Activitate

 

2024

Dosar nr. 4721/2024 (rezumat) Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în mass-media cu tilul Continuarea funcționării unei clase a IX-a cu specializarea instructor sportiv, refuzată 2 ani la rând de inspectoratul școlar pentru liceul din Topolog / Primarul și comunitatea rurală susțin că au performanță și insistă să primească cifră de școlarizare, în timp ce I.S.J Tulcea îi ignoră și face o clasă sportivă la oraș

În lumina dispozițiilor constituționale referitoare la dreptul la învățătură, prevăzut de art.32 din Constituţie am întreprins demersuri la Inspectoratul Școlar Județean Tulcea pentru a solicita informarea Avocatului Poporului cu privire la aspectele sesizate în presă, argumentele refuzului și reanalizarea solicitării formulate de Liceul Tehnologic Topolog.
Ca urmare a demersurilor întreprinse, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea ne-a comunicat următoarele: în urma solicitării adresate I.S.J Tulcea de către Liceul Tehnologic Topolog având ca obiect înfiinţarea, începând cu anul şcolar 2024 – 2025, a unei clase filieră vocaţională, profil sportiv, specializarea instructor sportiv, în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea din data de 08.02.2024, s-a aprobat cuprinderea în proiectul planului de şcolarizare al unităţii de învăţământ în cauză, a unei clase a IX-a cu profilul solicitat. Adresa cu răspunsul favorabil a fost transmisă de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, Liceului Tehnologic Topolog, în data de 20.02.2024.

Dosar nr. 1585/2024 (rezumat) Petentul, în calitate de avocat al mai multor clienți (persoane fizice), ne-a sesizat cu privire la faptul că Primăria Municipiului Constanța – Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor refuză în mod nejustificat, de 12 ani, să respecte sentința civilă nr. xx/21.02.2011, pronunțată de către Judecătoria Constanța în dosarul nr. yy/212/2009, rămasă definitivă la data de 23.06.2012, prin respingerea recursului

Faţă de aspectele prezentate, am solicitat informații de la Primăria Municipiului Constanța.
Ca urmare a demersurilor întreprinse de către Biroul Teritorial Constanța, Primăria Municipiului Constanța ne-a comunicat faptul că în data de 26.04.2024, dosarul a fost trimis către Instituția Prefectului Județul Constanța, cu Referatul nr.60355/20.03.2024 al Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor privind soluționarea cererii formulate în temeiul Legii nr. 247/2005, pentru imobilul situat în municipiul Constanța, teren arabil în suprafață de 49,3155 ha., și a fost anexată și trimisă întreaga documentație prevăzută de lege, în vederea înaintării dosarului la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților București.
Astfel că după intervenția Avocatul Poporului, s-a reușit rezolvarea situației sesizată de petent, a cărei soluționare era tergiversată de peste 12 ani de către Primăria Municipiului Constanța.

2023

Dosar nr. 958/2023 (rezumat) - Sesizare din oficiu în urma articolului Un bărbat din Castelu a abuzat, timp de doi ani, o minoră de 11 ani. Ce spun procurorii.

În scopul verificării și clarificării situației expuse în articolul de presă, au fost inițial întreprinse demersuri către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, și ulterior continuate către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.
Urmare demersurilor efectuate, s-a constatat faptul că în baza unui apel SNUAU 112 din data de 14.11.2022, poliţiştii au fost sesizaţi de către o rudă a minorei, cu privire la faptul că aceasta fost victima infracțiunii de viol comisă de tatăl său vitreg.
În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că din anul 2020 şi până în luna octombrie a anului 2022 tatăl vitreg al minorei a întreținut raporturi sexuale cu fiica partenerei sale, minora aflându-se în grija acestora. Raporturile sexuale aveau loc în casa în care cei doi locuiau împreună cu ceilalți membri ai familiei, de cele mai multe ori mama minorei aflându-se în stare de ebrietate.
Familia din care face parte minora este una dezorganizată, în cadrul căreia adulții sunt consumatori de alcool, iar pe acest fond provoacă deseori scandaluri, au loc agresiuni fizice și psihice ale minorilor. Fata nu a povestit nimănui despre aceste lucruri până în luna octombrie a anului 2022, atunci când aceasta i-a spus mamei sale.
Din analiza informațiilor transmise de către instituțiile sesizate, raportat la dispozițiile art. 49 și 22 din Constituție, privind protecția copiilor și tinerilor și dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, s-a putut concluziona faptul că situația minorei a intrat în atenţia DGASPC Constanța, urmare adresei primite din partea reprezentanților poliției, prin care s-a solicitat deplasarea echipei mobile pentru asistarea minorei la luarea declarației în cadrul dosarului penal având ca obiect viol săvârșit de partenerul mamei sale.
Raportat la faptul că agresiunea sexuală îndreptată împotriva minorei a durat aproximativ 2 ani de zile, perioadă în care aceasta a fost expusă nenumăratelor episoade de agresiune fizică, psihică și sexuală, dar și scandalurilor dintre mama sa și partenerul acesteia, și niciun reprezentant al Primăriei Rasova/ unității de învățământ sau unității de poliție nu a dispus vreo măsură/ acțiunea de control cu privire la minori, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 11/2023, adresată Primarului comunei Rasova, județ Constanța.
Potrivit răspunsului nr. 1938/2023, înregistrat la Biroul Teritorial Constanța sub nr. 9238/2023, comuna Rasova, prin Primar, comunică faptul că își însușește recomandarea emisă, sens în care se vor întreprinde măsurile necesare pentru:

