Acțiuni 2024

 

Acțiune în constatarea nelegalității unor prevederi din Regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii în municipiul Slobozia, 4 iunie 2024

Acțiune privind anularea HCL nr. 4/2022 a comunei Hărman, județul Brașov, referitoare la plata taxelor speciale de salubrizare, 3 iunie 2024

Acțiune cu privire la obligarea autorităților competente în vederea îndeplinirii obligațiilor legale referitoare la stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor (fond funciar), 3 iunie 2024

Acțiune în anularea unor dispoziții ale HCL Constanța nr. 325/2021, referitoare la dobânzile și penalitățile percepute în caz de neplată a chiriei stabilite pentru locuințele sociale, 3 iunie 2024

Acțiune în anularea unei dispoziții a primarului comunei Costești, județul Buzău și obligarea UAT comuna Costești la plata indemnizației de asistent personal al persoanei cu certificat de încadrare în grad de handicap grav cu asistent personal, 18 aprilie 2024

Acțiune privind anularea unor hotărâri ale Consiliului local al Municipiului Giurgiu și obligația de plată a taxei de habitat pentru imobilele nelocuite, 15 aprilie 2024

Acțiune în anularea deciziei de impunere privind stabilirea impozitelor/taxelor datorate de către persoanele fizice, emise de către Primăria Orașului Ștefănești și în consecință, emiterea unei noi decizii de impunere ținând cont de faptul că, în raport de ierarhizarea funcțională a localităților urbane și rurale, satul Valea Mare-Podgoria este sat ce aparține orașului Ștefănești, deținând rangul V, 12 aprilie 2024

Acțiune în anularea dispoziției primarului comunei Costești, județul Buzău și solicitarea acordării retroactive a sumei privind indemnizația de asistent personal al persoanei cu certificat de încadrare în grad de handicap grav cu asistent personal, 2 aprilie 2024

Acțiune în constatarea refuzului nejustificat al UAT Municipiul Brașov de a atribui un loc de veci unui beneficiar al Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 27 martie 2024

Acțiune în constatarea inexistenței juridice a Instrucțiunii nr. 3/13.11.2019, emise de către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, a Instrucțiunii metodologice nr. 2/16.12.2021 a Comisiei Superioare, emise de către Comisia Superioară din cadrul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, precum și constatarea refuzului nejustificat al Comisiei de evaluare persoane adulte cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu privire la „data ivirii handicapului” reclamantei, 3 ianuarie 2024

 

Sari la conținut