Dorești să depui o petiție?

 

Cine se poate adresa instituţiei Avocatul Poporului?

Se poate adresa instituţiei Avocatul Poporului orice persoană fizică, precum şi societăţile comerciale, asociaţiile şi orice alte persoane juridice.

Ce petiţii intră în competenţa instituţiei Avocatului Poporului?

Intra in competenta institutiei Avocatul Poporului petitiile care au ca obiect incălcarea drepturilor sau libertăţilor persoanelor fizice prin acte sau fapte administrative ale autorităţilor administraţiei publice sau  prin actele administrative ale regiilor autonome.

Ce petiţii nu intră în obiectul de activitate al instituţiei Avocatul Poporului?

Nu fac obiectul activităţii instituţiei Avocatul Poporului şi vor fi respinse fără motivare petiţiile privind:

– actele emise de Camera Deputaţilor, de Senat sau de Parlament

– actele şi faptele deputaţilor şi senatorilor

– actele şi faptele Preşedintelui României

– actele şi faptele Curţii Constituţionale

– actele şi faptele preşedintelui Consiliului Legislativ

– actele şi faptele autorităţii judecătoreşti

– actele şi faptele Guvernului – cu excepţia legilor şi ordonanţelor.

Ce trebuie să cuprindă petiţia adresată instituţiei Avocatul Poporului?

Petiţia trebuie să cuprindă următoarele elemente:

– numele şi domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile şi libertăţile acesteia

– drepturile şi libertăţile încălcate

– autoritatea administrativă ori funcţionarul public în cauză

– dovada întârzierii sau refuzului administraţiei publice de a soluţiona legal petiţia.

Când mă pot adresa instituţiei Avocatul Poporului?

Petiţiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorităţii administraţiei publice se adresează instituţiei Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoştinţă de ele.

Cum pot adresa o petiţie instituţiei Avocatul Poporului?

Petiţiile se adresează instituţiei Avocatul Poporului în scris.

Acestea pot fi transmise prin:

– poştă

– poştă electronică (e-mail)

– fax

De asemenea, petiţiile pot fi depuse personal sau prin mandatar, la Serviciul de registratură al instituţiei sau al Birourilor teritoriale.

În cazul petiţiilor transmise instituţiei prin poşta electronică care nu conţin datele de identificare ale petiţionarului, acestea vor fi solicitate tot prin intermediul poştei electronice. În cazul în care datele de identificare solicitate nu sunt comunicate, petiţia va fi considerată anonimă.

În cazul în care cererea se depune prin mandatar, acesta va trebui să menţionaţi datele de identificare ale acestuia.

Pentru motive temeinice, la solicitarea petiţionarului, acestuia i se poate încuviinţa să îşi prezinte oral sau prin serviciul dispecerat cererea, care va fi consemnată de către persoana care asigură serviciul de audienţă sau dispecerat, după caz.

Unde pot transmite petiţia mea?

– pentru petiţiile trimise prin poştă si cele depuse personal: la sediul central sau la Birourile teritoriale ale Avocatului Poporului.

– pentru petiţiile trimise prin poştă electronică: petitii@avp.ro

Petiția va fi înregistrată și repartizată către domeniul competent, pentru soluționarea și formularea unui răspuns în termenul legal.

– pentru petiţiile transmise prin fax: 021 312 49 21

 

Trebuie să plătesc o taxă pentru a mă putea adresa instituţiei Avocatului Poporului?

Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru.

Conducerea penitenciarelor, a centrelor de reeducare pentru minori, a spitalelor penitenciare, precum şi Ministerul Public şi organele de poliţie sunt obligate să permită, fără nici o restricţie, persoanelor care execută pedeapsa închisorii sau, după caz, se află arestate ori reţinute, precum şi minorilor aflaţi în centrele de reeducare să se adreseze, în orice mod, Avocatului Poporului cu privire la lezarea drepturilor şi libertăţilor lor, cu excepţia restrângerilor legale.

Persoanele care execută pedeapsa închisorii, se află arestate ori reţinute, minorii aflaţi în centrele de reeducare, se pot adresa instituţiei Avocatul Poporului, în orice mod, fără nicio restricţie?

Conducerea penitenciarelor, a centrelor de reeducare pentru minori, a spitalelor penitenciare, precum şi Ministerul Public şi organele de poliţie sunt obligate să permită, fără nicio restricţie, persoanelor care execută pedeapsa închisorii sau, după caz, se află arestate ori reţinute, precum şi minorilor aflaţi în centrele de reeducare să se adreseze, în orice mod, instituţiei Avocatul Poporului cu privire la lezarea drepturilor şi libertăţilor lor, cu excepţia restrângerilor legale.

Persoanele care îndeplinesc îndatoriri militare, se pot adresa instituţiei Avocatul Poporului, în orice mod, fără nicio restricţie?

Aceeaşi obligaţie revine şi comandanţilor unităţilor militare, în privinţa persoanelor care îndeplinesc îndatoriri militare, cu privire la lezarea drepturilor şi libertăţilor lor, cu excepţia restrângerilor legale.

Cum mă pot adresa instituţiei Avocatul Poporului?

  1. în scris, prin poştă, poştă electronică (e-mail), fax, sau pot depune petiţii la serviciul de registratură al instituţiei sau al Birourilor teritoriale, personal sau prin mandatar
  2. prin serviciul de dispecerat
  3. direct, în cadrul programului de audienţe

Audienţele se acordă de personalul de specialitate, atât la sediul central, cât şi la Birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului

Petiţionarii care solicită audienţă la un adjunct al Avocatului Poporului vor depune o cerere referitoare la problemele reclamate, urmând a li se comunica data la care adjunctul Avocatului Poporului le poate acorda audienţă. După acordarea audienţei de către personalul de specialitate, persoanele nemulţumite pot solicita motivat acordarea de audienţe la adjunctul Avocatului Poporului specializat în problema sesizată.

Dacă, după parcurgerea procedurii menţionate mai sus, petiţionarii solicită audienţă la Avocatul Poporului, aceştia vor fi îndrumaţi să formuleze în scris o cerere motivată, urmând ca Avocatul Poporului să decidă asupra temeiniciei cererii şi acordării audienţei.

Ce se întâmplă în cazul în care trimit mai multe petiţii prin care sesizez aceeaşi problemă?

În cazul în care o persoană adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea vor fi conexate, petiţionarul urmând să primească un singur răspuns, care să facă referire la toate petiţiile primite.

Petiţiile prin care se revine fără a se aduce noi dovezi, vor fi arhivate, fără a fi transmis un răspuns petiţionarului.

 

 

Sari la conținut