➢ formarea profesională continuă a personalului din compartimentul de asistenţă socială organizat la nivelul comunei cu privire la prevederile legale aplicabile în domeniul respectării, promovării şi protecţiei drepturilor copilului, inclusiv Legea nr. 272/2004, H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

➢ implementarea și punerea în aplicare a dispozițiilor art.112 din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, respectiv să fie efectuate la nivelul unității administrativ teritoriale de sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate a membrilor comunităţii şi, în funcţie de situaţiile constatate, să fie propuse măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

➢ implementarea și punerea în aplicare a dispozițiilor art. 118 din Legea nr. 272/2004, respectiv să fie asigurată consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local.

Partenerul mamei minorei a fost audiat și arestat față de acuzațiile aduse, respectiv săvârșirea infracțiunii de viol, în prezent dosarul fiind în curs de soluționare pe rolul instanțelor judecătorești.
Minora în prezent se află în grija și supravegherea mamei sale, împreună cu frații acesteia. Ulterior producerii incidentului, membrii familiei au beneficiat de consiliere de specialitate din partea reprezentanților DGASPC Constanța.
Situația fetelor în interiorul familiei a fost analizată din perspectivă pluridisciplinară, stabilindu-se faptul că nu se impune luarea vreunei măsuri de protecție specială față de acestea sau față de vreunul dintre frații lor.
Mama minorilor și-a manifestat intenția de a se ocupa în continuare de creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi. Ulterior incidentului, familia s-a mutat în altă localitate, iar minorii frecventează cursurile școlare a unității de învățământ din localitate.
Având în vedere rezultatul tuturor demersurilor întreprinse de către specialiştii din cadrul direcției s-a apreciat faptul că, situaţia mamei fetelor nu se încadrează în cazurile, privind decăderea din exercițiul drepturilor părinteşti, reglementate în mod limitativ de prevederile art. 508 din Codul Civil.
Situația minorilor va fi monitorizată atât de Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Unităţii Administrativ-Teritorială cât şi de Serviciul Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare şi Violenţă în Familie, din cadrul DGASPC Constanța.

2022

Dosar nr. 935/2022 (rezumat) - Prin petiţia înregistrată la Biroul Teritorial Constanţa ne-a fost sesizat de mama unei minore despre faptul că la data de 23/24.07.2022 fiica sa a fost victima infracțiunii de viol în timp ce se afla în locuința vărului său. Petenta a formulat plângere penală față de agresor, fiind astfel înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța un dosar penal. De la momentul formulării plângerii minora a fost audiată la unitatea de poliție din localitate, ulterior la unitatea de parchet, a fost îndrumată să se adreseze direcției județene de asistență și protecție a copilului pentru a beneficia de consiliere, a fost expertizată de Serviciul de Medicină Legală Constanța, dar și supusă unui consult psihiatric la Spitalul de Psihiatrie din Palazu Mare.

