Activitate

 

2024

Dosar nr. 9553/2024 (rezumat) - Prin petiția nr. 9553/26.03.2024, analizată prin prisma dispozițiilor art. 34 din Constituție, petentul, persoană privată de libertate aflată în custodia Penitenciarul Iași, relata faptul că, nu i-a fost acordată asistență medicală, tratament și îngrijiri corespunzătoare de către medicul stomatolog al Penitenciarului Iași și nici nu i-a fost permisă consultarea unui alt medic stomatolog din afara sistemului penitenciar din fonduri proprii, solicitând, în acest sens, acordarea unei audiențe de către reprezentanții instituției noastre pentru detalierea celor relatate.

În urma anchetei efectuate în data de 2.04.2024 la Penitenciarul Iași, a audienței pe care  i-am acordat-o în condițiile legii petentului, din discuțiile purtate cu reprezentanți ai Penitenciarului Iași, precum și din documentele puse la dispoziție, s-au concluzionat următoarele:

Petentul a fost consultat, conform registrului de observație, de către medicul stomatolog al penitenciarului pe data de: 5.12.2023; 31.01.2024; 25.03.2024; 26.03.2024. Imediat după consultație acesta a fost trimis să efectueze o radiografie dentară. Urmare acesteia, s-a constat că măseaua respectivă are o rădăcină ruptă și nu se impune efectuarea unui tratament, ci extracția acesteia.

De asemenea, petentului i-a fost comunicată procedura prin care se poate solicita un consult medical, efectuat de un medic din afara unității penitenciare.

Totodată, conform celor relatate atât de medicul stomatolog al penitenciarului, cât și de petent problema cu care se confruntă sa va rezolva în cabinetul unității penitenciare în cursul săptămânii viitoare, intervenția necesitând un interval de timp mai mare.

De asemenea, în data de 1.04.2024 petentul a formulat o cerere prin care își retrage aspectele reclamate în petiție, fapt confirmat și în cadrul audienței acordate, afirmând că nu mai are nicio pretenție, problema sa fiind clarificată împreună cu medicul stomatolog al penitenciarului.

Dosar nr. 9062/2024 (rezumat) – efectuarea lucrărilor de reparații aferente unei locuințe sociale atribuite în baza unui contract de închiriere

 Petiționarul își exprima nemulțumirea legată de faptul că, deși, a depus la Direcția Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Iași două cereri prin care a solicitat să fie informat în privința duratei estimative în care vor fi efectuate lucrările de reparații aferente locuinței sociale atribuite, nu a primit niciun răspuns în termen legal.

În urma demersului întreprins de instituția noastră pe lângă Direcția Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Iași, a rezultat faptul că instituția publică sesizată a realizat lucrări de refacere a instalațiilor electrice și sanitare, văruit în totalitate, schimbat parchet, schimbat ușa intrare, refacerea glafurilor, vopsit, iar la data de 01.04.2024, familia petiționarului a preluat spațiul locativ atribuit. 

Dosar nr. 7269/2024 (rezumat) – prevenirea şi combaterea violenței domestice și de gen În urma publicării articolului de presă O femeie din Iași a fost bătută pe stradă de soțul ei. Mai mulți trecători au salvat-o din mâinile bărbatului, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat către Direcția de Asistență Socială Iași și Inspectoratul de Poliție Județean Iași

În urma demersurilor întreprinse de instituția noastră, au rezultat următoarele:

În luna aprilie 2024, inspectorul DAS Iași a avut întrevederi cu victima violenței domestice. Cu privire la situația familială, s-a reținut că are o relație de conviețuire de aproximativ 17 ani cu soțul său și au doi copii minori, elevi în Iași. Aceasta beneficiază de ordin de protecție pentru șase luni, urmând ca împreună cu avocații să inițieze la Judecătoria lași procedura legală în ceea ce privește divorțul și exercitarea autorității părintești față de cei doi copii.

Cu privire la includerea victimei în programele de consiliere psihologică, aceasta a menționat în două rânduri că nu dorește astfel de servicii, se simte în siguranță și echilibrată emoțional, cunoaște instituțiile statului la care ar putea apela în caz de situație de criză și poate apela la membrii familiei. D.A.S. Iași, la solicitarea Judecătoriei lași, va efectua și transmite cu celeritate ancheta socială privind situația sociofamilială.

De asemenea, la nivelul Secției nr. 2 Poliție Iași, este înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ”violență în familie”, ”amenințare” și ”distrugere”, la finalizarea cărora, dosarul penal se va înainta Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași cu propunere de soluție procedurală. Nu au fost înregistrate alte plângeri având ca obiect fapte de violență domestică.

Referitor la serviciile sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice înființate, proiectele și programele de prevenire și combaterea violenței domestice, respectiv, modalitățile, în concret, în care se realizează conlucrarea cu organizații de cult, O.N.G.-uri ș.a. în aplicarea art. 13 alin. (3) din Legea nr. 217/2003, DAS Iași menționează următoarele:

 1. Servicii sociale – Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violenței în Familie înființat în anul 2013, sociale primare, rezidențiale, de consiliere psihologică, de asistență medicală primară, de consiliere juridică, de orientare profesională, de hrană pe timpul găzduirii;
 2. Echipa mobilă de intervenție în cazurile de violență domestică, înființată în anul 2019, prin colaborarea cu Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Poliția Locală Iași;
 3. Beneficii sociale, financiare sau în natură acordate pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, conform H.C.L. Iași nr. 221/29.05.2023;
 4. Proiecte și programe de prevenire și combatere derulate anual în cadrul Centrului de Servicii Integrate pentru Victimele Violenței în Familie;
 5. Parteneriate cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Spitalul Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași și Poliția Locală Iași.

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Iași se desfășoară în mod permanent activități de informare a populației cu privire la consecințele legale în cazul nerespectării prevederilor referitoare la faptele de violență domestică, cu prilejul cărora se transmit informații ce țin de infracționalitate și cu privire la serviciile sociale de care pot beneficia, atât victima cât și agresorul. În baza programului cadru de prevenire, polițiștii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, Biroului de Siguranță Școlară, polițiștii de proximitate și ai posturilor de poliție au desfășurat/desfășoară activități informativ-preventive în comunitate pe tema prevenirii violenței domestice, respectiv:

–   în perioada noiembrie 2022 – decembrie 2023, pe raza județului Iași s-a derulat proiectul ”Relații sănătoase versus capcana relațiilor toxice!”, în colaborare cu reprezentanți ai Asociației ROR Iași și Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Iași;

–   în anul 2023, Campania națională ”Bright Sky” – prevenirea violenței domestice; Campania națională „Siguranța este un drept al tuturor” – prevenirea violenței de gen.

La nivelul municipiului Iași se acționează în baza prevederilor legale și competențelor, în colaborare cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială Iași și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași. Totodată, în anul 2023 au fost încheiate acorduri de parteneriat cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza și cu Arhiepiscopia Iașilor.

Dosar nr. 5621/2024 (rezumat) - În luna februarie 2024, în presa locală a fost publicat un articol în care se relata despre situația a trei minore cu vârste cuprinse între 13-15 ani, beneficiare de măsură de protecție specială în cadrul DGASPC Vaslui, care ar fi fost abuzate sexual când părăseau instituția de ocrotire.

În urma consultării portalului instanțelor de judecată, am constatat că numele victimelor minore ale infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale erau publicate la rubrica părților din dosarele penale aflate pe rolul Judecătoriei Huși și al Tribunalului Vaslui.  Față de această constatare, ne-am adresat celor două instanțe, care au anonimizat de îndată numele persoanelor vătămate minore.

Cu privire la situația celor trei minore victime la care se făcea referire în presă ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, care ne-a comunicat că a intervenit în sprijinul acestora potrivit competențelor legale.

În acest sens, s-a dispus semnalarea organelor de urmărire penală, asistarea în procedura judiciară de audiere a minorelor victime, precum și acordarea serviciilor specifice, cu precădere includerea într-un program de consiliere psihologică pentru depășirea experiențelor negative, conștientizarea impactului la nivel psihologic pe care îl au bolile cu transmitere sexuală și riscurile acestora, înțelegerea presiunilor anturajului și capacitatea de a le rezista când acestea sunt negative.

Dosar nr. 4018/2024 (rezumat) – aprobare transfer la un penitenciar cât mai aproape de localitatea de domiciliu și efectuarea demersurilor pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție și remedierea supraaglomerării

 Prin petiția nr. 4018/06.02.2024, analizată prin prisma dispozițiilor art. 22 și art. 34 din Constituție, petentul, persoană privată de libertate aflată în custodia Penitenciarul Iași, relata faptul că a fost victima unor abuzuri săvârșite de către personalul penitenciarului, și solicita, în acest sens, acordarea unei audiențe de către reprezentanții instituției noastre pentru detalierea și dovedirea celor relatate.

În urma anchetei efectuate în data de 12.02.2024 la Penitenciarul Iași, a audienței acordate petentului în condițiile legii, din documentele puse la dispoziție, precum și din răspunsurile transmise de Administrația Națională a Penitenciarelor și Penitenciarul Iași, au rezultat următoarele:

Referitor la situația juridică a petentului, în urma repetatelor abateri disciplinare comise la unitățile penitenciare unde a fost anterior custodiat, a fost transferat de la Penitenciarul Focșani la Penitenciarul Iași. Ulterior, a solicitat în trei rânduri, fiind avizat favorabil de către Penitenciarul Iași, transferul la un penitenciar situat cât mai aproape de localitatea de domiciliu, primele două solicitări au fost respinse de către ANP, iar a treia a fost aprobată în 12.03.2024.

Referitor la indisponibilitatea camerelor de infirmerie și celor destinate refuzului de hrană, conducerea și personalul medical al penitenciarului au precizat faptul că, din cauza supraaglomerării penitenciarului în procent de aproximativ 160%, cele trei camere pe infirmerie cu câte 5 paturi sunt ocupate permanent de deținuți cu afecțiuni foarte grave și/sau în stadiu terminal, iar camerele de deținere destinate procedurii refuzului de hrană sunt ocupate de persoane de gen feminin și minori.

În privința îmbunătățirii condițiilor de detenție, creșterii capacității de cazare și prevenirii supraaglomerării, se precizează faptul că, începând cu trimestrul III/2015, în unitate se desfășoară un proces complex permanent de reparare și modernizare.

Totodată, în data de 05.02.2024, a fost emis ordinul de începere a lucrărilor de investiție „Consolidare, modernizare și extindere corp A” prin care se vor realiza 240 de locuri noi de deținere, regim închis, pe parcursul a 2 ani, cu respectarea condițiilor prevăzute de O.M.J. nr. 2772/2017.

În același timp, există pe rolul instanței un litigiu cu Primăria Iași prin care se solicită aprobarea P.U.Z. în vederea executării unui pavilion de deținere cu capacitatea de 600 locuri, regim închis. Având în vedere capacitatea legală de cazare depășită a locului de deținere, conform art. 345 alin. (1) din H.G. nr. 157/2016, directorul PNT Iași îl informează periodic pe directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor în vederea redistribuirii deținuților în alte locuri de detenție. 

Dosar nr. 2177/2024 (rezumat) – acordarea sprijinului unei familii aflate în situație de necesitate din cauza distrugerii prin incendiere a locuinței

În urma publicării articolului de presă intitulat Incendiu în Erbiceni. Flăcările au izbucnit la acoperișul unei case, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei comunei Erbiceni, județul Iași.

În urma demersurilor întreprinse de instituția noastră, au rezultat următoarele:

Incendiul produs s-a soldat cu distrugerea completă a locuinței și rănirea unei bătrâne. Familia acesteia a primit din partea Primăriei comunei Erbiceni suma de 25.000 lei, reprezentând ajutor de urgență.

Totodată, s-au organizat acțiuni de sponsorizare pentru construirea unei noi locuințe, aflate în prezent în stadiu avansat de execuție. Pe perioada edificării noii locuințe, familia în cauză este cazată într-un apartament social al primăriei, complet mobilat și utilat, în aceeași locație aflându-se cabinetul medicului de familie care o monitorizează pe bătrâna afectată de incendiu, aflată în afara oricărui pericol în prezent.

La nivelul comunei Erbiceni s-a constituit o echipă de pompieri voluntari echipați corespunzător, inclusiv cu mașină de intervenție care conlucrează sub directa supraveghere a ISU Iași.

Dosar nr. 2015/2024 (rezumat) – respectarea de către angajator a dispozițiilor legale în cazul unui accident de muncă, precum și efectuarea reparațiilor necesare, respectiv, verificarea întregii clădiri a unității școlare în scopul desfășurării în condiții de siguranță a actului educațional În urma publicării articolului de presă Incident grav la o școală din Negrești: a căzut tencuiala unei săli de clasă!, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, Primăriei Orașului Negrești, județul Vaslui și Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui.

În urma demersurilor întreprinse de către instituția Avocatul Poporului, a reieșit faptul că, în evenimentul relatat în articolul de presă, a fost implicat un angajat al Școlii Gimnaziale „Mihai David” Negrești, pe postul de muncitor. Astfel, tencuiala de pe o porțiune mică a tavanului din sala de clasă s-a desprins și a căzut peste acesta, în timp ce curăța tavanul după efectuarea unor lucrări de montare/demontare a unui videoproiector pe tavan. Evenimentul s-a produs seara, după orele de program școlar, în sala de clasă nu existau elevi. Angajatul în cauză a fost transportat la Spitalul de Urgență Vaslui unde a primit îngrijiri medicale și concediu medical pentru perioada 16-31 ianuarie 2024.

Angajatorul cercetează evenimentul susmenționat în temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 319/2006, l-a comunicat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui, solicitând prelungirea termenului de cercetare. Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui nu a formulat propunere de cercetare penală, cu privire la posibila neluare a măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, faptă prevăzută de art. 349 Cod penal.

Totodată, instituțiile competente sesizate au dispus relocarea elevilor într-o altă sală de clasă până la finalizarea lucrărilor de reparații, efectuarea unei expertize privind stabilirea siguranței tehnice a tuturor spațiilor unității de învățământ, reinstruirea angajaților privind protecția și securitatea în muncă.

De asemenea, reparațiile necesare desfășurării în condiții de siguranță a actului educațional la unitatea școlară în cauză, au fost finalizate în data de 31 ianuarie 2024, fiind efectuate și demersuri de verificare a întregii clădiri pentru a se asigura astfel siguranța elevilor și a personalului.

Față de cele mai sus precizate, concluzionăm faptul că instituțiile publice competente sesizate au intervenit cu promptitudine, prin cercetarea evenimentului de către angajatorul Școala Gimnazială „Mihai David” Negrești, județul Vaslui și comunicarea acestuia către Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui, precum și prin finalizarea reparațiilor necesare desfășurării în condiții de siguranță a actului educațional și verificarea întregii clădiri a unității școlare în data de 31 ianuarie 2024.

Dosar nr. 762/2024 (rezumat) - În luna ianuarie 2024, în presa locală a fost publicat un articol în care se relata despre situația unei minore din județul Vaslui care a rămas însărcinată în urma unei relații cu un bărbat în vârstă de 22 ani.

În urma consultării informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată cu privire la stadiul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol în formă continuată, am constatat că numele minorei era publicat în cuprinsul soluției pe scurt vizând luarea măsurii arestului preventiv și, ulterior, a controlului judiciar față de inculpat. În acest context, ne-am adresat Judecătoriei Huși și Tribunalului Vaslui, care au anonimizat de îndată numele persoanei vătămate minore.

Cu privire la situația minorei victimă ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat primăriei de la domiciliul acesteia și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.

În urma demersurilor întreprinse, a rezultat că instituțiile sesizate au intervenit potrivit competențelor legale, prin semnalarea cazului către organele de urmărire penală, instituirea unei măsuri de protecție specială în favoarea minorei însărcinate, aflată în situație de risc, precum și prin acordarea serviciilor specifice de consiliere și sprijin.

2023

 

Dosar nr. 35246/2023 (rezumat) – recalcularea pensiei pentru limită de vârstă

 Petenta își exprima nemulțumirea legată de faptul că i-a fost respinsă cererea de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă de către Casa Județeană de Pensii Iași, prin neluarea în calcul a stagiului de cotizare realizat în perioada 01.06.1996-19.05.1999, conform adeverințelor emise de angajator și a înregistrărilor din carnetul de muncă, motivat de faptul că, nu este confirmată perioada pentru care s-a făcut dovada executării contractului de muncă prin prezentarea statelor de plată.

În urma demersului întreprins de instituția noastră, având în vedere și dispozițiile art. 159 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 și ale art. 125 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, aprobate prin H.G. nr. 257/2011, Casa Județeană de Pensii Iași ne-a comunicat faptul că drepturile de pensie ale petentei au fost revizuite prin valorificarea perioadei 27.09.1996-19.05.1999, conform înscrisurilor din carnetul de muncă coroborate cu adeverințele depuse. 

Dosar nr. 32855/2023 (rezumat) – acordarea sprijinului unei familii aflate în situație de necesitate din cauza distrugerii prin incendiere a locuinței

 În urma publicării articolului Incendiu de proporții la Vulturești. Două locuințe au fost făcute scrum, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei comunei Vulturești, județul Vaslui.

În urma demersurilor întreprinse de instituția noastră, au rezultat următoarele:

Reprezentanții autorității publice competente sesizate s-au deplasat la domiciliul familiei în cauză, unde au constatat că locuința în care locuiau și o anexă gospodărească au fost distruse în urma incendiului în proporție de 90%, dar au fost salvate în mare parte bunurile din locuință. Conform declarațiilor proprietarului, locuința a ars din cauza unei centrale cu lemne care a fost amenajată necorespunzător. Totodată, familia va locui la unul dintre cei 6 copii majori, până va reuși să-și construiască din nou imobilul care a ars. Proprietarul locuinței a declarat că va fi ajutat și de către membrii comunității religioase din care face parte.

