2022

 

Dosar nr. 443/2022 (rezumat) Discuțiile informale purtate în Parcul Central al Sucevei, în data 10 mai 2022, de reprezentantul Avocatului Copilului din cadrul Biroului Teritorial Suceava, cu un grup de elevi care învață în municipiul Suceava, cu ocazia cărora a fost semnalat faptul că în perioada vacanței aceștia nu vor mai beneficia de abonament gratuit la transportul local asigurat de Primăria municipiului Suceava, aspect ce le limitează posibilitatea de a participa la activitățile recreative, culturale, artistice și sportive ale comunității, au stat la baza sesizării din oficiu a instituției Avocatul Poporului

Nemulțumirea elevilor era justificată întrucât, modificând dispozițiile anterioare, favorabile acestora, prin Hotărârea Consiliului Local Suceava nr. 146 din 30 iunie 2021 s-a stabilit ca elevilor cu domiciliul în municipiul Suceava din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat care studiază în unități de învățământ din municipiul Suceava să li se asigure gratuitate prin abonament pentru transportul public local de călători prin curse regulate, numai pe durata cursurilor școlare, argumentul principal fiind acela că modificările sunt impuse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.
Analizând modificările și completările aduse de Ordonanța de urgență a Guvernului 50/2021 art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, se poate lesne constata faptul că acestea vizează numai transportul asigurat gratuit elevilor care nu învață în localitatea în care își au domiciliul, cărora li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați numai pe durata cursurilor școlare. Așadar, pentru elevii care sunt școlarizați în localitatea de domiciliu nu a intervenit nicio modificare, rămânând în continuare incidente dispozițiile art. 84 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, potrivit cărora aceștia beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport local pe tot parcursul anului calendaristic.
În urma demersurilor efectuate, Primăria Municipiului Suceava a soluționat cu celeritate situația semnalată, comunicând faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local Suceava nr. 189 din 26 mai 2022, elevilor cu domiciliul sau reședința în municipiul Suceava din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat care studiază la unități de învățământ din municipiul Suceava li s-a stabilit dreptul de a beneficia de gratuitate la abonamentul lunar nominal integral general valabil pe toate liniile, pentru transportul public local de călători prin curse regulate, pe tot parcursul anului calendaristic.

Dosar nr. 268/2022 (rezumat)-Sesizarea din oficiu a instituției Avocatul Poporului, Fetiță de doar două săptămâni, abandonată în fața unei mănăstiri din Botoșani, știre publicată pe site-ul www.antena3.ro

Sesizarea din oficiu a instituției Avocatul Poporului în cazul referitor la părăsirea unui nou-născut, caz semnalat de Televiziunea Antena 3 în știrea intitulată: Fetiță de doar două săptămâni, abandonată în fața unei mănăstiri din Botoșani, publicată pe site-ul www.antena3.ro a determinat efectuarea unor verificări prin intermediul Biroului Teritorial Suceava la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani și la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.
DGASPC Botoșani a constatat că la baza deciziei de a-și abandona copilul a stat, în primul rând, frica tinerei mame față de reacția părinților săi, în contextul în care aceasta nu era căsătorită, iar părinții nu cunoșteau faptul că este însărcinată și că urma să nască. Abandonul copilului într-un moment de rătăcire, constând în faptul că l-a lăsat la Mânăstirea Gorovei, cu credința că acolo ar putea fi în siguranță, a determinat-o pe tânăra mamă să regrete ulterior decizia luată.
De altfel, aceasta urmează să răspundă și din punct de vedere legal, în dosarul în care a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru infracțiunea de „abandon de familie”, în urma cercetărilor efectuate de polițiști, așa cum rezultă din informațiile comunicate de către Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani.
Din verificările efectuate de către DGASPC Botoșani, împreună cu asistentul social din cadrul Spitalul Municipal Dorohoi și cu reprezentanții primăriei de domiciliu, s-a constatat faptul că bunicii materni își doresc să se ocupe de creșterea, îngrijirea, educarea și supravegherea nepoatei și să-i acorde sprijin (material, moral și afectiv) fiicei lor pentru a-și îndeplini obligațiile privind creșterea și îngrijirea copilului.
Punând în balanță gravitatea faptei săvârșită de către mamă, dar și circumstanțele specifice perioadei post-partum (perioada baby blues caracterizată prin modificări ale dispoziției, anxietate, tristețe, iritabilitate, senzație de copleșire, plâns, concentrație redusă etc.) DGASPC Botoșani a apreciat că o posibilă decădere din drepturile părintești a mamei în acest caz nu ar conduce la protejarea interesului superior al copilului, ci ar avea consecințe morale și afective grave atât asupra fragilității psiho-emoționale ale mamei, cât și asupra dezvoltării copilului în plan psiho-emoțional.
Așadar, măsura identificată de autorități în acest caz, de menținere a copilului în familie alături de mama biologică și de membrii familiei de origine maternă, cu recomandarea participării mamei la un program de psihoterapie, cu scopul de a gestiona în mod constructiv schimbările din viață, stresul, blocajele emoționale, anxietatea, dar și monitorizarea cuplului mamă-copil de către compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei de domiciliu în vederea prevenirii unor posibile situații de risc, poate fi apreciată ca măsura cea mai potrivită pentru respectarea principiului interesului superior al copilului.

