2022

 

Observații și propuneri pe marginea Proiectului Legii învățământului preuniversitar

 

Dosar nr. 25124/2022 (rezumat) - Asociația Active Watch, în numele mai multor organizații semnatare ale petiției, ne-a solicitat să analizăm situația comunității de romi din Municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita, care în luna ianuarie 2021 a fost evacuată din cauza unui incendiu și care în prezent urmează să fie relocată în condiții de locuire improprii, conform planurilor anunțate de primar. Astfel, după producerea incendiului, comunitatea a fost relocată pe arena de sport Eross Zsolt, aceasta fiind prevăzută ca o soluție temporară

Pentru a sprijini comunitatea, Guvernul României a alocat 4,4 milioane de lei Primăriei Miercurea Ciuc, însă petenta nu cunoaște detalii concrete despre destinația acestor bani, singura sursă învederată fiind un articol de presă care relata la acel moment că banii au fost acordați pentru victimele incendiului de la Miercurea Ciuc. Mai departe petenta ne-a informat că fondurile au fost folosite de autoritățile locale pentru achiziționarea unui teren și a unei clădiri, unde urma să fie edificat un centru de criză pentru cazarea beneficiarilor.
Soluția oferită în prezent de autorități este relocarea familiilor membre ale acestei comunități în remorci tir fără cap tractor, soluție inacceptabilă în opinia petentei.
Primăria, prin Direcția Asistență Socială, ne-a comunicat toate informațiile necesare, clarificând cu această ocazie toate susținerile petentei Active Watch, astfel:
Ne-a fost suspus atenției Planul de acțiuni (2017-2027) în beneficiul membrilor comunităților vulnerabile de romi din județul Harghita, propunere realizată de Agenția Națională pentru Romi, însușită și realizată de autoritatea locală. Analiza situațională realizată de Direcția asistență socială și cazuistică romă a relevat îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunității, reducerea abandonului școlar și a decalajului educațional între elevi, inițierea de măsuri de creștere a ocupării forței de muncă în rândul membrilor comunităților rome, dezvoltarea infrastructurii în comunități și crearea unor unități de incluziune socială în interiorul structurilor administrației publice locale.
În ceea ce privește destinația banilor guvernamentali alocați, dar și folosirea acestora, au fost clarificate toate aspectele sesizate, fiind invocate hotărârile de guvern care au vizat acordarea acestor sume de bani, dar și felul în care a fost fundamentat și realizat bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Miercurea Ciuc, aprobat prin HCL nr. 113/2021.
În ceea ce privește soluția oferită de autoritate, respectiv relocarea unei părți din comunitate în remorci TIR fără cap tractor, Primăria ne-a comunicat faptul că familiile cazate provizoriu în Arena Erőss Zsolt au fost informate în legătură cu lipsa acută de locuințe sociale disponibile în municipiu. Remorcile TIR au fost achiziționate de către Serviciul Maltez în România și transformate în containere confortabile de locuit. În total au fost instalate 11 containere și în prezent se derulează intervențiile de termoizolare și conectare la rețeaua de apă și canal. Fiecare container este dotat cu unitate sanitară (duș, WC, boiler electric, chiuvetă) și sursă de căldură/unitate de gătit cu alimentare lemne.
În legătură cu alternativele de locuire identificate de autoritatea locală, acestea sunt:
• Programul de închiriere inițiat împreună cu Serviciul de Ajutor Maltez;
• Monitorizarea în timp real a situației locuințelor sociale de pe raza UAT Miercurea-Ciuc;
• Pe termen lung, Primăria, din surse proprii sau subvenții ori programe de finanțare, intenționează edificarea de locuințe sociale.
Tot cu această ocazie, autoritatea a pus la dispoziția instituției Avocatul Poporului toate documentele care susțin cele arătate, inclusiv fotografii ale containerelor remorci TIR fără cap tractor.

Dosar nr. 25099/2022 (rezumat) - Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu având în vedere știrea apărută în G4 Media, potrivit căreia, ministrul sănătății a declarat că Programul de vizită în spitale trebuie să fie accesibil, la ore la care oamenii pot să ajungă să-și vadă rudele. Sunt spitale care încă aplică ordonanțele militare din pandemie

Pe cale de consecință, am solicitat Ministerului Sănătății să ne comunice:
– care sunt spitalele unde se aplică ordonanțele militare;
– dacă s-a efectuat o verificare în domeniu, în acest sens și măsurile dispuse;
– dacă intenționează să transmit o circulară la nivelul tuturor DSP-urilor din România în vederea distribuirii acestora în unitățile sanitare cu paturi, în privința accesului rudelor/ aparținătorilor în spitale pentru vizitarea bolnavilor, având în vedere că ordonanțele militare din pandemie, nu mai sunt în vigoare și, în situația în care a emis această circulară, să ne transmită documentul respectiv. Ministerul Sănătății ne-a comunicat faptul că la rubrica Transparență decizională a fost postat în dezbatere publică, proiectul de Ordin privind stabilirea programului de vizite în unităţile sanitare publice, potrivit căruia, programul de acces al vizitatorilor pacienților internați în unitățile sanitare se realizează de luni până vineri în intervalul orar 15:00-20:00, iar în zilele de sâmbătă și duminică între orele 10:00-20:00. Ministerul Sănătății a menționat că nu deține date privind aplicarea ordonanțelor militare în cadrul spitalelor publice din sistemul de sănătate din România și nici informații privind efectuarea unor verificări și aplicarea măsurilor coercitive unităților sanitare cu paturi care aplică la această dată prevederi și dispoziții abrogate referitoare la programul de vizită al aparținătorilor în aceste unități.

Dosar nr. 25098/2022 (rezumat) - Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma scrisorii deschise adresate de Asociația Moașelor Independente (AMI) ministrului sănătății, Alexandru Rafila, și publicate de site-ul stiripesurse.ro în data de 5.10.2022, în care se reclama faptul că specializarea pentru profesia de moașe a fost desființată din centrele universitare din țară, cu excepția Universității «Dunărea de Jos» din Galaţi, și că România este singura țară europeană în care există riscul extincției profesiei de moașă, deși țara noastră înregistrează cele mai ridicate rate ale mortalității materne și infantile din Europa. Am analizat această problemă din perspectiva dreptului la ocrotirea sănătății, garantat de art. 34 din Constituție

Conform articolului, AMI a transmis în iunie 2022 observații și sugestii la actul normativ propus de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, depus spre consultare la Ministerul Sănătății, prin care propunea modificarea și completarea normelor metodologice, însă nu a primit niciun răspuns. Ne-am adresat în legătură cu acest subiect Ministerului Sănătății și Ministerului Educației. Ministerul Educației ne-a comunicat faptul că oferta educațională este circumscrisă capacității maxime de școlarizare stabilite de Agenția Română de Asigurarea Calității în Învățământul Superior pentru fiecare program de studii universitare, pentru anul 2022-2023 programul de studii universitare de licență „Moașe” fiind organizat în mai multe universități din țară (București, Galați, Craiova), iar capacitatea maximă totală fiind de 105 locuri. Ministerul Educației a specificat și numărul de absolvenți în anii 2021 și 2022 ai acestei specializări (56 și, respectiv, 50).
Ministerul Sănătății a precizat faptul că Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România i-a comunicat că numărul total de moașe este de 3.073 și că nu deține informații legate de un deficit de personal în acest domeniu. De asemenea, a anexat și Ordinul Ministerului Sănătății nr. 2341/2022, publicat în Monitorul Oficial în luna august 2022, la care s-a făcut referire în scrisoarea deschisă menționată anterior.

Dosar nr. 17728/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la respectarea prevederilor art. 22 și art. 31 din Constituție, privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică și dreptul la informație, prin prisma informaţiilor postate pe site-ul Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, referitoare la linia telefonică gratuită, pusă la dispoziția victimelor violenței domestice.

În acest context, ne-am adresat Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), cu solicitarea de ne comunica informații referitoare la acordarea/asigurarea serviciilor de tip linie telefonică de urgenţă și cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, victime ale violenței domestice.
ANES ne-a informat că instituția a luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că fiecare dintre principalele etnii minoritare regăsite în România, conform ultimului recensământ realizat de Institutul Național de Statistică, în anul 2011 (maghiară, romă, ucraineană), poate primi consilierea corespunzătoare situațiilor expuse.
Astfel, persoanele aparținând unei minorități naționale pot primi sprijin atunci când accesează linia telefonică gratuită, pusă la dispoziția victimelor violenței domestice în limba minorității, întrucât unul dintre consilierii liniei unice este vorbitor de limba maghiară, iar, în ceea ce privește alte minorități (romi, ucraineni), serviciile de consiliere se realizează pe bază de protocol de colaborare și voluntariat, cu instituții precum Autoritatea Națională pentru Romi, respectiv Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”.
Prin parteneriatul încheiat cu Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”, un grup de voluntari, format din studenți vorbitori de limbă ucraineană, facilitează comunicarea dintre consilierii din cadrul call center și potențialii beneficiari.
De asemenea, ANES precizează că încă din momentul debutului conflictului din Ucraina, la nivelul Agenției s-au luat măsuri imediate pentru a asigura o intervenție integrată, avându-se în vedere acordarea unei atenții sporite potențialelor victime ale traficului de persoane, deoarece rețelele de trafic de persoane prezentau un risc iminent în zona granițelor.