De asemenea, i-a fost acordat un ajutor de urgență din partea Primăriei comunei Vulturești, în baza Legii nr. 416/2001, în cuantum de 2000 lei, și a fost informat cu privire la acordarea unui ajutor de urgență din partea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui pentru care a depus toată documentația necesară. Până la data prezentei, familia a reușit să-și renoveze anexa gospodărească în proporție de 80%, urmând ca, în cel mai scurt timp posibil, să poată locui în acest imobil. 

Dosar nr. 32751/2023 (rezumat) – procedura trecerii terenurilor forestiere din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea reconstituirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

 Petentul solicita efectuarea demersurilor necesare în vederea atribuirii numărului cadastral pentru suprafața de 1 ha, teren forestier situat pe raza Ocolului Silvic Pașcani, validată prin Hotărârea Comisiei Județene de Fond Funciar Iași în favoarea sa, în calitate de moștenitor după defuncta mamă.

În urma demersurilor întreprinse de instituția noastră pe lângă Primăria comunei Todirești, județul Iași și Direcția Silvică Iași, au rezultat următoarele:

 • documentația privind măsurătorile cadastrale pentru suprafața de 1 ha. teren cu vegetație forestieră a fost întocmită și înaintată către OCPI Iași, însă, Referatul OCPI prevede nota de respingere a recepției documentației cadastrale, motivat de faptul că Ordinul ANCPI nr. 600/2023 nu conține proceduri pentru întocmirea și recepția planurilor parcelare în cadrul cadastrului sporadic; totodată, prin Legea nr. 215/2023 a fost modificată Legea nr. 165/2013 și Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților stabilind faptul că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este instituția abilitată să demareze procedura trecerii bunurilor din domeniul public în domeniul privat;
 • astfel, urmare a respingerii recepției, documentația cadastrală a fost retransmisă de către Comisia Locală de Fond Funciar Todirești către Direcția Silvică Iași, în data de 04.12.2023, în vederea reluării procedurii de alocare a numărului cadastral;
 • urmare a obținerii numărului cadastral, în data de 05.02.2024, Direcția Silvică lași a transmis către UAT Todirești documentele necesare întocmirii documentației de trecere a suprafeței din domeniul public în domeniul privat al statului;
 • în conformitate cu dispozițiile art. I al Legii nr. 215/2023 și cu recomandările ANRP, comisia județeană demarează procedurile legale necesare în vederea schimbării regimului juridic al terenului; documentația de trecere din domeniul public în cel privat al statului se întocmește și se promovează de către comisia județeană, în baza documentelor înaintate de comisia locală, ce conțin documentele puse la dispoziție de direcția silvică;
 • în acest sens, Comisia Locală de Fond Funciar Todirești a procedat la reverificarea documentației, iar în data de 09.04.2024, a transmis-o către Comisia Județeană de Fond Funciar Iași pentru a le înainta Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Dosar nr. 30727/2023 (rezumat) În luna noiembrie 2023, în presa locală a fost publicat un articol în care se relata despre situația unui copil din județul Vaslui, care a fost abuzat fizic și psihic de către mama sa

În urma verificării pe portalul instanțelor de judecată a stadiului dosarului penal întocmit sub aspectul infracțiunii de violență în familie, am constatat că numele persoanei vătămate minore era publicat, deși în sarcina instanțelor judecătorești a fost stabilită obligația de anonimizare a numelui victimelor în dosarele penale având ca obiect infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie. În acest context, ne-am adresat Judecătoriei Huși, care a anonimizat de îndată numele persoanei vătămate minore.

Cu privire la situația minorului victimă și a celorlalți copii din familie, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, care ne-a comunicat că a intervenit în sprijinul acestora prin instituirea unei măsuri de protecție specială în regim de urgență, acordarea serviciilor specifice și sesizarea instanței competente în vederea decăderii mamei din drepturile părintești. Din rapoartele de anchetă psihosocială rezultă că minorii în cauză înregistrează o evoluție favorabilă în familiile substitut, în cadrul cărora beneficiază de îngrijire corespunzătoare. 

Dosar nr. 30308/2023 (rezumat) Având ca sursă relatările din mass-media privitoare la situația unor tineri cu autism și alte dizabilități care au rămas fără sprijin terapeutic, deoarece centrul a fost închis pentru reabilitare, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Primăriei Municipiului Iași.

În urma demersurilor întreprinse, s-a constatat că DGASPC Iași a accesat două proiecte în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pe perioada octombrie 2023-iulie 2024, care presupun renovarea, amenajarea și dotarea spațiilor celor două Centre Sociale de Zi: „Sfânta Maria” și „Galata”, pentru a corespunde nevoilor acestor persoane și pentru a respecta exigențele Standardelor specifice minime de calitate obligatorii.

În această perioadă de timp, cât este suspendată activitatea centrelor, DGASPC Iași a avut o reacție proactivă, efectuând demersuri la DAS Iași în vederea identificării atât unor soluții, cât și a unor spații provizorii, care să deservească nevoilor acestor categorii de persoane, iar în urma colaborării dintre cele două autorități, tinerii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pot fi incluși pe lista beneficiarilor Centrului de Zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire „Sf. Prooroc Zaharia”, iar pentru ceilalți beneficiari se evaluează posibilitatea intervenției la nivelul familiei pentru a le acorda sprijin (material/financiar/consiliere) aparținătorilor.

Totodată, DAS Iași a alocat un spațiu aflat în incinta Liceului CFR Iași, (alcătuit din 3 camere și o toaletă) pentru funcționarea provizorie a Centrului de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sfânta Maria”, urmând a aloca și un spațiu pentru Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Galata” Iași, care să fie dotat cu cel puțin 5 camere și 2 toalete, în vederea rezolvării aceste situații temporare într-un mod în care să afecteze cât mai puțin evoluția personală și echilibrul psihoemoțional al acestor beneficiari.

Dosar nr. 29769/2023 (rezumat) – monitorizare, securizare și acordare servicii de sprijin și protecție de specialitate persoanei adulte cu dizabilități, victimă a infracțiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale

 În urma publicării articolului de presă Secretul murdar a ieșit în sfârșit la iveală! O tânără de 33 de ani, cu grave probleme psihice, a fost sclava sexuală a trei bărbați din Iași timp de patru ani. De zeci de ori a fost împărțită și violată, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Primăriei comunei Popricani, județul Iași.

În urma demersurilor întreprinse de instituția noastră, au rezultat următoarele:

Persoana la care face referire articolul de presă este încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal din anul 2019, conform certificatului nerevizuibil. Totodată, aceasta și-a exprimat opțiunea pentru plata indemnizației de însoțitor conform art. 43 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, fiind îngrijită și supravegheată de către membrii familiei lărgite, respectiv, bunicul și o mătușă.

Deși, situația tinerei a fost monitorizată, fiind beneficiară a drepturilor prevăzute de Legea nr. 448/2006, nu au existat suspiciuni, indicii cu privire la faptul că ar fi fost victima unor infracțiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale. Aceasta nu a povestit ce i se întâmpla, iar familia a pus semnele (prosoape murdare din casă, starea ei accentuată de oboseală, frica crescută) pe seama diagnosticului. Agresorii sunt rude îndepărtate ale victimei, care locuiesc în proximitatea domiciliului său și care veneau frecvent în vizită la bunicul tinerei.

Conform Rapoartelor de vizită din 27.11.2023 și 18.12.2023, situația persoanei adulte cu dizabilități este monitorizată în continuare în scopul securizării și administrării corecte a tratamentului medicamentos, fiind, deopotrivă, consiliată și informată de către asistentul social din cadrul SPAS Popricani cu privire la suportul Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor.

Prin urmare, o echipă a Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor din cadrul DGASPC Iași, începând cu data de 12 decembrie 2023, realizează întâlniri cu persoana în cauză și cu mătușa maternă, în scopul acordării serviciilor de specialitate în conformitate cu procedurile de lucru avizate conform legislației specifice (Legea nr. 211/2004, Ordinul nr. 2084/2022 și Ordinul nr. 256/2021). De asemenea, a fost constituit un dosar penal în care a fost dispusă măsura arestării preventive față de inculpați, persoana vătămată fiind, în prezent, în afara oricărui pericol. 

Dosar nr. 28956/2023 (rezumat) - Având ca sursă relatările din mass-media despre faptul că unei persoane cu dizabilități locomotorii i s-ar fi solicitat taxe suplimentare de îmbarcare și debarcare din avion, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat tuturor aeroporturilor internaționale de pe teritoriul țării, cu excepția celor care au fost amendate de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

În urma demersurilor întreprinse, s-au constatat următoarele:

 • prevederile Regulamentului (CE) nr. l107/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului sunt puse în aplicare de către organismele de conducere ale Aeroporturilor din Arad, Bacău, Cluj, Iași, Mureș, Maramureș, Satu Mare, Suceava și Timișoara;
 • deservirea persoanelor cu dizabilități se efectuează conform unei proceduri cuprinse în Manualul Operațional de handling la Sol la capitolul Pasageri cu incapacitate fizică și senzorială;
 • există personal de specialitate care deservește nevoile persoanelor cu dizabilități, precum și echipamente de accesibilizare și tehnologii asistive (Ambulift, microbuze de transport PMR, scaune cu rotile și tărgi);
 • pentru utilizarea ambuliftului și a celorlalte echipamente din dotarea Aeroporturilor și, de asemenea, pentru serviciile de asistență a pasagerilor cu mobilitate redusă, nu se percep taxe, acestea fiind oferite în mod gratuit pasagerilor cu mobilitate redusă;
 • în cazul aeroporturilor în care nu sunt încă instalate sisteme electronice ori automate, elevatoare sau lifturi, precum și sisteme acustice și vizuale de ghidaj, au fost demarate proiecte cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene fie pentru modernizare, fie pentru construirea unor terminale noi care să conțină toate dotările necesare pasagerilor.
Dosar nr. 26546/2023 (rezumat) - Având ca sursă Nota telefonică din data de 28.09.2023, prin care directorul Școlii Gimnaziale „Theodor Rosetti” din comuna Solești, județul Vaslui, ne-a sesizat cazul unui elev care nu beneficiază de peste 10 ani de alocație de stat și deși este recunoscut de soțul mamei, locuiește la prezumptivul tată biologic, Avocatul Poporului a aprobat sesizarea din oficiu, iar ulterior a dispus formularea Recomandării nr. 156/2023, către primarul comunei Solești, județul Vaslui.

În urma demersurilor întreprinse și a Recomandării formulate, ni s-au comunicat următoarele:

 • s-au luat toate măsurile necesare, copilul fiind dat în plasament familial prezumptivului tată biologic și partenerei acestuia, a fost repus în drepturi cu privire la dreptul de alocație, cazul fiind în monitorizare atât de U.A.T Solești, cât și de compartimentul plasament familial din cadrul DGASPC Vaslui.

Precizăm faptul că toate demersurile întreprinse în favoarea minorului au fost luate ca urmare a intervenției instituției Avocatul Poporului.

Dosar nr. 23300/2023 (rezumat) - asistență medicală de urgență necorespunzătoare în cadrul Spitalului Orășenesc Hârlău, județul Iași

În urma publicării articolului de presă Nepăsare maximă într-un spital din județul Iași! Un pacient cu probleme grave a fost trimis acasă cu pastile contra diareii: „Ne-au trimis acasă, spunându-mi să nu-i dau să bea Coca-Cola, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Spitalului Orășenesc Hârlău, județul Iași, Direcției de Sănătate Publică Iași, Colegiului Medicilor Iași și Casei Județene de Asigurări de Sănătate Iași.

În urma demersurilor întreprinse de instituția noastră, au rezultat următoarele:

Pacientul la care face referire articolul de presă, s-a prezentat la camera de gardă a Spitalului Orășenesc Hârlău, fiindu-i administrate medicamente și prescrisă o rețetă, cu mențiunea de a reveni dacă starea nu se ameliorează. Pacientul revine în camera de gardă și după 33 de minute de așteptare părăsește unitatea sanitară, conform înregistrărilor video.

Nu au fost efectuate analize de laborator, întrucât serviciile medicale de laborator, analize medicale și imagistică se desfășoară în intervalul orar 08.00-15.00, de luni până vineri (conform O.M.S. nr. 323/2011, unitate sanitară de grad IV), iar în dotarea camerei de gardă, la data prezentării pacientului nu exista aparatură pentru efectuarea unui set minim de analize medicale în urgență. În dotarea camerei de gardă mai există și un ecograf.

În urma analizei efectuate de Consiliul Medical al spitalului, la acest moment în dotarea camerei de gardă sunt două ecografe și trei aparate analizoare funcționale. Au mai fost introduse special pentru camera de gardă încă patru protocoale de diagnostic și tratament. Având în vedere numărul insuficient al medicilor, pentru asigurarea continuității asistenței medicale de urgență, s-au scos la concurs posturile temporar vacante, au fost efectuate demersuri la DSP Iași, DSP Botoșani, precum și la spitalele învecinate pentru a coopta medici în linia de gardă.

De asemenea, a fost sesizat Colegiul Medicilor Iași în vederea stabilirii corectitudinii actului medical prestat de medicul de gardă. 

Dosar nr. 31329/2023 (rezumat) În luna noiembrie 2023, a fost publicat un articol de presă în care se relata despre situația unei minore din județul Vaslui, care ar fi fost abuzată sexual în mod repetat de către tatăl vitreg, aspecte pe care le-a semnalat în anul 2022, când locuia în fapt împreună cu mama sa într-o comună din județul Iași, iar autorul actelor de natură sexuală era plecat la muncă în străinătate

În urma verificării pe portalul instanțelor de judecată a stadiului dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol în formă continuată, agresiune sexuală și agresiune sexuală în formă continuată, am constatat că numele minorei era publicat în cuprinsul soluției pe scurt vizând contestația formulată de către inculpat cu privire la măsura preventivă dispusă față de acesta. În acest context, ne-am adresat Tribunalului Vaslui, care a anonimizat de îndată numele persoanei vătămate minore.

Cu privire la situația minorei victimă, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, care ne-a comunicat că a intervenit în sprijinul acesteia potrivit competenței, prin acordarea serviciilor specifice (evaluare psihologică, pregătire și suport de specialitate pe parcursul audierii).

Dosar nr. 24027/2023 (rezumat) În luna august 2023, în presa locală a fost publicat un articol în care se relata despre situația a două minore din județul Iași, care ar fi fost abuzate sexual de către tatăl lor

 În urma verificării pe portalul instanțelor de judecată a stadiului dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol în formă continuată, am constatat că numele celor două minore era publicat, deși în sarcina instanțelor judecătorești a fost stabilită obligația de anonimizare a numelui victimelor infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale. În acest context, ne-am adresat Judecătoriei Hârlău, care a anonimizat de îndată numele persoanelor vătămate minore.

Cu privire la situația minorelor victime, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași, care ne-a comunicat că a intervenit în sprijinul acestora prin asistarea în procedura judiciară de audiere și includerea într-un program de consiliere psihologică. Întrucât în urma evaluării situației celor două minore, specialiștii DGASPC Iași au constatat că nu se impune instituirea unei măsuri speciale de protecție în favoarea acestora, cazul fost referit compartimentului de asistență socială de la domiciliul minorelor, pentru monitorizare, oferirea serviciilor de sprijin și prevenirea separării copiilor de familie. 

Dosar nr. 23199/2023 (rezumat) - În luna august 2023, în presa locală a fost publicat un articol în care se relata despre situația unor minore din județul Iași, care ar fi fost agresate sexual în cursul anului 2021. În urma verificării pe portalul instanțelor de judecată a stadiului dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de agresiune sexuală, am constatat că numele celor două minore era publicat, deși în sarcina instanțelor judecătorești a fost stabilită obligația de anonimizare a numelui victimelor infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale.

În acest context, ne-am adresat Judecătoriei Iași, care a anonimizat de îndată numele persoanelor vătămate minore, procedura de lucru în cazul erorilor de sincronizare între sistemul informatizat Ecris și portalul instanțelor de judecată fiind pusă în discuție și în cadrul ședințelor de învățământ profesional a personalului auxiliar de specialitate din Secția penală a instanței.

Pe de altă parte, cu privire la situația minorelor în cauză, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, care ne-a comunicat că în favoarea acestora au fost instituite măsuri de protecție specială, fiind victimele neglijării grave în familie. Întrucât în urma evaluărilor psihologice ale minorelor a reieșit faptul că în perioada în care s-au aflat în grija familiei biologice, au fost victimele abuzului sexual din partea partenerului mătușii materne, DGASPC Iași a sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași și a inclus minorele în cauză într-un program de consiliere personalizat.

În urma ședințelor de consiliere, fetițele au fost reevaluate psihologic, ocazie cu care   s-a constatat o evoluție pozitivă pe perioada ocrotirii la asistentul maternal profesionist.

Dosar nr. 19375/2023 (rezumat) În urma publicării în presa locală a unui articol în care se relata despre moartea suspectă a unui sugar din județul Vaslui, ne-am sesizat din oficiu și am efectuat demersuri la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui, Primăria comunei Lipovăț, județul Vaslui, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui și Primăria comunei Costești, județul Vaslui

Din analiza răspunsurilor primite am constatat că, în urma semnalării de către o persoană din comunitate a situației de risc în care se aflau copiii din familia în cauză, specialiștii DGASPC Vaslui au efectuat verificări, constatându-se că cele sesizate se confirmă. La acea dată, întrucât părinții au refuzat instituirea unei măsuri de protecție specială în favoarea copiilor, la nivelul DGASPC Vaslui s-a început consolidarea probatoriului pentru sesizarea instanței competente cu privire la separarea copiilor de familie pe cale de ordonanță președințială.

