Prezentare

 

DOMENIUL DREPTURILE OMULUI, EGALITATE DE ȘANSE ÎNTRE BĂRBAȚI ȘI FEMEI, CULTE RELIGIOASE ȘI MINORITĂȚI NAȚIONALE

 

Domeniul de activitate drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale poate fi sesizat, în special, în legătură cu încălcarea următoarelor drepturi:

  • egalitatea în drepturi
  • dreptul la viață și la integritate fizică și psihică
  • dreptul la liberă circulație
  • viața intimă, familială și privată
  • libertatea conștiinței
  • libertatea de exprimare
  • dreptul la informație
  • dreptul la învățătură
  • dreptul la ocrotirea sănătății
  • dreptul la mediu sănătos
  • dreptul de vot
  • libertatea întrunirilor
  • nivelul de trai
  • dreptul de petiționare
  • dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică

Domeniul, prin activitatea desfășurată, plecând de la importanța dimensiunii interculturale, se asigură că autoritățile publice respectă dreptul la identitate a persoanelor aparținând minorităților naționale, din punct de vedere etnic, cultural, lingvistic și religios.

Domeniul îşi propune să evidenţieze o realitate care, atât în prezent, cât și pe termen scurt, mediu şi lung, are/poate avea consecinţe deosebit de grave pentru întreaga societate românească, şi anume, agravarea fenomenului violenței domestice împotriva femeilor.

Domeniul analizează aspecte legislative relevante, tendințe naționale și internaționale, cât și formularea de concluzii în urma culegerii de informații și date statistice de la autoritățile naționale care au competențe în domeniul discursului instigator la ură pentru a evidenția stadiul actual al combaterii fenomenului.

Prin activitatea desfășurată, este reafirmată importanța dimensiunii interculturale, ca element vital în ceea ce privește construirea unei societăți tolerante, în acord cu politicile naționale și convențiile internaționale la care România este parte, în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor aparținând minorităților religioase.

Domeniul monitorizează aspectele legate de încălcarea drepturilor fundamentale ale comunității LGBT, în vederea respectării principiilor egalităţii de tratament şi nediscriminării, adoptând o poziţie fermă împotriva homofobiei şi discriminării la adresa persoanelor LGBT şi persoanelor transgender, contribuind în acest fel la ameliorarea atitudinilor şi comportamentului public.

Având în vedere că la nivel național, cât și la nivel internațional au fost trase multiple semnale de alarmă cu privire la necesitatea luării unor măsuri care să asigure o mai bună gestionare a fondului forestier, în vederea asigurării unei protejări eficiente a pădurilor din România, pentru identificarea și conturarea acestor soluții, în cadrul domeniului au fost și sunt întreprinse cercetări, efectuare de schimburi de date, precum și discuții cu autorități abilitate în domeniu și specialiști în materie silvică, reiterând în acest sens preocuparea pentru problematica dată.

De asemenea, în cadrul domeniului sunt elaborate raportările internaționale, solicitate direct de organismele internaționale sau prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

 

Sari la conținut