Dosar nr. 16876/2022 (rezumat)-Avocatul Poporului a luat act prin intermediul unei petiții despre situația întâmpinată de mama unui student al Universității Politehnice din București, în sensul în care ne-a semnalat mai multe posibile abuzuri la care este supus fiul acesteia, student în anul II la Facultatea de Mecanică și Megatronică din cadrul Universității Politehnice din București, dar și nerespectarea dreptului de petiționare, prin necomunicarea către aceasta, în termenul legal, a unui răspuns, având în vedere solicitările formulate în acest sens.

Urmare demersurilor realizate, am fost informați că a fost întrunit Biroul executiv al Facultății de Inginerie Mecanică și Megatornică, care a reanalizat situația școlară a fiului petiționarei privind disciplina Educație Fizică și Sport, ocazie cu care a fost scutit fără notă de la această disciplină, aceasta fiind principala solicitare adresată.
În context, ne-au fost aduse la cunoștință conținutul Procesului-verbal al ședinței din data de 5 septembrie a.c., precum și Decizia nr. 4 a Facultății de Inginerie Mecanică și Megatronică din aceeași dată.

Dosar nr. 15639/2022 (rezumat) Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, potrivit unei știri apărute la DIGI 24, în care se preciza că „o nouă criză de antibiotice, inclusiv cele pentru copii, este în plină desfășurare în țara noastră”.

În acest context, au fost solicitate informații Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDMR), Colegiului Farmaciștilor din România, respectiv Ministerului Sănătății. ANMDMR i s-a solicitat să ne comunice documentul prin care au solicitat deținătorilor de autorizații de punere pe piață, livrarea antibioticelor, documentul cuprinzând calendarul livrărilor din perioada următoare, dacă au fost informați de către Colegiul Farmaciștilor din România cu privire la lipsa antibioticelor, iar în caz afirmativ să ne comunice documentul prin care au fost înștiințați despre aceste aspecte. Colegiului Farmaciștilor din România i s-a solicitat să ne comunice care sunt antibioticele care lipsesc din farmacii, demersurile întreprinse către ANMDM și răspunsul primit. Ministerului Sănătății i s-a solicitat să ne comunice dacă are cunoștință despre situația existentă, dacă colaborează cu ANMDM și Colegiul Medicilor, în scopul achiziționării antibioticelor necesare populației, ce strategie are pentru viitor pentru acoperirea nevoilor populației, cu necesarul de antibiotice. Colegiul Farmaciștilor din România ne-a comunicat faptul că este direct implicat în reprezentarea intereselor profesiei de farmacist și în păstrarea prestigiului acestei profesii în cadrul vieții sociale, fiind preocupat de asigurarea respectării de către farmaciști a obligațiilor ce le revin față de pacient și sănătatea publică. Acesta a solicitat colegiilor județene să transmită informații punctuale (denumire comercială/denumire comună internațională, forma farmaceutică/concentrație) referitoare la antibioticele deficitare din farmacii, inclusiv a celor destinate copiilor, pentru a avea o imagine clară a situației din piață. Ministerul Sănătății, prin Direcția farmaceutică și dispozitive medicale colaborează cu ANMDM pentru a asigura necesarul tuturor medicamentelor pe piața internă, iar ca urmare a câtorva sesizări aduse la cunoștința Ministerului Sănătății de către ANMDR cu privire la medicamentul cu denumirea comercială ZINNAT ȘI AUGMENTIN, au fost efectuate verificări în Sistemul electronic de raportare a stocurilor de medicamente (SER) website https:// ser.ms.ro/access/user, rezultând că există stocuri înregistrare la nivelul țării, ceea ce înseamnă că nu există discontinuități cu privire la aceste medicamente. Referitor la întrebările nr. 1 și 2, ANMDMR a precizat că în conformitate cu notificările recente primite de autoritate de la deținătorul autorizației de punere pe piață, cu DCI Amoxicillinum+Acidum clavulanicum, sunt autorizate și se comercializeazîă în prezent, în cantități diferite, următoarele medicamente: Augmentin 500 mg/125mg comprimate filmate; • Augmentin 875 mg/125mg comprimate filmate; • Augmentin ES 600 mg/42,9mg/5ml pulbere pentru suspensie orală; • Augmentin 400 mg/57mg/5mlpulbere pentru suspensie orală; • Amoksiklav 2x1000mg comprimate filmate; • Amoksiklav 2×1000 mg pulbere pentru suspensie orală; • Amoksiklav Quicktab 625 mg comprimate pentru dispersie orală/orodispersabil; • Amoksiklav 600mg/42,9 mg/5 pulbere pentru suspensie orală; • Amoksiklav 156,25 mg.5 ml pulbere pentru suspensie orală; • Amoksiklav 312,5 mg/5 ml pulbere pentru suspensie orală; • Amoxicilină/Acid Clavulcanic Aurobindo 500 mg/125 mg comprimate filmate; • Amoxicilină/ Acid Clavulcanic Aurobindo 875 mg/125 mg comprimate filmate. În ceea ce privește întrebarea nr. 3 adresată, autoritatea ne-a informat că, urmare a consultărilor structurilor din cadrul ANMDMR, nu s-a identificat vreo informare sau vreun document din partea Colegiului Farmaciștilor din România cu privire la lipsa antibioticelor. ANMDMR ne-a comunicat că nu are atribuții în aprovizionarea farmaciilor cu medicamente, acestea fiind aspecte de natură comercială, care se bazează strict pe relațiile contractuale dintre farmacie și distribuitorii angro parteneri, anexând situația stocurilor de Augmentin, Zinnat, la data de 1 septembrie 2022 și calendarul livrărilor până în luna noiembrie. .

Dosar nr. 13790/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ca urmare a faptului că în data de 2 iunie 2022 a fost prezentată știrea G4 Media intitulată Spitalul Județean Suceava nu mai pune stent-uri pentru bolnavii de inimă cronici / Nu mai sunt materiale necesare / Cel mai tânăr pacient are 31 de ani.

În articol se arată că ”la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava nu se mai montează stent-uri pentru toți pacienții, din lipsa materialelor, anunță Monitorul de Suceava. În plus, cei doi cardiologi intervenționiști, Paul Turcoman și Laurian Blaga, nu au o relație bună cu conducerea spitalului și în scurt timp nu vor mai avea intervenții decât în timpul programului de lucru, adică de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-14.00.” Am analizat această situație în baza art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătăţii din Constituția României. În cadrul demersurilor am solicitat informaţii conducerii spitalului amintit mai sus și Consiliului Județean Suceava.
Consiliul Județean Suceava ne-a înaintat punctul de vedere al spitalului al cărui conținut l-am apreciat ca fiind insuficient, astfel ca am revenit la acesta cu o nouă adresă și am solicitat să ne indice:
1. Numărul de intervenții pentru montarea de stenturi efectuate la Spitalul Clinic Județean Suceava în anul 2021 și în primul semestru al anului 2022;
2. Bugetul alocat pentru acest tip de intervenții în anul 2021 și anul 2022 ;
3. Numărul de pacienți ai spitalului care au nevoie de acest tip de intervenție și numărul de pacienți care au fost programați să îl efectueze în semestrul II al acestui an, cu specificarea numărului de programări stabilite pentru fiecare lună a acestui interval.
Astfel, spitalul a precizat următoarele:
1. În privința numărului de intervenții pentru montarea de stenturi în anul 2021 și în primul semestru al anului 2022:
a) Pentru Programul național – A.P.- I.M.A. – acțiuni prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct mioardic acut, în anul 2021 198 pacienți au beneficiat de proceduri intervenționale, fiind realizate 292 proceduri;
b) Pentru Programul național – A.P.- I.M.A. – acțiuni prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct mioardic acut, în primul semestru al anului 2022 158 pacienți au beneficiat de proceduri intervenționale, fiind realizate 227 proceduri;
c) Pentru Programul național – Proceduri de Cardiologie Intervențională – subprogram Proceduri de dilatare percutană, în anul 2021 292 pacienți au beneficiat de proceduri intervenționale, fiind realizate 417 proceduri;
d) Pentru Programul național – Proceduri de Cardiologie Intervențională – subprogram Proceduri de dilatare percutană, în primul semestru al anului 2022 136 pacienți au beneficiat de proceduri intervenționale, fiind realizate 175 proceduri.
2. În privința bugetului alocat pentru acest tip de intervenții în anul 2021 și anul 2022 :
a) Pentru Programul național – A.P.- I.M.A. – acțiuni prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct mioardic acut, bugetul alocat în anul 2021 a fost de 666.000 lei, iar în primul semestru al anului 2022 a fost de 700.000 lei (DSP Suceava);
b) Pentru Programul național –Proceduri de Cardiologie Intervențională – subprogram Proceduri de dilatare percutană bugetul alocat în anul 2021 a fost de 422.113 lei, iar în primul semestru al anului 2022 a fost de 292.133 lei (C.A.S. Suceava).
Suplimentar, spitalul a asigurat suma de 495.102,73 lei în anul 2021 și 106.239,9 lei (ianuarie – aprilie 2022).
3. Referitor la numărul de pacienți ai spitalului care au nevoie de acest tip de intervenție și numărul de pacienți care au fost programați să îl efectueze în semestrul II al acestui an, respectiv numărul de programări stabilite pentru fiecare lună a acestui interval, s-a arătat că pacienții care se prezintă la spital pentru intervenții de urgență beneficiază de prevederile programului național și că în luna iulie 2022 au fost 8 pacienți programați, în august 10 pacienți programați, în septembrie și octombrie câte 8 pacienți programați, iar în noiembrie și decembrie câte 10 pacienți programați.
De asemenea, se precizează că programările sunt în continuă dinamică, de multe ori pacienții cronici programați ajungând la urgențe cu caracteristici care impun tratament de urgență.

Dosar nr. 13379/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ca urmare a faptului că, în data de 24 mai 2022, tvr.ro a prezentat un articol care semnala că vaccinul împotriva HPV, gratuit pentru fetele sub 18 ani, este de negăsit la DSP-uri.

Am transmis o adresă Ministerului Sănătății pentru a ne comunica o serie de informații legate de sincopele în aprovizionarea cu vaccinul menționat mai sus, acesta informându-ne că în anul 2022 a achiziționat o primă tranșă de 40.000 de doze de vaccin anti-HPV, vaccin care a fost distribuit către direcțiile de sănătate publică, respectiv către medicii de familie, în luna aprilie 2022. Până la sfârșitul anului 2022, Ministerul Sănătății va achiziționa o nouă cantitate, de 135.000 doze, care va asigura necesarul pentru toate persoanele care au solicitat vaccinarea în cadrul cabinetului medicului de familie. De asemenea, Ministerul Sănătății ne-a transmis că numărul total de solicitări la vaccinare anti-HPV pentru perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2022 este de 17.805 doze, iar numărul de doze de vaccin anti-HPV utilizate la vaccinare în perioada ianuarie – aprilie 2022 a fost de 33.864 și că motivele discontinuităților semnalate în procesul de aprovizionare cu vaccin sunt: insuficiența fondurilor alocate și disponibilitatea limitată a producătorului de livrare a dozelor de vaccin în timp util.
Totodată, Ministerul Sănătății a precizat că pentru evitarea întârzierilor se ia în considerare alocarea la timp a fondurilor necesare pentru achiziționarea vaccinurilor, respectarea de către persoanele implicate a responsabilităților legale de derularea programelor de sănătate, respectarea eligibilității cheltuielilor specifice pentru fiecare program/subprogram, realizarea indicatorilor raportați, acuratețea și validarea datelor colectate și raportate.

Dosar nr. 11904/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma știrii Mii de elevi din Capitală, lăsați FĂRĂ săli de sport. Apel DISPERAT al profesorilor: orele de educație fizică, ținute în spații improprii

Am analizat această situație în baza art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătăţii coroborat cu art. 32 privind dreptul la învățătură din Constituție. Am trimis Primăriei Municipiului București solicitarea de a ne transmite informații privind stadiul actual de executare a investițiilor în complexurile sportive, termenul preconizat de finalizare a acestora și măsurile concrete avute în vedere pentru urgentarea rezolvării acestei situații, inclusiv din perspectiva propunerii Primăriei Sector 3 de a i se transfera responsabilitatea finalizării lucrărilor de construcție. Primăria Municipiului București ne-a indicat că, în baza HCGMB nr. 306/2022, pentru trei unități de învățământ documentația va fi predată Primăriei Sector 3 pentru finalizarea lucrărilor precizând și gradul de finalizare a lucrărilor, iar pentru alte două școli documentația va fi trimisă aceleiași primării după încetarea contractelor încheiate cu Trustul de Clădiri Metropolitane București și adoptarea unei hotărâri a Consiliului General în acest sens.

Dosar nr. 6913/2022 (rezumat) - Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma verificării aplicabilității, după încetarea stării de alertă, a reglementărilor adoptate în ultimii aproximativ doi ani de când a fost certificată de către CNSU, prin Hotărârea nr. 36/2020, pandemia de SARS-COV2, cu privire la anumite măsuri din domeniul medical.

Ne-am adresat Ministerului Sănătății pentru a ne comunica următoarele:

1. Având în vedere că pandemia nu s-a încheiat, că în România există zilnic numeroase cazuri noi de COVID-19 și că ordinele Ministerului Sănătății care se întemeiau inclusiv pe prevederile Legii nr. 55/2020 și care cuprindeau reglementări importante din punct de vedere medical și-au încetat efectele juridice, ce măsuri are în vedere Ministerul Sănătății pentru acoperirea acestui posibil vid legislativ;

2. Care este modalitatea practică în care se realizează triajul epidemiologic și clinic al pacienților de către unitățile sanitare și evaluarea şi tratamentul la nivelul centrelor de evaluare, în contextul încetării efectelor juridice ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 434/2021;

3. Dacă persoanele simptomatice care apelează la serviciul 112 sau se prezintă la camera de gardă ale UPU/CPU mai sunt în prezent testate gratuit;

4. Dacă medicii de familie mai sunt obligați să completeze fișa de monitorizare a pacienților testatați pozitiv și să o trimită Direcțiilor de Sănătate Publică;

5. Dacă centrele de evaluare au capacitatea reală de a prelua în timp util pacienții care intră în categoria persoanelor care trebuie evaluate conform Ordinului nr. 1513/2020 și care este numărul acestora în București și în fiecare județ;

6. Care este numărul de decizii de izolare emise de Direcțiile de Sănătate Publică din data de 9 martie 2022 și până la data primirii adresei noastre;

7. Dacă în opinia sa, după data de 9 martie 2022, persoanele care sunt contact direct, conform definițiilor din Legea nr. 136/2020, în vigoare în prezent, mai au obligația să stea în carantină.

Prin răspunsul nr. AR5075/REG2/7202/2022 Ministerul Sănătății a abordat punctual chestiunile ce au făcut obiectul adresei noastre, astfel:

La întrebarea nr. 1, Ministerul Sănătății a răspuns că este necesară continuarea supravegherii epidemiologice a Covid-19 și că prevederile Legii nr. 136/2020 sunt în continuare aplicabile.

Pentru întrebarea nr. 2, Ministerul Sănătății a indicat că triajul epidemiologic și clinic al pacienților de către unitățile sanitare și evaluarea şi tratamentul la nivelul centrelor de evaluare, în contextul încetării efectelor juridice ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 434/2021, se efectuează în baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

În ceea ce privește întrebarea nr. 3, Ministerul Sănătății a precizat că persoanele simptomatice care apelează la serviciul 112 sau se prezintă la camera de gardă ale UPU/CPU sunt testate pentru detecția infecției cu SARS-COV2.

Referitor la întrebarea nr. 4, Ministerul Sănătății a arătat că medicii de familie realizează monitorizarea pacienților testați pozitiv, iar persoanele care nu au medic de familie sunt monitorizate de Direcțiile de Sănătate Publică.

În privința centrelor de evaluare, Ministerul a precizat că acestea au capacitatea reală de a prelua în timp util pacienții care intră în categoria persoanelor care trebuie evaluate conform Ordinului nr. 1513/2020, lista centrelor fiind publicată pe site-ul ministerului. În legătură cu numărul de decizii de izolare emise de Direcțiile de Sănătate Publică din data de 9 martie 2022 și până la data de 7 aprilie, acesta a fost de 10.510.

În finalul răspunsului se indică faptul că după data de 9 martie 2022, persoanele care sunt contact direct nu mai au obligația să stea în carantină, dar le este recomandată prudența.

Dosar nr. 6349/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unui articol apărut în presă și intitulat Războiul din Ucraina şi riscul reapariției în România a unei boli eradicate în tara noastră

Informațiile prezentate în articol au fost analizate din perspectiva dreptului la ocrotirea sănătății garantat de art. 34 din Constituţie. Am transmis o adresă către Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) pentru a ne comunica date privind existența unor informări legate de cazuri suspecte de infecție cu virusul poliomielitic, conform definițiilor de caz cuprinse în Sistemul de supraveghere de tip sindromic pentru depistarea bolilor transmisibile legate de afluxul de persoane venite din Ucraina, emis în data de 01.03.2022, dacă până la momentul primirii adresei instituției Avocatul Poporului au fost confirmate cazuri de poliomielita și dacă a recomandat sau are în vedere să recomande Ministerului Sănătății luarea de măsuri pentru prevenirea răspândirii în România a infecției cu virusul menționat mai sus. CNSCBT ne-a transmis că nu au fost raportate și confirmate cazuri suspecte de infecție cu poliomielita, fiind elaborat încă din luna februarie 2022 un plan de intervenție care a fost trimis direcțiilor de sănătate publică, plan ce cuprinde recomandări legate de vaccinarea copiilor, calendarul de vaccinare și de supravegherea cazurilor de paralizie acută flască, difterie și rujeolă.