Potrivit concluziilor Raportului de constatare medico-legală, emis de Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală Constanța, efectuat la aproximativ o săptămână de la momentul agresiunii, s-a stabilit faptul că minora prezintă leziuni traumatice care au putut fi produse prin lovire și zgâriere cu și de corpuri dure, au vechimi diferite, datează de 1-5 zile, necesită 1-2 zile de îngrijiri medicale, din punct de vedere medico-legal și nu au legătură cu evenimentul invocat, dar există indicii că anterior ar fi putut exista un raport sexual, datând de aproximativ o săptămână.
Minora a beneficiat de două ședințe de consiliere în cadrul DGASPC Constanța, concluzionându-se că sunt suficiente. În prezent, fata este profund afectată de abuzul sexual la care a fost expusă, are comportamentul schimbat, a devenit introvertită și se trezește noaptea plângând.
Mama este nemulțumită de faptul că nu s-a dispus nicio măsură cu privire la agresor, iar fiica sa este supusă riscului de retraumatizare.
În scopul verificării și clarificării situației semnalate, au fost întreprinse demersuri Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța și Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.
Din analiza informațiilor transmise de către instituțiile sesizate, raportat la dispozițiile art. 49 din Constituție, privind protecția copiilor și tinerilor, am putut concluziona faptul că situația minorei a intrat în atenţia DGASPC Constanța ca urmare a adresei primite din partea reprezentanţilor poliției prin care a fost solicitată delegarea unei persoane pentru asistarea minorei la luarea declarației în cadrul dosarului penal având ca obiect viol.
Reținem faptul că deși agresiunea sexuală s-a petrecut în luna iulie 2022, până la acest moment cercetările nu au fost finalizate, aspect care ar putea conduce la pierderea credibilității sesizării organelor de cercetare penală cu privire la săvârșirea unei infracțiuni cu caracter deosebit de grav îndreptată împotriva unei persoane minore.
Astfel, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 10/01.02.2023, adresată prim- procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru ca în exercitarea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare să dispună prelucrarea/ reprelucrarea la nivelul unității de parchet a Îndrumarului teoretic și practic privind infracțiunea de viol – O abordare axată pe victimele minore, întocmit în scopul îmbunătățirii răspunsului la cauzele având ca obiect infracțiunile de viol, realizat de un colectiv de procurori din cadrul Secției de resurse umane și documentare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Prin adresa nr. 6073/P/2022/2023, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, a comunicat faptul că Îndrumarul teoretic și practic privind infracțiune de viol a fost înregistrat sub nr.1848/V/3/2022 la data de 13.12.2022 și prelucrat cu procurorii din cadrul unității de parchet prin intermediul e-mailului.
De asemenea Recomandarea nr. 10/2023 a Avocatului Poporului a fost prelucrată și în cadrul ședinței săptămânale de analiză a soluțiilor pronunțate de Judecătoria Constanța ce a avut loc în data de 07.06.2023.

Dosar nr. 419/2022 (rezumat)- Sesizare din oficiu în urma articolului Copil lovit de mașină în județul Constanța. Intervine elicopterul SMURD!

În scopul verificării și clarificării situației expuse în articolul de presă, au fost întreprinse demersuri către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța și Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.
Din analiza informațiilor transmise de către instituțiile sesizate, raportat la dispozițiile art. 49 și 22 din Constituție, privind protecția copiilor și tinerilor și dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, s-a putut concluziona faptul că pe incidentul rutier soldat cu o victimă minoră a fost semnalat organelor de cercetare penală, care au efectuat cercetarea la fața locului și au determinat dinamica producerii evenimentului, întocmind un dosar penal în cadrul căruia se efectuează cercetări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prevăzută de art. 196 alin. (3) Cod penal.
Minorul a fost accidentat grav în timp ce s-a angajat în traversarea prin loc nepermis și nemarcat, fără a fi supravegheat. Ulterior, acesta a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, starea acestuia fiind una comatoasă, a fost internat la ATI Neurologie. Pe durata spitalizării a beneficiat de asistență medicală și tratament de specialitate, fiind externat în luna iulie 2022. Starea de sănătate a acestuia s-a îmbunătățit, rămânând însă cu dificultăți de vorbire.
Raportat la ancheta socială efectuată la domiciliul minorului, s-a reținut faptul că deși s-a luat în mod nemijlocit la cunoștință despre situația copiilor aparținând unei familii aflate în situație de risc, respectiv familie numeroasă, venituri modeste și condiții precare de locuit, minorii nefiind școlarizați, reprezentanții unității administrativ-teritoriale nu au dispus întocmirea și emiterea documentațiilor pentru cazurile cu copii aflați în situație de risc în regim de urgență și cu prioritate, nu a fost întocmit vreun plan de servicii prin care să le fie acordat sprijinul necesar pentru ca minorilor să le fie respectat dreptul constituțional, respectiv de a se înscrie și frecventa cursurile unei unități școlare.
Față de aceste aspecte, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 16/2023, adresată primarului comunei Deleni, județul Constanța, ca în exercitarea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare, să dispună: a. implementarea și punerea în aplicare a dispozițiilor • Ordinului A.N.P.D.C. nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție; • art. 112 din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, respectiv să fie efectuate la nivelul unității administrativ teritoriale sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate a membrilor comunităţii şi, în funcţie de situaţiile constatate, să fie propuse măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; • art. 118 din Legea nr. 272/2004, respectiv să fie asigurată consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local. b. evaluarea situației minorului din perspectiva H.G. nr. 797/2017 și dispunerea de măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestuia și a familiei sale.
Prin adresa nr. 2698/2023, primarul comunei Deleni, județul Constanța, ne-a comunicat următoarele:
Copilul locuiește cu părinţii și ceilalţi fraţi minori într-un imobil format din 2 camere, racordat la rețeaua de apă și electricitate. Veniturile familiei sunt constituite din ajutorul social, conform Legii nr. 416/2001, alocațiile copiilor și alocația pentru susținerea familiei.
Copii sunt înscriși la medicul de familie din localitate și nu frecventează cursurile școlare.
Din discuțiile purtate cu mama copilului și cu persoane din sat care cunosc situația minorului rezultă că acesta s-a recuperat și nu mai prezintă niciun fel de probleme de sănătate.
Familia și minorii se află în evidențele compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Deleni, fiind monitorizată și consiliată. La acest moment nu se impune luarea vreunei măsuri de protecție specială cu privire la minorii familiei.
Primarul Comunei Deleni își însușește recomandările primite și dispune măsura de monitorizare și consiliere a minorului și a familiei sale.