Referitor la tragicul eveniment relatat în presă, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 din Codul penal.

Potrivit compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Lipovăț, județul Vaslui (SPAS Lipovăț), situația familiei în cauză s-a aflat în atenția instituției din anul 2009, fiind acordate serviciile specifice de informare și consiliere, diferite prestații sociale, acte de caritate, ajutoare materiale. Cu toate acestea, SPAS Lipovăț a solicitat intervenția în regim de urgență ulterior semnalării situației către DGASPC Vaslui de către o persoană din comunitate, dată la care s-au întocmit fișa de identificare a riscurilor și planul de servicii prevăzute de lege.

Pe cale de consecință, la nivelul SPAS Lipovăț s-au constatat carențe în ceea ce privește monitorizarea copiilor din familie, care au fost expuși unui cumul de factori de risc la nivel economic (ambii părinți fără ocupație, beneficiari de ajutor social), social (copil în sistemul de protecție) și educațional (repetenție și, după caz, performanțe școlare slabe), întocmirea documentației prevăzute de lege, respectiv sesizarea de îndată a DGASPC Vaslui în vederea instituirii măsurilor de protecție specială, context în care a fost emisă Recomandarea nr. 146/26.10.2023. În vederea însușirii acesteia, primarul comunei Lipovăț, județul Vaslui, ne-a comunicat că s-a procedat la completarea fișei de identificare a riscurilor pentru cei doi minori rămași în grija familiei și la întocmirea planului de servicii prevăzut de lege. Situația acestora va fi monitorizată semestrial, iar în caz de evoluție nefavorabilă, abuz, neglijare, exploatare sau comportament delicvent, se va sesiza de îndată DGASPC Vaslui în vederea intervenției în regim de urgență.

Totodată, în urma demersurilor întreprinse a rezultat că șase dintre copiii care se aflau la data sesizării noastre în grija familiei în cauză beneficiază de măsuri de protecție specială, înregistrând o evoluție favorabilă în cadrul familiilor substitut, iar ceilalți frați vitregi care, potrivit DGASPC Vaslui, nu sunt direct expuși vreunei situații de risc care să impună separarea, având dobândite mecanisme de reziliență în raport cu situația familială, au rămas în atenția SPAS Lipovăț și SPAS Costești, care acordă serviciile specifice de informare și consiliere. 

Dosar nr. 18865/2023 (rezumat) În luna iulie 2023, în presa locală a fost publicat un articol în care se relata că un bărbat din județul Iași a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de viol în formă continuată și rele tratamente aplicate minorului față de fiica sa, aflată în îngrijirea sa, respectiv tentativă la infracțiunea de viol față de nepoata sa, majoră

În acest context, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași și Judecătoriei Iași.

În urma demersurilor întreprinse a rezultat că DGASPC Iași a intervenit în sprijinul minorei agresate sexual prin asistarea în procedura judiciară de audiere, instituirea plasamentului la familia extinsă și includerea acesteia într-un program de consiliere psihologică. Cu privire la copiii rămași în grija mamei minorei în cauză, plecată de la domiciliu de mai mulți ani, reprezentanții primăriei de la domiciliul acesteia ne-au învederat că beneficiază de îngrijire corespunzătoare în familie.

Pe de altă parte, în urma consultării portalului instanțelor de judecată pentru verificarea stadiului dosarului penal întocmit în cauză, am constatat că numele celor două victime era publicat, deși în sarcina instanțelor judecătorești a fost stabilită obligația de anonimizare a numelui persoanelor vătămate în dosarele penale având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale. În acest context, ne-am adresat Judecătoriei Iași, care a procedat de îndată la anonimizarea numelui persoanelor vătămate.

Dosar nr. 18861/2023 (rezumat) Din comunicatul de presă din data de 05.07.2023 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) rezulta că, la aceeași dată, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Iași au dispus reținerea unui inculpat minor, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori și pornografie infantilă în formă continuată asupra unei minore în vârstă de 14 ani

 În urma verificării pe portalul instanțelor de judecată a stadiului dosarului penal întocmit în cauză, am constatat că numele victimei minore era publicat, deși în sarcina instanțelor judecătorești a fost stabilită obligația de anonimizare a numelui victimelor traficului de minori. În acest context, ne-am adresat Tribunalului Iași, care a anonimizat de îndată numele persoanei vătămate minore.

Cu privire la situația minorei victimă, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași, care ne-a comunicat că a intervenit în sprijinul acesteia prin instituirea unei măsuri de protecție specială și acordarea serviciilor specifice. Întrucât în răspunsul transmis se menționa că minora nu a mai revenit în centru după expirarea biletului de învoire din luna iunie 2023, ne-am adresat IPJ Iași, care ne-a comunicat că la nivelul instituției există un istoric plecări anterioare, repetate și frecvente ale minorei, atât de la domiciliul părinților, cât și din centrele de servicii sociale din cadrul DGASPC Iași.

În luna august 2023, minora în cauză a revenit în centrul în care beneficiază de plasament și de servicii specifice, iar în urma investigațiilor efectuate de către IPJ Iași cu privire la perioada în care aceasta a lipsit, s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de act sexual cu un minor, urmând ca la finalizarea cercetărilor, dosarul să fie înaintat unității de parchet competente cu propunere legală.

Dosar nr. 14996/2023 (rezumat) Având ca sursă relatările din mass-media privitoare la cazul unei femei din comuna Dumești, jud. Vaslui care a fost bătută și abuzată de fratele și tatăl ei, iar fiul acesteia încercând să-și apere mama a fost la rândul său bătut de bunic, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei comunei Dumești, jud. Vaslui, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui

În urma demersurilor întreprinse, s-a constatat că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui din momentul în care a fost sesizată, a avut o reacție proactivă, victima persoană încadrată în grad de handicap accentuat, a fost evaluată,  a beneficiat de servicii sociale în cadrul CRVVF – C.S.C. Nr. 2 Vaslui și s-au efectuat demersuri pentru reîncadrarea sa în grad de handicap; urmare incidentului atât mama cât și minorul au beneficiat în cadrul CRVVF- C.S.C. nr. 2 Vaslui de consiliere psihologică și asistență medicală în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui; minorul a fost asistat de către reprezentanții DGASPC Vaslui pe tot parcursul audierii efectuate de către organele de cercetare penală și la momentul prezent beneficiază de măsură de protecție specială, fiind identificat un asistent maternal profesionist care să vină în întâmpinarea nevoilor sale; la nivelul Poliției Orașului Negrești a fost deschis un dosar penal în care s-a început urmărirea penală „in rem” sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol. și violență în familie, iar pentru cei doi inculpați s-a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 zile și trimiterea lor în judecată; dar la nivelul S.P.A.S. Dumești se observă unele carențe în ceea ce privește identificarea minorului Stancă Robert ca fiind în situație de risc, întocmirea documentației prevăzute de lege, respectiv întreprinderea acțiunilor interinstituționale specifice și în regim de urgență în vederea sesizării DGASPC Vaslui cu privire la situația în care acesta se afla.

În acest context a fost emisă Recomandarea nr. 120/22.08.2023, însușită de primarul comunei Dumești județul Vaslui, care urmare întrunirii Consiliului Comunitar Consultativ din data de 11.10.2023, a decis luarea următoarelor măsurilor:

 • O implicare mai activă a membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în identificarea tuturor copiilor aflați în situație de risc de pe raza comunei și completarea fișelor de observație precum și înaintarea acestora compartimentului de asistență socială;
 • Compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei va efectua vizite la domiciliu, va oferi consiliere individuală a familiilor, va completarea raportul de vizită, fișa de identificare a riscurilor a copiilor și se va analiza periodic evoluția cazurilor și a măsurilor ce trebuie întreprinse;
 • Colaborarea în continuarea și comunicarea permanentă cu DGASPC Vaslui în rezolvarea cazurilor identificate la nivel local.
Dosar nr. 12499/2023 (rezumat) În luna aprilie 2023, în presa locală a fost publicat un articol în care se relata despre situația unei minore din județul Vaslui, care ar fi fost abuzată sexual de către tatăl vitreg. Potrivit materialului de presă, în urma sesizării suspiciunii de abuz sexual de către specialiștii DGASPC Vaslui, tatăl vitreg al minorei a fost arestat preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor de agresiune sexuală în formă continuată și viol, măsură preventivă care a fost ulterior înlocuită cu arestul la domiciliu, existând suspiciunea că la aceeași adresă s-ar afla și victima

 În urma verificării pe portalul instanțelor de judecată a stadiului dosarului penal întocmit în cauză, am constatat că numele victimei minore era publicat, deși în sarcina instanțelor judecătorești a fost stabilită obligația de anonimizare a numelui persoanelor vătămate în dosarele penale având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.

În acest context, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui și Tribunalului Vaslui. În urma demersurilor întreprinse, a rezultat că DGASPC Vaslui a intervenit în sprijinul minorei victimă prin acordarea serviciilor de sprijin și protecție prevăzute de lege, respectiv prin sesizarea organelor de cercetare penală cu privire la suspiciunea de abuz sexual relevată în cadrul ședințelor de consiliere psihologică de care minora a beneficiat. Totodată, ca urmare a adresei primite din partea instituției Avocatul Poporului, Tribunalul Vaslui a anonimizat pe portalul instanțelor de judecată numele persoanei vătămate, victimă a infracțiunilor de agresiune sexuală în formă continuată și viol.

În ceea ce privește situația copilului care a rămas în grija familiei, la nivelul compartimentului de asistență socială de la domiciliul acesteia au fost efectuate vizite periodice și au fost acordate servicii de informare și consiliere specifice. Cu toate acestea, raportat la situațiile de risc identificate în conformitate cu dispozițiile legale în materie, la nivelul compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Codăești, județul Vaslui, au rezultat carențe în ceea ce privește completarea fișei de identificare a riscurilor, context în care a fost emisă Recomandarea nr. 112/1.08.2023.

Primarul comunei Codăești, județul Vaslui și-a însușit recomandarea și ne-a comunicat că, până în luna iulie 2023, nu s-au completat formularele standard pentru fișa de observație și fișa de identificare a riscurilor, utilizându-se referatele de anchetă socială și rapoartele de vizită încheiate în urma vizitelor la domiciliu, cu întocmirea planului de servicii și acordarea serviciilor aprobate.

Începând cu luna august 2023, ținând cont și de recomandările AJPIS Vaslui, compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Codăești, județul Vaslui, utilizează fișa de observație și fișa de identificare a riscurilor pentru monitorizarea tuturor copiilor din comunitate aflați în situație de risc, potrivit prevederilor legale în materie, completate în urma vizitelor efectuate în teren.

[collapse]
Dosar nr. 9033/2023 (rezumat) - Având în vedere aspectele relatate de o petentă, prin petiția transmisă prin e-mail, legate de condițiile inumane în care sunt tratați pacienții cronici din Secția IX a Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași, care au fost relocați în clădirea necorespunzătoare a fostului laborator de analize, a fost efectuată o anchetă la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași, precum și demersuri la Direcția de Sănătate Publică Iași, în vederea verificării aspectelor semnalate.

În urma anchetei desfășurate de reprezentanții instituției noastre și demersurilor întreprinse, au rezultat următoarele aspecte:

– mutarea pacienților cronici ( Secția IX) din Pavilionul Winkler era o măsură necesară pentru conformarea la măsurile dispuse de către Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași, la controlul efectuat în data de 08.12.2023;

– clădirea fostului laborator de analize în care au fost relocați 10 dintre acești pacienți, pe o perioadă de aproximativ 3 luni de zile, a fost igienizată și a primit avizul favorabil din partea Direcției de Sănătate Publică Iași conform adresei nr. 26540/A2Epi659 din 19.12.2022, dar din formularea transmisă a fost omis termenul „temporar”;

– în perioada ianuarie-martie 2023 conducerea Institutului de Psihiatrie „Socola” a identificat un alt corp de clădire, denumit în cartea funciară „Laborator de recuperare, medicină fizică și balneologie, școala de nursing” pentru mutarea acestor pacienți, spațiu care a fost igienizat, în care s-au efectuat reparații pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare de cazare și acordare a serviciilor medicale de specialitate și a primit avizul reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Iași pentru 8 pacienți din cei care se aflau cazați temporar în clădirea fostului laborator de analize;

– la momentul desfășurării anchetei, respectiv în data de 6.04.2023, cei 8 pacienți se aflau deja cazați în noul spațiu;

– reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Iași s-au deplasat la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași în data de 03.04.2023 și au efectuat verificări atât cu privire la noul spațiu identificat, cât și la cel în care pacienții au fost mutați temporar și au fost dispuse măsuri;

– schema de personal pentru Secția IX, conform relatărilor conducerii institutului, este suficientă pentru oferirea serviciilor medicale și de îngrijire raportat la numărul pacienților internați.

Dosar nr. 4591/2023 (rezumat) - În luna februarie 2023, în presa locală a fost publicat un articol în care se relata că o învățătoare din municipiul Vaslui „ar fi lovit în cap mai mulți elevi de la clasa pregătitoare”, context în care am efectuat o anchetă la sediul Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” Vaslui și ne-am adresat Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.

În urma anchetei efectuate la sediul Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” Vaslui, am constatat că, la nivelul unității de învățământ, Comisia de cercetare disciplinară a concluzionat că în acest caz nu există abatere disciplinară și că nu se impune aplicarea unei sancțiuni, însă a propus Consiliului de Administrație o serie de recomandări pentru doamna învățătoare, în scopul îmbunătățirii actului educațional.
Cu toate acestea, în urma demersurilor noastre, au rezultat carențe în ceea ce privește întreprinderea acțiunilor interinstituționale specifice de către conducerea Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” Vaslui, în cazul existenței unei suspiciuni de abuz, mai exact semnalarea cazului către DGASPC Vaslui.
Totodată, din consultarea paginii de internet a unității de învățământ, a reieșit faptul că Regulamentul de organizare și funcționare nu era afișat, contrar dispozițiilor legale în materie.
În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 39/31.03.2023, însușită de către conducerea unității școlare, care ne-a transmis că va sesiza DGASPC Vaslui în toate cazurile de violență asupra copilului, inclusiv a violenței psihologice – bullying, prin completarea și transmiterea fișei pentru semnalarea obligatorie prevăzută de lege. Totodată, în urma recomandării primite, site-ul unității de învățământ a fost actualizat prin afișarea Regulamentului de organizare și funcționare.

Dosar nr. 4444/2023 (rezumat) Având ca sursă relatările din mass-media privitoare la cazul unei pensionare din satul Ipatele, care locuia singură, ce a fost găsită de vecini după câteva zile în casă aproape înghețată, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei comunei Ipatele, județul Iași, Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Spiridon” și Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași

În urma demersurilor întreprinse s-a constatat că, la nivelul unităților spitalicești, unde a fost internată pacienta, au fost acordate serviciile medicale de specialitate corespunzătoare; după externare, Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași și-a exprimat acordul cu privire la internarea și asistarea pacientei, în cadrul Secției IX Cronici Compartiment Paliative, asigurându-i îngrijire și supraveghere medico-socială permanentă, dar la nivelul compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei Ipatele, județul Iași, cu toate că situația persoanei era cunoscută și primea sprijin de fiecare dată când acesta solicita un ajutor, nu a fost efectuată nicio anchetă socială și nu a fost întocmit niciun plan individualizat de îngrijire și asistență a persoanei vârstnice, serviciile sociale în ansamblul lor trebuie să aibă un caracter proactiv, implicând o abordare integrată a nevoilor persoanei în cauză, În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 68/4.05.2023, însușită de primarul comunei Ipatele, județul Iași, care a luat măsurile necesare pentru: – ca la nivelul compartimentului de asistență socială să se implementeze o modalitate
mai eficientă de identificare, evaluare și monitorizare a persoanelor vârstnice, aflate în dificultate, cu dizabilități sau care locuiesc singure, din comunitate;
– o mai bună monitorizare a acestor categorii de persoane, dosarul fiecăreia va conți-
ne (carte de identitate, cupon de pensie etc.), un plan de intervenție adaptat situației socio-familiale, un plan individualizat de îngrijire și asistență adaptat stării de sănătate, o anchetă socială, care să evidențieze necesitatea intervenției și modul în care s-a intervenit;
– ca asistentul social din cadrul compartimentului de asistență socială să fie instruit
în vederea respectării prevederilor legale privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
și ne-a fost comunicat faptul că, la nivelul primăriei există o structură comunitară consultativă (conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16 din 30.01.2017, iar în anul 2021 a fost modificată componența acesteia conform H.C.L. nr. 6 din 29.01.2021, structură comunitară consultativă formată din 14 membri.

Dosar nr. 2081/2023 (rezumat) - În urma expunerii în presa locală a cazului unui elev din județul Vaslui, care ar fi fost agresat fizic de către învățătorul său, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Școlii Gimnaziale „Sfântul Andrei”, comuna Tăcuta, județul Vaslui, Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui, Primăriei comunei Tăcuta, județul Vaslui, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui și Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.

