Activitate

 

2022

Notă privind participarea la evenimentul de lansare a studiului „Implicarea FONPC în sprijinul refugiaților din Ucraina”, 26 septembrie 2022

Notă privind participarea la Dezbaterea publică a proiectului de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 22 septembrie 2022

Dosar nr. 4723/2022 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în data de 24.02.2022 în urma prezentării în mass-media a unei știri privind un presupus atac cu toporul la Liceul Teoretic „Jean Monnet” din Capitală

Astfel, au fost solicitate informații de la unitatea de învățământ și de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. Din răspunsurile primite au rezultat următoarele: s-a procedat la vizionarea înregistrărilor video din zonă, ocazie cu care nu au fost observate grupuri de tineri strânse în zona liceului care să se manifeste agresiv sau să dețină asupra lor obiecte contondente sau interzise la deținere, cele prezentate în mass-media nu se confirmă, elevii nu au avut de suferit, petentul care a depus sesizarea la Secției 1 Poliție cu privire la eveniment, nu s-a prezentat în vederea audierii, deși a fost invitat de două ori. Conducerea liceului dorește să sesizeze aspectul de „știre malignă” al articolelor apărute în mass-media cu privire la evenimente petrecute în Liceul Teoretic „Jean Monnet”, similar altor informații care au circulat în media în trecut, prin care este denigrată imaginea publică și demnitatea elevilor și a întregului personal, având în vedere și concluzia echipei de polițiști care a anchetat evenimentul.

Dosar nr. 2987/2022 (rezumat) - Consiliul Național al Elevilor ne-a supus atenției necesitatea adoptării unei reforme în ceea ce privește planurile-cadru pentru învățământul liceal. În argumentarea acestui aspect ni se indică generația elevilor care au început clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022, fiind prima serie de elevi care au intrat în clasa pregătitoare în anul 2012 și au studiat după un curriculum bazat pe competențe.

Având în vedere cele expuse, am solicitat Ministerului Educației formularea unui punct de vedere cu privire la situația planurilor-cadru pentru învățământul liceal.

Prin răspunsul transmis, Ministerul Educației ne comunică, în principal, următoarele: Curriculumul Național cuprinde ansamblul planurilor-cadru de învățământ și al programelor școlare din învățământul preuniversitar.

Sistemul de învățământ românesc actual este bazat pe competențe, iar planurile-cadru reprezintă doar un document reglator. Ca rezultate ale proceselor de învățare, competențele sunt definite ca ansamblul structurat de cunoștințe, abilități și aptitudini.

Pentru a se asigura continuitate între programele școlare de gimnaziu actuale și cele de liceu, în anii școlari 2020-2021 și 2021-2022, Ministerul Educației a asigurat prin grupurile de lucru de la nivelul tuturor disciplinelor școlare ”Repere metodologice”. Aceste documente școlare au avut ca scop facilitarea demersului didactic din învățământul liceal, pentru a elimina sau a reduce decalajele create, între curriculumul scris (materializat în programa școlară) și cel implementat (aplicarea programei), având în vedere că aceste decalaje au consecințe directe asupra curriculumului realizat (achizițiile elevilor).

2021

Dosar nr. 26303/2021 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma prezentării în mass-media a unei suspiciuni de abuz sexual asupra unei minore de 11 ani, de către un tânăr de 18 ani, ambii ocrotiți printr-o măsură de protecție specială și cazați într-o casă de tip familial din județul Alba