Dosar nr. 76/2022 (rezumat)-”Trei elevi de liceu au ajuns la spital după ce au fost loviți cu un cuțit de un coleg”, ziarul Monitorul de Suceava

Cazul de agresiune fizică ce a avut loc în data de 26 ianuarie 2022 în municipiul Rădăuți, când un elev de 17 ani a atacat cu cuțitul trei colegi, toți fiind elevi în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic Rădăuți, semnalat în articolul intitulat: Trei elevi de liceu au ajuns la spital după ce au fost loviți cu un cuțit de un coleg, publicat de ziarul Monitorul de Suceava, a făcut obiectul verificărilor efectuate de Biroul Teritorial Suceava, în baza sesizării din oficiu a instituției Avocatul Poporului.
Referitor la evenimentul ce putea să aibă un deznodământ tragic, soldat cu rănirea elevilor, Colegiul Tehnic Rădăuți a subliniat că la data și ora producerii incidentului, elevii implicați se aflau în afara programului școlar (pe care urmau să-l înceapă la ora 14,30) și în afara perimetrului școlar, context în care responsabilitatea revine părinților, ori reprezentanților legali ai copiilor. Dincolo de acest aspect, informațiile comunicate de instituția de învățământ relevă faptul că acest caz a fost tratat cu maximă seriozitate.
Astfel, Comisia de prevenire a violenței constituită la nivelul Colegiului Tehnic Rădăuți a căror obiective urmărite sunt: realizarea unei comunicări reale între școală, familie și comunitatea locală, pentru identificarea, monitorizarea și prevenirea actelor de violență/infracțiunilor, prin implicarea tuturor actorilor educaționali; creșterea gradului de informare a elevilor și părinților, prin activități informative și implicarea în activitățile propuse de unitatea de învățământ; prevenirea actelor de violență și a infracțiunilor în perimetrul unității de învățământ și în zonele adiacente acesteia, comisie ce se întrunește de obicei lunar, dar și în mod excepțional, a analizat acest caz la data de 26 ianuarie 2022. Cu această ocazie, s-a solicitat și sprijinul polițistului de proximitate, care în baza convenției de parteneriat cu unitatea de învățământ participă la activitățile legate de combaterea violenței în școală, ajutând la o mai bună înțelegere a reglementările din domeniul ilicitului penal și oferind exemple concrete de situații care ar putea atrage consecințe nedorite, în scopul prevenirii acestora.
Evenimentul a fost analizat din perspectiva identificării factorilor interni și externi care ar fi putut determina producerea acestuia, respectiv o presupusă faptă de bullying din partea persoanelor vătămate, care ar fi adus atingere statutului/personalității agresorului, din Raportul întocmit rezultând că, între cei patru elevi a existat un incident în preziua comiterii faptei, fiind întocmită fișa cazului, cei implicați urmând a fi consiliați în următoarea zi.
La nivelul unității de învățământ există doi psihologi școlari care, alături de diriginți, inițiază activități periodice de prevenire a violenței școlare. De asemenea, au fost realizate activități privind recunoașterea și combaterea comportamentelor agresive, exemplificate prin activitățile desfășurate de către profesorii diriginți în cadrul Campaniei R.E.S.P.E.C.T., iar în anul școlar 2021-2022, în semestrul I, au fost organizate mai multe acțiuni formale, informale și nonformale de informare, prevenție și diseminare a proiectelor privind combaterea violenței în mediul școlar, având drept scop prevenirea producerii unor acte de violență atât în școală, cât și în afara unității de învățământ.
Inspectoratul Școlar Județean Suceava, prin nota de constatare întocmită de inspectorul cu atribuții teritoriale în urma verificărilor efectuate, a reținut faptul că după producerea evenimentului, Colegiul Tehnic Rădăuți a întreprins o serie de acțiuni, printre acestea regăsindu-se: informarea pe bază de proces verbal cu semnăturile elevilor a extrasului din Statutul Elevului (cap. III, art.14-15 privind interdicțiile elevilor); Comisia pentru prevenirea și combaterea violentei în mediul școlar, constituită prin decizia nr.18/19.01.2022 a întocmit fișa cazului de violență, inclusă în planul de activități; revizuirea procedurilor privind identificarea și combaterea violenței în cadrul CTR P081/19.01.2021 și Procedura privind prevenirea și combaterea absenteismului școlar (P0829/01.2021), cu revizuire a Procedurii „Identificarea și raportarea cazurilor de violență și a discriminării în mediul școlar, în rândul elevilor de la Colegiul Tehnic Rădăuți”. De asemenea, consilierul școlar a întocmit un program de consiliere psihologică cu elevii înscriși de către diriginți în Contractul/Acordul de Consiliere cu posibile probleme de comportament, pentru implementarea unor intervenții specifice la nivelul unității școlare; a fost întocmită fișa de monitorizare a comportamentului elevului agresor; la nivelul clasei din care provin elevii implicați s-a discutat și analizat fișa de comportament a elevilor implicați în incident și a atmosferei de siguranță din clasă; în cadrul Consiliului Profesoral s-a propus măsura mustrării scrise a elevilor, însoțită de scăderea notei la purtare cu 7 puncte (în cazul agresorului) și cu 3 puncte (în cazul agresatului).
Biroul de Siguranță Școlară din cadrul IPJ Suceava, după precizarea aspectelor referitoare la producerea evenimentului și modul în care au intervenit polițiștii pentru cercetarea cazului, precum și a echipajelor ambulanței pentru preluarea victimelor în vederea acordării îngrijirilor necesare, subliniază faptul că, concomitent activităților de cercetare penală, polițiștii din cadrul acestui birou au întocmit analiza post-cauzală, fiind stabilite cauzele generatoare/favorizatoare ale producerii evenimentului, respectiv un conflict din ziua anterioară care a avut loc în sala de clasă, conflict care ar fi fost aplanat prin intervenția agentului de pază și a profesorului de serviciu.
În urma evenimentului produs, lucrătorii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, împreună cu conducerea unității de învățământ, au convenit asupra următoarelor propuneri ce au fost dispuse la nivelul acestei școli: interdicția de părăsire de către elevi a incintei unității pe timpul pauzelor; au fost reprelucrate prevederile Regulamentului Școlar și a regulamentului de Ordine Interioară cu toți elevii pe bază de tabel și semnătură (printre prevederi numărându-se și interzicerea intrării în școală cu obiecte tăietoare, contondente, etc; interzicerea consumului de băuturi alcoolice și substanțe cu efect psihotrop); consilierea psihologică a elevilor claselor profesionale.
Cu referire la elevul agresor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava a precizat că minorul a fost evaluat psihologic de către specialistul din cadrul Serviciului Intervenție în regim de urgență, iar tatăl acestuia a fost consiliat și responsabilizat în ceea ce privește creșterea, îngrijirea și educarea minorului, cu accent deosebit asupra supravegherii acestuia.

