Răspunsuri la petiții colective

 

2024

5. Răspuns colectiv privind modul de soluționare a petițiilor înregistrate la instituția Avocatul Poporului având ca obiect dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2024 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistenţă socială şi alte sectoare de activitate bugetară – 3 aprilie 2024

4. Răspuns colectiv la sesizările primite din partea petenților cu privire la Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare – 28 martie 2024

3. Răspuns colectiv la petițiile având ca obiect modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii – 21 martie 2024

2. Răspuns colectiv privind modul de soluționare a petițiilor înregistrate la instituția Avocatul Poporului având ca obiect dispozițiile Legii nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare și ale Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2024-2025, aprobată prin Ordinul nr. 6877/2023 al ministrului educației – 21 februarie 2024

1. Răspuns colectiv privind modul de soluționare a petițiilor înregistrate la instituția Avocatul Poporului având ca obiect Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, Legea nr. 204/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto și  Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere – 29 ianuarie 2024

2023

8. Răspuns colectiv la petițiile primite din partea mai multor medici declarați respinși la examenul de rezidențiat din luna noiembrie 2023, care solicită organizarea în luna mai 2024 a unei sesiuni extraordinare de examen – 12 decembrie 2023

7. Răspuns colectiv la petițiile primite din partea mai multor medici  privind necesitatea suplimentării numărului de locuri la examenul de rezidențiat organizat în sesiunea noiembrie 2023 de Ministerul Sănătății – 29 noiembrie 2023

6. Răspuns colectiv la petițiile primite din partea mai multor medici  privind necesitatea menținerii punctajului minim de promovare de 60% la examenul de rezidențiat organizat în acest an de Ministerul Sănătății – 23 noiembrie 2023

5. Răspuns colectiv privind modul de soluţionare a petiţiilor înregistrate la instituţia Avocatul Poporului având ca obiect solicitarea sesizării Curții Constituționale în privința Proiectului de Lege privind privind mobilitatea urbană durabilă (PL-x 47/2023) – 17 mai 2023

4. Răspuns colectiv privind sesizările primite din partea unui număr semnificativ de petenți cu privire la neconstituționalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-x nr. 143/2023) – 17 mai 2023

3. Răspuns colectiv privind modul de soluţionare a petiţiilor înregistrate la instituţia Avocatul Poporului având ca obiect solicitarea sesizării Curții Constituționale în privința Proiectului de Lege privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie (PL-x nr. 145/2023) – 15 mai 2023

2. Răspuns colectiv privind modul de soluţionare a petiţiilor înregistrate la instituţia Avocatul Poporului având ca obiect solicitarea sesizării Curții Constituționale în privința Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare (PL-x 549/2019) – 17 martie 2023

1. Răspuns colectiv la sesizările primite din partea unui număr semnificativ de petenți cu privire la neconstituționalitatea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind obiectivele de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în curs de execuţie, precum şi a altor proiecte de interes public major care utilizează energie regenerabilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – 20 ianuarie 2023

2022

13. Răspuns colectiv  la sesizările primite din partea mai multor petenți referitor la neconstituționalitatea dispozițiilor art. VII alin. (1), art. VIII alin. (1) și (2) și art. XXI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – 29 decembrie 2022

12. Răspuns colectiv la sesizările primite din partea mai multor petenți cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor art. XVIII, pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative – 23 noiembrie 2022

11. Răspuns colectiv la sesizările înregistrate la instituția Avocatul Poporului având ca obiect neconstituționalitatea Legii privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii privind organizarea judiciară, precum și al Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii

10. Răspuns colectiv la sesizările primite din partea unor petenți și organizații guvernamentale cu privire la analizarea potențialului de neconstituționalitate al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizat de autoritățile și instituțiile publice, precum și oportunitatea sesizării Curții Constituționale a României cu privire la acest act normativ – 13 septembrie 2022

9. Răspuns colectiv la sesizările primite din partea liderilor unor partide parlamentare și din partea unor persoane fizice cu privire la neconstituționalitatea Ordonanței de Guvern nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale-9 august 2022

8. Răspuns colectiv în ceea ce privește noile petiții transmise instituției Avocatul Poporului, vizând organizarea unor dezbateri publice ale actelor normative aferente Licitației pentru 5G – 2 august 2022

-Răspunsul Ministerului Sănătății

-Răspunsul Ministerului Apărării Naționale

7. Răspuns colectiv la sesizările primite din partea mai multor petenți cu privire la neconstituționalitatea unor dispoziții ale Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice (PL-x nr. 428/2021), după pronunțarea Deciziei Curții Constituționale nr. 295 din data de 18 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.568 din 10 iunie 2022 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 27, cu referire la introducerea art. 102 în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, ale art. 10, ale art. 13 şi ale art. 48 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice – 6 iulie 2022

