Activitate

2022

Dosar nr. 810/2022 (rezumat)-Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu după publicarea mai multor articole în presă, articole în care erau prezentate informații legate de explozia puternică care a avut loc în seara zilei de 11 august 2021, la un depozit aflat în curtea uzinei de armament Tohan din orașul Zărnești, județul Brașov.

Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu după publicarea mai multor articole în presă, articole în care erau prezentate informații legate de explozia puternică care a avut loc în seara zilei de 11 august 2021, la un depozit aflat în curtea uzinei de armament Tohan din orașul Zărnești, județul Brașov.
Conform informațiilor publicate de presă, explozia a avut loc la un depozit de artificii, aflat în operarea unei companii private, spațiul de lucru fiind situat pe platforma Uzinei Tohan (în prezent, Tohan S.A. Zărneşti este persoană juridică română, constituită ca filială a ROMARM S.A.). Deflagrația s-a produs în timp ce trei muncitori pregăteau un transport de 800 de kilograme de produse pirotehnice, iar din primele informații rezultă că doi dintre bărbați, între care și cel decedat, nu aveau deloc contracte de muncă, al treilea având un contract de muncă valabil începând cu data de 12 august 2021 (dată ulterioară exploziei), și nu ar fi trebuit să se afle pe platforma industrială.
În vederea soluționării acestei sesizări din oficiu au fost întreprinse demersuri la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov, la Inspecția Muncii București, iar în data de 23 martie 2022, a fost efectuată o anchetă la Ministerul Economiei.
Avocatul Poporului a constatat că, având în vedere prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 331/2020, inspectorii de muncă din cadrul ITM Brașov nu pot desfășura activitatea de control, conform art. 19 lit. a) din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, dispoziții conform cărora: „inspectorii de muncă, purtând asupra lor legitimaţia şi insigna care atestă funcţia pe care o îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor stabilite prin lege, au următoarele drepturi:
a) să aibă acces liber, permanent şi fără înştiinţare prealabilă în sediul oricărui angajator şi în orice alt loc de muncă organizat de persoane fizice sau juridice”.
Prin urmare, anumite aspecte ale activității desfășurate de agentul economic supus controlului nu pot fi verificate corespunzător.
Astfel, în condițiile în care acest ordin conține prevederi contrare dispozițiilor art. 19 lit. a) din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, autoritatea care exercită controlul în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă nu își poate desfășura activitatea conform dispozițiilor legale în vigoare. În consecință, printr-un act administrativ normativ inferior legii au fost dispuse reglementări care nu sunt în concordanță cu actul normativ de rang superior.
Ca urmare a problemelor identificate, a fost emisă Recomandarea nr. 29/2022, prin care Avocatul Poporului a solicitat Ministrului Economiei punerea în acord a dispozițiilor Ordinului ministrului economiei nr. 331/2020 cu prevederile Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, astfel încât acest act normativ să fie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune. Or, în situația expusă printr-un act de nivel inferior se aduce atingere dispozițiilor art. 19 lit. a) din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, act normativ de nivel superior, și se derogă de la principiile şi dispoziţiile acestuia.
Rezultat:
Ministerul Economiei ne-a comunicat următoarele:
– Referatul de aprobare a modificării și completării Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 331/2020 în sensul corelării conținutului acestuia cu prevederile Legii 108/1999;
– proiectul de modificare a Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 331/2020 pentru care s-au obținut avizele necesare. Ministerul Economiei constată că în actul normativ prin care sunt aprobate, în prezent, modelul si conținutul formularelor utilizate în activitatea de control al accesului, respectiv Instrucțiunile privind accesul cetățenilor români și/sau străini în obiectivele, sectoarele și locurile care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor secrete de stat/ sectoarele speciale ale operatorilor economici aflați în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nu sunt prevăzute excepții și pentru personalul Inspecției Muncii, care, în temeiul legii, exercită activități de inspecție/control/verificare ori alte activități similare.
În consecință, având în vedere faptul că Ordinul nr. 331/30.01.2020 este în vigoare la acest moment, și ținând cont de faptul că prezintă reglementări care nu sunt în concordanță cu un act normativ de rang superior, se constată necesitatea elaborării proiectului de modificare și completare a Ordinului nr. 331/30.01.2020.

Dosar nr. 246/2022 (rezumat)-370 de angajaţi de la Carfil Braşov, producător de tehnică militară, au declanşat o grevă spontană, nemulţumiţi de faptul că nu au primit salariile pe ultimele două luni

Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu, după publicarea unui articol pe site-ul stiripesurse.ro, în data de 9 martie 2022, articol din care reiese că 370 de angajaţi de la Carfil Braşov, producător de tehnică militară, au declanşat o grevă spontană, nemulţumiţi de faptul că nu au primit salariile pe ultimele două luni. Oamenii susţin că vor continua acţiunea de protest până când îşi vor primi banii.