Astfel, au fost solicitate informații de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba (DGASPC) și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, iar din răspunsurile primite au rezultat următoarele: Psihopedagogul unității de învățământ ale cărei cursuri le urmează atât minora, cât și tânărul, în urma unei discuții purtate cu fetița, a suspectat un posibil abuz sexual asupra acesteia. De asemenea, într-o zi, fetița a venit la școală prezentând o ușoară rană în dreptul ochiului. Deoarece minora prezintă retard psihic și de limbaj sever, aceasta nu a putut răspunde la întrebările privind rana, pronunțând doar ”cheta”, astfel că psihopedagogul a tras concluzia că ar fi fost arsă cu bricheta. Cu privire la suspiciunile de abuz sexual și fizic a fost informat șeful centrului și, ulterior, DGASPC Alba. Directorul DGASPC Alba a dispus, de îndată, demararea unei anchete administrative și sesizarea Poliției Municipiului Blaj. În urma anchetei administrative a rezultat că din punct de vedere social și psihologic nu au fost indicate semne ale unui posibil abuz sexual asupra minorei. Cât privește posibilul abuz fizic, a rezultat că minora s-a zgâriat la ochi cu eticheta unei bluze noi, atunci când a fost îmbrăcată de educatorul de serviciu, astfel, explicația fetiței – ”cheta” indică cuvântul ”eticheta” și nu ”bricheta” cum s-a presupus inițial. Deși în urma anchetei administrative nu s-a confirmat suspiciunea de abuz sexual, minora a fost inclusă într-un program de consiliere adaptat acesteia. În plus, comisia de anchetă a propus monitorizarea conduitei tânărului până la cazarea acestuia într-un centru pentru adulți, dar și sancționarea disciplinară a șefului centrului, față de care s-a considerat că nu a gestionat corespunzător acest eveniment. De asemenea, în urma sesizării organelor de poliție, minora a fost prezentată la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, ocazie cu care s-a constatat că nu prezintă leziuni specifice urmare unui abuz sexual. Ulterior, minora a fost audiată în prezența unui psiholog și a unui avocat din oficiu.

Dosar nr. 23960/2021 (rezumat)-Elevă a Școlii Gimnaziale Vulpești, comuna Buzoești, județul Argeș-nu i s-a acordat în anul 2021 bursa de merit

Petenta ne-a sesizat cu privire la faptul că, fiicei sale, elevă a Școlii Gimnaziale Vulpești, comuna Buzoești, județul Argeș, nu i s-a acordat în anul 2021 bursa de merit, deși aceasta îndeplinea criteriile de acordare și a și solicitat acest lucru.

Întrucât demersurile scrise au rămas fără răspuns din partea Școlii Gimnaziale Vulpești, Avocatul Poporului a aprobat efectuarea unei anchete la nivelul acestei unități de învățământ.
În cadrul anchetei efectuate s-a constatat că problema neacordării burselor la Școala Gimnazială Vulpești a fost remediată, deoarece Comisia de burse școlare, respectiv Procedura operațională pentru stabilirea și acordarea burselor au fost înființate/elaborate în cursul lunii ianuarie 2022.
Astfel, deși situația punctuală a acordării burselor școlare a fost clarificată, am apreciat că este necesară adoptarea de măsuri pentru evitarea unor astfel de situații viitoare, sens în care a fost emisă Recomandarea nr. 42/2022, adresată directorului unității de învățământ, referitoare la asigurarea dreptului la informație și optimizarea circuitului documentelor către/ între toate unitățile școlare arondate Școlii Gimnaziale Vulpești.

Unitatea de învățământ și-a însușit Recomandarea emisă de Avocatul Poporului.

Dosar nr. 17685/2021 (rezumat)-În data de 6 septembrie 2021, presa locală și națională prezenta cazul șocant al unui băiețel, de numai 4 ani, aruncat chiar de mamă, de la o înălțime considerabilă de pe tobogan

Având în vedere informațiile publicate în mass-media, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu şi a dispus efectuarea de cercetări preliminare în acest caz.