Dosar nr. 6173/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, față de necesitatea accesului la informații și a acordării asistenței juridice cetățenilor străini și apatrizilor aflați în situații deosebite, care sosesc în România din zona conflictului armat desfășurat în Ucraina

În acest context, ne-am adresat Direcțiilor Județene de Evidență a Populației din Botoșani, Galați, Iași, Maramureș, Satu-Mare, Suceava, Tulcea și Vaslui; Poliției de Frontieră Române; Inspectoratului General pentru Imigrări; Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență, din cadrul instituțiilor Prefectului din județele Botoșani, Galați, Iași, Maramureș, Satu-Mare, Suceava, Tulcea și Vaslui, cu solicitarea de a ne comunica informații referitoare la organizarea activității de consiliere juridică/mediere a persoanelor din Ucraina care intră pe teritoriul României.

Instituțiile Prefectului ne-au informat că persoanele care sosesc din Ucraina beneficiază de consiliere juridică și mediere, asigurate atât de reprezentanții instituțiilor care acționează în zona Punctelor de Trecere a Frontierei, cât și de avocați voluntari sau de organizațiile non-guvernamentale care sprijină demersul umanitar. În plus, pentru organizarea informării cetățenilor străini și apatrizilor, au fost înființate puncte de coordonare și comandă, au fost tipărite pliante, afișe, flyere distribuite/postate în zonele frecventate de cetățenii ucraineni. Acestea au fost întocmite în limba română, ucraineană și engleză. De asemenea, s-a menționat că au fost distribuite broșuri editate de Uniunea Națională a Barourilor din România, în limbile română, ucraineană și engleză, conținând informații referitoare la procedura de acordare a azilului și a statutului de refugiat pe teritoriul României.

Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) a menționat că este prezent inclusiv în zona punctelor de frontieră, unde sunt amplasate containere care desfășoară activități de înregistrare și informare, iar, în vederea asigurării unei informări eficiente, a fost realizat un material denumit Informare, care cuprinde toate detaliile referitoare la protecția temporară, documentul fiind tradus și în limba ucraineană. În plus, la nivelul IGI se constituie, la nevoie, echipe mobile pentru preluarea datelor și emiterea documentelor necesare străinilor nedeplasabili, aflați în situații deosebite (minori neînsoțiți, peroane cu handicap locomotor, persoane vârstnice, etc). IGI precizează că este în permanentă legătură cu partenerii instituționali și organizațiile internaționale și neguvernamentale, care activează în domeniul de referință, în scopul identificării celor mai bune soluții pentru cetățenii ucraineni/terți non-ucraineni veniți pe teritoriul României.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) ne-a informat că, în prezent, reprezentanții Poliției de Frontieră Române permit intrarea în țară a tuturor persoanelor care sosesc din zona de conflict, din motive umanitare. Totodată, IGPF precizează că, în cazurile persoanelor vulnerabile și ale minorilor neînsoțiți, care ar putea fi victime ale traficului de persoane, Poliția de Frontieră Română acționează potrivit dispozițiilor Mecanismului Național de Identificare și Referire a Victimelor Traficului de Persoane, fiind informate în acest sens autoritățile competente, în vederea acordării sprijinului necesar, asistenței ori consilierii persoanelor. De asemenea, se menționează că, pe site-ul Poliției de Frontieră Române, a fost publicat un ghid pentru informarea persoanelor care sosesc din Ucraina, în limbile engleză și ucraineană, dar și faptul că a fost operaționalizat un centru telefonic integrat, unde polițiști de frontieră români, vorbitori de limba ucraineană, pot oferi informații, la orice oră, privind tranzitarea frontierei de stat, precum și pașii de urmat în derularea formalităților pentru acordarea protecției temporare/azilului pe teritoriul țării noastre.

Direcțiile Județene de Evidență a Persoanelor ne-au comunicat, în esență, că nu au atribuții referitoare la situația cetățenilor străini refugiați din Ucraina pe teritoriul României, activitatea de evidență a persoanelor desfășurată de aceste instituții vizând doar cetățenii români.

Dosar nr. 3224/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ca urmare a faptului că, în data de 7 februarie 2022, publicația de știri G4media.ro a prezentat știrea intitulată ”Trecerile de pietoni șterse, pericol mortal pe marile bulevarde ale Bucureștiului”

Doar în Sectorul 2 sunt 800 de treceri și 71.000 m marcaje longitudinale lipsă.” Această situație a fost analizată de instituția Avocatul Poporului prin prisma prevederilor art. 22 alin. 1 privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică din Constituția României.

Am solicitat Brigăzii Rutiere București să ne comunice măsurile luate sau care urmează a fi luate pentru a se asigura respectarea de către autoritățile publice competente a obligațiilor legale în scopul prevenirii producerii de accidente rutiere ca urmare a neîntreținerii în stare corespunzătoare a marcajelor rutiere pentru trecerile de pietoni existente în Municipiul București.
Brigada Rutieră București ne-a indicat faptul că de la începutul anului 2022 a aplicat 18 sancțiuni administratorilor de drum din București pentru nerespectarea obligațiilor legale și a transmis 217 adrese către administrația publică locală privind peste 1680 deficiențe sau situații care necesită remedieri tehnice.

Administrația Străzilor – Primăria Municipiului București ne-a comunicat faptul că în luna octombrie 2021 a încheiat contracte pentru execuție marcaje rutiere lucrările pentru 89 de străzi, acestea fiind finalizate deja. În luna aprilie 2022 a încheiat contracte pentru execuție marcaje rutiere pentru 263 de străzi și pentru execuție covoare roșii pentru 82 de școli și puncte crimonogene. Prin surse proprii, Administrația Străzilor a executat marcaje rutiere pe o suprafață de 32.150,46 mp.

2021 

Dosar nr. 25880/2021 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului a fost sesizată de-a lungul timpului cu diferite situații semnalate de petenți, care au întâmpinat impedimente în ceea ce privește obținerea de informații medicale despre rudele lor internate

Au fost aduse în atenția instituției cazuri în care pacienților nu li s-a comunicat la internare, conform procedurii obligatorii la nivel de unitate medicală, formularul privind acordul de comunicare a datelor medicale, precum și cazuri în care persoanele internate au decedat fără ca aparținătorii lor să poată lua legătura cu ei sau să obțină informații privind starea lor de sănătate. În considerarea sesizării instituției Avocatul Poporului și în limita atribuțiilor, Ministerul Sănătății a emis următoarele recomandări adresate tuturor unităților sanitare cu paturi: – „pentru evitarea situațiilor în care informarea aparținătorilor devine imposibilă, în cazurile în care pacientul ajunge în stare de inconștiență sau decedează fără a semna un acord de comunicare date medicale, rugăm emiterea unor proceduri proprii în cazurile în care pacientul ajunge în stare de inconștiență sau decedează fără a semna un acord de comunicare date medicale”. – „întrucât au fost semnalate situații în care Formularul de exercitare a dreptului de acces la datele cu caracter confidențial al pacientului NU a fost oferit spre completare la internare, pentru evitarea a astfel de situații, rugăm identificarea soluțiilor optime pentru evitarea a astfel de situații și comunicarea acestora prin document administrativ cu caracter obligatoriu tuturor secțiilor și birourilor de internare”. Potrivit punctului de vedere comunicat de Ministerul Sănătății, în virtutea dispozițiile art. 7 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, „în situațiile când prelucrarea datelor personale este necesară pentru protecția vieții, integrității fizice sau a sănătății persoanei vizate ori a altei persoane, în cazul în care persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul, nu este necesar un acord prealabil din partea pacientului, iar datele medicale privind diagnosticul, tratamentul, conduita medicală necesară se pot transmite persoanei aparținătoare”.

Dosar nr. 25076/2021 (rezumat) - Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la modalitatea în care pot fi eliberate certficatele/extrasele de stare civilă, pornind de la situațiile semnalate de mai mulți petenți, referitoare la imposibilitatea de a obține copii ale certificatelor de naștere sau de căsătorie ale părinților/bunicilor lor decedați, dar născuți/căsătoriți în Cadrilater.

În acest context, ne-am adresat Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Autorității Naționale pentru Cetățenie și Arhivelor Naționale, cu solicitarea de ne comunica informații referitoare la posibilitatea de modificare a legislației din domeniul actelor de stare civilă.

Legea cu privire la actele de stare civilă a fost modificată și completată, astfel încât, între altele, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie poate solicita instituţiilor deţinătoare, în situaţii justificate, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă.

De asemenea, a fost instituită posibilitatea cetățenilor de a depune cererile în materie de stare civilă la oricare serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor/primărie sau la oricare misiune diplomatică/oficiu consular al României din străinătate, în acord cu evoluția tehnologică, rezultând o simplificare a procedurilor specifice.