Dosarul nr. 178/2022 (rezumat)-Sesizare din oficiu în urma articolului Minoră din Năvodari, dată dispărută de familie.

În scopul verificării și clarificării situației expuse în articolul de presă, au fost întreprinse demersuri către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Năvodari și Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

Din analiza informațiilor transmise de către instituțiile sesizate, raportat la dispozițiile art. 49 din Constituție, privind protecția copiilor și tinerilor, am putut concluziona faptul că minora a plecat în mod voluntar de la domiciliul său şi s-a deplasat la domiciliul unui tânăr pe care aceasta l-a cunoscut anterior pe platforma de socializare Instagram. Aceasta a rămas în imobilul bărbatului pentru o perioadă de aproximativ două săptămâni, timp în care aceasta ar fi fost obligată de bărbat să efectueze diverse activităţi casnice (gătit, curăţenie), iar în momentul în care refuza acest lucru era agresată fizic. Totodată, i s-a propus să întreţină relaţii sexuale cu un bărbat în contul unei sume de bani, dar minora a refuzat. Pe fondul acestei situații fata a mers la sediul poliţiei, unde a relatat cele întâmplate.
Minora a fost predată reprezentanților legali și a fost solicitată intervenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Împotriva bărbatului a fost înregistrat un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de loviri sau alte violențe, faptă prevăzută și pedepsită de art. 193 alin. (2) Cod Penal, urmând ca la finalizarea cercetărilor dosarul penal să fie înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa cu propuneri corespunzătoare de soluţionare.

Situația minorei a fost monitorizată de către reprezentanții direcției, minora alegând să plece din nou voluntar de la domiciliu la locuința unui alt bărbat, astfel că mama acesteia a solicitat sprijin prin instituirea în favoarea minorei a unei măsuri de protecție specială. Astfel, cazul fetei este în analiza Serviciului Management de Caz pentru Copil din cadrul DGASPC Constanța.

Dosar nr. 79/2022 (rezumat)-Sesizare din oficiu în urma articolului Liceul „Decebal“, acuzat că nu vrea să dea burse elevilor din mediul rural

În scopul verificării și clarificării situației expuse în articolul de presă, au fost întreprinse demersuri către Liceul Teoretic „Decebal” din Constanța și Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

Din analiza informațiilor transmise de către instituțiile sesizate, raportat la dispozițiile art. 49 din Constituție, privind protecția copiilor și tinerilor, am putut concluziona faptul unitatea de învățământ a primit 373 dosare pentru acordarea burselor de ajutor social pentru care elevii erau îndreptățiți a le primi, astfel un număr de 341 dosare au fost aprobate, iar 32 respinse, motivat de faptul că nu îndeplineau criteriile prevăzute în actul normativ.
La momentul analizării dosarelor, au fost avute în vedere și precizările din partea Ministerului Educației, astfel că nu au existat cazuri de excludere a dosarelor motivat de faptul că nu se face dovada veniturilor nete lunare ale familiei.

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a dispus verificări la nivelul liceului, în urma cărora a stabilit faptul că unitatea școlară a respectat procedura stabilită prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi modificările acestuia de către Ministerul Educaţiei cât şi Precizările Ministerului Educaţiei nr. 109/21.01.2022 referitoare la aplicarea O.M.E. nr. 3073/31.01.2022, modificarea şi completarea Anexei Ordinului ministrului educaţiei nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.