Totodată, în articol se precizează că la Carfil Braşov sunt 370 de angajaţi, iar peste 300 dintre ei au salariul minim.
Constatăm că în 2001, S.C. Carfil S.A. Brașov a fost reorganizată ca filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.
În vederea soluționării acestei sesizări din oficiu au fost întreprinse demersuri la Compania Națională ROMARM S.A., iar prin adresa înregistrată cu nr. 312 din 22 martie 2022 ne sunt comunicate următoarele informații:
– salariile restante s-au plătit integral în data de 11 martie 2022, însă aceste întârzieri sunt justificate astfel:
a) lipsa totală a contractelor/comenzilor din anul 2021. La solicitările de ofertă, în număr de 135, societatea Carfil a răspuns prompt, însă nu s-a concretizat nimic. Declinul comenzilor/contractelor a început în anul 2018, când piața SUA, unde societatea Carfil exporta 90% din totalul vânzărilor, s-a prăbușit complet. Pe piața internă societatea nu a mai vândut nimic din anul 1993.
b) alocarea total insuficientă de fonduri conform art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru anul 2021. Pentru anul 2021 au fost alocate fonduri pentru 95 de persoane medie pe lună din solicitarea de 140 persoane medie pe lună. Acest lucru a făcut ca începând cu jumătatea lunii iulie 2021 să nu mai fie nici o sursă pentru fondul de salarii, din comenzi/contracte și din alocări conform art. 24 din Legea 232/2016.
Referitor la încadrarea majorității salariaților cu salariul minim pe economie, într-adevăr, în marea lor majoritate sunt încadrați cu salariul minim pe economie, însă se lucrează în acord global, iar câștigurile realizate de salariați sunt cu mult mai mari față de câștigul care ar fi fost realizat pe salariul minim pe economie.

În vederea soluționării acestor situații, societatea Carfil a solicitat Companiei Naționale ROMARM S.A., pentru anul 2022, ca în situația lipsei contractelor/comenzilor, salariații S.C. Carfil S.A. să beneficieze de prevederile art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, într-un număr de 140 salariați medie lunară. De asemenea, se va avea în vedere instituirea unui dialog mai strâns cu sindicatul ICA Ghimbav, reprezentantul salariaților din S.C. Carfil S.A., pentru o mai corectă informare a acestora.

Dosar nr. 186/2022 (rezumat)-Studentă în anul 4 la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, de două luni nu și-a mai primit banii de hrană de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu după publicarea unui articol pe site-ul Asociației pentru Siguranță Urbană și Mediere Brașov, la data de 21 februarie 2022, articol din care reiese că I.M.G., studentă în anul 4 la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, de două luni nu și-a mai primit banii de hrană de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Potrivit informațiilor publicate, nu este pentru prima dată când Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nu achită studentei sumele de bani cuvenite cu titlu de alocație de hrană, în cuantum de aproximativ 500 lei/lunar, și, cităm: „S-or fi întrebat șmecherii ăștia de la protecția Copilului Brașov cu ce se hrănește tânăra (…)?Este inuman ceea ce se întâmplă!”
În vederea soluționării acestei sesizări din oficiu au fost întreprinse demersuri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (în continuare, DGASPC Brașov) și a fost contactată telefonic tânăra I.M.G.
1. Astfel, în data de 23 februarie 2022, studenta ne-a precizat următoarele:
– s-a mai confruntat cu astfel de întârzieri în efectuarea plăților de către DGASPC Brașov, întârzieri de o săptămână sau două, iar pentru un student chiar contează ca plățile să fie efectuate la timp. Tânăra a menționat că a discutat despre această întârziere cu asistentul social din cadrul DGASPC Brașov, însă acesta a informat-o că „s-a interesat la contabilitate și i s-a spus că nu există buget”. Cu toate acestea, după publicarea materialului în presă, la distanță de patru ore de la momentul în care reclamațiile au fost făcute publice, banii i-au fost depuși în cont.
2. DGASPC Brașov ne comunică următoarele informații:
– tânăra, beneficiară de măsură de protecție specială – plasament în Casă de Tip Familial din cadrul DGASPC Brașov, a primit drepturile pentru luna decembrie cu ordinul de plată nr. 12147/29.12.2021. De asemenea, în cursul lunii decembrie, tânăra a primit și banii de rechizite conform legislației în vigoare.
Drepturile pentru luna ianuarie 2022 i-au fost achitate prin ordin de plată în data de 22.02.2022, iar pentru luna februarie, plata a fost făcută la începutul lunii martie 2022.
DGASPC Brașov precizează că tânăra beneficiază în cadrul Casei de Tip Familial de toate serviciile oferite de sistemul de protecție, inclusiv pe perioada vacanțelor, conform Legii nr. 272/2004, republicată. Această măsură a virării sumelor de bani in contul beneficiarilor studenți a fost luată pentru perioadele de timp cât aceștia sunt implicați în activitatea școlară, pentru a nu perturba procesul de învățământ prin deplasări între localitățile de domiciliu și cele în care sunt cazați.
Pentru evitarea situațiilor în care sumele de bani ar fi virate cu întârziere, a fost transmisă către șefii de servicii rezidențiale solicitarea de a întocmi documentația necesară mai devreme pentru a putea fi procesată în timp util. Întrucât au fost luate măsuri pentru evitarea întârzierilor înregistrate la virarea banilor către beneficiari, apreciem că, pentru moment, nu se impune efectuarea unor demersuri suplimentare, însă i s-a solicitat tinerei ca în cazul în care se mai confruntă cu astfel de disfuncționalități să aducă la cunoștința instituției Avocatul Poporului aceste situații.

Dosar nr. 140/2022 (rezumat)-„Situație bizară la Brașov. Un bărbat și-a cumpărat o stradă, iar Primăria nu o poate asfalta. Reacția autorităților”

Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, în contextul prevederilor art. 44 și art. 31 din Constituție, privind dreptul de proprietate publică și dreptul la informație, având în vedere faptul că, în data de 6 februarie 2022, în presa locală și națională a fost publicat articolul intitulat „Situație bizară la Brașov. Un bărbat și-a cumpărat o stradă, iar Primăria nu o poate asfalta. Reacția autorităților”, care semnala faptul că un bărbat a ajuns să fie proprietarul unei străzi, după ce a cumpărat-o la licitație, iar Primăria Municipiului Brașov nu mai are dreptul nici să o asfalteze, dar nici să o folosească în scop public. Aspectele reclamate au fost analizate în contextul art. 44 și art. 52 din Constituție, privind dreptul de proprietate privată și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.
În urma anchetei efectuate de reprezentanții Biroului Teritorial Braşov la Primăria Municipiului Brașov, a rezultat că imobilul cu destinația „drum” este singura cale de acces pentru accesul proprietăților limitrofe, însă, pentru acestea există înscris în Cartea Funciară, dreptul de servitute de trecere cu piciorul, cu autoturismul și pentru rețele edilitare de orice fel.
De asemenea, la această dată, la nivelul Primăriei Municipiului Brașov, imobilul nu este cuprins ca obiectiv de investiții pe anul 2022.

2021

Dosar nr. 1171/2021 (rezumat)-Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu, ca urmare a luării la cunoștință a lipsei de pe piața farmaceutică din România a vaccinului utilizat pentru vaccinarea persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani, pentru a preveni herpesul zoster și nevralgia post-zosteriană

În vederea soluționării acestei sesizări din oficiu, au fost întreprinse demersuri la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și la Ministerul Sănătății.
Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR, în continuare) ne-a comunicat că medicamentul Zostavax pulbere și solvent pentru suspensie injectabilă a fost autorizat prin procedură centralizată prin decizia Comisiei Europene nr. EU/1/06/341, emisă conform Regulamentului CE nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 Martie 2004 privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente.
Până în prezent, deținătorul autorizației de punere pe piață MSD Vaccins, Franța, sau reprezentantul acestuia, nu au notificat ANMDMR intenția de punere a medicamentului pe piața din România.
Conform informării reprezentantului deținătorului autorizației de punere pe piață MSD Vaccins, Franța, din data de 16.11.2021, medicamentele Zostavax pulbere și solvent pentru suspensie injectabilă și Zostavax pulbere și solvent pentru suspensie injectabilă într-o seringă preumplută, nu sunt comercializate pe piața din România.
Ministerul Sănătății ne-a comunicat următoarele:
– în acest moment sunt disponibile doua vaccinuri destinate prevenirii apariției herpesului zoster la adulți:
● Zostavax (vaccin cu virus viu, atenuat) este utilizat pentru vaccinarea persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani, pentru a preveni herpesul zoster și nevralgia post – zosteriană. Fiind un vaccin cu virus viu atenuat, este contraindicat la persoanele cu imunodepresii (primare sau dobândite), la persoanele cu tuberculoză activă sau la femeile gravide, fapt care îi limitează mult indicațiile având în vedere ca o mare parte din persoanele în vârstă au multiple comorbidități sau se află sub terapii imunosupresoare.
● Shingrix (vaccin recombinant, cu adjuvant), aprobat de EMA și FDA, care în urma studiilor efectuate s-a dovedit a fi foarte eficient în prevenirea herpesului zoster și a nevralgiei post-herpetice la adulții cu vârsta peste 50 de ani, timp de cel puțin 4 ani după vaccinare. Vaccinul este, de asemenea, eficient în protejarea adulților peste 18 ani care prezintă un risc crescut de herpes zoster. Shingrix are marele avantaj că poate fi utilizat și la pacienții imunodeprimați, categorie de pacienți cu risc crescut pentru a dezvolta herpes zoster. Din această cauză, ultimele ghiduri internaționale pentru vaccinarea adulților și vârstnicilor (ACIP, 2022) recomandă numai vaccinul recombinant (Shingrix) pentru profilaxia herpesului zoster.
Referitor la demersurile care trebuie realizate pentru ca deținătorul autorizației de punere pe piață MSD Vaccins Franța, sau a reprezentantului acestuia, să notifice Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) intenția de punere a medicamentului pe piața din România.

