Prezentare

 

D O M E N I U L ARMATĂ, JUSTIȚIE, POLIȚIE, PENITENCIARE

  • ORGANIZAREA ȘI ARIA DE COMPETENȚĂ
  • CINE POATE SESIZA
  • OBIECTUL SESIZĂRILOR

 

ORGANIZARE ȘI ARIA DE COMPETENȚĂ DOMENIULUI ARMATĂ, JUSTIȚIE, POLIȚIE, PENITENCIARE

Activitatea acestui domeniu este structurată pe patru paliere de competență, vizând, generic, încălcări ale drepturilor fundamentale în armată, justiție, poliție și penitenciare.

În principal, petițiile primite de către Domeniul armată, justiție, poliție, penitenciare se referă la Ministerul Apărării Naționale și structurile acestuia, Statul Major al Apărării și statele majore ale forțelor armate, Ministerul Justiției și structurile acestuia, Consiliul Superior al Magistraturii și Inspecția Judiciară, Ministerul Afacerilor Interne și structurile acestuia, Poliția Română și unitățile subordonate, Jandarmeria Română și unitățile subordonate, Poliția de Frontieră, Administrația Națională a Penitenciarelor și penitenciarele din structura acesteia.

CINE POATE SESIZA

Petițiile pot fi adresate de orice persoană vătămată în drepturile sale prin acte sau fapte ale unor persoane sau organe administrative din cadrul forțelor armate, justiției, poliției sau penitenciarelor.

Petițiile trebuie să se facă în scris şi să indice numele şi domiciliul persoanei fizice vătămate în drepturile şi libertăţile sale, drepturile şi libertăţile încălcate, precum şi autoritatea administrativă ori funcţionarul public în cauză. Petiţionarul trebuie totodată să dovedească întârzierea sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona legal petiţia.

Conducerea penitenciarelor, a centrelor de reeducare pentru minori, a spitalelor penitenciare, Ministerul Public şi organele de poliţie sunt obligate să permită, fără nicio restricție, persoanelor care execută pedeapsa închisorii sau, după caz, se află arestate ori reţinute, precum şi minorilor aflaţi în centrele de reeducare, să se adreseze, în orice mod, instituţiei Avocatul Poporului cu privire la atingerile aduse drepturilor şi libertăţilor lor, cu excepţia restrângerilor legale.

OBIECTUL SESIZĂRILOR 

Cel mai adesea, obiectul sesizărilor adresate Domeniului armată, justiție, poliție, penitenciare se referea la: 

Armată:

  • probleme legate de acțiuni apte să genereze încălcări sau restrângeri nejustificate de drepturi și libertăți cetățenești
  • nemulțumiri legate de condițiile de muncă sau neplata drepturilor salariale ale militarilor
  • neacordarea concediilor, permisiilor sau atitudinea necorespunzătoare a organelor ierarhice superioare
  • nemulțumiri privind lipsa de asistență medicală sau psihologică a cadrelor militare
  • probleme legate de drepturile militarilor sau drepturile veteranilor de război

Justiție:

  • răspunsul întârziat sau chiar lipsa unui răspuns din partea organelor cu atribuții de control
  • lipsa de informare cu privire la drepturile pe care le au persoanele care se adresează instanțelor de judecată sau organelor de urmărire penală (de exemplu, asistența judiciară gratuită)
  • nemulțumiri referitoare la activitatea serviciului de arhivă sau registratură al instanțelor sau al parchetelor
  • nemulțumiri ale judecătorilor sau procurorilor referitoare la condițiile de muncă necorespunzătoare, neplata drepturilor salariale, abuzuri ale organelor ierarhic superioare

Poliție:

  • nemulțumiri care vizează lipsa de răspuns și de solicitudine a organelor de poliție națională, locală sau jandarmerie sau a Ministerului Afacerilor Interne la cererile cetățenilor
  • nemulțumiri care vizează aplicarea netemeinică și nelegală a sancțiunilor contravenționale de către agenții constatatori
  • nemulțumiri legate de conduita necorespunzătoare a polițiștilor naționali, locali sau a jandarmilor
  • tergiversarea soluționării unor plângeri sau sesizări adresate organelor de poliție naționale, locale sau structurilor de jandarmi
  • îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu de către polițiști naționali, locali sau jandarmi
  • funcționarea necorespunzătoare a diferitelor compartimente ale secțiilor de poliție naționale, locale sau ale jandarmeriei (serviciul de audiențe, compartimentul de relații cu publicul etc.)
  • nemulțumiri privind condițiile din centrele de arest sau reținere preventivă care se află în subordinea Ministerului Afacerilor Interne și nerespectarea drepturilor persoanelor care sunt custodiate în aceste centre
  • nemulțumiri ale polițiștilor naționali, locali și jandarmi privind condițiile necorespunzătoare de muncă, neplata drepturilor salariale, neacordarea concediilor de odihnă sau a zilelor libere, abuzuri ale organelor ierarhic superioare, etc.

Penitenciare:

  • nemulțumiri referitoare la condițiile de detenție și conduita cadrelor din penitenciar
  • repartizarea deținuților în penitenciare aflate la distanță mare de adresa de domiciliu
  • transferul repetat și nejustificat al deținuților dintr-un penitenciar în altul
  • lipsa asistenței medicale sau a psihologilor în penitenciare
  • probleme referitoare la lipsa de siguranță a deținuților în mediul carceral
  • refuzul nemotivat de acordare a dreptului la vizită al deținuților sau a altor drepturi
  • nerespectarea procedurii refuzului de hrană (art. 54 din Legea 254/2013)
  • nemulțumirile lucrătorilor de penitenciar referitoare la condițiile necorespunzătoare de muncă, neplata drepturilor salariale, ale drepturilor de pensie, abuzuri ale organelor ierarhic superioare etc.

Sari la conținut