Ca urmare a demersurilor întreprinse, s-a constatat că în acest caz autoritățile publice au procedat de urgență la evaluarea situației copiilor acestei familii. În acest sens a existat o colaborare constantă între reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin și reprezentanții Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș.
În cadrul verificărilor efectuate s-a constatat că, în acest caz a fost întocmit un dosar penal, instrumentat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratament aplicate minorului și violența în familie.
Cu privire la minorul victimă a agresiunii, s-a identificat că starea de pericol la care acesta a fost expus a fost înlăturată, a fost externat din spital având o stare de sănătate bună, iar pentru acesta a fost instituită măsura de protecție specială a plasamentului, în regim de urgență la asistent maternal profesionist.
Măsura plasamentului a fost dispusă și cu privire la cele două surori ale copilului, iar acestea au beneficiat de consiliere de specialitate.

De asemenea, din răspunsurile comunicate s-a identificat faptul că familia mai are doi copii ce beneficiază de ocrotire în cadrul unei Asociații.

Dosar nr. 13264/2021 (rezumat)-dificultăți întâmpinate în ceea ce privește plata alocației de stat pentru copii

Petentul ne-a sesizat cu privire la dificultățile întâmpinate în ceea ce privește plata alocației de stat pentru copii cuvenită fiului minor, născut în municipiul Chișinău, Republica Moldova. Astfel, petentul arată că, deși a întreprins mai multe demersuri în acest sens, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Iași (AJPIS) refuză acordarea alocației de stat pentru copii începând cu luna următoare nașterii, plata fiind făcută prin raportare la data eliberării cărții de identitate a tatălui, depusă la dosar, dată de la care prezumă că petentul și-a stabilit domiciliul în România.

Întrucât în urma demersurilor scrise efectuate, aspectele supuse atenției de către petent nu au fost soluționate, Avocatul Poporului a aprobat efectuarea unei anchete la nivelul AJPIS Iași. În urma acestui demers, AJPIS Iași a hotărât revenirea asupra deciziei privind acordarea dreptului la alocația de stat pentru minorul în cauză, stabilind dreptul începând cu luna următoare nașterii copilului.
Astfel, deși situația punctuală a petentului a fost soluționată, am apreciat că este necesară adoptarea de măsuri pentru evitarea unor astfel de situații viitoare, sens în care am supus atenției Ministerului Muncii și Protecției Sociale analizarea oportunității completării actelor normative existente care să clarifice activitatea de soluționare a cererilor de acordare a alocației de stat pentru copii de către cetățenii Republicii Moldova care au re/dobândit cetățenia română și inițierea unei proceduri de lucru în acest sens.

Prin răspunsul comunicat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale mulțumește pentru semnalarea acestor aspecte, și ne aduce la cunoștință că propunerile Avocatului Poporului au fost reținute și vor fi avute în vedere la următoarele modificări ale legislației care reglementează acordarea alocației de stat pentru copii.

Dosar nr. 11368/2021 (rezumat)-Sesizare din oficiu în urma articolului „Un elev din Bucureşti, umilit şi bătut de colegi, s-a aruncat pe geamul clasei”

În vederea clarificării aspectelor prezentate în mass-media a fost efectuată o anchetă la nivelul unității de învățământ pe care o frecventa minorul și au fost întreprinse demersuri la Inspectoratului Școlar al Municipiului București și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

În urma verificărilor efectuate a rezultat că incidentul în cauză nu se înscrie în sfera fenomenului de bullying, însă s-a constatat că este necesară adoptarea unor măsuri la nivelul unității de învățământ. Astfel, a fost emisă Recomandarea nr. 91/2021, adresată directorului unității de învățământ, referitoare la: prelucrarea personalului didactic pentru a nu permite rămânerea elevilor nesupravegheați în sălile de clasă/laboratoare în timpul orelor de curs; introducerea în Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) a obiectivului „școală cu toleranță zero la violență”; înființarea unui grup de acțiune anti-bullying.
Unitatea de învățământ și-a însușit Recomandarea emisă de Avocatul Poporului.

De asemenea, DGASPC Sector 4 ne-a comunicat că monitorizează situația minorului și atât copilul, cât și mama sunt incluși într-un program de psihoterapie.

