Echipa Avocatului Poporului

 

AVOCATUL POPORULUI

 

 CABINETUL AVOCATULUI POPORULUI

ADJUNCŢII AVOCATULUI POPORULUI:

 1. Molnar Zsolt – Domeniul drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale
 2. Ionel Nicolae – Domeniul drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap
 3. Ioan Gânfălean – Domeniul apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 4. Mircea Criste – Domeniul armată, justiţie, poliţie, penitenciare
 5. Ecaterina Mirea – Domeniul proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe
 6. Daniel Iovănescu – Domeniul prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenţie, prin Mecanismul Naţional de Prevenire

SERVICIUL CONTENCIOS CONSTITUȚIONAL, RECURS ÎN INTERESUL LEGII, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI JURIDIC, ANALIZĂ ACTE NORMATIVE, RELAȚII EXTERNE ȘI COMUNICARE

Șef serviciu –  Emma Turtoi

 1. Biroul contencios constituțional și recurs în interesul legii

Şef Birou

 1. Biroul contencios administrativ și juridic

Şef Birou

 1. Biroul analiză acte normative, relații externe și comunicare

Şef Birou Andreea-Elena Băicoianu

 DIRECTOR COORDONATOR

Luminiţa Alexandrina Avramescu

BIROURI FUNCŢIONALE

 1. Biroul financiar, salarizare, resurse umane

Şef Birou Radu Matejezuk

 1. Biroul administrativ

Şef Birou Luminiţa Clain

 

AUDIT

BIROURI TERITORIALE 

Biroul Teritorial Alba-Iulia

Biroul Teritorial Bacău

Biroul Teritorial Braşov

Biroul Teritorial Constanţa

Biroul Teritorial Cluj-Napoca

Biroul Teritorial Craiova

Biroul Teritorial Galaţi

Biroul Teritorial Iaşi

Biroul Teritorial Suceava

Biroul Teritorial Târgu-Mureş

Biroul Teritorial Oradea

Biroul Teritorial Piteşti

Biroul Teritorial Ploieşti

Biroul Teritorial Timişoara

Biroul Teritorial Slobozia

CENTRE ZONALE

Centrul zonal București

Centrul Zonal Alba

Centrul Zonal Bacău

Centrul Zonal Craiova

 

Structura organizatorică a instituţiei Avocatul Poporului

ORDINUL AVOCATULUI POPORULUI PRIN CARE SE APROBĂ LISTA REFERITOARE LA FUNCŢIILE SPECIFICE ŞI A ALTOR FUNCŢII DIN CADRUL INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI ŞI A FUNCŢIILOR PUBLICE PARLAMENTARE CU CARE SE ASIMILEAZĂ

Sari la conținut