Recomandare și Raport special ale Avocatului Poporului privind dreptul la mediu sănătos în domeniul forestier

 

 

Atât la nivel național, cât și la nivel internațional au fost trase multiple semnale de alarmă cu privire la necesitatea luării unor măsuri care să asigure o mai bună gestionare a fondului forestier, în vederea asigurării unei protejări eficiente a pădurilor din România.

În acest context, în cursul lunii octombrie 2019, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la tăierile masive de arbori efectuate inclusiv la nivelul zonelor forestiere protejate din România, fiind întreprinse demersuri la: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Administrația Națională „Apele Române”, Inspectoratul General al Poliției Române și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea clarificării celor semnalate prin studiile efectuate la nivel internațional și comunicării unor puncte de vedere în legătură cu neregulile sesizate, statistici relevante cu privire la sectorul forestier, dar și cu privire la infracționalitatea înregistrată în materia studiată, precum și a unor posibile soluții pentru eficientizarea managementului sectorului forestier.

Pe de altă parte, Comisia Europeană a semnalat și aspecte legate de gestionarea ariilor naturale protejate, care fac parte din fondul forestier. Astfel, se arată că România nu a respectat dispozițiile art. 6 alin. (3) și ale art. 7 din Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, prin faptul că a permis autorităților competente să aprobe amenajamentele silvice înainte de a se fi asigurat că acestea nu vor afecta în mod negativ integritatea siturilor Natura 2000.

Având în vedere concluziile rezultate în urma efectuării anchetelor la autoritățile competente și consultării specialiștilor din domeniul forestier, Avocatul Poporului a emis o recomandare către ministrul mediului, apelor și pădurilor.

În paralel, în îndeplinirea atribuţiilor constituţionale, Avocatul Poporului a întocmit Raportul Special privind protejarea zonelor forestiere ale României.

Pentru identificarea și conturarea acestor soluții, instituția Avocatul Poporului a întreprins o serie de cercetări, demarând efectuarea de schimburi de date, precum și discuții cu autorități abilitate în domeniu și specialiști în materie silvică.

Concluzia, care se poate formula în urma analizării răspunsurilor experților, constă în faptul că exploatările ilegale de lemn au cunoscut o dinamică de-a lungul timpului, exploatatorii identificând o serie de metode de eludare a legii.

Principalele propuneri pentru combaterea tăierilor ilegale, buna gestionare a ariilor naturale protejate și dezvoltarea durabilă a pădurilor din România sunt următoarele:

– Identificarea de soluții în vederea reducerii considerabile sau chiar interzicerii tăierilor rase și cvasirase având în vedere efectele negative asupra mediului înconjurător pe care aceste tipuri de tratamente silvice le implică;

– Identificarea de soluții în vederea reglementării unei suprafețe minime la nivel național care trebuie menținută împădurită;

– Identificarea de soluții în vederea interzicerii exportului de lemn neprelucrat intensiv, conform recomandărilor Academiei Române;

– Stabilirea unor zone de „intervenție zero” în toate categoriile de arii naturale protejate prevăzute în legislația națională, care să cuprindă un procent de minim 80% din suprafața ariei protejate, inclusiv în siturile Natura 2000 și UNESCO, unde procesele naturale să poată avea loc fără intervenția umană, prin interzicerea tăierilor de arbori de orice tip (cu excepția lemnului provenit din doborâturi cauzate de fenomene naturale);

– Perfecționarea sistemului SUMAL, prin utilizarea imaginilor satelitare și alertarea în timp util a autorităților competente în domeniu;

– Identificarea de soluții în vederea îmbunătățirii pazei pădurilor, inclusiv prin montarea de camere de luat vederi în zonele de interes (ex.: intersecții de drumuri forestiere) și echiparea autovehiculelor folosite pentru transportul lemnului cu dispozitive GPS speciale;

– Demararea unui program de plantare de culturi energetice agricole pe terenurile degradate, în vederea asigurării lemnului de foc necesar comunităților locale și combaterii deșertificării.

Recomandarea nr. 145 din 20 august 2020 și Raportul se regăsesc pe site-ul instituției, la secțiunea Recomandări – Anul 2020, respectiv la secțiunea Rapoarte speciale – Rapoarte speciale 2020.

București, 20 august 2020

Sari la conținut