This site uses cookies. By continuing to navigate, you agree to using them. 

Print

 

 

RĂSPUNSURILE INSTITUȚIEI AVOCATUL POPORULUI LA PETIȚII COLECTIVE - 2019

 

 

Răspunsul instituției Avocatul Poporului la petițiile având ca obiect Legea nr.208/20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputațllor, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității  Electorale Permanente  

Răspunsul instituției Avocatul Poporului la petițiile având ca obiect Legea nr.30/2016 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011    

Răspunsul instituției Avocatul Poporului la petițiile având ca obiect art. 41 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene