Activitate

2023

Dosar nr. 26359/2023 (rezumat) Biroul Teritorial Târgu Mureș s-a sesizat din oficiu după publicarea unui articol pe site-ul de știri https://TarnaveniReal.ro, din data de 26 septembrie 2023, din care rezulta faptul că situația câinilor fără stăpân în localitatea Târnăveni este îngrijorătoare și reprezintă un adevărat pericol pentru cetățeni

Pentru clarificarea situației prezentate, s-au realizat demersuri către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș și Primăria Municipiului Târnăveni, care au vizat, în principal, măsurile dispuse precum și îndeplinirea acestora ca urmare a controalelor efectuate cu privire la modul de aplicare a dispozițiilor legale în ceea ce privește gestionarea situației câinilor fără stăpân, reglementarea legală la nivelul UAT Târnăveni a acestui aspect, derularea de colaborări cu firme, asociații sau fundații specializate în protecția animalelor, soluții identificate pentru eliminarea pericolului cauzat de câinii fără stăpân.

Urmare demersurilor întreprinse și a verificărilor efectuate, a fost aprobată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 2/25.01.2024 cu privire la înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, iar în legătură cu neconformitățile constatate de către Inspectoratul de Poliție al Județului Mureș – Biroul pentru protecția animalelor, s-a aplicat o sancțiune contravențională și s-a dispus ca măsură de remediere – înființarea adăpostului pentru câini fără stăpân. 

2022

Dosar nr. 56/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Târgu-Mureș al instituției Avocatul Poporului a fost sesizat de către un petent în legătură cu tergiversarea de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș în analizarea și soluționarea cererii de acordare a indemnizației cuvenite în calitate de beneficiar (urmaș al persoanei -titular al persecuției, și anume luarea în prizonierat de către partea sovietică după data de 23 august 1944)

În acest context, Biroul Teritorial Târgu-Mureș a realizat demersuri repetate în scris către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială și s-a emis Recomandarea nr. 47/2022, prin care s-au dispus măsuri pentru respectarea drepturilor petiționarului, în sensul soluționării cererii formulate pentru acordarea drepturilor cuvenite și comunicarea către acesta a deciziei emise potrivit celor de mai sus.
Urmare demersurilor întreprinse, instituția sesizată arată faptul că a fost emisă decizia privind admiterea cererii de acordare a drepturilor prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 republicat, cu modificările ulterioare, stabilindu-se cuantumul indemnizației lunare și data de la care se acordă această indemnizație, actul administrativ în discuție fiind comunicat persoanei interesate.

2021

Dosar nr. 683/2021 (rezumat)-Sesizare din oficiu în legătură cu situația furnizării apei potabile la nivelul comunei Ceuașu de Câmpie, județul Mureș

Biroul Teritorial Târgu-Mureș s-a sesizat din oficiu în legătură cu situația furnizării apei potabile la nivelul comunei Ceuașu de Câmpie, județul Mureș, dat fiind faptul că locuitorii comunei Ceuașu de Câmpie își exprimă nemulțumirea față de măsura dispusă de operatorul serviciului public de alimentare cu apă, de a furniza consumatorilor apa potabilă pe baza unui grafic, mai ales în perioada caniculară, de vară și în contextul pandemiei când măsurile de igienă sunt esențiale.

S-au efectuat demersuri la Primăria Comunei Ceuașu de Câmpie, județul Mureș și la Compania Aquaserv SA Târgu-Mureș pentru identificarea, monitorizarea și soluționarea deficiențelor apărute în procesul de furnizarea a apei potabile pe raza comunei Ceuașu de Câmpie, precum și măsurile întreprinse pentru remedierea situației.

Urmare demersurilor întreprinse, instituțiile sesizate au arătat faptul că este cunoscută problema referitoare la furnizarea apei potabile către consumatorii din localitatea Ceuașu de Câmpie. Sistemul edilitar de alimentare cu apă potabilă deservește un număr de 11 unități administrativ teritoriale cu 41 de localități, principala cauză a deficienței apărute își are explicația în faptul că în perioada caniculară s-a ajuns la o cantitate medie de pompare de 4600-4800mc/zi, cantitate ce nu asigură apa pentru consumatorii aflați la extremitățile întregului sistem. Mai mult decât atât, sunt consumatori care utilizează apa potabilă în domeniul agricol și zootehnic, cu toate ca s-au emis atenționări în sensul ca apa potabilă să fie utilizată doar în scopuri menajere și igienico-sanitare. La finalul perioadei caniculare s-a înregistrat o scădere a consumului de apă, astfel că s-a reluat continuitatea alimentării cu apă a localităților în parametrii normali, fiind luate toate măsurile necesare remedierii celor sesizate.

Dosar nr. 645/2021 (rezumat)-Biroul Teritorial Târgu-Mureș s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în mass-media referitoare la faptul că un minor a fost implicat într-un accident casnic, în urma căruia a suferit un grav traumatism de membru superior

În acest context, au fost întreprinse demersuri în scris către Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure-Serviciul de asistență socială și Poliția Orașului Sângeorgiu de Pădure, în scopul respectării drepturilor copilului.

Urmare demersurilor întreprinse, instituțiile sesizate au precizat că situația minorului este una extrem de delicată, are brațul stâng amputat, a avut mai multe stopuri cardiace și diferite infectări, dar respiră singur, fără aparate, dar nu interacționează cu nimeni, având probleme neurologice.
Prin urmare, s-au continuat demersurile la Primăria Sângeorgiu de Pădure pentru atenta monitorizare a cazului și dispunerea de măsuri în vederea apărării interesului superior al copilului, pentru sprijinirea familiei și direcționării acesteia către Comisia pentru Protecția Copilului Mureș, pentru a beneficia de drepturile conferite persoanelor cu handicap.

În consecință, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a dispus în sensul stabilirii măsurii plasamentului în regim de urgență a minorului în cadrul Serviciului social pentru copii cu dizabilități – Centrul Rezidențial pentru Copii cu Deficiențe Neuropsihiatrice Târgu-Mureș și exercitării drepturilor și obligațiilor părintești de către șeful centrului în care se găsește minorul. În baza evaluării complexe a copilului și având în vedere criteriile medico-psiho-sociale, minorul a fost încadrat în grad de handicap grav.

Sari la conținut