Activitate

2024

Dosar nr. 3651/2024 (rezumat) – sesizare din oficiu în urma articolului Doi elevi de la o școală de elită din Brașov, acuzați că își terorizează colegii, fiind prezentată o situație cu care se confruntă Școala Gimnazială Nr. 5 Brașov.

În urma demersurilor întreprinse în acest sens, Școala Gimnazială nr. 5 Brașov și  Inspectoratul Școlar Județean Brașov ne-au comunicat următoarele:

– în urma incidentului dintre cei doi elevi s-au luat următoarele măsuri: s-a discutat cu părinții elevilor implicați; s-a răspuns la sesizările părinților; s-au trimis înștiințări la Biroul de Siguranță Școlară a Inspectoratului de Poliție Brașov și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

– reprezentanții acestor instituții vor intensifica activitățile cu caracter preventiv, activități desfășurate și până acum;

– elevii identificați cu abateri comportamentale au fost sancționați funcție de gravitatea faptelor lor; unul dintre elevi a fost sancționat cu mutare disciplinară într-o altă clasă și este monitorizat permanent, pentru a se evita contactul cu cel de-al doilea elev;

– Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar a analizat cazul și a stabilit mai multe măsuri pentru combaterea fenomenului de violență în mediul școlar;

– în timpul pauzelor, profesorii de serviciu monitorizează activitatea tuturor elevilor și orice incident apărut este adus imediat la cunoștința conducerii unității școlare și a diriginților;

– școala este partener în proiectul inițiat de Primăria Brașov „fără lacăte pe curtea școlii” și beneficiază de pază în intervalul orar 13:00-19:00, portar care vine în sprijinul profesorilor de serviciu;

– Regulamentul de Ordine Interioară interzice orice formă de violență și toate informațiile necesare prevenției fenomenului de bullying și violență sunt afișate și inscripționate chiar și pe holurile școlii și la intrarea elevilor în scoală;

– în Consiliul de Administrație din data de 31.01.2024 s-au prevăzut măsuri cu privire la diminuarea cazurilor de violență în școală;

– elevul victimă, dar elevii cu comportament agresiv beneficiază de consiliere în afara școlii, deoarece părinții nu și-au dat acordul pentru consiliere școlară;

– fenomenele acestea de violență ar putea fi diminuate dacă am avea sprijinul real al părinților, în sensul existenței comunicării constructive bazate pe respect reciproc.

Dosar nr. 749/2024 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în data de 10 ianuarie 2024, ca urmare a informațiilor prezentate în mass-media, în cadrul articolului intitulat: Familie cu doi copii mici, rămasă fără nimic după incendiul ce le-a mistuit casa

În vederea clarificării aspectelor prezentate în presă şi pentru a identifica situația copiilor implicați în acest caz, a măsurilor dispuse pentru aceștia, precum şi a modalităților de sprijin a familiei greu încercate, au fost întreprinse demersuri atât la nivelul Direcției de Asistență Socială  Brașov, cât şi la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Brașov.

Urmare demersurilor efectuate de către instituția Avocatul Poporului, s-a constatat că până la solicitarea transmisă din partea instituției, situația copiilor implicați în acest caz nu a fost în atenția DAS Brașov şi a DGASPC Brașov.

Astfel, din analiza răspunsurilor primite, s-au constatat următoarele aspecte:

În curtea familiei se află două clădiri, iar în clădirea ce a fost mistuită de foc locuia o familie cu doi copii minori. Aceștia au fost nevoiți să se mute în chirie în urma incendiului iar în urma acestei constatări, reprezentanții DGASPC Brașov au referit acest caz DAS Brașov în vederea evaluării familiei raportat la situația vulnerabilă în care s-au aflat.

De asemenea, s-a constatat că în celălalt imobil al familiei locuiesc doi minori, împreună cu bunicii, aceștia fiind lipsiți de ocrotirea părintească.

Având în vedere aspectele constatate, în prezent, situația minorilor este în atenția DGASPC Brașov în vederea instituirii măsurii de protecție specială, respectiv plasament familial la bunicii materni, precum pentru în vederea oferirii de servicii de consiliere din partea direcției.

Totodată, situația copiilor va fi în continuare monitorizată de către DAS Brașov, până la depășirea situației de vulnerabilitate. 

Dosar nr. 2268/2024 (rezumat) O petentă ne-a sesizat cu privire la modul în care un cadru didactic al Școlii Gimnaziale nr. 194 București, profesor și diriginte, îl tratează pe fiul său, elev al acestei unități de învățământ. În acest sens, petenta susține că dirigintele îi aduce elevului acuzații neadevărate, țipă la el, îl dă afară din clasă sau îl ține toată ora în picioare, îl umilește pe elev și îi incită pe ceilalți elevi împotriva sa

 În urma demersurilor întreprinse în acest sens, Școala Gimnazială nr. 194 București ne-a comunicat următoarele:

– unitatea de învățământ a demarat procedura de cercetare disciplinară a cadrului didactic în cauză.

– împotriva acestui cadru didactic nu au existat până la acest moment sesizări din partea elevilor, părinților sau altor cadre didactice privind un comportament necorespunzător.

– pentru a preveni eventuale fapte similare, conducerea unității de învățământ a luat legătura cu consilierul școlar, pentru ca acesta să discute cu elevii, în cadrul orelor de Educație socială, despre necesitatea și procedura semnalării eventualelor comportamente nepotrivite ale cadrelor didactice în relațiile cu elevii. 

2023

Dosar nr. 33887/05.12.2023– sesizare din oficiu în urma articolului Zeci de elevi învaţă în frig în containerele din curtea unei şcoli din Capitală, la doar 9 grade: cum se apără directoarea

În vederea clarificării aspectelor prezentate în mass-media, reprezentanții instituției Avocatul Poporului au efectuat o anchetă la Școala Gimnazială nr. 194 București, rezultând următoarele:

 • unitatea de învățământ este frecventată de peste 2000 de elevi, motiv pentru care spațiul de care dispune unitatea de învățământ a devenit insuficient; în acest sens, în curtea unității de învățământ au fost montate mai multe containere (fiind obținute toate avizele și autorizațiile necesare), în care își desfășoară activitatea 9 clase de învățământ primar (219 elevi);
 • clasele din containere au o suprafață mai mare decât sălile de clasă din clădirea școlii (56 mp., față de 50 mp.), au ferestre generoase, asigurând un bun iluminat natural, și sunt amenajate și dotate corespunzător;
 • încălzirea este asigurată de calorifere racordate la rețeaua electrică; de asemenea, pot fi utilizate și aparatele de aer condiționat însă nu a fost necesar până în prezent; caloriferele sunt pornite de către personalul administrativ la orele 05.30 – 6.00;
 • majoritatea copiilor stăteau în tricouri cu mânecă scurtă; câțiva copii aveau geaca pe ei, pentru că fuseseră afară, fiind în timpul pauzei;
 • sala de clasă care face obiectul articolului de presă este prevăzută cu două termometre (dintre care unul atribuit de Primăria sectorului 4), temperatura înregistrată fiind între 22 și 24 de grade, această oscilație fiind cauzată de faptul că ușa clasei a stat mai mult deschisă pe perioada pauzei;
 • temperatura a fost măsurată și cu un termometru deținut de reprezentanții instituției Avocatul Poporului, atât în clasa respectivă, cât și în altele, valorile înregistrate fiind similare;
 • temperatura din clasele care își desfășoară activitatea în containere este mai ridicată decât în clasele din incinta școlii (20-21 grade); mai mult, în incinta școlii, agentul termic este asigurat prin sistemul public, ceea ce reprezintă un dezavantaj atunci când sunt înregistrate avarii;
 • pentru clasele din containere sunt amenajate grupuri sanitare în proximitate, pentru ca elevii să nu fie nevoiți să traverseze curtea școlii până la grupurile sanitare din clădire.

Astfel, în urma anchetei efectuate, a rezultat că cele prezentate în mass-media nu se confirmă. 

Dosar nr. 29134/2023 (rezumat) – Sesizare din oficiu în urma articolului Fetiță violată de tată, dusă la pușcărie să-și viziteze călăul

 În vederea clarificării aspectelor prezentate în mass-media, reprezentanții instituției Avocatul Poporului au efectuat o anchetă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și o anchetă la Penitenciarul Mioveni, principalele concluzii fiind următoarele:

– minora și fratele său, tot minor, se află în grija bunicilor paterni, deoarece mama nu se poate ocupa la momentul actual de creșterea și îngrijirea acestora;

– bunica și mătușa paternă au dus-o pe minoră în repetate rânduri în vizită la tată, la Penitenciarul Mioveni, acesta fiind condamnat în primă instanță pentru viol asupra fiicei sale;

– minora a fost supusă unui abuz emoțional însă poate rămâne în familie, cu servicii de sprijin; cei doi copii nu sunt în situație de risc iminent alături de bunicii paterni, de care sunt foarte atașați; schimbarea acestui mediu, în care copiii se simt iubiți și ocrotiți, ar putea fi de natură să îi afecteze pe cei doi minori;

– la data de 6 septembrie 2023 Judecătoria Curtea de Argeș  îl condamnă pe inculpat la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de viol, iar la data de 6.09.2023, inculpatul a declarat apel;

– instanța a aplicat pedeapsa complementară, respectiv pedeapsă accesorie a interzicerii exercitării drepturilor părinteşti, a dreptului de a fi tutore sau curator, a dreptului de a comunica și de a se apropia de partea civilă (n.n. minora);

– potrivit Codului penal, pedeapsa accesorie se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, iar executarea pedepsei complementare începe de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare sau după  executarea pedepsei/grațiere;

– astfel, niciuna dintre acestea nu are aplicare imediată; or, dacă în cazul victimelor adulte acestea au discernământul necesar și dețin putere de decizie, putând alege dacă vor sau nu să viziteze făptuitorul, situația minorilor este total diferită, aceștia neavând gradul de maturitate necesar și nici posibilitatea de a se opune;

– directorul penitenciarului a întreprins diligențe în gestionarea situației prin informarea procurorului de caz cu privire la vizitele minorei victimă la inculpat; cu toate acestea, directorul penitenciarului nu are posibilitatea legală de a refuza vizitele minorei, câtă vreme situația nu se circumscrie celor limitativ enumerate în Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2023;

– persoanele adulte responsabile de aceste vizite au fost plasate sub control judiciar pentru încercarea de influențare a declarațiilor minorei, nu pentru vizite în sine.

De asemenea, din consultarea portalului instanțelor de judecată, am observat că, în dosarul penal având ca obiect infracțiunea de viol, aflat pe rolul Curții de Apel Pitești, numele minorei nu este anonimizat.

Având în vedere cele rezultate, demersurile au fost extinse în scopul:

 – modificării și/sau completării Codului penal în sensul executării imediate a pedepselor accesorii în cazul victimelor minore,

completării art. 141 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, în sensul acordării directorului penitenciarului a prerogativei de a refuza acordarea vizitei victimei minore

instruirii tuturor conducătorilor de penitenciare ca, în cazul confruntării cu o situație similară, în care victima minoră este prezentată în vizită la o persoană cercetată/condamnată pentru infracțiuni asupra minorului, să sesizeze de îndată organele de cercetare penală.

anonimizării numelui minorei pe portalul instanței.

În urma acestor demersuri, Ministerul Justiției ne-a comunicat că o eventuală modificare a legislației penale în sensul propus riscă să prezinte vulnerabilități de ordin constituțional în considerarea principiului prezumției de nevinovăție; în plus legislația în vigoare prevede deja mijloace adecvate în pentru evitarea unor astfel de situații (acțiune pentru decăderea din drepturile părintești).

Administrația Națională a Penitenciarelor ne-a transmis că au fost dispuse măsuri pentru instruirea personalului responsabil, în scopul evitării, în viitor, a unei situații similare; totodată, ni s-a comunicat că propunerea privind completarea art. 141 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. Curtea de Apel Pitești ne-a transmis că s-a procedat la anonimizarea datelor persoanei vătămate minore  în dosarul penal.

De asemenea, au fost solicitate Penitenciarului Mioveni și DGASPC Argeș informații actualizate privitoare la minoră, rezultând că aceasta nu a mai fost prezentată în vizită la tatăl său, este inclusă într-un program de consiliere psihologică, iar situația sa și a fratelui său este monitorizată de autoritatea locală.

Dosarul nr. 28903/2023 (rezumat) - sesizare din oficiu Ca urmare a publicării, în data de 17.10.2023, pe portalul transilvania365.ro a știrii intitulate Viol petrecut aproape de centrul Brașovului! Minor de 15 ani arestat preventiv după ce a agresat o fată de 13 ani, instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu. În vederea clarificării aspectelor menționate, au fost solicitate informații de la Inspectoratul de Poliție Județean Brașov și de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (DGASPC)

În urma primirii informațiilor, a reieșit existența unor disfuncționalități în ceea ce privește Numărul Unic Național 119, (NUN) – numărul unic de urgență pentru copii din cadrul DGASPC, în sensul că, în perioada 13 octombrie ora 15:31-15 octombrie, ora 19:04 au fost 18 apeluri nepreluate.

Având în vedere cele constatate, raportat la principiul interesul superior al copilului, principiu consacrat de Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, potrivit căruia interesul superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice (…), Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 84 din 10 aprilie 2024, adresată directorului DGASPC Brașov (publicată pe site-ul instituției Avocatul Poporului), pentru ca acesta, în exercitarea atribuțiilor sale, să dispună măsurile legale administrative care se impun în vederea îmbunătățirii funcționării NUN 119, prin toate mijloacele avute la dispoziție, respectiv instruirea personalului, planificarea schimburilor/ asigurarea numărului de persoane necesar, pentru ca acesta să fie disponibil în regim de permanență, 24/24 ore, 7/7 zile, inclusiv pe perioada sărbătorilor legale, în ture de zi și de noapte.

