Informații de interes public

 

 

Informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare:

Cadru legislativ

Programul de funcționare al instituției: Contact

Pentru informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public: tel. 021/3127101, e-mail: avp@avp.ro.

Instituţia Avocatul Poporului are buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat.

PERSOANELE CU ATRIBUŢII ÎN APLICAREA LEGII NR.544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ:

– Matei Alexandru Vîrtosu, consilier – purtător de cuvânt, persoană desemnată pentru asigurarea accesului mass-media la informațiile de interes public

– Ecaterina Mirea, adjunct al Avocatului Poporului și Andreea Elena Băicoianu, șef Birou analiză acte normative, relații externe și comunicare, persoane responsabile cu soluționarea cererilor formulate în baza Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată, de către reprezentanții mass-media

 Dorina Elena David, consilier – persoană cu atribuții în aplicarea Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată, cu excepția soluționării cererilor formulate de către reprezentanții mass-media

 

Lista documentelor de interes public elaborate de instituţia Avocatul Poporului

Lista Monitoarelor Oficiale în care au fost publicate rapoartele de activitate ale instituţiei, în perioada 2001 – 2008

Rapoartele instituției Avocatul Poporului privind accesul la informațiile de interes public 

Codul etic și de conduită al personalului instituției Avocatul Poporului

 

În scopul facilitării obţinerii de informaţii de interes public de către cetăţeni, publicăm formularele – tip, prevăzute de Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public:

– cerere – tip

– reclamaţie administrativă (1)

– reclamaţie administrativă (2) 

 

Declarații de avere și interese ale demnitarilor al căror mandat în cadrul instituției Avocatul Poporului a încetat

 

Sari la conținut