Dosar nr. 39/2022 (rezumat)-Cazul de abuz sexual comis de o educatoare asupra a trei fetițe, la Grădinița cu program normal „Căsuța din povești” Bosanci, arondată Școlii Gimnaziale Bosanci, județul Suceava

Cazul de abuz sexual comis de o educatoare asupra a trei fetițe, la Grădinița cu program normal „Căsuța din povești” Bosanci, arondată Școlii Gimnaziale Bosanci, județul Suceava, adus în atenția opiniei publice de mass-media la începutul anului 2022 (articolul intitulat: O educatoare de la o grădiniță din Bosanci a fost arestată preventiv pentru că ar fi violat și agresat sexual trei fetițe cu vârste de patru și șase ani, a intrat și în atenția Avocatului Poporului care, în baza sesizării din oficiu, a dispus efectuarea unor verificări, prin demersuri în scris.
Unitatea de învățământ a precizat că anterior descoperirii cazului, ale cărui elemente nu au fost nici măcar bănuite până în momentul reținerii educatoarei, ce a avut loc ca rezultat al investigațiilor efectuate de organele de urmărire penală, nu au fost înregistrate plângeri referitoare la comportamentul și activitatea desfășurată de cadrul didactic în cadrul școlii sau în afara acesteia. De altfel, verificările efectuate atât de școala la care a fost angajată, cât și de Inspectoratul Școlar Județean Suceava au reliefat profilul unui cadru didactic apreciat la nivelul unității de învățământ, conduita educatoarei în relațiile cu copiii, dar și aprecierile colegilor fiind pozitive, în contrast cu constatările organelor de urmărire penală.
În baza semnalării cazului de către reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, dar și de către Judecătoria Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, împreună cu reprezentantul Primăriei Comunei Bosanci au efectuat verificările ce se impuneau în acest caz. Astfel, au fost efectuate vizite la domiciliul familiilor din care provin cele trei fetițe abuzate sexual de către educatoare, constatându-se că nu există un pericol iminent care să impună instituirea vreunei măsuri speciale de protecție în regim de urgență pentru niciuna dintre minore. Totodată, DGASPC Suceava a adus în atenția celor două familii faptul că au posibilitatea de a accesa servicii de consiliere psihologică pentru copiii abuzați, însă părinții celor trei minore au refuzat această oportunitate, motivat de faptul că, în cazul celor două surori se efectuau deja ședințe de consiliere psihologică în mediul privat, în timp ce, în cazul celuilalt copil, părinții și-au exprimat intenția ca fiica lor să urmeze în viitorul apropiat consilierea psihologică tot în mediul privat.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a confirmat că cercetările efectuate în acest caz au stabilit, în baza probelor obținute, săvârșirea infracțiunilor de viol, agresiune sexuală și rele tratamente aplicate minorului, faptele fiind comise de educatoarea de la Grădinița cu program normal „Căsuța din povești” Bosanci asupra celor trei minore în perioada 2017-2021.
Prin Rechizitoriul întocmit s-a dispus trimiterea în judecată a educatoarei, urmând ca instanța să se pronunțe în final în acest caz, dosarul fiind înregistrat la Judecătoria Suceava, dosar în care judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecății, prin încheierea din 16 mai 2022.

Dosar nr. 47/2022 (rezumat)-Amenințarea cu un pistol de jucărie a elevilor aflați la ore în două clase ale Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani, de către un elev al altei unități de învățământ, caz relatat de ziarul Monitorul de Botoșani, în articolul Terorist în școală cu pistol de jucărie, a intrat în atenția instituției Avocatul Poporului, fiind analizat în cadrul sesizării din oficiu înregistrată la Biroul Teritorial Suceava

Au fost efectuate verificări prin intermediul unor adrese înaintate către Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, răspunsurile comunicate confirmând producerea evenimentului semnalat de presă. Astfel, s-a stabilit că un elev al Școlii Speciale „Sf. Stelian” Botoșani a pătruns în două săli de clasă ale Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani, în timp ce cursurile erau în plină desfășurare, având asupra sa un pistol de jucărie, dar care aparent părea adevărat, creând panică în rândul elevilor și a cadrelor didactice prezente la oră, situația fiind semnalată imediat conducerii liceului. Având în vedere evenimentul sesizat, polițiștii din cadrul IPJ Botoșani – Biroul Siguranță Școlară s-au deplasat la unitatea de învățământ în vederea derulării activităților specifice pentru stabilirea cauzelor care au favorizat producerea evenimentului. După analizarea imaginilor surprinse de camerele video situate pe holul unității de învățământ elevul străin a fost identificat, constatându-se că este unul dintre elevii Școlii Speciale „Sf. Stelian” Botoșani, copil instituționalizat în cadrul Complexului de case tip familial „Sf. Mina” Botoșani al DGASPC, situat în imediata vecinătate a Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani. Pătrunderea elevului străin în unitatea de învățământ a fost înlesnită de fluxul mare de elevi care intră și ies la amiază în școală, precum și din cauza faptului că elevul respectiv purta o mască, astfel încât acesta putea fi ușor confundat cu elevii unității de învățământ în care a intrat. Elevul implicat, copil încadrat într-un grad de handicap mediu, beneficiază de măsura de protecție specială a plasamentului la una dintre casele Complexului de case de tip familial (CCTF) „Sf. Mina” Botoșani, problemele de sănătate ale acestuia, ce relevă o imaturitate social-afectivă, ostilitate față de adulți, nerespectarea regulilor, toleranță scăzută la frustrare, incapacitate de a anticipa consecințele acțiunilor sale, contribuind la comportamentul acestuia în cazul analizat. Producerea acestui eveniment a determinat conducerea Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani să dispună o serie de măsuri prin care să se prevină repetarea unor evenimente asemănătoare (s-a stabilit folosirea unei singure căi de acces în curtea școlii, post în care există în permanență un paznic), precum și cele vizând consilierea de către psihologul școlii, în cadrul orelor de dirigenție, a elevilor celor două clase speriați de „gluma” elevului care i-a amenințat cu pistolul de jucărie. Concluziile comisiei înființate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani pentru analizarea cauzelor care au determinat comportamentul elevului instituționalizat în cadrul Complexului de case de tip familial (CCTF) „Sf. Mina” Botoșani, au stabilit că tulburările de comportament ale acestuia au constituit principalul factor care au condus la producerea evenimentului (opoziționism față de norme și reguli, agresivitate, cerșetorie, mitomanie, întârziere în dezvoltarea mintală). În acest context, s-a procedat la includerea acestui copil într-un program de consiliere în mai multe etape, având ca obiective: conștientizarea problemei/situației problematice, a comportamentului, controlul furiei, creșterea stimei de sine, dezvoltarea conduitei asertive, etc. Totodată, au fost identificate o serie de măsuri propuse pentru a se evita repetarea unor evenimente asemănătoare, printre acestea regăsindu-se: continuarea programului de consiliere psiho-socială a copilului implicat în incident, la Complexului de case de tip familial „Sf. Mina”