Astfel, prin adresa nr. act (RI74)2329 din 20.05.2024, înregistrată la instituția Avocatul Poporului cu nr. 15965/20.05.2024, directorul DGASPC Brașov ne-a transmis următoarele:

– pentru componenta NUN 119 a fost prevăzut și propus spre aprobare Consiliului Județean, un număr de 10 angajați cu formare în asistență socială și psihologie;

– toate posturile astfel prevăzute în statul de funcții, pentru această componentă, au fost aprobate la nivelul Consiliului Județean Brașov prin H.C.J. nr. 485/ 22.11.2023 și ocupate prin concurs în a doua jumătate a anului 2023;

personalul beneficiază de formare continuă și supervizare, așa încât permanența la NUN 119 este asigurată de specialiști pregătiți corespunzător, 24/24 ore, 7/7 zile, inclusiv pe perioada sărbătorilor legale, în ture de zi și de noapte.

Astfel, având în vedere cele comunicate, considerăm că, în urma Recomandării emise de Avocatul Poporului, funcționarea NUN 119 la nivelul județului Brașov s-a îmbunătățit considerabil. 

Dosar nr. 28137/2023 – sesizare din oficiu (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în data de 13.10.2022, în urma prezentării în mass-media a unei știri cu privire la faptul că elevii de la o școală din București sunt nevoiți să stea la ore îmbrăcați în geci și cu pături pe ei, învață în containere, iar acestea nu au nici toalete

 În vederea soluționării dosarului, reprezentanții instituției Avocatul Poporului, au efectuat o anchetă la Școala Gimnazială „Maria Rosetti” din București.

Din discuțiile purtate cu domnul director și cu doamna director adjunct, au rezultat următoarele:

– unitatea dispune de 39 clase, 24 de învățământ primar și 15 de învățământ gimnazial;

– în corpul principal de clădire sunt 19 săli de clasă, care învață în două schimburi;

– în anul școlar trecut au fost 3 clase de a IV-a și au venit în acest an școlar 6 clase de pregătitoare – 150 de copii din circumscripție;

– în aceste condiții, din cauza lipsei spațiului, a fost necesară montarea celor 15 containere, în care învață 5 clase: 3 de a IV-a, una de a III-a și una de a II-a, aceștia merg la toaletă în corpul principal de clădire, nefiind o distanță mare;

– părinții au fost anunțați, înainte de înscrierea elevilor că: în școală, elevii vor învăța în trei schimburi;

– înainte de începerea anului școlar, în vară a avut loc o întâlnire cu părinții, cu dl. primar al Sectorului 2, cu dl. viceprimar, cu reprezentanți ai Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (DGAPI) și s-a menționat că învățarea în containere este o soluție temporară, de anul viitor se va începe construcția unui nou corp de clădire;

– de asemenea, s-a recurs la această soluție pentru a se evita trecerea la un program de funcționare în 3 schimburi, aspect ce încalcă reglementările în vigoare  prevăzute în noua Lege a Educației– Legea nr. 198/2023 – Lega învățământului preuniversitar;

– firma care a montat construcțiile modulare a propus reamplasarea/reamenajarea acestora, în perioada primei vacanțe școlare: 27 octombrie – 3 noiembrie, astfel încât să existe un hol interior și grupuri sanitare;

– containerele au fost montate la sfârșitul lunii august începutul lunii septembrie și nu au fost prevăzute cu sisteme de încălzire pentru că nu era cazul, fiind vreme bună;

– între timp s-a asigurat căldura, din data de 16.10.2023 prin montarea de aparate de aer condiționat și s-au adus și aeroterme pentru a se folosi, dacă va fi cazul;

– în clădirea principală, agentul termic este furnizat de către RADET care până la momentul anchetei nu încărcase instalația;

– predarea cursurilor nu a fost întreruptă, nu au fost elevi care să fi lipsit de la școală pe motivul lipsei căldurii;

– se observă că în data de 10 octombrie, în București au fost temperaturi de 17 grade Celsius (ziua), nefiind înregistrate temperaturi care să ducă la pornirea/furnizarea căldurii/agentului termic (căldura este pornită după ce trec trei zile consecutive în care temperatura medie zilnică, în intervalul orar 18:00-06:00, este de + 10 grade Celsius sau mai mică);

– referitor la subiect, au fost discuții pe grupurile de whatsapp, întrebări/propuneri, dar  nu sunt reclamații/petiții scrise înregistrate;

– conducerea școlii nu a fost contactată de cineva de la presă, pentru a se oferi un punct de vedere;

– se observă că cele prezentate în mass-media nu se confirmă, în totalitate.

Dosar nr. 27380/2023 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, ca urmare a articolului Copiii dispăruți ai sistemului, în care este prezentată situația copiilor dispăruți din Centrele, din județul Galați, astfel: DGASPC Galați declară zero copii dispăruți din centre, IPJ Galați declară că, în aplicația „Dispăruți” figurează opt copii

În vederea clarificării aspectelor prezentate în mass-media, au fost întreprinse demersuri la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Galați și la Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, iar din răspunsurile comunicate au rezultat următoarele:

IPJ Galați, menționează că: un număr de 5 minori care au fost implementați în aplicația dispăruți, au plecări repetate din centrele de plasament.

În vederea identificării minorilor dispăruți, se folosesc metode specifice muncii de poliție – investigații, cercetarea la fața locului, folosirea aplicației dispăruți prin darea în urmărire a persoanei, mediatizare, etc.

Colaborarea între IPJ Galați și DGASPC Galați are la bază protocoale de cooperare încheiate între părți, cu respectarea prevederilor legale și în acord cu atribuțiile ce revin fiecăreia dintre instituții, în domeniul propriu de activitate, care au ca scop asigurarea promovării, susținerii și realizării obiectivelor comune, care să contribuie la protejarea și apărarea drepturilor copilului, precum și monitorizarea implementării politicilor publice naționale în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, al drepturilor copiilor și al adopției.

Direcția a menționat că: la nivelul județului Galați, conform aplicației de pe site-ul: Politiei Române, la rubrica copii dispăruți se regăsesc doi adulți, care nu provin din sistemul de protecție.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are în evidență copii din sistemul rezidențial care prezintă plecări repetate din casele de tip familial din dorința de libertate, de a nu se supune unor reguli (plecarea și revenirea în casă pe baza unui bilet de voie cu respectarea orelor de învoire), dar nu dispăruți.

La nivelul instituției există o procedură, ce se aplică în cazul copiilor plecați fără voie, care specifică clar: informarea, telefonică, a organelor de politie, imediat ce copilul a părăsit casa fără acordul personalului sau nu a respectat biletul de voie, chiar dacă de cele mai multe ori copiii revin singuri, este anunțată, telefonic Secția de Poliție unde este arondat serviciul rezidențial, de revenirea beneficiarilor. În momentul în care plecarea este pe o perioada mai mare de câteva ore, informarea organelor de cercetare se face în scris și tot în scris se comunică și revenirea beneficiarului.

În vederea clarificării aspectelor, s-a contactat DGASPC Galați și s-a discutat cu Șeful Serviciului Management de Caz pentru Copii din Sistemul de Protecție Specială, care a precizat că: în cele mai multe cazuri cei plecați mențin legătura cu ceilalți beneficiari din case și chiar cu personalul, dar refuză să revină din motivele enumerate mai sus, acest fapt demonstrează că: doar părăsesc, pentru o perioada, locul de domiciliu, dar nu pot fi declarați copii dispăruți. Acest lucru este confirmat și de faptul ca pe site-ul Politiei Române nu sunt copii declarați dispăruți.

Astfel, rezultă faptul că:

– cele menționate în presă nu se confirmă în totalitate, în sensul că: la un moment dat, unii minori pot figura ca și minori dispăruți în baza de date a poliției, ca urmare a informării făcute de Direcție (telefonic sau în scris), dar între timp minorii se întorc, astfel că aceștia sunt scoși din baza de date;

– la momentul actual nu există minori declarați dispăruți care să provină din sistemul de protecție, din județul Galați;

– la sfârșitul fiecărei luni se raportează la ANPDCA situația copiilor plecați fără voie, drept urmare, instituția are o situație clară a acestor plecări. 

Dosar nr. 27366/2023 (rezumat) – Sesizare din oficiu în urma articolului Două minore, sclave sexuale pentru un bărbat din Bârsa. Percheziții domiciliare la persoane bănuite de proxenetism

 În vederea clarificării aspectelor prezentate în mass-media, au fost întreprinse demersuri la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, iar din răspunsul comunicat au rezultat următoarele:

– organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul I.P.J. Arad – Serviciul de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de proxenetism, iar în urma unor activități investigative complexe efectuate în dosarul penal întocmit, și în baza probatoriului administrat în cauză, organele de cercetare penală ale poliției judiciare au reușit identificarea autorului infracțiunilor;

– la data de 28.09.2023 au fost puse în executare patru mandate de percheziție domiciliară cât și un mandat de aducere privind suspectul;

– suspectul a determinat în vederea comiterii infracțiunilor de proxenetism, prin înlesnirea practicării prostituției un număr de trei persoane de sex feminin, dintre care două minore, profitând de starea de vulnerabilitate (familii dezorganizate, situație financiară precară, abandon școlar); suspectul le-ar fi recrutat prin promisiunea unui nivel de frai ridicat să practice prostituția, intermediind întâlnirea cu diferiți clienți de pe raza jud. Arad și jud. Timiș și încasând personal sume de bani;

– cu prilejul procedurilor judiciare minorele au fost asistate și audiate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, aplicabile minorilor-victime;

– totodată, au fost asigurate servicii specializate prin care s-a evitat retraumatizarea sau revictimizarea;

– a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad pentru acordarea asistenței de specialitate, consiliere și suport necesar minorelor;

– în prezent, minorele se află sub o măsură de protecție specială, fiind securizate în Centrul de Criză al DGASPC Arad, care oferă servicii de găzduire, îngrijire, educație și consiliere.

Dosar nr. 27233/2023 – sesizare din oficiu în urma articolului Elev de 12 ani din Argeș, bătut cu pumnii de o profesoară pentru că a scăpat un pix pe jos. ”Mâine îi faci parastasul”

Potrivit articolului,  minorul în cauză nu a fost singurul agresat de către cadrul didactic, mama unei fetițe declarând reprezentanților mass-media că și fiica sa a fost trasă de păr.

În vederea clarificării aspectelor prezentate în mass-media, au fost întreprinse demersuri la Inspectoratului Județean de Poliție Argeș și la Școala Gimnazială ”Radu Șerban” Sălătruc, iar din răspunsurile comunicate au rezultat următoarele:

– reprezentanții IPJ Argeș – Biroul de Siguranță Școlară cercetează cazul, în cauză fiind constituit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „purtare abuzivă”;

– la nivelul unității de învățământ a fost constituită Comisia de cercetare disciplinară, cercetarea fiind în desfășurare;

– pe perioada desfășurării cercetării disciplinare profesoara în cauză nu va desfășura cursuri cu elevii, fiind înlocuită de alt cadru didactic;

– cei doi elevi agresați urmează un program de consiliere la nivelul școlii;

– incidentul a fost sesizat către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, iar reprezentanții acestei instituții s-au prezentat la școală în vederea audierii elevilor și au avut discuții și cu părinții celor doi elevi, fiind  în curs de realizare un raport de specialitate. 

Dosar nr. 26966/2023 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, ca urmare a unui reportaj în care au fost prezentate informații/relatări ale unor părinți care aduc acuzații la adresa unui Centru educațional din Bragadiru și anume că: minorii au fost bruscați, loviți, nu sunt ajutați să mănânce, sunt însetați, sunt lăsați să plângă mult timp, sunt ținuți cu orele în scaunul de masă, nu sunt ajutați să meargă, sunt culcați cu hainele murdare de noroi, ținuți în frig, de către persoanele care ar fi trebuit să-i ocrotească și să-i protejeze

În vederea clarificării aspectelor prezentate în mass-media, au fost întreprinse demersuri la:  Inspectoratul de Poliție Județean Galați și la Primăria Orașului Bragadiru, iar din răspunsurile comunicate au rezultat următoarele:

Au fost efectuate verificări și de către alte instituții cu atribuții în domeniu, ocazie cu care au fost aplicate mai multe sancțiuni contravenționale administratorului societății de către: Primăria Bragadiru, ITM Ilfov, IPJ Ilfov – Politia Orașului Bragadiru, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, ISU „Dealul Spirii” București – Ilfov, precum și de către Direcția de Sănătate Publica Ilfov.

Se menționează că Centrul nu este unitate de învățământ, nefiind înscrisă în registrele de unități autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate, nefiind supusă acreditării ARACIP și nu face parte din rețeaua școlară a județului Ilfov.

Din verificările instituției Avocatul Poporului au rezultat, printre altele că: pentru derularea activității acestor centre sunt necesare mai multe coduri CAEN, printre care: 8559 – „Alte forme de învățământ n.c.a.” (neclasificate în altă parte),  8560 – „Activități de servicii suport pentru învățământ”, 8891 – „Activități de îngrijire zilnică pentru copii”, care se vor autoriza în primă fază la Registrul Comerțului pe proprie răspundere.

În cazul acestor „Centre educaționale” private/afterschool-uri (majoritatea fiind SRL-uri) nu există o reglementare clară, precisă și în afara oricărui dubiu care să ducă la o evidență, verificare și avizare/acreditare a acestora înainte de a-și începe activitatea – ante factum.

 Ca urmare a acestui fapt, Avocatul Poporului a transmis propuneri de modificări legislative către: Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției (ANPDCA), solicitând, printre altele:

– analizarea oportunității modificării și/sau completării legislației în vigoare, în sensul ca: entitățile private de tip Centru educațional/afterschool, care desfășoară activități în baza Codurilor CAEN, menționate, să fie obligate să obțină acord/autorizație de funcționare, specific/ă unui serviciu social și educațional, anterior începerii activității propriu – zise, cu verificarea condițiilor specifice;

– necesitatea întocmirii unei evidențe detaliate (pe tipuri de activități/servicii furnizate, număr de locuri, număr de copii, personal de specialitate) a acestor Centre educaționale private/afterschool-uri;

– monitorizarea și controlul acestora să fie făcută de către ARACIP sau de către o altă instituție/autoritate atât din punctul de vedere al serviciilor educaționale oferite, cât și al personalului specializat.