Dosar nr. 63/2022 (rezumat)-Sesizare din oficiu în urma articolului Ați văzut-o? O minoră din Cumpăna, dată dispărută

În scopul verificării și clarificării situației expuse în articolul de presă au fost întreprinse demersuri către Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Cumpăna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

Din analiza informațiilor transmise de către instituțiile sesizate, raportat la dispozițiile art. 49 din Constituție, privind protecția copiilor și tinerilor, am putut concluziona faptul că reprezentanții organelor de poliție au întreprins demersuri specifice de găsire și identificare a minorei, aceasta fiind localizată pe raza localității Brăila, preluată și ulterior predată familiei.
Specialiștii din cadrul DGASPC Constanța, în colaborare cu reprezentanții Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Cumpăna au efectuat anchetă socială la domiciliul minorei în cadrul căreia s-au stabilit aspectele socio-familiale ale fetei, a cauzelor și împrejurărilor în care aceasta a ajuns părăsească voluntar domiciliul familiei, dar și a modalității de sprijin al familiei.
Astfel, s-a concluzionat faptul că pe fondul unor probleme medicale și a unei intervenții chirurgicale la care a fost supusă, minora și-a schimbat comportamentul atât față de membrii familiei, dar și față de unitatea de învățământ și viața de adolescent în general.

Pe fondul părăsirii voluntare a domiciliului, cazul minorei a intrat în atenția autorităților locale și s-a pus în discuție instituirea unei măsuri de protecție specială în favoarea minorei, însă familia acesteia nu a fost de acord. Astfel, reprezentanții serviciului de asistență socială au sprijinit procesul de menținere a copilului integrat în interiorul familiei prin efectuarea de vizite de monitorizare a copilului în familie, colaborarea cu reprezentanții săi legali și cu unitatea de învățământ, dar și acordarea de consiliere de specialitate.

Dosar nr. 61/2022 (rezumat)Sesizare din oficiu în urma articolului A vrut să se sinucidă: Minoră din Corbu, la un pas de moarte-

În scopul verificării și clarificării situației expuse în articolul de presă, au fost întreprinse demersuri către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Biroul de Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Din analiza informațiilor transmise de către instituțiile sesizate, raportat la dispozițiile art. 49 din Constituție, privind protecția copiilor și tinerilor, am putut concluziona faptul că urmare semnalării situației de către organele de poliție reprezentanților DGASPC Constanța asupra tentativei de suicid și solicitării de a fi evaluată din punct de vedere psihologic, situația minorei a intrat în atenția direcției. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că minora domiciliază împreună cu mama acesteia în localitatea Corbu, fiind înscrisă la școală în localitatea Năvodari. Potrivit reprezentanților unității de învățământ starea emoțională a elevei s-a degradat considerabil pe fondul crizei sanitare, astfel dezinteresul elevei pentru studiu s-a adâncit. Reprezentantul legal al minorei, sesizând problemele de comportament manifestate de fiica sa a apelat la un specialist din mediul privat în scopul de a o consilia psihologic. Pe durata parcurgerii orelor de consiliere a constatat faptul că relația dintre acestea s-a îmbunătățit. Ulterior, aceste ședințe nu au mai fost continuate. Potrivit studiilor de specialitate și a analizelor efectuate în vederea determinării gradului de impact asupra psihicului adolescenților, datele au concluzionat faptul că pe durata pandemiei un copil din trei s-a confruntat cu stări de anxietate și a avut nevoie de consiliere și suport psiho-emoțional, procentul crescând la peste 50% în cazul adolescenților, mergând până la consecințe extrem de grave, și anume tentative de suicid.

Reținem totodată faptul că deși la nivelul unității de învățământ au fost desfășurate diverse activități de consiliere şcolară şi profesională, prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, trafic de persoane şi trafic de droguri, acestea nu au fost suficiente pentru psihicul în formare și încă fragil al minorei, astfel că s-a apreciat necesar includerea fetei într-un program de consiliere psihologică particularizat, cu frecvenţă lunară, desfășurat alături de consilierul şcolar.

Dosar nr. 60/2022 (rezumat)-Sesizare din oficiu în urma articolului În pericol de hipotermie: trei minori, două fete și un băiat, aproape de comă alcoolică pe o bancă la Medgidia! Un martor a cerut ajutorul autorităților

În scopul verificării și clarificării situației expuse în articolul de presă au fost întreprinse demersuri către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Medgidia, județul Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Biroul de Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

Din analiza informațiilor transmise de către instituțiile sesizate, raportat la dispozițiile art. 49 din Constituție, privind protecția copiilor și tinerilor, am putut concluziona faptul că urmare semnalării situației, reprezentanții DGASPC Constanța și specialiștii IPJ Constanța au demarat în cauză verificări în vederea identificării minorilor implicați în eveniment, a consilierii acestora și a reprezentanților legali.
În ceea ce privește minorele, acestea având dispusă măsură de protecție specială, respectiv măsura de plasament, s-a apreciat necesar includerea lor în programe de consiliere de specialitate. Starea de sănătate a minorei care a fost găsită în stare de inconștiență nu a fost afectată pe termen lung.

