Activitate

 

2023

Dosar nr. 7925/2023 (rezumat) Petentul s-a adresat Biroului Teritorial Slobozia, învederând faptul data 14.02.2023 a depus o cerere la Primăria Municipiului Slobozia, la care nu a primit un răspuns. Mai exact, prin petiția formulată, am fost sesizați cu privire la faptul că Primăria Municipiului Slobozia a calculat în mod eronat impozitul pe un mijloc de transport (autorulotă), stabilind un impozit mult mai mare decât cel legal, având în vedere categoria vehiculului supus înmatriculării

Petentul a acționat în instanță unitatea administrativ-teritorială, având câștig de cauză, instanța hotărând că vehiculul în cauză are categoria de folosință specială M1, care este supusă impozitării în cuantum mai mic decât autovehiculele M1. În acest sens, a fost depusă Decizia civilă nr. XXXX/26.10.2022 pronunțată de Curtea de Apel București.
De asemenea, se mai precizează în petiția formulată că la data de 28.12.2022 petentul a achiziționat o altă autorulotă, tot din categoria de folosință autovehicul special M1, similar cu cel care a făcut obiectul procesului civil, iar când s-a prezentat în vederea înscrierii pe rolul fiscal și al calculării impozitului, Primăria Municipiului Slobozia a calculat impozitul tot în mod eronat, cu luarea în considerare a altei categorii de folosință decât cea de autovehicul special M1 (categoria reținută de primărie fiind autoturism M1, fără a se lua în considerare categoria de folosință și destinația specială a acestui vehicul, fapt care a condus la stabilirea unui impozit mult mai mare).
Astfel, Biroul Teritorial Slobozia a emis o adresă către Primăria Municipiului Slobozia. Ca urmare a acestui prim demers, autoritatea a transmis răspuns prin adresa nr. 49227 din 27.03.2023, prin care se comunica faptul că s-a formulat un răspuns petentului, acesta fiind transmis prin poștă cu confirmare de primire, dar a fost returnat la unitatea administrativ-teritorială. În ceea ce privește art. 56 din Constituție, răspunsul a fost unul evaziv. Astfel, s-a emis o nouă adresă prin care se solicitau informații concrete referitoare la efectele produse de punerea în aplicare a hotărârii judecătorești (în ceea ce privește încadrarea autorulotei în vederea impozitării).
Primăria Municipiului Slobozia a emis adresa nr. 58646/02.05.2023 prin care se comunicau, în esență următoarele: având în vedere faptul că petentul nu mai deținea vehiculul la momentul pronunțării hotărârii judecătorești, aceasta nu a mai putut fi aplicată. Dar, cu toate acestea, având în vedere decizia instanței, UAT Slobozia a emis referatul și decizia de impunere rectificativă pentru noul vehicul (autorulotă) dobândit de petent la data de 07.02.2023. Astfel, autorulota a fost încadrată în vederea impozitării conform prevederilor art. 470 alin. (2) pct. 8 din Codul Fiscal.

Dosar nr. 7632/2023 (rezumat) – Zonă salubrizată în cartierul Măgureni din Călărași Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că, o zonă a cartierului Măgureni din Municipiul Călărași este poluată cu diferite deșeuri: menajere, industriale chiar și deșeuri cu conținut chimic nociv

Ne-am adresat, printre altele, Gărzii de Mediu Călărași și Primăriei Municipiului Călărași iar acestea au depus eforturi pentru a salubriza zona, ridicându-se, în mai puțin de 10 zile, cantitatea de 126 tone de deșeu din cartierul Măgureni.
De asemenea, Poliția Locală Călărași a aplicat amenzi celor care depozitau în mod ilegal deșeuri în acea zonă.