2021

Dosar nr. 639/2021 (rezumat)

În urma demersurilor efectuate ca urmare a unei sesizări din oficiu cu privire la respectarea dreptului la muncă a asistentului personal al persoanei cu handicap grav, au fost identificate deficiențe la nivelul Primăriei municipiului Botoșani – Direcția de Asistență Socială și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, cu privire la respectarea și aplicarea prevederilor Legii 488/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. Astfel:

– nu se efectuează controale în teren cu privire la activitățile asistentului/ților personal/i ai persoanelor cu handicap grav;
– nu se face dovada întocmirii raportului semestrial astfel încât să conțină toate informațiile prevăzute în Normelor metodologice;
– nu se face dovada planificării și organizării instruirilor pentru asistentul/ții personal/i angajați ai autorității; – nu se face dovada înlocuirii asistentului personal (când acesta se află în incapacitate temporară de muncă) sau în cazul în care nu poate asigura un înlocuitor, acordarea indemnizației sau găzduirea într-un centru de tip respira;
– nu se face monitorizarea anuală a gradului de realizare al instruirii asistentului personal care face obiectul materialului de presă dar nici al altor asistenți personali ai persoanelor cu handicap, furnizarea de suport logistic, după caz (formatori, teme de instruire);
– nu se face dovada elaborării și aplicării unei proceduri operaționale pentru încadrarea, evaluarea, monitorizarea activității și instruirea asistentului/ților personal/i al persoanei cu handicap grav;
– nu se face dovada analizei rapoartelor semestriale transmise de către asistența socială de la nivelul UAT, identificarea celor care nu realizează verificări în teren la asistenții personali. În consecință, Avocatul Poporului a emis o recomandare, prin care a propus atât primarului municipiului Botoșani cât și directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, ca în exercitarea atribuțiilor conferite prin legislația în vigoare să dispună măsuri pentru instruirea angajaților autorității publice locale în vederea aplicării corespunzătoare a legislației privind respectarea și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și în special cele referitoare la încadrarea, evaluarea, monitorizarea activității și instruirea asistentului/ților personal/i al persoanei cu handicap grav.

Prin răspunsurile comunicate, autoritățile și-au manifestat disponibilitatea de a îmbunătăți activitatea în ceea ce privește încadrarea, evaluarea, monitorizarea activității și instruirea asistentului/ților personal/i al persoanei cu handicap grav prin introducerea procedurilor referitoare la încadrarea, monitorizarea și controlul activității asistenților personali, respectiv evaluarea performanțelor profesionale a personalului contractual. De asemenea, a fost întocmit raportul privind activitatea asistenților personali din care reiese că: s-au efectuat 316 vizite, prilej cu care s-au întocmit 214 rapoarte de vizită și 102 anchete sociale; s-a asigurat instruirea inițială a unui număr de 50 asistenți personali, iar pentru că, la nivelul UAT Botoșani, nu există un centru care să asigure pe termen scurt, găzduirea, îngrijirea, recuperarea, socializarea și petrecerea timpului liber pentru persoanele cu handicap grav, se asigură plata indemnizației pe perioada incapacității temporare de muncă a asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

Dosar nr. 539/2021 (rezumat)-Sesizare din oficiu privind creșterea exagerată a taxei de însoțitor percepută părinților ai căror copii mai mari de trei ani sunt internați în Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava

Din cele relatate de mass-media, rezulta faptul că, mărirea la 70 de lei/zi a taxei de însoțire în această unitate medicală, îi determină pe tot mai mulți dintre părinți să-și lase copiii singuri în spital, ceea ce poate să producă o traumă emoțională pentru copii, generată de separarea acestora de părinți pe parcursul internării, cu efecte negative și asupra procesului de vindecare a copiilor.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a solicitat Consiliului Județean Suceava creșterea taxei de însoțitor, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 81 din 27 mai 2021, cu aplicare de la data de 1 iunie 2021, a fost aprobată majorarea acestei taxe de la 55 lei/zi la 70 lei/zi.
Biroul Teritorial Suceava a solicitat celor două instituții să analizeze posibilitatea reducerii acestei taxe, argumentând atât prin faptul că spitalul nu dispune de personal suficient pentru a asigura o supraveghere corespunzătoare pentru copii internați, cu vârsta mai mare de trei ani, dar și prin caracterul discriminatoriu al acestei taxe, care îngrădește dreptul copiilor ai căror părinți nu au posibilități materiale de a achita această taxă, de a beneficia de susținerea și îngrijirea efectivă din partea acestora pe perioada internării.
Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava și Consiliul Județean Suceava nu au arătat disponibilitatea necesară pentru soluționarea problemei cauzată de creșterea acestei taxe, în sensul identificării/dispunerii unor măsuri care să conducă la reducerea taxei de însoțitor, astfel încât Biroul Teritorial Suceava al instituției Avocatul Poporului a semnalat situația Ministerului Sănătății.
Demersurile întreprinse de Instituția Avocatul Poporului în acest caz la Ministerul Sănătății pentru identificarea unor soluții prin care să fie analizată posibilitatea stabilirii unor limite maxime pentru aceste tarife au contribuit la modificarea legislației.
Astfel, Ministerul Sănătății a comunicat că dispozițiile art. 233 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost modificat prin Ordonanța Guvernului nr. 18/2021, printre modificări regăsindu-se și cea referitoare la plafonarea taxei hoteliere, la cuantumul a maxim 2 alocații de hrană specifică secției în care este internat copilul.

