Recursul în interesul legii

 

Avocatul Poporului poate promova recursul în interesul legii în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu privire la problemele de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile

2024

Recurs în interesul legii privind interpretarea și aplicarea neunitară a dispozițiilor art. 75 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Codul muncii, raportate la prevederile art. 2553 alin. (1) din Codul civil și ale art. 181 alin. (1) pct. 2 și alin. (2) din Codul de procedură civilă având ca obiect modalitatea de calcul al termenului de preaviz, în sensul de a se stabili modalitatea de calcul a termenului de preaviz, respectiv dacă acesta include sau nu și ziua în care a fost comunicată notificarea privind încetarea contractului individual de muncă, respectiv ziua în care s-a împlinit termenul, 26 februarie 2024

2023

Recurs în interesul legii privind interpretarea și aplicarea neunitară a dispozițiilor art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative, în sensul de a stabili dacă acestea sunt sau nu aplicabile în absența adoptării de către puterea executivă a normelor metodologice de aplicare prevăzute de art. V din această lege, pentru perioada 16 decembrie 2019 – 23 iulie 2020 – 29 martie 2023

2022

Recurs în interesul legii privind interpretarea și aplicarea neunitară a dispozițiilor art. 3 coroborat cu art. 6-8 și art. 12, raportat la Anexa II din Ordinul nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării și dispozițiile art. 1-5 din Ordinul nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada lucrată după 1 martie 1990, în sensul de a se stabili dacă activitatea desfășurată în cadrul Centrelor Teritoriale de Calcul este considerată activitate desfășurată în condiții speciale și poate fi încadrată în grupa a II-a de muncă – 16 iunie 2022

2021

Recurs în interesul legii cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, coroborat cu art. 125 (actual art. 265) din Codul fiscal, art. 670 alin. (2) din Codul de procedură civilă și Ordinul ministrului justiției nr. 2550/C/2006, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2561/C din 30 iulie 2012 – 22 decembrie 2021

Recurs în interesul legii cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor art. 684 și art. 687 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 94 pct. 1 lit. k) și art. 95 pct. 1 din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili competența materială de soluționare a cauzelor având ca obiect obligarea pe temei delictual a pârâților la achitarea daunelor morale/materiale pentru malpraxis, în situaţia în care a fost sau nu urmată procedura reglementată de dispozițiile art. 579-685 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – 14 decembrie 2021

2020

Recurs în interesul legii privind interpretarea și aplicarea neunitară a sintagmei „până la soluționarea contestației la executare” din cuprinsul dispozițiilor art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă suspendarea executării se dispune până la soluționarea în primă instanță a contestației la executare sau până la soluționarea definitivă a acesteia – 3 noiembrie 2020

Recurs în interesul legii privind interpretarea și aplicarea neunitară a dispozițiilor art. 65 alin. (2) din legea nr. 53/2003, republicată, referitor la sintagma „cauză reală și serioasă”, în sensul de a se stabili „dacă un caracter serios al concedierii presupune ca, în situația reducerii numărului de posturi identice din cadrul unității, angajatorul trebuie să aplice unele criterii de departajare/selecție, pentru a justifica alegerea salariatului/salariaților care urmează să fie concediat/concediați dintr-un număr de salariați care desfășoară activități identice sau similare” – 16 septembrie 2020 

Recurs în interesul legii privind interpretarea și aplicarea neunitară a dispozițiilor Anexei VIII, Cap. II, lit. A, Secțiunea II, pct. 6, subpct. 6.2, lit. a) pct. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în corelare cu dispozițiile art. 38 alin. (3), alin. (4) și alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, modificată și completată – 18 august 2020

2019

Recurs în interesul legii având ca obiect problema de drept referitoare la interpretarea și aplicarea art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată – 23 mai 2019

Recurs în interesul legii privind interpretarea și aplicarea neunitară a dispozițiilor art. 2 alin. (4), art. 59 alin. (2) și art. 64 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a stabili dacă instanța de judecată poate lua act de acordul de mediere, prin care părțile s-au înțeles cu privire la desfacerea căsătoriei și la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului – 31 iulie 2019

 

Pentru informații suplimentare (arhivă) accesați site-ul vechi al intituției Avocatul Poporului: old.avpoporului.ro

 

 

Sari la conținut