Site-ul Instituției Avocatul Poporului folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii acestora, conform Regulamentului 679/27 aprilie 2016

 

 

 

Puncte de vedere ridicate formulate de Avocatul Poporului - 2019

 

 

1. Punct de vedere privind excepția de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, în interpretarea dată acestor dispoziţii legale de către Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 10/2018, 14 februarie 2019

2. Punct de vedere privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 321 alin. (7) și art. 323 alin. (1) din Codul de procedură civilă, republicat – astfel cum acestea au fost introduse, respectiv modificate prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, sub aspectul obligativității consemnării declarațiilor martorilor „întocmai și literal” (exprimat în următoarele dosare aflate pe rolul Curții Constituționale: nr. 352D/2019, nr. 832D/2019 și nr. 463D/2019) – martie 2019

3. Punct de vedere privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 323 alin. (1) din Codul de procedură civilă, republicat, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (exprimat în următoarele dosare aflate pe rolul Curții Constituționale: nr. 128D/2019, nr. 297D/2019, nr. 333D/2019 și nr. 520D/2019) – martie 2019

4. Punct de vedere privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 din Capitolul II, Secțiunea 3 a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată, exprimat în dosarele nr. 91D și nr. 478D/2019 - 12 iunie 2019

5. Punct de vedere privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici – 18 iunie 2019

6. Punct de vedere privind excepția de neconstituţionalitate a dispozițiilor art. 158 alin. (3) și alin. (4) din Codul penal, exprimat în Dosarul nr. 1556D/2019 - 24 iulie 2019  

7. Punct de vedere referitor la neconstituționalitatea art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative si prorogarea unor termene10 octombrie 2019  

8. Punct de vedere privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici – 10 octombrie 2019