În urma demersurilor întreprinse, a reieșit faptul că situația copilului victimă, cu părintele unic susținător plecat la muncă în străinătate, a intrat în atenția serviciului public de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Tăcuta, județul Vaslui (SPAS Tăcuta) ulterior publicării articolului de presă care a făcut obiectul sesizării noastre din oficiu, deși situația acestuia a fost cunoscută la nivelul comunității locale anterior acestei date. Monitorizarea situației copilului a fost demarată și la recomandarea DGASPC Vaslui, care s-a autosesizat cu privire la acest caz în urma informațiilor publicate în presa locală.
Pe de altă parte, la nivelul Școlii Gimnaziale „Sfântul Andrei” Tăcuta, județul Vaslui, au rezultat carențe în ceea ce privește întreprinderea acțiunilor interinstituționale specifice în cazul existenței unei suspiciuni de abuz, mai exact semnalarea cazului către DGASPC Vaslui. Totodată, din consultarea paginii de internet a unității de învățământ, a reieșit faptul că Regulamentul de organizare și funcționare nu era afișat, contrar dispozițiilor legale în materie.
Față de aspectele constatate, a fost emisă Recomandarea nr. 41/31.03.2023, care a vizat respectarea, atât a procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate, cât și a obligației de sesizare către DGASPC a tuturor cazurilor de violență asupra copilului, prin completarea și transmiterea fișei pentru semnalarea obligatorie prevăzută de lege.
În vederea însușirii recomandării primite, reprezentanții Primăriei comunei Tăcuta, județul Vaslui, ne-au comunicat că au luat măsurile necesare în ceea ce privește solicitarea de la unitatea de învățământ de pe raza unității administrativ-teritoriale a datelor și informațiilor referitoare la copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, monitorizarea situației acestora și efectuarea vizitelor la domiciliu, respectiv colaborarea cu persoanele de la nivel local care, prin natura profesiei, intră în contact cu copiii din comunitate.
În același sens, conducerea Școlii Gimnaziale „Sfântul Andrei” Tăcuta, județul Vaslui, ne-a transmis că a diseminat conținutul recomandării primite tuturor cadrelor didactice și a actualizat pagina de internet a unității de învățământ prin afișarea Regulamentului de organizare și funcționare.

Dosar nr. 935/2022 (rezumat) În urma publicării în presa locală a unor articole în care se relata despre un caz de violență care a avut loc în comuna Rafaila, județul Vaslui, unde o elevă „a fost snopită în bătaie de alte trei fete”, imediat ce a coborât din microbuzul școlar, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei comunei Rafaila, județul Vaslui, Liceului Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești, județul Vaslui și Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Vaslui

În urma demersurilor întreprinse, s-au constatat carențe la nivelul compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Rafaila, județul Vaslui, în ceea ce privește identificarea celor trei minore care au exercitat actele de violență fizică ca fiind în situație de risc, întocmirea documentației prevăzute de lege, monitorizarea situației acestora și acordarea serviciilor specifice. Astfel, din analiza răspunsurilor primite a rezultat că, anterior incidentului relatat în presă, cele trei minore au fost expuse în familie și în comunitate unui cumul de factori de risc din punct de vedere economic, social și al comportamentelor la risc. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 31/2023, către primarul comunei Rafaila, județul Vaslui.
Pe de o parte, recomandarea a vizat colaborarea cu instituțiile care pot sprijini serviciul public de asistență socială în identificarea familiilor vulnerabile (școala, poliția, biserica și medicul de familie), implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în acest proces, respectiv informarea în scris a persoanelor de la nivel local, care, prin natura profesiei, intră în contact cu copiii din localitate și au suspiciuni cu privire la existența unei situații de risc, asupra obligației de a completa fișa de observație și de a o transmite în termen de maximum 48 de ore serviciului public de asistență socială. Pe de altă parte, în vederea eficientizării procesului de monitorizare, s-a recomandat completarea fișei de identificare a riscurilor pentru toți copiii din localitate aflați în situație de risc.
Recomandarea a fost însușită de către primarul comunei Rafaila, județul Vaslui, care ne-a transmis că, la nivelul unității administrativ-teritoriale se vor intensifica atât măsurile pentru identificarea copiilor din comunitate aflați în situație de risc, cât și colaborarea cu celelalte instituții locale, care pot sprijini serviciul public de asistență socială în acest proces.

 

2022

Dosar nr. 939/2022 (rezumat) În urma acțiunii de promovare a instituției Avocatul Poporului desfășurată la Școala Profesională de Industrie Alimentară Țibana, județul Iași, am luat cunoștință de situația unei minore din localitate, aflată în situație de neglijare din partea mamei, fiind de mai mulți ani în grija surorii mai mari, majore. Întrucât mama sa nu a făcut demersurile necesare pentru emiterea cărții de identitate a fetiței care, la data sesizării noastre avea împlinită vârsta de 15 ani, eleva în cauză nu a putut beneficia de drepturile care i se cuveneau (bursă, rechizite școlare). Mai mult, alocația de stat era însușită de mama minorei, care nu se ocupa în mod efectiv de creșterea, educarea și îngrijirea acesteia

 Evaluarea de specialitate a DGASPC Iași, efectuată în urma sesizării noastre, a relevat faptul că situația semnalată se confirmă, astfel că în favoarea minorei lipsite de ocrotire părintească a fost dispus plasamentul în regim de urgență la familia surorii.

Pe de altă parte, în urma demersului întreprins la Primăria comunei Țibana, județul Iași, s-au constatat carențe la nivelul compartimentului de asistență socială în ceea ce privește identificarea minorei în cauză ca fiind în situație de risc și sesizarea de îndată a DGASPC Iași în vederea asigurării dreptului acesteia la protecție alternativă.

Față de cele constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 91/27.06.2023, însușită de către Primarul comunei Țibana, județul Iași, care ne-a comunicat că a convocat o ședință cu personalul compartimentului de asistență socială pentru a discuta despre carențele semnalate, respectiv despre necesitatea unei colaborări mai strânse cu instituțiile din comunitate (școală, biserică, poliție), în vederea identificării copiilor aflați în situație de risc.

Dosar nr. 929/2022 (rezumat) - În luna decembrie 2022, în presa locală a fost publicat un articol în care se relata despre situația unui minor din județul Vaslui, reintegrat de curând în familia naturală, care a decedat în data de 11.12.2022, fiind înjunghiat de către tatăl său.

În acest context, am efectuat o anchetă la Primăria comunei Pădureni, județul Vaslui și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui.

Pe de o parte, în urma anchetei efectuate la sediul Primăriei comunei Pădureni, județul Vaslui (SPAS Pădureni) au rezultat carențe cu privire la identificarea minorului în cauză ca fiind în situație de risc, iar în perioada post-reintegrare în familie, cu privire la întocmirea planului de servicii, monitorizarea situației acestuia și acordarea serviciilor specifice.

Pe de altă parte, în urma anchetei efectuate la DGASPC Vaslui am constatat că, ulterior admiterii în Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat Vaslui, nu a fost efectuată evaluarea din punct de vedere psihologic a minorului în cauză. Mai mult, ulterior revocării măsurii de protecție instituite, DGASPC Vaslui a solicitat Primăriei comunei Pădureni, județul Vaslui, monitorizarea copilului și întocmirea rapoartelor lunare pe o durată de minimum 6 luni, în condițiile în care art. 74 din Legea nr. 272/2004 a fost modificat în sensul în care, în cazul reintegrării unui copil în familie, SPAS-ul de la domiciliul acestuia are obligația de a monitoriza situația sa și de a întocmi rapoarte trimestriale pe o durată de minimum 2 ani.

Față de cele constatate cu ocazia anchetelor efectuate, a fost emisă Recomandarea nr. 5/19.01.2023, către primarul comunei Pădureni, județul Vaslui și conducerea DGASPC Vaslui, care și-au însușit conținutul acesteia.

În acest sens, la nivelul Primăriei comunei Pădureni, județul Vaslui au fost efectuate demersuri în scopul colaborării cu instituțiile care pot sprijini compartimentul de asistență socială în identificarea copiilor din comunitate aflați în situație de risc, fiind transmisă o adresă către școală, poliție, biserică și medicul de familie, cu privire la obligativitatea implicării în acest proces.

În același sens, conducerea DGASPC Vaslui a emis o circulară către șefii serviciilor sociale cu cazare organizate ca centre de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat, care a vizat organizarea de sesiuni de informare privind atribuțiile acestor centre, dar și obligațiile specialiștilor în îndeplinirea acestora. În acest scop, un accent deosebit s-a pus pe asigurarea că tot personalul care are atribuții în intervenția în regim de urgență în cazul copilului abuzat, neglijat sau exploatat își cunoaște și îndeplinește sarcinile, astfel încât toți beneficiarii centrelor să fie supuși unui proces de evaluare inițială și evaluare comprehensivă a situației și nevoilor lor, iar fișele de evaluare socială, educațională, psihologică și medicală completate să fie disponibile la dosarele personale ale acestora.

Totodată, la nivelul DGASPC Vaslui au fost efectuate demersuri pentru informarea corectă a serviciilor publice de asistență socială organizate la nivelul municipiilor și orașelor din județul Vaslui cu privire la obligația de monitorizare a copilului reintegrat în familie.

Dosar nr. 823/2022 (rezumat) – recalcularea pensiei pentru limită de vârstă

Petentul își exprima nemulțumirea față de motivarea Deciziei privind recalcularea pensiei pentru limită de vârstă emisă de Casa Județeană de Pensii Iași, solicitând, astfel, să fie informat detaliat în privința considerentelor ce au determinat calculul în mod eronat al pensiei încasate necuvenit, respectiv, dacă adeverința depusă a fost luată în considerare la recalculare și care este cuantumul cu care s-a majorat pensia pentru limită de vârstă.
În urma demersurilor întreprinse de către Biroul Teritorial Iași, Casa Județeană de Pensii Iași a reverificat dosarul de pensie al petentului și a emis o nouă decizie de revizuire a deciziei anterioare prin acordarea corectă a articolului 169 din Legea nr. 263/2010, a punctajului mediu anual și cuantumului pensiei.
Drepturile de pensie revizuite se acordă cu 01.07.2022. Cuantumul revizuit al pensiei de la 3.852 lei la 4.152 lei se va comunica în contul bancar în luna ianuarie 2023, la care se va adăuga și diferența dintre pensia încasată și cea stabilită prin ultima decizie de revizuire, aferentă perioadei 01.07.2022 – 01.01.2023, în sumă de 1.466 lei.

Dosar nr. 817/2022 (rezumat) În luna noiembrie 2022, în presa locală a fost expusă suspiciunea de abuz fizic din partea unei educatoare de la Grădinița cu Program Normal Țibana, județul Iași, asupra unui preșcolar în vârstă de 4 ani

În urma anchetei efectuate la Școala Profesională de Industrie Alimentară Țibana, județul Iași a rezultat că, după analiza temeinică a tuturor informațiilor colectate, Comisia de cercetare disciplinară prealabilă a stabilit că acuzațiile care i-au fost aduse doamnei educatoare nu sunt întemeiate.
Cu toate acestea, din discuțiile purtate în cadrul anchetei cu privire la o serie de situații de fapt, au rezultat carențe în ceea ce privește întreprinderea acțiunilor interinstituționale specifice de către conducerea unității de învățământ, în cazul existenței unei suspiciuni de abuz, dizabilitate și/sau CES, respectiv semnalarea acestor cazuri către compartimentul de asistență socială organizat la nivelul comunei (SPAS Țibana) sau, după caz, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași.
Față de aceste aspecte, a fost emisă Recomandarea nr. 169/12.12.2022, către directorul Școlii Profesionale de Industrie Alimentară Țibana, județul Iași, care ne-a comunicat că și-a însușit conținutul acesteia.
În acest sens, la nivelul unității de învățământ s-au dispus o serie de măsuri, precum: organizarea lunară a unor activități în vederea prevenirii comportamentului de tip bullying; atenționarea cadrelor didactice cu privire la adoptarea unui comportament în acord cu drepturile și demnitatea copiilor; cooperarea cu SPAS Țibana în toate cazurile în care se interacționează cu elevi cu dizabilități, care nu au fost deja încadrați în grad de handicap, astfel încât aceștia să beneficieze de diagnostic precoce și intervenție timpurie.
Totodată, conducerea unității de învățământ ne-a transmis că s-a decis înființarea începând cu data de 01.09.2023 a unui nou post de îngrijitor cu jumătate de normă pentru cele două grupe de grădiniță, pentru a veni în sprijinul educatoarelor și a crește calitatea și siguranța procesului educativ în învățământul preșcolar.

Dosar nr. 803/2022 (rezumat) - problematica accesibilității persoanelor cu dizabilități locomotorii la căile de acces din Municipiul Bârlad, județul Vaslui, neadaptate conform prevederilor legale în domeniu

În urma publicării articolului de presă Primăria Bârlad a găsit soluția pentru bătrâni, însă persoanele cu handicap au rămas tot blocate!, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei Municipiului Bârlad, județul Vaslui și Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui.
În urma demersurilor întreprinse, a reieșit faptul că, Primăria Municipiului Bârlad a transmis către executantul proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport în scopul reducerii emisiilor de carbon în municipiul Bârlad” (termen de finalizare – 24.10.2023) adresa nr. 47726/16.11.2022 în vederea ducerii la îndeplinire până la data de 15.12.2022 a măsurii de remediere – ”Identificarea unor soluții provizorii pentru asigurarea accesului la entitățile de interes public a persoanelor cu dizabilități și reconfigurarea căilor de acces pietonale pentru segmentul inspectat” – dispuse de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui prin procesul-vVerbal de Control nr. 135/15.11.2022, precum și faptul că, în cadrul acțiunilor de control desfășurate în anul 2022 la nivelul municipiului Bârlad de către inspectorii sociali, au fost duse la îndeplinire, la termenele stabilite prin procesele verbale, măsurile de remediere dispuse în cazul nerespectării în totalitate a prevederilor legale privind asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional de către clădirile de utilitate publică, căile de acces, clădirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun și stațiile acestora, taxiuri, spațiile de parcare, străzile și drumurile publice.

Dosar nr. 795/2022 (rezumat) – plata drepturilor de pensie restante ca urmare a revizuirii pensiei prin aplicarea indicelui de corecție

Prin Decizia nr. 670/2021, Curtea Constituțională a constatat că sintagma „la înscrierea iniţială la pensie” este constituţională în măsura în care beneficiază de indicele de corecție și titularii pensiilor pentru limită de vârstă care au fost stabilite după 1 ianuarie 2011 și care au fost transformate din pensii anticipate parțiale stabilite anterior acestei date.
Ca efect al acestei decizii, Casa Județeană de Pensii Iași a revizuit pensia pentru limită de vârstă a petentului, iar prin aplicarea indicelui de corecție de 1,06 a rezultat un punctaj mediu anual superior și, deci, un cuantum al pensiei mai mare. Însă, deși prin decizia de revizuire s-a dispus ca plata drepturilor se va face începând cu data de 06.12.2021 (data publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale), petentul încasa în continuare valoarea pensiei calculată anterior revizuirii.
Ca urmare a demersurilor Biroului Teritorial Iași, Casa Județeană de Pensii Iași a achitat petentului, în luna noiembrie, pensia la valoarea stabilită prin revizuire dar și diferența între pensia cuvenită și pensia încasată în perioada 06.12.2021- 01.11.2022.

Dosar nr. 742/2022 (rezumat) - În urma publicării în presa locală a unui articol în care se relata despre săvârșirea unor fapte cu caracter penal de către un minor din județul Iași, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Primăriei comunei Ciohorăni, județul Iași și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

Din analiza răspunsurilor primite, a rezultat că în cauză au fost respectate prevederile legale referitoare la ascultarea minorului și la asistența juridică obligatorie a acestuia, care garantează dreptul la un proces echitabil.

Cu toate acestea, la nivelul compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Ciohorăni, județul Iași, s-au constatat carențe în ceea ce privește identificarea minorului în cauză ca fiind în situație de risc, întocmirea documentației prevăzute de lege, monitorizarea situației acestuia și acordarea serviciilor specifice. Astfel, deși din analiza răspunsurilor primite a rezultat că, anterior săvârșirii faptelor cu caracter penal la care se făcea referire în presă, minorul a fost expus în familie și în comunitate unui cumul de factori de risc din punct de vedere economic (familia nu figura în evidențele primăriei cu venituri), social (ambii părinți plecați în străinătate, copilul rămânând în grija bunicii paterne) și educațional (copilul nu urma o formă de învățământ), situația acestuia nu s-a aflat în evidențele unității administrativ-teritoriale.

Față de cele constatate, a fost emisă Recomandarea nr. 72/12.05.2023. În vederea însușirii acesteia, primarul comunei Ciohorăni, județul Iași, ne-a comunicat că, prin compartimentul de asistență socială, va lua toate măsurile legale care să conducă la identificarea tuturor copiilor din comunitate aflați în situație de risc, cu precădere prin colaborarea cu școala, poliția, biserica, medicul de familie, prin implicarea membrilor Structurii Comunitare Consultative, precum și prin informarea în scris a acestora cu privire la obligația de a completa fișa de observație și de a o transmite în termen de maximum 48 de ore serviciului public de asistență socială în cazul în care au suspiciuni cu privire la existența unei situații de risc.

De asemenea, primarul comunei Ciohorăni, județul Iași, ne-a comunicat că, în ceea ce privește cazurile de copii cu părintele unic susținător sau cu ambii părinți plecați în străinătate, se vor efectua vizite la domiciliu și se va verifica dacă a fost desemnată o persoană care să se ocupe de întreținerea copiilor pe perioada absenței părinților, cu completarea fișei de identificare a riscurilor prevăzută de lege. Totodată, cazurile identificate vor fi monitorizate, cu acordarea serviciilor specifice aprobate.

Dosar nr. 741/2022 (rezumat) – informarea corectă a cetățenilor cu privire la termenul de introducere a acțiunii la instanța de contencios administrativ competentă

Prin solicitarea adresată instituției noastre, petenta își exprima nemulțumirea cu privire la modul de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului.
În decizia privind acordarea acestui drept, anexată petiției, era prevăzut un termen de 30 zile de la îndeplinirea procedurii prealabile pentru a se adresa instanței de contencios administrativ, contrar art. 14 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 11 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd un termen de introducere a acțiunii de 6 luni.
Având în vedere că deciziile privind acordarea indemnizației pentru creșterea copilului sunt redactate automat din programul informatic SAFIR, gestionat și administrat de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), ne-am adresat acestei instituții pentru a analiza modalitatea de informare a beneficiarilor asupra termenului în care aceștia pot sesiza instanța de judecată competentă.
În urma sesizării noastre, ANPIS a demarat procedura de modificare în programul informatic a termenului de introducere a acțiunii la instanța de contencios administrativ, pentru a se realiza o corectă informare a cetățenilor.