2022

Dosar nr. 1164/2022 – Intervenția autorității administrației publice locale, ca urmare a unui incendiu izbucnit la locuința unei familii cu 3 minori

Avocatul Copilului, prin intermediul Biroului Teritorial Slobozia, s-a sesizat din oficiu în luna decembrie 2022, după ce, în presa locală, a fost mediatizat cazul unei familii din județul Giurgiu, afectată de incendiul în urma căruia imobilul în care locuia cu cei 3 minori a fost deteriorată considerabil.
Autoritatea sesizată (Primăria Comunei Răsuceni) a intervenit prompt și, analizând situația de fapt (locuință deteriorată în proporție de 90%; inexistența unei locuințe de necesitate), a procedat la identificarea unei soluții pentru adăpostirea celor trei minori și a părinților acestora.
Totodată, în contextul informațiilor din ancheta socială și din raportul de specialitate întocmite, familia a beneficiat de un ajutor de urgență de 25.000 de lei din partea autorității locale. În scurt timp, familia a putut achiziționa un imobil în care să se mute, în prezent nemaifiind identificate riscuri cu privire la situația minorilor.

Dosar nr. 850/2022 (rezumat)-Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la incidentul în urma căruia locuința unei persoane din comuna călărășeană Roseți a ars.

În urma demersului întreprins de Biroul Teritorial Slobozia autoritatea competentă, în speță Primăria comunei Roseți, județul Călărași, a efectuat o anchetă socială la domiciliul persoanei aflate în dificultate, constatând că acesta era încadrat în grad de invaliditate și beneficia de o măsură de asistență socială, iar în urma incendiului a suferit arsuri, fiind necesară internarea acestuia în Secția de Arși de la Spitalul Clinic Timișoara.
La solicitarea de a ni se comunica dacă s-au efectuat demersuri pentru sprijinirea persoanei afectate de incendiu, Primăria comunei Roseți a comunicat faptul că s-a dispus acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 10.000 de lei pentru reconstrucția casei.

Dosar nr. 817/2022 (rezumat) – Situație financiară dificilă a familiei unei minore din județul Giurgiu, gestionată de autorități

În articolul intitulat VIDEO. Cum a reacționat eleva premiantă după ce a primit adidașii albi pe care i-a visat mereu, dar nu i-a avut niciodată (digi24.ro, 23.08.2022) se relata despre situația materială precară a familiei unei minore ce domiciliază în comuna Gostinari, județul Giurgiu. Mama acesteia nu deține sumele necesare pentru a o pregăti pe adolescentă pentru noul an școlar. Se arata, de asemenea, că fereastra camerei unde locuiește copila este acoperită cu două bucăți de placaj. În urma apariției reportajului, tânăra a primit câteva dintre lucrurile necesare pentru începerea anului școlar.
Astfel, în urma sesizării din oficiu, Avocatul Poporului a solicitat informații de la Primăria comunei Gostinari, județul Giurgiu și Școala Gimnazială nr. 3 Comana.
Din răspunsurile furnizate, a reieșit că familia minorei se află în atenția autorităților locale, beneficiind de anumite prestații sociale. Cu privire la fereastra acoperită cu o placă de lemn, primăria a comunicat că problema a fost rezolvată: în luna noiembrie, în locul placajului a fost montată o fereastră tip PVC cu geam termopan. Familia a fost totodată informată cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie, conform Legii nr. 226/2021. Minora are o situație școlară bună, fiind depuse documente pentru obținerea bursei școlare. Mama acesteia a fost informată despre tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. De asemenea, eleva beneficiază de transport școlar gratuit asigurat de către unitatea de învățământ.

Dosar nr. 775/2022 (rezumat) - Doi minori implicați într-un accident rutier pe DJ504 (Teleorman) Biroul Teritorial Slobozia s-a sesizat din oficiu în data de 04.08.2022 privind un accident rutier petrecut pe raza localității Orbeasca de Jos (Teleorman), în care a fost implicată o familie cu doi minori.

S-au efectuat demersuri la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman (IPJ Teleorman), Consiliul Județean Teleorman (CJ Teleorman), Primăria Comunei Smârdioasa (Teleorman) și Primăria Comunei Fundeni (Călărași).
Din răspunsurile primite, a reieșit că, în data de 30.07.2022, conducătorul autoturismului a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un podeț aflat pe marginea drumului. Din păcate, unul dintre copiii aflați în autovehicul și mama acestora au decedat în urma impactului.
Fratele minorului decedat a fost preluat de unchiul patern din comuna Fundeni, județul Călărași, cu scopul de a se îngriji de copil, având în vedere că tatăl acestuia a suferit un șoc în urma pierderii membrilor familiei. Copilul urmează ședințe de consiliere psihologică, fiind înscris și la grădinița din localitate. Comisia de anchetă socială de la nivelul Primăriei Comunei Fundeni apreciază că familia unchiului patern îndeplinește condițiile morale și materiale pentru a asigura minorului un climat familial adecvat.
Referitor la tronsonul de drum (DJ 504) unde s-a petrecut accidentul, Avocatul Poporului a sesizat către Consiliul Județean Teleorman faptul că marcajul aplicat pe carosabil nu corespunde cu semnalizarea rutieră prevăzută de „Planul de semnalizare orizontală și verticală”. CJ Teleorman a confirmat această neconcordanță dintre Plan și realitatea din teren, fiind astfel încheiat un contract în acest sens – de trasare a marcajului longitudinal continuu în zona de acțiune a indicatorului „Depășirea interzisă”, iar nu discontinuu (așa cum este în prezent), pentru sporirea siguranței rutiere.

Dosar nr. 561/2022 (rezumat) - Petenta s-a adresat Biroului Teritorial Slobozia, învederând faptul că a încheiat o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare pentru un apartament achiziționat de către promitentul vânzător prin programul denumit „Prima Casă”, urmând ca petenta să achite suma restantă din credit.

Cu toate că aceasta a îndeplinit obligațiile stabilite în antecontract, achitând către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, iar restul sumei a fost achitat Băncii Comerciale Române, în calitate de finanțator, nu s-a dispus radierea ipotecii în urma tuturor demersurilor efectuate de către aceasta.
Aspectele sesizate au fost analizate prin prisma unor posibile încălcări a dispozițiilor art. 44 din Constituție, privind dreptul de proprietate privată, iar urmare demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Slobozia, autoritățile competente, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița și Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică, au dispus identificarea creanțelor recuperate, dar și emiterea acordului de radiere al ipotecii și a interdicțiilor înscrise în cartea funciară în favoarea statului român.

Dosar nr. 553/2022 (rezumat) - Petenta s-a adresat Biroului Teritorial Slobozia, învederând faptul că nu poate obține titlul de proprietate necesar continuării procedurii succesorale, deoarece Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași și-a suspendat activitatea.

Din documentele alăturate petiției, dar și din cele relatat în cadrul audienței, rezultă că din data de 28.12.2021 activitatea comisiei a fost suspendată din cauza vacantării funcției de secretar general al Instituției Prefectului, ce avea și calitatea de secretar al acestei comisii.
De asemenea, din documente rezultă că nici la data de 17.05.2022 postul de secretar general al instituției prefectului nu a fost ocupat, fapt ce a dus la tergiversarea soluționării cererii petentei.
Urmare a demersurilor întreprinse (trei adrese) de Biroul Teritorial Slobozia, autoritatea competentă, în speță Instituția Prefectului a comunicat faptul că în data de 26 iulie s-a publicat în Monitorul Oficial decizia de numire, prin detașare a domnului Emil Mușat în funcția de secretar general al Instituției Prefectului.
De asemenea, s-a comunicat faptul că se va relua activitatea Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași din data de 29 iulie, iar documentele/cererile vor fi soluționate în ordinea înregistrării acestora.

[collapse]
Dosar nr. 460/2022 (rezumat) - Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situația unui cetățean din comuna Bordușani, județ Ialomița, care, din cauza stării precare de sănătate, nu se mai putea îngriji singur, și al cărui unic frate locuia în alt județ, neputându-i acorda îngrijirile necesare.

În urma demersului nostru autoritățile competente, în speță Primăria comunei Bordușani și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, au efectuat o anchetă socială la domiciliul persoanei vulnerabile, asigurându-se totodată că acesta beneficiază și de asistență medicală conform nevoilor sale.

Ulterior, au fost dispuse toate măsurile pentru întocmirea planului de intervenție și a documentației necesare internării într-un centru pentru persoane vârstnice. Persoana a fost temporar admisă în Centrul pentru Persoane fără Adăpost din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, iar la finalizarea demersurilor a fost internată, pe perioadă nedeterminată, în Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți.

Centrul în care a fost admis vărstnicul corespunde necesităților sale, acesta beneficiind de îngrijire personală și asistență medicală, dar și de interacțiune socială și activități recreative.

[collapse]
Dosar nr. 140/2022 (rezumat) – Monitorizarea situației unui minor de către Compartimentul de Asistență Socială (Recomandare emisă de Avocatul Poporului)

În articolul intitulat Minor cercetat pentru furt calificat (giurgiuveanul.ro, 03.02.2022) era relatat faptul că un adolescent din comuna Putineiu, județul Giurgiu, ar fi sustras o sumă de bani dintr-o locuință, context în care reprezentanții Poliției efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Prin urmare, au fost solicitate informații de la Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu (în continuare, DGASPC) și Primăria comunei Putineiu.
Din răspunsurile autorităților, a reieșit că minorului i-au fost respectate drepturile pe parcursul efectuării audierilor în dosarul penal întocmit, fiind însoțit de mama acestuia și de reprezentantul DGASPC Giurgiu. S-a concluzionat, ca urmare a evaluării situației minorului, că acesta din urmă nu se află în situație de risc și că nu se impune luarea niciunei măsuri de protecție specială.
Pe de altă parte, Primăria comunei Putineiu a considerat că „nu poate lua măsurile necesare pentru evitarea unor situații asemănătoare în viitor, inclusiv cele care privesc consilierea familiei și a minorului, deoarece Primăria nu are atribuții în acest sens, mai mult decât atât (…minorul vizat – s.n.) a împlinit vârsta de 14 ani și din acest motiv nu se mai află nici în atenția DGASPC Giurgiu, nici în atenția Primăriei Comunei Putineiu, ci a organelor de poliție.”
Observăm că minorul în cauză a manifestat un comportament reprobabil care face obiectul cercetărilor în cadrul unui dosar penal. Cu toate acestea, independent de stabilirea răspunderii penale a minorului, considerăm că este necesar ca situația adolescentului să fie monitorizată prin Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Putineiu. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, cu ocazia anchetei sociale, s-a constatat că părinții nu se pot ocupa în mod eficient de creșterea minorului și nu știu cum să gestioneze această responsabilitate, pentru a-i oferi adolescentului posibilitatea unei dezvoltări armonioase.
Pe cale de consecință, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 55/2022, către Primăria Comunei Putineiu din județul Giurgiu.
Aceasta din urmă a transmis faptul că, în scopul însușirii recomandării, a fost efectuată o nouă anchetă socială la domiciliul minorului, iar situația acestuia va fi monitorizată de reprezentanții primăriei. Persoana desemnată cu atribuții de asistență socială a luat cunoștință despre prevederile Hotărârilor de Guvern nr. 797/2017, respectiv nr. 691/2015 referitoare la organizarea serviciilor de asistență socială și la procedura de colaborare dintre serviciul de asistență socială și direcția generală de asistență socială și protecția copilului.

Dosar nr. 43/2022 (rezumat) - Petentul s-a adresat Biroului Teritorial Slobozia al instituției Avocatul Poporului învederând faptul că soția dânsului, nevăzătoare, încadrată în grad de handicap accentuat, conform Certificatului de handicap prezentat, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe locuința folosită ca domiciliu și pe terenul ce o împrejmuiește, facilitate prevăzută de art.456 alin. (1), lit. t) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

. Mai mult decât atât, petentul (care suferă la rândul său de un handicap mediu conform certificatului prezentat) explică faptul că până în acest an nu a datorat sume cu titlu de impozit, tocmai datorită acestei scutiri, la dosarul fiscal fiind depuse toate documentele doveditoare. Petentul a subliniat faptul că întâmpină dificultăți în rezolvarea acestei probleme fiindu-i emisă doar o notă de plată, fără a se motiva în baza căror prevederi legale datorează impozit pe locuință și terenul curți construcții. Urmare demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Slobozia, autoritatea în cauză a transmis că petentul împreună cu soția vor beneficia de scutirea de la plata impozitului – locuința fiind coproprietatea acestora, transmițând totodată documente doveditoare (cont fiscal detaliat pe matricolă), din care reiese faptul că la momentul actual nu există sume datorate cu titlu de impozit. Mai mult decât, atât instituția sesizată arată că pentru a le fi acordat în continuare acest beneficiu trebuie depus din nou certificatul de încadrare în gradul de handicap anterior datei de 01.01.2051, scutirea actuală fiind valabilă până la finele anului 2050.

