Activitate

 

 

2022

 

Dosar nr. 300/2022 (rezumat)-Petentul, cetățean bulgar, angajat ca șofer internațional, a sesizat faptul că timpul de așteptare la tranzitarea punctului de frontieră româno-bulgară de la Calafat este foarte mare, sute de tiruri așteaptă ore întregi, în condiții inumane, să treacă granița Prin intermediul petiției ne-a solicitat sprijinul în acest sens.

Ca urmare a demersului efectuat de către Biroul teritorial Craiova al instituției Avocatul Poporului, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj – Calafat ne-a informat că a redirecționat adresa noastră Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, spre competentă soluționare.
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu ne-a comunicat faptul că de la începutul anului 2022 și până în prezent s-a observat o creștere continuă a numărului de mijloace de transport și de persoane care s-au prezentat în vederea efectuării formalităților de trecere a frontierei Calafat – Vidin, atât pe sensul de intrare în țară, cât și pe sensul de ieșire din țară, aspect generat de factori externi, precum conflictul din Ucraina, închiderea temporară a liniei de feribot Bechet – Oreahovo, datorită nivelului scăzut al Dunării în punctul bulgar de trecere a frontierei, traficul fiind reluat începând cu data de 31.08.2022. Astfel, în perioada 01.01.2022 – 31.08.2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, s-au înregistrat creșteri de aproximativ 20% la mijloacele de transport și persoane care tranzitează frontiera româno-bulgară.
În punctul de trecere a frontierei Calafat, în afară de Poliția de Frontieră Română și Bulgară, își desfășoară activitatea și reprezentanții altor instituții române și bulgare, cu atribuții în cântărirea mijloacelor de transport marfă și eliberarea autorizațiilor de tranzit, încasarea taxei de pod, verificarea și sigilarea compartimentelor de marfă ale mijloacelor de transport, verificarea autocamioanelor încărcate cu deșeuri. Activitatea acestor instituții generează creșterea timpilor de așteptare, atât pe sensul de ieșire, cât și pe sensul de intrare din/în țară.
În vederea fluidizării traficului în punctul de trecere a frontierei româno-bulgare de la Calafat, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a dispus o serie de măsuri: operaționalizarea arterei nr. 6, pe sensul de intrare în România, inițial aceasta fiind stabilită ca arteră de rezervă, obținerea unui acord, în data de 25.08.2022, din partea Poliției de Frontieră Bulgară, cu privire la operaționalizarea arterei nr. 6 pe sensul de ieșire din România, organizarea de întâlniri de lucru cu autoritățile române și bulgare, în vederea stabilirii măsurilor pentru fluidizarea traficului de camioane pe sensul de intrare în România, fiind reduși timpii alocați schimbului de tură de către toate instituțiile participante, delegarea a 6 polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Bechet la punctul de trecere a frontierei Calafat, pe perioada cât punctul de trecere a frontierei Bechet nu a fost operațional, dotarea punctului de trecere a frontierei Calafat cu aparatură performantă în descoperirea persoanelor ascunse în mijloacele de transport marfă, respectiv 5 detectoare multigaz CO2 și 2 aparate pentru detectarea bătăilor inimii, fapt ce determină efectuarea unui control eficient și scăderea timpilor de așteptare, verificarea autocamioanelor pe sensul de intrare în România, în perioadele cu trafic redus, pe 5 artere de control, încadrarea în data 03.09.2022, din sursă externă, a 5 polițiști, aceștia fiind repartizați la Sectorul Poliției de Frontieră Calafat. Începând cu luna decembrie 2021 au fost încadrați la Sectorul Poliției de Frontieră Calafat 6 polițiști, efectivul fiind mărit cu 9 agenți și 2 ofițeri.

Dosar nr. 262/2022 (rezumat)-Acordare indemnizație pentru creșterea copilului

Petenta a sesizat faptul că, în perioada anilor 2017 – 2021, a lucrat ca sezonier în Marea Britanie, în agricultură, timp de 8 luni pe an, respectiv lunile februarie – septembrie. Susținea că a obținut statutul de rezident din luna februarie 2020. Totodată, aceasta a menționat că a întocmit dosarul în vederea acordării indemnizației pentru creșterea copilului în România (în condițiile în care a fost informată că este necesar să lucreze două luni în țară), însă reprezentanții Primăriei Segarcea și Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj au informat-o verbal că nu poate beneficia de această indemnizație, deoarece legislația s-a modificat, Marea Britanie nemaifiind parte a Uniunii Europene.
Prin intermediul petiției ne-a solicitat sprijinul în vederea acordării indemnizației pentru creșterea copilului. Ca urmare a demersului efectuat de către Biroul teritorial Craiova al instituției Avocatul Poporului, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale ne-a informat că, în condițiile în care petenta a desfășurat activitate în Marea Britanie și deține statutul de rezident înainte de data de 31 decembrie 2020, aceasta beneficiază de prevederile Acordului de retragere agreat între Uniunea Europeană și Regatul Unit, și are dreptul la prestații familiale în baza principiilor prevăzute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și Regulamentul (CE) nr. 987/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului. Deoarece petenta a realizat activități profesionale în România, anterior datei nașterii copilului, se supune legislației române în vigoare, având dreptul la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în Marea Britanie, la care se adaugă perioada de activitate desfășurată pe teritoriul țării, primind răspuns favorabil din partea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. În acest sens, dosarul a fost soluționat prin emiterea de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj a Deciziei nr. 1658830567402/26.07.2022, petenta beneficiind de indemnizația pentru creșterea copilului în România, începând cu data 08.07.2022.

