This site uses cookies. By continuing to navigate, you agree to using them. 

Uncategorised

 

 

Romanian Ombudsman – National Human Rights Institution

 

By the Law no. 9/2018 amending Law no. 35/1997 on the organization and functioning of the People's Advocate institution, published in the Official Gazette on January 8, 2018, a new article was introduced, which states the commitment of the Romanian state to ensure the full compliance of the People's Advocate with the Paris Principles. The text of the law has the following content: "(11) The People's Advocate Institution is a national institution for the promotion and protection of human rights, within the meaning established by the United Nations General Assembly Resolution 48/134 of 20 December 1993, adopting the Paris Principles." 

 

 

OMBUDSMAN FOR CHILDREN

 

By the Law no. 9/2018 was established the Child's Advocate, structure coordinated by a Deputy of the People’s Advocate, appointed for a term of 5 years by the Standing Bureaus of the Chamber of Deputies and the Senate, at the proposal of the People's Advocate, with the opinion of the legal committees of the two Chambers of Parliament.

The Child’s Advocate, under the coordination of the People’s Advocate, acts to promote and protect the rights of children under the age of 18, supports and encourages the observance and promotion of children's rights under the present law, respectively the Law no. 272/2004 on the protection and promotion of children's rights, republished, as subsequently amended and supplemented and the Convention on the Rights of the Child.

In fulfilling the mandate specific to the Field on the protection and promotion of children’s rights, the Child’s Advocate fulfils the following duties:

a) Solves the individual complaints made by the children or their representatives, referring to the actions of the public institutions in the field of health, education, special protection of the child, or institutions which apply custodial and non-custodial measures provided by the Law no. 286/2009 on the Criminal Code, as subsequently amended and supplemented, regarding the criminal liability of minors, as well as any other institutions which carry out activities which are covered by the mandate of the Field on the protection and promotion of children’s rights; 

b) Solves any complaint in relation to the violation of one or more rights of the child;

c) Promotes child's rights among children and adults;

d) Collaborates with the formal structures of the children and, if he/she deems it necessary, may refer the matter to the competent authorities;

e) Formulates proposals for measures aimed at encouraging the participation of children in decision-making concerning them;

f) Develops studies on the exercise and observance of children's rights and recommends, where appropriate, measures to respect the rights of the child, at the level of public polices and at legislative level, also through the preparation of special reports;

g) Carries out unannounced visits, either ex officio or on request, together with the representatives of the National Prevention Mechanism against torture in places of detention, to the educational or detention centres where minors are deprived of liberty according to the Law no. 286/2009, as subsequently amended and supplemented, regarding the criminal liability of minors, to the persons responsible for the supervision and guidance of the minors who are executing non-custodial measures provided by Law no. 286/2009, with the subsequent amendments and supplements, regarding the criminal liability of minors, at foster care centres, family-type dwellings, maternity care and family placement where the minor is placed as a special protection measure provided by Law no. 272/2004, republished, with the subsequent amendments and supplements, to the extended family, as well as to the children's hospitals; 

h) Immediately notifies, ex officio or upon request, the criminal prosecution bodies when he/she finds clues of the commission of criminal offenses against children.

Moreover, the People’s Advocate may file a lawsuit or a criminal complaint and may represent the minor before the court when he/she has been the victim of physical violence or psychological abuse by his/her parents, legal guardian or representative, or of abuse, violence and sexual exploitation, labour exploitation, trafficking in human beings, neglect and exploitation, as well as any form of violence against the child, provided and sanctioned by the domestic and international legislation to which Romania is a state party.

 

 

 

 

 

EXAMPLES OF GOOD PRACTICES

 

 

 

 

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede la art. 33, Transparenţa veniturilor salariale:

 

(1) Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;

b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;

d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;

e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;

f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

 

 

 

 

Lista indemnizațiilor pentru funcții de demnitate publică numite la data de 31 martie 2020 

Lista funcțiilor din cabinetul demnitarului la data de 31 martie 2020

Lista funcțiilor de conducere și de execuție la data de 31 martie 2020 

 

 

Lista indemnizațiilor pentru funcții de demnitate publică numite la data de 30 septembrie 2019 

Lista funcțiilor din cabinetul demnitarului la data de 30 septembrie 2019

Lista funcțiilor de conducere și de execuție la data de 30 septembrie 2019 

 

 

  Lista indemnizațiilor pentru funcții de demnitate publică numite la data de 31 martie 2019  

 Lista funcțiilor din cabinetul demnitarului la data de 31 martie 2019  

 Lista funcțiilor de conducere și de execuție la data de 31 martie 2019  

 