Dosar nr. 32/2022 (rezumat)-Un articol din presa locală din județul Ialomița expunea, în luna ianuarie a acestui an, cazul unui minor de 12 ani crescut de bunica sa, minor care, în timpul unei transmisiuni live pe internet, ar fi încercat să își pună capăt zilelor prin ingerarea unor pastile

Din informațiile obținute de la reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița (DGASPC), se confirmă ingestia voluntară de medicamente de către adolescent, acesta primind îngrijirile medicale necesare post tentativă de suicid.
Din punct de vedere socio-familial, minorul se afla în grija bunicii sale încă de la vârsta de 3 ani, petrecând puțin timp cu părinții săi, pe fondul unor legături tensionate între aceștia. Totuși, la finalul anului 2021, minorul a fost încredințat mamei sale, la domiciliul acesteia, după ce bunica s-a plâns de comportamentul neadecvat al copilului. Având în vedere aceste aspecte, situația a rămas în atenția Biroului Teritorial Slobozia al Avocatului Poporului, pentru a monitoriza evoluția minorului.
Ca urmare a intervenției DGASPC Ialomița în acest caz, în luna mai 2022, Avocatului Poporului i s-a comunicat faptul că, în ciuda atitudinii refractare manifestate inițial de copil și mama acestuia cu privire la serviciile oferite de reprezentanții DGASPC, reevaluarea socio-familială s-a efectuat lunar, observându-se îmbunătățiri în atitudinea generală a copilului: acesta s-a arătat cooperant, a participat la discuții; se simte confortabil alături de mamă și apreciază eforturile pe care aceasta le face în interesul relației mamă-copil; nu au fost surprinse elemente depresiv-anxioase în manifestările minorului, fiind mulțumit cu relațiile pe care le are ca elev ori în calitate de prieten.
Mamei minorului i s-a pus în vedere că se poate adresa în continuare DGASPC Ialomița pentru servicii specializate, în interesul copilului și al relației cu acesta, inclusiv în afara procesului de monitorizare declanșat ca urmare a incidentului care a făcut obiectul sesizării din oficiu.

Totodată, Biroul Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița a desfășurat, în ianuarie 2022, o acțiune în vederea prevenirii și combaterii faptelor cu violență, delincvenței juvenile, absenteismului școlar și a victimizării minorilor la unitățile școlare din municipiul Slobozia.

2021

Dosar nr. 469/2021 (rezumat)-Avocatul Poporului a efectuat demersuri către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița și Direcția de Asistență Socială Slobozia în vederea verificării măsurilor dispuse în cele două cazuri de exploatare a minorilor prin cerșetorie.

A. Cu privire la cazul minorilor de 4 și 10 ani folosiți la cerșit în municipiul Fetești
În luna decembrie 2021, presa locală expunea cazul unei femei din municipiul Fetești surprinse în timp ce își obliga propriii copii, în vârstă de 4 și 10 ani, să cerșească.
Autoritățile au intervenit prompt prin instituirea plasamentului la asistent maternal profesionist în privința a doi dintre minorii familiei. Cel de-al treilea minor nu se afla în grija mamei, ci a tatălui acestora care a solicitat instanței custodia exclusivă a copilului. Familia minorilor rămâne în monitorizarea autorităților, deoarece se află într-o categorie de risc social.
B. Cu privire la minorii care cerșeau în zona unui hipermarket din municipiul Slobozia
Același reportaj arată că autoritățile au mai identificat un caz similar în care copiii apelau la mila publicului, pe raza municipiului Slobozia. Minorii vizați aveau un comportament agresiv antisocial, cereau ajutor material ori comiteau fapte săvârșite de legea penală.
Comisia Județeană pentru Protecția Copilului Ialomița a dispus instituirea supravegherii specializate pentru cei trei minori, ca urmare a săvârșirii unor fapte cu caracter penal pentru care aceștia nu răspund penal. Minorii au fost astfel menținuți în familie, cu obligația ca părinții să se ocupe mai riguros de creșterea și educarea acestora.
Pe perioada supravegherii, minorii au mers la școală și au avut un comportament mai adecvat atât în mediul școlar, cât și în societate. De asemenea, nu au mai fost surprinși cerșind de către organele de poliție.

