Prezentare

 

Ce face Avocatul Copilului?

Avocatul Copilului apără drepturile copiilor în vârstă de până la 18 ani, susține și încurajează respectarea și promovarea drepturilor acestora.

Avocatul Copilului intervine în situații privind abuzuri fizice, psihice, sexuale, dispariții ale copiilor, fenomenul bullying, sărăcia, situația din centrele de plasament, relațiile în cadrul școlilor și grădinițelor, integrarea copiilor cu dizabilități, păstrarea legăturilor personale dintre copii și persoanele de care aceștia sunt atașați, situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, precum și în orice situație in care drepturile copiilor nu sunt respectate.

 

 

 

 

! Avocatul Poporului NU are inițiativă legislativă, însă, atunci când constată lacune în legislaţie sau cazuri grave de corupţie ori de nerespectare a legilor ţării, poate întocmi un raport special, care va fi prezentat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului sau, după caz, prim-ministrului.

 

☺ Cine se poate adresa Avocatului Copilului?

– Copiii – orice copil care consideră că nu îi sunt respectate drepturile

– Orice persoană care are cunoștință de o posibilă încălcare a drepturilor copiilor

 

Drepturile copiilor

 Toți copiii trebuie să știe că au aceleași drepturi ca și adulții, însă au nevoie de o atenție și o protecție specială, întrucât sunt mai vulnerabili datorită vârstei.

 

 

 

 

Ce înseamnă aceste drepturi?

           

  • Interesul superior al copilului – în toate deciziile privitoare la copii, instituţiile, organizaţiile, toţi adulţii implicaţi trebuie să se gândească în primul rând la ceea ce este mai bine pentru copii şi să acţioneze astfel.
  • Familie – copiii au dreptul să își cunoască părinții și să crească alături de aceștia, mai puțin în cazurile în care aceștia nu au grijă în mod corespunzător de copil și îl pun în pericol;

– dacă părinții sunt despărțiți, copilul are dreptul să păstreze legătura cu ambii părinți, dar și cu persoanele de care este atașat;

– orice copil care este lipsit de propria familie, are dreptul să fie protejat și să crească într-o altă familie sau într-un mediu asemănător .

  • Educație – copiii au dreptul să urmeze cursurile școlare și, împreună cu părinții să își aleagă școala și profilul, în funcție de aptitudinile și interesele fiecăruia
  • Sănătate – copiii au dreptul să primească îngrijiri medicale și să fie protejați împotriva efectelor nocive ale alcoolului, tutunului și drogurilor
  • Religie şi cultură – copiii au dreptul să aibă aceeaşi religie ca şi familia din care fac parte, să cunoască limba și obiceiurile propriei familii,  chiar dacă acestea sunt diferite de cele ale celorlalți oameni din jur;
  • Identitate – toți copiii au dreptul să aibă documente de identitate – certificat de naştere, în care sunt menționate numele şi prenumele, data şi locul naşterii, numele părinţilor, cetăţenia și, ulterior împlinirii vârstei de 14 ani, carte de identitate;
  • Egalitate – copiii trebuie tratați în mod egal, indiferent de rasă, sex, limbă sau religie, opinie, țara de origine, situația materială, capacitatea fizică, apartenență etnică.
  • Bunăstare – copiii au dreptul la un loc în care să locuiască, la hrană, îmbrăcăminte, la un mediu în care să se poată dezvolta armonios; copiii nu pot fi obligați să muncească;
  • Protecție – copiii au dreptul să fie protejați împotriva oricărei forme de violență
  • Opinie – copiii au dreptul să își spună propria părere atunci când adulţii iau decizii care influentează viața copilului; copiii trebuie încurajați șă își exprime opiniile, iar adulții să le asculte și să țină cont de ele;
  • Informare– copiii au dreptul să fie informați cu privire la drepturile pe care le au, precum și cu privire la modul în care și le pot exercita; copiii au dreptul să depună singuri plângeri referitoare la încălcarea drepturilor lor;
  • Timp liber și odihnă – toți copiii trebuie să beneficieze de timp liber, pe care să îl petreacă prin diferite activități, specifice vârstei și interesului.

Colaborări și parteneriate:

  • UNICEF România
  • Organizația ”Salvați Copiii” România
  • Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC
  • Societatea Academică din România (SAR)
  • Asociația ”Telefonul Copilului”
  • Postul de radio ”Itsy Bitsy”
  • Fundația ”World Vision” România

 

LEGISLAȚIE

– Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului

– Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului

– Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției

– Legea educației naționale nr. 1/2011

– Convenția  ONU cu privire la drepturile copilului

– Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale

 

Sari la conținut