Așadar, prin modificarea adusă pentru taxa de însoțire pentru copiii internați în spitale (taxa hotelieră) s-au creat premisele respectării dreptului la îngrijire pentru toți copii la nivel național, dat fiind faptul că alocațiile de hrană care stau la baza stabilirii taxei sunt modice, în raport cu taxele exagerate care erau percepute anterior în mai multe spitale din România, printre care a fost și cea stabilită pentru Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

Dosar nr. 407/2021 (rezumat)-”Sute de copii nevaccinați împotriva rujeolei”

Îngrijorările determinate de lipsa vaccinului împotriva rujeolei în județul Suceava, semnalate în articolul Sute de copii nevaccinați împotriva rujeolei, după ce DSP a epuizat dozele ROR încă de la sfârșitul anului trecut, publicat de ziarul Obiectiv de Suceava, în care se relata că medicii de familie din județul Suceava au început să se confrunte cu tot mai multe cazuri de rujeolă, în contextul în care județul Suceava ocupă oricum în ultimii ani locurile „fruntașe” din țară în ceea ce privește numărul cazurilor nou diagnosticate de rujeolă, au determinat sesizarea din oficiu a instituției Avocatul Poporului. Pentru verificarea aspectelor semnalate de mass-media au fost solicitate lămuriri Direcției de Sănătate Publică Suceava, Ministerului Sănătății și Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, instituții ce ne-au comunicat răspunsuri cu întârziere, impunându-se reluarea demersurilor de mai multe ori pentru a obține informațiile necesare și pentru a ne asigura că problema va fi soluționată prin dispunerea unor măsuri care să asigure refacerea stocului de vaccin antirujeolic și administrarea acestuia la timp copiilor din județul Suceava. Din răspunsurile comunicate a rezultat că Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava a făcut demersuri către Ministerul Sănătății și către Centrul Național de Supraveghere și Control Boli Transmisibile, semnalând epuizarea stocului de vaccin ROR, cu solicitarea de sprijin în repartizarea unei noi cantități, având în vedere că în lipsa acestuia, în luna ianuarie 2021, s-a solicitat telefonic redistribuirea unui număr de 700 doze de vaccin ROR de la Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău. Recepționarea unui număr de 9890 doze de vaccin ROR, în luna mai 2021, a făcut posibilă vaccinarea unui număr de 6553 copii, dintr-un total de 8729 copii catagrafiați, diferența între numărul de copii catagrafiați și cei cărora li s-a administrat vaccinul la timp, în această perioadă, reprezentând cazurile de refuz la vaccinare din partea părinților acestora, precum și contraindicațiile medicale temporare. Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) ne-a informat că în conformitate cu Procedura Administrativă UE de eliberare oficială a seriei de vaccin, în luna ianuarie 2021 au fost depuse documentele referitoare la intenția de comercializare a 15.800 doze de vaccin PRIORIX (DCI VACCIN RUJEOLIC, RUBEOLIC, URLIAN, VIU ATENUAT), deținătorului autorizației de punere pe piață (DAPP) a medicamentul cu denumirea comercială (DC) Priorix – pulbere și solvent pentru soluție injectabilă, acesta fiind Glaxo Smith Kline Biologicals S.A, iar în luna mai 2021 au fost depuse spre evaluare la ANMDMR, conform aceleiași proceduri, documentele referitoare la intenția de comercializare a 300.050 doze de vaccin M-M-RVAXPRO (DCI VACCIN RUJEOLIC, RUBEOLIC, URLIAN, VIU ATENUAT), deținătorului autorizației de punere pe piață (DAPP) a medicamentul cu denumirea comercială (DC) M-M-Rvaxpro, MERCK SHARP & DOHME BV – OLANDA. Detaliile cu privire la cantitățile și distribuția vaccinului în România, respectiv refacerea stocurilor către Direcțiile de Sănătate Publică județene, intră în atribuțiile Ministerului Sănătății, prin Programul național de imunizare. Cu sprijinul doamnei Adriana Pistol, secretar de stat, coordonator al Unității de Implementare și Coordonare Programe din Ministerul Sănătății, precum și a serviciilor Programe de Sănătate și Coordonare, Monitorizare și Reglementare în sănătate publică din cadrul Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică, Ministerul Sănătății – Direcția Generală de Asistență Medicală, Medicină de Urgență și Programe de Sănătate Publică, ne-a transmis răspunsul, din care rezultă următoarele: În cadrul Programului Național de Vaccinare, Ministerul Sănătății are obligația de a achiziționa toate vaccinurile incluse în cadrul Calendarului Național de Vaccinare, inclusiv vaccinul ROR pentru vaccinarea copiilor cu vârstele de 1 an și 5 ani, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare. În luna martie 2021, Ministerul Sănătății a încheiat Acordul Cadru nr. 38/24.03.2021 pentru o perioadă de 4 ani pentru furnizarea vaccinului rujeolă – oreion – rubeola viu atenuat (ROR), în baza căruia a fost încheiat Contractul Subsecvent de Furnizare nr. 63/06.05.2021 pentru furnizarea a 300.000 doze vaccin ROR. Cele 300.000 de doze vaccin ROR au fost achiziționate, fiind distribuite de către furnizor direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, respectiv către toți medicii de familie în perioada 14.05.2021 – 17.05.2021, iar către DSP Suceava a fost distribuită o cantitate de 9888 de doze vaccin ROR. Pentru evitarea apariției unei discontinuități în procesul de vaccinare a copiilor până la momentul livrării cantității de vaccin achiziționată în baza Acordului Cadru nr. 38/24.03.2021, s-a luat măsura redistribuirii de vaccin ROR de la alte județe care dețineau în stoc vaccin disponibil, ceea ce a permis să fie vaccinați atât copiii eligibili la vaccinarea ROR, cât și recuperarea restanțierilor la vaccinarea cu acest vaccin. Totodată, Ministerul Sănătății a dat asigurări că din datele raportate de către Institutul Național de Sănătate Publică stocurile de vaccin ROR existente atât la nivelul Direcției de Sănătate Publică Suceava, cât și la nivelul medicilor de familie, la data de 31.01.2022, erau în număr de 2859 doze vaccin ROR, astfel încât se poate asigura vaccinarea tuturor copiilor eligibili pentru o perioadă de 6 luni.