Prin urmare, companiile farmaceutice au dreptul de a solicita atât intrarea cât și ieșirea permanentă sau temporară de pe piață farmaceutică, a medicamentelor din portofoliul propriu, cu obligația notificării ANMDMR, conform prevederilor art. 737 din Legea nr. 95/2006, republicată.

Dosar nr. 1155/2021 (rezumat)-Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, având în vedere aspectele semnalate de către domnul dr. Bogdan Moldovan, potrivit cărora pacienții aflați pe Lista de transplant renal se află într-o situație discriminatorie și nu beneficiază de drepturile pe care le au în calitate de asigurați

În urma demersurilor întreprinse, Autoritatea Națională de Transplant ne-a comunicat că a solicitat unităților acreditate de către Ministerul Sănătății, capacitatea anuală a fiecărei unități sanitare publice în a efectua servicii medicale cuprinse în acest program, cele 3 unități sanitare publice acreditate pentru activitatea de transplant renal comunicând că nu au capacitatea depășită
În prezent, există o tendință de susținere și dezvoltare a acestei activități, cu sprijinul Ministerului Sănătății, strategia de dezvoltare a activității de transplant în România având ca primă direcție creșterea numărului de donatori prin implicarea unui număr cât mai mare de unități sanitare în activitatea de identificare și declarare a donatorilor aflați în moarte cerebrală, cu implementarea Programului Național de Transplant în toate spitalele județene de urgență din țară, precum și cu demararea în România a unui program de declarare a donatorilor fără activitatea cardiacă.
De asemenea, există o preocupare pentru încheierea de acorduri de cooperare în domeniul transplantului cu alte instituții similare din străinătate. Astfel, în anul 2021 au fost încheiate protocoale de colaborare în domeniul schimbului de organe și transplantului cu Italia și Bulgaria, în urma acordului cu Bulgaria, la Institutul Clinic Fundeni 4 cetățeni români fiind salvați prin transplant renal și unul prin transplant hepatic.

Totodată, din decembrie 2021, cu sprijinul Ministerului Sănătății, România a devenit membră a Asociației FOEDUS-EOEO-European Organ Exchange (Faciliting exchange of organ donated in EU member states).

Dosar nr. 1128/2021 (rezumat)-Petent semnalează faptul că gospodăria și casa sa au fost afectate în urma inundațiilor din 12.06.2020, valea pârâului Valea Mare fiind îngustată din cauza mizeriilor aduse și a vegetației – aspect pe care l-a sesizat Primăriei Comunei Boroșneu Mare, dar nu a fost luată nicio măsură

.

În urma anchetei efectuate de reprezentanții Biroului Teritorial Braşov, a rezultat că includerea solicitării de reluare a lucrărilor pe pârâul Valea Mare de către SGA Covasna, este condiționată de obținerea acordului tuturor proprietarilor din aval. Ulterior, Primăria Comunei Boroșneu Mare, Județul Covasna ne-a comunicat faptul că a obținut acordul deținătorilor de imobile de pe malul pârâului Valea Mare cu privire la demontarea gardurilor pentru accesul utilajelor, tăieri de arbori și depozitarea pământului rezultat din colmatare, executat de către SGA în perioada 2022-2023”.

Tabelul conține semnăturile și acordul a 24 de persoane, privind decolmatarea pârâului Valea Mare și a fost transmis de către Primăria Comunei Boroșneu Mare și către Autoritatea Națională Apele Române, având în vedere că această instituție publică este competentă în soluționarea solicitării de decolmatare a pârâului Valea Mare.