Instituțiile sesizate ne-au comunicat faptul că, au identificat problema reglementarilor deficitare în domeniul gestionării acestor entități și au semnalat primului-ministru, faptul că în România funcționează, în afara rețelei școlare a sistemului național de învățământ, un număr de societăți comerciale și asociații care desfășoară activități de tip afterschool în regim privat, activități în centre de zi, activități în locuri de joacă, pentru care legislația în vigoare nu are prevederi exprese privind monitorizarea și controlul activității, propunând să se dispună înființarea unui comitet interministerial care să analizeze și să armonizeze legislația în domeniu pentru a face posibilă monitorizarea și controlul activităților desfășurate de aceste Centre. 

Dosar nr. 26261/2023 (rezumat) - sesizare din oficiu, în urma articolului publicat în presă, în data de 22.09.2023, intitulat Scandal cu conotații sexuale la Colegiul Național Matei Basarab din Râmnicu Vâlcea! Protagonist: un elev ,,recidivist”!

În vederea clarificării aspectelor publicate au fost solicitate informații de la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea; Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea și Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, în urma celor comunicate concluzionându-se că instituțiile implicate au acționat în conformitate cu prevederile legale, unitatea de învățământ, sub îndrumarea/ coordonarea/ verificarea Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, aplicând sancțiuni minorului în ce privește ambele incidente.

În sensul verificărilor realizate în cadrul sesizării din oficiu a Avocatului Poporului, dar și ca urmare a celor menționate de mama elevului care, ulterior, ne-a adresat o petiție în legătură cu situația fiului său, precum și a prejudiciilor aduse acestuia și întregii familii prin cele publicate, din analizarea presei, am reținut următoarele:

– identitatea minorului este foarte ușor identificabilă, întrucât sunt publicate inițialele numelui său, clasa din care face parte, unitatea de învățământ la care învață, faptul că mama sa este cadru didactic la respectiva unitate de învățământ, precum și faptul că tatăl acestuia este un renumit om de afaceri din oraș;

– minorul este numit „recidivist” și „beizadea” și se folosesc expresii de genul „se pune batista pe țambal”, cu referire la faptul că nu se iau măsuri la nivelul unității de învățământ și că faptele minorului sunt mușamalizate, deși elevul a fost sancționat pentru prima abatere, iar pentru cea de a doua, directorul școlii declarase că este în desfășurare o anchetă care presupune parcurgerea unor pași și că se vor dispune măsuri în conformitate cu prevederile legale, în final copilul fiind, în concret, sancționat;

– se lansează presupuneri precum că „peste un an, cel mic, le va bate pe dirigintă sau pe directoare” și se fac referiri la creșterea conturilor tatălui acestuia pe măsura „forței politico – administrative a clienților săi politici”.

Astfel, având în vedere cele constatate, raportat la principiul interesul superior al copilului, consacrat de Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, potrivit căruia interesul superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti, am adus la cunoștința  publicațiilor respective conținutul „Cartei albe a jurnalistului[2], document care prevede că, relația dintre „drepturile copiilor” și „mass-media” trebuie să constituie un echilibru între respectarea, protejarea și promovarea drepturilor copiilor, interesul superior al copilului și capacitatea presei de a furniza știri și de a raporta informații de interes public.

[1] https://ziaruldevalcea.ro/2023/09/scandal-cu-conotatii-sexuale-la-colegiul-national-matei-basarab-din-ramnicu-valcea-protagonist-un-elev-recidivist/

[2] https://fonpc.ro/wp-content/uploads/2023/09/Carta-FONPC.pdf

Dosar nr. 26068/2023 (rezumat) – sesizare din oficiu în urma articolului Un primar din Teleorman a fost reținut pentru că ar fi agresat sexual o fată de 17 ani

 În vederea clarificării aspectelor prezentate în mass-media, au fost întreprinse demersuri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 București și la Poliția Sectorului 6 București (care a redirecționat solicitarea către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București), iar din răspunsurile comunicate au rezultat următoarele:

– minora în cauză are instituită măsura de protecție specială a plasamentului la Centrul „Sf. Marcellin Champagnat” încă din anul 2017;

– în perioada 07.08.2023- 27.08.2023, minora a fost învoită la domiciliul mamei sale, într-o comună din județul Teleorman, în vederea consolidării relațiilor de atașament cu mama;

– în data de 21.08.2023, fata se afla la plimbare prin sat, în jurul orei 18, urmând să se întâlnească cu iubitul său, iar un bărbat despre care fata a aflat că este primarul comunei s-a oferit să o ducă el cu mașina către locul de întâlnire;

– bărbatul nu a oprit la locul stabilit, ci a oprit la Primăria comunei și ulterior, a dus-o pe fată în spatele unui parc, a încercat să o sărute, a atins-o pe picior și i-a propus să întrețină relații sexuale;

– după două zile, minora a anunțat responsabilul de caz din Centrul „Sf. Marcellin Champagnat” și a revenit în București;

– responsabilul de caz de la i-a oferit și îi oferă în continuare fetei suportul moral necesar, a informat-o corespunzător cu privire la drepturile sale și a susținut-o în valorificarea acestora (depunerea unei plângeri penale);

– cu prilejul procedurilor judiciare minora a fost asistată și audiată în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, aplicabile minorilor-victime;

– minora este inclusă într-un program de consiliere psihologică;

– în cauză a fost întocmit un dosar penal, în care a fost dispusă începerea urmăririi penale față de bărbatul care a agresat-o pe minoră, acesta fiind plasat sub control judiciar. 

Dosar nr. 25365/2023 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în data de 18.09.2023, ca urmare a unor informații difuzate în mass-media, din Municipiul Pitești, în care se menționa faptul că: nici nu a început bine anul școlar, că au apărut primele probleme în unitățile școlare din Pitești

 În cursul zilei de 13.09.2023, în mediul online a apărut o filmare în care un elev amenință un cadru didactic, că îi va face catalogul guler, deși acesta împreună cu alți doi colegi au deranjat ora.

În articol nu s-a precizat unitatea de învățământ unde s-ar fi petrecut incidentul, astfel că au fost solicitate informații de la Inspectoratul Școlar Județean Argeș

Din informațiile comunicate de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș, rezultă următoarele:

– Inspectoratul a procedat la identificarea unității de învățământ unde a avut loc incidentul și a solicitat un punct de vedere;

– articolul la care se face referire, în mass-media, descrie o filmare care a fost identificată ca aparținând anului școlar 2018-2019;

– în filmare apare o doamnă profesor, cadru didactic suplinitor în perioada 2018-2020, la catedra de limba și literatura română, în prezent, d-na profesor nu mai are relație contractuală cu unitatea de învățământ;

– filmulețul a fost identificat ca fiind realizat în anul școlar 2018-2019;

– tinerii care apar în filmuleț erau elevi în ciclul superior al liceului, în prezent având statut de absolvenți;

– existența acestei filmări nu a fost cunoscută până în luna septembrie 2023, la vremea respectivă conducerea unității școlare nu a fost informată de existența incidentului surprins în filmare, în consecință nu au existat demersuri de aducere la cunoștința I.S.J. Argeș a faptelor elevilor;

– în toți anii școlari, la nivelul tuturor colectivelor de elevi, unitatea școlară a derulat activități de prevenire și combatere a actelor de indisciplină/violență/bullying;

– Inspectoratul Școlar Județean Argeș va monitoriza activitățile derulate la nivelul unității de învățământ, respective cu privire la prevenirea cazurilor de violență și gestionarea acestora conform O.M.E.nr. 6235/06.09.2023 și Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor /preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar.

Conform Codului Deontologic al Jurnalistului, jurnalistul are datoria primordială de a relata adevărul, obligație ce decurge din dreptul constituțional al publicului de a fi corect informat, dar totodată jurnalistul poate da publicității numai informațiile de a căror veridicitate este sigur, după ce în prealabil le-a verificat din surse credibile.

În luna septembrie 2023 a fost lansată Carta Albă a Jurnalismului, în care se precizează că: „relația dintre „drepturile copiilor” și „mass-media” creionează un echilibru între respectarea, protejarea și promovarea drepturilor copiilor, interesul superior al copilului și capacitatea presei de a furniza știri și de a raporta informații de interes public.”

Când copiii sunt victime ale violenței, jurnaliștii au responsabilitatea de a documenta adevărul cu compasiune și sensibilitate față de sursele minore.

Astfel, a fost creată „Carta Albă a Jurnalistului,” un document prin care copiii vorbesc în mod direct cu jurnaliștii despre nevoile pe care le au pentru a se simți cu adevărat în siguranță. 

Dosar nr. 25324/2023 (rezumat) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 București ne-a supus atenției o posibilă încălcare a drepturilor unui copil, aflat cu măsură de protecție specială la Complexul de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial „Acasă” Sector 6

Astfel, este menționat faptul că, la data de 06.09.2023, într-o postare publică de pe rețeaua de socializare Facebook a fost încărcată o fotografie cu profilul feței minorului. Totodată, în postarea respectivă este descrisă și o situație în care a fost implicat minorul, autorul postării susținând că acesta ar fi fost abuzat de către un angajat al Complexului.

În vederea clarificării aspectelor semnalate, dar și a celor prezentate în postarea din mediul online, reprezentanții instituției Avocatul Poporului – Domeniul Apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului au efectuat o anchetă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 București (DGASPC) și o anchetă la Complexul de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial „Acasă” Sector 6 București  (CTF „Acasă”).

Urmare concluziilor desprinse cu ocazia anchetelor efectuate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 140 din 12 octombrie 2023,  adresată directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 București.

În urma acestor demersuri, DGASPC Sector 6 ne-a comunicat faptul că, în urma recomandărilor adresate, a procedat la sesizarea organelor de poliție, fiind adusă la cunoștința Secției 20 Poliție situația minorului în cauză, precum și o solicitare către autorul postării, prin care s-a cerut retragerea fotografiei minorului din mediul online.

Dosar nr. 24807/2023 (rezumat) - sesizare din oficiu în urma articolului „Copil agresat la grădiniță, anchete în lanț. A fost mușcat de față de un alt coleg”

 În vederea clarificării aspectelor prezentate în mass-media, au fost solicitate informații Inspectoratului Școlar Județean Brașov și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, iar din răspunsurile comunicate au rezultat următoarele:

– incidentul în cauză a avut loc la o unitate de învățământ preșcolar privată;

– aceasta recunoaște cele întâmplate și își asumă consecințele faptului că a părăsit grupa de copii pentru câteva minute, ducându-se la altă grupă, moment în care un copil a mușcat  în zona feței și a capului un alt copil în vârstă de 2 ani;

– Inspectoratul Școlar Județean Brașov a recomandat o serie de măsuri referitoare la prevenirea și combaterea violenței la nivelul grădiniței în cauză și va monitoriza și – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a verificat situația minorului agresat, rezultând că acesta se află în siguranță în familie;

– copilul beneficiază de intervenție psihologică în vederea diminuării consecințelor abuzului săvârșit asupra sa în mediul privat, iar efectele intervenției psihologice de care beneficiază sunt pozitive.

Dosar nr. 23340/2023 (rezumat) - o petentă a reclamat comportamentul unor minori, beneficiari ai unei unități rezidențiale de tip familial care nu respectau normele de conviețuire în comun, deranjând-o pe aceasta și pe copii dumneaei, dintre care unul nou-născut

 Potrivit celor sesizate de către o petentă – mamă a doi copii minori, dintre care unul nou-născut și vecină a unui apartament în care funcționează o unitate rezidențială de tip familial, beneficiarii minori ai acesteia tulburau liniștea publică, respectiv a blocului, în fiecare seară/ noapte.

În vederea clarificării situației, reprezentanți ai instituției Avocatul Poporului, au efectuat o anchetă la Unitatea rezidențială de tip familial administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 București (DGASPC), precum și la nivelul DGASPC Sector 2.

Ca urmare a celor constatate în cadrul anchetei, instituția Avocatul Poporului a sesizat Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), cu privire la un incident care a avut loc în unitatea rezidențială, când un vecin (presupus locatar al apartamentului situat dedesubtul unității rezidențiale), a intrat abuziv în aceasta cu scopul de a restabili liniștea, pălmuind un copil și bruscând un referent de educație, iar Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 132/2023, adresată directorului general al DGASPC Sector 2, București.

În urma acestor demersuri, DGPMB ne-a comunicat că în urma verificărilor efectuate, în cauză a fost începută urmărirea penală in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și neglijență în serviciu, iar DGASPC Sector 2, ne-a comunicat că în perioada ulterioară controalelor efectuate a realizat o serie de activități cu scopul îmbunătățirii comportamentului copiilor și atenuării zgomotelor produse de aceștia în unitatea rezidențială, respectiv: au fost montate amortizoare la ușile de la mobila de sufragerie; s-a realizat dotatarea cu covoare și au fost desființate ușile de la hol, creându-se astfel un spațiu deschis; au fost efectuate vizite și ședinte de consiliere individuală a copiilor din unitatea rezidențială, tematica abordată vizând respectarea normelor de conviețuire în comun, precum și respectarea regulilor de conviețuire în cadrul unității rezidențiale; au fost efectuate vizite și sedințe de consiliere cu referenții din cadrul unității rezidențiale, cu privire la gestionarea situațiilor de criză și intervenția în astfel de cazuri; au fost efectuate vizite ale șefului de serviciu și șefului de birou din cadrul DGASPC Sector 2, în vederea monitorizării activității desfășurate; au fost purtate discuții cu unul dintre copii, dar și cu doamna care a sesizat instituția Avocatul Poporului, acțiuni care reprezintă însușirea Recomandării emise de Avocatul Poporului. 