[collapse]
Dosar nr. 24639/2021 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului a fost sesizată de mai mulți medici stomatologi și farmaciști în legătură cu faptul că, la examenul de rezidențiat organizat în anul 2021, circa 2000 de candidați care au promovat examenul nu au putut accesa niciun loc/post de rezident

La sfârșitul anului 2021, Instituția Avocatul Poporului a fost sesizată de mai mulți medici stomatologi și farmaciști în legătură cu faptul că, la examenul de rezidențiat organizat în anul 2021, circa 2000 de candidați care au promovat examenul nu au putut accesa niciun loc/post de rezident din cauză că, în baza unei modificări legislative (Legea nr. 212/21.07.2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii), anul trecut nu s-a mai suplimentat cifra de școlarizare pentru rezidențiatul la medicină dentară și farmacie.

Ne-am adresat Ministerului Sănătății pentru a ne comunica un punct de vedere referitor la aceste aspecte și informații legate de modalitatea în care apreciază că această situație poate fi rezolvată, în limita atribuțiilor sale legale.

Ministerul Sănătății a arătat că au fost respectate prevederile art. 2 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 și că, potrivit legii, medicii dentiști și farmaciștii au acces pe piața muncii imediat după promovarea examenului de licență, astfel că nepromovarea examenului de rezidențiat din anul 2021 nu le îngrădește dreptul de exercitare a profesiei.

Dosar nr. 23850/2021 (rezumat)-Petentul ne-a reclamat faptul că Primăria Sector 2 nu a răspuns petițiilor sale prin care a solicitat să i se transmită documentația tehnică privind reabilitarea termică a blocului în care locuiește

Petiția a fost analizată de instituția Avocatul Poporului în contextul prevederilor art. 31 privind dreptul la informație și ale art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică din Constituția României. Ne-am adresat Primăriei Sector 2 cu solicitarea de a ne informa despre stadiul de soluționare a solicitărilor petentului. Primăria Sector 2 ne-a trimis o copie de pe răspunsul său către petent din care reiese că documentația solicitată a fost scoasă din arhivă și trimisă în copie acestuia, dosarul fiind soluționat favorabil.

Dosar nr. 22487/2021 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu față de situația persoanelor care suferă de boli ce le afectează capacitatea de oxigenare, iar purtarea măștii de protecție de către acestea este dificilă, dacă nu chiar imposibilă

Astfel, ne-am adresat ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, cu solicitarea de a analiza oportunitatea modificării Ordinului referitor la obligativitatea purtării măștii de protecţie, în sensul exceptării de la obligația de a purta masca de protecție și a persoanelor care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, astfel cum era prevăzut în cadrul reglementării anterioare. Instituțiile sesizate ne-au informat că au dispus completarea dispozițiilor legale existente, cu prevederi referitoare la posibilitatea exceptării de la purtarea măștii de protecție atât a persoanelor care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, dar și a persoanelor cu dizabilităţi cognitive.

Dosar nr. 22420/2021 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situațiile în care medicii de familie au cerut teste Covid negative, înainte de consultații, odată cu apariția valului 4 al pandemiei

Instituția Avocatul Poporului a fost sesizată, în acest sens, cu o petiție, în care se arăta că accesul petentei la medicul său de familie a fost condiționat de prezentarea unui test antigen COVID-19. Astfel, am solicitat Ministerului Sănătății, să ne comunice dacă au fost emise îndrumări, instrucțiuni sau recomandări pentru cadrele medicale din țară, inclusiv pentru medicii de familie, în ceea ce privește primirea pacienților în contextul pandemiei de COVID-19, astfel încât să se evite condiționarea oferirii serviciilor medicale pacienților sau restrângerea nejustificată a exercitării dreptului la ocrotirea sănătății. Conform punctului de vedere comunicat de Ministerul Sănătății: „solicitarea din partea cabinetului medical de medicină de familie a rezultatului negativ la testarea pentru virusul SARS-CoV-2 o apreciem în afara cadrului legal și ne exprimăm regretul și dezaprobarea față de astfel de practici contradictorii principiilor care stau la baza activităților medicale oferite populației și decontate prin FNUASS”.

Dosar nr. 21804/2021 (rezumat)- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în contextul prevederilor art. 25 și art. 34 din Constituţia României, referitoare la dreptul la libera circulație și dreptul la ocrotirea sănătății, ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, potrivit cărora, persoanele care nu s-au vaccinat sau nu au trecut prin boală nu mai pot intra libere în sediul Prefecturii, dar nici în imobilele în care funcţionează alte servicii publice

La data de 28 octombrie 2021, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în contextul prevederilor art. 25 și art. 34 din Constituţia României, referitoare la dreptul la libera circulație și dreptul la ocrotirea sănătății, ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, potrivit cărora, persoanele care nu s-au vaccinat sau nu au trecut prin boală nu mai pot intra libere în sediul Prefecturii, dar nici în imobilele în care funcţionează alte servicii publice.

Faţă de această situaţie, ne-am adresat Ministerului Afacerilor Interne și prefecturilor, cu solicitarea de a ne fi comunicate informațiile pe care le dețin cu privire la măsurile concrete  dispuse în cadrul instituţiilor, unităţilor şi structurilor din întrega ţară, aflate în subordine/coordonare, pentru asigurarea accesului persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 la serviciile publice oferite, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (8) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1130/2021, prin organizarea activității în mediul online, în spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiții care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.

Ministerul Afacerilor Interne a apreciat că structurile vizate au depus diligenţe în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale în discuţie, manifestând deschidere şi disponibilitate în găsirea soluţiilor optime, menite să asigure gestionarea la parametrii corespunzători a situaţiilor generate de pandemia Covid-19.

De asemenea, toate Instituțiile Prefectuluidin țară au transmis răspunsuri (8 dintre acestea, după formularea unor adrese de revenire), în cadrul cărora au prezentat sau anexat o situaţie centralizată a măsurilor concrete dispuse de primăriile de pe raza lor teritorială, în vederea asigurării accesului persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 la serviciile publice oferite.

Astfel, unităţile administrativ-teritoriale din ţară au menţionat, ca măsuri luate pentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile publice oferite și persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2:

– Instalarea unor birouri în aer liber, în vederea eliberării documentelor, iar angajaţii instuţiei, prin rotaţie, preiau documentele, le înregistrează şi returnează dovada depunerii acestora;

– Amenajarea unor ghişee cu acces direct din exterior, la intrările în incinte, atât pentru relaţionarea cu publicul, cât şi pentru depunerea/eliberarea documentelor necesare;

– Accesarea serviciilor publice prin intermediul mijlocelor de comunicare la distanţă, respectiv: platforme on-line, poşta electronică, telefon/fax, servicii poştale, putând fi transmise sesizări, adrese, petiţii, solicitări, achitate taxe/impozite, efectuată dovada de plată a unor obligaţii;

– Oficierea căsătoriilor şi în aer liber;

– Desfăşurarea audienţelor şi on-line;

– Pentru eliberarea certificatelor de stare civilă, permiterea accesului unei singure persoane la biroul/serviciul respectiv.

Dosar nr. 21562/2021 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unor informații apărute în presă în luna octombrie 2021, legate de faptul că pacienților internați la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoșani nu li se asigura un număr suficient de medici care să le furnizeze serviciile medicale de care aveau nevoie

Rezultatul demersurilor noastre s-a concretizat în faptul că Direcția de Sănătate Publică Botoșani ne-a transmis dovada detașării la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoșani a unui medic rezident pneumolog și a unui medic rezident hematolog, aspect confirmat de conducerea spitalului.

Dosar nr. 20560/2021 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că „o parte din „Podul Mare” din Cișmigiu s-a prăbușit” și, având în vedere importanța acestui obiectiv, nu doar în ceea ce privește integritatea fizică a cetățenilor, dar și din punct de vedere istoric

Am solicitat Primăriei Municipiului București să ne comunice, următoarele:

  • autorizația de construire, despre care se face referire la articolul din presă;
  • data când s-a făcut ultima consolidare;
  • dacă au prevăzut ca în bugetul pe anul 2021 să fie alocați bani pentru acest obiectiv, iar în caz contrar, dacă vor avea în vedere alocarea de resurse financiare în bugetul pe anul 2022 pentru funcționarea în parametrii normali a acestui obiectiv de o importanță majoră pentru cetățeni;
  • în cazul în care au fost alocate fonduri, data când vor începe lucrările de consolidare și când se preconizează a fi finalizate.
    Primăria Municipiului București ne-a comunicat că a fost aprobată H.C.G.M.B. privind transmiterea de către Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București către Municipiul București-Direcția Generală Investiții, a documentației tehnico-economice aferentă obiectului de investiții din Parcul Cișmigiu, în vederea executării lucrărilor de reparații capitale și urmează ca după preluarea documentației tehnico-economice și a amplasamentului, să demareze, în regim de urgență, procedurile în vederea executării lucrărilor de reparații capitale la obiectivul de investiții.