Dosar nr. 1079/2021 (rezumat)-«Câți brașoveni au spus „Nu” drumurilor forestiere? Participarea la consultările publice ale primăriei a fost extrem de redusă»

Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, având în vedere articolul «Câți brașoveni au spus „Nu” drumurilor forestiere? Participarea la consultările publice ale primăriei a fost extrem de redusă» și publicat în data de 22 octombrie 2021 în cotidianul de presă BrașovMetropolitan.

În urma demersurilor întreprinse, Primăria Municipiului Brașov ne-a comunicat motivele care au stat la baza H.C.L. Brașov nr.689/27.11.2020 prin care nu s-a aprobat renegocierea Contractului de finanțare încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale România și Municipiul Brașov, cât și faptul că, prin H.C.L. Brașov nr. 696/02.12.2020 a fost mandatat Primarul Municipiului Brașov pentru renegocierea contractului de finanțare, considerându-se că derularea în forma inițială a proiectului nu mai este oportună.

În prezent, durata de realizare efectivă și implementare a proiectului se prelungește până la 15.09.2022, iar durata de executare a contractului de finanțare până la 15.12.2022. În propunerea de buget pe anul 2022 este prevăzută suma de 185.090 lei în vederea returnării către AFIR a sumelor încasate de Municipiul Brașov.

Dosar nr. 957/2021 (rezumat)-Implicarea Avocatului Poporului în soluționarea problemei accesului la tratament al pacienților cu hepatită cronică virală C

Situația semnalată de Avocatul Poporului, prin Recomandarea nr. 184/2021, a fost soluționată, prin deblocarea aprobării Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, asigurându-se astfel accesul pacienților diagnosticați cu hepatita C la tratamentul antiviral necesar.
Prin Recomandarea nr. 184/2021, Avocatul Poporului s-a adresat ministrului sănătății, solicitând ca în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, să dispună cu celeritate măsurile legale și să identifice soluții în vederea deblocării aprobării Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, asigurând astfel accesul pacienților diagnosticați cu hepatita C la tratamentul antiviral necesar.
De asemenea, Avocatul Poporului a solicitat analizarea cu celeritate a situației accesului la terapie antivirală pacienților diagnosticați cu hepatita C, în contextul respectării dreptului la viață și la sănătate al cetățenilor, având în vedere că unele dintre terapiile înscrise în listă reprezintă ultima sau singura alternativă terapeutică pentru acești pacienți.
Avocatul Poporului constată că, în data de 1 februarie 2022, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 24 din 5 ianuarie 2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate.
Astfel, un număr de 20 de molecule au fost introduse în Lista care cuprinde denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Începând cu data de 1 februarie 2022, vor demara contractele cost-volum–rezultat în cadrul cărora va fi asigurat tratamentul pentru pacienții cu hepatita C, atât cu cele două noi molecule pangenotipice aprobate, cât și cu medicamentele genotip specifice introduse anterior în Lista de medicamente compensate și gratuite. Așadar, din luna februarie 2022, tratamentul pentru pacienții cu diverse forme de hepatita C și ciroză hepatică cu virus C este asigurat prin derularea unor contracte cost-volum–rezultat încheiate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Dosar nr. 940/2021 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul unei școli gimnaziale din municipiul Brașov lângă care se află un teren pe care a crescut planta ambrozia, buruiană periculoasă pentru sănătate, al cărei polen provoacă alergii şi stări febrile puternice în perioada înfloririi

Biroul Teritorial Brașov a întreprins demersuri către Primăria Municipiului Brașov în vederea obținerii informațiilor despre situația terenului de lângă școala respectivă, despre măsurile întreprinse pentru soluționarea situației terenului, respectiv despre combaterea ambroziei în locurile publice, în cele aflate în paragină și unde buruiana alergenă se identifică. Primăria Municipiului Brașov ne-a comunicat următoarele: – Terenul ce face obiectul sesizării este situat în municipiul Brașov. Proprietarul terenului a fost identificat și somat pentru luarea măsurilor necesare privind prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia; – La nivelul municipiului Brașov au fost transmise un număr de 19 somații proprietarilor de terenuri pe care a fost identificată ambrozia ca urmare a sesizărilor primite la nivelul Primăriei Municipiului Brașov și a verificărilor efectuate în teren; – Au fost notificați proprietarii/administratorii căilor ferate, drumurilor, cursurilor de apă, sistemelor de irigații și îmbunătățiri funciare asupra obligației de a desfășura lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia; – La avizierul și pe site-ul Primăriei Municipiului Brașov au fost afișate informări referitoare la planta ambrozia și la Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