Organele de poliție efectuează în fiecare săptămână la nivelul instituțiilor de învățământ informări cu privire la prevenirea delicvenţei juvenile, al conştientizării riscurilor consumului de băuturi alcoolice, a substanţelor cu efect psihotrop, combaterea fenomenului de bullying/ cyber-bullying şi reducerea riscului de victimizare al minorilor.

2021

Dosar nr. 1192/2021 (rezumat)-Sesizare din oficiu în urma articolului Semnal de alarmă al unei mămici din Valu lui Traian, după ce copilul său a fost accidentat pe trecerea de pietoni

În scopul verificării și clarificării situației expuse în articolul de presă, reprezentantul Avocatului Copilului a întreprins demersuri către Primăria Valu lui Traian, județul Constanța și Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

În urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că faptul că viteza excesivă cu care se circulă pe raza localității Valu lui Traian reprezintă principala cauză a producerii accidentelor rutiere soldate cu victime, motiv pentru care Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a solicitat administratorului drumului public, respectiv Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, dispunerea de măsuri pentru reducerea limitei de viteză la 50 km/h în zona marcajelor pietonale pe DN 3 din Localitatea Valul lui Traian, cu eliberarea avizului poliției rutiere, în scopul prevenirii producerii accidentelor rutiere. În urma accidentului rutier produs la data de 13.10.2021, din care a rezultat vătămarea corporală ușoară a unui minor, Primăria Valu lui Traian a dispus realizarea anchetei sociale la domiciliul acestuia, care a concluzionat faptul că este bine îngrijit și beneficiază de sprijinul membrilor familiei în dezvoltarea sa armonioasă.
În scopul prevenirii producerii unor accidente rutiere cu consecințe deosebit de grave, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 187/2021, adresată directorului regional al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, pentru ca în exercitarea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare să dispună măsurile necesare în vederea reducerii limitei de viteză de la 70 km/h la 50 km/h în interiorul localității Valu lui Traian.

Recomandarea a fost implementată cu succes.

Dosar nr. 1019/2021 (rezumat)-Sesizare din oficiu în urma articolului Incident la un centru de plasament din Constanța: Două minore s-au aruncat de la etajul I

În scopul verificării și clarificării situației expuse în articolul de presă au fost întreprinse demersuri către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța și Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

În urma verificărilor efectuate, a rezultat că după sesizarea de către reprezentanții Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgență a faptului că două minore au căzut de la înălțime, reprezentanți ai Secției 4 Poliție, s-au deplasat la centru, au efectuat verificări și investigații specifice, întocmind un dosar de urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
Minorele au primit asistență medicală de specialitate în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, evoluția stării lor de sănătate fiind favorabilă.
În ceea ce privește activitatea Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă din cadrul Complexului de Servicii pentru Protecţia în Regim de Urgenţă a Copilului a Cuplului Mamă-Copil şi a Victimelor Violenţei în Familie Constanţa, din subordinea DGASPC Constanța, au existat carențe în implementarea și respectarea prevederilor Ordinului nr. 25/2019, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin care se aprobă Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție special, în acest sens fiind emisă de către Avocatul Poporului Recomandarea nr. 182/2021, adresată directorului general al DGASPC Constanța

Recomandarea a fost implementată cu succes

Dosar nr. 808/2021 (rezumat)-Petenta ne-a sesizat cu privire la faptul că în localitatea Săcele, județul Constanța există o familie în care tatăl vitreg ar fi abuzat sexual două dintre fiicele sale vitrege, în urma cărora au rezultat mai mulți copii. Astfel, petenta arata că deși a adus la cunoștința unității de poliție, DGASPC Constanța, Primăriei Săcele, dar și unității școlare, niciuna dintre aceste instituții nu a dispus vreo măsură

În vederea clarificării aspectelor semnalate a fost efectuată o anchetă la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Constanța și efectuarea de demersuri către Primăria Săcele și Școala Gimnazială Săcele și Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.
În urma verificărilor efectuate, a rezultat că prealabil adresării instituției Avocatului Poporului petenta a adus la cunoștința autorităților cu atribuții în materia domeniului protecției copilului și poliției despre posibilul caz de neglijare, cât și a faptului că una dintre minore a dat naștere unui copil. Astfel, s-a reținut că D.G.A.S.P.C. Constanța a efectuat cercetări numai cu privire la o posibilă neglijare a minorilor, care însă nu a fost stabilită.
Postul de Poliție local a efectuat cercetări preliminare, însă nu a apreciat că ar fi existat indicii cu privire la săvârșirea vreunei infracțiuni.
Primăria Săcele avea cunoștință despre situația cuplului și minorilor acestora, apreciind că nu se află în situație de risc pentru a dispune vreo măsură.
Ulterior demarării anchetelor, familia a părăsit raza localității Săcele, județul Constanța, stabilind-se în localitatea Bălăbănești, județul Galați, la domiciliul legal al mamei minorelor.
D.G.A.S.P.C. Galați și reprezentanții primăriei au efectuat vizite și verificări care au concluzionat că familia se îngrijește de minori și nu este în situație de risc, părinții exprimându-și dorința de a se ocupa în continuare de creșterea și educarea minorilor.

