Activitate

2022

Dosar nr. 368/2022 (rezumat)-Petentul a sesizat Biroul Teritorial Timișoara cu privire la refuzul Primăriei Orașului Lipova de a-i acorda scutirea de la plata impozitului pe clădiri soției sale, beneficiară a prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, în baza prevederilor art. 456 din Codul fiscal

Astfel, deși aceasta a solicitat în luna mai aplicarea legii, autoritatea publică locală a respins solicitarea sa, în baza unei interpretări limitative a prevederilor legale.
În urma demersurilor instituției Avocatul Poporului, Primăria Orașului Lipova ne-a informat că și-a reconsiderat poziția în ceea ce privește acordarea scutirii de impozit asupra clădirii, folosită ca domiciliu de către soția petentului, astfel că, începând cu luna următoare depunerii cererii, aceasta va beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clădiri, prevăzută de lege, pentru imobilul de domiciliu.

Dosar nr. 131/2022 (rezumat)-În urma unor informații apărute în presă, potrivit cărora Primăria Timișoara și Direcția de Sănătate Publică Timiș refuză să distribuie tichetele de masă persoanelor vaccinate cu schema completă, potrivit OMS nr. 1.863/10.09.2021, care au ajuns cu întârziere în centrele de vaccinare închise din Timișoara, instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, efectuând demersuri către autoritățile și instituțiile publice locale responsabile

În urma demersurilor efectuate, instituțiile sesizate ne-au informat că, datorită închiderii unor centre de vaccinare din Timișoara și a lipsei unor norme juridice care să prevadă procedura de distribuire a tichetelor de masă pe suport de hârtie persoanelor vaccinate cu schemă completă la centrele de vaccinare închise, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Timiș a decis să pună la dispoziție un spațiu pentru distribuirea acestor tichete în incinta Sistemului Medical Modular de Izolare și Tratament Timișoara de pe stadionul CFR, activitatea de distribuire fiind asigurată de către personal din cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș și Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș.
De asemenea, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/14.04.2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative, reglementează acordarea acestor tichete începând cu data de 1 iulie 2022, urmând ca modalitățile de distribuire a acestora să fie stabilite prin Ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe.

Dosar nr. 76/2022 (rezumat)-În urma unor informații apărute în presă, potrivit cărora programările on-line, pentru înmatricularea autovehiculelor la Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor Timiș, se făceau peste termenul legal, instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, efectuând demersuri către autoritățile și instituțiile publice responsabile.

În urma acestor demersuri, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor Timiș ne-a informat că au fost luate mai multe măsuri în vederea reducerii termenelor de programare și se caută și alte soluții pentru reducerea acestor termene și îmbunătățirea serviciului public, în prezent perioada pentru programarea înmatriculării vehiculelor fiind de aproximativ 60 de zile, adică în interiorul termenului legal.
Astfel, au fost create 2 ghișee de preluare a cererilor fără programare online – un ghișeu destinat persoanelor fizice și un ghișeu destinat persoanelor juridice, în limita a 45 de locuri pe fiecare ghișeu, alocate solicitanților în baza unor bonuri de ordine – s-a solicitat unor firme de intermedieri auto să-și anuleze programările făcute în scopul rezervării unor poziții în platforma de programări și s-a solicitat angajaților să verifice cu mai multă atenție seriile de caroserie înscrise pe programatoare. Totodată, la Serviciul Informatic din cadrul DRPCIV se află în lucru operaționalizarea unor filtre care să blocheze programările nereale, solicitându-se analizarea oportunității blocării funcției de anulare a programării, funcție care nu își atinge scopul, fiind utilizată doar pentru rezervarea unor locuri în platforma de programare.

Dosar nr. 69/2022 (rezumat)-Petenta a sesizat Biroul Teritorial Timișoara cu privire la tergiversarea soluționării cererii sale privind exercitarea dreptului de preempțiune al statului român pentru imobilele monumente, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Deși a transmis în luna ianuarie 2022, prin poșta electronică, Direcției Județene pentru Cultură Timiș cererea pentru exercitarea dreptului de preempțiune, nu a primit nici un răspuns în termenul legal, fiind informată în urma revenirii că cererea sa a fost transmisă prin e-mail Departamentului Patrimoniu din cadrul Ministerului Culturii. Petenta s-a adresat Ministerului Culturii, însă i s-a comunicat că dosarul său nu a ajuns la București.
În urma intervenției instituției Avocatul Poporului, situația reclamată de petentă a fost soluționată cu celeritate în mod favorabil, iar avizul solicitat a fost emis de instituția abilitată.
De asemenea, în urma demersurilor instituției Avocatul Poporului, s-a constatat existența unor deficiențe de comunicare între Departamentul Patrimoniu din cadrul Ministerului Culturii și Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, emițându-se Recomandarea nr. 39/2022, privind respectarea și aplicarea prevederilor Ordinului nr. 3143/2019 privind Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001, prin transmiterea documentațiilor referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune al statului român în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, prin Ministerul Culturii, în format letric în termen de 5 zile de la înregistrare.
Direcția Județeană pentru Cultură Timiș a informat instituția Avocatul Poporului că și-a însușit Recomandarea nr. 39/2022 și că a luat măsuri în vederea asigurării respectării prevederilor legale.

2021

Dosar nr. 390/2021 (rezumat)-În urma unor informații apărute în presă, potrivit cărora cetățenii localității Galșa din Arad și-au făcut propriile indicatoare rutiere din panouri de carton, prin care au încercat să limiteze viteza de circulație a autovehiculelor pe anumite segmente de drum public, instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, efectuând demersuri către autoritățile și instituțiile publice locale responsabile.

În urma acestor demersuri, Primăria Comunei Șiria ne-a informat că pe DJ 709 se desfășoară lucrări de reabilitare, fapt care a dus la îngreunarea traficului prin amplasarea unor semafoare, mulți conducători auto deplasându-se pe rute ocolitoare din interiorul localităților. Serviciul Rutier din cadrul IPJ Arad ne-a comunicat că nu au fost identificate persoanele care au amplasat panoul improvizat pe un stâlp din localitatea Galșa și nu au fost luate alte măsuri în afara celor de îndepărtare a panoului, întrucât circulația pe drumurile publice nu a fost împiedicată sau îngreunată. Poliția Comunală Șiria a comunicat că, datorită lucrărilor de reparații ale DJ 709 din interiorul localităților, mare parte a traficului a fost deviat pe străzile lăturalnice, creându-se astfel un disconfort mărit cetățenilor comunei.
În urma răspunsurilor primite, instituția Avocatului Poporului a constatat existența unor deficiențe în ceea ce privește relațiile interinstituționale dintre autoritățile publice competente în gestionarea situațiilor generate de șantierul DJ 708 și de intensificarea traficului rutier în interiorul localităților, astfel că a emis o Recomandare către Primăria Comunei Șiria și către Inspectoratul de Poliție Județean Arad, cerându-le acestora să colaboreze pentru găsirea și implementarea unor soluții viabile pentru creșterea siguranței tuturor participanților la trafic și a confortului locuitorilor.
Avocatul Poporului a fost informat că cele două autorități publice și-au însușit recomandarea sa.

Sari la conținut