Dosar nr. 21451/2023 (rezumat) Potrivit celor sesizate de către un părinte al unui copil minor, în data de 3.08.2023, acesta nu a mai primit alocația de stat din luna mai 2023, plata fiind sistată întrucât familia și-a schimbat domiciliul, iar Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București (APISMB) nu a transmis părintelui un răspuns cererilor adresate acesteia, în acest sens

 În vederea clarificării situației, în data de 7.08.2023 am adresat APISMB, solicitarea de a ne transmite punctul de vedere, în mod concret și punctual asupra tuturor aspectelor sesizate de petent, precum și asupra măsurilor legale dispuse/ adoptate pentru ca minorul să beneficieze de drepturile sale, ulterior, revenind la aceasta în datele de 18 și 26 septembrie a.c.

Astfel, APISMB ne-a transmis, în esență, următoarele:

Ca urmare a adresei instituției Avocatul Poporului din data de 7.08.2023, reprezentanții APISMB au verificat situația din sistemul informatic și au efectuat modificările necesare în baza de date gestionată la nivelul instituției, urmând ca în cursul lunii noiembrie 2023, mamei minorului să i se achite în contul bancar sumele reprezentând alocația de stat pentru perioada aprilie – octombrie 2023, în valoare totală de 1792 lei. Menționăm că la adresa de răspuns a fost anexat și răspunsul către petent, conținând aceleași precizări.

Dosar nr. 19622/2023 (rezumat) Analizând prezentările din mass-media, s-a constatat că, în ultimii ani au avut loc mai multe accidentări la locurile de joacă, soldate cu rănirea gravă a unor copii, atât în municipiul București, cât și în județele țării

Față de aceste aspecte, coroborat cu prevederile art. 49 din Constituția României şi a art. 53 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care instituie obligația autorităților publice de a asigura locuri de joacă suficiente și adecvate pentru copii, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situația locurilor de joacă din Municipiul București.

În cadrul demersurile efectuate în cadrul dosarului nr. 19622/2023, Avocatul Poporului s-a adresat Primăriei Sectorului 4 al Municipiului București.

Din răspunsul primit din partea reprezentanților Primăriei Sectorului 4 al Municipiului București au reieșit următoarele aspecte:

– în Sectorul 4 al Municipiului București sunt amenajate un număr de 260 locuri de joacă;

– locurile de joacă sunt funcționale, deservesc activitățile recreative ale copiilor, în bune condiții, conform normelor şi standardelor legale în vigoare, starea tehnică a instalațiilor montate în fiecare loc de joacă fiind verificată conform standardelor în vigoare RSVTI în luna martie a anului curent;

– parcurile se igienizează zilnic;

– nu există monitorizare video a acestor spații şi nici nu este asigurată paza permanentă a acestora;

– securitatea și paza locurilor de joacă este asigurată prin monitorizarea acestora de către echipaje de patrulare ale Poliției Locale Sector 4;

– orarul de funcționare este afișat la loc vizibil;

– toaletarea copacilor din imediata apropiere a locurilor de joacă este asigurată în permanență, conform avizelor primite de la Direcția de Mediu, din cadrul Primăriei Municipiului București;

– recondiționarea elementelor aparatelor prezente la locurile de joacă cât şi a mobilierului, se face de îndată ce a fost constatată defecțiunea; în cazul în care acest lucru nu este posibil, aparatul/elementul respectiv este izolat, împiedicându-se folosirea lui, fiind aplicată inscripția „aparat defect” 

Dosarul nr. 19581/2023 (rezumat) - Potrivit celor relatate în mass media, în data de 11.07.2023, echipe mixte de control, formate din reprezentanți ai unor instituții cu drept de control, au făcut verificări în mai multe unități de ocrotire din județul Timiș, în urma cărora Centrul de plasament Lugoj, care avea la ora controlului, 14 copii aflați în găzduire, a fost închis, persoanele aflate în grija acestui centru urmând a fi relocate.

În vederea clarificării aspectelor care au dus la închiderea centrului ne-am adresat Instituției Prefectului Județul Timiș, în calitate de coordonator al verificărilor efectuate, precum și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, din răspunsul DGASPC Timiș (întrucât, până la data prezentei prefectul Județului Timiș nu a comunicat un răspuns), rezultând următoarele:

– situația respectivului Centru a fost adusă la cunoștința conducerii DGASPC Timiș, existând referate de schimbare a acoperișului, tâmplăriei, mobilierului și igienizări, însă, având în vedere că la sfârșitul anului 2023, toți tinerii urmează să fie mutați în case de tip familial construite prin fonduri europene iar actuala clădire a centrului va intra într-un amplu proces de reabilitare, s-a decis nealocarea de fonduri, făcându-se doar minime igienizări și întrețineri;

beneficiarii Centrului de Plasament Lugoj au fost relocați la Centrul de Plasament Găvojdia, unde au avut parte de o îngrijire corespunzătoare, în perioada 12.07.2023-19.07.2023, timp în care s-au remediat toate deficiențele constatate la Centrul de Plasament Lugoj, astfel, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiş a dispus reluarea activității;

– în cadrul Centrului de Plasament Lugoj beneficiază de măsură de protecție specială, minori și tineri (chiar și peste 18 ani), conform legislației în vigoare, toți beneficiind de condiții optime de viață, iar în această perioadă aceștia sunt incluși în diverse activități de vacanță;

– minorii și tinerii sunt în evidența unui medic de familie, declarați clinic sănătoși, fără boli cronice sau infecto-contagioase;

– nu au fost aplicate sancțiuni, cercetarea situației fiind în curs. 

Participarea unui reprezentant al Avocatului Copilului la acțiunea Agenției Națională Antidrog destinată minorilor aflați în situație de risc de neglijare și abuz, precum și persoanelor fără adăpost – 23 august 2023

Dosarul nr. 18290/04.07.2023 – sesizare din oficiu în urma articolului ” “Soţi din Bucureşti, arestaţi după ce şi-ar fi violat în repetate rânduri nepoatele de 12 şi 13 ani. Ororile la care ar fi fost supuse copilele”

 Potrivit celor prezentate în mass-media, două persoane, soț și soție, au fost arestate preventiv, după ce, în anul 2022, și-ar fi violat în repetate rânduri nepoatele în vârstă de 12 și 13 ani, care se aflau în grija lor. Cei doi locuiau împreună cu proprii copii minori și cu cele două nepoate și, profitând de faptul că acestea se aflau în grija lor, având un comportament violent, atât fizic, cât și verbal, ar fi întreținut cu minorele raporturi sexuale în repetate rânduri.

În vederea clarificării aspectelor prezentate în mass-media, au fost solicitate informații Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Poliția Sectorului 4 și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 iar din răspunsurile comunicate au rezultat următoarele:

– în cauză a fost întocmit un dosar penal în care sunt întreprinse cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol și corupere sexuală a minorilor;

– cei doi soți au calitatea de inculpați și au fost arestați preventiv;

– victimele minore au fost audiate în cauză cu respectarea prevederilor protocolului de audiere a victimelor minore, în camera destinată audierii victimelor minore de la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în prezența avocaților din oficiu, a reprezentantului legal și a unui psiholog;

– asupra cele două minore a fost instituită o măsură de protecție specială – plasament în  tr-o structură din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

– cei doi copii minori ai inculpaților se află în grija unchiului patern, urmând ca Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului DGASPC Sector 2 să instituie asupra acestora o măsură de protecție specială. 

Dosar nr. 16007/2023 (rezumat) – sesizare din oficiu în urma articolului ”Trebuie să plătești”. Doi copii au fost bătuți și umiliți, într-un parc din Mogoșoaia. Unul din băieți, obligat să îngenuncheze în fața agresorului

În vederea clarificării aspectelor prezentate în mass-media, au fost solicitate informații Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov (IPJ) și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov (DGASPC).

În urma demersurilor întreprinse, IPJ Ilfov ne-a comunicat că evenimentul în cauză face obiectul unui dosar penal al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, calificând solicitarea instituției Avocatul Poporului ca fiind ”petiție” și redirecționând-o către  unitatea de parchet, fără a preciza datele de identificare ale minorilor.

Ca urmare a numeroaselor demersuri efectuate către DGASPC Ilfov, întrucât minorul agresor, precum și minorul care a asistat și a filmat incidentul, (la patru luni de la incident), nu beneficiaseră de consiliere psihologică acordată de această instituție, respectiv modul în care aceasta a gestionat/ soluționat cazul unor minori agresați în mod grav, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 162/9 noiembrie 2023, adresată directorului DGASPC Ilfov, pentru ca, în exercitarea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare, să întreprindă toate demersurile/ diligențele și să dispună măsurile legale care să conducă la:

 1. Soluționarea în condiții corespunzătoare a cazurilor sesizate/ avute în atenție, în ce privește minorii agresați de către alți minori, respectiv realizarea cu promptitudine, într-un timp rezonabil, a unei analize/ evaluări/ anchete sociale, precum și consilierea minorilor și a părinților (reprezentanților legali), din data în care personalul de specialitate din subordine ia la cunoștință despre aceste cazuri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004, precum și cu atribuțiile de serviciu;
 2. Verificarea/ reverificarea situației minorului agresor, respectiv a minorului care a filmat agresiunea și procedarea la consilierea, (respectiv aprecierea propunerii către instanța de judecată a consilierii minorului agresor, după caz), pentru ca minorii să înțeleagă posibilele repercusiuni ale comportamentului lor asupra victimelor, dar și asupra lor înșiși;
 3. Îmbunătățirea comunicării cu instituția Avocatul Poporului, prin organizarea activității de primire/ gestionare și soluționare eficientă a sesizărilor primite de la aceasta, în vederea asigurării respectării drepturilor copiilor, raportat la prevederile art. 59 din Constituția României, coroborat cu cele ale art. 4 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată.

Ulterior, DGASPC Ilfov, ne-a comunicat că a depus toate diligențele necesare în vederea îndeplinirii recomandărilor formulate.

Așadar, observăm că DGASPC Ilfov nu a indicat în concret și în detaliu/punctual, demersurile întreprinse/măsurilor dispuse pentru implementarea Recomandării nr. 162/09.11.2023, iar gradul scăzut de receptivitate/profesionalism al instituției în cauză a generat întârzieri în soluționarea dosarului. 

Dosarul nr. 13255/12.05.2023 – sesizare din oficiu în urma articolului ”Caz șocant la Sîmbăteni. A omorât câinele familiei, și-a agresat concubina și fiica, apoi le-a amenințat că le omoară”

 În vederea clarificării aspectelor prezentate în mass-media, au fost solicitate informații Inspectoratului Județean de Poliție Arad și Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, iar din răspunsurile comunicate au rezultat următoarele:

-pe fondul consumului de alcool, agresorul a pătruns în domiciliul a pătruns în domiciliul persoanelor vătămate, unde le-a lovit pe acestea, a închis ușa de la intrare cu cheia, pe care a reținut-o asupra sa, a luat un cuțit din bucătărie și le-a amenințat, le-a cerut să se așeze în genunchi și ulterior le-a dus în dormitor, unde le-a luat telefoanele mobile; la scurt timp a luat în brațe cățelușa familiei și în mod intenționat a izbit-o de podea, provocându-i moartea, comunicând persoanelor vătămate că la fel le va omorî și pe ele, evenimente care le-au creat celor două persoane vătămate o stare de teroare;

– agresorul a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv sub  aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie, amenințare, lipsire de libertate a unei persoane în mod ilegal și uciderea animalelor cu intenție, fără drept;

– minora – persoană vătămată (15 ani) nu a suferit leziuni traumatice și se află în consilierea psihologică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad (DGASPC);

– minora a fost audiată în prezența reprezentantului legal, a unui psiholog din cadrul DGASPC Arad și a beneficiat de asistență juridică obligatorie prin intermediul unui avocat din oficiu din cadrul Baroului Arad. 

Dosarul nr. 11596/2023 (rezumat) - O petentă s-a adresat instituției Avocatul Poporului și a expus situația fiului său, elev al Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din București, astfel aceasta ne-a sesizat faptul că fiul său a făcut parte din lotul României la Olimpiada „Științele Pământului”, desfășurată în august 2022, unde a câștigat o medalie de argint.

În luna decembrie 2022, a fost emis Ordinul de Ministru nr 6.429/19.12.2022 care recompensa rezultatele obținute la olimpiadele internaționale, de către elevii români, cu bursa „Meritul Olimpic”. Anexa 1 a Ordinului cuprinde lista nominală a elevilor beneficiari. Fiul petentei se regăsește în această listă, la școala de proveniența, menționându-se: Liceul Teoretic Internațional București. Până la data la care s-a adresat instituției Avocatul Poporului, elevul nu a primit nici o sumă reprezentând bursa „Meritul olimpic” în condițiile în care, toți ceilalți membrii ai lotului participant la Olimpiada Internațională de Științele Pământului primeau această bursă cu regularitate.

Începând cu data de 1 septembrie 2022, elevul s-a transferat la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din București.

S-a început o amplă corespondență și au fost sesizate: Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din București.

În urma demersurilor efectuate de către instituția Avocatul Poporului, Ministerul Educației – Direcția Generală Juridică și Control ne-a comunicat că s-a solicitat ISMB să dispună ca bursa de merit olimpic internațional pentru elevul în cauză, să fie acordată de Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din București și de asemenea, s-a comunicat confirmarea primirii bursei.

Menționăm că până la această dată Colegiului Național „Gheorghe Șincai” din București nu a comunicat vreun răspuns.

Dosarul nr. 10537/12.04.2023 – sesizare din oficiu în urma articolului ”Un mort și 4 răniți, după un grav accident nu departe de Timișoara. Mașina izbită în camion”

În vederea clarificării celor prezentate în mass-media, au fost solicitate informații Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, din răspunsul transmis rezultând că în urma accidentului rutier a rezultat rănirea a doi minori – o fetiță de 11 ani și un băiețel de 14 ani, dar și decesul mamei acestora.