Dosar nr. 359/2021 (rezumat)-Sesizare din oficiu, în cazul sinuciderii unui copil ce se afla sub măsura de protecție specială a plasamentului la un asistent maternal din județul Suceava

Verificările efectuate în acest caz au condus la identificarea unor deficiențe la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, referitoare la modul în care s-a acționat de la momentul instituirii măsurii speciale a plasamentului, până la data decesului copilului.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 126/2021, prin care a fost subliniată necesitatea dispunerii unor măsuri în cadrul DGASPC Suceava, a căror implementare să conducă la:
 Respectarea regulii potrivit căreia, atunci când se impune instituirea măsurii plasamentului pentru un copil aflat într-o situație de risc, managerul de caz din cadrul DGASPC Suceava ar trebui să analizeze, cu prioritate, posibilitatea de a institui această măsură specială de protecție la familia extinsă, identificând în prealabil membrii familiei extinse (rudele minorului până la gradul IV) și obținerea opiniei acestora, pentru a verifica disponibilitatea lor de a lua în plasament copii pentru care se impune instituirea plasamentului;
 Monitorizarea corespunzătoare a măsurilor speciale de protecție prevăzute Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu accent pe respectarea termenului prevăzut pentru reevaluare, de cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este cazul, pentru a propune de îndată modificarea sau, după caz, încetarea măsurii, în cazurile în care nu mai subzistă împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii speciale de protecție;
 Respectarea de către personalul DGASPC Suceava a principiului interesului superior al copilului, prin asigurarea ascultării opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate, în concordanță cu dispozițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Cunoașterea și respectarea de către managerii de caz din cadrul DGASPC Suceava a Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, prevăzute de Ordinul nr. 26/2019, și în special cele vizând opinia copilului, în funcție de vârsta și gradul de maturitate al acestuia, prin asigurarea completării rubricii corespunzătoare din Fișele de evaluare și rapoartele privitoare la evoluția copilului și la împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii de protecție specială, însoțită de semnătura copilului;
 Revizuirea Procedurii operaționale privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență, elaborată la nivelul DGASPC Suceava, astfel încât să fie prevăzut un termen clar în care trebuie să se intervină pentru verificarea situațiilor de abuz/neglijență semnalate, în vederea instituirii urgente a măsurilor speciale de protecție, atunci când se constată că mediul în care a fost identificat copilul reprezintă o situație de risc pentru acesta.

DGASPC Suceava a comunicat punctul de vedere referitor la însușirea Recomandării, menționând punctual măsurile dispuse în vederea implementării acestei recomandări, din care rezultă însușirea integrală a Recomandării nr. 126 2021, emisă de Avocatul Poporului.

Dosar nr. 199/2021 (rezumat)-Sesizare din oficiu, în cazul unui bebeluș din județul Suceava, care a murit după ce a fost alăptat de mamă

Verificările efectuate în acest caz au condus la identificarea unor deficiențe la nivelul autorității publice locale – Primăria comunei Șcheia, pe teritoriul căreia a avut loc evenimentul semnalat de presă.

Astfel, s-a constatat că la Primăria comunei Șcheia, județul Suceava nu există asistent medical comunitar, care prin atribuțiile sale ar fi putut evita producerea evenimentului relatat de presă, angajarea unui astfel de salariat putând contribui la preîntâmpinarea unor cazuri asemănătoare, precum și la asigurarea serviciilor sociale integrate, potrivit prevederilor Ordinului nr. 393/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
De asemenea, pe parcursul corespondenței purtate cu această autoritate, a rezultat și faptul că la nivelul Primăriei comunei Șcheia, județul Suceava, fie nu se cunosc, fie nu se respectă, în mod corespunzător, reglementările legale privind activitatea de soluționare a petițiilor prevăzută prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002, care prevede că: „Autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă”.

Pentru remedierea acestor neajunsuri, Avocatul Poporului a emis și înaintat autorității publice locale Recomandarea nr. 159/2021, iar în răspunsul comunicat primarul comunei Șcheia și-a exprimat disponibilitatea de a îmbunătăți întreaga activitate de asistență socială, inclusiv prin angajarea unui asistent medical comunitar la nivelul autorității publice locale, precum și cea referitoare la soluționarea petițiilor, însușindu-și astfel Recomandarea Avocatului Poporului.

2020

Dosar nr. 1342/2020 (rezumat)-”DSP a epuizat stocurile de lapte praf gratuit”

Presa locală a semnalat la sfârșitul lunii octombrie 2020 că Direcția de Sănătate Publică Suceava a epuizat stocul de lapte praf rămas din anul precedent, în acest sens ziarul Obiectiv de Suceava publicând, în data de 22 octombrie 2020, articolul DSP a epuizat stocurile de lapte praf gratuit.