Situația minorilor rămâne în monitorizarea Direcției de Asistență Socială Slobozia.

Dosar nr. 452/2021 (rezumat)

În luna decembrie 2021, Avocatul Poporului a luat cunoștință despre situația delicată a unei familii cu șapte copii din localitatea Gogoșari, județul Giurgiu: mama a decedat, tatăl este bolnav, iar minorii se află în grija bunicii paterne.

Inițial, din ancheta socială efectuată de Compartimentul de Asistență Socială al Primăriei Comunei Gogoșari, a reieșit că familia a primit ajutoare materiale și financiare atât din partea autorității locale, cât și din partea comunității, concluzia fiind că minorii nu sunt în situație de risc, iar tatăl nu dorește preluarea acestora în sistemul de protecție specială de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu (DGASPC Giurgiu).
În luna martie 2022, tatăl și-a exprimat acordul pentru ca trei dintre cei șapte minori să fie preluați de către DGASPC Giurgiu, având în vedere faptul că bunica paternă, în vârstă de 73 de ani, nu le mai poate oferi acestora îngrijirea necesară. Totodată, caracterizările școlare ale minorilor rămași în familie arată că aceștia au dificultăți în atingerea standardelor minimale de învățare, trăind în condiții de igienă precară.

Așa fiind, cu ocazia ultimei solicitări formulate în speță, DGASPC Giurgiu a informat Avocatul Poporului despre faptul că au fost instituite măsuri de protecție specială pentru trei dintre copiii familiei, iar Tribunalul Giurgiu a admis cererea de instituire a plasamentului în regim de urgență cu privire la ceilalți patru minori ai familiei vizate.

Dosar nr. 378/2021 - sesizare din oficiu (rezumat)-Violență fizică asupra unui elev din clasele I-IV din partea unui profesor

În presa on-line a fost expus cazul unui elev al unei școli primare din județul Teleorman, care ar fi fost agresat fizic în timpul orelor de curs de către profesorul său. În această speță, Biroul Teritorial Slobozia s-a adresat școlii gimnaziale unde era înscris elevul, Poliției Municipiului Alexandria, Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, precum și Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria.
Astfel, informațiile din presă au fost confirmate de către instituțiile sesizate, în sensul că profesorul a manifestat respectiva reacție agresivă față de elevul de clasa a II-a, în timpul desfășurării orei, pe fondul comportamentului inadecvat conduitei școlare al elevului.

În baza raportului Comisiei de disciplină, consiliul de administrație al școlii vizate a hotărât sancționarea profesorului de religie cu observație scrisă. De asemenea, s-a luat hotărârea de schimbare a încadrării cadrului didactic la clasa unde a avut loc incidentul, în sensul că materia respectivă a fost atribuită altui profesor pentru a fi predată copiilor. Până la vacanța de iarnă a anului școlar 2021-2022, clasa a beneficiat de consiliere de grup și de o activitate desfășurată de Poliția Siguranței Școlare din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman pe teme de prevenire a violențelor. Totodată, s-a recomandat includerea elevului într-un program individual de consiliere psihopedagogică, situația acestuia fiind monitorizată pentru trei luni de către Direcția de Asistență Socială.

Dosar nr. 201/2021 (rezumat)-În cursul anului 2021, mass-media semnala faptul că un bătrân, singur și imobilizat la pat trăiește în condiții precare, neputându-se îngriji. Acesta nu beneficia de nicio măsură de protecție socială.

În urma demersului nostru autoritățile competente, în speță Primăria comunei Malu, județul Giurgiu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, au efectuat o anchetă socială la domiciliul persoanei vulnerabile, asigurându-i-se nevoile socio-medicale până la momentul în care s-a realizat admiterea în Centrul de persoane vârstnice Hotarele. Anterior admiterii în centru, bătrânul a fost internat în Spitalul Municipal Giurgiu, unde i-a fost acordată asistență medicală de specialitate pentru afecțiunile de care suferea.

Centrul în care a fost admis vărstnicul corespunde necesităților sale, acesta beneficiind de îngrijire personală și asistență medicală, dar și de interacțiune socială și activități recreative.