În ceea ce privește posibilul abuz sexual exercitat de către tată asupra fiicelor vitrege, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, în urma verificărilor efectuate, a apreciat că există indicii cu privire la săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile corespunzătoare

Dosar nr. 616/2021 (rezumat)-Sesizare din oficiu în urma articolului Fetiţă găsită moartă în casa mamei, la Cernavodă

Protecţia Copilului spune că a monitorizat un an şi jumătate cazul acesteia şi „nu au existat elemente îngrijorătoare”. Astfel a fost efectuată o anchetă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și la Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Cernavodă și a întreprins demersuri către Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

În urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța – Poliția orașului Cernavodă a fost înregistrat un dosar penal, în cadrul căruia se desfășoară activități sub coordonarea procurorului.
Cu privire la activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, s-a reținut că minora se afla în monitorizarea acestei instituții încă din luna ianuarie 2020, când bunica paternă a sesizat prin intermediul Telefonului Copilului starea de potențial risc în care se află copila prin raportare la faptul că domiciliază singură cu mama sa, cunoscută cu probleme de sănătate.
Minora a fost monitorizată de către reprezentanții instituției împreună cu specialiști din cadrul Direcției de Asistență Socială a Primăriei Cernavodă până în vara anului 2020, când a ajuns la termen planul de servicii întocmit, fără a se fi efectuat vreo propunere de prelungire/ reînnoire a acestuia. Ulterior, cazul a revenit în atenția instituției când le-a fost adus la cunoștință de către reprezentanții serviciului local despre faptul că nu se mai poate lua legătura cu mama minorei și că aceasta nu își mai urmează tratamentul. Direcția a asigurat sprijin în limita competențelor, a cadrului legal și a hotărârii judecătorești prin care minorei îi era stabilit domiciliul la mamă. În vederea preîntâmpinării producerii unor incidente similare celor prezentate de mass-media, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 123/2021, adresată primarului orașului Cernavodă, județul Constanța, în sensul de a dispune implementarea și punerea în aplicare a dispozițiilor Ordinului A.N.P.D.C. nr.286/2006, art.112 din Legea nr. 292/2011 și art. 118 din Legea nr. 272/2004.

Recomandarea a fost însușită de către reprezentanții Primăriei Orașului Cernavodă.

2020

Dosar nr. 540/2020 (rezumat)-Sesizare din oficiu vizând clarificarea informațiilor publicate de presa locală, ulterior preluate și de cea națională, potrivit cărora mai mulți minori au fost amendați de polițiștii constănțeni pentru tulburarea liniștii publice motivat de faptul că se strânseseră în curtea școlii

Astfel a fost efectuată o anchetă la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, Secției 2 Poliție Constanța, Școlii Gimnaziale nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța și Inspectoratului Școlar Județean Constanța. În urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că urmare a producerii acestui incident, la nivelul:

– I.P.J. Constanța s-a demarat o anchetă internă care a vizat cercetarea modalității de intervenție a ofițerilor la fața locului, fiind ulterior preluată de Corpul de Control al ministrului afacerilor interne; – I.S.J. Constanța a demarat de asemenea o anchetă în vedere stabilirii cauzelor și împrejurărilor care au condus la producerea acestui incident, recomandând școlii marcarea prin afișe a faptului că accesul persoanelor străine este strict interzis (afișajul să fie la loc vizibil atât în partea din față a școlii, cât și în zona terenului de sport) – marcaj realizat în data de 05.10.2020, realizarea demersurilor specifice (o nouă adresă scrisă) către Primăria Constanța, în vederea identificării soluțiilor de reparare/ modificare în cel mai scurt timp a gardului care împrejmuiește spațiul școlar – între timp, fiind reparate părțile deteriorate ale gardului; accelerarea demersului privind reînnoirea planului de acțiune, document încheiat între unitatea școlară și firma de pază. – unității de învățământ a fost încheiat contract cu firmă de pază, a fost angajat un muncitor (îngrijitor) care a reparat fragmentul de gard care era deteriorat, au fost puse afișe cu acces interzis, a fost numit un alt director de către I.S.J. Constanța, poarta de acces a fost închisă cu lacăt,
Având în vedere necesitatea ca minorii să petreacă timpul liber în compania prietenilor/colegilor în curtea școlii și la locurile de joacă, cât și obligația autorităților centrale și locale de a facilita accesul liber și neîngrădit al minorilor la desfășurarea unor activități recreative proprii vârstei acestora, chiar și în prezentul context pandemic, în scopul prevenirii producerii unor astfel de incidente, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 179/2020, adresată ministrului administrației și internelor, directorului Școlii Gimnaziale nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța, inspectorului general școlar al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Recomandarea a fost însușită de către reprezentanții autorităților anterior menționate.

