Activitate

2022

Dosar nr. 499/2022 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în vederea verificării situației unui minor, a cărei situație dificilă a intrat în atenția noastră ca urmare a vizitei de mediatizare realizată la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”, Cluj-Napoca, în luna mai a anului în curs

Astfel, Biroul Teritorial Cluj-Napoca a solicitat date de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, Direcția de Asistență Socială și Medicală din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca.
Deși minorul a intrat în atenția autorităților în anul 2020, iar în urma evaluării au fost identificate numeroase și grave riscuri, copilul fiind victima unui abuz sexual, fiind în risc de abandon școlar, existând probleme de relaționare în familie, istoric de consum de alcool, istoric de violență domestică, mama fiind persoană cu surdomutitate, prezentând dificultăți mari de comunicare și înțelegere, deprinderi de viață independentă și deprinderi parentale deficitare, fiind solicitată în repetate rânduri stabilirea unei măsuri de protecție pentru copil, aceasta nu a fost stabilită.
Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca, a comunicat că urmare intervenției Biroului Teritorial Cluj-Napoca, la DGASPC, minorul amintit a fost preluat din mediul familial necorespunzător și trimis în grija Centrului rezidențial pentru copilul abuzat, începând cu luna mai 2022.
În urma discuției cu reprezentanții Centrului s-a stabilit de comun acord ca, până la finalizarea anului școlar 2021-2022, școlarizarea minorului să se realizeze în Centru, printr-o învățare de 1 la 1, atât pentru recuperarea lacunelor în achiziții, datorate numărului mare de absențe, cât și pentru a preveni interacțiunea minorului cu persoane din anturaje nepotrivite.

Dosar nr. 229/2022 (rezumat)-Două copile de 13 și 14 ani s-au luat la bătaie, la Șanț, din cauza unui băiat. Conflictul s-a terminat la poliție

În urma reportajului publicat, în data de 23 februarie 2022, pe portalul de știri bistriteanul.ro, cu titlul Două copile de 13 și 14 ani s-au luat la bătaie, la Șanț, din cauza unui băiat. Conflictul s-a terminat la poliție, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu referitor la o posibilă încălcare a prevederilor art. 49 și art. 22 din Constituție, fiind solicitate informații de la Școala Gimnazială „Enea Grapini” Șanț, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud și Primăria comunei Șanț, județul Bistrița-Năsăud.

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud a precizat că organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul Postului de Poliție Șanț, au fost sesizate prin plângere de către tatăl minorei agresate cu privire la incidentul petrecut în incinta unității de învățământ. In cauză a fost începută urmărirea penală ”in rem”, în dosarul dosar penal înregistrat, efectuându-se cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

La nivelul Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud sunt elaborate analize periodice ale fenomenului infracțional înregistrat în unitățile de învățământ, respectiv analize post-cauzale vizând evenimentele individuale, inclusiv în acest caz. Totodată, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară au procedat la desfășurarea unor activități de consiliere și informare a elevilor și părinților, prin prezentarea riscurilor și a consecințelor asociate comportamentului minorilor, respectiv responsabilităților ce le revin din punct de vedere legal și a măsurilor ce pot fi luate în vederea gestionării situației. Pentru diminuarea violenței în mediul școlar și prevenirea unor situații similare Biroul Siguranță Școlară a demarat proiectul Pentru reducerea violentei fizice și psihologice în unitățile de învățământ preuniversitar din județ.

Școala Gimnazială „Enea Grapini” Șanț, județul Bistrița-Năsăud a înregistrat și investigat incidentul petrecut, în data de 18.02.2022, ambele eleve implicate fiind sancționate cu mustrare scrisă. Pentru prevenirea unor situații similare și pentru asigurarea securității copiilor în cadrul unității de învățământ s-a dispus: a) monitorizarea atentă a tuturor elevilor de către educatoare, învățătoare, diriginți și profesori și permanenta legătura a acestora cu părinții; b) stabilirea unui responsabil cu planificarea sectoarelor pentru profesorii de serviciu pe scoală, pentru fiecare zi a săptămânii; c) consilierea preșcolarilor și a elevilor de către educatoare, învățătoare și diriginți; d) consilierea părinților și a copiilor care necesită acest lucru, de către un specialist al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională; e) realizarea unor activități de prevenție împreună cu reprezentanții poliției; f) realizarea unor activități extracurriculare de prevenire și combatere a violenței din școală, pe nivele de vârstă; g) sesizarea Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Șanț și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița – Năsăud; h) inițierea unui ”Proiect educațional – Școala părinților”, în vederea consilierii acestora.

