Activitate

 

2022

Dosar nr. 43/2022 (rezumat)

Petentul s-a adresat Biroului Teritorial Slobozia al instituției Avocatul Poporului învederând faptul că soția dânsului, nevăzătoare, încadrată în grad de handicap accentuat, conform Certificatului de handicap prezentat, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe locuința folosită ca domiciliu și pe terenul ce o împrejmuiește, facilitate prevăzută de art.456 alin. (1), lit. t) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Mai mult decât atât, petentul (care suferă la rândul său de un handicap mediu conform certificatului prezentat) explică faptul că până în acest an nu a datorat sume cu titlu de impozit, tocmai datorită acestei scutiri, la dosarul fiscal fiind depuse toate documentele doveditoare. Petentul a subliniat faptul că întâmpină dificultăți în rezolvarea acestei probleme fiindu-i emisă doar o notă de plată, fără a se motiva în baza căror prevederi legale datorează impozit pe locuință și terenul curți construcții. Urmare demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Slobozia, autoritatea în cauză a transmis că petentul împreună cu soția vor beneficia de scutirea de la plata impozitului – locuința fiind coproprietatea acestora, transmițând totodată documente doveditoare (cont fiscal detaliat pe matricolă), din care reiese faptul că la momentul actual nu există sume datorate cu titlu de impozit. Mai mult decât, atât instituția sesizată arată că pentru a le fi acordat în continuare acest beneficiu trebuie depus din nou certificatul de încadrare în gradul de handicap anterior datei de 01.01.2051, scutirea actuală fiind valabilă până la finele anului 2050.

2021

Dosar nr. 452/2021 (rezumat)
În luna decembrie 2021, Avocatul Poporului a luat cunoștință despre situația delicată a unei familii cu șapte copii din localitatea Gogoșari, județul Giurgiu: mama a decedat, tatăl este bolnav, iar minorii se află în grija bunicii paterne.
Inițial, din ancheta socială efectuată de Compartimentul de Asistență Socială al Primăriei Comunei Gogoșari, a reieșit că familia a primit ajutoare materiale și financiare atât din partea autorității locale, cât și din partea comunității, concluzia fiind că minorii nu sunt în situație de risc, iar tatăl nu dorește preluarea acestora în sistemul de protecție specială de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu (DGASPC Giurgiu).
În luna martie 2022, tatăl și-a exprimat acordul pentru ca trei dintre cei șapte minori să fie preluați de către DGASPC Giurgiu, având în vedere faptul că bunica paternă, în vârstă de 73 de ani, nu le mai poate oferi acestora îngrijirea necesară. Totodată, caracterizările școlare ale minorilor rămași în familie arată că aceștia au dificultăți în atingerea standardelor minimale de învățare, trăind în condiții de igienă precară.
Așa fiind, cu ocazia ultimei solicitări formulate în speță, DGASPC Giurgiu a informat Avocatul Poporului despre faptul că au fost instituite măsuri de protecție specială pentru trei dintre copiii familiei, iar Tribunalul Giurgiu a admis cererea de instituire a plasamentului în regim de urgență cu privire la ceilalți patru minori ai familiei vizate.

Dosar nr. 378/2021 – sesizare din oficiu (rezumat)

Violență fizică asupra unui elev din clasele I-IV din partea unui profesor
În presa on-line a fost expus cazul unui elev al unei școli primare din județul Teleorman, care ar fi fost agresat fizic în timpul orelor de curs de către profesorul său. În această speță, Biroul Teritorial Slobozia s-a adresat școlii gimnaziale unde era înscris elevul, Poliției Municipiului Alexandria, Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, precum și Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria.
Astfel, informațiile din presă au fost confirmate de către instituțiile sesizate, în sensul că profesorul a manifestat respectiva reacție agresivă față de elevul de clasa a II-a, în timpul desfășurării orei, pe fondul comportamentului inadecvat conduitei școlare al elevului.
În baza raportului Comisiei de disciplină, consiliul de administrație al școlii vizate a hotărât sancționarea profesorului de religie cu observație scrisă. De asemenea, s-a luat hotărârea de schimbare a încadrării cadrului didactic la clasa unde a avut loc incidentul, în sensul că materia respectivă a fost atribuită altui profesor pentru a fi predată copiilor. Până la vacanța de iarnă a anului școlar 2021-2022, clasa a beneficiat de consiliere de grup și de o activitate desfășurată de Poliția Siguranței Școlare din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman pe teme de prevenire a violențelor. Totodată, s-a recomandat includerea elevului într-un program individual de consiliere psihopedagogică, situația acestuia fiind monitorizată pentru trei luni de către Direcția de Asistență Socială.