Dosar nr. 491/2020 (rezumat)-Sesizare din oficiu vizând clarificarea informațiilor publicate pe o rețea de socializare, prin care membrii unei familii, semnalau modul agresiv și inadecvat prin care mama se comportă cu fiica sa în vârstă de 5 ani, postând în mediul online o înregistrare video cu agresiunile la care este supusă minora

Ulterior, pe aceeași rețea de socializare, a fost publicată o altă înregistrare care o înfățisa pe fetița aflată la asistentul maternal profesionist din cadrul D.G.A.S.P.C. Tulcea, din care rezultă că minora este ținută până aproape de miezul nopții la petreceri cu manele și lăutari. În videoclip se poate observa cum fata este ținută în brațe de asistenta maternală, în timp ce dansează cu mai multe persoane. Pe mese se pot observa multe băuturi alcoolice.

În vederea clarificării aspectelor prezentate publicate în spațiul public a fost efectuată o anchetă la sediul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea și demersuri către Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea.
În urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că atât reprezentanții DGASPC Tulcea cât și ai IPJ Tulcea au dispus măsurile legale în virtutea respectării interesului superior al minorului, astfel odată identificată situația de abuz au fost dispuse măsurile procedurale, s-au asigurat servicii de consiliere a mamei, a minorei, au fost identificate nevoile acesteia, s-a realizat procedura de potrivire și s-a dispus stabilirea măsurii de protecție specială prin instituirea măsurii plasamentului în regim de urgență la asistent maternal profesionist. A fost urmărită procedura de acomodare a minorei, a fost consiliată psihologic și s-a constatat o evoluție a stării acesteia psiho-emoționale, dezvoltând o relație de atașament față de asistentul maternal.
Pe rolul Secției 4 Poliție București a fost înregistrat un dosar penal, în care se cercetau faptele prezentate în înregistrările video postate pe rețeaua de socializare petrecându-se pe raza municipiului București, mama minorei fiind cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului.

Cu privire la incidentul din data de 20.09.2020, din care rezulta că minora ar fi participat alături de asistentul maternal profesionist la o petrecere, am constatat faptul că sunt necesare a fi dispuse măsuri concrete de prevenire a producerii în viitor a unor astfel de situații care aduc atingere drepturilor constituționale ale copiilor aflați în plasament la asistenți maternali profesioniști ca măsură de protecție specială și a căror respectare este garantată prin Constituție, astfel Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 169/2020, adresată directorului general al DGASPC Tulcea, în sensul de a dispune prelucrarea/ reprelucrarea în rândul asistenților maternali profesioniști din rețeaua pe care o administrează a prevederilor Ordinului nr. 26/2019 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin care se aprobă Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială. Recomandarea a fost însușită de către reprezentantul DGASPC Tulcea.

Dosar nr. 420/2020 (rezumat)-Sesizare din oficiu în urma articolului Copil agresat de propria mamă. IPJ Tulcea a demarat deja cercetările

În vederea clarificării aspectelor prezentate în mass-media au fost întreprinse demersuri scrise la Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea și Primăria localității I.C. Brătianu, județul Tulcea.

În urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că urmare a publicării înregistrărilor video în mediul online, Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea s-a sesizat din oficiu, efectuând acțiuni și activități specifice în sensul identificării persoanelor implicate în incident și a stabilirii cauzelor și împrejurărilor care au condus la producerea acestuia, prin audierea celor implicați și colaborarea cu instituțiile cu competențe în materia asistenței sociale și protecției copilului. Totodată organele de poliție din cadrul Postului de Poliție I.C. Brătianu efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului.
În ceea ce privește autoritatea locală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, am constatat faptul că urmare sesizării instituției Avocatului Poporului, au efectuat demersuri în sensul identificării minorului, al stabilirii aspectelor socio- familiale ale acestuia, iar în urma vizitelor efectuate au stabilit împrejurarea ca la acest moment nu se impune luarea vreunei măsuri de protecție specială în ceea ce privește minorul implicat în eveniment. În scopul prevenirii producerii unor astfel de evenimente, respectiv exercitarea de acte de agresiune față de minorii localității I.C Brătianu, județ Tulcea, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 157/2020, adresată primarului comunei I.C. Brătianu, județ Tulcea, ca în exercitarea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare, să dispună asigurarea consilierii și informării familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local.

Recomandarea a fost însușită de către reprezentantul unității administrativ teritoriale.

Sari la conținut