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud a constatat că incidentul a fost sesizat directorului unității de învățământ de cadrele didactice care desfășurau serviciul pe școală, iar diriginții au avut discuții cu elevele implicate. Cazul a fost analizat în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței din unitatea de învățământ, iar elevele fără probleme de comportament vor fi monitorizate, până la finalul anului școlar de către cei doi diriginți.

Primăria comunei Șanț, județul Bistrița-Năsăud a realizat anchete sociale la ambele familii, în urma cărora s-a constat că minorele nu sunt neglijate în familie, acestea urmând a fi monitorizate de serviciul de asistență socială.

Dosar nr. 91/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Cluj-Napoca s-a sesizat din oficiu, în urma apariției în spațiul public a unor informații referitoare la hărțuirea mai multor eleve de la Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” din Cluj-Napoca, de către un pedagog, fiind solicitate informații de la unitatea de învăţământ, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” a precizat că la nivelul unității de învățământ a fost demarată imediat cercetarea internă, fiind purtate discuții cu toate persoanele implicate. În baza concluziilor acestei cercetări prealabile consiliul de administrație al școlii urma să decidă declanșarea procedurii de cercetare disciplinară privind sancționarea pedagogului, însă în data de 18.01.2022, acesta și-a înregistrat demisia.
În cadrul Consiliului de Administrație al școlii s-au luat următoarele măsuri:
-monitorizarea constantă a activității angajaților din cămin și continuarea consilierii psihologice a fetelor implicate, cu consilierul școlar;
– au fost montate camere video mult mai performante;
– s-au prelucrat, din nou, prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unității de Învățământ Preuniversitar și ale Regulamentului de Cămin, realizându-se verificări constante ale activității angajaților în cămin, și nu numai, pentru a preveni orice abatere de la normele de conduită civilizată și de protecție a elevilor cazați în căminul internat al școlii;
– elevele au fost consiliate psihologic de către consilierul școlar.
Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a precizat că la nivelul Biroului Investigații Criminale se efectuează cercetări în cauză, privind săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală în formă continuată, fapta fiind și în atenția Biroului Siguranță Școlară.
Acest caz se află în evidența Compartimentului intervenție în caz de abuz, neglijare din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj. În cadrul Serviciului Management de caz, protecție specială copii în servicii de tip familial, asistență maternală, minora a fost evaluată psihologic și beneficiază, în prezent, de servicii de consiliere psihologică, săptămânal, în cadrul direcției. De asemenea, a fost înaintată o adresă către Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca, în vederea efectuării demersurilor necesare.

Celelalte minore care au depus reclamații împotriva pedagogului sunt consiliate de către psihologul din cadrul unității de învățământ, acesta înaintând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj fișele de evaluare psihologică pentru fiecare minoră.

Dosar nr. 36/2022 (rezumat)-Scrisoare transmisă de către un copil aflat în sistemul de protecție specială în județul Bistrița-Năsăud, către Consiliul Tinerilor Instituționalizați, în care descria faptul că a fost supus unui abuz fizic și emoțional, din partea asistentului care îl are în grijă