Dosar nr. 201/2021 (rezumat)

În cursul anului 2021, mass-media semnala faptul că un bătrân, singur și imobilizat la pat trăiește în condiții precare, neputându-se îngriji. Acesta nu beneficia de nicio măsură de protecție socială.
În urma demersului nostru autoritățile competente, în speță Primăria comunei Malu, județul Giurgiu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, au efectuat o anchetă socială la domiciliul persoanei vulnerabile, asigurându-i-se nevoile socio-medicale până la momentul în care s-a realizat admiterea în Centrul de persoane vârstnice Hotarele. Anterior admiterii în centru, bătrânul a fost internat în Spitalul Municipal Giurgiu, unde i-a fost acordată asistență medicală de specialitate pentru afecțiunile de care suferea.
Centrul în care a fost admis vărstnicul corespunde necesităților sale, acesta beneficiind de îngrijire personală și asistență medicală, dar și de interacțiune socială și activități recreative.

Dosar nr. 123/2021 (rezumat) – Condiții improprii pentru elevii unei școli gimnaziale
În luna septembrie 2021, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ca urmare a publicării în mass-media a articolului Situație incredibilă la o școală din Călărași: toaleta elevilor este un șanț mic într-o cameră goală. Se arăta, la acel moment, că grupurile sanitare ale Școlii din comuna Ulmu sunt necorespunzătoare (acestea erau amplasate în curtea școlii, fără vas de toaletă ori lavoar, cu scurgeri improvizate).
Au fost solicitate informații de la Direcția de Sănătate Publică a județului Călărași (DSP), Primăria comunei Ulmu și Școala Gimnazială nr. 1 Ulmu.
Controlul inspectorilor DSP a reliefat o serie de nereguli, fapt ce a dus la suspendarea temporară a activității la Școala și Grădinița din comuna Ulmu, până la remedierea acestor probleme.
Cu privire la Școala Gimnazială nr. 1 Ulmu – În prezent, elevii beneficiază de grupul sanitar recent finalizat, amplasat în interiorul clădirii. S-a realizat racordarea la apă caldă menajeră și s-a procedat la repararea gardului, respectiv salubrizarea curții interioare.
Cu privire la Grădinița cu Program Normal nr. 1 Ulmu – În urma recomandărilor DSP, grădinița a fost organizată într-un spațiu separat de școală. Recondiționarea noii locații a presupus izolarea termică exterioară a clădirii și înlocuirea geamurilor. Spațiul de joacă al copiilor a fost împrejmuit pentru siguranța acestora, iar încăperile au fost amenajate astfel încât să corespundă activităților desfășurate cu preșcolarii. Astfel, din luna februarie 2022, Grădinița deține autorizație sanitară de funcționare.

Dosar nr. 110/2021 (rezumat)

Mass-media a semnalat situația unui cetățean din orașul Giurgiu care a strâns munți de gunoaie în curte și în casă, transformând locația într-un focar de infecție.
În urma demersurilor noastre, autoritățile competente au intervenit pentru colectarea deșeurilor depozitate în curtea cetățeanului.
A fost efectuată și o anchetă socială la domiciliu, în urma căreia s-a constatat că persoana în cauză suferea de probleme psihice, iar autoritățile au reușit să identifice rudele acesteia. Din păcate, copiii nu au dorit să cunoască aspecte legate de traiul părintelui lor. Fiind considerată o persoană vulnerabilă, i s-a propus cetățeanului acordarea de asistență socială, acesta refuzând.
Pentru a preîntâmpina alte asemenea probleme, autoritățile competente au început demersurile în vederea internării bătrânului și acordării de tratament specific.

 

Sari la conținut