Astfel, demersurile au fost continuate la nivelul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Turcanu” Timișoara și la Primăria comunei Variaș, jud. Timiș.

Urmare a solicitărilor formulate, Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Turcanu” Timișoara ne-a comunicat că cei doi minori au fost internați pe secția de Chirurgie Pediatrică și externați după două zile, starea la externare fiind: vindecat și cu recomandări din partea mediului curant.

Primăria Comunei Variaș, jud. Timiș ne-a comunicat ancheta socială efectuată la domiciliul minorilor, rezultând că aceștia au beneficiat de mai multe ședințe de consiliere psihologică pentru depășirea traumei suferite prin accidentul rutier și pierderea mamei. De asemenea, întreaga familie încearcă să depășească trauma accidentului, iar tatăl copiilor este alături de aceștia, îi sprijină moral și îi susține cu tot ceea ce aceștia au nevoie.

Dosarul nr. 8302/22.03.2023 – sesizare din oficiu în urma articolului „Probleme la Școala generală Ioanid. Copiii, puși în pericol de migranții care așteaptă la Inspectoratul pentru Imigrări”

Potrivit celor publicate în mass-media, activitatea educațională specifică claselor primare, derulată la Liceul Internațional IOANID, în imobilul din Strada Nicolae Iorga este perturbată de numărul mare de persoane care așteaptă în fața Direcției pentru Imigrări a Municipiului București pentru a-și rezolva problemele.

În vederea clarificării aspectelor prezentate în mass-media, a fost efectuată o anchetă la Școala Ioanid din cadrul Liceului Internațional Ioanid și o anchetă la nivelul Direcției de Imigrări a Municipiului București, iar în urma concluziilor deprinse, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 56/11.04.2023, adresată Directorului Direcției Generale de Imigrări a Municipiului București, cu solicitarea de a dispune măsuri privind:

– identificarea unor spații adecvate pentru relocarea ghișeelor destinate programului de lucru cu publicul, spații care să răspundă nevoilor generate de gradul ridicat de adresabilitate, astfel încât să nu afecteze restul cetățenilor;

– până la identificarea unor astfel de spații, ca o măsură temporară, reorganizarea cursului rândurilor de așteptare, în sens opus față de unitatea școlară situată în imediata vecinătate.

În urma demersurilor întreprinse, Inspectoratul General pentru Imigrări ne-a comunicat faptul că au fost demarate procedurile specifice pentru identificarea unui spațiu adecvat relocării personalului și activităților de lucru cu publicul din cadrul Direcției pentru Imigrări a Municipiului București. Totodată, se menționează că, până la finalizarea procedurii de relocare, pentru o bună gestionare a fluxului de străini care așteaptă zilnic la ghișeele Direcției pentru Imigrări a Municipiului București, s-a solicitat sprijinul Direcției Generale de Jandarmi Municipiului București și s-a reorganizat cursul rândurilor de așteptare, astfel încât străinii prezenți pe domeniul public să nu interfereze/afecteze activitățile școlare.

2022

Notă privind rezultatele anchetei desfășurate la Școala Gimnazială nr. 79 din București în cazul relocării unor elevi de clasa a IV-a la demisolul Seminarului Teologic Ortodox din București, 10 octombrie 2022

Notă privind participarea la evenimentul de lansare a studiului „Implicarea FONPC în sprijinul refugiaților din Ucraina”, 26 septembrie 2022

Notă privind participarea la Dezbaterea publică a proiectului de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 22 septembrie 2022

 

Dosar nr. 31398/2022 – sesizare din oficiu în urma articolului "Noul Regulament de acces in scoli: ce este INTERZIS elevilor din 15 decembrie, în școlile din Ilfov"

În urma celor prezentate în spațiul public, s-a procedat la analiza conținutului Regulamentului-cadru pentru siguranța și securitatea elevilor în perimetrul unităților de învățământ din județul Ilfov, anexă la Planul managerial al ISJ Ilfov pentru anul școlar 2022-2023, rezultând că următoarele aspecte necesită clarificări suplimentare:

– accesul în unitățile de învățământ al reprezentanților unor instituții/autorități publice, în exercitarea atribuțiilor legale;

– permiterea accesului la cursurile școlare în situațiile în care elevul a uitat acasă/pierdut/deteriorat carnetul de elev;

– condițiile în care poate fi învoit elevul minor în cazul părinților despărțiți/divorțați.

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Ilfov a răspuns cu celeritate solicitărilor formulate de către instituția Avocatul Poporului, ținând cont întocmai de observațiile transmise și procedând de îndată la revizuirea documentului în cauză.

Dosar nr. 30045/2022 (rezumat)

Prin petiția sa, un petent ne aduce la cunoștință următoarele:
– fosta soție, cu reședința în Spania, a fost obligată printr-o sentință judecătorească, definitivă la plata unei pensii de întreținere în cuantum de 340 lei/luna în favoarea fiicei minore;
– aceasta plătește pensia de întreținere cu intermitențe și atunci când este sunată pentru a i se solicita să trimită banii, aceasta îl jignește și menționează că nu poate nimeni să o oblige să achite pensia în mod constant;
– petentul este nemulțumit de faptul că a depus o plângere penală împotriva fostei soții încă din anul 2019, constituindu-se un dosar penal, dar nu s-a făcut nimic, dosarul trenează, fără a se lua o măsură împotriva fostei soții, care cu rea-credință nu achită pensia în favoarea minorei;
– de asemenea, petentul a formulat și contestație împotriva duratei procesului, conform art. 4882 din Codul de procedură penală, care a fost respinsă de către Judecătoria Pătârlagele prin încheierea de ședință;
– se menționează că la Postul de Poliție din sat nu ar fi încadrați polițiști care să instrumenteze dosarul, deoarece Șeful de post ar fi în concediu prenatal/creștere copil;
– a solicitat ajutorul pentru soluționarea cât mai rapidă a dosarului penal;
Instituţia Avocatul Poporului a făcut demersuri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele, solicitându-se, printr-o adresă din data de 07.12.2022, în interesul superior al minorei, soluționarea cu celeritate a dosarului. În urma solicitărilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele ne-a comunicat că la data de 29.12.2022, dosarul penal a fost soluționat prin rechizitoriu, la aceeași dată fiind sesizată și instanța competentă, respectiv Judecătoria Pătârlagele. Cercetând portalul instanțelor de judecată a rezultat că pe rolul Judecătoriei Pătârlagele a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect infracțiunea de abandon de familie, faptă prevăzută și pedepsită de art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, la acel moment nefiind încă stabilit, un termen de judecată.

Dosar nr. 29781/2022 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în data de 22.11.2022 în urma prezentării în mass-media a unei știri privind o posibilă agresiune sexuală între elevi, la o școală din București

S-au efectuat demersuri prin transmiterea unor adrese către: Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Secția 22 Poliție, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București.

În vederea soluționării dosarului, reprezentanții instituției Avocatul Poporului, au efectuat o anchetă la Școala Gimnazială nr. 197 din București.

Conducerea școlii a luat unele măsuri: a convocat Consiliul Clasei, Consiliul de Administrație, a informat în scris ISMB, în data de 17.11.2022, s-a procedat la înștiințarea DGASPC Sector 6 cu privire la faptul că elevul agresat a acumulat 34 de absențe, fără a se face vreo mențiune despre incident. DGASPC Sector 6 s-a autosesizat cu privire la acest caz.

S-a constatat existența unor carențe în ceea ce privește întreprinderea acțiunilor interinstituționale specifice de către conducerea Școlii din București, în cazul existenței unei suspiciuni de abuz, respectiv nesemnalarea cazului către DGASPC Sector 6 și minimizarea acestuia, menținerea împreună a elevilor aflați în conflict, deși existau cereri de transfer din partea ambilor părinților ai minorilor implicați în incident.

 Astfel, deși mama minorului agresat a semnalat evenimentul încă din data de 1.11.2022 prin cererea nr. 3249, DGASPC Sector 6 a fost sesizată cu întârziere, abia în data de 17.11.2022, deși evenimentul a avut loc în data de 01.11.2022 și doar cu privire la absențele elevului (34 la număr, în intervalul 3-17 noiembrie 2022) nu și cu privire la incidentul propriu-zis.

În aceste condiții, Avocatul Poporului a dispus emiterea Recomandării nr. 53/10.04.2023 către Directorul Școlii Gimnaziale Nr. 197 din București, pentru: respectarea dispozițiilor art. 52 alin. (4) din Legea nr. 272/2004 și ale art. 4 alin. (2) din Anexa nr. 2 la Normele metodologice aprobate prin OMEC nr. 4343/2020, respectiv, pentru viitor, sesizarea de îndată a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, prin completarea și transmiterea fișei pentru semnalarea obligatorie, în toate cazurile de violentă asupra copilului, inclusiv a violenței psihologice – bullying.

Ambii minori au fost consiliați în mediul privat.

Există un dosar penal în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București.

Dosar nr. 27900/2022 (rezumat) Prin petiția sa, petenta ne-a supus atenției situația fiicei sale, minore: aceasta ar fi fost închisă în casă de către tată și de către bunica paternă, de aproximativ un an, iar petenta nu a putut să-și vadă copilul, deși a sesizat DGASPC Sector 4, custodia fiind comună, întrucât tatăl nu a respectat programul de păstrare a legăturilor personale stabilit de către instanță, nu a prezentat minora la medic de mai bine de 2 ani, aceasta nu este vaccinată, nu a înscris minora la grădiniță, nu a dus minora la logoped. A făcut numeroase demersuri la Direcție, la poliție, Parchet, dar fără rezultat

Instituţia Avocatul Poporului, a făcut numeroase demersuri la DGASPC Sector 4, Parchet, Poliție, executorul judecătoresc.
În urma solicitărilor Direcției, instanța a dispus: monitorizarea relațiilor personale ale mamei cu minora, obligarea tatălui să permită reprezentanților DGASPC Sector 4 să monitorizeze relațiile personale ale mamei cu fiica sa, obligarea tatălui la respectarea dreptului minorei de a menține legăturile părintești cu mama sa, obligarea ambilor părinți la consiliere parentală de lungă durată în cadrul Direcției, în vederea conștientizării de către aceștia a responsabilităților ce le revin în creșterea și îngrijirea copilului lor, pentru a-i asigura o dezvoltare armonioasă fizică, morală, psihologică și socio-afectivă.
În data de 15.07.2021, minora a fost preluată de către mamă conform programului stabilit de instanța de judecată și înapoiată în data de 01.08.2021, ora 18:00, la domiciliul tatălui. Mama a mai reușit să-și vadă fetița în data de 19.09.2021, ulterior acestei date, tatăl nu a mai predat fetița mamei.
Mama a creat pe un site de socializare, un grup, în care a relatat situația fetiței.
Mama a început ședințele de consiliere, însă tatăl nu a dat curs invitației și nici nu a prezentat minora la Direcție pentru a fi evaluată și consiliată.
Atât aspectele semnalate de către mamă, referitoare la imposibilitatea de a menține relațiile personale cu minora, suspiciunea de abuz fizic și psihic exercitat de către tată și bunica paternă, restricționarea accesului minorei la învățământul obligatoriu și la serviciile medicale, precum și aspectele semnalate de către tată privind încălcarea de către mamă a dreptului copilului la imagine și viață privată, pericolul potențial pe care îl reprezintă pentru copil dezvăluirea de către mamă a unor informații pe un site, care pot conduce la identificarea fetiței și a domiciliului acesteia, hărțuirea și instigarea opiniei publice împotriva sa și a familiei sale, la care tatăl adaugă semnalări mai vechi privind suspiciunile sale că fetița s-ar fi aflat în situații de risc în perioadele în care s-a aflat în grija mamei sale, precum și imposibilitatea de a realiza evaluarea copilului, lipsa de colaborare a tatălui cu Direcția, au determinat DGASPC Sector 4 să adreseze instanței de judecată o solicitare de a stabili plasamentul în regim de urgență la un asistent maternal profesionist pe calea ordonanței președințiale.
Astfel, Curtea de Apel București s-a pronunțat în favoarea DGASPC Sector 4, și a admis cererea, în data de 09.11.2022.
În prezent, minora se află în grija unui asistent maternal profesionist, încă din data de 16.12.2022, cu concursul structurilor specializate ale Poliției Române, minora fiind predată unui asistent maternal profesionist la care a fost stabilit plasamentul în regim de urgență.
Alte măsuri care au fost luate de către Direcție și ca urmare a intervenției instituției Avocatul Poporului:
– plângere penală formulată împotriva tatălui pentru infracțiunea de nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului depusă în data de 12.12.2022, anterior existând și o plângere pentru infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului;
– cerere de emitere a unui ordin de protecție, transmisă către Judecătoria Sector 4 București;
– echipa din cadrul Serviciului Asistență Maternală, responsabilă de cazul minorei, în perioada măsurii de protecție, a început demersurile de: înlocuire a măsurii de protecție plasament în regim de urgență cu măsura plasamentului, evaluarea copilului din punct de vedere medical și psihologic, înscrierea minorei la grădiniță și prezentarea la controalele medicale necesare la cabinetul medicului de familie, colaborarea cu părinții pentru reluarea/menținerea legăturii cu minora adaptat necesităților psihologice ale acesteia.

Dosar nr. 27519/2022 - Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în data de 01.11.2022 în urma prezentării în mass-media a unor știri privind conducerea unui autoturism de către un tânăr fără a poseda permis de conducere.

Din răspunsurile primite au rezultat următoarele:

– s-au luat măsuri specifice în ceea ce-l privește pe minor privind cercetările penale și consilierea acestuia;

– totodată, ni se aduce la cunoștință că în primele 10 luni ale anului 2022, polițiștii Biroului Educație Rutieră din cadrul Brigăzii Rutiere București au realizat aproximativ 750 activități de educație rutieră în unitățile de învățământ din Municipiul București, ocazie cu care polițiștii rutieri au discutat interactiv cu elevii și preșcolarii despre principalele reguli de circulație în scopul îmbunătățirii nivelului de cunoștințe în domeniul rutier, în acest context fiindu-le adresate recomandări și oferite materiale preventive, care să contribuie la reducerea numărului de accidente de circulație.