În luna ianuarie 2022, Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu, în urma unui material postat pe Facebook – Consiliul tinerilor instituționalizați – 2 ianuarie, care reda scrisoarea transmisă de către un copil aflat în sistemul de protecție specială în județul Bistrița-Năsăud, către Consiliul Tinerilor Instituționalizați, în care descria faptul că a fost supus unui abuz fizic și emoțional, din partea asistentului care îl are în grijă, solicitând informații de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud. Analizând informațiile comunicate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 16/2022, referitoare la respectarea prevederilor art. 49 din Constituție privind protecția copiilor și a tinerilor, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud.
Recomandarea a vizat, în principal:
Reverificarea aspectelor semnalate de către minor, atât în cadrul declaraților date, cât și în scrisoarea adresată Consiliului Tinerilor Instituționalizați și stabilirea unor concluzii clare, urmate de măsurile care se impun a fi luate pentru a preveni în viitor astfel de neînțelegeri;
Analizarea necesității revizuirii Planului individual de protecție pentru minor; Instruirea/reinstruirea personalului de specialitate.
Respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor, prin raportare la prevederile art. 6 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu accent pe principiile reglementate la lit. g) (respectarea demnității copilului), respectiv lit. h) (ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ținând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate);
Identificarea unor soluții de natură să asigure creșterea gradului de încredere a beneficiarilor în sensul exercitării dreptul acestora de a-și exprima opinia, de a formula plângeri și/sau reclamații, referitoare la modul de exercitare a atribuțiilor de serviciu de către personalul de specialitate;
Analiza nevoii de formare a personalului de specialitate din Casele de Tip Familial, în ceea ce privește creșterea capacității acestora de interacțiune cu beneficiarii, în vederea asigurării unei creșteri și dezvoltări corespunzătoare a acestora, atât din punct de vedere social cât și emoțional.

Recomandarea a fost însușită și poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări-2022.

2021

Dosar nr. 1229/2021 (rezumat)- ”Cum blochează statul vaccinarea copiilor împotriva unor forme de cancer”

În urma reportajului Cum blochează statul vaccinarea copiilor împotriva unor forme de cancer, apărut în data de 8 noiembrie 2021, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, fiind solicitate informații de la Direcția de Sănătate Publică Maramureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, cu privire la situația din județul Maramureș.

Direcția de Sănătate Publică Maramureș a precizat că, în ultimii 2 ani, s-a înregistrat o creștere cu 38,2% a numărului de vaccinări anti-HPV. La data transmiterii răspunsului, la Direcția de Sănătate Publică Maramureș stocul de vaccin HPV era insuficient pentru imunizarea minorelor anti-HPV. În cazul vaccinării anti-HPV pentru prevenirea infecțiilor determinate de HPV, realizată la solicitarea părinților/reprezentanților legali, pentru solicitările depuse la medicii de familie în 2017-2018, vaccinul a fost asigurat în luna decembrie 2019, pentru solicitările depuse în anul 2019 asigurarea vaccinului s-a realizat în luna aprilie 2020, pentru solicitările depuse la medicii de familie în cursul anului 2020, vaccinul HPV a fost asigurat în luna mai 2021.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș a transmis o situația detaliată pentru fiecare centru/asistenți maternali cuprinzând numărul minorelor din sistemul de protecție, din categoria de vârstă 11-18 ani, care au beneficiat de vaccinare anti-HPV conform Calendarului național de vaccinare aplicabil, numărul/procentul minorelor din sistemul de protecție, din categoria de vârstă 11-18 ani, care nu sunt vaccinate anti-HPV, inclusiv măsurile adoptate și demersurile efectuate în vederea identificării si asigurării vaccinării anti-HPV a minorelor din sistemul de protecție, din categoria de vârstă 11-18 ani, care nu au fost imunizate până în prezent.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Ministerului Sănătății, în luna februarie a acestui an a fost demarată Campania Protejează-ți sănătatea! Sănătatea reproducerii – dreptul și responsabilitatea ta!, în care se promovează inclusiv beneficiile vaccinării anti-HPV; în luna ianuarie a acestui an a fost publicat Planul anual de combatere a cancerului, care, la Obiectivul 2 – Program național de screening, prevede, printre măsuri, vaccinarea anti-HPV efectuată de către medicii de familie, atât pentru fete, cât și pentru băieți; în luna noiembrie 2021 a fost suplimentat bugetul Ministerului Sănătății cu 20 milioane de lei pentru achiziția unui număr de 36 000 de doze de vaccin anti-HPV; tot în luna noiembrie 2021, Ministerul Sănătății a precizat că va continua și va intensifica procesul de vaccinare anti – HPV, în cadrul Programului Național de Vaccinare, Ministerul Sănătății având în derulare un Acord – Cadru încheiat cu furnizorul pe o durată de 4 ani în cadrul căruia realizează achiziții periodice pentru aprovizionarea cabinetelor medicilor de familie. De asemenea s-a arătat că, dacă într-un județ există mai multe solicitări față de stocul existent, se pot realiza redistribuiri până la următoarea achiziție.