Relatarea din care rezulta că sunt câteva sute de copii din județul Suceava care nu mai beneficiază în mod gratuit de acest drept, a determinat sesizare din oficiu a instituției Avocatul Poporului. În acest caz, au fost efectuate verificări prin adrese înaintate către Direcția de Sănătate Publică Suceava și Instituția Prefectului Județul Suceava, ulterior Avocatul Copilului solicitând lămuriri de la Ministerul Sănătății.
Din analiza răspunsurilor comunicate inițial a rezultat că Direcția de Sănătate Publică Suceava a întocmit la sfârșitul semestrului I/2020 un referat pentru achiziționarea laptelui praf necesar până la sfârșitul anului, solicitând și primind de la Ministerul Sănătății avizul în vederea încheierii contractului subsecvent de furnizare lapte praf, având în vedere Acordul Cadru nr. 60/18.10.2018 și prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1292/18.12.2012.
Constrângerea referitoare la prețul de achiziție, care nu putea depăși prețul de 25 lei/kg fără TVA pentru laptele praf care se acordă copiilor cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, a făcut ca la anunțul de publicitate inițiat de Direcția de Sănătate Publică Suceava pentru achiziția de lapte praf, cu termenul de depunere 18.08.2020, să nu fie depusă nicio ofertă.
În acest context s-au solicitat lămuriri de la Ministerul Sănătății care ne-a comunicat, prin adresa nr. SG2224/SPS622/2021 că a fost asigurată baza legală pentru achiziția de către direcțiile de sănătate publică a laptelui praf – formulă pentru sugari, până la finalizarea procedurii de achiziție publică centralizată care va fi reluată de către Ministerul Sănătății.
În acest sens, se menționa că în data de 24 decembrie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 2179/22.12.2020 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.377/2017, precum și modificarea și completarea acestora, prin care, până la finalizarea achizițiilor centralizate la nivel național prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanții desemnați câștigători, s-a creat cadrul legal pentru achiziționarea de către unitățile de specialitate prin care se derulează astfel de programe, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la un preț de achiziție care nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii, de 40 lei/kg fără TVA, în cazul achiziționării laptelui praf care se acordă copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.

În noul context legislativ, Direcția de Sănătate Publică Suceava ne-a comunicat în luna martie 2021 că a făcut toate demersurile necesare și a achiziționat un număr de 6075 de cutii/400 gr de lapte praf în cadrul P.N. VI – Programul Național de Sănătate a Femeii și Copilului «Profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf», necesar estimat pentru trimestrul 1 al anului 2021, cantitate ce a fost distribuită către UAT-urile de pe raza județului Suceava, urmând ca după alocarea bugetului pe anul 2021să fie dispuse măsurile ce se impun pentru achiziția de lapte praf necesar până la finalizarea procedurii de achiziționare centralizată la nivel național.

Dosar nr. 199/2020 (rezumat)-”O fetiță de 5 ani bolnavă de cancer are nevoie urgent de ajutor pentru tratament”

Aspectele relatate în articolul O fetiță de 5 ani bolnavă de cancer are nevoie urgent de ajutor pentru tratament, publicat în data de 10 iunie 2020 de cotidianul local Monitorul de Suceava, au determinat sesizarea din oficiu a instituției Avocatul Poporului.

Din verificările efectuate la Primăria comunei Pătrăuți, județul Suceava a rezultat că, deși a solicitat expres, autoritatea publică locală a refuzat să o angajeze ca asistent personal pe mama copilului despre care relata presa, copil încadrat în grad de handicap grav cu asistent, drept la care dispozițiile legale în vigoare ar fi îndreptățit-o, motivând că nu are această posibilitate, întrucât Primăria comunei Pătrăuți nu dispune de fonduri pentru așa ceva, acordându-i în schimb indemnizația de însoțitor.
Prin corespondența purtată cu Primăria comunei Pătrăuți, prin Biroul Teritorial Suceava, instituția Avocatul Poporului a subliniat că, dreptul de opțiune între primirea unei indemnizații lunare și dreptul de a fi angajat ca asistent personal al copilului cu handicap grav (cu asistent), aparține numai părintelui copilului. În acest sens, au fost invocate dispozițiile art. 44 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc în sarcina primăriei în a cărei raza teritorială își are domiciliul persoana cu handicap grav obligația „de a angaja și salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condițiile prezentei legi”. Pentru a beneficia de acest drept, potrivit art. 42 alin. (4) din același act normativ: „Părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare”.
Deși s-a constatat pe parcurs reticența autorității publice locale în soluționarea cazului, în final Primăria comunei Pătrăuți, județul Suceava a înțeles că trebuie să primeze respectarea normelor legale și constituționale în vigoare, dispunând măsurile necesare pentru angajarea ca asistent personal al copilului cu grad de handicap.

Astfel, însoțită de copia contractului individual de muncă întocmit, Primăria comunei Pătrăuți a comunicat că începând cu data de 1.12.2020 – pentru 12 ani și o lună (până la împlinirea vârstei de 18 ani a copilului încadrat în grad de handicap grav), mama copilului despre care se relata în articolul de presă a fost angajată ca asistent personal al acestui copil.

Dosar nr. 155/2020 (rezumat)-”Copilă de 15 ani, însărcinată în cinci luni, bătută crunt de iubit, sub privirile mamei”

După publicarea în ziarul Obiectiv de Suceava a articolelor: Copilă de 15 ani, însărcinată în cinci luni, bătută crunt de iubit, sub privirile mamei, respectiv „«Băiatu Gagicaru», individul care și-a bătut cu sălbăticie iubita de 15 ani însărcinată în luna a V-a, arestat pentru 30 de zile, în care se relata pe larg despre cazul înfiorător al unei fete din localitatea Horodnic de Sus, județul Suceava, în vârstă de 15 ani, bătută cu biciul și obligată să-și pună mâinile în jar încins, Avocatul Poporului a dispus efectuarea unei anchete.

