Competențe generale

 

Pentru a-și îndeplini rolul său constituțional, Avocatul Poporului acționează ca un mediator, încercând să găsească și să propună soluții, fie aducând la aceeași masă pe cei implicați, fie emițând recomandări.

Totodată, Avocatul Poporului contribuie la depistarea şi combaterea fenomenelor care conduc la încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, axându-se pe necesitatea îmbunătăţirii continue a activităţii administraţiei publice în vederea respectării intereselor legitime ale cetăţenilor.

Mijloace de intervenție:

  • Sesizarea autorităţilor administraţiei publice în cauză
  • Efectuarea unor anchete proprii, având dreptul să ceară autorităţilor administraţiei publice orice informaţii sau documente necesare anchetei, să audieze şi să ia declaraţii de la conducătorii autorităţilor administraţiei publice şi de la orice funcţionar care poate da informaţiile necesare soluţionării petiţiei.
  • Emiterea unor recomandări ale Avocatului Poporului. Prin recomandările emise, Avocatul Poporului sesizează autorităţile administraţiei publice asupra ilegalităţii actelor sau faptelor administrative.
  • În cazul în care instituţia Avocatul Poporului constată că soluţionarea petiţiei cu care a fost sesizată este de competenţa autorităţii judecătoreşti, se poate adresa, după caz, ministrului justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public sau preşedintelui instanţei de judecată, care este obligat să comunice măsurile luate.
  • În cazurile în care, Avocatul Poporului constată, cu prilejul cercetărilor întreprinse, lacune în legislaţie sau cazuri grave de corupţie ori de nerespectare a legilor ţării, acesta prezintă un raport preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului sau, după caz, primului-ministru, conţinând cele constatate.
  • În rapoartele anuale întocmite de Avocatul Poporului, acesta poate face recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Domeniile de activitate pot cere lămuriri de la autoritățile publice reclamate sau face anchete la acestea, în vederea lămuririi problemelor cu care au fost sesizați de cetățeni ori s-au sesizat din oficiu ca urmare a  informațiilor apărute în spațiul public.

În cadrul acestor anchete, Avocatul Poporului, adjuncții acestuia și personalul de specialitate al instituţiei au dreptul să intre în sediul oricărei autorități a administrației publice, a unei instituţii publice sau a oricărui serviciu public aflat în subordinea unei autorităţi a administraţiei publice, chiar fără a anunța în prealabil autoritatea vizată sau conducătorul ierarhic superior al acesteia, doar în baza împuternicirii și/sau a legitimației de serviciu.

Ei au acces la orice informații sau documente necesare anchetei, pot să audieze şi să ia declaraţii de la conducătorii autorităţilor administraţiei publice şi de la orice funcţionar care poate da informaţiile necesare soluţionării anchetei. Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia au acces, în condiţiile legii, la informaţiile clasificate deţinute de autorităţile publice.

În funcție de problemele identificate, pot fi sesizați conducătorii ierarhici superiori ai autorităților care se fac vinovate de încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, cu solicitarea de a lua măsuri și a le comunica de îndată instituției Avocatul Poporului.

Când nu se poate interveni:

Limitele de competență și, implicit, de acțiune ale Avocatului Poporului sunt date atât de textul constituțional (art. 58), cât și de legea sa organică (art. 1, art. 17 alin. 4, art. 17 alin. 5, art. 21 din Legea nr. 35/1997).

Prin urmare, există un impediment legal ca Instituția Avocatului Poporului să soluționeze petițiile prin care sunt vizate acte care privesc:

  • soluționarea litigiilor și dosarelor aflate pe rolul instanțelor, parchetelor și poliției (inclusiv, executarea hotărârii);
  • activitatea parlamentarilor
  • activitatea Președintelui României
  • activitatea Curții Constituționale
  • activitatea preşedintelui Consiliului Legislativ
  • activitatea Guvernului

În toate aceste cazuri, petițiile vor fi respinse fără motivare.

Nu sunt luate în considerare și, prin urmare, nu vor fi soluționate petițiile:

  • anonime
  • care se referă la acte sau fapte ale altor autorități decât cele ale administrației publice române
  • care vizează încălcări ale drepturilor persoanelor juridice

De asemenea, pot fi respinse motivat petiţiile vădit nefondate. 

Avocatul Poporului nu are inițiativă legislativă (art. 74 alin. 1 Constituție), astfel încât nu pot fi promovate proiecte de legi sau alte acte normative ori de modificare/completare ale acestora.

Sari la conținut