– printre aceste activități se numără și cele de educație rutieră desfășurate în parteneriat cu Asociația ”EDIT” (Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului) și Fundația Total Energies, în cadrul proiectelor „VIA-Ora de Educație Rutieră”, respectiv „Ora de Educație Rutieră-Școala de vară ”

– proiectele au avut drept scop promovarea importanței educației rutiere și formarea elevilor din clasele a III-a și a IV-a din unitățile de învățământ din Municipiul București, în toate sectoarele, activitățile fiind susținute de polițiști rutieri, psihologi și studenți voluntari din cadrul Facultății de Psihologie.

– la nivelul Inspectoratului Generai al Poliției Române, se află în derulare Proiectul: Educație rutieră – Modelarea factorului uman prin responsabilizarea participanților la trafic pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, iar campaniile din cadrul acestui proiect vizează conștientizarea participanților la trafic cu privire la principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave produse în ultimii ani, în România (viteza excesivă, indisciplina pietonilor, neacordarea priorității de trecere), precum și alte cauze (folosirea telefonului mobil, alcoolul, substanțele psihoactive).

– prioritatea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București o reprezintă reducerea gradului de victimizare a populației prin accidente de circulație și creșterea siguranței traficului rutier.

Dosar nr. 21981/2022 (rezumat) Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în data de 07.09.2022, în urma prezentării în mass-media a unei știri privind situația în care se află o familie nevoiașă din județul Timiș

Mama și cei doi băieți, trăiesc într-o căsuță sărăcăcioasă, locuința nu are curent electric și nici o baie funcțională, iar prin acoperiș a curs apa la ultimele ploi. Au fost efectuate demersuri la primăria comunei de la domiciliul mamei și minorilor și la Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiș. Situația disperată a familiei a ajuns și la urechile unei Asociații, care s-a oferit să ajute familia prin repararea casei. Autoritățile sesizate ne-au comunicat printre altele că unul dintre minori, în vârstă de 12 ani nu beneficiază de alocație de stat din anul 2015.
Ca urmare a acestui răspuns, instituția Avocatul Poporului a transmis o nouă adresă atât Primăriei, cât și DGASPC Timiș, pentru a ne comunica care sunt motivele pentru care minorul, nu beneficiază de alocație de stat, precum și luarea cu celeritate, a măsurilor legale ce se impun pentru asigurarea dreptului minorului la alocație de stat, prin acordarea de asistență mamei pentru îndeplinirea formalităților necesare obținerii acestui drept, care presupune îndeplinirea unei proceduri legale și administrative complexe, care poate depăși disponibilitatea/capacitatea socială/ materială a mamei.
Minorul nu a beneficiat de alocație de stat, ca urmare a refuzului tatălui minorului, de a se prezenta cu actul de identitate pentru a efectua modificările la dosarul de alocație, depus la primăria, având în vedere schimbarea domiciliului, deoarece părinții erau separați.
Ca urmare a intervenției Avocatului Poporului, cu ajutorului Poliției, reprezentanții primăriei au reușit să-l găsească pe tatăl minorului, care a venit cu cartea de identitate și a fost depusă cerere de reluare a plății alocație de stat.

Dosar nr. 21368/2022 (rezumat) În data de 21 august 2022, portalul online (www.romania.europalibera.ro), a prezentat în cadrul unui articol amplu intitulat: Dilema copiilor ucraineni din România: în ce limbă se vor pregăti la școală, situația copiilor refugiați din Ucraina aflați la început de an școlar în România

Urmare aspectelor vehiculate în mass-media, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, față de necesitatea asigurării dreptului la învățătură şi egalitate de șanse pentru elevi ucraineni.
În acest context, Avocatul Poporului s-a adresat Ministerului Educației, cu solicitarea de a ne transmite un punct de vedere raportat la aspectele prezentate în mass-media, informații concrete cu privire la situația elevilor ucraineni, comunicarea măsurilor dispuse în vederea asigurării dreptului la învățătură şi egalitate de șanse, precum şi măsurile identificate în vederea asigurării procesului educativ și integrarea copiilor refugiați şi înlăturarea barierelor lingvistice necesare pentru parcurgerea eficientă a programei de învățământ.
Prin răspunsul transmis, Ministerul Educației ne-a comunicat că la data de 23 septembrie 2022, numărul copiilor ucraineni refugiați înscriși la unitățile de învățământ din țară, era de 3873 de copii. Conform răspunsului primit, la nivelul Ministerului Educației au fost dispuse o serie de măsuri menite să asigure accesul, respectiv posibilitatea de continuare a studiilor pentru elevii ucraineni în aceleași condiții aplicabile copiilor cetățenii români și în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Înscrierea elevilor în sistemul de învățământ preuniversitar românesc în calitate de audient, se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației nr. 3.363/10.03.2022. În ceea ce privește asigurarea procesului educativ şi integrare a copiilor refugiați, în vederea înlăturării barierelor lingvistice necesare pentru parcurgerea eficientă a programei de învățământ, Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, asigură resursa umană pentru cuprinderea tuturor minorilor în programele de învățământ. În situația în care resursa umană este insuficientă, activitatea didactică şi activitatea de consiliere școlară va putea fi realizată de studenții din universitățile de stat/particulare din România sau de cadre didactice pensionare.

Dosar nr. 21367/2022 (rezumat) În data de 30 august 2022, presa on-line (www.aradon.ro), a prezentat în articolul intitulat: Ordine de protecție emise de polițiștii arădeni pe numele a cinci bărbați violenți, cazul mai multor bărbați din județul Arad, care au exercitat acte de violență domestică asupra copiilor și a celorlalți membrii ai familiei

Urmare aspectelor prezentate în mass-media, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, în vederea identificării măsurilor dispuse cu privire la situația copiilor, victime ale violenței domestice, precum și având în vedere creșterea fenomenului violenței domestice în scopul identificării modului în care, la nivelul județului Arad, sunt implementate dispozițiile legale referitoare la prevenirea și combaterea violenței domestice.
În acest context, Avocatul Poporului s-a adresat Inspectoratului de Poliție Județean Arad, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad – Consiliului Județean Arad, Direcției de Asistență Socială Arad și Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Vărădia de Mureș. Din răspunsurile primite au reieșit următoarele aspecte: În cazurile de violență prezentate în mass-media, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Arad au emis ordine de protecție provizorii și a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad. Cu referire la cazurile prezentate în presă, conform răspunsurilor primite, în două dintre aceste cazuri au fost implicați minori. În ceea ce privește situația copiilor, aceștia nu au fost agresați, însă au asistat la agresiuni. În vederea evaluării și consilierii copiilor DGASPC Arad, DAS Arad și SPAS Vărădia de Mureș, au contactat familiile, însă în ambele cazuri s-a constatat că victimele violenței domestice au renunțat la acțiunile în instanță privind prelungirea ordinului de protecție, respectiv s-au împăcat cu agresorii. De asemenea, în ambele cazuri în care au fost implicați minori, familiile au refuzat accesarea serviciilor puse la dispoziție de către DGASPC Arad. Cu toate acestea, aceste cazuri sunt în atenția DGASPC Arad, fiind în continuare monitorizate. Din analiza răspunsurilor primite s-a constatat că, în ceea ce privește fenomenul violenței domestice la nivelul județului Arad, în anul 2021, au fost emise de către organele de poliție un număr de 152 de ordine de protecție provizorii, iar în primele luni ale anului 2022 au fost emise un număr de 162 de ordine de protecție provizorii. Cu toate că, la nivelul județului Arad se desfășoară campanii de informare și prevenire a fenomenului violenței domestice, existând o colaborare strânsă între autoritățile și instituțiile publice locale, fiind înființate locuințe protejate și servicii specializate pentru victimele violenței domestice, aceste servicii pot fi oferite doar cu acordul și la solicitarea persoanei victime. DGASPC Arad este partener în proiectul Venus – „Împreună pentru o viață în siguranță” un proiect care se adresează persoanelor victime ale violenței domestice cu servici de găzduire, psihologice și cabinet de consiliere vocațională. Astfel, începând din luna martie 2020, în cadrul DGASPC Arad funcționează Locuința Protejată pentru victimele violenței domestice „Mara”, locație cu adresă confidențială care se adresează tuturor femeilor victime împreună cu copiii lor. Complementar găzduirii în locuința protejată se acordă servicii de grup suport (consiliere psihologică individuală și de grup) și consiliere vocațională (dezvoltare personală, identificarea abilităților, a unui loc de muncă conform acestora și a nivelului de studii). La nivelul județului Arad, începând cu luna aprilie 2019, DGASPC Arad a implementat un Protocol de colaborare cu Tribunalul Arad, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad și IPJ Arad, prin care sunt transmise sentințele civile emise de către instanțele din județul Arad, având ca obiect violența domestică, cu scopul ca DGASPC Arad, prin serviciul de specialitate să ofere servicii victimelor violenței domestice.

Dosar nr. 19369/2022 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în data de 04.08.2022 privind creșterea numărului infracțiunilor în școlile din județul Arad, în anul școlar 2021-2022, precum și cea a școlilor care nu au nici pază umană, nici sistem de supraveghere video, nici sistem de alarmare antiefracție.

S-au efectuat demersuri la Inspectoratul Școlar Județean Arad și la Inspectoratul de Poliție Județean Arad – Biroul Siguranță Școlară.
Inspectoratul Școlar Județean Arad a comunicat, următoarele:
Cu privire la acțiunile de prevenire a absenteismului sau a abandonului școlar, combaterea și prevenirea consumului de alcool și tutun, reducerea violenței fizice și psihică, prevenirea delicventei juvenile, Inspectoratul Școlar Județean Arad a centralizat răspunsurile tuturor unităților de învățământ din județ, din care s-au desprins următoarele măsuri și acțiuni întreprinse, printre care: monitorizarea absențelor, stabilirea cauzelor acestora; întreținerea, la nivelul școlilor, a legăturii permanente între diriginte și părinte; solicitarea sprijinului psihologului școlar pentru consilierea individuală, de grup sau consilierea părinților ori de câte ori este necesar, vizite la domiciliul elevilor; înștiințări scrise privind situația la învățătură a elevilor; adrese conținând lista elevilor aflați în risc de abandon școlar către Poliția Locală Arad, suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală pentru copii și adolescenți, susținut de Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog în colaborare cu AB European Research Grup, activități școlare și extrașcolare de combatere și prevenire a consumului de alcool și tutun („Stop consumului de tutun!”, „Cum să creștem sănătoși”, „Alegeri responsabile”, „Stop fumat!” în parteneriat cu Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj Napoca, „Trăiesc sănătos”, în colaborare cu Asociația Sportivă Sporting Șimand, activitatea de prevenire în colaborare cu Centrul Antidrog Arad: „Riscurile consumului de alcool, tutun și droguri ilegale”), acțiuni de reducere a violentei fizice și psihice, de prevenire a delicventei juvenile.
Dezvoltarea proiectelor și programelor educative, de către unitățile de învățământ, pe tema prevenirii și combaterii violenței în mediul școlar, în colaborare cu instituții specializate (Inspectoratul de Poliție Județean Arad, Direcția de Asistență Sociali și Protecția Copilului, Centrul Județean de Resurse ș Asistentă Educațională Arad și alte entități cu personalitate juridică – Asociația Maxwell, Asociația Ofensiva Tinerilor). Ex: „Prevenirea delincvenței juvenile”, „Prevenirea traficului de persoane”, „Fii inteligent, nu gândi cu pumnul”, campania județeană „Fără violență în școală” Au fost organizate la nivelul unităților de învățământ, activități de consiliere a elevilor de către învățători, diriginți, consilieri școlari pe tema prevenirii și reducerii fenomenului de violență.
Inspectoratul Școlar Județean Arad a organizat și desfășurat a V-a Ediție a proiectului județean cu participare internațională „Bullying-ul și libertatea de exprimare a elevilor”. Acțiunile încadrate în categoriile de mai sus, se vor desfășura și în anul școlar 2022-2023.
În ce privește măsurile întreprinse de unitățile de învățământ care nu dispun de pază sau supraveghere video, precum și cu privire la supravegherea elevilor, s-au luat următoarele măsuri:
-supravegherea copiilor atât de către cadrele didactice din unitatea școlară pe coridoare și în curtea unității de învățământ, prin rotație, cât și de către personalul nedidactic;
-efectuarea demersurilor către autoritățile locale, dar și către alți finanțatori, în vederea achiziționării sistemelor de supraveghere audio-video pe căile de acces, holuri și alte zone ale unității, unde nu există, în acest moment, astfel de sisteme;
-efectuarea demersurilor pentru încheierea contractelor de prestări servicii cu firme de pază.
Inspectoratul de Poliție Județean Arad – Biroul Siguranță Școlară a comunicat, următoarele:
Polițiștii din cadrul IPJ Arad-Biroului Siguranță Școlară au desfășurat în anul școlar 2021-2022, un număr de 157 de activități preventive în unitățile de învățământ din județul Arad, ocazie cu care au fost abordate tematici de natură juridică, precum prevenirea infracțiunilor comise cu violență, legislația referitoare la răspunderea penală a minorilor, bullying /cyberbullying, prevenirea consumului de substanțe interzise, etc.
Totodată au fost puse în aplicare 5 planuri de acțiune pentru prevenirea absenteismului /abandonului școlar și pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și a produselor din tutun în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ, iar pentru reducerea violenței fizice și psihologice în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Arad au fost întocmite și puse în aplicare 10 proiecte încheiate cu unitățile de învățământ, D.G.A.S.P.C. Arad, Centrul de Prevenire Antidrog, precum și cu Centrul Cultural Județean Arad.
Astfel de acțiuni se vor desfășura și în anul școlar 2022-2023.