Situația relatată de mass-media a determinat intervenția rapidă a Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Suceava și a Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, aceste instituții dispunând cu promptitudine măsurile ce se impuneau (IPJ Suceava a întocmit un dosar penal pe numele agresorului, luând imediat măsura reținerii, ulterior instanța încuviințând propunerea de arestare preventivă a acestuia, iar DGASPC Suceava, prin dispoziția emisă de directorul executiv al instituției, a decis instituirea măsurii plasamentului în regim de urgență a minorei, în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat Suceava).
În cadrul anchetei, au fost efectuate verificări la sediul Centrului de Primire în Regim de Urgență pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat Suceava, unde se afla în acel moment sub măsura plasamentului în regim de urgență minora ce a fost abuzată, pentru a se discuta cu aceasta, din cele relatate confirmându-se aspectele relatate de presă.
De asemenea, în cadrul anchetei s-au făcut verificări la Primăria comunei Horodnic de Sus, constatându-se că reprezentanții autorității publice locale nu aveau cunoștință despre existența unei situații de risc în care s-a aflat mai mult timp minora, dar nici măcar informația că aceasta era însărcinată, deși în cadrul primăriei își desfășura activitatea și un funcționar public având funcția de asistent social.
Cu această ocazie, s-a concluzionat că persoana desemnată în funcția de asistent social nu își putea desfășura în mod corespunzător această activitate, din cauza faptului că primarul localității i-a atribuit mai multe sarcini de serviciu. Astfel, din relatarea persoanei angajată ca asistent social a rezultat că aceasta presta în plus activitățile de resurse umane și de stare civilă, întrucât din cele 39 de posturi prevăzute în organigrama autorității locale, mai mult de jumătate nu erau ocupate, deși localitatea are peste 5000 de locuitori.
Deficiențele constatate în activitatea de asistență socială din cadrul Primăriei Horodnic de Sus, constând în aceea că asistentul social trebuie să îndeplinească și alte sarcini de serviciu, ceea ce poate să conducă la repetarea unor situații de abuz sau neglijență în rândul copiilor, fără ca acestea să poată fi identificate din timp, pentru a se interveni prin măsuri de protecție corespunzătoare, au impus necesitatea emiterii unei recomandări. Astfel, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 87/2020, prin care a propus primarului comunei Horodnic de Sus să dispună măsurile necesare desfășurării corespunzătoare a activității de asistență socială la nivelul autorității publice locale, prin degrevarea inspectorului principal de asistență socială de sarcinile de serviciu specifice altor posturi existente în organigrama autorității publice locale, dar neocupate cu personal, precum și să întreprindă demersurile ce se impun pentru angajarea unui asistent medical comunitar.

Ulterior, Primăria comunei Horodnic de Sus a informat instituția Avocatul Poporului că a organizat un concurs pentru ocuparea temporară a postului vacant de referent I, în urma căruia a fost angajat pe durată determinată o persoană, ce a preluat atribuțiile suplimentare ce erau delegate temporar inspectorului principal de asistență socială din cadrul autorității publice locale, în același timp autoritatea publică locală făcând și dovada demersurilor efectuate către Direcția de Sănătate Publică Suceava, prin care a solicitat acordul privind angajarea unui asistent medical comunitar.

2019

Dosar nr. 1543/2019 (rezumat)

Prin petiția depusă la sfârșitul anului 2019, petenta minoră – reprezentată de tatăl său, încadrată în gradul de handicap cu asistent, conform certificatului emis de Comisia pentru protecția copilului din cadrul Consiliului Județean Suceava, având și certificat de orientare școlară și profesională pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, eliberat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Suceava, și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că, deși a solicitat în scris instituțiilor publice abilitate, i s-a refuzat dreptul de a beneficia de alocația zilnică de hrană, rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, în cuantum mărit cu 50%, egal cu cel acordat minorilor aflați în sistemul de protecție a copilului, ceea ce contravine normelor legale în vigoare.

În acest context, Biroul Teritorial Suceava a procedat în cursul anului 2020 la efectuarea unor verificări, prin adrese ce au fost înaintate către Primăria Municipiului Suceava și Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava – unitate de învățământ în structura căreia se află grădinița la care este înscris copilul, ulterior impunându-se solicitarea unor puncte de vedere din partea Consiliului Județean Suceava și Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA).
Din verificările efectuate, a rezultat că Primăria Municipiului Suceava nu a acordat drepturile solicitate pentru minoră, autoritatea publică locală admițând însă că, în baza certificatului de handicap, în conformitate cu prevederile articolului 129 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede majorarea cu 50% a sumelor necesare acordării drepturilor prevăzute la alin. (1) al aceluiași articol, pentru minora în cauză s-ar putea acorda aceste sume, dar nu de către autoritatea publică locală, ci de către Consiliul Județean, în baza unei hotărâri elaborate și aprobate în conformitate cu prevederile alin. (2) și (5) ale articolului indicat anterior.
Consiliului Județean Suceava a comunicat că obligația acordării drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru minoră, ar fi subzistat în sarcina Consiliului Județean în ipoteza în care „…minora ar fi fost beneficiara unei măsuri speciale de protecție, sau în situația în care plățile pentru acordarea serviciilor oferite de către Grădinița cu Program Normal nr. 5 Suceava ar fi fost efectuate de către acesta.”
Având în vedere că problema supusă analizei a generat numeroase controverse de-a lungul timpului, s-au solicitat clarificări din partea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în răspunsul comunicat de această instituție subliniindu-se că „în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale care au și certificat de încadrare în grad de handicap, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor prevăzute la art. 51 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate. Această majorare se aplică pentru toți copiii cu CES, nu numai pentru cei din protecție specială.”
Concluziile reținute în urma analizării răspunsurilor comunicate de autoritățile sesizate în acest caz, au impus înaintarea propunerii emiterii unei recomandări. În acest context, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 121/2020, către primarul Municipiului Suceava și directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, în scopul dispunerii măsurilor necesare acordării alocației zilnice de hrană, rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, în cuantum mărit cu 50%, având în vedere dispozițiile legale în vigoare.

Inițial, Primăria municipiului Suceava nu a fost de acord cu însușirea recomandării emise, argumentând că instituția care trebuie să asigure finanțarea în acest caz ar fi Consiliul Județean Suceava, iar Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava nu a comunicat niciun răspuns Biroului Teritorial Suceava, însă ulterior, în baza unor noi demersuri efectuate pentru însușirea recomandării, cele două instituții au dispus măsurile necesare, fiind acordate sumele cuvenite.

Sari la conținut