Dosare nr. 1227/2021 și 1228/2021 (rezumat)-Stadiul vaccinării HPV, la nivelul județelor aflate în aria de competență a Biroului Teritorial Cluj- Napoca (Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Sălaj)

În luna noiembrie 2021, Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu cu privire la stadiul vaccinării HPV, la nivelul județelor aflate în aria de competență a Biroului Teritorial Cluj- Napoca (Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Sălaj).

Analizând informațiile comunicate de către instituțiile/autoritățile cu atribuții în domeniu, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 30/2022, referitoare la respectarea prevederilor art. 49 din Constituție privind protecția copiilor și a tinerilor, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud și Recomandarea nr. 31/2022, referitoare la respectarea prevederilor art. 49 din Constituție privind protecția copiilor și a tinerilor, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj.
Recomandările au vizat, în principal:
1. Solicitarea sprijinului medicilor de familie, în vederea informării, atât a personalului de specialitate din cadrul Direcției cât și a beneficiarelor (minore cu vârsta cuprinsă între 11-18 ani) cu privire la pericolul pe care îl reprezintă cancerul de col uterin, respectiv cu privire la măsurile de prevenire a acestuia, inclusiv prin vaccinarea HPV;
2. Solicitarea sprijinului Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud cu privire la organizarea unor sesiuni de informare și comunicare, dedicate activității de vaccinare, implicit și a vaccinării HPV, adaptate capacității de înțelegere a minorelor;
3. Consultarea minorelor, în aplicarea și respectarea prevederilor art. 28 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la orice demers privind promovarea bunăstării sociale, spirituale și morale, sănătății fizice și mentale ale acestora, respectiv informarea corespunzătoare a cu privire la opțiunea de vaccinare HPV.

Recomandările au fost însușite și pot fi consultate pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări-2022, https://avp.ro/index.php/recomandari-2022/.

Dosare nr. 803, 804, 805 și 806/2021 (rezumat)-Reportaj publicat pe portalul de știri gazetadecluj.ro, sub titlul ”În Cluj, consumatorii de droguri au 10 ani”

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, în luna iulie 2021, ca urmare a reportajului publicat pe portalul de știri gazetadecluj.ro, sub titlul În Cluj, consumatorii de droguri au 10 ani, fiind solicitate informații de la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș și Sălaj, Centrele de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș și Sălaj, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca – Secția psihiatrie pediatrică (singura clinică aferentă județelor Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Sălaj), Inspectoratele de Poliție Județene Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș și Sălaj – Biroul Siguranță Școlară, Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș și Sălaj și Instituțiile Prefectului din județele Cluj și Bistrița-Năsăud.

Răspunsurile comunicate de instituțiile anterior menționate au relevat faptul că prevenirea consumului de substanțe este abordată cu responsabilitate, la nivelul celor patru județe activitățile de prevenire sunt multiple, realizate în mod constant și cu adresabilitate largă. Cu toate acestea, în ceea ce privește tratamentul oferit minorilor s-a constatat lipsa serviciilor post-spitalizare specializate, cu cazare sau de zi, destinate special minorilor consumatori de substanțe interzise.
În acest context Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 156/2021, către Instituția Prefectului Județul Cluj și Recomandarea nr. 186/2021, către Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud, cu solicitarea de a dispune analizarea, în cadrul Colegiului prefectural, a datelor privind consumul de substanțe interzise în rândul minorilor la nivelul județului și a nevoilor reale ale acestora în scopul identificării unor demersuri comune de prevenire și tratament pentru minorii consumatori, precum și realizarea unei abordări intersectoriale în oferirea de servicii post spitalizare, respectiv de monitorizare a consumatorilor minori.
Recomandarea nr. 156/2021 a fost dezbătută în cadrul ședinței Colegiului prefectural al județului Cluj din data de 26.11.2021, Instituția Prefectului Județul Cluj confirmând însușirea acesteia și inițierea demersurilor în vederea dezvoltării unei colaborări interinstituționale eficiente, având ca scop înființarea unui centru special dedicat consumatorilor minori de substanțe interzise.
Recomandarea nr. 186/2021 a fost dezbătută în cadrul ședinței Colegiului prefectural al județului Bistrița-Năsăud din data de 23.02.2022.