Dosar nr. 19977/2021 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la ordinul emis de către șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), prin care s-a solicitat managerilor unităţilor sanitare publice cu paturi să suspende internările pentru intervenţii chirurgicale şi pentru alte tratamente şi investigaţii care nu reprezintă urgenţe, cu anumite excepţii

Instituția Avocatul Poporului a ridicat câteva întrebări adresate DSU, printre care:

– Cum se justifică restrângerea dreptului la ocrotirea sănătății printr-un ordin, raportat la prevederile art. 53 din Constituție, potrivit cărora:
(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.
– Există o proporționalitate între măsura în care se va reduce accesul pacienților non-Covid în vederea internării pentru intervenţii chirurgicale și măsura în care fluxul de pacienți confirmați cu COVID-19 crește?
– Cum se asigură nediscriminarea și evitarea restrângerii drepturilor pacienților care vor avea nevoie de intervenții chirurgicale, care nu vor fi considerate urgente în perioada următoare?
– Care este rațiunea pentru care se consideră oportună „suspendarea tuturor internărilor pentru intervenţile chirurgicale şi pentru alte tratamente şi investigaţii care nu reprezintă urgenţe, cu anumite excepţii”, luându-se în calcul și faptul că, de la începutul pandemiei, au fost situații în care spitalele suport Covid au ajuns să funcționeze pentru un număr redus de pacienți, cu saloane și paturi goale, cauzându-se o împiedicare nejustificată a accesului la tratament a pacienților non-Covid? Ce măsuri urmează să fie luate pentru a se evita repetarea acestor situații?

În urma demersurilor efectuate de către instituția Avocatul Poporului, Departamentul pentru Situații de Urgență a învederat faptul că: „în ceea ce privește drepturile pacienților care beneficiază de asistență medicală în sistemul public de sănătate, acestea nu mai sunt afectate odată cu încetarea efectelor ordinului în discuție, care s-au produs pe o perioadă limitată în timp: 04.10.2021-17.11.2021”.

Dosar nr. 17963/2021 (rezumat)

Printr-o petiţie adresată instituţiei Avocatul Poporului și analizată în contextul art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătății, a art. 51 privind dreptul de petiționare, respectiv a art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică din Constituție, o petentă a semnalat lipsa răspunsului CNAS la sesizarea sa privind includerea în Programul Național de oncologie, Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienți cu afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii), subtitlul „Criterii de eligibilitate”, în sensul în care prin PET –CT să fie incluse, de asemenea, și persoanele diagnosticate cu hiperinsulinism congenital.

Potrivit răspunsului Ministerului Sănătății, din 04.05.2022, autoritatea a solicitat punctul de vedere al Comisiei de Oncologie a Ministerului Sănătății referitor la introducerea hiperinsulinismului congenital între indicațiile pentru care se poate deconta investigația PET-CT, care a comunicat opinia pozitivă referitoare la această solicitare.

Propunerea a fost transmisă Casei Naționale de Asigurări de Sănătate care coordonează elaborarea și implementarea Programelor Naționale de Sănătate Curativă.

Dosar nr. 14426/2021 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la lipsa medicamentelor necesare tratamentului leucemiei.

Față de această situație, autoritățile responsabile ne-au adus la cunoștință că, potrivit informațiilor înregistrate în Sistemul electronic de raportare (SER) a stocurilor de medicamente, la data de 02.08.2021 există stocuri din acest medicament în farmacii comunitare și cu circuit închis (farmacii din unități sanitare cu paturi) în județe din țară, cum ar fi București, Bihor, Covasna, Cluj, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Timiș, Sibiu.

De asemenea, s-a menționat că Ministerul Sănătății a adoptat un ordin prin care s-a modificat și completat cadrul legal pentru asigurarea disponibilității medicamentelor utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale.

Totodată, s-a precizat că medicamentul cu DCI Tretinoin (denumirea comercială Vesanoid) este inclus în Secțiunea corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc.

Dosar nr. 10040/2021 (rezumat)-Studenţii Universității de Medicină şi Farmacie (UMF) „Gr. T. Popa" din Iaşi nu pot participa la examene dacă nu prezintă adeverința de vaccinare sau un test Covid negativ

Avocatul Poporului a luat act prin intermediul mass-media de faptul că studenţii Universității de Medicină şi Farmacie (UMF) „Gr. T. Popa” din Iaşi nu pot participa la examene dacă nu prezintă adeverința de vaccinare sau un test Covid negativ. Decizia a fost luată în consiliul de administrație al UMF şi îi include şi pe profesori şi supraveghetori. Urmare demersurilor realizate, unitatea de învățământ ne-a comunicat toate argumentele de fapt și de drept care au condus la luarea acestei măsuri, accentul fiind pus, în principal, pe autonomia universitară, astfel cum este aceasta garantată prin Constituție, dar și prin Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Însă, pentru a nu crea o presiune financiară asupra studenților, prin Decizia UMF nr. 528/18.05.2021 s-a luat hotărârea de a se efectua în mod gratuit testarea antigen rapid exudat-nasofaringian.

Dosar nr. 10041/2021 (rezumat)-În luna mai 2021 instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unui articol publicat în presă referitor la faptul că în 339 de comune din țară nu erau încheiate contracte cu veterinarii, animalele fiind comercializate fără documente şi fără să se cunoască dacă sunt sau nu bolnave

Autoritățile sesizate ne-au comunicat că în urma celor două rectificări bugetare realizate în anul 2021, s-a acoperit parțial necesarul de fonduri, fiind efectuate alte demersuri concrete pentru asigurarea finanțării plăților aferente contractelor de concesiune și activității medicilor veterinari.

Dosar nr. 6951/2021 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în legătură cu imposibilitatea rudelor unor pacienți care au decedat în două spitale din țară de a intra în posesia actelor medicale ale acestora

Au fost solicitate informații celor două spitale, pentru a ne comunica modul în care li se aduce la cunoștință pacienților internați formularul intitulat „Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale”, și pentru a ne comunica modul în care se procedează în situația în care pacientul se află în imposibilitatea de a-și da acordul, în ceea ce privește comunicarea documentelor medicale care vizează pacientul decedat, în privința rudelor sau aparținătorilor acestora, când nu există un astfel de consimțământ.

Unul dintre spitale ne-a comunicat că potrivit legislației, „toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia, precizând că are obligația de a respecta cadrul legal privind furnizarea informațiilor cu caracter confidențial, invocând o Decizie a Curții Constituționale prin care s-a statuat că informațiile privind sănătatea persoanei „intră în noțiunea de viață privată”, fiind prin urmare un mod de a realiza protecția drepturilor prevăzute de Constituție, consacrate, în egală măsură și în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Prin această Decizie, Curtea a constatat că dispozițiile din legea pacientului, nu încalcă obligația respectării Constituției, a supremației sale, ori a legilor. Dreptul de opțiune al pacientului privind păstrarea confidențialității cu privire la starea de sănătate, nu este transmisibil mortis causa, păstrându-se astfel opțiunea exprimată până la momentul morții titularului dreptului.

Am fost informați că în cadrul celor două spitale se aduce la cunoștința pacienților formularul „Acordul Pacientului privind comunicarea datelor medicale personale, acesta făcând parte integrantă din foile de observație clinică.

Dosar nr. 6614/2021 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma constatării faptului că o serie de hotărâri adoptate în primele trei luni al anului 2021 de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) nu au fost publicate în Monitorul Oficial

Această situație a fost remediată prin modificarea legislației incidente, în sensul că s-a prevăzut în mod expres obligativitatea ca toate actele administrative cu caracter normativ, inclusiv hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi să poată fi atacate de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, cu acţiune în anulare la instanţa competentă atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ.

Dosar nr. 2758/2021 (rezumat)-Testele PISA măsoară competențele generale dezvoltate de sistemul educațional și constituie un instrument indispensabil pentru compararea și evaluarea internațională a elevilor

În urma procesării şi interpretării rezultatelor din testarea principală, se realizează un profil de bază al cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor testaţi. Aceste informaţii (indicatori contextuali referitori la relaţia dintre rezultatele elevilor şi caracteristicile şcolii lor, precum şi indicatori ai tendinţei, care ilustrează modul în care se schimbă rezultatele/performanţele elevilor de-a lungul timpului) sunt puse la dispoziţia factorilor de decizie şi a opiniei publice.

Cu toate acestea, situația minorităților care au un sistem separat de educație este la fel de importantă. Ei au posibilitatea de a învăța în limba lor maternă, un fapt care îi ajută enorm să reproducă identitatea și cultura acestora. În multe țări cu sisteme educaționale separate din punct de vedere lingvistic, sunt utilizate subeșantionări reprezentative. În acest context, din analiza realizată la nivelul instituției Avocatul Poporului, pentru evaluările care urmau să debuteze în cursul anului 2021, a rezultat utilitatea introducerii unui subeșantion pentru elevii învățământului preuniversitar cu predare în limba maghiară, dar și evaluarea defalcată a cunoștințelor și deprinderilor elevilor aflați în această grupă.

Urmare demersurilor realizate, Ministerul Educației a dat asigurări că va întreprinde toate demersurile în vederea asigurării fondurilor necesare pentru costurile naționale pe care le implică această opțiune. Dosarul se află în monitorizare până la implementarea celor de mai sus.