Dosar nr. 9094/2021 (rezumat)

Petenta ne-a supus atenției situația fiicei sale, în vârstă de 5 ani, astfel: minora ar fi fost închisă în casă de către tată și de către bunica paternă, de aproximativ un an, iar petenta nu a putut să-și vadă copilul, deși a sesizat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, custodia fiind comună, întrucât tatăl nu a respectat programul de păstrare a legăturilor personale stabilit de către instanță.

Ca urmare a intervenției instituţiei Avocatul Poporului, DGASPC Sector 4 a dispus: monitorizarea programului de legături personale mamă – copil stabilit de către instanță, pe o perioadă de trei luni, prin asistarea reprezentanților direcției la preluarea/înapoierea minorei.
De asemenea, DGASPC Sector 4, a înaintat instanței o solicitare, prin care s-a dispus: monitorizarea relațiilor personale ale mamei cu minora, obligarea tatălui să permită reprezentanților DGASPC Sector 4 să monitorizeze relațiile personale ale mamei cu fiica sa, obligarea tatălui la respectarea dreptului minorei de menținere a legăturilor părintești cu mama sa, obligarea ambilor părinți la consiliere parentală de lungă durată în cadrul direcției, în vederea conștientizării de către aceștia a responsabilităților ce le revin în creșterea și îngrijirea copilului lor, pentru a-i asigura o dezvoltare armonioasă fizică, morală, psihologică și socio-afectivă.

În cele din urmă, minora a fost preluată de către mamă conform programului de legături personale, stabilit după ce anterior mama văzuse copilul o singură dată, în aproximativ 1 an de zile.

Dosar nr. 2325/2021 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul unei minore în vârstă de 12 ani, care a fost răpită și sechestrată în locuința unui bărbat în vârstă de 42 de ani.

Inițial, în instrumentarea cazului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București ne-a comunicat Ordonanța de clasare a dosarului.

Avocatul Poporului a dispus continuarea demersurilor și au fost sesizate Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5 București.

Rezultatul demersurilor a fost acela că Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5 București a dispus infirmarea soluției de clasare, fiind redeschisă urmărirea penală în cauză. Dosarul a fost înaintat judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sector 4 București (pe raza căruia a avut loc evenimentul), în vederea confirmării redeschiderii urmăririi penale. În prezent, cercetarea penală este în curs de desfășurare. Dosarul privind sesizarea din oficiu este în monitorizare.

Dosar nr. 2087/2021 (rezumat)-Sesizare din oficiu în urma articolului „Bebeluşul de şase săptămâni din Suceava, înecat la botez, a murit.”

Avocatul Poporului a inițiat un dialog cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, ulterior adresând solicitări în scris Patriarhiei Române și Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.

În urma demersurilor întreprinse, Patriarhia Română ne-a comunicat că apreciază rolul activ al instituției Avocatul Poporului în apărarea drepturilor și libertăților persoanelor, precum și asigurarea că Biserica Ortodoxă Română, fidelă învățăturii de credință, disciplinei canonice și tradiției apostolice, va adopta cele mai potrivite măsuri pentru a preîntâmpina orice afectare a sănătății sau vieții credincioșilor săi.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava ne-a adus la cunoștință că, privitor la cauza indicată sa fost constituit un dosar penal, având ca obiect comiterea infracțiunii de ucidere din culpă, urmărirea penală fiind în etapa in personam.

Dosar nr. 1866/2021 (rezumat)-Sesizare din oficiu în urma articolului „Anchetă la centrul DGASPC din Roșiori, unde un educator este acuzat că abuzează și umilește copiii cu nevoi speciale”

Urmare sesizării din oficiu, au fost solicitate informații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman (DGASPC) și Poliției Municipiului Roșiorii de Vede.