Dosar nr. 736/2022 (rezumat) În urma expunerii în presa locală a unui caz de violență care a avut loc în sala de clasă, între două eleve de la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași, incident filmat de către colegii acestora, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat unității de învățământ în cauză și Inspectoratului de Poliție Județean Iași

În urma demersurilor întreprinse, s-a constatat că la întocmirea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași pentru anul școlar 2022-2023, nu s-a avut în vedere introducerea obiectivului „școală cu toleranță zero la violență”, contrar dispozițiilor legale în materie.
Astfel, raportat la actele de violență relatate în presă, exercitate între cele două minore, în timp ce colegii acestora au filmat și, în mod implicit, au susținut agresiunea, am apreciat că elevii ar trebui să aibă acces facil la întregul cadru normativ care reglementează drepturile și îndatoririle acestora, prin afișarea pe pagina de internet a unității de învățământ a Regulamentului de organizare și funcționare, revizuit, precum și a Statutului elevului.
În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 170/12.12.2022, însușită de către directorul Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași, care a luat măsurile necesare pentru revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare și actualizarea paginii de internet a unității de învățământ.

Dosar nr. 692/2022 (rezumat) - În luna septembrie 2022, în presa locală a fost publicat un articol în care se relata despre situația a trei minore din municipiul Bârlad, județul Vaslui, agresate sexual de tatăl prietenei lor, context în care ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui.

În urma demersului întreprins, a rezultat că DGASPC Vaslui a intervenit în sprijinul celor trei minore prin informarea și consilierea părinților lor, prin asistarea persoanelor vătămate în procedura judiciară de audiere, precum și prin solicitarea de includere a acestora într-un program de consiliere psihologică.

În cauză a fost întocmit un dosar penal în care s-au efectuat cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad pentru săvârșirea a trei infracțiuni de agresiune sexuală, faptă prevăzută de art. 219 alin. (1), alin. (2), lit. c) din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal.

În urma verificării pe portalul instanțelor de judecată a stadiului dosarului penal întocmit, am constatat că numele victimelor minore era publicat, deși în sarcina instanțelor judecătorești a fost stabilită obligația de anonimizare a numelui persoanelor vătămate în dosarele penale având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.

În acest context, ne-am adresat Judecătoriei Bârlad și Tribunalului Vaslui, care au luat de urgență măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor constatate și înlăturarea informațiilor nedestinate publicității.

La data de 4.01.2023, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecății cauzei, în cauză fiind menținută măsura arestului preventiv dispusă față de inculpat.

Dosar nr. 657/2022 (rezumat)-Având ca sursă relatările din mass-media privitoare la problematica accesibilității persoanelor cu dizabilități locomotorii la căile de acces din municipiul Iași, neadaptate conform prevederilor legale în domeniu, respectiv situația unui tânăr aflat în scaun cu rotile, ajutat să să treacă peste o bordură după ce traversase pe zebră, de către trei şoferi care au coborât din maşini, în trafic, ne-am sesizat din oficiu și au fost efectuate demersuri la Primăria Municipiului Iași și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași.

Urmare demersurilor întreprinse ne este învederat că Primăria Municipiului Iași a depus și depune toate eforturile în vederea accesibilizării spațiului public pentru persoanele cu dizabilități, asigurarea șanselor egale de participare la viața profesională/socială și respectarea demnității umane a acestora, sens în care au fost asigurate o serie de măsuri, iar problema prezentată în materialul de presă, respectiv rampa de acces pe trotuar din carosabil pentru persoanele cu dizabilități, de pe B-dul. Nicolae Iorga din zona Pasaj Nicolina, urmare unor verificări, a fost inclusă în programul de lucru, în regim de urgență, fiind transmisă o solicitare către S.C. Citadin S.A. în acest sens.
Totodată, inspectorii sociali din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași, în conformitate cu planurile anuale de control aprobate de ministrul muncii și solidarității sociale, diverselor sesizări/petiții sau din oficiu efectuează verificări pentru respectarea dispozițiilor legale referitoare la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la nivelul întregului județ, fiind dispuse măsuri și sancțiuni contravenționale.
Astfel, urmare campaniei de control referitoare la protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din Planul anual de control pentru anul 2022, desfășurată în perioada 16 mai – 29 august 2022 la eșantionul de entități selectate, s-a constatat nerespectarea art. 62 din Legea nr. 448/2006, republicată la un nr. de 16 entități din 28 verificate la care au fost dispuse 66 măsuri de remediere.

Spoiler

În urma consultării portalului instanțelor de judecată, am constatat că numele minorei victimă era publicat, deși în sarcina instanțelor judecătorești a fost stabilită obligația de anonimizare a numelui persoanelor vătămate în dosarele penale având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.
În acest context, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Iași și Judecătoriei Iași.
În urma demersurilor efectuate, a rezultat faptul că minora victimă a fost audiată, evaluată psihologic și inclusă într-un program de consiliere psihologică de către specialiștii D.G.A.S.P.C. Iași.
De asemenea, urmare sesizării noastre, Judecătoria Iași a procedat la efectuarea de verificări în aplicația informatizată ECRIS, iar aspectele semnalate au fost remediate de îndată, datele persoanei vătămate sau a reprezentanților săi legali nemaifiind vizibile. Totodată, au fost din nou prelucrate dispozițiile privind procedura de lucru internă în astfel de cauze, pentru a preîntâmpina situații similare.

Dosar nr. 619/2022 (rezumat) – tergiversarea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli și neplata drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap

Prin solicitarea adresată instituției noastre, petenta își exprima nemulțumirea față de neachitarea de patru luni drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap din cauză că nu a fost adoptat bugetul local al UAT Mircești, județul Iași, fapt care îi duce pe aceștia și pe beneficiari deopotrivă la limita subzistenței.
Urmare demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Iași la Instituția Prefectului Județul Iași și Primăria comunei Mircești, județul Iași, ambele autorități publice sesizate au luat toate măsurile care se impuneau în vederea adoptării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mircești, județul Iași, drept pentru care au fost achitate și drepturile salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe lunile restante.

[collapse]
Dosar nr. 605/2022 (rezumat) – pretinsa asistență medicală necorespunzătoare acordată în cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare În urma publicării articolului de presă Plimbată printre azile, tratată cu indiferență. Ce înseamnă să fii bătrân bolnav în Satu Mare, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și Direcției de Sănătate Publică a Județului Satu Mare

În urma publicării articolului de presă Plimbată printre azile, tratată cu indiferență. Ce înseamnă să fii bătrân bolnav în Satu Mare, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și Direcției de Sănătate Publică a Județului Satu Mare.
În urma demersurilor întreprinse de către instituția Avocatul Poporului, a reieșit faptul că, pacienta în cauză a fost transportată în data de 14.06.2022 de S.A.J. de la adresa de domiciliu, evaluată la U.P.U. și internată pe secția Neurologie, unde în urma investigațiilor efectuate, au fost stabilite diagnosticele și aplicate schema de tratament menționată și în biletul de externare al pacientei.
A fost externată de la secția Neurologie cu recomandări medicale, fiind dusă înapoi la centrul de îngrijire de către fiul acesteia (persoana desemnată pentru a avea acces la informații referitoare la starea pacientei, medicația și tratamentul administrat, conform fișei de consultații) în data de 13.07.2022, solicitarea de transport efectuându-se conform declarației pacientei.
Persoana care a relatat aspectele apărute în presă nu este îndreptățită să primească informații referitoare la starea pacientei, diagnostic sau plan de tratament, aceasta având calitate de nepoată.
La data de 05.12.2022, fiul pacientei a fost invitat în cadrul ședinței de Consiliu Etic prezentând scuze față de spital în privința acțiunilor neîntemeiate ale nepoatei, prin care au fost încălcate dispozițiile legale privind confidențialitatea datelor și documentelor medicale potrivit Legii nr. 46/2003. De asemenea, la nivelul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare funcționează Consiliul Etic, este implementat Codul de Etică și Deontologie și este prelucrat cu toți angajații spitalului.
Față de cele mai sus precizate, concluzionăm faptul că nu s-au confirmat aspectele relatate în articolul de presă referitoare la asistența medicală necorespunzătoare acordată în cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.

Dosar nr. 604/2022 (rezumat) În urma publicării în presa locală a unui articol în care se relata despre situația a trei minore din comuna Țibana, județul Iași, aflate în grija bunicii paterne, care au fost securizate în regim de urgență din cauza neglijării grave, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei comunei Țibana, județul Iași și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași

 În urma demersurilor întreprinse, a rezultat că specialiștii DGASPC Iași s-au autosesizat cu privire la acest caz în urma unei postări de pe rețelele sociale a unei persoane din comunitate. La acea dată, echipa mobilă din cadrul DGASPC Iași s-a deplasat în teren în vederea evaluării copiilor, context în care a constatat o serie de factori de risc, atât în familie, cât și în comunitate, respectiv absența unui reprezentant legal care să se ocupe de creșterea și îngrijirea copiilor, neglijare, promiscuitate și abandon școlar. În acest context, s-a dispus preluarea de urgență și securizarea copiilor, precum și sesizarea organelor de poliție cu privire la lipsa de supraveghere și neglijarea gravă la care au fost supuși copiii în cauză.

Pe de altă parte, la nivelul compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Țibana, județul Iași, s-au constatat carențe în ceea ce privește identificarea celor trei minore ca fiind în situație de risc, întocmirea documentației prevăzute de lege, respectiv sesizarea de îndată a DGASPC Iași în vederea instituirii unei măsuri de protecție specială, considerent pentru care Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 91/27.06.2023.

În sensul însușirii recomandării primite, primarul comunei Țibana, județul Iași, ne-a comunicat că a convocat o ședință pentru a discuta carențele semnalate, la care a participat personalul din cadrul compartimentului de asistență socială. În cadrul acestei ședințe, s-a propus inițierea unei campanii de atenționare a populației cu privire la riscurile plecării în străinătate fără a anunța autoritățile locale, ocazie cu care s-a conceput un model de raport de consiliere și o listă de documente necesare în vederea delegării drepturilor părintești. Totodată, s-a hotărât înființarea unui registru cu privire la copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. De asemenea, s-a discutat necesitatea unei colaborări mai strânse cu instituțiile din comunitate (școală, biserică, poliție), în vederea identificării copiilor aflați în situație de risc. 

Dosar nr. 555/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Iași s-a sesizat din oficiu urmare articolului intitulat Cât poate îndura un suflet? A crescut fără mamă, iar tatăl i-a murit, recent, luat de ape. Acum a ajuns pe drumuri, după ce socrii ei au bătut-o și au scos-o din casă, cu tot cu cei 3 copii, apărut în ediția online a cotidianului Buna Ziua Iași din 8 iulie 2022.

În vederea soluționării sesizării din oficiu s-au efectuat demersuri pe lângă Primăria comunei Schitu Duca, județul Iași.
Din demersul întreprins au rezultat următoarele:
Urmare vizitei efectuate de reprezentanții SPAS Schitu Duca, ulterior intervenției instituției Avocatul Poporului, doamna I.M.G a fost sprijinită pentru emiterea cărții de identitate, familia a fost inclusă pe listele suplimentare de acordare a ajutoarelor alimentare în cadrul POAD, beneficiind și de alte produse de igienă din partea primăriei (produse rămase nedistribuite cetățenilor ucraineni).
De asemenea, au fost întocmite cererile pentru acordarea venitului minim garantat, alocației de susținere a familiei, tichete sociale pentru preșcolari, tichet social de 250 de lei.
Din discuțiile purtate cu mama minorilor a rezultat faptul că aceasta nu dorește să reia relația cu tatăl copiilor, acesta din urmă menținând legătura cu cei trei copii, în prezent fiind plecat la muncă în Germania. Familia, respectiv mama și cei trei minori, locuiesc în casa rămasă de la părinții doamnei, compusă din două camere, hol, bucătărie, deținând în gospodărie animale și păsări. Casa este îngrijită, modest mobilată, dar curată, condiții bune de locuit și igienă.
Familia este sprijinită și de către fratele doamnei Irimia M.G și concubina acestuia, cu care locuiesc, aceștia plecând periodic la muncă în Italia.
Cu ocazia vizitei efectuate a rezultat că și faptul că, mama este apropiată de copii, aceștia manifestând un atașament puternic față de mama lor, sunt bine îngrijiți și sunt înscriși în evidențele medicului de familiei din localitate, nu au probleme de sănătate, mama minorilor colaborând permanent cu medicul de familie.
Situația mamei și a copiilor va rămâne în continuare în atenția Compartimentului de Asistență Socială pentru consiliere și monitorizare pe parcursul acordării beneficiilor sociale.

Dosar nr. 541/2021 (rezumat) În presa on-line a fost expus cazul unei minore din județul Iași, care a fost lipsită de libertate în mod ilegal și abuzată fizic și sexual, context în care ne-am sesizat din oficiu și am efectuat demersuri la Primăria comunei Golăiești, județul Iași și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași

Din analiza răspunsurilor primite și a acțiunilor întreprinse de către autoritățile sesizate a reieșit faptul că DGASPC Iași a intervenit cu promptitudine în sprijinul minorei victimă, prin sesizarea organelor de urmărire penală, evaluarea situației acesteia, instituirea unei măsuri de protecție specială, precum și prin acordarea serviciilor specifice de consiliere psihologică și susținere în vederea reluării cursurilor școlare.
Dimpotrivă, la nivelul Compartimentului de asistență socială, organizat la nivelul comunei Golăiești, județul Iași, situația minorei nu a fost monitorizată, deși, ulterior actelor de violență fizică și sexuală relatate în presă, aceasta a început o relație de concubinaj cu un tânăr din comunitate, în urma căreia a rămas însărcinată. Astfel, am constatat că situația minorei nu s-a aflat în atenția instituției, deși aceasta fusese expusă în cadrul familiei și a comunității de proveniență unui cumul de factori de risc, precum violență domestică, consum excesiv de alcool și abandon școlar.
În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 13/2022, care a vizat depistarea precoce a copiilor din comunitate care se află în situație de risc și eficientizarea monitorizării acestora, nu numai prin colaborarea cu instituțiile locale, cât și prin implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ.
Recomandarea a fost însușită de către primarul comunei Golăiești, județul Iași, care a transmis către instituțiile de pe raza localității (unitatea de învățământ, postul de poliție, medicul de familie și biserică), notificări privind obligația de sesizare a posibilelor situații de risc în care se pot afla copiii din comunitate, cu solicitarea de a acorda sprijin în identificarea acestora, prin completarea fișei de observație și transmiterea acesteia în termen de maximum 48 de ore serviciului public de asistență socială.

Dosar nr. 495/2022 (rezumat)-Având ca sursă relatările din mass-media privitoare la cazul unui minor în vârstă de 14 ani din comuna Arsura, jud. Vaslui maltratat de propria mamă, caz ce a mai fost în atenția opiniei publice în anul 2019 și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, dar instanța de judecată a hotărât ca acesta să fie reintegrat în familie, iar mama nu a fost decăzută din drepturile părintești, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei comunei Arsura, jud Vaslui și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.

În urma demersurilor întreprinse, au fost constatate următoarele: la nivelul Primăriei comunei Arsura, jud. Vaslui, în ultimii ani nu a existat personal calificat în domeniul asistenței sociale, în luna iulie 2022 a fost declanșată procedura de transfer la cerere pentru postul de consilier superior în cadrul S.P.A.S; situația familiei nu a fost monitorizată în mod corespunzător în conformitate cu toate prevederile legale în materie, există mențiuni din anchetă socială nr. 1366/14.06.2022 cu privire la perioada post integrare care nu au corespondent în documentele redactate imediat după reintegrarea minorului în cauză în familie; la nivelul S.P.A.S. Arsura nu a fost completată fișa de identificare a riscurilor prevăzută de Metodologia aprobată prin H.G. nr. 691/2015; reprezentanții D.G.A.S.P.C. Vaslui au avut o reacție imediată după ce au fost contactați, minorul victimă a fost securizat, a beneficiat de asistență medicală de specialitate urmare vătămării corporale și a fost instituită ca măsură de protecție plasamentul în regim de urgență la un asistent maternal profesionist atât pentru el cât și pentru cei doi frați ai săi; a fost deschis un nou dosar penal pe numele mamei, minorul victimă a fost acompaniat de un reprezentant S.I.R.U într-o primă procedură de audiere, urmând ca D.G.A.S.P.C. Vaslui să complinească informațional demersul penal, iar instanța de judecată să analizeze documentele puse la dispoziție și să se pronunțe în ce privește situația socio-juridică a celor trei copii din familie, respectiv modalitatea de exercitare a drepturilor și obligațiilor. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 120/2022, însușită de primarul comunei Arsura, județul Vaslui, care a luat următoarele măsuri: – a fost, începând cu data de 01.09.2022, angajat un asistent social calificat cu atribuții depline în cadrul S.P.A.S. Arsura; – au fost efectuate demersurile necesare și în ședința Consiliului Local din data de 23.09.2022, fiind constituit Consiliul Comunitar Consultativ prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 41/23.09.2022, informațiile fiind diseminate tuturor membrilor; iar procesul de identificare a copiilor aflați în situații de risc din comunitate se află în curs, urmând a fi întocmite fișele de identificare a riscurilor pentru toți copiii din comunitate, potrivit art. 13 alin. (1) din Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 691/2015.