Dosar nr. 2663/2021 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la posibila încălcare a dreptului la mediu sănătos și pentru sprijinirea culturii naționale, promovarea valorilor culturale ale României în lume, în vederea efectuării la timp a demersurilor aflate în responsabilitatea autorităților publice, pentru includerea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO și protejarea acestui sit cu valoare culturală deosebită

Avocatul Poporului a emis o Recomandare, adresată ministrului culturii și ministrului mediului, apelor și pădurilor, prin care a solicitat: efectuarea demersurilor necesare, în baza atribuțiilor care le revin, pentru efectuarea tuturor procedurilor necesare implementării Convenției Patrimoniului Mondial în cazul sitului Roșia Montană, propus de statul român pentru includerea în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, protejarea integrității sitului Roșia Montană nominalizat pentru includerea în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO și asigurarea continuității valorilor culturale găzduite de acest peisaj, care datează încă din epoca romană, fiind o dovadă a continuității multimilenare.

Ulterior emiterii recomandării, în perioada 16-31 iulie 2021, a avut loc întrunirea Comitetului Patrimoniului Mondial, care, la data de 27.07.2021, a decis adăugarea în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a 13 situri culturale din lume, printre care și Peisajul Minier Roșia Montană (România).

Roșia Montană a fost simultan înscrisă în Lista Patrimoniului Mondial în Pericol, în perspectiva înlăturării amenințărilor la adresa integrității acesteia, reprezentate de planurile de reluare a exploatării miniere, care ar deteriora o mare parte a peisajului minier înscris (https://whc.unesco.org/en/news/2319/).

Dosar nr. 1194/2021 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu referitor la situația elevilor dintr-o școală postliceală din Baia Mare care au fost anunțați că nu vor mai putea efectua practica la spitalele din județ dacă nu vor face vaccinul împotriva noului coronavirus

Au fost solicitate informații Inspectoratului Școlar Județean și Ministerului Educației Naționale, întrucât dreptul la învățătură nu trebuie îngrădit în niciun fel pentru persoanele care refuză vaccinarea. Cele două autorități ne-au comunicat că a fost deschisă o anchetă, iar în urma acesteia s-a constatat că directoarea școlii postliceale a revenit către elevi cu un comunicat prin care a specificat că vaccinarea nu este obligatorie.

2020

Dosar nr. 22605/2020 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la calitatea serviciilor de sănătate, în materia controlului fenomenului infecțiilor nosocomiale la nivelul spitalelor din România

Avocatul Poporului a emis o Recomandare, adresată ministrului sănătății, prin care a solicitat identificarea de soluții pentru eficientizarea procesului de combatere a fenomenului infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM), identificarea cauzelor care duc la amplificarea fenomenului și formularea unor soluții inovatoare pentru combatere, prin concursul specialiștilor în domeniu, dar și prin consultarea partenerilor comunitari, schimb de experiență și partajare de bune practici la nivel european și internațional și, totodată, remedierea situației subraportării infecțiilor nosocomiale din țara noastră.

Implementarea recomandării emise se află sub monitorizarea instituției Avocatul Poporului la acest moment.

Dosar nr. 22123/2020 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în baza informațiilor prezentate în mai multe surse mass-media, care au arătat faptul că, în ultima perioadă, au avut loc o serie de tragedii, cu înregistrări de pierderi de vieți omenești, la nivelul mai multor unități sanitare din țară, unde au izbucnit incendii, care ar fi putut fi prevenite prin luarea unor măsuri concrete

Totodată, în presă, a fost semnalat faptul că numeroase unități sanitare nu au autorizație de securitate la incendiu. Avocatul Poporului a emis o Recomandare, adresată Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), prin care a solicitat depunerea, în regim de urgență, a tuturor demersurilor necesare în vederea respectării reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor legale de apărare împotriva incendiilor și aplicarea măsurilor privind activităţile de apărare împotriva incendiilor, la nivelul tuturor unităților sanitare din țară. IGSU a arătat că recomandarea a fost recepționată și însușită și că a dispus unităților teritoriale, executarea controalelor de prevenire la toate unitățile sanitare cu paturi cu spitalizare continuă și/sau de zi. Ulterior, IGSU ne-a comunicat faptul că „Ministerul Afacerilor Interne a informat Ministerul Sănătății cu privire la concluziile controalelor de prevenire executate de personalul inspectoratelor pentru situații de urgență județene și București-Ilfov, precum și cu privire la o serie de propuneri care pot conduce la creșterea nivelului de securitate a acestei importante categorii de obiective”. Implementarea măsurilor de remediere propuse Ministerului Sănătății de către IGSU este în continuare în atenția și sub monitorizarea instituției Avocatul Poporului.

Dosar nr. 21395/2020 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu prin prisma informaţiilor apărute în mass-media, potrivit cărora persoanele aflate în carantină sau izolare nu vor putea vota la alegerile parlamentare, nu vor putea cere urna mobilă

Față de această situație, ne-am adresat Autorității Electorale Permanente și Biroului Electoral Central, cu solicitarea de a clarifica procedura de vot aplicabilă persoanelor aflate în izolare sau carantină. Cele două autorități au răspuns adreselor noastre, informându-ne că au dispus completarea dispozițiilor legale existente, cu prevederi referitoare la modalitatea de exercitare a dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, în cazul alegătorilor aflați în carantină sau izolare

Dosar nr. 20712/2020 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ca urmare a faptului că în presa scrisă a fost prezentată situația de la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon din București unde se tratau cazurile grave de COVID-19 și unde jumătate dintre cei opt medici ATI erau infectați cu noul coronavirus, iar un alt medic se afla în concediu pentru alte probleme medicale

Situația s-a rezolvat prin revenirea la serviciu a medicilor de la ATI, care au fost anterior infectați cu COVID-19, iar, în urma demersurilor întreprinse de Avocatul Poporului, s-a dispus detașarea la spital a unui număr de 6 medici rezidenți în specialitatea ATI.

Dosar nr. 19076/2020 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în legătură cu încălcarea dreptului la ocrotirea sănătății al persoanelor private de libertate de către personalul medical din sistemul sanitar public

Medicii din rețeaua sanitară penitenciară fac eforturi deosebite pentru asigurarea asistenței medicale de specialitate deținuților, în ciuda tuturor refuzurilor sau amânărilor la care rețeaua sanitară publică apelează, în special în situațiile cu diagnostice complexe și care pot necesita eventuale intervenții specializate. Ministerul Sănătății ne-a comunicat o adresă transmisă Direcțiilor de Sănătate Publică. Prin aceasta urmau să informeze unitățile sanitare publice din aria de competență cu privire la obligația de a răspunde solicitărilor formulate de către instituțiile aflate în subordinea Ministerului de Justiție, vizând asigurarea serviciilor de asistență medicală persoanelor din penitenciare (private de libertate), în limita competențelor și a prevederilor legale.

Dosar nr. 12218/2020 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma consultării unor surse mass-media, care au arătat situația unei tinere din Brașov, diagnosticată cu o tumoare mare în zona frontală a capului, care s-a infectat cu coronavirus în spital

Deși potrivit opiniei mai multor neurochirurgi, efectuarea RMN-ului se impunea pentru a fi posibilă operația necesară salvării vieții pacientei, investigația nu a fost efectuată, din cauza faptului că nu s-au clarificat aspectele privind dezinfecția aparaturii de rezoluţie magnetică.

În urma demersurilor efectuate, Avocatul Poporului a emis o Recomandare, adresată Direcției de Sănătate Publică Brașov și spitalului în care a fost internată pacienta, în vederea identificării de soluții, în regim de urgență, pentru asigurarea posibilității efectuării în timp util a investigațiilor RMN pentru persoanele infectate cu COVID-19 sau cu alte infecții contagioase și, totodată, în vederea evitării unor situații similare pentru viitor.
Avocatul Poporului a emis o nouă Recomandare, prin care a solicitat Ministerului Sănătății să demareze demersuri pentru formularea unor recomandări concrete privind practica radiologică în relația cu infecția SARS-CoV-2.

Ministerul Sănătății a arătat că a transmis o circulară prin poșta electronică tuturor direcțiilor de sănătate publică, în atenția unităților spitalicești din țară care au în structură servicii/compartimente/secții de radiologie și imagistică medicală, „recomandările privind practica radiologică în relație cu infecția SARS-CoV-2”, elaborate de Comisia de Radiologie, Imagistică Medicală și Medicină Nucleară.

Dosar nr. 9812/2020 (rezumat)-Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat Ministerului Sănătății, după încetarea stării de urgență, eliminarea îngrădirii accesului pacienților în spitalele desemnate suport COVID-19 și facilitarea accesului pacienților cu boli cronice grave pentru care urgența este imperioasă, pacienți care necesită proceduri medicale complexe, care nu se pot realiza decât în spital

În acest sens a fost emisă Recomandarea nr. 116/2020, adresată Ministerului Sănătății pentru a emite, în regim de urgență, o circulară către toate spitalele suport COVID-19, pentru ca acestea să își reia internările şi intervenţiile chirurgicale programate, precum şi activitatea din ambulatorii, în condiții de siguranță, respectându-se astfel, dreptul la ocrotirea sănătății pacienților. Ministerul Sănătății ne-a comunicat faptul că și-a însușit recomandarea și că a informat toate direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cu privire la modificările adoptate și punerea acestora în practică.