Dosar nr. 840/2021 (rezumat)-Proiect de act normativ aflat în dezbatere publică, Ministerul Culturii vrea să scoată Comisiile Zonale și Naționale pentru Monumentele Istorice din circuitul de avizare a proiectelor imobiliare din zonele protejate

Biroul Teritorial Brașov s-a sesizat din oficiu, având în vedere că în data de 24 august 2021, a fost publicat un articol în presă în cotidianul on line HotNews, care relata faptul că, potrivit unui proiect de act normativ aflat în dezbatere publică, Ministerul Culturii vrea să scoată Comisiile Zonale și Naționale pentru Monumentele Istorice din circuitul de avizare a proiectelor imobiliare din zonele protejate, dacă proiectul imobiliar este semnat de un expert atestat de instituție.

Demersul instituției Avocatul Poporului s-a întemeiat pe prevederile art. 33 din Constituție, privind dreptul la acces la cultură și în special, pe prevederile art. 33 alin. (3), conform cărora statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume.

Ca urmare, instituția Avocatul Poporului s-a adresat în mai multe rânduri ministrului culturii și i-a supus atenției examinarea situației create și intervenția în dezbaterea publică aflată în curs, cu propunerea de menținere a actualelor dispoziții legale referitoare la consultarea comisiei de specialitate CNMI/CZMI și eliminarea completării aduse Legii nr. 422/2001 prin art. 342.

Ministerul Culturii ne-a comunicat faptul că proiectul enunțat s-a aflat în consultare pe site-ul Ministerului Culturii, însă nu a fost promovată o Ordonanță simplă pe perioada vacanței parlamentare și nu a avut niciun fel de efecte asupra prevederilor actuale.

De asemenea, Ministerul Culturii a precizat că a luat act de propunerea de modificare semnalată de Instituția Avocatul Poporului cu privire la condițiile în care se pot face intervenții care nu afectează substanța imobilelor.

Dosar nr. 781/2021 (rezumat)-În data de 30 iulie 2021, a fost publicat un articol pe site-ul Brasov.net potrivit căruia, județul Brașov se află pe locul trei în ceea ce privește numărul mamelor adolescente

