Sesizarea de neconstituționalitate referitoare la prevederile Legii privind securitatea şi apărarea cibernetică a României precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x nr. 773/2022, L828/2022) – 27 decembrie 2022

Sesizare de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale (PL-x nr. 628/2022)  – 23 noiembrie 2022

Sesizare de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. 206, art. 228 alin. (5), (6) și (7), art. 234 alin. (2) și art. 271 din Legea privind statutul judecătoriilor și procurorilor (L 612/2022, PL-x nr. 440/2022)  – 20 octombrie 2022

Sesizare de neconstituționalitate referitoare la prevederile art. 15 alin (1) și (3) cu referire la sintagma „adunare generală” și art. 33 alin. (3) și (4) din Legea tineretului  (PL-x nr. 716/2018)  – 4 iulie 2022

Sesizare de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății precum și pentru abrogarea art. 4 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA (PL-x nr. 485/2021), precum și ale art. V din Ordonanța Guvernului nr. 18/2021 – 27 mai 2022

Sesizare de neconstituționalitate referitoare dispozițiile legii privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum și pentru abrogarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar veterinară (PL-x nr. 643/2020)- 21 aprilie 2022

Sesizare de neconstituționalitate referitoare la prevederile Legii pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (PL-x nr. 589/2021) – 5 aprilie 2022

Sesizare de neconstituționalitate referitoare dispozițiile legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a  Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x nr. 530/2021) – 1 aprilie 2022

Sesizare de neconstituționalitate referitoare la sintagma „opinie (…) politică” din cuprinsul prevederilor art. I din Legea pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x nr. 134/2021)- 22 martie 2022

Sesizare de neconstituționalitate referitoare la prevederile art. 2 punctul 27, cu referire la art. 102, prin care s-a modificat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, cu modificările și completările ulterioare, cele ale art. 10, prin care s-a modificat Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art. 13 cu referire la prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art. 48 cu referire la art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice (PL-x nr. 428/2021) – 9 martie 2022

Sari la conținut