Excepții de neconstituționalitate 2021

 

 

Excepție de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, modificată și completată, cu referire la sintagma „în vârstă până la 7 ani”

Excepție de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

Excepție de neconstituționalitate a sintagmei „în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ”, cuprinsă în art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, astfel cum a fost modificat prin art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2021 pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020

Excepție de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 4/2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice

Excepție de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Excepție de neconstituționalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Excepție de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 9 martie 2021

Excepție de neconstituționalitate a prevederilor art. 229 alin. (32) și alin. (33) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din data 10 iunie 2011

Excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 107 alin. (11) și art. 109 alin. (11) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, astfel cum au fost inserate prin Legea nr. 197/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic

Excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la personalul militar, precum și sintagma „cu excepția celor sindicale” din cuprinsul dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare

Sari la conținut