În cadrul ședinței s-a stabilit continuarea întâlnirilor de lucru vizând acest subiect, pentru o cât mai bună abordare intersectorială a problematicii consumului de droguri în rândul minorilor. Totodată, s-a stabilit încercarea înființării unei secții de dezintoxicare pentru adulți și minori în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, respectiv înființarea unui centru post-cură, la nivelul județului, de către autorități ale administrației publice locale.

Dosare nr. 215/216/217/218/2021 (rezumat)-Fenomenul mamelor minore

În luna februarie 2021, presa scrisă a abordat fenomenul mamelor minore, astfel că, de la nivelul Biroului Teritorial Cluj-Napoca s-a inițiat verificarea modului în care autoritățile din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Sălaj intervin pentru prevenirea sarcinilor în rândul minorelor, fiind solicitate date de la Inspectoratele de Poliție Județene, Direcțiile de Sănătate Publică și Instituțiile Prefectului, din cele patru județe.

Din răspunsurile comunicate, a reieșit că măsurile privind sănătatea şi prevenirea sarcinii la minore sunt dispersate între diferitele autorităţi, fără o delimitare clară a rolului şi o corelare a atribuțiilor de acțiune. Politica de educaţie pentru sănătate în şcoli este, în prezent, opţională, iar intervenţiile serviciilor de protecţie a copilului se orientează, de regulă, spre acordarea unor drepturi băneşti sau a unor servicii/prestaţii acestor fete în calitate de mame, care însă nu previn repetarea cazurilor. Cele mai multe mame minore au abandonat sau abandonează şcoala în momentul în care devin mame.
În acest context Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 61/2021, către Instituția Prefectului Județul Cluj, Recomandarea nr. 62/2021, către Instituția Prefectului Județul Maramureș, Recomandarea nr. 64/2021, către Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud și Recomandarea nr. 70/2021, către Instituția Prefectului Județul Sălaj, Recomandări care pot fi consultate pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări-2021.

Recomandările au fost însușite la nivelul celor patru județe, fiind efectuate demersuri active în vederea prevenirii sarcinilor în rândul minorelor.

Dosar nr. 53/2021 (rezumat)-În luna ianuarie 2022, presa scrisă a relatat nemulțumirea unor părinți față de refuzul unei unități de învățământ din județul Bistrița Năsăud de a acorda burse sociale, pe cazuri medicale

Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu, solicitând informații de la Școala Gimnazială nr. 4 Bistrița, județul Bistrița și Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud.
Din analiza răspunsurilor primite rezulta faptul că, la momentul stabilirii burselor pentru anul școlar 2021-2022, și anume în luna decembrie 2021, Consiliul de Administrație al școlii a aprobat categoriile și numărul de burse, pentru bursa socială pe caz medical fiind aprobată o singură cerere.
Referitor la modul de soluționare a cererilor pentru acordarea bursei sociale, elevilor cu CES, reprezentanții unității de învățământ au comunicat că cererile depuse la începutul anului școlar, vor fi soluționate pozitiv la revizuire, astfel că s-a propus continuarea demersurilor către Școala Gimnazială nr. 4 Bistrița, județul Bistrița Năsăud și verificare stadiului actual al acordării burselor, respectiv situația cererilor, după revizuire.