Potrivit articolului, accesul limitat la servicii medicale a dus, în comunitățile vulnerabile, la auto-medicație în timpul sarcinii și la riscul crescut de pre-maturitate și complicații la naștere. În județul Brașov, 830 de copii provin din rândul mamelor adolescente, conform INS, date definitive pentru anul 2019.
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul respectiv și a efectuat demersuri scrise către Inspectoratul Școlar Județean Brașov, către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, respectiv către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în vederea obținerii informațiilor legate de cazuistica din județul Brașov și pentru a verifica soluțiile identificate pentru minorele din județul Brașov de către autoritățile locale și centrale. Demersurile au fost extinse și la nivelul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și la Ministerului Educației.
Date relevante obținute:
– Ca urmare a chestionării consilierilor școlari din cadrul CJRAE Brașov cu privire la activitățile întreprinse de fiecare consilier școlar pentru a reduce fenomenul mamelor minore, în ultimii doi ani școlari au fost efectuate mai multe activități solicitate de profesori, de elevi și diriginți, atât individual cât și la clasă, acestea fiind atât activități planificate cât și spontane, atât la nivel rural cât și la nivel urban;
– Acțiunea conjugată a membrilor echipei multidisciplinare ar fi deosebit de utilă în asemenea cazuri;
– Rolul pe care familia îl are în gestionarea unor asemenea situații este esențială, de aceea activitatea consilierului școlar privind educația parentală trebuie direcționată și pe tematica prevenției începerii timpurii a vieții sexuale la adolescenți;
– În cursul lunii iulie 2021, la nivelul DGASPC Brașov s-a organizat o sesiune de întâlniri de lucru cu angajații din Serviciile publice de asistență socială din cadrul comunelor, orașelor și municipiilor din județul Brașov, specialiști care au atribuții de identificare a copiilor aflați în situație de risc, a familiilor aflate în situație de risc social, de prevenire a separării copilului de familie, de acordarea de servicii și prestații sociale la nivelul comunității respective – conform Hotărârii nr. 1103/10.12.2014;
– Fiind foarte puțini angajați în compartimentele de asistență socială, accentul este pus pe acordarea de prestații/beneficii sociale și nu pe acordarea serviciilor sociale celor care au nevoie de ele;
– La nivelul comunităților locale/UAT-urilor din județul Brașov nu sunt dezvoltate sau sunt dezvoltate foarte puține servicii sociale care să prevină situațiile risc major, de pericol (ex. centre de zi pentru copii, centre de informare și consiliere pentru familie/părinți, centre de tip școala părinților, centre comunitare multifuncționale, adăpost pentru copiii străzii etc);
– Este necesară organizarea unor întâlniri și cu factorii de decizie din fiecare comunitate locală/UAT, respectiv cu primarul și/sau cu viceprimarul localității, secretarul primăriei, directorul DAS din municipii și orașe pentru a se analiza nevoia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul fiecărei comunități, în funcție de problemele reale din comunitatea respectivă;
– În perioada 2019-2021, în 56 de unități de învățământ preuniversitar din județul Brașov s-au desfășurat campanii și proiecte cu privire la educația sanitară și prevenție;
– În cei doi ani școlari, respectiv 2019-2020,2020-2021, în 61 de unități de învățământ preuniversitar din județul Brașov s-au organizat 219 de evenimente de tipul educație sanitară și prevenție;- În cei doi ani școlari, respectiv 2019-2020,2020-2021, 9911 de elevi au participat la activități de informare pe tema educației sanitare și a prevenției;
– În perioada 2019-2021, 46 de unități de învățământ preuniversitar din județul Brașov au colaborat cu autoritățile administrativ teritoriale/autorități de specialitate, în vederea asigurării serviciului de informare (educație sanitară și prevenție) pentru minore;
– La nivelul județului Brașov există 63 de asistenți medicali;
– În vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite de UAT-uri au fost propuse primele priorități-cheie prin proiectul Strategiei Naționale pentru incluziune socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 care se află în prezent în procedură de dezbatere parlamentară:
– Măsurile respective sunt propuse a fi implementate pentru realizarea priorității cheie nr. 1, respectiv pentru asigurarea dreptului la asistență socială și a aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități (…) la nivelul fiecărei localități și vin ca soluție la nevoia identificată, respectiv, necesitatea abordării integrate și multidimensionale în ceea ce privește incluziunea și combaterea sărăciei.
– Este prevăzută implementarea de programe de intervenție menite să reducă gradul de marginalizare precum și continuarea implementării de programe care furnizează servicii integrate;
– MMPS are în curs de elaborare proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011 în vederea îmbunătățirii componenței de prevenție, în primul rând asigurarea asistentului social care să deservească fiecare localitate, întărirea măsurilor integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, responsabilizarea tuturor instituțiilor publice, a societății civile cu privire la informarea populației cu care intră în contact, despre posibilitatea de a se adresa SPAS și reglementarea unui mecanism sustenabil de finanțare a dreptului la asistență socială.
– La nivel național, sunt acreditate, prin ordin al ministrului educației, pe domenii tematice, programe de formare continuă, de către furnizorii din sectorul public de educație, precum și de către furnizorii din sistemul privat, programe prezentate în Registrul național al programelor de formare continuă acreditate. Pentru domeniul educației pentru sănătate, în prezent, sunt acreditate 6 programe de formare continuă, iar pentru formarea consilierilor școlari, 3 programe de formare continuă.

Dosar nr. 705/2021 (rezumat)-Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul unei minore de 15 ani din satul Seliștat, comuna Șoarș, județul Brașov, care a plecat voluntar de la domiciliul familial

În urma verificărilor efectuate la nivelul Poliției și la Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Șoarș, s-a constatat faptul că minora a fost identificată și reintegrată în familie.

