românilor sărmani, bihorenii se plâng că nu le-au primit”, publicat pe site-ul ebihoreanul.ro în data de 2 august 2022, Biroul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu și a întreprins demersuri la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Am solicitat informații privind procedura de urmat în situația în care o persoană eligibilă pentru sprijinul material nu se regăsește pe lista beneficiarilor de tichete sociale, respectiv dacă se vor acorda tichete sociale și persoanelor eligibile, care nu se regăsesc pe listele beneficiarilor și termenul preconizat pentru acordarea tichetelor sociale persoanelor eligibile care nu se regăsesc pe liste și modalitatea în care aceste persoane vor intra în posesia lor. Atât Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, cât și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au răspuns solicitărilor instituției Avocatul Poporului și ne-au comunicat următoarele:
1. Referitor la Procedura de urmat în situația în care o persoană eligibilă pentru sprijinul material nu se regăsește pe lista beneficiarilor de tichete sociale și se încadrează în limitele prevăzute de actul normativ invocat, se face precizarea că, în funcție de calitatea pe care o are, persoana se poate adresa la:
– Casa Națională de Pensii, dacă este pensionar al sistemului public de pensii, pensionar aflat în evidența caselor de pensii sectoriale sau este beneficiar de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special.
– Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, dacă este persoană adultă sau copil, încadrată în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, familie care are stabilit dreptul la ajutor social, familie monoparentală sau cu cel puțin 2 copii în întreținere, beneficiară sau nu de alocație pentru susținerea familiei și persoană fără adăpost.
2. În ceea ce privește familiile cu copii care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei, acestea pot solicita acordarea sprijinului material sub forma tichetelor sociale dacă nu depășesc limita de venit de 600 lei, prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la primăria în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința ori locuiesc efectiv. Primăria întocmește situațiile centralizatoare cu aceste familii/persoane care îndeplinesc condițiile de acordare a sprijinului, inclusiv cea cu persoanele fără adăpost aflate în evidența sa sau pentru cele care depun cerere și declarație pe propria răspundere, pe care le transmit la nivel teritorial agenției pentru plăți și inspecție socială, situație ce va fi transmisă A.N.P.I.S. pentru centralizare la nivel național.
3. Termenele prevăzute pentru încărcarea tichetelor sociale sunt reglementate de M.I.P.E. și afișate pe site-ul acestei instituții.

Biroul Teritorial Oradea s-a sesizat din oficiu și a efectuat demersuri la Garda de Mediu-Comisariatul Județean Bihor și la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor ca urmare a informațiilor apărute în mass-media, potrivit cărora, două lacuri toxice băltesc lângă Oradea, iar autoritățile nu fac nimic pentru ecologizarea zonei.

În cauza C-301/17 (Comisia Europeană împotriva României), s-a constatat faptul că România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul art. 14 lit. (b), coroborat cu art. 13 din Directiva 1999/31 a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri. Referitor la stadiul procedurii de închidere a depozitelor de deșeuri periculoase, precum și măsurile dispuse Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ne-a comunicat următoarele: – au fost declarate de utilitate publică lucrările de închidere și ecologizare a depozitelor de deșeuri, efectuate de stat prin autoritățile publice centrale. – pentru asigurarea finanțării lucrării de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri și ca urmare a solicitărilor A.F.M., Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Apelurile de proiecte noi pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor pentru POIM 2014-2020. – pentru unele dintre depozitele neconforme de deșeuri industriale, A.F.M. a inițiat o procedură de tip analiză diagnostic (due diligence), prin care va fi evaluată situația fiecărui depozit neconform. -după finalizarea procedurii de expropriere, vor fi stabilite costurile aferente lucrărilor de închidere și se vor stabili informațiile de ordin tehnic necesare lansării procedurilor de achiziție pentru întocmirea studiilor de fezabilitate. – s-a semnat contractul de servicii de consultanță cu asocierea câștigătoare, urmând ca până în decembrie 2022 să fie furnizat ultimul livrabil care va sta la baza întocmirii Studiilor de fezabilitate. – au fost înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și date în administrarea M.M.A.P. prin A.F.M., o parte din terenurile pe care sunt situate aceste depozite, iar pentru alte suprafețe de teren, este în curs de elaborare proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în domeniul public al statului și constituirea dreptului de administrare în favoarea M.M.A.P., prin A.F.M., în scopul efectuării lucrărilor de închidere și ecologizare. În acest context, este subliniat faptul că M.M.A.P. a întreprins demersurile necesare în vederea urgentării închiderii depozitelor neconforme.

Dosar nr. 22/2022 (rezumat)-Având în vedere aspectele cu privire la centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice, semnalate în articolul Sătmărenii la bătrânețe se pot baza doar pe cămine private. Statul e falimentar, publicat pe site-ul de știri presasm.ro, în data de 16.01.2022, Biroul Teritorial Oradea s-a adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, pentru a ne comunica informații privind situația persoanelor vârstnice din județ.

D.G.A.S.P.C. Satu Mare ne-a comunicat faptul că, în vederea identificării nevoii dezvoltării unor servicii sociale de tip cămin pentru persoanele vârstnice, această instituție a emis adrese către toate U.A.T.-urile din județ. Astfel, au fost identificate un număr de 127 persoane vârstnice aflate în nevoie, dintre care un număr de 39 de persoane necesită instituționalizare.
Având în vedere numărul de persoane vârstnice identificate pe raza județului Satu Mare, care necesită instituționalizare și rolul D.G.A.S.P.C. Satu Mare de coordonare și de sprijinire a autorităților administrației publice locale din județ în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, prevenirii și combaterii violenței domestice, s-a emis Recomandarea nr. 58/2022 către Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare pentru ca acesta să examineze oportunitatea înființării pe raza teritorială a județului Satu Mare a unor cămine pentru persoane vârstnice, care să acorde servicii sociale corespunzătoare nevoilor acestei categorii de persoane defavorizate.
Urmare demersurilor efectuate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare ne-a comunicat faptul că, în virtutea atribuției de coordonare a autorităților locale, va asigura permanent sprijin pentru dezvoltarea de servicii în comunitate pentru vârstnici, iar ca furnizor public de servicii sociale, se axează pe susținerea alternativelor la instituționalizare prin servicii de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, centre de zi, servicii, acest demers fiind consecvent politicilor europene de dezinstituționalizare și dezvoltare de alternative în comunitate.

Sari la conținut