Urmare a revenirii, unitatea de învățământ a comunicat faptul că toate cererile depuse la începutul anului școlar 2021-2022 pentru burse de boală – elevi cu CES au fost soluționate pozitiv, la fel și cele revizuite pentru Semestrul al II-lea.

2020

Dosar nr. 123/2020 (rezumat)-”Un polițist a lovit 5 elevi în cancelaria școlii, în Maramureș”

Urmare reportajului apărut în presă, în data de 28 ianuarie 2020, intitulat: Un polițist a lovit 5 elevi în cancelaria școlii, în Maramureș, Avocatul Poporului, s-a sesizat din oficiu, solicitând informații de la Școala Generală Mireșu Mare, județul Maramureș, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, în vederea verificării modului în care instituțiile acționează pentru apărarea și protecția drepturilor copiilor, victime ale violenței.

Analizând răspunsurile transmise de către instituțiile sesizate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 168/2020, către Școala Generală Mireșu Mare, județul Maramureș și către Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.
Școala Generală Mireșu Mare și-a însușit Recomandarea și, pe cale de consecință, a stabilit:
– constituirea Comisiei pentru prevenirea și diminuarea violenței și discriminării în mediul școlar Constituirea Comisiei de disciplină;
– colaborarea cu cabinetul de asistență psiho-pedagogică a școlii; încheierea de parteneriate cu instituții externe pentru prevenirea comportamentelor de risc ce pot apărea la elevi;
– sporirea eficienței serviciului pe școală privind supravegherea elevilor, având ca obiectiv siguranța lor;
– acordarea unei atenții sporite Regulamentului intern (respectarea regulilor de către elevi);
– o mai mare implicare a părinților în cunoașterea comportamentului copiilor în școală și în afara ei;
– responsabilizarea diriginților în legătură cu comportamentul elevilor; acordarea unei atenții sporite aplicării legislației în vigoare la nivelul școlii.
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș Mare și-a însușit Recomandarea și, pe cale de consecință, a stabilit:
– s-a transmis prin canalele de comunicare interne, tuturor unităților de învățământ din județul Maramureș, o Adresă în care se face referire directă la toate punctele precizate în Recomandarea nr. 168/2020;
– s-a propus ca în cercurile pedagogice ale managerilor școlari să se dezbată tema violenței în mediul școlar și eradicarea ei, ca temă de importanță majoră, având în vedere specificul activități.
– managerii școlari, la rândul lor, vor disemina informațiile la nivelul unităților școlare pe care le conduc, în rândul tuturor cadrelor didactice, pentru prevenirea și combaterea acestor fenomene izolate.

Recomandarea poate fi consultată pe site-ul instituției la Secțiunea Recomandări-2020.

Dosar nr. 62/2020 (rezumat)

Petenta a arătat că este mama unui minor, căruia i s-a refuzat dreptul la alocația de stat pentru copii în România, deoarece tatăl desfășura activitate în Marea Britanie, fără a beneficia de prestații acolo, iar mama figura fără activitate atât în România, cât și în Marea Britanie. La data depunerii petiției minorul locuia în România, fiind înscris în învățământul preșcolar, iar tatăl nu mai desfășura activitate în Marea Britanie.

Petiția a fost analizată în contextul art. 49 din Constituție privind protecția copiilor și a tinerilor, fiind solicitate informații de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj.
În urma analizării răspunsurilor și a documentelor transmise, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 111/2020, către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj referitoare la verificarea modului în care a fost instrumentată și soluționată cererea petentei privind acordarea alocației de stat pentru minor, respectarea și aplicarea judicioasă a prevederilor legale în vigoare și a procedurii operaționale, conform principiului interesului superior al copilului și formarea profesională a întregului personal responsabil de stabilirea dreptului la beneficii de asistență socială în domeniul dispozițiilor legale privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj a confirmat însușirea Recomandării, arătând totodată că a fost reanalizată cererea pentru acordarea alocației de stat depusă de petentă și s-a decis acordarea dreptului alocație de stat retroactiv, începând cu data de 01.03.2018.

Sari la conținut