 

 Lista indemnizațiilor pentru funcții de demnitate publică numite la data de 30 septembrie 2018 

Lista funcțiilor din cabinetul demnitarului la data de 30 septembrie 2018

Lista funcțiilor de conducere și de execuție la data de 30 septembrie 2018 

 

 

 Lista indemnizațiilor pentru funcții de demnitate publică numite la data de 31 martie 2018 

 Lista funcțiilor din cabinetul demnitarului la data de 31 martie 2018 

 Lista funcțiilor de conducere și de execuție la data de 31 martie 2018 

 

 

 Lista indemnizațiilor pentru funcții de demnitate publică numite la data de 30 septembrie 2017 

 Lista funcțiilor din cabinetul demnitarului la data de 30 septembrie 2017 

 Lista funcțiilor de conducere și de execuție la data de 30 septembrie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVOCAȚI AI POPORULUI DE-A LUNGUL TIMPULUI

 

 

 

Paul Mitroi

 

 

Avocatul Poporului în perioada mai 1997- octombrie 2001

 

 

Studii

 • Facultatea de Drept din București (promoția 1968)
 • Stagii de pregătire postuniversitare:

1978 – stagiu de pregătire în Dreptul Comerțului Internațional la Academia de Studii Economice din București;

 februarie 1993 – stagiu de pregătire în Protecția Internațională a Drepturilor Omului și Sistemelor Judiciare, organizat la Haga de Comitetul Helsinki din Olanda.

 

Funcţii, demnități şi activităţi

 • Avocat în Baroul Dolj și apoi avocat în Baroul București, din septembrie 1968 până în iulie 1990;
 • Judecător la Curtea Supremă, din iulie 1990 până în mai 1997;
 • Avocatul Poporului, din 20 mai 1997 până în 3 octombrie 2001;

 

 

 

 Prof. univ. dr. Ioan Muraru

 

 

Avocatul Poporului în perioada octombrie 2001- septembrie 2011   

Profesor de Drept constituţional şi instituţii politice la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Judecător al Curţii Constituţionale a României (1992 - 2001)

Preşedinte al Curţii Constituţionale (1995 - 1998)

  

Studii

 • Facultatea de Drept din Bucureşti (promoția 1959)
 • Cursuri postuniversitare de limbi străine, Universitatea din Bucureşti (1975)

 

Funcţii, demnități şi activităţi

·         profesor universitar Universitatea Nicolae Titulescu (1995 - prezent);

·         profesor universitar Universitatea Bucureşti (1991 - 2008);

·         Avocatul Poporului, ales de către Senatul României apoi reales de către Parlamentul României (2001 - 2011);

·         membru al Senatului Universităţii Bucureşti până în anul 2008;

·         şeful Catedrei de Drept public, Facultatea de Drept Universitatea Bucureşti (1992-1996; 2004 - 2008);

·         conducător ştiinţific la doctorat, disciplina Drept constituţional, Facultatea de Drept (1990 – prezent);

·         conducerea ştiinţifică a Centrului de Drept constituţional şi Instituţii Politice, Facultatea de Drept (1991 – prezent);

·         membru în Comisia parlamentară pentru revizuirea Constituţiei României (2002-2003);

·         avocat pledant (1991-1992; 2001);

·         judecător la Curtea Constituţională (1992-1998);

·         preşedinte al Curţii Constituţionale (1995-1998);

·         profesor invitat, Universitatea din Paris, luna mai 1993;

·         membru (expert) în Comisia parlamentară pentru redactarea proiectului de Constituţie a României (1990-1991);

·         membru permanent în Comisia constituţională, juridică şi pentru drepturile omului a Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională (1990);

·         membru în Comisia constituţională, juridică şi pentru drepturile omului a Consiliului Frontului Salvării Naţionale (1989-1990), participând la elaborarea unor acte normative precum Legea electorală din anul 1990;

·         secretar ştiinţific al Senatului Universităţii din Bucureşti (1984-1989; 1989-1990);

·         secretar ştiinţific la Ministerul Învăţământului (1972-1973; 1980-1981);

·         conferenţiar universitar (1981-1991) Universitatea Bucureşti;

·         lector universitar (1972-1981) Universitatea Bucureşti;

·         redactor responsabil de carte (1964-1967) Editura Didactică şi Pedagogică;

·         asistent universitar (1962-1972) Universitatea Bucureşti;

·         preparator universitar (1960-1962) Universitatea Bucureşti;

·         procuror stagiar (1959-1960) Procuratura oraşului Constanţa.

