Activitate

 

2023

Dosar nr. 531/2023 (rezumat) Sesizare din oficiu privind posibila încălcare a art. 49 din Constituție - dreptul la protecție al copiilor și tinerilor, ca urmare a apariției în presă a articolului intitulat Copil de 7 ani accidentat de mașină în Piatra Neamț

Din analiza documentelor transmise de Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț și de Primăria Municipiului Piatra Neamț s-a constatat că pe strada Dragoș Vodă din municipiul Piatra Neamț nu există nicio trecere pentru pietoni, ceea ce constituie un pericol pentru persoanele care traversează strada, cu precădere pentru copii.
Prin Recomandarea nr. 19/2023, Avocatul Poporului a solicitat primarului Municipiului Piatra Neamț adoptarea cu celeritate a măsurilor necesare înființării de treceri de pietoni pe strada Dragoș Vodă din Municipiul Piatra Neamț.
Autoritatea sesizată și-a însușit Recomandarea, astfel că prin adresa nr. 16114/21.04.2023, aceasta a comunicat că a fost întocmit proiectul de execuție a lucrărilor pentru realizarea proiectului „Înființare 4 treceri pentru pietoni pe strada Dragoș Vodă din municipiul Piatra Neamț” și a fost emisă comanda către prestatorul de servicii pentru implementarea acestuia.
De asemenea, autoritatea sesizată a precizat că s-a obținut avizul Inspectoratului de Poliție al județului Neamț – Serviciul Rutier pentru realizarea lucrării amintite.

2022

Dosar nr. 208/2022 (rezumat) Petenta a sesizat Biroul Teritorial Bacău în contextul unei posibile încălcări a art. 47 alin. (2) din Constituție, privind nivelul de trai, solicitând sprijinul în vederea soluționării unei cereri depuse la Casa Sectorială de Pensii M.A.N.

S-a reținut faptul că în calitate de soț supraviețuitor al unui veteran al teatrelor de operații, a solicitat Casei de Pensii Sectorială a M. A. N. acordarea drepturilor prevăzute de art. 18 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei și urmașilor celui decedat, respectiv, a unei indemnizații lunare egale cu câștigul salarial mediu brut, însă cererea nu a fost soluționată favorabil. Prin adresa nr. P 25600 din data de 21 decembrie 2021 i-au fost solicitate documentele prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) din Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M. 7/2021, deși petenta susținea că a atașat documente medicale care atestă faptul că afecțiunea fizică care a condus la decesul soțului a fost contractată în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare. Faţă de aspectele sesizate de petentă, apreciind că documentele anexate la petiție fac dovada îndeplinirii condițiilor cerute de art. 18 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 168/2020, am solicitat Casei Sectoriale de Pensii a M.A.N. reexaminarea dosarului depus de petentă. Ca urmare a demersului întreprins de Biroul Teritorial Bacău, Casa de Pensii Sectorială a comunicat că în urma reexaminării datelor aflate la dosarul întocmit de petentă, a fost emisă decizia de acordare a indemnizației lunare prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 168/2020, începând cu data de 1 decembrie 2021, urmând ca drepturile bănești să fie acordate retroactiv.

Dosar nr. 15/2022 (rezumat) Sesizare din oficiu privind posibila încălcare a dreptului la ocrotirea sănătății, prevăzut de art. 34 din Constituție, ca urmare a publicării în presă a articolului „Autogara Bacău: Focar de infecție”, (site-ul www.bzbc.ro).

În articolul de presă, a fost descrisă, inclusiv prin imagini, starea în care funcționează autogara Bacău, în special sala de așteptare, ai cărei pereți erau plini cu igrasie, murdari, cu urme de picioare, cu tencuiala gata să se desprindă, scaune rupte, pline de resturi alimentare și materii fecale. Pentru verificarea veridicității celor prezentate de site-ul bzbc.ro, au fost întreprinse demersuri la Secretariatul General din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în subordinea căruia funcționează Direcția Medicală, structură care are printre atribuțiile specifice și activitatea de inspecție sanitară, prin personalul abilitat, în domenii privind igiena alimentației, mediului, transporturilor, indiferent de forma de organizare. Urmare demersului întreprins, Direcția Comunicare și Dialog din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a comunicat că s-au solicitat structurilor competente precizări cu privire la cele sesizate și eventualele măsuri dispuse, făcând precizarea că din cauza stării de urgență, urmată de starea de alertă, precum și restricțiile de circulație la nivel naţional, a fost redusă mobilitatea echipelor de control, motiv pentru care, transportatorii, operatorii economici care își desfășoară activitatea în domeniul rutier, au fost informați cu privire la respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății/Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 18/443/2008 privind aprobarea Normelor de igienă pentru transporturile de persoane. Având în vedere răspunsul comunicat de autoritatea sesizată, văzând dispozițiile legale în vigoare referitoare la verificarea respectării normele de igienă pentru transporturile de persoane Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 50/2022, către secretarul general al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, solicitând comunicarea rezultatelor verificării din punct de vedere igienico-sanitar a autogării S.C. Transport Bistrița S.A. Bacău și a măsurilor legale dispuse. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și-a însușit Recomandarea, informându-ne cu privire la măsurile dispuse ca urmare a controlului efectuat la autogara S.C. Transport Bistrița S.A. Bacău, respectiv, sancționarea contravențională în baza prevederilor art. 36 lit. c) din H.G. nr. 857/2011 și acordarea unui termen pentru remedierea deficiențelor constatate.

2021

Dosar nr. 176/2021 (rezumat)

Sesizare din oficiu privind posibila încălcare a art.49 din Constituție – dreptul la protecție al copiilor și tinerilor, ca urmare a apariției în presă a articolului Un adolescent din Bacău, aflat în plasament, s-a sinucis.
Din analiza documentelor transmise de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și din situația constatată cu ocazia anchetei efectuate la sediul instituției în cauză, a rezultat că la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău există un număr insuficient de specialiști (psihologi) care să ofere servicii de consiliere psihologică, raportat la numărul copiilor care beneficiază de măsuri de protecție specială la asistenți maternali profesioniști sau alte familii/rude. De asemenea, s-a constatat existența unei pregătiri deficitare a asistenților maternali profesioniști în ceea ce privește relaționarea cu copiii pe care îi au în plasament și gestionarea situațiilor conflictuale.
Prin Recomandarea nr. 94/2021, Avocatul Poporului a solicitat conducerii DGASPC Bacău adoptarea de măsuri concrete pentru remedierea deficiențelor constatate.
Autoritatea sesizată și-a însușit Recomandarea, și ne-a comunicat că schema de personal a Centrului pentru Management de Caz și Asistență Maternală a fost completată cu doi psihologi, iar pregătirea profesională a asistenților maternali profesioniști, derulată în perioada martie-iulie 2021 pentru 172 asistenți maternali profesioniști, va continua începând cu luna septembrie 2021 (6 ore de curs/câte 10 participanți/curs).

 

Sari la conținut