2021

Dosar nr. 490/2021(Rezumat)- Petentul, custodiat în Penitenciarul Craiova, ne-a sesizat în legătură cu nemulţumirea sa privitor la faptul că nu beneficiază de consult medical şi medicaţie, în concordanţă cu starea sa de sănătate. Totodată, susţinea faptul că nu sunt condiţii de cazare decente, camera în care este cazat fiind supraaglomerată.

În baza împuternicirii Avocatului Poporului, a fost efectuată o anchetă la Penitenciarul Craiova, în vederea obţinerii de informaţii suplimentare privitoare la aspectele sesizate.

Din studierea documentelor solicitate şi puse la dispoziţie de conducerea Penitenciarului Craiova, din vizita efectuată în spaţiile de deţinere, a audierii petentului, care a refuzat să de o declaraţie scrisă, precum şi în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Penitenciarului Craiova, s-a desprins necesitatea clarificării situaţiei medicale a petentului, prin prezentarea la Secţia de Boli Interne a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, conform recomandării Institutului de Medicină Legală Craiova, în cel mai scurt timp posibil.

Totodată, era necesar a se adopta măsuri eficiente şi constante pentru diminuarea fenomenului de supraaglomerare din Penitenciarul Craiova.

În acest context, în temeiul prevederilor art. 59 din Constituţia României şi ale art. 15 lit. f), art. 24 şi art. 26 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, s-a emis Recomandarea nr. 115/ din 26 august 2021, prin care directorul Penitenciarului Craiova, urmează ca în exercitarea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare, să dispună toate măsurile necesare pentru clarificarea situaţiei medicale a petentului, prin prezentarea la Secţia de Boli Interne a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, conform recomandării Institutului de Medicină Legală Craiova, în cel mai scurt timp posibil, precum și adoptarea de măsuri eficiente şi constante pentru diminuarea fenomenului de supraaglomerare din Penitenciarul Craiova.

Conducerea Penitenciarului Craiova, a comunicat faptul că și-a însușit Recomandarea emisă, situația medicală a petentului fiind clarificată, acesta fiind prezentat la un consult medical de specialitate, conform recomandării Institutului de Medicină Legală Craiova, iar pentru soluționarea fenomenului de supraaglomerare s-au luat măsuri de către ANP, prin redistribuirea de deținuți către alte unități penitenciare din zonă, un exemplu fiind Penitenciarul Tg. Jiu, care și-a mărit capacitatea de cazare prin construirea și reamenajarea de noi spații de deținere, toate punctele Recomandării fiind astfel îndeplinite.

Dosar nr. 298/2021(Rezumat) - Petentul, custodiat în Penitenciarul Craiova, ne-a sesizat în legătură cu nemulţumirea sa privitor la faptul că, la sosirea sa în această unitate penitenciară nu a beneficiat de consult medical şi nici hrană, în concordanţă cu starea sa de sănătate. Totodată, susţinea faptul că nu sunt condiţii de cazare decente şi pentru o perioadă i s-a îngrădit dreptul de face cumpărături de la magazinul penitenciarului şi de a efectua convorbiri telefonice cu familia. De asemenea, a susţinut că s-a aflat în forma de protest refuz de hrană, pentru soluţionarea problemelor cu care se confrunta.

Din studierea documentelor solicitate şi puse la dispoziţie de conducerea Penitenciarului Craiova, în cadrul anchetei efectuate, din vizita efectuată în spaţiile de deţinere, precum şi din discuţiile purtate, s-a deprins concluzia că era necesară clarificarea situaţiei medicale a petentului, prin prezentarea la cabinetul medical al Penitenciarului Craiova, pentru evaluare şi investigaţii paraclinice, în cel mai scurt timp posibil.

Totodată, se impunea necesitatea adoptării de măsuri eficiente şi constante pentru diminuarea fenomenului de supraaglomerare din Penitenciarul Craiova, precum şi suplimentarea dotării cu aparate frigorifice a secţiilor de deţinere, astfel încât deţinuţii care se aprovizionează şi de la magazinul unităţii penitenciare, să aibă posibilitatea de a depozita şi păstra alimentele în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare, mai ales în perioada de vară, cu temperaturi caniculare, cu risc pentru sănătatea persoanelor private de libertate.

În acest context, în temeiul prevederilor art. 59 din Constituţia României şi ale art. 15 lit. f), art. 24 şi art. 26 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, s-a emis Recomandarea Nr. 116 din 26 august 2021, prin care Directorul Penitenciarului Craiova, urma ca în exercitarea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare, să dispună toate măsurile necesare pentru clarificarea situaţiei medicale a petentului, prin prezentarea la cabinetul medical al Penitenciarului Craiova, pentru evaluare şi investigaţii paraclinice, în cel mai scurt timp posibil, adoptarea de măsuri eficiente şi constante pentru diminuarea fenomenului de supraaglomerare din Penitenciarul Craiova, precum și suplimentarea dotării cu aparate frigorifice a secţiilor de deţinere.

Conducerea Penitenciarului Craiova, a comunicat faptul că și-a însușit Recomandarea emisă, petentul a fost prezentat la consult medical, a fost investigat clinic și paraclinic, rezultatele investigațiilor paraclinice fiind în parametrii normali, pentru diminuarea fenomenului de supraaglomerare s-au luat măsuri, prin redistribuirea de deținuți către alte unități penitenciare din zonă care au grad de ocupare mai mic, iar achiziționarea de aparate frigorifice se desfășoară în continuare, în limita posibilităților bugetare.

Sari la conținut