În plus, a fost efectuată o anchetă la nivelul DGASPC Teleorman, conducerea instituției declarând că în urma cercetărilor întreprinse a reieșit că educatorul în cauză, care își desfășura activitatea într-un apartament de tip familial, avea nu comportament neadecvat față de copiii avuți în grijă, le vorbea urât, îi umilea, îi lovea. În plus, mai mulți beneficiari au afirmat că educatorul le aplica rele tratamente, cu conotație sexuală.
Având în vedere acestea, educatorul a fost sancționat disciplinar cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
De altfel, toți angajații DGASPC care își desfășoară activitatea în același apartament de tip familial au fost sancționați cu reducerea salariului de bază pe o durată de 3 luni cu 5% sau cu avertisment scris.
Toți copiii care locuiesc în acel apartament au fost incluși în programe de consiliere psihologică (programe derulate și la data efectuării anchetei).
Mai mult, psihologul din cadrul Centrul teritorial pentru protecţia de tip familial Alexandria, de la data incidentului, își desfășoară activitatea în apartamentul în care locuiesc minorii abuzați. Astfel, pe lângă ședințele de consiliere programate, minorii pot discuta cu psihologul ori de câte ori simt nevoia.

Poliția Municipiului Roșiorii de Vede ne-a comunicat că în cauză a fost constituit un dosar penal, fiind dispusă începerea urmăririi penale in rem sub aspectul existenței infracțiunilor de agresiune sexuală, coruperea sexuală a minorilor, rele tratamente aplicate minorului și purtare abuzivă.

2020

Dosar nr. 22721/2020 (rezumat)

Prin petiția formulată, petenta, mamă a unei minorei, născută în Italia, ne-a sesizat cu privire la faptul că a depus la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), Sector 5 o cerere, însoțită de dosarul aferent, prin care a solicitat plata alocației pentru minoră, susținând că până la data adresării petiției către Avocatul Poporului, respectiv 6 luni, nu a primit niciun răspuns de la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București (APISMB), instituție către care a fost înaintat dosarul.

Petenta menționa că ulterior depunerii cererii a întreprins mai multe demersuri telefonice, în care i s-a răspuns, inițial, că dosarul este complet și că durează până ce autoritățile din Italia dau curs solicitărilor transmise de APISMB, ulterior, că autoritățile din Italia nu au răspuns și că are posibilitatea de a face o cerere, în care să declare pe propria răspundere că nu dorește să mai primească alocația din urmă, la care să atașeze copia contractului de muncă, pentru a primi alocația începând cu data angajării, lucru pe care petenta l-a considerat incorect.

Astfel, ca urmare a intervenției instituției Avocatului Poporului, la cele două instituții, deși inițial APISMB a precizat că cererea petentei nu se poate soluționa, ulterior, demersurile pentru acordarea alocației minorei au fost urgentate, totodată s-a reanalizat dosarul de alocație de stat, perioada de beneficiere a acestui drept fiind devansată, respectiv suma totală care i se cuvenea minorei, aferentă perioadei nerecunoscute inițial a crescut, dosarul fiind închis cu mențiunea „favorabil”.

Dosar nr. 10698/2020 (rezumat)-Sesizare din oficiu în urma articolului ”O investigație Dela0.ro determină Consiliul Superior al Magistraturii să dispună verificarea cauzelor de infracțiuni sexuale cu minori din ultimii șase ani”

Investigația jurnalistică detaliază mai multe cazuri în care, deși victimele au fost minori cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani, instanța de judecată a schimbat încadrarea faptelor din ”viol” în ”act sexual cu minor”, motivate de lipsa ”probelor directe”, respective urmele de violență fizică și apreciind că victimele au consimțit raportul sexual.

