Activitate

 

 

2022

Dosar nr. 262/2022 (rezumat)-Acordare indemnizație pentru creșterea copilului

Petenta a sesizat faptul că, în perioada anilor 2017 – 2021, a lucrat ca sezonier în Marea Britanie, în agricultură, timp de 8 luni pe an, respectiv lunile februarie – septembrie. Susținea că a obținut statutul de rezident din luna februarie 2020. Totodată, aceasta a menționat că a întocmit dosarul în vederea acordării indemnizației pentru creșterea copilului în România (în condițiile în care a fost informată că este necesar să lucreze două luni în țară), însă reprezentanții Primăriei Segarcea și Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj au informat-o verbal că nu poate beneficia de această indemnizație, deoarece legislația s-a modificat, Marea Britanie nemaifiind parte a Uniunii Europene.
Prin intermediul petiției ne-a solicitat sprijinul în vederea acordării indemnizației pentru creșterea copilului. Ca urmare a demersului efectuat de către Biroul teritorial Craiova al instituției Avocatul Poporului, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale ne-a informat că, în condițiile în care petenta a desfășurat activitate în Marea Britanie și deține statutul de rezident înainte de data de 31 decembrie 2020, aceasta beneficiază de prevederile Acordului de retragere agreat între Uniunea Europeană și Regatul Unit, și are dreptul la prestații familiale în baza principiilor prevăzute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și Regulamentul (CE) nr. 987/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului. Deoarece petenta a realizat activități profesionale în România, anterior datei nașterii copilului, se supune legislației române în vigoare, având dreptul la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în Marea Britanie, la care se adaugă perioada de activitate desfășurată pe teritoriul țării, primind răspuns favorabil din partea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. În acest sens, dosarul a fost soluționat prin emiterea de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj a Deciziei nr. 1658830567402/26.07.2022, petenta beneficiind de indemnizația pentru creșterea copilului în România, începând cu data 08.07.2022.

2021

Dosar nr. 490/2021(Rezumat)- Petentul, custodiat în Penitenciarul Craiova, ne-a sesizat în legătură cu nemulţumirea sa privitor la faptul că nu beneficiază de consult medical şi medicaţie, în concordanţă cu starea sa de sănătate. Totodată, susţinea faptul că nu sunt condiţii de cazare decente, camera în care este cazat fiind supraaglomerată.

În baza împuternicirii Avocatului Poporului, a fost efectuată o anchetă la Penitenciarul Craiova, în vederea obţinerii de informaţii suplimentare privitoare la aspectele sesizate.

Din studierea documentelor solicitate şi puse la dispoziţie de conducerea Penitenciarului Craiova, din vizita efectuată în spaţiile de deţinere, a audierii petentului, care a refuzat să de o declaraţie scrisă, precum şi în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Penitenciarului Craiova, s-a desprins necesitatea clarificării situaţiei medicale a petentului, prin prezentarea la Secţia de Boli Interne a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, conform recomandării Institutului de Medicină Legală Craiova, în cel mai scurt timp posibil.

Totodată, era necesar a se adopta măsuri eficiente şi constante pentru diminuarea fenomenului de supraaglomerare din Penitenciarul Craiova.

În acest context, în temeiul prevederilor art. 59 din Constituţia României şi ale art. 15 lit. f), art. 24 şi art. 26 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, s-a emis Recomandarea nr. 115/ din 26 august 2021, prin care directorul Penitenciarului Craiova, urmează ca în exercitarea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare, să dispună toate măsurile necesare pentru clarificarea situaţiei medicale a petentului, prin prezentarea la Secţia de Boli Interne a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, conform recomandării Institutului de Medicină Legală Craiova, în cel mai scurt timp posibil, precum și adoptarea de măsuri eficiente şi constante pentru diminuarea fenomenului de supraaglomerare din Penitenciarul Craiova.

Conducerea Penitenciarului Craiova, a comunicat faptul că și-a însușit Recomandarea emisă, situația medicală a petentului fiind clarificată, acesta fiind prezentat la un consult medical de specialitate, conform recomandării Institutului de Medicină Legală Craiova, iar pentru soluționarea fenomenului de supraaglomerare s-au luat măsuri de către ANP, prin redistribuirea de deținuți către alte unități penitenciare din zonă, un exemplu fiind Penitenciarul Tg. Jiu, care și-a mărit capacitatea de cazare prin construirea și reamenajarea de noi spații de deținere, toate punctele Recomandării fiind astfel îndeplinite.

Dosar nr. 298/2021(Rezumat) - Petentul, custodiat în Penitenciarul Craiova, ne-a sesizat în legătură cu nemulţumirea sa privitor la faptul că, la sosirea sa în această unitate penitenciară nu a beneficiat de consult medical şi nici hrană, în concordanţă cu starea sa de sănătate. Totodată, susţinea faptul că nu sunt condiţii de cazare decente şi pentru o perioadă i s-a îngrădit dreptul de face cumpărături de la magazinul penitenciarului şi de a efectua convorbiri telefonice cu familia. De asemenea, a susţinut că s-a aflat în forma de protest refuz de hrană, pentru soluţionarea problemelor cu care se confrunta.

Din studierea documentelor solicitate şi puse la dispoziţie de conducerea Penitenciarului Craiova, în cadrul anchetei efectuate, din vizita efectuată în spaţiile de deţinere, precum şi din discuţiile purtate, s-a deprins concluzia că era necesară clarificarea situaţiei medicale a petentului, prin prezentarea la cabinetul medical al Penitenciarului Craiova, pentru evaluare şi investigaţii paraclinice, în cel mai scurt timp posibil.

Totodată, se impunea necesitatea adoptării de măsuri eficiente şi constante pentru diminuarea fenomenului de supraaglomerare din Penitenciarul Craiova, precum şi suplimentarea dotării cu aparate frigorifice a secţiilor de deţinere, astfel încât deţinuţii care se aprovizionează şi de la magazinul unităţii penitenciare, să aibă posibilitatea de a depozita şi păstra alimentele în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare, mai ales în perioada de vară, cu temperaturi caniculare, cu risc pentru sănătatea persoanelor private de libertate.

În acest context, în temeiul prevederilor art. 59 din Constituţia României şi ale art. 15 lit. f), art. 24 şi art. 26 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, s-a emis Recomandarea Nr. 116 din 26 august 2021, prin care Directorul Penitenciarului Craiova, urma ca în exercitarea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare, să dispună toate măsurile necesare pentru clarificarea situaţiei medicale a petentului, prin prezentarea la cabinetul medical al Penitenciarului Craiova, pentru evaluare şi investigaţii paraclinice, în cel mai scurt timp posibil, adoptarea de măsuri eficiente şi constante pentru diminuarea fenomenului de supraaglomerare din Penitenciarul Craiova, precum și suplimentarea dotării cu aparate frigorifice a secţiilor de deţinere.

Conducerea Penitenciarului Craiova, a comunicat faptul că și-a însușit Recomandarea emisă, petentul a fost prezentat la consult medical, a fost investigat clinic și paraclinic, rezultatele investigațiilor paraclinice fiind în parametrii normali, pentru diminuarea fenomenului de supraaglomerare s-au luat măsuri, prin redistribuirea de deținuți către alte unități penitenciare din zonă care au grad de ocupare mai mic, iar achiziționarea de aparate frigorifice se desfășoară în continuare, în limita posibilităților bugetare.

Sari la conținut