2017

 

Ianuarie 

Dreptul la informație și dreptul de proprietate în topul drepturilor încălcat, www.ziaruldeiasi.ro, 11 ianuarie 2017 

Condițiile acordării pensiei anticipate, www.ziaruldeiasi.ro, 18 ianuarie 2017 

Constituționalitatea prevederilor privind stingerea obligațiilor prin darea în plată, www.ziaruldeiasi.ro, 25 ianuarie 2017  

 

Februarie 

Sancțiunile în cazul abaterilor disciplinare și condițiile aplicării acestorawww.ziaruldeiasi.ro, 1 februarie 2017

Stabilirea filiației față de tatăl biologic care nu este soțul mamei, www.ziaruldeiasi.ro, 8 februarie 2017

În ce condiții anularea unui act inițial conduce la anularea actelor subsecvente, www.ziaruldeiasi.ro, 21 februarie 2017  

Cum poate fi obligat angajatorul să recunoască retroactive încadrarea în grupa de muncă, www.ziaruldeiasi.ro, 22 februarie 2017

 

Martie

- Cum se face proba dreptului de proprietate, www.ziaruldeiasi.ro, 1 martie 2017

Persoanele diagnosticate cu Alzheimer pot încheia acte juridice?, www.ziaruldeiasi.ro, 14 martie 2017

Este posibilă continuarea raporturilor de muncă după expirarea duratei contractului, www.ziaruldeiasi.ro, 22 martie 2017 

 

Aprilie

În ce condiții de poate invoca excepția de neexecutare a contractului și care este efectul acesteia?, www.ziaruldeiasi.ro, 12 aprilie 2017

- Ce diferențiază proprietatea obișnuită de cea forțată, www.ziaruldeiasi.ro, 12 aprilie 2017

- Care sunt actele juridice unilaterale care pot fi revocate?, www.ziaruldeiasi.ro, 19 aprilie 2017

- Dreptul de coproprietate asupra unei livezi de pomi fructiferi, www.ziaruldeiasi.ro, 26 aprilie 2017

 

Mai

Se reia tratamentul cu interferon free pentru tratamentul hepatitei virale, www.ziaruldeiasi.ro, 19 mai 2017 

- Câte ore suplimentare pot fi efectuate într-o lună?, ww.ziaruldeiasi.ro, 19 mai 2017

- În ce condiții de acordă concediul și indemnizația de risc maternal, www.ziaruldeiasi.ro, 24 mai 2017

- Cum poate proprietarul terenului deveni proprietarul construcției ridicate pe terenul său, www.ziaruldeiasi.ro, 31 mai 2017

 

Iunie

Condiții în care se invocă excepția autorității de lucru judecat, www.ziaruldeiasi.ro, 7 iunie 2017

Prescripția dreptului la acțiune pentru vicii ascunsewww.ziaruldeiasi.ro, 14 iunie 2017

În ce condiții poate fi preluată o datorie de către un terțwww.ziaruldeiasi.ro, 21 iunie 2017

Venituri care nu pot fi urmărite de creditoriwww.ziaruldeiasi.ro, 28 iunie 2017

 

Iulie

Acțiunea în restituire întemeiată pe îmbogățirea fără justă cauzăwww.ziaruldeiasi.ro, 5 iulie 2017 

Efectele simulației fată de părțile contractuluiwww.ziaruldeiasi.ro, 12 iulie 2017

 

August

Acțiunea în anularea unui act juridic încheiat de un sot fără consimțământul celuilalt soț, www.ziaruldeiași.ro, 1 august 2017

Clauzele abuzive și comisionul de administrare în contractile bancarewww.ziaruldeiași.ro, 10 august 2017

Principiul divizării de drept a pasivului succesoralwww.ziaruldeiași.ro, 17 august 2017

Compensația în cazul accidentelor de muncă sau a bolilor profesionalewww.ziaruldeiași.ro, 23 august 2017

Dezmoștenirea și efectele salewww.ziaruldeiași.ro, 30 august 2017

 

Septembrie

Emiterea pașaportului în cazul minorilor încredințați unuia dintre părinți, www.ziaruldeiasi.ro, 17 septembrie 2017

Cine își asumă riscul unui contractwww.ziaruldeiasi.ro, 21 septembrie 2017 

Competențele polițiștilor locali privind oprirea șoferilor în traficwww.ziaruldeiasi.ro, 28 septembrie 2017