 

A publicat manuale, cursuri, monografii şi  studii de Drept constituţional. A organizat un Centru de Drept Constituţional şi Instituţii Politice, pe lângă Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, care colaborează pe linie ştiinţifică cu centrul similar de la Universitatea Paris I- Sorbona.

 

Titluri ştiinţifice şi profesionale, medalii

·         Profesor universitar emerit, Universitatea Bucureşti, 2011;

·         Profesor universitar emerit, Universitatea Nicolae Titulescu, 2012;

·         Doctor Honoris Causa, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2005;

·         Doctor în drept din anul 1972 al Universităţii "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca, cu teza "Libertăţile social-politice si personale ale cetăţenilor";

·         Titlul de conferenţiar universitar evidenţiat, conferit prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului nr.5703 din 19 iunie 1984;

·         Diploma de merit pentru importanta contribuţie la edificarea statului de drept din România, conferită de Uniunea juriştilor democraţi din România şi revista "Palatul de Justiţie" (1992);

·         Premiul "Mircea Manolescu" pe anul 1994 pentru activitate ştiinţifică deosebită în cercetarea interdisciplinară, acordat de Societatea Academică "Titu Maiorescu";

·         Diploma de onoare şi medalia Justiţiei Române, conferite de Ministerul Justiţiei (1995);

·         Medalla del Tribunal Constitucional Madrid, 15 martie 1996;

·         Orden al merito en la funcion judicial Republica Venezuela, Consejo de la judicatura, Caracas, 26 de Marzo de 1996;

·         Ordinul naţional "Pentru merit în grad de Mare Cruce", acordat prin Decretul nr.529/2000 al Preşedintelui României (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.668/2000)

·         Premiul "Istrate Micescu", pentru lucrarea "Ordonanţa guvernamentală", acordat de Uniunea Juriştilor din România (anul 2000);

·         Premiul “Andrei Rădulescu” al Uniunii Juriştilor din România pentru contribuţia la lucrarea “Interpretarea Constituţiei” (anul 2000);

 

  

Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

 

Avocatul Poporului în perioada septembrie 2011- iulie 2012

 

Profesor de Drept constituțional și instituții politice la Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu şi la Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti

 

  

Studii

 • Facultatea de Drept a Universității București (promoția 1978)
 • 3 specializări postuniversitare de tip master’s la universități din: Canada (1991), Elveția (1992) și Italia (1994)

 

Funcţii, demnități şi activităţi

 • jurisconsult (1978-1982);
 • consilier juridic şef la Ministerul Silviculturii (1982-1989);
 • procuror pentru Tribunalul Suprem (procuror TS) la Procuratura Generală (1989-1990);
 • expert parlamentar și apoi, consilier parlamentar, în Parlamentul României - Camera Deputaților (1990-1996);
 • secretar general la Curtea Constituţională (1996-2000);
 • membru al Curţii de Conturi (magistrat la Secţia jurisdicţională) (2000-2001);
 • adjunct al Avocatului Poporului (2001-2004);
 • secretar general şi apoi director general la Autoritatea Electorală Permanentă (2004-2005);
 • preşedintele Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale ale înalţilor funcţionari publici (2005-2007);
 • consilier la un grup parlamentar la Camera Deputaţilor (2007-2009);
 • şeful Departamentului legislativ al Camerei Deputaţilor (martie 2009-iulie 2009);
 • consilier al Secretarului general al Camerei Deputaţilor şi şef al Oficiului juridic al Camerei Deputaţilor (iulie 2009-septembrie 2011);
 • membru fondator al Centrului de Drept Constituţional şi Instituţii Politice al Facultăţii de drept a Universităţii Bucureşti.

 

De-a lungul anilor, atât în țara noastră cât și-n străinătate, a publicat un număr mare de articole și lucrări și a participat la numeroase colocvii științifice unde a prezentat comunicări, pe diferite teme de drept constituţional şi drept al mediului înconjurător.

 

Titluri ştiinţifice și profesionale, medalii

 • Doctor în drept, din anul 1998, la Facultatea de Drept a Universității din București;
 • Premiul „Andrei Rădulescu” al Uniunii Juriștilor din România, pentru contribuția la lucrarea “Interpretarea Constituţiei” (2002);
 • Diploma de onoare a Universității Titu Maiorescu pentru contribuția adusă la creșterea calităţii procesului de învăţământ și la afirmarea acestei Universităţi în sistemul național de învăţământ (2008);
 • Manager pentru alegeri, titlu obținut la Universitatea Sorbonne Panthéon – Asass Paris II (2006).

