Afilieri la organisme internaționale

Instituţia Avocatul Poporului este membră a:

Asociaţiei Ombudsmanilor şi Mediatorilor Francofoni (A.O.M.F.).

A.O.M.F. este o asociaţie internaţională cu scop nelucrativ, a cărei misiune principală este de a promova cunoaşterea rolului ombudsmanului în ţările francofone şi de a încuraja dezvoltarea instiuţiilor independente de mediere în spaţiulfrancofon.

În prezent, preşedintele A.O.M.F. este domnul Marc Fischbach, Mediatorul Marelui Ducat de Luxemburg.

Instituţia Avocatul Poporului este membru cu drept de vot.

Institutului European al Ombudsmanului (E.O.I.)

E.O.I. este o asociaţie cu sediul la Innsbruck, Austria, cu caracter ştiinţific, independent, nonprofit, având ca obiective: efectuarea unor cercetări cu privire la drepturile omului, protecţia drepturilor civile şi instituţiile Ombudsman; promovarea schimburilor de experienţă la nivel naţional, european şi internaţional etc. Preşedintele E.O.I. este doamna Burgi Volgger – Ombudsman pentru Tirolul de Sud.

Instituţia Avocatul Poporului din Romania este instituţional cu drept de vot din 1998.

Institutului Internaţional al Ombudsmanului (I.O.I)

Institutul International al Ombudsmanului a fost înfiinţat în anul 1978, fiind singura organizaţie mondială pentru cooperarea a peste 150 de instituţii Ombudsman. I.O.I organizează conferinţe periodice şi favorizează schimburile de experienţă la nivel regional şi internaţional. I.O.I. are organizaţii regionale în Africa, Asia, Astralasia & Pacific, Europa, America Latină & Caraibe, America de Nord.

Preşedintele I.O.I. este doamna Beverley Wakem, Ombudsman Noua Zeelandă.

Instituţia Avocatul Poporului este membru instituţional cu drept de vot din 1998.

Reţelei ombudsmanilor Europeni 

Reţeaua europeană a ombudsmanilor este compusă din peste 90 de instituţii în 32 de state europene. Reţeaua cuprinde ombudsmanii naţionali şi regionali, precum şi organisme similare din Statelor Membre ale Uniunii Europene, din ţările candidate la UE şi alte ţări europene, precum şi Ombudsmanul european şi Comisia de Petiţii a Parlamentului european. Ombudsmanii naţionali şi organismele similare din Reţea au desemnat fiecare un ofiţer de legătură ca persoană de contact cu ceilalţi membri ai Reţelei.

Reţeaua a fost creată în 1996 şi s-a dezvoltat constant devenind un puternic instrument de colaborare pentru ombudsmani şi personalul lor, servind ca mecanism eficient de cooperare în soluţionarea cazurilor. Este de importanţă deosebită pentru Ombudsmanul European pentru că îi permite să trateze prompt şi eficient plângerile care nu intră sub incidenţa mandatului său. Experienţa şi cele mai bune practici sunt împărtăşite prin intermediul seminariilor şi întâlnirilor, un buletin informativ periodic, un forum electronic de discuţii şi un serviciu electronic de presă zilnic. Vizitele Ombudsmanului European organizate de ombudsmanii din statele membre şi din statele aderente s-au dovedit a fi, de asemenea, extrem de eficiente în dezvoltarea reţelei.

Reţelei Ombudsmanilor pentru Copii din Europa de Sud-Est – CRONSEE

Reţeaua Ombudsmanilor pentru Copii din Europa de Sud-Est este o reţea informală a instituţiilor pentru drepturile copiilor independente, care au fost înfiinţate şi funcţionează la nivel naţional, regional sau local, în statele din sud-estul Europei. Scopul CRONSEE este acela de a contribui la protecţia şi promovarea drepturilor copiilor la nivel naţional şi internaţional, prin facilitarea schimbului de experienţă şi răspândirea informaţiilor, prin colaborare şi prin adoptarea şi publicarea unor declaraţii comune referitoare la drepturile copiilor.

CRONSEE funcţionează prin conferinţe anuale (adunări generale), întruniri, întâlniri tematice, grupuri de lucru şi alte forme de comunicare hotărâte de membrii săi.

Instituţia Avocatul Poporului este membră din anul 2009.

Programe internaţionale la care participă instituţia Avocatul Poporului:

Programul „Legislația nediscriminatorie pentru minoritățile naționale”

Programul „Statul de Drept în Europa de Sud-Est” – program inaugurat de Fundația Konrad Adenauer, program dialog de dezbatere și schimb de idei pe teme legate de statul de drept între țările din Europa de Sud-Est

Centrul din Geneva pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate – DCA

Programul „ECRI” – Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranţei

Skip to content