Dosar nr. 6500/2022 (rezumat) - Petenta ne-a sesizat asupra faptului că solicită de 5 ani atribuirea gratuită a unui loc de parcare pentru mijloacele de transport ale persoanelor cu dizabilități, (pentru autoturismul, cu care își transportă fiul încadrat în grad de handicap grav, cu asistent personal), precum și scutirea autoturismului de la plata impozitului.

De asemenea, petenta a solicitat autorității locale și inscripționarea locului de parcare cu însemnele speciale pentru persoană încadrată în grad de handicap.

În sensul solicitărilor sale, petenta și tatăl minorului s-au adresat în mai multe rânduri Primăriei Municipiului București, primarului Sectorului 3, București, (solicitând și audiențe), DITL Sector 3 și ANDPDCA, în motivația tergiversării soluționării cererii, Primăria Sector 3 invocând și interpretând în mod eronat o Hotărâre a Consiliului General care prevedea, că „locurile de parcare nu se atribuie gratuit reprezentanților legali ai minorilor, gratuitatea operând exclusiv doar în cazul locurilor de parcare atribuite persoanelor cu handicap”.

Ca urmare a demersurilor întreprinse, Primăria Sectorului 3 București a dat curs cererilor petenților, toate solicitările acestora, respectiv inscripționarea corespunzătoare a locului de parcare, gratuitatea acestuia și scutirea de la plata impozitului a autoturismului cu care tatăl minorului îl transportă pe fiul său s-au soluționat, favorabil

Dosar nr. 4723/2022 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în data de 24.02.2022 în urma prezentării în mass-media a unei știri privind un presupus atac cu toporul la Liceul Teoretic „Jean Monnet” din Capitală

Astfel, au fost solicitate informații de la unitatea de învățământ și de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. Din răspunsurile primite au rezultat următoarele: s-a procedat la vizionarea înregistrărilor video din zonă, ocazie cu care nu au fost observate grupuri de tineri strânse în zona liceului care să se manifeste agresiv sau să dețină asupra lor obiecte contondente sau interzise la deținere, cele prezentate în mass-media nu se confirmă, elevii nu au avut de suferit, petentul care a depus sesizarea la Secției 1 Poliție cu privire la eveniment, nu s-a prezentat în vederea audierii, deși a fost invitat de două ori. Conducerea liceului dorește să sesizeze aspectul de „știre malignă” al articolelor apărute în mass-media cu privire la evenimente petrecute în Liceul Teoretic „Jean Monnet”, similar altor informații care au circulat în media în trecut, prin care este denigrată imaginea publică și demnitatea elevilor și a întregului personal, având în vedere și concluzia echipei de polițiști care a anchetat evenimentul.

Dosar nr. 2987/2022 (rezumat) - Consiliul Național al Elevilor ne-a supus atenției necesitatea adoptării unei reforme în ceea ce privește planurile-cadru pentru învățământul liceal. În argumentarea acestui aspect ni se indică generația elevilor care au început clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022, fiind prima serie de elevi care au intrat în clasa pregătitoare în anul 2012 și au studiat după un curriculum bazat pe competențe.

Având în vedere cele expuse, am solicitat Ministerului Educației formularea unui punct de vedere cu privire la situația planurilor-cadru pentru învățământul liceal.

Prin răspunsul transmis, Ministerul Educației ne comunică, în principal, următoarele: Curriculumul Național cuprinde ansamblul planurilor-cadru de învățământ și al programelor școlare din învățământul preuniversitar.

Sistemul de învățământ românesc actual este bazat pe competențe, iar planurile-cadru reprezintă doar un document reglator. Ca rezultate ale proceselor de învățare, competențele sunt definite ca ansamblul structurat de cunoștințe, abilități și aptitudini.

Pentru a se asigura continuitate între programele școlare de gimnaziu actuale și cele de liceu, în anii școlari 2020-2021 și 2021-2022, Ministerul Educației a asigurat prin grupurile de lucru de la nivelul tuturor disciplinelor școlare ”Repere metodologice”. Aceste documente școlare au avut ca scop facilitarea demersului didactic din învățământul liceal, pentru a elimina sau a reduce decalajele create, între curriculumul scris (materializat în programa școlară) și cel implementat (aplicarea programei), având în vedere că aceste decalaje au consecințe directe asupra curriculumului realizat (achizițiile elevilor).

Dosare nr. 1159/2022 și nr. 1594/2022 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în data de 14.01.2022, prin Domeniul Apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului, și la data de 20 ianuarie 2022, prin Domeniul Armată, Justiție, Poliție, Penitenciare, vizând situația a două minore implicate într-un accident rutier.

O mașină de poliție a spulberat două minore aflate pe trecerea pietoni, care se deplasau către școală, în Sectorul 1, pe Bdul. Laminorului. Șoferul era un polițist tânăr, angajat în 2017. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul unei minore și vătămarea corporală a celeilalte minore. Au fost solicitate informații de la: Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, IGPR, Ministerul Afacerilor Interne – Brigada Rutieră București, Administraţia Domeniului Public Sector 1 (A.D.P.), unitatea de învățământ pe care au frecventat-o cele două minore și D.G.A.S.P.C. Sector 1, Ministrul Afacerilor Interne și a fost emisă Recomandarea nr. 76/2022, referitoare la necesitatea elaborării unei proceduri unitare ce trebuie urmată în desfășurarea de către polițiști și jandarmi a ”misiunilor”, ”misiunilor urgentă” și ”intervențiilor”, adresată Ministrului Afacerilor Interne. Din răspunsurile primite au rezultat următoarele: Există un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă, cercetările penale nefiind finalizate, polițistul a fost pus la dispoziția organelor de cercetare penală fiind cercetat sub control judiciar; ulterior, măsura preventivă a fost revocată de instanța de judecată. Inculpatul a fost testat preliminar cu aparatul alcooltest și Drugtest, rezultatul fiind negativ; inculpatul deținea un permis de conducere auto valabil și recunoscut, care îi dădea dreptul de a conduce pe drumurile publice, permis care a fost reținut.
Autoritățile locale au luat măsuri pentru instalarea de dispozitive pentru limitarea vitezei în zona trecerilor pentru pietoni de pe artera unde a avut loc accidentul rutier și s-a analizat posibilitatea de semaforizare a acestora, respectiv de suplimentare a semnalizării rutiere orizontale și verticale.
Minorei accidentate i s-a permis să participe la ore on line, aceasta beneficiază de un program de consiliere în mediu privat.
Minorilor din unitatea de învățământ, colegi cu cele două fetițe, li s-a adus la cunoștință prin intermediul directorului școlii de modalitatea de accesare a serviciilor oferite de către D.G.A.S.P.C. Sector 1.
Multitudinea de acte normative ce reglementează misiunile, misiunile care au caracter de urgență și acțiunile de intervenție detaliază competențele în materie și procedura ce trebuie urmată.
În contextul producerii evenimentului rutier din data de 13 ianuarie 2022, pentru prevenirea accidentelor rutiere cu implicarea personalului MAI au fost dispuse măsuri de prelucrare a personalului cu privire la legislația rutieră, obligațiile ce revin celor ce se deplasează în regim prioritar, a fost adoptat Planul de Măsuri privind pregătirea personalului MAI pentru acordarea prim ajutor, au fost dispuse măsuri specifice pentru ca personalul să poată acorda primul ajutor, au fost certificați 134 de instructori auto care au urmat cursul Conducerea defensivă a autovehiculelor de serviciu, au fost desfășurate 954 de sesiuni de instruire în domeniul conducerii în regim prioritar destinate polițiștilor din sectorul stradal, organizate cu instructori din cadrul structurilor de pregătire profesională din cadrul Poliției Române, cu participarea a 8005 de polițiști.
În aprilie 2022, s-a încheiat cu o organizație neguvernamentală un parteneriat pentru elaborarea și demararea de proiecte europene pentru pregătirea și perfecționarea polițiștilor prin cursuri de conducere a vehiculelor cu regim de circulație prioritară ce execută misiuni operative cu caracter de urgență și cursuri de conducere defensivă. În iulie 2022, a fost încheiat un alt parteneriat cu alte două organizații în același scop.

2021

Dosar nr. 26303/2021 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma prezentării în mass-media a unei suspiciuni de abuz sexual asupra unei minore de 11 ani, de către un tânăr de 18 ani, ambii ocrotiți printr-o măsură de protecție specială și cazați într-o casă de tip familial din județul Alba

Astfel, au fost solicitate informații de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba (DGASPC) și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, iar din răspunsurile primite au rezultat următoarele: Psihopedagogul unității de învățământ ale cărei cursuri le urmează atât minora, cât și tânărul, în urma unei discuții purtate cu fetița, a suspectat un posibil abuz sexual asupra acesteia. De asemenea, într-o zi, fetița a venit la școală prezentând o ușoară rană în dreptul ochiului. Deoarece minora prezintă retard psihic și de limbaj sever, aceasta nu a putut răspunde la întrebările privind rana, pronunțând doar ”cheta”, astfel că psihopedagogul a tras concluzia că ar fi fost arsă cu bricheta. Cu privire la suspiciunile de abuz sexual și fizic a fost informat șeful centrului și, ulterior, DGASPC Alba. Directorul DGASPC Alba a dispus, de îndată, demararea unei anchete administrative și sesizarea Poliției Municipiului Blaj. În urma anchetei administrative a rezultat că din punct de vedere social și psihologic nu au fost indicate semne ale unui posibil abuz sexual asupra minorei. Cât privește posibilul abuz fizic, a rezultat că minora s-a zgâriat la ochi cu eticheta unei bluze noi, atunci când a fost îmbrăcată de educatorul de serviciu, astfel, explicația fetiței – ”cheta” indică cuvântul ”eticheta” și nu ”bricheta” cum s-a presupus inițial. Deși în urma anchetei administrative nu s-a confirmat suspiciunea de abuz sexual, minora a fost inclusă într-un program de consiliere adaptat acesteia. În plus, comisia de anchetă a propus monitorizarea conduitei tânărului până la cazarea acestuia într-un centru pentru adulți, dar și sancționarea disciplinară a șefului centrului, față de care s-a considerat că nu a gestionat corespunzător acest eveniment. De asemenea, în urma sesizării organelor de poliție, minora a fost prezentată la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, ocazie cu care s-a constatat că nu prezintă leziuni specifice urmare unui abuz sexual. Ulterior, minora a fost audiată în prezența unui psiholog și a unui avocat din oficiu.

Dosar nr. 23960/2021 (rezumat)-Elevă a Școlii Gimnaziale Vulpești, comuna Buzoești, județul Argeș-nu i s-a acordat în anul 2021 bursa de merit

Petenta ne-a sesizat cu privire la faptul că, fiicei sale, elevă a Școlii Gimnaziale Vulpești, comuna Buzoești, județul Argeș, nu i s-a acordat în anul 2021 bursa de merit, deși aceasta îndeplinea criteriile de acordare și a și solicitat acest lucru.

Întrucât demersurile scrise au rămas fără răspuns din partea Școlii Gimnaziale Vulpești, Avocatul Poporului a aprobat efectuarea unei anchete la nivelul acestei unități de învățământ.
În cadrul anchetei efectuate s-a constatat că problema neacordării burselor la Școala Gimnazială Vulpești a fost remediată, deoarece Comisia de burse școlare, respectiv Procedura operațională pentru stabilirea și acordarea burselor au fost înființate/elaborate în cursul lunii ianuarie 2022.
Astfel, deși situația punctuală a acordării burselor școlare a fost clarificată, am apreciat că este necesară adoptarea de măsuri pentru evitarea unor astfel de situații viitoare, sens în care a fost emisă Recomandarea nr. 42/2022, adresată directorului unității de învățământ, referitoare la asigurarea dreptului la informație și optimizarea circuitului documentelor către/ între toate unitățile școlare arondate Școlii Gimnaziale Vulpești.

Unitatea de învățământ și-a însușit Recomandarea emisă de Avocatul Poporului.

Dosar nr. 17685/2021 (rezumat)-În data de 6 septembrie 2021, presa locală și națională prezenta cazul șocant al unui băiețel, de numai 4 ani, aruncat chiar de mamă, de la o înălțime considerabilă de pe tobogan

Având în vedere informațiile publicate în mass-media, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu şi a dispus efectuarea de cercetări preliminare în acest caz.

Ca urmare a demersurilor întreprinse, s-a constatat că în acest caz autoritățile publice au procedat de urgență la evaluarea situației copiilor acestei familii. În acest sens a existat o colaborare constantă între reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin și reprezentanții Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș.
În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat că, în acest caz a fost întocmit un dosar penal, instrumentat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratament aplicate minorului și violența în familie.
Cu privire la minorul victimă a agresiunii, s-a identificat că starea de pericol la care acesta a fost expus a fost înlăturată, a fost externat din spital având o stare de sănătate bună, iar pentru acesta a fost instituită măsura de protecție specială a plasamentului, în regim de urgență la asistent maternal profesionist.
Măsura plasamentului a fost dispusă și cu privire la cele două surori ale copilului, iar acestea au beneficiat de consiliere de specialitate.

De asemenea, din răspunsurile comunicate s-a identificat faptul că familia mai are doi copii ce beneficiază de ocrotire în cadrul unei Asociații.

Dosar nr. 13264/2021 (rezumat)-dificultăți întâmpinate în ceea ce privește plata alocației de stat pentru copii

Petentul ne-a sesizat cu privire la dificultățile întâmpinate în ceea ce privește plata alocației de stat pentru copii cuvenită fiului minor, născut în municipiul Chișinău, Republica Moldova. Astfel, petentul arată că, deși a întreprins mai multe demersuri în acest sens, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Iași (AJPIS) refuză acordarea alocației de stat pentru copii începând cu luna următoare nașterii, plata fiind făcută prin raportare la data eliberării cărții de identitate a tatălui, depusă la dosar, dată de la care prezumă că petentul și-a stabilit domiciliul în România.