 

    

Prof. univ. dr. Anastasiu Crișu

 

 

Avocatul Poporului în anul 2013

 

Profesor de drept procesual penal și conducător de doctorat la Facultatea de Drept, Universitatea din București

   

Studii

 • Facultatea de Drept a Universității București (promoția 1981)

Funcţii, demnități şi activităţi

 • judecător – Judecătoria Călărași (1981-1982);
 • procuror – Procuratura locală Bolintin Vale, județul Giurgiu (1982-1985);
 • procuror – Procuratura Municipiului București (1985-1990);
 • inspector guvernamental (jurist) – Secretariatul General al Guvernului (1990-1991);
 • asistent suplinitor (1991-1997), lector universitar (1998-2001), conferențiar universitar (2001-2005), profesor universitar și conducător de doctorat (2005-prezent) în cadrul Facultății de Drept, Universitatea București, catedra de drept penal, disciplina drept procesual penal ;
 • șef compartiment, Compartimentul Juridic din cadrul Departamentului de Control al Guvernului României (1991-1993);
 • secretar general al Curții de Conturi a României (1993-1994);
 • consilier de conturi, la Curtea de Conturi a României, secția jurisdicțională (1995-2002);
 • procuror general financiar pe lângă Curtea de Conturi a României (2002-2005);
 • procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și formator la Institutul Național al Magistraturii (2005-2009);
 • avocat în Baroul București (2009-prezent);
 • membru în Comisia de specialitate „Ştiințe juridice” din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) (2010-2012);
 • membru în Consiliul profesoral al Facultății de Drept, Universitatea București (2011-prezent).

A scris numeroase cărți de specialitate, articole, studii, și comentarii, în publicații de profil.

Titluri ştiinţifice şi profesionale, medalii

 • Doctor în drept procesual penal al Facultății de Drept din cadrul Universității București (1998);
 • Ordinul național «Serviciul Credincios» în gradul de Cavaler (2002);
 • Diploma de onoare pentru contribuția adusă la realizarea volumului «Constituția, comentarii pe articole» acordată de Uniunea Juriștilor din Romania (2008).

 

 

         Victor Ciorbea

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avocatul Poporului în perioada 2015- 2019

   

 

1979-1992: Absolvent, cu Summa Cum Laude, şef de promoţie pe ţară, al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj Napoca; cursuri postuniversitare (masterat), cu Summa Cum Laudae, în Drept Civil, Dreptul Muncii, Legislaţie Economică şi Drept Procesual Civil - Facultatea de Drept - Universitatea Bucureşti; examenele şi lucrările de doctorat, cu Summa Cum Laudae, la Facultatea de Drept - Universitatea Bucureşti; studii de management la Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, SUA.

1979 - 1984: Judecător la Judecătoria sectorului 5, Bucureşti, specializat în cauze civile.

1984 - 1988: Procuror la Direcţia judiciară pentru cauze civile din Procuratura Generală (Parchetul General)

1984 - 1992: Cadru didactic la Facultatea de Drept - Universitatea Bucureşti, specializat în Drept Civil şi Drept Economic.

1990 - 1996: Preşedinte şi Fondator al Federaţiei Sindicatelor Libere din învăţământ (FSLI); Preşedinte şi Fondator al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România (CNSLR), şi apoi, după fuziunea cu Confederaţia "Frăţia", preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România "Frăţia" (CNSLR-"FRĂŢIA"); Preşedinte şi Fondator al Confederaţiei Sindicatelor Democrate din România (CSDR); Membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor Libere (ICFTU) şi al Comitetului Executiv al Confederaţiei Europene a Sindicatelor (ETUC) şi Negociator pentru FSLI, CNSLR/ FRĂŢIA şi CSDR pe plan naţional şi internaţional.

În aceste funcţii sindicale, între altele, a avut o contribuţie esenţială la punerea bazelor mişcării sindicale democratice din România, la elaborarea proiectului primului act normativ prin care a fost realizată reforma în educaţie prin reducerea normei didactice, a numărului de elevi şi studenţi la clasă etc., a celei dintâi legislaţii sindicale din România, precum şi a noii legislaţii a muncii. De asemenea, a negociat cu organizaţiile patronale şi Guvernul primul contract colectiv de muncă la nivel naţional, precum şi unele din primele contracte colective de muncă la nivel de ramură.

1994 - 1996: Membru al Comitetului Executiv al Convenţiei Democratice din România (CDR), respectiv Membru al forurilor de conducere ale Alianţei Civice.

1996 -1998: Primar General al Bucureştilor.

