Exceptii de neconstitutionalitate 2019

 

 

12.Excepție de neconstituționalitate

a prevederilor art. 87 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată și modificată

11.Excepție de neconstituționalitate

a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare

10.Excepție de neconstituționalitate

referitoare la prevederile art. 90 alin. (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

9.Excepție de neconstituționalitate

referitoare la prevederile art. 19 alin. (3), art. 29 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. c) și art. 52 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare

8.Excepție de neconstituționalitate

referitoare la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, în ansamblul său, şi, în special, la dispoziţiile art. II din acelaşi act normativ

7.Excepție de neconstituţionalitate

referitoare la prevederile art. 2 alin. (1) lit. e), art. 4 alin. (2) și ale art. 27 alin. (2) lit. c) teza finală din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

și Excepția de neconstituționalitate având ca obiect prevederile art. 118 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, modificată

6.Excepție de neconstituționalitate

referitoare la prevederile art. 104 alin. (3) ultima teză lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, astfel cum au fost modificate și completate prin Legea nr. 130/2019

5.Excepție de neconstituționalitate

referitoare la prevederile pct. 12 și pct. 13 din Legea nr.144/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

4.Excepție de neconstituționalitate

a Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice

3.Excepție de neconstituționalitate

a prevederilor art. I pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

2.Excepție de neconstituționalitate

a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

1.Excepție de neconstituționalitate

referitoare la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane 

Sari la conținut