Dosar nr. 5429/2020 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la blocarea accesului la diverse site-uri prin intermediul cărora se puneau la dispoziția publicului știri false despre COVID-19

Au fost formulate adrese către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și Grupul de Comunicare Strategică, cu solicitarea comunicării informațiilor referitoare la cererile de închidere/întrerupere a site-urilor care difuzează știri false și a procedurii aplicabilă în astfel de situații.

Astfel, ni s-a adus la cunoștință faptul că nu s-a recurs niciodată la solicitarea blocării accesului la conținut ca primă măsură, inițial procedându-se la contactarea autorului articolului sau al unui reprezentant al instituției media/site-ului care găzduiește informația și, doar ca ultimă măsură, se transmitea solicitarea de eliminare a conținutului articolului vizat, către ministrul Afacerilor Interne, care decidea dacă solicită ANCOM să elimine conținutul respectivului articol. Blocarea accesului la întregul site se solicita doar în cazul în care respectiva platformă web găzduia/propaga campanii susținute de dezinformare a publicului.

Începând cu data de 15 mai 2020, starea de urgență instituită pe teritoriul României a încetat, situație ce a determinat ANCOM să emită hotărâri privind încetarea efectelor deciziilor de blocare a accesului/închidere a unor site-uri care difuzau știri false.

Dosar nr. 2983/2020 (rezumat)-Situația copiilor care suferă de boala Batten

Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unui articol apărut în presă în luna februarie 2020 referitor la situația copiilor care suferă de boala Batten și care nu primeau tratament în România, tratamentul existent în alte țări (Brineura) nefiind gratuit în ţara noastră și costând circa 2,7 milioane de lei pe an. Am solicitat Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să ia măsuri pentru compensarea tratamentului, sesizarea din oficiu fiind soluționată favorabil prin includerea medicamentului precizat mai sus în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever.

Dosar nr. 1821/2020 (rezumat)-În luna ianuarie 2020 au apărut mai multe informații referitoare la situația din comuna Ditrău, județul Harghita, unde mai mulți localnici și-au exprimat nemulțumirea în legătură cu angajarea unor cetățeni străini la un agent economic din localitate

Temerea acestora a fost generată de posibilitatea unui aflux de migranți, care să le impună cultura acestora şi să le pună în pericol siguranţa. Având în vedere că drepturile de care beneficiază cetățenii străini sunt, în general, drepturi inerente ființei umane, aceștia bucurându-se de protecția generală a persoanelor, instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a efectuat o anchetă în localitatea Ditrău, la sediul autorității locale, pentru a se asigura de faptul că reprezentanții acesteia depun toate eforturile pentru aplanarea conflictului, dar și pentru a verifica dacă sunt respectate drepturile cetățenilor străini, în virtutea calității lor de ființe umane, și beneficiari ai unor drepturi indiferent, de locul sau de țara în care se află.
Urmare demersurilor efectuate, dar și a monitorizării realizate pe o perioadă de 9 luni de zile, interval de timp în care am urmărit îndeaproape situația de fapt și am solicitat periodic, informații despre aspectele care au făcut obiectul sesizării din oficiu, a rezultat fără echivoc faptul că a fost vorba despre un caz izolat, neurmat de situații similare, viața comunității nefiind afectată în niciun mod. Mai mult decât atât, s-a constat că primarul și reprezentanții autorității locale au gestionat corespunzător situația și au depus toate diligențele în vederea evitării escaladării conflictului.

Nu în ultimul rând, în vederea preîntâmpinării unor astfel de situații pe viitor, primarul din localitate a inițiat un dialog cu cadre universitare de la Universitatea Babeș-Bolyai în vederea elaborării unor campanii de informare referitoare la prevenirea și combaterea fenomenelor sesizate.

Dosar nr. 595/2020 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în legătură cu faptul că art. 61 din Regulamentul Intern al Administraţiei Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucureşti (”ASSMB”) interzicea salariaților ASSMB să furnizeze presei informații privind ASSMB sau în numele acesteia, salariații având obligația să îndrume reprezentanții presei să se adreseze purtătorului de cuvânt al instituției, sub sancțiunea aplicării de sancțiuni disciplinare

În urma demersurilor instituției Avocatul Poporului, ASSMB ne-a transmis că a revizuit Regulamentul și că acesta a fost publicat pe site-ul ASSMB, în urma verificărilor noastre reieșind că acesta a fost aliniat prevederilor legale aplicabile.

 2019

Dosar nr. 22933/2019 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situația poluării Mării Negre

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a arătat faptul că „ecosistemul marin se află într-un moment ecologic care poate fi asimilat cu o stare de convalescență, stare caracterizată de echilibru fragil,…devine vulnerabil la persistența impactului antropic, la accidentele ecologice și la efectele schimbărilor climatice globale”. „S-a observat riscul neatingerii stării ecologice bune pentru anumiți descriptori, respectiv D5 eutrofizare, D8 contaminanți, D1 biodiversitate, astfel încât procesul natural de redresare a stării de sănătate a mării depinde de continuitatea și fermitatea implementării măsurilor pentru conservarea, protecția mediului marin.” În urma demersurilor efectuate de instituția Avocatul Poporului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ne-a comunicat faptul că Programul de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a Mării Negre a fost actualizat conform Directivei cadru Strategia pentru mediul marin și a fost publicat la data de 22 martie 2022.

Dosar nr. 19249/2019 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea de anchete la nivelul autorităților competente în domeniul forestier

Urmare punerii în întârziere a României de către Comisia Europeană pentru a opri exploatările forestiere ilegale, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea de anchete la nivelul autorităților competente în domeniul forestier. În urma efectuării demersurilor specifice de investigare, Avocatul Poporului a emis o Recomandare, adresată Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a publicat Raportul Special privind protejarea zonelor forestiere ale României. În vederea respectării reglementărilor adoptate la nivel național și internațional, în domeniul protecției mediului și implicit a pădurilor, Avocatul Poporului a formulat o serie de recomandări pentru:
– eficientizarea combaterii tăierilor ilegale de arbori;
– gestionarea durabilă a tuturor categoriilor de arii naturale protejate din sectorul forestier;
– combaterea deșertificării, în contextul în care sudul țării cunoaște, în ultimul timp, un proces accelerat de aridizare.

Printre soluțiile propuse se numără: interzicerea tăierilor rase și cvasirase în ariile naturale protejate și zonele tampon și restrângerea aplicării acestor tipuri de tratamente silvice la nivelul întregului fond forestier, stabilirea unor zone mai extinse în care să nu fie aplicate tratamente silvice în toate categoriile de arii naturale protejate prevăzute în legislația națională, inclusiv în siturile Natura 2000 și UNESCO, întocmirea unei strategii naționale de combatere a viiturilor și inundațiilor prin acțiuni de împădurire, întocmirea unui program național de împădurire prin care să fie pus în aplicare obiectivul împăduririi unor terenuri cu altă destinație decât cea silvică, în suprafață de 2 milioane ha, până în anul 2035.

Dosar nr. 67/2019 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, după ce a luat cunoștință din mai multe surse mass-media despre cazurile în care diferite persoane fie s-au aruncat în fața metroului, fie au fost împinse pe șine, iar incidentele s-au soldat inclusiv cu pierderi de vieți omenești

Situația prezintă un pericol raportat la dreptul la viață și la integritate fizică a persoanelor direct afectate, dar și raportat la dreptul la integritate psihică a călătorilor care sunt martori la astfel de accidente. Potrivit celor relatate în presă, un număr de 15.000 de persoane au semnat o petiţie prin care solicită instalarea panourilor de siguranță în stațiile de metrou, pentru securizarea peroanelor. Pe de altă parte, presa a semnalat existența unor nereguli tehnice la nivelul magistralelor de metrou.

În urma anchetelor efectuate, Avocatul Poporului a emis o Recomandare, adresată Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și S.C. METROREX S.A., în vederea demarării procedurilor necesare pentru solicitarea și accesarea de fonduri europene pentru instalarea panourilor de siguranță în stațiile de metrou și pentru efectuarea tuturor lucrărilor tehnice necesare pentru asigurarea siguranței călătorilor.
Ulterior primirii recomandării, a fost organizată o ședință având ca temă solicitarea instalării panourilor în stațiile de metrou și care a avut ca participanți reprezentanți ai: Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Transport, Direcției Transport Feroviar, S.C. METROREX S.A., JASPERS și Agenției de Investigare Feroviară Română-AGIFER.

În cadrul dezbaterilor, s-a pus în discuție necesitatea instalării unor panouri de protecție în stațiile și liniile foarte aglomerate, respectiv linia de metrou M2. În acest sens, JASPERS a considerat benefică integrarea unui astfel de proiect în cadrul proiectului general de reabilitare a stațiilor.

 

 

Sari la conținut