Întrucât în urma demersurilor scrise efectuate, aspectele supuse atenției de către petent nu au fost soluționate, Avocatul Poporului a aprobat efectuarea unei anchete la nivelul AJPIS Iași. În urma acestui demers, AJPIS Iași a hotărât revenirea asupra deciziei privind acordarea dreptului la alocația de stat pentru minorul în cauză, stabilind dreptul începând cu luna următoare nașterii copilului.
Astfel, deși situația punctuală a petentului a fost soluționată, am apreciat că este necesară adoptarea de măsuri pentru evitarea unor astfel de situații viitoare, sens în care am supus atenției Ministerului Muncii și Protecției Sociale analizarea oportunității completării actelor normative existente care să clarifice activitatea de soluționare a cererilor de acordare a alocației de stat pentru copii de către cetățenii Republicii Moldova care au re/dobândit cetățenia română și inițierea unei proceduri de lucru în acest sens.

Prin răspunsul comunicat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale mulțumește pentru semnalarea acestor aspecte, și ne aduce la cunoștință că propunerile Avocatului Poporului au fost reținute și vor fi avute în vedere la următoarele modificări ale legislației care reglementează acordarea alocației de stat pentru copii.

Dosar nr. 11368/2021 (rezumat)-Sesizare din oficiu în urma articolului „Un elev din Bucureşti, umilit şi bătut de colegi, s-a aruncat pe geamul clasei”

În vederea clarificării aspectelor prezentate în mass-media a fost efectuată o anchetă la nivelul unității de învățământ pe care o frecventa minorul și au fost întreprinse demersuri la Inspectoratului Școlar al Municipiului București și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

În urma verificărilor efectuate a rezultat că incidentul în cauză nu se înscrie în sfera fenomenului de bullying, însă s-a constatat că este necesară adoptarea unor măsuri la nivelul unității de învățământ. Astfel, a fost emisă Recomandarea nr. 91/2021, adresată directorului unității de învățământ, referitoare la: prelucrarea personalului didactic pentru a nu permite rămânerea elevilor nesupravegheați în sălile de clasă/laboratoare în timpul orelor de curs; introducerea în Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) a obiectivului „școală cu toleranță zero la violență”; înființarea unui grup de acțiune anti-bullying.
Unitatea de învățământ și-a însușit Recomandarea emisă de Avocatul Poporului.

De asemenea, DGASPC Sector 4 ne-a comunicat că monitorizează situația minorului și atât copilul, cât și mama sunt incluși într-un program de psihoterapie.

Dosar nr. 9094/2021 (rezumat)

Petenta ne-a supus atenției situația fiicei sale, în vârstă de 5 ani, astfel: minora ar fi fost închisă în casă de către tată și de către bunica paternă, de aproximativ un an, iar petenta nu a putut să-și vadă copilul, deși a sesizat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, custodia fiind comună, întrucât tatăl nu a respectat programul de păstrare a legăturilor personale stabilit de către instanță.

Ca urmare a intervenției instituţiei Avocatul Poporului, DGASPC Sector 4 a dispus: monitorizarea programului de legături personale mamă – copil stabilit de către instanță, pe o perioadă de trei luni, prin asistarea reprezentanților direcției la preluarea/înapoierea minorei.
De asemenea, DGASPC Sector 4, a înaintat instanței o solicitare, prin care s-a dispus: monitorizarea relațiilor personale ale mamei cu minora, obligarea tatălui să permită reprezentanților DGASPC Sector 4 să monitorizeze relațiile personale ale mamei cu fiica sa, obligarea tatălui la respectarea dreptului minorei de menținere a legăturilor părintești cu mama sa, obligarea ambilor părinți la consiliere parentală de lungă durată în cadrul direcției, în vederea conștientizării de către aceștia a responsabilităților ce le revin în creșterea și îngrijirea copilului lor, pentru a-i asigura o dezvoltare armonioasă fizică, morală, psihologică și socio-afectivă.

În cele din urmă, minora a fost preluată de către mamă conform programului de legături personale, stabilit după ce anterior mama văzuse copilul o singură dată, în aproximativ 1 an de zile.

Dosar nr. 2325/2021 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul unei minore în vârstă de 12 ani, care a fost răpită și sechestrată în locuința unui bărbat în vârstă de 42 de ani.

Inițial, în instrumentarea cazului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București ne-a comunicat Ordonanța de clasare a dosarului.

Avocatul Poporului a dispus continuarea demersurilor și au fost sesizate Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5 București.

Rezultatul demersurilor a fost acela că Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5 București a dispus infirmarea soluției de clasare, fiind redeschisă urmărirea penală în cauză. Dosarul a fost înaintat judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sector 4 București (pe raza căruia a avut loc evenimentul), în vederea confirmării redeschiderii urmăririi penale. În prezent, cercetarea penală este în curs de desfășurare. Dosarul privind sesizarea din oficiu este în monitorizare.

Dosar nr. 2087/2021 (rezumat)-Sesizare din oficiu în urma articolului „Bebeluşul de şase săptămâni din Suceava, înecat la botez, a murit.”

Avocatul Poporului a inițiat un dialog cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, ulterior adresând solicitări în scris Patriarhiei Române și Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.

În urma demersurilor întreprinse, Patriarhia Română ne-a comunicat că apreciază rolul activ al instituției Avocatul Poporului în apărarea drepturilor și libertăților persoanelor, precum și asigurarea că Biserica Ortodoxă Română, fidelă învățăturii de credință, disciplinei canonice și tradiției apostolice, va adopta cele mai potrivite măsuri pentru a preîntâmpina orice afectare a sănătății sau vieții credincioșilor săi.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava ne-a adus la cunoștință că, privitor la cauza indicată sa fost constituit un dosar penal, având ca obiect comiterea infracțiunii de ucidere din culpă, urmărirea penală fiind în etapa in personam.

Dosar nr. 1866/2021 (rezumat)-Sesizare din oficiu în urma articolului „Anchetă la centrul DGASPC din Roșiori, unde un educator este acuzat că abuzează și umilește copiii cu nevoi speciale”

Urmare sesizării din oficiu, au fost solicitate informații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman (DGASPC) și Poliției Municipiului Roșiorii de Vede.

În plus, a fost efectuată o anchetă la nivelul DGASPC Teleorman, conducerea instituției declarând că în urma cercetărilor întreprinse a reieșit că educatorul în cauză, care își desfășura activitatea într-un apartament de tip familial, avea nu comportament neadecvat față de copiii avuți în grijă, le vorbea urât, îi umilea, îi lovea. În plus, mai mulți beneficiari au afirmat că educatorul le aplica rele tratamente, cu conotație sexuală.
Având în vedere acestea, educatorul a fost sancționat disciplinar cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
De altfel, toți angajații DGASPC care își desfășoară activitatea în același apartament de tip familial au fost sancționați cu reducerea salariului de bază pe o durată de 3 luni cu 5% sau cu avertisment scris.
Toți copiii care locuiesc în acel apartament au fost incluși în programe de consiliere psihologică (programe derulate și la data efectuării anchetei).
Mai mult, psihologul din cadrul Centrul teritorial pentru protecţia de tip familial Alexandria, de la data incidentului, își desfășoară activitatea în apartamentul în care locuiesc minorii abuzați. Astfel, pe lângă ședințele de consiliere programate, minorii pot discuta cu psihologul ori de câte ori simt nevoia.

Poliția Municipiului Roșiorii de Vede ne-a comunicat că în cauză a fost constituit un dosar penal, fiind dispusă începerea urmăririi penale in rem sub aspectul existenței infracțiunilor de agresiune sexuală, coruperea sexuală a minorilor, rele tratamente aplicate minorului și purtare abuzivă.

2020

Dosar nr. 22721/2020 (rezumat)

Prin petiția formulată, petenta, mamă a unei minorei, născută în Italia, ne-a sesizat cu privire la faptul că a depus la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), Sector 5 o cerere, însoțită de dosarul aferent, prin care a solicitat plata alocației pentru minoră, susținând că până la data adresării petiției către Avocatul Poporului, respectiv 6 luni, nu a primit niciun răspuns de la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București (APISMB), instituție către care a fost înaintat dosarul.

Petenta menționa că ulterior depunerii cererii a întreprins mai multe demersuri telefonice, în care i s-a răspuns, inițial, că dosarul este complet și că durează până ce autoritățile din Italia dau curs solicitărilor transmise de APISMB, ulterior, că autoritățile din Italia nu au răspuns și că are posibilitatea de a face o cerere, în care să declare pe propria răspundere că nu dorește să mai primească alocația din urmă, la care să atașeze copia contractului de muncă, pentru a primi alocația începând cu data angajării, lucru pe care petenta l-a considerat incorect.

Astfel, ca urmare a intervenției instituției Avocatului Poporului, la cele două instituții, deși inițial APISMB a precizat că cererea petentei nu se poate soluționa, ulterior, demersurile pentru acordarea alocației minorei au fost urgentate, totodată s-a reanalizat dosarul de alocație de stat, perioada de beneficiere a acestui drept fiind devansată, respectiv suma totală care i se cuvenea minorei, aferentă perioadei nerecunoscute inițial a crescut, dosarul fiind închis cu mențiunea „favorabil”.

Dosar nr. 10698/2020 (rezumat)-Sesizare din oficiu în urma articolului ”O investigație Dela0.ro determină Consiliul Superior al Magistraturii să dispună verificarea cauzelor de infracțiuni sexuale cu minori din ultimii șase ani”

Investigația jurnalistică detaliază mai multe cazuri în care, deși victimele au fost minori cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani, instanța de judecată a schimbat încadrarea faptelor din ”viol” în ”act sexual cu minor”, motivate de lipsa ”probelor directe”, respective urmele de violență fizică și apreciind că victimele au consimțit raportul sexual.

Urmare a sesizării din oficiu, Avocatul Poporului a solicitat:
– Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – comunicarea rezultatului verificărilor efectuate;
– Institutului Național al Magistraturii (INM) – acordarea unei atenții sporite problematicii abuzurilor sexuale asupra minorilor, în activitatea de pregătire a magistraților;
– Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) comunicarea de date statistice deținute privitor la infracțiunile contra libertății și integrității sexuale cu victime minori, precum și formularea unui punct de vedere referitor la oportunitatea introducerii în Codul Penal a unor dispoziții privitoare la lipsa discernământului minorilor victime ale infracțiunilor, similare celor prevăzute pentru minorii care comit fapte penale.
În plus, a fost exprimată disponibilitatea instituției Avocatul Poporului de a colabora și a participa la eventuale proiecte comune cu cele trei instituții mai sus menționate, privitor la identificarea și sancționarea infracțiunilor contra minorilor.
În urma demersurilor întreprinse, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ne-a comunicat date statistice privind infracțiunile la viața sexuală a minorilor prevăzute de art. 218 – 222 din Codul penal, pentru perioada 2014 – 2019 și semestrul I/2020. De asemenea, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție opinează că actuala reglementare oferă suficiente posibilități și garanții pentru stabilirea consimțământului victimei minore a unei infracțiuni.
De asemenea, PICCJ își exprimă disponibilitatea pentru colaborare instituțională pe teme de interes comun.
Institutul Național al Magistraturii ne-a comunicat că CSM, în parteneriat cu INM, Școala Națională de Grefieri și Administrația Instanțelor din Norvegia implementează proiectul predefinit ”Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar” , și, pentru a veni în întâmpinarea propunerilor instituției Avocatul Poporului de colaborare cu INM, se va avea în vedere invitarea reprezentanților Avocatului Copilului în cadrul acestui program.

Consiliul Superior al Magistraturii ne-a transmis Raportul privind practica instanțelor de judecată și a parchetelor de pe lângă acestea în investigarea și soluționarea cauzelor privind infracțiuni la viața sexuală cu victime minore și o Sinteză a acestuia, în care sunt menționate atât vulnerabilitățile constatate, atât în ceea ce privește activitatea de urmărire penală, cât și activitatea de judecată, cu referire specială la încadrarea juridică a faptei și modalitatea de audiere a minorilor, în cauzele privind infracțiuni la viața sexuală cu victime minore, precum și indicarea unor măsuri concrete.

 

 

Solicitare adresată ministrului interimar al justiției de a analiza oportunitatea completării cadrului legislativ, în sensul reglementării obligativității minorului agresor și a familiei acestuia, de a participa la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de serviciile de specialitate publice sau private, iar în lipsa acordului părinților măsura să poată fi dispusă de instanțele judecătorești competente în sarcina agresorului, în soluționarea cazurilor cu minori implicați în acte de agresiune asupra altor minori sau asupra unor persoane adulte – 7 octombrie 2021

Solicitare adresată președintelui Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților de a analiza oportunitatea completării cadrului legislativ, în sensul reglementării obligativității minorului agresor și a familiei acestuia, de a participa la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de serviciile de specialitate publice sau private, iar în lipsa acordului părinților măsura să poată fi dispusă de instanțele judecătorești competente în sarcina agresorului, în soluționarea cazurilor cu minori implicați în acte de agresiune asupra altor minori sau asupra unor persoane adulte – 7 octombrie 2021

Solicitare adresată președintelui Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților de a analiza oportunitatea completării cadrului legislativ, în sensul reglementării obligativității minorului agresor și a familiei acestuia, de a participa la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de serviciile de specialitate publice sau private, iar în lipsa acordului părinților măsura să poată fi dispusă de instanțele judecătorești competente în sarcina agresorului, în soluționarea cazurilor cu minori implicați în acte de agresiune asupra altor minori sau asupra unor persoane adulte – 7 octombrie 2021

Rezultatul demersurilor întreprinse de instituția Avocatul Poporului privind lipsa grupurilor sanitare din unitățile de învățământ din mediul rural

Activitatea Avocatului Copilului de la înființare și până în prezent

Sari la conținut