A avut realizări deosebite în combaterea corupţiei, realizarea de investiţii şi demararea procedurilor de privatizare a unora dintre regiile din subordinea C.G.M.B. De asemenea, a pus bazele a numeroase proiecte pentru Bucureşti, care sunt şi astăzi valabile, precum: "Bucureşti 2000" (construcţia noului centru al municipiului), "Refacerea Centrului Istoric al Capitalei" proiecte japoneze de creare de structuri inelare de circulaţie în Bucureşti etc. 

1996 -1998: Prim-Ministru al României.

În această funcţie, împreună cu membrii Guvernului şi cu majoritatea parlamentară, a elaborat şi adoptat o multitudine de acte normative, în aproape toate domeniile, dintre care numeroase, cu mici modificări, sunt şi astăzi în vigoare şi a înfăptuit reforme fundamentale în toate domeniile vieţii economice, politice, sociale, culturale etc.

Astfel, în plan economic, pentru a evita colapsul economic la nivel naţional şi a asigura tranziţia la economia de piaţă, a luat o multitudine de măsuri, dintre care menţionăm: liberalizarea totală a preţurilor, concomitent cu liberalizarea ratei de schimb valutar şi a unor schimburi comerciale; modificarea şi implementarea legislaţiei privind o reală şi accelerată privatizare a societăţilor comerciale, precum şi reglementari şi modificări foarte importante în diverse domenii ale legislaţiei comerciale; transformarea regiilor autonome în societăţi comerciale, restructurarea economiei: numai în sectorul minier au părăsit acest domeniu de activitate peste 100.000 de angajaţi, la cererea lor, în schimbul unor plăţi compensatorii consistente şi a faptului că negociase cu organismele financiare internaţionale sume importante pentru angajarea celor disponibilizaţi la executarea unor lucrări de închidere ecologică a minelor, pregătirea construcţiei de autostrăzi etc. 

Împreună cu B.N.R., a injectat în sistemul bancar 1 miliard USD, a refăcut, temporar, rezerva valutară a ţării, a redeschis colaborarea României cu F.M.I şi B.M., a îmbunătăţit reglementările privind activitatea B.N.R. şi altele.

În acelaşi timp, a realizat reforme importante în cele mai diverse domenii, dintre care menţionăm: în plan politic a condus primul Guvern democratic al Românei din care au făcut parte pentru întâia dată şi reprezentanţi ai minorităţii maghiare; în domeniul administrativ a adoptat primul act normativ care a descentralizat numeroase atribuţii către organele locale ale administraţiei publice şi care, cu foarte mici modificări, este şi în prezent în vigoare, precum şi proiectul Legii Finanţelor Publice Locale; în sectorul educaţiei, a adoptat Statutul Cadrelor Didactice, asigurându-le şi o salarizare mai adecvată; a reformat sistemul sanitar, introducând asigurările de sănătate după "modelul Bismarck", precum şi sistemul de protecţie socială: astfel, pe lângă plăţile compensatorii pentru cei concediaţi, a introdus măsuri pro active de combatere a şomajului, a acordat pentru prima oară concediul de doi ani pentru creşterea şi îngrijirea copilului etc.; a reformat întreaga legislaţie privind adopţiile, precum şi sistemul de îngrijire a copiilor aflaţi în dificultate; a luat măsuri pentru continuarea reformei justiţiei şi salarizarea corespunzătoare a magistraţilor; a constituit un sistem de dialog social la toate nivelurile şi un Departament pentru relaţiile cu societatea civilă (ONG-uri etc.); a creat, împreună cu patronatele şi sindicatele, un adevărat parteneriat social şi a pus bazele tripartitismului în România, prin înfiinţarea Consiliului Economic şi Social şi punerea bazelor celorlalte structuri tripartite şi altele. Totodată, a fost adoptată Legea privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului în România. 

În domeniul politicii externe a contribuit la orientarea prooccidentală decisivă a României, pro NATO şi pro UE.

1999 - 2004: Preşedinte al unei formaţiuni politice creştin-democrate.

2004 - 22 Aprilie 2014: Preşedinte şi Avocat al SCPA „Ciorbea Victor & Ciorbea Lacrima” din cadrul Baroului Bucureşti.

2012 - Aprilie 2014: Senator PNL în Colegiul nr.7 – Bucureşti şi vicepreşedinte ANRM - Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei.

DISTINCŢII INTERNAŢIONALE: 

1990 - în prezent: Premiat şi decorat de diverse state, organizaţii naţionale şi internaţionale, fundaţii, ONG-uri, mass-media etc. 

1990 - în prezent: Cooperare cu diverse organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale.

 

 

 

Territorial Offices