Urmare a sesizării din oficiu, Avocatul Poporului a solicitat:
– Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – comunicarea rezultatului verificărilor efectuate;
– Institutului Național al Magistraturii (INM) – acordarea unei atenții sporite problematicii abuzurilor sexuale asupra minorilor, în activitatea de pregătire a magistraților;
– Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) comunicarea de date statistice deținute privitor la infracțiunile contra libertății și integrității sexuale cu victime minori, precum și formularea unui punct de vedere referitor la oportunitatea introducerii în Codul Penal a unor dispoziții privitoare la lipsa discernământului minorilor victime ale infracțiunilor, similare celor prevăzute pentru minorii care comit fapte penale.
În plus, a fost exprimată disponibilitatea instituției Avocatul Poporului de a colabora și a participa la eventuale proiecte comune cu cele trei instituții mai sus menționate, privitor la identificarea și sancționarea infracțiunilor contra minorilor.
În urma demersurilor întreprinse, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ne-a comunicat date statistice privind infracțiunile la viața sexuală a minorilor prevăzute de art. 218 – 222 din Codul penal, pentru perioada 2014 – 2019 și semestrul I/2020. De asemenea, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție opinează că actuala reglementare oferă suficiente posibilități și garanții pentru stabilirea consimțământului victimei minore a unei infracțiuni.
De asemenea, PICCJ își exprimă disponibilitatea pentru colaborare instituțională pe teme de interes comun.
Institutul Național al Magistraturii ne-a comunicat că CSM, în parteneriat cu INM, Școala Națională de Grefieri și Administrația Instanțelor din Norvegia implementează proiectul predefinit ”Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar” , și, pentru a veni în întâmpinarea propunerilor instituției Avocatul Poporului de colaborare cu INM, se va avea în vedere invitarea reprezentanților Avocatului Copilului în cadrul acestui program.

Consiliul Superior al Magistraturii ne-a transmis Raportul privind practica instanțelor de judecată și a parchetelor de pe lângă acestea în investigarea și soluționarea cauzelor privind infracțiuni la viața sexuală cu victime minore și o Sinteză a acestuia, în care sunt menționate atât vulnerabilitățile constatate, atât în ceea ce privește activitatea de urmărire penală, cât și activitatea de judecată, cu referire specială la încadrarea juridică a faptei și modalitatea de audiere a minorilor, în cauzele privind infracțiuni la viața sexuală cu victime minore, precum și indicarea unor măsuri concrete.

 

 

Solicitare adresată ministrului interimar al justiției de a analiza oportunitatea completării cadrului legislativ, în sensul reglementării obligativității minorului agresor și a familiei acestuia, de a participa la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de serviciile de specialitate publice sau private, iar în lipsa acordului părinților măsura să poată fi dispusă de instanțele judecătorești competente în sarcina agresorului, în soluționarea cazurilor cu minori implicați în acte de agresiune asupra altor minori sau asupra unor persoane adulte – 7 octombrie 2021

Solicitare adresată președintelui Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților de a analiza oportunitatea completării cadrului legislativ, în sensul reglementării obligativității minorului agresor și a familiei acestuia, de a participa la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de serviciile de specialitate publice sau private, iar în lipsa acordului părinților măsura să poată fi dispusă de instanțele judecătorești competente în sarcina agresorului, în soluționarea cazurilor cu minori implicați în acte de agresiune asupra altor minori sau asupra unor persoane adulte – 7 octombrie 2021

Solicitare adresată președintelui Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților de a analiza oportunitatea completării cadrului legislativ, în sensul reglementării obligativității minorului agresor și a familiei acestuia, de a participa la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de serviciile de specialitate publice sau private, iar în lipsa acordului părinților măsura să poată fi dispusă de instanțele judecătorești competente în sarcina agresorului, în soluționarea cazurilor cu minori implicați în acte de agresiune asupra altor minori sau asupra unor persoane adulte – 7 octombrie 2021

Rezultatul demersurilor întreprinse de instituția Avocatul Poporului privind lipsa grupurilor sanitare din unitățile de învățământ din mediul rural

Activitatea Avocatului Copilului de la înființare și până în prezent

Sari la conținut