Dosar nr. 171/2021 (rezumat) – Colaborarea autorităților în cazul copiilor părăsiți în spitale Biroul Teritorial Slobozia s-a sesizat din oficiu în luna septembrie 2021 privind informațiile apărute în mass-media referitoare la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare.

S-au efectuat demersuri la Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului din județele Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman, respectiv la mai multe unități sanitare din județele anterior menționate. ANDPDCA a transmis, printre altele, că situația minorilor aflați în risc de părăsire sau părăsiți în unitățile sanitare trebuie gestionată prin îndeplinirea obligațiilor ce revin autorităților conform Hotărârii de Guvern nr. 1103/2014. Acest act normativ a creat cadrul legal necesar pentru încheierea de protocoale de colaborare între direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și unitățile sanitare, la inițiativa acestora din urmă. Din analizarea informațiilor furnizate de autorități, se constată că problemele sesizate de Avocatul Poporului cu privire la aplicarea dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 1103/2014 au fost soluționate astfel:

– Spitalul Turnu Măgurele și Spitalul Orășenesc Zimnicea au încheiat protocoale de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, ca urmare a adreselor transmise de Avocatul Poporului cu privire la problematica minorilor părăsiți în spitale;

– Avocatul Poporului a emis Recomandarea cu nr. 105/2022, către Spitalul Caritas Roșiori de Vede, în vederea respectării prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1103/2014, pentru a cărei însușire unitatea sanitară a încheiat protocol de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

Dosar nr. 123/2021 (rezumat) - Condiții improprii pentru elevii unei școli gimnaziale

În luna septembrie 2021, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ca urmare a publicării în mass-media a articolului Situație incredibilă la o școală din Călărași: toaleta elevilor este un șanț mic într-o cameră goală. Se arăta, la acel moment, că grupurile sanitare ale Școlii din comuna Ulmu sunt necorespunzătoare (acestea erau amplasate în curtea școlii, fără vas de toaletă ori lavoar, cu scurgeri improvizate).

Au fost solicitate informații de la Direcția de Sănătate Publică a județului Călărași (DSP), Primăria comunei Ulmu și Școala Gimnazială nr. 1 Ulmu.
Controlul inspectorilor DSP a reliefat o serie de nereguli, fapt ce a dus la suspendarea temporară a activității la Școala și Grădinița din comuna Ulmu, până la remedierea acestor probleme.
Cu privire la Școala Gimnazială nr. 1 Ulmu – În prezent, elevii beneficiază de grupul sanitar recent finalizat, amplasat în interiorul clădirii. S-a realizat racordarea la apă caldă menajeră și s-a procedat la repararea gardului, respectiv salubrizarea curții interioare.

Cu privire la Grădinița cu Program Normal nr. 1 Ulmu – În urma recomandărilor DSP, grădinița a fost organizată într-un spațiu separat de școală. Recondiționarea noii locații a presupus izolarea termică exterioară a clădirii și înlocuirea geamurilor. Spațiul de joacă al copiilor a fost împrejmuit pentru siguranța acestora, iar încăperile au fost amenajate astfel încât să corespundă activităților desfășurate cu preșcolarii. Astfel, din luna februarie 2022, Grădinița deține autorizație sanitară de funcționare.

Dosar nr. 110/2021 (rezumat)-Mass-media a semnalat situația unui cetățean din orașul Giurgiu care a strâns munți de gunoaie în curte și în casă, transformând locația într-un focar de infecție

În urma demersurilor noastre, autoritățile competente au intervenit pentru colectarea deșeurilor depozitate în curtea cetățeanului.
A fost efectuată și o anchetă socială la domiciliu, în urma căreia s-a constatat că persoana în cauză suferea de probleme psihice, iar autoritățile au reușit să identifice rudele acesteia. Din păcate, copiii nu au dorit să cunoască aspecte legate de traiul părintelui lor. Fiind considerată o persoană vulnerabilă, i s-a propus cetățeanului acordarea de asistență socială, acesta refuzând.

Pentru a preîntâmpina alte asemenea probleme, autoritățile competente au început demersurile în vederea internării bătrânului și acordării de tratament specific.

 

Sari la conținut