Dosar nr. 491/2022 (rezumat) - problematica accesibilității a șase familii din Municipiul Bârlad la serviciul public de canalizare

În urma publicării articolului de presă Indolența autorităților locale: șase familii de pe o stradă din Bârlad, lăsate fără canalizare!, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei Municipiului Bârlad, județul Vaslui și Instituției Prefectului Județul Vaslui.

În urma demersurilor întreprinse, a reieșit faptul că autoritatea publică sesizată, respectiv, Consiliul Local al Municipiului Bârlad, județul Vaslui, a aprobat documentația și indicatorii tehnico-economici prin Hotărârea nr. 256/19.07.2022, iar execuția și finalizarea racordurilor de canalizare până la limita de proprietate pentru toate cele 6 gospodării au fost realizate de către operatorul local S.C. Aquavas S.A. Vaslui – Sucursala Bârlad, cu finanțare din bugetul local, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 82/03.11.2022.

Dosar nr. 484/2022 (rezumat)-Având ca sursă relatări din mass-media, dar și în baza unei constatări în teren, de unde rezultă o situație contradictorie pentru participanții la traficul rutier, respectiv lipsa unor indicatoare, care să stabilească în mod concret sensul de mers pe una din străzile din municipiul Iași (respectiv strada Gheorghe Săulescu), aspect care poate conduce la încălcarea drepturilor conducătorilor auto, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Poliției Locale Iași și Primăriei Municipiului Iași.

În urma demersurilor întreprinse, au fost constatate următoarele aspecte: Primăria Municipiului Iași a avut o reacție pro-activă urmare sesizării noastre; au fost efectuate verificări și demersuri în vederea clarificării regimului circulației rutiere în zona indicată, asigurându-se de posibilitatea circulației autovehiculelor speciale pentru colectarea deșeurilor și statutul parcărilor din zona respectivă și a fost solicitat avizul Poliției Rutiere pentru instituirea prelungirii sensului unic.

Dosar nr. 473/2022 (rezumat) – privind emiterea unui nou titlu de proprietate

Prin solicitarea adresată instituției noastre, petenta revine la petiția nr. 527/2021, prin care ne-a solicitat sprijinul cu privire la faptul că, deși a solicitat în repetate rânduri Primăriei comunei Lozna, județul Botoșani înaintarea documentației aferente eliberării unui nou titlu de proprietate, pe numele acesteia, conform unei sentințe din 08.04.2014, respectiv radierea din titlul de proprietate nr. 51100/17.04.1995 a suprafețelor de 566 mp. și 24 mp. și înscrierea acestora în alt titlu de proprietate pe numele petentei, autoritatea publică locală a tergiversat înaintarea dosarului.
De asemenea, din petiția formulată se desprinde ideea că ulterior intervenției instituției Avocatul Poporului, CLFF Lozna, județul Botoșani a înaintat dosarul cu documentația aferentă emiterii titlului de proprietate prin adresa nr. 3556/03.12.2021, înregistrat la Instituția Prefectului Județului Botoșani sub nr. 725/19.01.2022.
Urmare demersurilor întreprinse pe lângă Instituția Prefectului Județul Botoșani și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani, ni s-au comunicat următoarele:
Instituția Prefectului Județul Botoșani ne-a comunicat faptul că a fost emisă H.C.J nr. 221/19.05.2022, prin care se aprobă reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 590 mp. teren pe numele petentei, în conformitate cu sentința civilă din 08.04.2014 a Judecătoriei Dorohoi, rămasă definitivă prin respingerea apelului, înscrierea în anexa 2a Lozna și emiterea titlului de proprietate.
În consecința acestui fapt, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară a emis Titlul de proprietate nr. 164668/2022.

Dosar nr. 460/2022 (rezumat) În luna mai 2022, în presă a fost expus cazul unei minore din județul Vaslui, care a fost victima abuzului sexual în anul 2017, la acea dată având vârsta de 11 ani. Deși inițial organele de poliție au încadrat fapta ca viol, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui au dispus trimiterea în judecată a autorului faptei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de act sexual cu un minor

 În vederea verificării aspectelor semnalate în presă, ne-am sesizat din oficiu, context în care ne-am adresat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, am efectuat o anchetă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui și am transmis Judecătoriei Vaslui note scrise în vederea schimbării încadrării juridice a faptei din infracțiunea de act sexual cu un minor în infracțiunea de viol.

Totodată, raportat la situația socio-familială a minorei în cauză, istoricul de plecări voluntare de la domiciliu, iar ulterior, situația de risc rezultată din starea de graviditate a acesteia, la acea dată în vârstă de 17 ani, repetatele deplasări de la domiciliul său din județul Vaslui la domiciliul partenerului său, situat în județul Giurgiu, ne-am adresat și serviciilor publice de asistență socială din cele două comune (SPAS).

Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui ne-a transmis că, în luna iulie 2022, la nivelul instituției se efectuau cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de act sexual cu un minor într-un număr de 27 de dosare de urmărire penală în care persoanele vătămate aveau vârsta sub 14 ani și că în aceste cauze au fost avute în vedere concluziile Raportului Inspecției Judiciare – tematic mixt nr. 20-2770/20-2771 privind „practica instanțelor de judecată și a parchetelor de pe lângă acestea în investigarea și soluționarea cauzelor privind infracțiuni la viața sexuală cu victime minore”.

În anul 2018, minora la care se făcea referire în presă a beneficiat timp de șase luni de o măsură de protecție specială instituită de către DGASPC Vaslui, însă nu s-a adaptat la niciunul din centrele de plasament identificate, separarea de mamă fiind percepută ca o pedeapsă, dovadă în acest sens fiind și numeroasele sesizări transmise către IPJ Vaslui cu privire la părăsirea voluntară a instituțiilor de ocrotire. Pe durata măsurii de protecție specială, minora a beneficiat de diverse servicii specifice, inclusiv medicale. La începutul anului 2019, luând act de opinia minorei de a locui cu mama sa, Tribunalul Vaslui a dispus încetarea măsurii de plasament și reintegrarea acesteia în familie, la domiciliul său din județul Vaslui, iar în vederea realizării acestui proces, atât mama, cât și minora au beneficiat de consiliere specifică.

Situația minorei a fost monitorizată la nivelul compartimentului de asistență socială de la domiciliul său din județul Vaslui, atât anterior instituirii măsurii de protecție specială, în vederea acordării serviciilor de prevenire a separării copilului de familie, cât și ulterior reintegrării în familie. Cu toate acestea, minora a abandonat cursurile școlare în anul 2018, iar reprezentanții SPAS, în colaborare cu responsabilul de caz din cadrul DGASPC Vaslui, au făcut demersuri pentru reluarea cursurilor școlare, dar fără a obține rezultate în acest sens.

Referitor la actele de natură sexuală care au stat la baza sesizării noastre din oficiu, Judecătoria Vaslui a pronunțat o soluție de condamnare pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor față de autorul faptei, minor la data comiterii acesteia.

În urma demersurilor efectuate la primăriile celor două comune, din județul Vaslui, respectiv județul Giurgiu, s-a constatat că au fost efectuate mai multe vizite la domiciliu, cu ocazia cărora au fost acordate serviciile specifice de informare și consiliere. Cu toate acestea, ulterior revenirii în județul Giurgiu a minorei, însărcinată la acea dată, cazul nu s-a aflat în monitorizare, concluzionându-se că aceasta nu se află în situație de risc.

În acest context, raportat la situația de risc rezultată din starea de graviditate a minorei, situația sa socio-familială, faptul că reprezentantul său legal se afla în județul Vaslui, a fost emisă Recomandarea nr. 124/2023 către primarul comunei de la domiciliul în fapt din județul Giurgiu, în vederea monitorizării situației minorei însărcinate și, ulterior, a nou-născutului, cu întocmirea documentației prevăzute de lege și acordarea serviciilor specifice. Din răspunsul primit a rezultat că paternitatea nou-născutului a fost recunoscută, tatăl contribuie la creșterea și îngrijirea sa, iar drepturile copilului sunt respectate de către ambii părinți, care au beneficiat de informare și consiliere în acest sens. 

Dosar nr. 423/2021 (rezumat) În urma publicării în presa locală a unui articol în care se relata despre situația a două minore din județul Vaslui, victime ale abuzului sexual, ne-am sesizat din oficiu și am efectuat demersuri la Direcția de Asistență Socială (D.A.S.) Bârlad, Primăria comunei Ciocani, județul Vaslui, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Vaslui, Inspectoratul de Poliție Județean (I.P.J.) Vaslui și Școala Gimnazială „Teodor Medeleanu”, din sat/comuna Ciocani, județul Vaslui.

Primul caz la care se făcea referire în presă a fost descoperit de către specialiștii D.G.A.S.P.C. Vaslui cu ocazia evaluării unei suspiciuni de abuz fizic asupra unei minore, din partea bunicilor săi, în grija cărora se afla. În urma evaluării situației psiho-sociale, D.G.A.S.P.C. Vaslui a sesizat organele de cercetare penală cu privire la săvârșirea infracțiunii de viol de către o persoană din comunitate, context în care minora victimă a fost audiată și acompaniată în procedura judiciară, în calitate de persoană vătămată. De asemenea, aceasta a fost securizată prin instituirea unei măsuri de protecție specială, inițial a plasamentului în regim de urgență la Centrul de Primire în Regim de Urgență din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Neculai Roșca Codreanu” Bârlad și, ulterior, a plasamentului la mătușa paternă, care a arătat disponibilitate și interes în creșterea, îngrijirea și educarea acesteia. Totodată, specialiștii D.G.A.S.P.C. Vaslui au acordat minorei serviciile de consiliere și sprijin specifice victimelor abuzului sexual, iar cazul a fost declinat spre monitorizare către D.A.S. Bârlad.
Cel de-al doilea caz la care se făcea referire în presă viza situația unei, cu sarcină în evoluție la data sesizării noastre, asupra căreia exista suspiciunea că ar fi fost victima infracțiunii de viol din partea tatălui său vitreg. În cadrul evaluării climatului socio-familial, D.G.A.S.P.C. Vaslui a constatat că relațiile intrafamiliale erau distorsionate, confuze, cu neglijare din partea mamei și că toți minorii din familie se aflau în situație de risc, drept pentru care față de aceștia s-a dispus instituirea unei măsuri de protecție specială. Cu toate acestea, am constatat că până la data securizării copiilor, situația acestora nu a fost monitorizată de compartimentul de asistență socială de la domiciliu. Familia a beneficiat de prestații sociale, iar pentru verificarea condițiilor de acordare a acestora au fost efectuate vizite bianuale la domiciliu, în cadrul cărora, însă, nu au fost identificate situații de risc.
În urma demersurilor efectuate, am constatat că D.G.A.S.P.C. Vaslui a intervenit potrivit competențelor legale, atât în sprijinul minorei abuzate sexual, prin acompanierea acesteia în procedură judiciară și acordarea serviciilor de evaluare, asistență și consiliere, cât și în ocrotirea nou-născutului, prin instituirea unei măsuri de protecție specială.
La nivelul primăriei de domiciliu, însă, am constatat carențe în ceea ce privește depistarea precoce a situației de risc în care s-au aflat copiii din familie, întocmirea planului de servicii, monitorizarea situației acestora, respectiv acordarea serviciilor specifice. Astfel, minorii din familie au fost expuși unui cumul de factori de risc la nivel economic (ambii părinți fără ocupație, beneficiari de ajutor social), social (copil în sistemul de protecție încă de la naștere) și educațional (repetenție și, după caz, performanțe școlare slabe). De asemenea, personalul unității de învățământ, care a observat „diverse tulburări de comportament, deficiențe în exprimare”, a îndeplinit parțial obligațiile prevăzute de lege, în sensul că a informat familia cu privire la aceste aspecte, însă nu a semnalat situația minorei compartimentului de asistență socială organizat la nivelul unității administrativ-teritoriale.
Față de aceste aspecte, a fost emisă Recomandarea nr. 18/2022, către primăria și unitatea de învățământ de la domiciliu, care și-au însușit conținutul acesteia. Pe de o parte, directorul Școlii Gimnaziale „Teodor Medeleanu”, din satul Ciocani, județul Vaslui, ne-a comunicat că a luat la cunoștință obligația de a sesiza compartimentul de asistență socială în toate cazurile în care se interacționează cu elevi cu dizabilități, care nu au fost deja încadrați în grad de handicap, astfel încât aceștia să beneficieze de diagnostic precoce și intervenție timpurie. Totodată, directorul unității de învățământ a diseminat cadrelor didactice obligația de a completa fișa de observație și de a o transmite cu celeritate asistentului social în cazul în care există suspiciunea că un elev se află în situație de risc. Pe de altă parte, primarul comunei Ciocani, județul Vaslui, ne-a transmis că, la nivelul compartimentului de asistență socială se are în vedere colaborarea în permanență cu școala, poliția, biserica și medicul de familie din localitate în sprijinirea și identificarea familiilor vulnerabile. În acest sens, personalul cu atribuții de asistență socială din cadrul primăriei completează fișele de observație și fișele de identificare a riscurilor, iar în cazul în care se confirmă existența unei situații de risc, se procedează la întocmirea planului de servicii în termenul legal și acordarea serviciilor aprobate.
Totodată, au fost continuate demersurile la D.G.A.S.P.C. Vaslui și I.P.J. Vaslui cu privire la situația minorei abuzate sexual și a fiicei sale. Din analiza răspunsurilor primite a rezultat că acestea beneficiază în continuare de o măsură de protecție specială, minora victimă a infracțiunii viol fiind inclusă într-un program personalizat de evaluare, asistență psiho-socială și educațională, inclusiv recuperare și reabilitare specifice victimelor abuzului sexual.

[collapse]
Dosar nr. 407/2022 (rezumat)-Directorul Școlii Gimnaziale „Theodor Rosetti”, din sat/comuna Solești, județul Vaslui, ne-a adus la cunoștință telefonic suspiciunea de neglijare/abuz fizic și emoțional în cazul a șase elevi, expuși în familie și în comunitate unor factori de risc, care nu mai frecventau cursurile unității de învățământ.

În vederea verificării aspectelor semnalate, ne-am sesizat din oficiu și am efectuat o anchetă la Primăria comunei Solești, județul Vaslui, în urma căreia am constatat carențe la nivelul compartimentului de asistență socială în ceea ce privește conlucrarea eficientă cu membrii comunității locale în procesul de identificare a copiilor din localitate aflați în situație de risc, monitorizarea acestora, întocmirea planului de servicii și acordarea serviciilor specifice, context în care a fost emisă Recomandarea nr. 100/2022.
Recomandarea a fost însușită de către Primarul comunei Solești, județul Vaslui, care ne-a transmis măsurile dispuse în acest sens.
Astfel, la nivelul unității administrativ-teritoriale au fost identificați copiii aflați în situație de risc, atât prin implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ și colaborarea cu poliția, biserica și medicul de familie din comunitate, cât și prin informarea în scris a conducerii unității de învățământ de la nivel local asupra atribuțiilor sale în această materie. Totodată, pentru acești copii au fost completate fișa de observație și, după caz, fișa de identificare a riscurilor prevăzute de lege și se acordă serviciile aprobate, sub coordonarea D.G.A.S.P.C. Vaslui.

Dosar nr. 330/2022 (rezumat)-Din comunicatul de presă din data de 17.04.2022 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) rezulta că, la data de 15.04.2022, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial (S.T.) Iași au dispus reținerea a doi inculpați, dintre care unul minor, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de pornografie infantilă și viol asupra unei minore în vârstă de 13 ani la data săvârșirii faptelor.

În acest context, ne-am sesizat din oficiu și am efectuat demersuri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Vaslui și, ulterior, la primăriile localităților de domiciliu ale celor doi minori, deopotrivă agresor și victimă, respectiv la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (C.J.R.A.E.) Vaslui.
În urma solicitării primite din partea D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași, în data de 16.04.2022, D.G.A.S.P.C. Vaslui a instituit în favoarea minorei victimă măsura plasamentului în regim de urgență. Evaluarea situației socio-familiale a acesteia a relevat un climat familial atipic, pe fondul absenței temporare a mamei, plecată la muncă sezonieră în străinătate. Astfel, s-a constatat faptul că tatăl nu a fost implicat activ din punct de vedere emoțional în viața minorei, având dificultăți de relaționare cu aceasta și de gestionare a tulburărilor emoționale și comportamentale ale fiicei sale, specifice vârstei adolescenței.
În data de 19.04.2022, minora a fost reintegrată în cadrul familiei naturale, în contextul în care mama acesteia a revenit în țară, a prezentat garanțiile necesare, iar minora victimă și-a exprimat în scris opinia în acest sens. Cu acest prilej, mama minorei victimă a fost consiliată în scopul adoptării unui comportament adecvat nevoilor vârstei fiicei sale și îndrumată să acceseze serviciile Centrului de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Neculai Roșca Codreanu” Bârlad. În acest context, situația minorei victimă a fost referită spre monitorizare compartimentului de asistență socială din cadrul primăriei localității de domiciliu, în vederea acordării serviciilor specifice de prevenire a separării copilului de mediul familial. Ultima anchetă socială a relevat că relațiile intrafamiliale sunt bune, familia este integrată în comunitatea din care face parte, iar copiii sunt atașați de ambii părinți, dar și de bunici, care se implică în creșterea, îngrijirea și educarea acestora în limita propriului sistem de valori și principii.
Având în vedere riscul de abandon școlar în care se afla minora victimă, în data de 09.05.2022, reprezentanții D.G.A.S.P.C. Vaslui au solicitat C.J.R.A.E. Vaslui desemnarea unui psiholog școlar pentru consilierea și sprijinul minorei în vederea evitării abandonului școlar. Astfel, în data de 23.05.2022, o echipă formată din doi profesori consilieri școlari ai C.J.R.A.E. Vaslui s-a întâlnit cu minora, părinții acesteia, profesorul diriginte și conducerea școlii. În cadrul acestor întâlniri a fost evaluată starea emoțională a elevei, situația școlară a acesteia și posibilele cauze care au stat la baza absențelor sale nemotivate. În aceeași perioadă, eleva a participat săptămânal la activități de consiliere și sprijin de specialitate oferit de Centrul de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii Bârlad.
Din analiza răspunsurilor primite din partea instituțiilor sesizate a rezultat că minora victimă a abuzului și a exploatării sexuale a beneficiat, în urma securizării sale, de servicii specifice de asistență psihologică și de consiliere în vederea prevenirii abandonului școlar și a separării de mediul familial. Minora se află în prezent în cadrul familiei naturale, care prezintă interes și disponibilitate pentru creșterea, îngrijirea și educarea sa, situația sa fiind monitorizată de către compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei localității de domiciliu.