6. Răspuns colectiv la sesizările primite din partea mai multor petenți cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor Propunerii legislative privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix (PL-x nr. 575/2021, L 161/2022), devenită ulterior Legea nr. 175/2022, prin Decretul nr. 884/2022 emis de către Președintele României – 27 iunie 2022

5. Răspuns colectiv la sesizările primite din partea mai multor petenți cu privire la neconstituționalitatea unor dispoziții din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice (PL-x nr. 428/2021) – 6 iunie 2022

4. Răspuns colectiv la sesizările primite din partea mai multor petenți cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor Legii nr. 13/2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, precum și a Tratatului de la Lisabona – 6 iunie 2022

3. Răspuns colectiv la sesizările primite din partea mai multor petenți cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice (PL-x nr. 428/2021) – 15 martie 2022

2. Răspuns colectiv privind modul de soluţionare a petiţiilor înregistrate la instituţia Avocatul Poporului având ca obiect nemulțumirea față de proiectul de Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certifictului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 – 17 februarie 2022

1. Răspuns colectiv privind modul de soluţionare a petiţiilor înregistrate la instituţia Avocatul Poporului având ca obiect neconstituționalitatea art. XLV,  art. XXIV pct. 16 și art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – 13 ianuarie 2022

 

2021

8. Răspuns colectiv la petițiile primite de instituția Avocatul Poporului din partea mai multor medici stomatologi și farmaciști privind necesitatea suplimentării numărului de locuri la examenul de rezidențiat organizat în acest an de Ministerul Sănătății

7. Răspuns colectiv intermediar la sesizările primite din partea mai multor cetățeni cu privire la începerea și desfășurarea anului școlar 2021-2022

Răspuns colectiv – final la sesizările primite din partea mai multor cetățeni cu privire la începerea și desfășurarea anului școlar 2021-2022

Solicitare adresată Ministerului Educației privind organizarea campaniei de vaccinare în școli și chestionarele aplicate părinților

Solicitare adresată Secretariatului General al Guvernului privind organizarea campaniei de vaccinare în școli

– Răspunsul Secretariatului General al Guvernului

– Raspunsul Ministerului Educatiei

6. Răspuns colectiv în ceea ce privește noile petiții transmise pe adresa instituției Avocatul Poporului, vizând cele două proiecte de acte normative publicate de ANCOM

5. Răspuns instituției Avocatul Poporului la sesizările primite din partea mai multor petenți prin care  aceștia solicită o serie de informații în contextul pandemiei cu virusul SARS-COV2

4. Răspunsul instituției Avocatul Poporului la petițiile având ca obiect dispozițiile referitoare la obligativitatea purtării măștii de protecție în timpul orelor de educație fizică

3. Răspunsul instituției Avocatul Poporului la petițiile având ca obiect art. VIII alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

2.Răspuns colectiv privind petițiile adresate Avocatului Poporului care vizează activitatea Departamentului Consular din cadrul Mnisterului Afacerilor Externe

Răspunsul Ministerului Afacerilor Externe

1.Răspuns colectiv privind petițiile în care au fost sesizate probleme legate de modul de interpretare și aplicare a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2020

 

2020

6. Răspuns colectiv privind petițiile referitoare la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice  si pentru stabilirea unor masuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice

5. Răspuns colectiv la sesizările primite din partea mai multor petenți, având ca obiect pelerinajul de la Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva din 8-15 octombrie 2020

4. Răspuns colectiv la sesizările primite din partea mai multor petenți cu privire la obligativitatea purtării măștilor de protecție și a distanțării fizice în unitățile de învățământ, în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV2 – 23 septembrie 2020

3. Răspuns colectiv la sesizările primite din partea mai multor petenți cu privire la obligativitatea purtării măștilor de protecție și măsurării temperaturii corporale în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV2 – 15 iunie 2020

2. Răspunsul instituției Avocatul Poporului la petițiile având ca obiect solicitările formulate de mai multe persoane fizice, referitoare la efectuarea serviciilor religioase în cadrul instituțiilor de cult pe perioada stării de urgență și stării de alertă – 5 iunie 2020 

1. Răspunsul instituției Avocatul Poporului la petițiile având ca obiect solicitările formulate de Mișcarea Elevilor din România, dar și alte persoane fizice, referitoare la învăţământul on-line, măsurile de protecţie împotriva infectării cu virusul Sars-CoV-2, purtarea măştilor de protecţie în timpul desfășurării examenelor, încheierea situației școlare și anularea/amânarea examenelor de evaluare națională/Bacalaureat și echivalarea acestora, dar și aspecte legate de nepontarea profesorilor pentru orele desfășurate exclusiv on-line – 27 mai 2020

Sari la conținut