Structură MNP 
Mandat MNP
Rapoarte de vizită
  Rapoarte anuale Rapoarte speciale  
 Legislație  

 

 Colaboratori externi 
 Parteneri naționali 
 Parteneri internaționali 

 

 Noutăți 
 Galerie foto 

 

DOMENIUL PRIVIND PREVENIREA TORTURII
ȘI A ALTOR PEDEPSE ORI TRATAMENTE CRUDE,
INUMANE SAU DEGRADANTE ÎN LOCURILE DE DETENȚIE
– MNP –

                     

Prin ratificarea Protocolului opțional la Convenția împotriva torturii (OPCAT), adoptat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la data de 18 decembrie 2002, România s-a obligat să înființeze un organism de vizitare a locurilor de detenție, în scopul prevenirii torturii și a pedepselor ori tratamentelor crude, inumane sau degradante.

Începând cu anul 2014, în cadrul instituției Avocatul Poporului își desfășoară activitatea Mecanismul Național de Prevenire (MNP).


Care este misiunea MNP?


MNP monitorizează în mod regulat tratamentul aplicat persoanelor aflate în locuri de detenţie, având ca scop:

         • consolidarea protecţiei persoanelor private de libertate împotriva:

            – torturii  

            – pedepselor şi tratamentelor inumane sau degradante

         • exercitarea fără discriminare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale

 


Ce înseamnă loc de detenție și privare de libertate?


Prin loc de detenție se înțelege orice loc în care persoanele sunt sau ar putea fi private de libertate, fie pe baza unui ordin al unei autorităţi publice sau la cererea acesteia ori cu acordul tacit al acesteia.

Prin privarea de libertate se înțelege orice formă de detenţie sau închisoare ori plasarea unei persoane într-un loc public sau privat de reţinere pe care nu îl poate părăsi după voia sa, prin ordinul oricărei autorităţi judiciare, administrative sau de altă natură, inclusiv prin decizii ale persoanelor juridice de drept privat care administrează servicii sociale.


Care sunt locurile considerate ca fiind de detenție?


Instituția Avocatul Poporului își exercită atribuțiile privind prevenirea torturii și a tratamentelor crude, inumane sau degradante în:

     • penitenciare, inclusiv penitenciare-spital
     • centre educative, centre de detenţie
     • centre de reţinere şi arestare preventivă
     • servicii de tip rezidenţial pentru minorii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal
     • spitale de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță, spitale de psihiatrie
     • centre de tranzit
     • centre de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări
     • centre speciale de primire şi cazare a solicitanţilor de azil aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări
     • centre în care se acordă servicii de asistenţă pentru consumatorii de droguri, în regim închis
     • orice alt loc care îndeplineşte condiţiile unui loc de detenție
     • orice alt loc care face parte din sistemul de sănătate sau sistemul de asistenţă socială pe care persoana nu îl poate părăsi după voința sa

Cu privire la sfera de competență a MNP:

OPCAT cere ca MNP să aibă acces la orice alt loc în care cineva poate fi ţinut împotriva voinţei sale, în legătură, chiar indirect, cu autoritatea publică,  

iar

Subcomitetul ONU de prevenire a torturii (SPT) precizează că orice loc în care o persoană este sau ar putea fi lipsită de libertate, ar trebui să intre sub incidenţa mandatului OPCAT dacă este o situaţie în care statul exercită, sau ar putea exercita, o funcţie de reglementare.

Tot SPT precizează că locurile oficiale de carantină se încadrează în mandatul OPCAT și rezultă în mod inexorabil că orice alte locuri din care persoanele sunt împiedicate să plece în scopuri similare intră în sfera de aplicare a mandatului OPCAT și, prin urmare, în sfera de supraveghere a mecanismelor naționale de prevenire înființate conform OPCAT.


Cum acționează MNP?


  • prin efectuarea de VIZITE anunțate sau inopinate în locurile de detenție
  • prin formularea de RECOMANDĂRI conducerilor locurilor vizitate în cazurile în care sunt sesizate neregularităţi
  • prin formularea de PROPUNERI de modificare şi completare a legislaţiei în domeniul prevenirii torturii sau observații privind iniţiativele legislative existente în domeniu
  • prin organizarea de campanii de informare, de educare şi instruire în scopul prevenirii torturii şi a pedepselor şi tratamentelor inumane sau degradante
  • prin menținerea legăturii cu SPT

Cum se desfășoară vizitele MNP?


  • MNP poate vizita oricând, orice loc în care persoanele sunt private de libertate
  • MNP are libertatea de a alege locurile pe care dorește să le viziteze şi persoanele cu care dorește să aibă întrevederi
  • MNP are acces la:
     • toate informaţiile referitoare la numărul persoanelor private de libertate în locurile de detenţie, precum şi la numărul acestor locuri şi amplasarea acestora
     • toate informaţiile ce privesc tratamentul aplicat acelor persoane, precum şi condiţiile de detenţie
     • toate locurile de detenţie şi la instalaţiile şi amenajările acestora
  • MNP are întrevederi cu conducerea locului de detenție, cu membri ai personalului, cu persoane private de libertate, precum şi cu orice persoană care poate furniza informaţii pertinente
  • Întrevederile cu persoanele private de libertate se desfășoară fără martori, fie personal, fie cu interpret, dacă se consideră necesar.
  • Nicio persoană nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţiile comunicate membrilor echipei de vizită.

Care este componența echipei de vizită?


Echipa de vizită este multidisciplinară fiind alcătuită din: juriști, medici, psihologi, asistenți sociali și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale.


Ce se întâmplă după vizită?


  • Se întocmește un Raport de vizită care, în cazurile în care sunt sesizate neregularităţi, este însoţit de Recomandări motivate în vederea îmbunătăţirii tratamentului aplicat şi condiţiilor asigurate persoanelor private de libertate şi a prevenirii torturii şi pedepselor ori tratamentelor inumane sau degradante.
  • În cazurile în care se constată o încălcare a drepturilor omului prin tortură ori alte rele tratamente care produc un risc iminent de afectare a vieţii sau sănătăţii unei persoane, se elaborează un Raport preliminar în regim de urgenţă.
  • Când există indicii privind săvârșirea unor fapte penale sunt sesizate organele judiciare.
  • Se urmărește implementarea Recomandărilor prin: menținerea unui dialog continuu cu unitatea vizitată, vizite ulterioare, sesizarea autorităților ierarhic superioare (dacă unitatea vizitată nu se conformează).
  • Rapoartele de vizită și răspunsurile unităților vizitate și ale autorităților ierarhic superioare, după caz, sunt publice și sunt postate pe pagina de internet a instituției Avocatul Poporului.

 

Sari la conținut