Dosar nr. 329/2022 (rezumat)-În urma acțiunii de promovare a Domeniului de activitate Apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului - Avocatul Copilului, efectuată în data de 12.04.2022 la Școala Gimnazială nr. 1 Stănilești, județul Vaslui, ne-am sesizat din oficiu în legătură cu situația a doi elevi, expuși în mediul familial unor factori de risc (consum excesiv de alcool, comportament agresiv, existența unui istoric de sesizări privind săvârșirea faptelor penale)

În urma anchetei desfășurate la Primăria comunei Stănilești, județul Vaslui, au rezultat carențe la nivelul compartimentului de asistență socială în ceea ce privește conlucrarea eficientă cu membrii comunității locale în identificarea copiilor din localitate aflați în situație de risc și monitorizarea acestora, context în care a fost emisă Recomandarea nr. 86/2022.
Pe de o parte, recomandarea a vizat colaborarea cu instituțiile care pot sprijini serviciul public de asistență socială în identificarea familiilor vulnerabile (școala, poliția, biserica și medicul de familie), implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în acest proces, respectiv informarea în scris a persoanelor de la nivel local, care, prin natura profesiei, intră în contact cu copiii din localitate și au suspiciuni cu privire la existența unei situații de risc, asupra obligației de a completa fișa de observație și de a o transmite în termen de maximum 48 de ore serviciului public de asistență socială. Pe de altă parte, în vederea eficientizării procesului de monitorizare, s-a recomandat completarea fișei de identificare a riscurilor pentru toți copiii din localitate aflați în situație de risc.
Recomandarea a fost însușită de către Primarul comunei Stănilești, județul Vaslui, care ne-a transmis că au fost inițiate procedurile legale la nivelul compartimentului de asistență socială în vederea completării Fișei de identificare a riscurilor pentru toți copiii din comunitate aflați în situație de risc, pentru care s-au întocmit Fișa de monitorizare și Planul de servicii. De asemenea, s-a pus accent pe activitatea de prevenire, mai exact pe comunicarea cu familiile vulnerabile, menținerea unei strânse legături cu școala, comunitatea și organele de poliție, desfășurarea de activități de educație parentală și asigurarea bunăstării copilului, aspecte care au avut un impact pozitiv asupra minorilor aflați în riscul de a săvârși fapte cu caracter penal.

Dosar nr. 323/2022 (rezumat) - În urma publicării articolului de presă <em>Ororile din curtea DGASPC Vaslui scandalizează opinia publică din județ</em>, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui și Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.

În fapt, la sfârșitul lunii martie 2022, o angajată a Locuinței Protejate Deleni, din cadrul Complexului de Locuințe Protejate nr. 1 Vaslui, a observat că unul dintre beneficiari, încadrat în gradul II de handicap psihic, prezenta urme de violență la nivelul feței. Acesta i-a relatat că lucrătorul social al centrului l-a lovit cu un ochi metalic de aragaz peste cap și l-a pălmuit peste gât și spate. Au fost inițiate procedurile de cercetare a acestui incident, context în care au fost solicitate de la patru beneficiari declarații anonime cu privire la conduita lucrătorului social. Astfel, s-a constat că, în perioada noiembrie 2021 – martie 2022, acest angajat a întreținut prin constrângere (violență verbală și fizică) raporturi sexuale cu o beneficiară încadrată în gradul II de handicap, profitând de incapacitatea psihică a acesteia de a se apăra și de a-și exprima voința.

În urma demersurilor întreprinse, a reieșit că DGASPC Vaslui a dispus de îndată încetarea activității lucrătorului social, a inițiat procedura de cercetare disciplinară prealabilă, a emis decizie de suspendare a contractului de muncă și a sesizat organele de cercetare penală. Totodată, s-au demarat activități de evaluare psihologică a beneficiarei agresate sexual și investigații suplimentare solicitate de către Serviciul de Medicină Legală. DGASPC Vaslui a demarat procedura de reorganizare a Locuinței Protejate Deleni, precum și procedura de licențiere a acestui serviciu social.

De asemenea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de viol în formă continuată și purtare abuzivă, acesta fiind cercetat în stare de arest preventiv.

Dosar nr. 313/2022 (rezumat) -Având ca sursă relatările din mass-media privitoare la cazul unui bărbat de 70 de ani, internat în Centrul de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice din municipiul Huși, care a intrat în greva foamei, ca o formă de protest față de modul în care se comportă unii angajați ai Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice Huși cu vârstnicii, ne-am sesizat din oficiu și a fost dispusă efectuarea unei anchete la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice Huși și demersuri pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.

Urmare anchetei desfășurate și demersurilor întreprinse, s-a constatat că beneficiarul a încălcat în mai multe rânduri prevederile regulamentului intern al centrului, ale contractului de acordare servicii și au fost întocmite rapoarte de incident. Acesta a avut un comportament verbal agresiv la adresa unui lucrător social atât anul trecut, cât și anul acesta în data de 11.04.2022, generat pe fondul unei iritabilității crescute și a unei intoleranței la frustrare. Așadar, problema prezentată în materialul de presă a făcut obiectul unei analize complexe, interinstituționale, D.G.A.S.P.C. Vaslui a avut o reacție promptă și au fost purtate discuții cu beneficiarul nemulțumit, dar nu s-a impus demararea unei cercetări disciplinare. Beneficiarul a fost reevaluat din punct de vedere al statusului funcțional fizic și psihic, stării de sănătate și gradului de autonomie, capacității de comunicare de către echipa pluridisciplinară din cadrul centrului și a fost informată fiica acestuia cu privire la incidentele în care a fost implicat de a lungul timpului tatăl său și faptul că acestea pot constitui motive de reziliere a contractului de acordare servicii. Totodată, personalul centrului este instruit periodic în vederea prevenirii, combaterii și recunoașterii oricărei forme de abuz și informat cu privire la procedurile de lucru specifice și respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al centrului, iar beneficiarul continuă ședințele de consiliere psihologică, împreună cu psihologul centrului, în vederea remedierii comportamentului.

Dosar nr. 249/2022 (rezumat)-Nemulțumirea cu privire la cu privire la tergiversarea rectificării titlului de proprietate de către Comisia Locală de Fond Funciar Podu Iloaiei, județul Iași

Prin solicitarea adresată instituției noastre, petenta își exprima nemulțumirea cu privire la cu privire la tergiversarea rectificării titlului de proprietate de către Comisia Locală de Fond Funciar Podu Iloaiei, județul Iași. Urmare anchetei efectuate la sediul Primăriei orașului Podu Iloaiei, județul Iași și a demersului întreprins de Biroul teritorial Iași al instituției Avocatul Poporului pe lângă Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, a rezultat faptul că: Documentația a fost completată și redepusă la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, fiind admisă din punct de vedere tehnic la data de 15.04.2022. Aceasta va fi transmisă Instituției Prefectului Județul Iași în vederea analizării din punct de vedere juridic și emiterii hotărârii de rectificare a titlului de proprietate de către Comisia Județeană de Fond Funciar Iași. După retransmiterea documentației însoțită de hotărârea de rectificare, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, va proceda la rectificarea titlului de proprietate, iar partea detașabilă a titlului de proprietate rectificat va fi ridicată de la sediul OCPI Iași de către delegatul Comisiei Locale de Fond Funciar Podu Iloaiei pentru a fi înmânată persoanei îndreptățite.

Dosar nr. 237/2022 (rezumat) – Biroul Teritorial Iași s-a sesizat cu privire la dreptul la vizită al aparținătorilor și modificarea protocoalelor care privesc accesul și informarea aparținătorilor cu privire la vizite, categorii de pacienți care pot fi vizitați și furnizarea de pachete acestora, cu respectarea regulilor privind limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2

Biroul Teritorial Iași s-a sesizat din oficiu urmare unei petiții adresate de aparținătoarea unui pacient internat la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași, solicitare în care se reclama îngrădirea dreptului la vizită și refuzul de a permite îngrijirea pacientului, persoană cu handicap grav cu asistent personal, de către familie. În vederea soluționării sesizării din oficiu s-au efectuat demersuri la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” și Direcția de Sănătate Publică Iași. Urmare demersurilor întreprinse ni s-au comunicat următoarele:

– cu privire la starea de sănătate a pacientului și refuzul dreptului la vizită aparținătorilor – pacientul la care se referă petiția a fost internat în Spitalul Clinic ”Prof. C.I. Parhon” cu o serie de afecțiuni renale, sindrom anemic sever și demență. Din punctul de vedere al medicului curant a reieșit că aparținătorii pacientului au avut o atitudine agresivă și revendicativă încă de la începutul spitalizării, motivat de faptul că pacientul fiind persoană cu handicap grav cu asistent personal ar necesita o serie de îngrijiri speciale. În urma reclamației verbale, zgomotoase a familiei la direcția spitalului, directorul medical a solicitat medicului curant întâlnirea cu familia și discuția în legătură cu caracteristicele medicale ale cazului, discuție care a implicat multă răbdare și calm din partea cadrului medical, insultat și agresat verbal.

– cu privire la modificarea protocoalelor care privesc accesul și informarea aparținătorilor cu privire la vizite, categorii de pacienți care pot fi vizitați și furnizarea de pachete acestora, cu respectarea regulilor privind limitarea răspândirii virusului SARS-COV- 2 – există protocol privind accesul aparținătorilor și a pachetelor pentru pacienți în spital și protocol privind accesul și informarea aparținătorilor pentru pacienții internați în spital elaborate și cu valabilitate prelungită, conform recomandărilor Direcției de Sănătate Publică Iași. Conform acestora și conform procesului verbal emis în urma întâlnirilor asistenților șefi cu privire la analiza mediului de îngrijire, s-a stabilit că este oportună în continuare limitarea accesului vizitatorilor în spital, în contextul pandemiei SARS-COV-2, drept pentru care s-a procedat la respectarea celor menționate în aceste protocoale. Aparținătorii sunt informați despre protocoalele mai sus menționate, atât prin postarea informațiilor pe care acestea le cuprind pe site-ul spitalului, cât și prin afișarea la intrările unității medicale, inclusiv, în ambulatoriu integrat. Familia pacientului a beneficiat de comunicarea corectă a datelor medicale conform protocoalelor și deciziilor în vigoare, însă a continuat să-și exprime nemulțumirea și dorința de a supraveghea felul în care pacientul este îngrijit, prin ședere permanentă a unui membru din familie în salon, ca regim preferențial dedicat lor (salon cu 4 paturi). Conform protocoalelor și deciziilor menționate au fost asigurate vizitele a numeroși aparținători în Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași, care au respectat limitarea impusă de situația pandemică și de cadrul de spital.

Dosar nr. 207/2022 (rezumat)-Războiul dintre Primăria Bârlad și Unistil face victime: 1300 de elevi au rămas fără abonamente gratuite!

În urma publicării articolului de presă Războiul dintre Primăria Bârlad și Unistil face victime: 1300 de elevi au rămas fără abonamente gratuite!, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei Municipiului Bârlad, județul Vaslui și Instituției Prefectului Județul Vaslui. În urma demersurilor întreprinse, a reieșit faptul că autoritatea publică sesizată, respectiv, Consiliul Local al Municipiului Bârlad, județul Vaslui, a revocat Hotărârea nr. 74/28.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a abonamentelor de transport gratuite pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza Municipiului Bârlad, hotărâre ce limita numărul de călătorii lunare gratuite, respectiv la 24, prin Hotărârea nr. 121/31.03.2022, fiind respectate astfel dispozițiile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale.

Dosar nr. 191/2022 (rezumat)-acte de violență, abuz emoțional și bullying

Petenta ne-a sesizat cu privire la situația fiului său, elev la Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iași, supus unor diferite acte de violență, abuz emoțional și bullying, care a primit o mustrare scrisă pentru comportamentul manifestat atunci când a întârziat la oră și a fost invitat de către dirigintele clasei să rămână pe hol până la pauză. În urma anchetei efectuate, situația de violență, abuz emoțional și bullying sesizată nu s-a confirmat, însă s-a constatat încălcarea prevederilor privind interzicerea măsurilor care pot limita accesul la educație al elevilor. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 34/2022, însușită de directorul unității de învățământ, care a procedat atât la completarea Regulamentului de organizare și funcționare al școlii, în sensul în care orice elev care întârzie la oră va primi «absent», dar va fi primit în sala de curs, cât și la informarea cadrelor didactice cu privire la interzicerea aplicării oricăror măsuri care pot limita participarea la cursuri a elevilor.

Dosar nr. 176/2022 (rezumat)-Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate

Urmare demersurilor întreprinse pe lângă Ministerului Justiției, Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Camerei Deputaților, Senatului României, Autorității pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții cu privire la Concluziile și propunerile privind cercetarea problematicii copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, s-au desprins următoarele: Cu privire la crearea unei baze de date naționale comune care să permită luarea mai rapidă a măsurilor ce se impun pentru copiii expuși riscului de separare de familie și pentru cei separați temporar sau definitiv de aceasta, vor fi disponibile și în timp real tuturor factorilor de decizie în ceea ce privește elaborarea politicilor publice, evaluarea activităților, implementarea procedurilor specifice și corelarea informațiilor, demersul a fost inițiat încă din 2018, la finalul implementării proiectului propunerea noastră va fi pusă în practică. Cu privire la monitorizarea modului de implementare a legislației care reglementează problematica copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, s-a dispus efectuarea de controale tematice la serviciile publice de asistență socială, precum și întărirea atribuțiilor de coordonare a direcțiilor de asistență socială și protecția copilului pentru respectarea legislației anterior menționate de către serviciile de asistență socială. Cu privire la întărirea capacității UAT-urilor în gestionarea problematicii copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, s-a propus elaborarea unei Legi pentru prevenirea separării copiilor de familie și sprijinirea familiilor vulnerabile. Actul normativ va viza inclusiv următoarele aspecte: o sursă stabilă de finanțare identificată pentru măsuri, un mecanism de guvernanță cu responsabilități clare atribuite autorităților publice la nivel național și local și un mecanism de repartizare a fondurilor condiționat de realizarea indicatorilor cheie de performanță asociați obiectivelor de politică. Cu privire la simplificarea procedurii de notificare, ni s-a comunicat că există un proiect de lege care se află în reexaminare în Parlament și care vizează pe de o parte extinderea ariei de persoane cărora li se pot delega atribuțiile părintești, iar pe de altă parte intervalul de timp în care se pot delega atribuțiile părintești. Concluzionând, rezultă că autoritățile publice sesizate au luat în considerare propunerile instituției noastre, unele au fost puse deja în aplicare, altele sunt în analiză în vederea introducerii acestora în legislația specifică.

Dosar nr. 148/2022 (rezumat) În urma expunerii în presă a situației unei minore din Orașul Hârlău, județul Iași, agresată sexual de către un cadru didactic, în Clubul Copiilor din localitate, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Iași, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași și Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași

În urma demersurilor efectuate, a rezultat că persoana vătămată minoră a beneficiat din partea DGASPC Iași de întreaga paletă de servicii de sprijin specifice victimelor infracțiunii și că, în urma verificărilor efectuate, IȘJ Iași a recomandat o serie de măsuri în vederea îmbunătățirii activității la nivelul Palatului Copiilor Iași, precum asigurarea supravegherii video în toate structurile subordonate și actualizarea reglementărilor și procedurilor privind accesul persoanelor în unitate.
În urma consultării portalului instanțelor de judecată, am constatat că numele minorei victimă era publicat, deși în sarcina instanțelor judecătorești a fost stabilită obligația de anonimizare a numelui persoanelor vătămate în dosarele penale având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.
În acest context, ne-am adresat Judecătoriei Hârlău, care a procedat la efectuarea de verificări în aplicația informatizată ECRIS și a anonimizat numele persoanei vătămate minore.