Având în vedere faptul că plecarea minorei nu a fost una motivată de neîngrijirea, needucarea sau abuzarea acesteia de către părinți însă ținând cont de pericolele care o pândesc pe rețelele de socializare, cât și de faptul că minora, nu avea acces la informații multidimensionale de educație sanitară, educație socială, despre consecințele folosirii internetului în condiții nesigure, cât și despre divulgarea datelor personale Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 121/2021, către primarul comunei Șoarș, județul Brașov.
Primarului comunei Șoarș i s-a recomandat să dispună măsuri pentru:
– sprijinirea minorei și a celorlalți minori din comună și din satele aparținătoare, care provin din familii marginalizate, lipsite de educație și despre care se cunoaște faptul că nu au frecventat școala în ultimul an școlar și/sau care au abandonat școala;
– luarea tuturor măsurilor legale în vederea identificării acestor minori și sprijinirii acestora și a comunităților dezavantajate din care provin, consilierea, îndrumarea, oferirea instrucțiunilor și practicilor în vederea pregătirii copiilor pentru eventualele consecințe pe care le pot întâmpina în urma abandonului școlar, a plecării voluntare de acasă din dorințe aventuroase, din cauza divulgării datelor personale persoanelor necunoscute, folosirea spațiilor sociale de pe internet;
– sprijinirea minorilor prin prevenirea cazurilor de pericol iminent la care aceștia sunt predispuși din cauza lipsei de educație și de informare cât și monitorizarea situației acestora, a familiilor, în scopul de a interveni și de a le oferi îndrumare și organizare a diverselor activități umanitare și de informare în colaborare cu alte autorități publice (Consiliul Județean Brașov, Poliția Română, ISU Brașov, DGASPC Brașov, ANITP, ONG-uri) sau cu asociații/fundații umanitare pentru a îmbunătăți percepției copiilor din aceste comunități.
Primăria și-a însușit Recomandarea Avocatului Poporului și ne-a comunicat următoarele:
1. A fost emisă Dispoziția primarului nr. 283/19.10.2021 privind aprobarea planului de servicii pentru minoră;
2. S-a depus la Ministerul Muncii și Protecției Sociale Cererea de Acreditare a Compartimentului de asistență socială, înregistrată cu nr. 19409/RG/2615/RAF/23.09.2021, urmând ca în următorii 3 ani de la acreditare să se înființeze Serviciul de Asistență Comunitară;
3. S-a demarat procedura pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru comună;
4. În cadrul Școlii Generale din comună a fost demarat proiectul „ A doua șansă” – în cadrul căruia s-au înscris în ciclul primar 14 de persoane și în ciclul gimnazial 24 de persoane.

Totodată, Primăria ne-a comunicat faptul că în vederea respectării structurii orientative de personal pentru Compartimentul de asistență socială se caută soluții pentru completarea structurii organizatorice cu posturi noi, contractuale.

2020

Dosar nr. 365/2020 (rezumat)-„Situație gravă în țară. Unde se pot trata pacienții cu probleme stomatologice”

Biroul Teritorial Braşov s-a sesizat din oficiu în urma articolului „Situație gravă în țară. Unde se pot trata pacienții cu probleme stomatologice”, conform căruia „cei care au dureri de dinți în această perioadă (în starea de urgență, n.n.) trăiesc un adevărat chin. Cabinetele stomatologice au fost închise, iar pacienții pot cere ajutor doar la serviciile de urgență, din spitale în data de 16 aprilie 2020”.

În contextul art. 34 din Constituție, privind dreptul la ocrotirea sănătății, instituția Avocatul Poporului a întreprins demersuri scrise repetate la Ministerul Sănătății, la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și la Colegiul Medicilor Stomatologi din România raportat la modul în care au fost asigurate urgențele stomatologice către cetățeni, în stare de urgență, dar și în starea de alertă prezentă la nivelul întregii țări.
În urma rezultatelor acestor demersuri, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 207/2020 potrivit căreia:
– Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va analiza necesitatea luării tuturor măsurilor privind respectarea drepturilor categoriilor de persoane prevăzute de art. 225 din Legea nr. 95/2006, inclusiv prin promovarea unei inițiative de modificare a Normelor Contractului-Cadru care să aibă în vedere introducerea criteriului numărului de pacienți în stabilirea plafonului trimestrial decontat de către casele de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale dentare prevăzute de Anexa nr. 14 din Ordinul nr. 397/236/2018, precum și creșterea cotei alocate stomatologiei din FNUASS.
Ca urmare, Casa Națională de Asigurări de Sănătate ne-a comunicat că a solicitat suplimentarea fondurilor cu această destinație prin rectificările bugetare, iar în proiectul de buget pentru anul 2022 s-au propus credite de angajament în sumă de 201,995 mii lei, cu 77,5% mai mult față de anul 2021, cât și faptul că, prin Legea nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, în bugetul FNUASS (Anexa 11/02) pentru asistența medicală stomatologică sunt aprobate fonduri în sumă de 201.995 mii lei.
De asemenea, C.N.A.S. ne-a comunicat faptul că, în data de 28.01.2022, pe site-ul acestei instituții publice, a fost publicat Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui C.N.A.S. nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum și prelungirea aplicării prevederilor acestuia, în care, pentru medicii dentiști/stomatologi care furnizează servicii de medicină dentară în contract cu casa de asigurări de sănătate, este prevăzută suma orientativă/medic specialist/lună la nivel național de 4.000 lei/lună.

Totodată, proiectul prevede și revizuirea tarifelor și a pachetelor de servicii de medicină dentară. Prevederile proiectului de act normativ menționate vor intra în vigoare la data de 1 aprilie 2022.

 

Sari la conținut