Dosar nr. 122/2022 (rezumat) În urma publicării în presa locală a unui articol în care se relata despre instituirea unei măsuri de protecție specială - plasament în regim de urgență, ca urmare a neglijării, în favoarea copilului unei minore din județul Vaslui, abuzată sexual de către un vecin, ne-am sesizat din oficiu și am efectuat demersuri la Primăria comunei Perieni, județul Vaslui, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui și Judecătoria Bârlad

Din analiza răspunsurilor primite, a rezultat că minora la care se făcea referire în presă provine dintr-o familie cu opt copii, dintre care două minore în întreținere.
DGASPC Vaslui a intervenit potrivit competențelor legale, atât în sprijinul minorei abuzate sexual, prin acompanierea acesteia în procedură judiciară și acordarea serviciilor de evaluare, asistență și consiliere, cât și în ocrotirea nou-născutului, prin instituirea unei măsuri de protecție specială.
La nivelul primăriei de domiciliu, însă, am constatat carențe în ceea ce privește depistarea precoce a situației de risc în care s-au aflat cele două minore din familie, întocmirea planului de servicii, monitorizarea situației acestora, respectiv acordarea serviciilor specifice. Astfel, deși în răspunsul transmis se preciza că cele două minore „sunt de 3 ani repetente”, situația acestora nu a fost monitorizată până la data sesizării organelor de cercetare penală, ceea ce a relevat că neglijarea educațională a fost cunoscută și acceptată tacit pe plan local. În consecință, minorele din familie au fost expuse unui cumul de factori de risc, având în vedere situația de repetenție, abandon școlar, istoric familial în săvârșirea faptelor cu caracter penal, violență în familie și consum excesiv de alcool.
În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 65/2022, care a fost însușită de către de către primarul comunei Perieni, județul Vaslui. Pe de o parte, recomandarea a vizat luarea măsurilor legale pentru identificarea tuturor copiilor din comunitate aflați în situație de risc, cu precădere prin implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ și prin conlucrarea eficientă cu instituțiile publice și private locale care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul (școala, poliția, biserica, medicul de familie). Pe de altă parte, s-a urmărit eficientizarea monitorizării copiilor din localitate aflați în situație de risc, prin completarea fișei de identificare a riscurilor, întocmirea planului de servicii în termenul legal și acordarea serviciilor aprobate.
În cauză a fost întocmit un dosar penal, inițial sub aspectul săvârșirii infracțiunii de act sexual cu un minor, fiind efectuate o serie de expertize, ulterior dispunându-se trimiterea în judecată a autorului faptelor pentru săvârșirea infracțiunii de viol în formă continuată. În urma verificării pe portalul instanțelor de judecată a stadiului dosarului penal întocmit, am constatat că numele minorei victimă era publicat, deși în sarcina instanțelor judecătorești a fost stabilită obligația de anonimizare a numelui persoanelor vătămate în dosarele penale având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.
În acest sens, ne-am adresat Judecătoriei Bârlad, care, ca urmare a sesizării noastre, a procedat de îndată la îndepărtarea numelui și a prenumelui persoanei vătămate minore în aplicația informatizată ECRIS.

Dosar nr. 99/2022 (rezumat)-În data de 31 ianuarie 2022, platforma online a Ziarului Vremea Nouă din Vaslui relata cazul unei tinere, care s-a adresat Compartimentului de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” Huși, județul Vaslui, venită cu dureri mari la nivelul rinichilor și urinări cu sânge și căreia o asistentă i-a cerut să plece acasă, întrucât în opinia cadrului medical „la CPU cadrele medicale au treburi mai importante decât rinichii ei.”

În acest context, Biroul Teritorial Iași s-a adresat Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” Huși. Astfel, informațiile din presă au fost confirmate de către instituția sesizată, în sensul în care deficiențele de comunicare dintre cadrul medical și pacientă au determinat punerea în discuție a situației și a împrejurărilor care au condus la încălcarea dreptului la ocrotirea sănătății pacientei. În urma analizării cazului de către conducerea unității spitalicești, pacientei i s-au acordat îngrijirile medicale de urgență, precum și tratamentul adecvat anamnezei, în același timp efectuându-se și o anchetă internă cu privire la comportamentul cadrului medical, sancționat cu avertisment, anchetă care a determinat și dispunerea de măsuri pentru eficientizarea comunicării între cadrele medicale și pacienți.

Dosar nr. 17/2022 (rezumat)-Tergiversarea rectificării unor titluri de proprietate de către Comisia Locală de Fond Funciar Lespezi, județul Iași

Prin solicitarea adresată instituției noastre, petentul își exprima nemulțumirea cu privire la tergiversarea rectificării unor titluri de proprietate de către Comisia Locală de Fond Funciar Lespezi, județul Iași, precum și cu privire la nepunerea în posesie a moștenitorilor autorului pentru suprafața de 2,50 ha. teren. Urmare demersurilor întreprinse de Biroul teritorial Iași pe lângă Primăria comunei Lespezi, județul Iași și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, ni s-au comunicat următoarele: În urma actualizării planului parcelar, s-a completat documentația, astfel încât s-a procedat la depunerea acesteia la O.C.P.I Iași. Pe cale de consecință, O.C.P.I Iași a verificat și avizat documentația din punct de vedere tehnic, iar titlul de proprietate a fost tehnoredactat. Ulterior, documentația însoțită de titlul de proprietate (partea detașabilă și partea nedetașabilă), a fost transmisă Instituției Prefectului Județul Iași în vederea analizării acesteia din punct de vedere juridic și semnării titlului de proprietate de către reprezentanții acestei instituții. După retransmiterea la O.C.P.I Iași a documentației și a titlului de proprietate semnat, partea detașabilă a titlului de proprietate se va ridica de la sediul autorității de către delegatul Comisiei Locale de Fond Funciar Lespezi pentru a îi fi înmânat petentului.

2021

Dosar nr. 699/2021 (rezumat)-Fetiță violată de nenumărate ori de bunicul vitreg

În urma publicării articolului de presă Fetiță violată de nenumărate ori de bunicul vitreg. Și-a făcut curaj să le spună părinților după patru ani de agresiuni sexuale, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Primăriei comunei Cozmești, județul Vaslui, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui și Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui. În urma demersurilor întreprinse, a reieșit faptul că situația minorei abuzată sexual, care fusese lăsată în grija bunicii materne de către părinții plecați la muncă în străinătate, nu a fost monitorizată de către serviciul public de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Cozmești, județul Vaslui. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 14/2022, însușită de Primarul comunei Cozmești, județul Vaslui, care luat o serie de măsuri în vederea identificării copiilor din comunitate cu părinți plecați la muncă în străinătate, respectiv: a dispus actualizarea și informarea cu privire la protecția și promovarea drepturilor copiilor a Consiliului Comunitar Consultativ, căruia i-a solicitat sprijinul în identificarea copiilor care sunt lăsați în grija altor persoane; a solicitat unităților de învățământ de pe raza comunei transmiterea listei nominale a copiilor cu părinți plecați în străinătate; a dispus efectuarea vizitelor la domiciliul acestor copii, pentru a verifica dacă a fost desemnată o persoană care să se ocupe de întreținerea lor și pentru a completa fișa de identificare a riscurilor.

Dosar nr. 677/2021 (rezumat) - În urma prezentării în mass-media a situației unui minor din județul Vaslui, cunoscut în comunitate pentru diverse acte de violență, care și-a agresat fizic vecinii împreună cu tatăl său, ne-am sesizat din oficiu și am efectuat demersuri la Primăria comunei Iana, județul Vaslui, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Vaslui și Inspectoratul de Poliție Județean (I.P.J.) Vaslui.

În urma demersurilor întreprinse, am constatat că, anterior incidentului relatat în presă, minorul la care se făcea referire în presă mai săvârșise o faptă penală, la data comiterii acesteia neîndeplinind condițiile legale pentru a răspunde penal ca urmare a existenței unei cauze de neimputabilitate (minoritatea făptuitorului), iar la nivelul D.G.A.S.P.C. Vaslui nu au fost efectuate demersurile necesare în vederea instituirii uneia dintre măsurile de protecție specială prevăzute de lege în astfel de cazuri, respectiv supraveghere specializată sau plasament. În consecință, minorul făptuitor a rămas în mediul familial, unde s-a aflat în situație de risc având în vedere comportamentul agresiv al membrilor familiei, istoricul de sesizări privind violența în familie și consumul excesiv de alcool.

Față de aceste aspecte, am continuat demersurile la Primăria comunei Iana, județul Vaslui, pentru comunicarea situației celorlalți copii din familie.

Totodată, a fost emisă Recomandarea nr. 8/2022, însușită de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Vaslui, care a vizat respectarea dispozițiilor legale în toate situațiile privind protecția copilului care a săvârșit o faptă penală și care nu răspunde penal.

În acest sens, în data de 03.03.2022, cu acordul reprezentantului legal, D.G.A.S.P.C. Vaslui a dispus în favoarea minorului la care se făcea referire în presă, instituirea măsurii de protecție specială plasament în regim de urgență într-un serviciu rezidențial, precum și includerea acestuia în programe de consiliere specializată.

Întrucât reprezentanții compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Iana, județul Vaslui (S.P.A.S. Iana) nu ne-au comunicat informațiile solicitate cu privire la acest caz, în data de 18.05.2022, reprezentanții Biroului Teritorial Iași au efectuat o anchetă la sediul unității administrativ-teritoriale. În acest context, s-a constatat că, deși copiii din familie s-au aflat în situație de risc, la nivelul S.P.A.S. Iana nu a fost întocmit planul de servicii și nu a fost completată Fișa de identificare a riscurilor prevăzută de lege. Mai mult, evaluarea situației familiei a fost realizată de către reprezentanții S.P.A.S. Iana abia în data de 3.11.2021, după incidentul relatat în presă, la solicitarea D.G.A.S.P.C. Vaslui.

În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 101/2022, care a fost însușită de Primarul comunei Iana, județul Vaslui. Pe de o parte, recomandarea a vizat luarea măsurilor legale pentru depistarea precoce a situațiilor de risc în care se pot afla copiii din comunitate, cu precădere prin implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ și prin conlucrarea eficientă cu D.G.A.S.P.C. Vaslui și cu instituțiile publice și private locale care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul (școala, poliția, biserica, medicul de familie). Pe de altă parte, s-a urmărit eficientizarea monitorizării copiilor din comunitate aflați în situație de risc, prin completarea fișei de observație și/sau a fișei de identificare a riscurilor, întocmirea planului de servicii în termenul legal și acordarea serviciilor aprobate.

[collapse]
Dosar nr. 624/2021 (rezumat)-Profesor din Huși, cercetat după ce a lovit și a tras de păr un elev!

În urma publicării articolului de presă Educație cu bătaie: profesor din Huși, cercetat după ce a lovit și a tras de păr un elev!, ne-am sesizat din oficiu și am efectuat demersuri la Școala Gimnazială „Anastasie Panu” din Huși, județul Vaslui, Inspectoratul Școlar Județean (I.Ș.J) Vaslui, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (C.J.R.A.E.) Vaslui, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C) Vaslui și Inspectoratul de Poliție Județean (I.P.J.) Vaslui. În urma demersurilor întreprinse, s-a constatat că la nivelul unității școlare a fost adoptat Regulamentul de Ordine Interioară cu obiectivul „școală cu toleranță zero la violență”, a fost creat grupul de acțiune anti-bullying și a fost implementat planul școlar de prevenire și combatere a bullying-ului. Totodată, conducerea Școlii Gimnaziale „Anastasie Panu” din Municipiul Huși, județul Vaslui a informat I.Ș.J. Vaslui și a referit C.J.R.A.E. Vaslui cazul de abuz relatat în presă, însă nu a sesizat D.G.A.S.P.C. Vaslui. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 9/2022, adresată directorului Școlii Gimnaziale „Anastasie Panu” din Huși, județul Vaslui, care a vizat respectarea, în toate cazurile de violență asupra copilului, inclusiv a violenței psihologice – bullying, a obligației de sesizare a D.G.A.S.P.C. Vaslui, prin completarea și transmiterea fișei pentru semnalarea obligatorie. Recomandarea a fost însușită de unitatea de învățământ, conținutul acesteia fiind diseminat personalului didactic și prelucrat atât în Consiliul de administrație al unității școlare, cât și în cadrul Consiliului profesoral.

Dosar nr. 622/2021 (rezumat)-Tânăr nevăzător în vârstă de 18 ani, care învață la un liceu special din Târgu Frumos, depistat cu Covid-19, ce a fost nevoit să meargă aproximativ 100 de kilometri cu trenul și microbuzul până la centrul de plasament de unde provenea din județul Suceava

Având ca sursă relatările din mass-media privitoare la situația unui tânăr nevăzător în vârstă de 18 ani, care învață la un liceu special din Târgu Frumos, depistat cu Covid-19, ce a fost nevoit să meargă aproximativ 100 de kilometri cu trenul și microbuzul până la centrul de plasament de unde provenea din județul Suceava, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Inspectoratului Școlar Județean Iași, Direcției de Sănătate Publică Iași și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava. În urma demersurilor întreprinse s-a constatat că unitatea școlară a luat decizia ca elevul infectat să se deplaseze singur către adresa de domiciliu, cu toate că, potrivit prevederilor legale, avea obligația de a-l supraveghea până va fi preluat în vederea asigurării transportului acestuia în condiții de siguranță. În acest context a fost emisă Recomandarea nr. 11/2022, însușită de directorul Liceului Special „Moldova” Târgu Frumos, care a diseminat prevederile legale în materie, iar în situația confirmării unui caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2 va lua toate măsurile necesare pentru supravegherea respectivului elev până la preluarea de către părinți sau reprezentanți legali și va colabora cu toate autoritățile administrației publice competente în vederea susținerii și monitorizării modului în care se va desfășura transportul elevilor infectați către adresa de domiciliu, în condiții de maximă siguranță epidemiologică.

Dosar nr. 612/2021 (rezumat)-Copii înfometați și bătuți cu biciul de propriul tată

În urma publicării articolului Copii înfometați și bătuți cu biciul de propriul tată. Au refuzat să mai plece de la școală de frica părintelui abuziv, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C) Vaslui, Primăriei comunei Ibănești, județul Vaslui și Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Vaslui. În urma demersurilor întreprinse, la nivelul compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Ibănești, județul Vaslui, au fost constatate carențe în ceea ce privește depistarea precoce a situației de risc în care s-au aflat minorii, monitorizarea acestora, întocmirea planului de servicii, respectiv acordarea serviciilor specifice victimelor infracțiunii. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 192/2021, însușită de autoritatea locală, care luat următoarele măsuri: a identificat copiii în situație de risc de pe raza comunei, prin implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ (preot, cadre didactice, polițist, consilieri locali); a făcut demersuri către instituțiile publice și private locale care, prin natura profesiei, intră în contact cu minorii din comunitate; a efectuat vizite și anchete sociale la domiciliul familiilor cu copii în situație de risc, aflate sub monitorizare. Totodată, autoritatea locală ne-a transmis că, în anul 2022, asistentul social este programat la cursuri de formare profesională în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, materie în care se solicită în mod constant sprijin de specialitate din partea D.G.A.S.P.C. Vaslui.

Dosar nr. 572/2021 (rezumat)-Sătenii din Duda și consilierii locali, la un pas de încăierare din cauza traseului microbuzului școlar

În articolul intitulat Sătenii din Duda și consilierii locali, la un pas de încăierare din cauza traseului microbuzului școlar, apărut în ediția online a ziarului Vremea Nouă din Vaslui, din 28 septembrie 2021, se relatează despre cazul a 26 de elevi care sunt nevoiți să meargă câțiva kilometri pe jos pentru a ajunge la singura stație de microbuz pentru a fi transportați la școală, autoritatea publică locală refuzând înființarea încă a unei stații care să scurteze distanțele parcurse de elevi. În vederea soluționării acestei situații au fost efectuate atât demersuri, cât și anchetă la sediul Primăriei comunei Duda-Epureni, acțiuni în urma cărora, autoritatea publică a identificat o soluție pentru micșorarea distanțelor dintre stația de microbuz și domiciliul elevilor.

Dosar nr. 476/2021 (rezumat)-Minore din județul Iași, victime ale neglijării, abuzului fizic și sexual din partea tatălui

În urma prezentării în mass-media a situației a două minore din județul Iași, victime ale neglijării, abuzului fizic și sexual din partea tatălui, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Iași, Primăriei comunei Mogoșești, județul Iași și Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Iași. În urma demersurilor întreprinse, în contextul în care situația copiilor din familie era cunoscută la nivelul comunității locale, au fost constatate carențe la nivelul compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Mogoșești, județul Iași, în ceea ce privește notificarea, de către asistentul medical comunitar, a situației de abuz și neglijare în care s-au aflat minorii și sesizarea de îndată a D.G.A.S.P.C. Iași, în vederea luării măsurilor legale. În consecință, a fost emisă Recomandarea nr. 190/2021, care a vizat depistarea precoce a situațiilor de risc în care se pot afla copiii din comunitate, eficientizarea monitorizării acestora, respectiv conlucrarea eficientă cu D.G.A.S.P.C. Iași. Recomandarea a fost însușită de Primăria comunei Mogoșești, județul Iași, care a constituit la nivel local o echipă comunitară de servicii integrate, formată din asistent social, asistent medical comunitar, consilier școlar și mediator școlar, pentru depistarea cazurilor de persoane vulnerabile, aflate în situații de risc și acordarea de servicii comunitare integrate în trei domenii: social, educațional și medical.

Dosar nr. 447/2021 (rezumat)-Strigătul de disperare al unei mame a patru copii din Iași: «Mi-au luat micuții și i-au urcat într-o dubă!»

În urma publicării în presa locală a articolului Strigătul de disperare al unei mame a patru copii din Iași: «Mi-au luat micuții și i-au urcat într-o dubă!» Reprezentanții D.G.A.S.P.C. Iași spun că minorii erau abuzați fizic și psihic, ne-am sesizat din oficiu și ne-am adresat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Iași, Primăriei comunei Scânteia, județul Iași și Primăriei comunei Mogoșești, județul Iași. În urma demersurilor efectuate, s-au constatat carențe la nivelul compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Scânteia, județul Iași, care a monitorizat familia aflată în situație de risc în perioada 2018-2021, însă nu a sesizat de urgență D.G.A.S.P.C. Iași în vederea dispunerii măsurilor de protecție specială. În acest context, a fost emisă Recomandarea nr. 164/2021, însușită de autoritate, care a vizat, cu precădere, perfecționarea pregătirii profesionale continue a personalului cu atribuții de asistență socială, implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în identificarea copiilor aflați în situație de risc și conlucrarea eficientă cu D.G.A.S.P.C. Iași și cu celelalte instituții publice și private locale care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul (Poliția locală Scânteia, unitățile de învățământ, medicii de familie).

 

Sari la conținut